สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ)
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-05-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C ABS กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA CLICK I A 108 / / / 11 ดำ แดง คธง-198 สุราษฎร์ธานี 10/01/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 ขาว แดง กมฉ-632 สตูล 26/07/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 003 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 24,896 12 ดำ แดง งทย-39 สงขลา 27/06/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 004 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 ขาว แดง คมฉ-981 สุราษฎร์ธานี 30/03/2558 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 005 YAMAHA FINO A 114 / / / 11 เขียว ขาว กพง-759 สตูล 15/06/2560 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 006 HONDA CLICK A 108 / / 07 ชมพู ดำ ขงข-60 ภูเก็ต 05/07/2561 3,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 007 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 11 ชมพู ขาว ดำ คธม-957 สุราษฎร์ธานี 01/03/2561 3,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 008 YAMAHA FINO 115I A 115 35,586 11 ดำ-ชมพู-ขาว คพย-369 นครศรีธรรมราช 2,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 009 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 ดำ แดง คมบ-536 สุราษฎร์ธานี 16/05/2562 6,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล)|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 010 HONDA CLICK A 108 / / 06 เทา ดำ คตย-758 สงขลา 04/05/2561 3,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 011 YAMAHA FINO A 114 / / / 12 ม่วง ดำ ครก-421 สุราษฎร์ธานี 29/10/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 012 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11 แดง เทา คบย-86 สุราษฎร์ธานี 16/09/2561 5,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 013 HONDA WAVE 100 M 100 / 07 ดำ กธม-907 สตูล 17/10/2554 3,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 014 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 12 ขาว น้ำเงิน กพพ-616 สตูล 21/02/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 015 HONDA CLICK 125I A 125 / / 14 ขาว ดำ 1กฉ-239 ภูเก็ต 29/07/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ไม่มีvat(นามบุคคล)| ""กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 016 HONDA CLICK 125I A 125 / / 12 ดำ แดง คยย-202 สุราษฎร์ธานี 25/09/2560 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่สามารถตรวจเลขเครื่องได้ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 017 YAMAHA SPARK M 110 / 36,597 10 ดำ เทา คธค-91 สุราษฎร์ธานี 29/12/2560 3,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ | ""กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 018 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 12 แดง คมค-452 สุราษฎร์ธานี 14/03/2559 13,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 / 10 ดำ เทา คทข-944 สุราษฎร์ธานี 28/06/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ||ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 020 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 14 แดง ดำ 1กช-455 สุราษฎร์ธานี 12/02/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 021 YAMAHA FINO A 114 / / / 12 ม่วง ขาว คมข-12 สุราษฎร์ธานี 28/02/2562 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีสน.หน้า18|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 022 HONDA WAVE 110 I M 110 / 38,220 11 ดำ กพท-450 สตูล 21/10/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 023 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 15 ดำ 1กจ-647 ภูเก็ต 19/03/2562 16,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 024 YAMAHA FINO A 114 / / / 12 ม่วง ดำ ขพล-312 ภูเก็ต 11/09/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 025 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11 ชมพู ขาว คบค-37 สุราษฎร์ธานี 21/07/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 026 HONDA WAVE 110 I /AT A 110 / / / 11 ขาว น้ำตาล กบย-752 สตูล 26/01/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ | ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 027 YAMAHA FINO A 114 / / / 12 ดำ ขาว คพบ-511 อุดรธานี 26/11/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้| ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 028 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 น้ำเงิน ขาว ขนข-429 ภูเก็ต 26/08/2560 7,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ | ไม่มีvat(นามบุคคล)คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 029 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 64,861 11 น้ำเงิน ขาว ขขง-604 พัทลุง 25/07/2560 6,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 030 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 12 ดำ แดง คมฉ-589 สุราษฎร์ธานี 29/03/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 031 HONDA CLICK I A 108 / / / 11 แดง น้ำตาล ครก-26 นครศรีธรรมราช 16/09/2560 5,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)||"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 032 YAMAHA FIORE A 115 / / / 33,744 11 เขียว งจย-164 สงขลา 02/08/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 033 HONDA WAVE 110 I /AT A 110 / / / 60,944 11 ขาว น้ำตาล ขขก-602 พัทลุง 24/03/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 034 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 29,475 11 ฟ้า ขาว คนม-401 สุราษฎร์ธานี 15/06/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 035 YAMAHA FINO A 114 / / / 11 ชมพู ดำ กพฉ-699 สตูล 04/08/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 น้ำเงิน ขาว 1กก-58 พังงา 25/06/2557 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 037 YAMAHA MIO 125 A 125 / / 12 ขาว แดง 1กง-7898 นครศรีธรรมราช 19/09/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 038 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11 ชมพู ดำ ฬคร-166 กรุงเทพมหานคร 25/02/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 039 YAMAHA FINO A 114 / / 17,110 11 เขียว ขาว ขงข-394 ชุมพร 28/10/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ Novat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี | เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 040 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 16 แดง ขาว 1กณ-8736 ภูเก็ต 25/01/2562 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 041 KAWASAKI KSR M 111 / / / / 13 เขียว-ดำ 1กภ-7516 สงขลา 26/07/2562 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 042 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 แดง-ดำ 1กข-7210 สุราษฎร์ธานี 10/07/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 043 YAMAHA FINO FI A 115 / / 14 ดำ ขาว ชมพู 1กก-9313 ชุมพร 06/02/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 044 HONDA WAVE 100 X M 100 / / 07 เทา ดำ ขตษ-815 ตรัง 01/11/2557 4,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 045 YAMAHA SPARK 115I M 115 / / 13 น้ำเงิน 1กถ-6207 กรุงเทพมหานคร 20/06/2560 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 046 YAMAHA FINO A 114 / / 12 เขียว ขาว ขงธ-882 ชุมพร 20/03/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 047 KAWASAKI KSR M 111 / / / / 14 เขียว-ดำ 1กจ-5246 สุราษฎร์ธานี 20/05/2558 11,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 048 YAMAHA SPARK 115I M 115 / 14 ดำ แดง 1กก-6466 ระนอง 29/01/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 049 YAMAHA FINO A 114 / / / 10 ดำ ส้ม ขาว งคท-509 สงขลา 01/12/2557 1,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 050 SUZUKI NEX A 113 / / / 12 ดำ งธน-601 สงขลา 24/09/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ดำ แดง 1กก-1651 ภูเก็ต 28/05/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 052 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 น้ำเงิน ดำ ขงท-23 พัทลุง 31/01/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 053 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 12 ชมพู ดำ งธพ-408 สงขลา 03/10/2558 6,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 054 HONDA CLICK A 110 / / 08 ดำ ขจท-145 ภูเก็ต 11/06/2560 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 055 YAMAHA FILANO A 115 / / / 12 ขาว กนธ-625 พังงา 29/05/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 056 HONDA CLICK 125I A 125 / / 14 ดำ แดง 1กค-3884 ภูเก็ต 25/03/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 057 HONDA WAVE 110 I M 110 / 15 ดำ 1กฉ-5059 ตรัง 23/07/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 058 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10 น้ำเงิน-ดำ ขธล-276 ภูเก็ต 14/01/2558 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 059 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 ดำ แดง ขมย-491 ตรัง 29/11/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 060 SUZUKI SMASH M 113 / / 11 ดำ ขคพ-723 ชุมพร 30/06/2559 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 061 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ขาว ดำ 1กช-4660 นครศรีธรรมราช 15/12/2561 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 062 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ดำ แดง 1กก-4064 พังงา 13/02/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 063 YAMAHA FINO A 114 / / 17,008 11 เขียว ขาว ฬจง-525 กรุงเทพมหานคร 22/03/2560 3,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)| เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 064 HONDA WAVE 110 I M 110 / 12 ดำ-แดง กฉษ-833 ระนอง 27/01/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 065 HONDA CLICK 108 07 แดง คกธ-443 สุราษฎร์ธานี 25/10/2558 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 066 KAWASAKI KSR M 111 / / / / 12 ส้ม ขพท-319 ภูเก็ต 18/06/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 067 HONDA CLICK I A 108 / / 08 ขาว ดำ คนว-200 นครศรีธรรมราช 16/12/2559 3,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 068 HONDA CLICK I A 108 / / 11 ดำ แดง ขรว-129 ตรัง 26/10/2555 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 069 HONDA SCOOPY I A 108 / / 12 ดำ เหลือง 1กจ-8943 ภูเก็ต 30/04/2559 5,500 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 070 YAMAHA SPARK 115I M 115 / / / 13 ดำ แดง 1กก-7242 ประจวบคีรีขันธ์ 27/03/2560 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 071 HONDA WAVE 110 I M 110 / 12 ดำ ขจก-94 ชุมพร 09/08/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 072 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 แดง ขาว ขงล-86 ชุมพร 18/06/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 073 YAMAHA TTX A 115 / / / 51,412 12 ดำ แดง เทา 1กฎ-7856 ตรัง 24/03/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 074 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ขาว-ม่วง 1กก-5723 ระนอง 20/12/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ""กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 075 HONDA WAVE 125 X M 125 / / 09 ขาว กธก-994 พังงา 05/03/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล) "ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 ขาว น้ำเงิน งตฉ-441 สงขลา 18/01/2561 6,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 077 YAMAHA MIO 115 I A 115 / / 14 ขาว ดำ แดง 1กค-4822 ตรัง 03/01/2562 4,500 856 0
**หมายเหตุ ม่มีvat(นามบุคคล) | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 078 KAWASAKI KSR M 111 / / / / 13 เขียว-ดำ กตน-617 ระนอง 04/03/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 079 SUZUKI SKY DRIVE A 124 / / / 11 แดง ดำ ขนจ-998 ภูเก็ต 14/10/2558 3,500 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 080 KEEWAY SUPER LIGHT200 M 197 / / / 14 ดำ 3กณ-5937 กรุงเทพมหานคร 12/12/2560 20,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 081 HONDA WAVE 110 I AT A 110 / / / 10 ขาว-น้ำตาล ขมร-65 ตรัง 03/12/2560 3,500 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 082 HONDA WAVE 125 X M 125 / 08 น้ำเงิน ดำ คตน-566 นครศรีธรรมราช 11/08/2559 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 083 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 ขาว ดำ เขียว คนร-958 นครศรีธรรมราช 03/05/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |เปลี่ยนสีแจ้งลงเล่มแล้ว|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 084 HONDA AIR BLADE A 108 / / / 96,696 08 แดง ดำ กทย-122 พังงา 22/12/2555 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)เลขตัวรถ ตรวจสอบไม่ได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 085 YAMAHA FINO A 114 / / 10 ดำ น้ำเงิน ขาว คพว-44 นครศรีธรรมราช 29/10/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 086 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 13 ดำ 1กข-2897 นครศรีธรรมราช 09/04/2559 15,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 087 YAMAHA MIO A 115 / / 09 ชมพู ดำ 1กญ-6068 ตรัง 26/08/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 088 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ดำ แดง 1กก-1632 ตรัง 22/03/2562 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ||ไม่มีกุญแจ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 089 HONDA WAVE 100 M 100 / 09 น้ำเงิน ดำ ขธษ-308 ตรัง 29/01/2560 3,500 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) |เลขตัวรถ เป็นสนิม ตรวจสอบไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 090 HONDA CLICK I A 108 / / 11 ขาว น้ำตาล ขธก-7 ภูเก็ต 26/01/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 091 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 15,742 10 ดำ เทา ขขร-987 ชุมพร 23/11/2560 4,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 092 HONDA CLICK I A 108 / / / 11 แดง ดำ งฉว-13 สงขลา 17/11/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล) | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 093 HONDA WAVE X M 100 / / 8,377 08 น้ำเงิน ดำ กวล-672 ชุมพร 04/03/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 094 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 12 ฟ้า-ขาว คยร-811 สุราษฎร์ธานี 05/10/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 095 HONDA WAVE 110 I M 110 / 11 ดำ ขคล-575 ชุมพร 29/08/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 096 YAMAHA MIO 125 A 125 / / 10 ชมพู ขาว ดำ ขมท-824 ตรัง 01/07/2558 4,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 097 YAMAHA FINO A 114 / 11 ดำ เขียว ขาว คบต-391 นครศรีธรรมราช 24/06/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 098 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 แดง ขาว ดำ 1กง-4705 ตรัง 21/02/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 099 HONDA WAVE 110 I M 110 / 16 ดำ 1กง-803 ชุมพร 12/05/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ ""กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 100 SUZUKI SKY DRIVE A 124 / / 12 ชมพู ขาว 1กง-4975 ประจวบคีรีขันธ์ 02/07/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 101 YAMAHA FINO A 114 / / 10 ดำ เขียว ขาว ขทต-776 ภูเก็ต 27/08/2559 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 102 HONDA WAVE X M 100 / / 86,221 08 เทา ดำ กษน-945 ชุมพร 25/09/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 103 SUZUKI SMASH M 113 / 12 น้ำเงิน ขงท-37 ชุมพร 22/02/2560 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)||"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 104 YAMAHA FINO A 115 / / 12 ชมพู ขาว 1กค-7649 ชุมพร 23/11/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)||ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 105 YAMAHA MIO 125 A 125 / / 11 ดำ แดง ฬปต-627 กรุงเทพมหานคร 27/07/2559 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 106 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 15 ดำ-แดง 1กฉ-7576 ภูเก็ต 01/12/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |ไม่สามารถตรวจสอบเลขตัวรถได้|"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 107 HONDA WAVE 110 I M 110 / 14 ดำ 1กฉ-2377 สงขลา 25/08/2560 9,000 856 0
**หมายเหตุ |ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจสอบเลขตัวรถได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 108 YAMAHA MIO A 115 / / 08 ดำ 1กฐ-1972 ตรัง 19/05/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนใหม่ เดิมระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 109 YAMAHA FINO A 114 / 11 น้ำตาล ขาว ขกร-166 กระบี่ 25/01/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 110 HONDA CLICK A 108 / / 06 น้ำเงิน ดำ คนย-213 นครศรีธรรมราช 21/04/2556 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |จดทะเบียนใหม่ เดิมระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 111 HONDA WAVE 110 M 110 / 12 ดำ เทา ขงษ-902 ชุมพร 06/08/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 112 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 ดำ แดง 1กฎ-6004 ตรัง 28/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 113 HONDA WAVE X M 100 / / 07 แดง ดำ งจพ-646 นครราชสีมา 29/11/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 114 YAMAHA FINO A 114 / / / 11 ขาว เขียว คพค-371 สุราษฎร์ธานี 31/10/2558 3,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 115 YAMAHA FINO FI A 114 / / 54,261 11 ขาว แดง 1กข-5399 ชุมพร 07/06/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 116 YAMAHA SPARK NANO M 110 / 12 แดง ขคค-809 กระบี่ 05/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 117 YAMAHA FINO A 114 / / 10 ขาว-ดำ-น้ำเงิน คธฉ-114 นครศรีธรรมราช 26/10/2558 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี |เลขตัวรถ+เลขเครื่อง ไม่ตรง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบทุกกรณี|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 118 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ขาว ม่วง 1กก-8584 พัทลุง 06/02/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 119 YAMAHA FINO A 114 / / / 10 ดำ-ชมพู-ขาว ขษท-344 ระยอง 16/08/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถ |ได้ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 120 KAWASAKI KSR M 111 / / / / 13 เขียว ดำ 1กผ-1622 สงขลา 24/07/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 121 YAMAHA MIO 125 MX A 125 / / 16 ดำ น้ำเงิน เหลือง 1กณ-5610 นครศรีธรรมราช 13/09/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 122 YAMAHA MIO 125 MX A 125 / / 11 ดำ แดง ขาว ขคพ-822 ชุมพร 06/07/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 123 YAMAHA FINO A 114 / 56,770 10 ดำ ส้ม ขาว ขขล-830 ชุมพร 07/12/2558 3,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 124 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 13 ชมพู-ดำ งนม-212 สงขลา 14/02/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 125 HONDA CLICK I A 108 / / 11 ดำ น้ำตาล ขทล-418 ศรีสะเกษ 20/07/2558 4,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 126 HONDA CLICK I A 125 / / 13 ขาว ดำ 1กม-8754 กรุงเทพมหานคร 19/08/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 127 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / / 10 น้ำตาล ขขม-171 ชุมพร 29/09/2556 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 128 HONDA WAVE 110 I M 110 / 11 น้ำเงิน ดำ ขคย-197 ชุมพร 26/07/2556 6,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 129 HONDA CLICK I A 108 / / 11 ดำ น้ำตาล 1กฐ-7831 ภูเก็ต 25/08/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนใหม่ เดิมระงับ (จดครั้งแรก 18 ส.ค.2554)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 130 HONDA SCOOPY I A 108 / / 40,625 12 ฟ้า ขาว ขงท-448 ชุมพร 23/02/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 131 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 น้ำเงิน ขาว ขขข-38 กระบี่ 28/03/2562 8,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 132 YAMAHA MIO 125 RR A 125 / / 11 ขาว น้ำเงิน ขยท-912 ตรัง 28/03/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 133 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 น้ำเงิน-ดำ คนค-721 สุราษฎร์ธานี 11/04/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 134 YAMAHA FINO A 114 / / 11 ม่วง ขาว ขรธ-992 ตรัง 01/09/2559 4,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 135 SUZUKI SHOOTER M 113 / 14 ดำ 1กข-8636 กระบี่ 27/01/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 136 YAMAHA FINO A 114 / / 11 เขียว ขาว คบว-544 นครศรีธรรมราช 19/08/2557 7,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 137 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 57,029 09 แดง ดำ ขกพ-862 ชุมพร 03/11/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 138 SUZUKI SKY DRIVE A 125 / / 11 ดำ งงพ-127 สงขลา 25/04/2555 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 139 HONDA CLICK A 108 / / 07 น้ำเงิน ดำ 1กด-39 นครศรีธรรมราช 26/10/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนใหม่ เดิมระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 140 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 59,439 10 น้ำตาล ม่วง ขขม-103 ชุมพร 24/09/2558 7,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 141 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 ดำ แดง ขมท-845 ตรัง 27/09/2557 4,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 142 KAWASAKI D-TRACKER 250 M 250 / / / / 12 ดำ ขมจ-630 ภูเก็ต 13/12/2561 60,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|สีไม่ตรงหน้าเล่ม|ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 143 YAMAHA FINO A 114 / / 11 ขาว-น้ำตาล ขคฉ-644 ชุมพร 19/04/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 144 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 12 แดง เทา กพว-458 สตูล 22/06/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 145 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 10,977 12 ดำ ขาว ขจฉ-171 ชุมพร 09/11/2560 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล) | เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 146 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10 ขาว แดง กษย-965 พัทลุง 23/06/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 147 YAMAHA FINO A 114 / / 10 ดำ ชมพู ขาว คคท-904 ราชบุรี 23/11/2556 1,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 148 YAMAHA FINO A 114 / / / 11 ดำ ส้ม ขาว ขคท-35 ชุมพร 18/05/2558 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 149 YAMAHA FINO A 114 / / 11 ขาว แดง 1กค-462 ตรัง 12/09/2557 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 150 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 ขาว แดง กมข-877 สตูล 25/09/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 151 YAMAHA SPARK NANO M 110 / 11 น้ำเงิน เทา 1กข-872 ชุมพร 22/06/2558 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 152 YAMAHA FINO A 114 / / 13 ดำ เหลือง ฟ้า 1กข-6890 ระนอง 29/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 153 YAMAHA FINO A 114 / / 09 ชมพู ขาว 1กญ-8688 ตรัง 27/10/2560 3,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 154 YAMAHA FINO A 114 / / 08 เทา ขาว 1กฉ-4094 ชุมพร 14/09/2561 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)จดทะเบียนใหม่ เดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ14 ก.ย.2560)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 155 YAMAHA MIO 125 RR A 125 / / 15,678 10 ดำ แดง ขาว 1กฌ-2118 ชุมพร 22/10/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนใหม่เดิมระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 156 YAMAHA MIO 125 A 125 / / 10 ดำ แดง ขาว ขมต-696 ตรัง 23/09/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 157 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 14,174 10 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-6550 นครศรีธรรมราช 1,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบทุกกรณี |"กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการ
G 158 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14 ชมพู-ฟ้า 1กฉ-897 นครศรีธรรมราช 09/07/2560 6,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 159 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 11 ดำ-แดง คพล-774 นครศรีธรรมราช 25/11/2557 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไมีมีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 160 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 52,750 11 ชมพู ดำ งคษ-520 สงขลา 23/02/2558 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 161 HONDA CLICK I A 108 / / 09 ดำ ขกง-304 ชุมพร 25/05/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 162 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 51,461 11 ฟ้า ขาว กบล-344 สตูล 28/02/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 163 YAMAHA FINO A 114 / / / 12 ม่วง ดำ คยม-542 นครศรีธรรมราช 10/07/2558 3,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 164 HONDA WAVE 110 I M 110 / 50,076 14 แดง ดำ 1กข-2221 ชุมพร 11/04/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 165 YAMAHA SPARK NANO M 115 / / 13 น้ำเงิน 1กง-1793 นครศรีธรรมราช 24/12/2558 3,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 166 HONDA CZ-I 110 M 110 / / 09 ขาว แดง ขพธ-6 ภูเก็ต 20/05/2556 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 167 YAMAHA SPARK 115I M 115 / 13 ดำ แดง 1กข-8091 ประจวบคีรีขันธ์ 26/09/2560 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 168 YAMAHA MIO 125 MX A 125 / / 11 ขาว น้ำเงิน ขคษ-450 ชุมพร 28/09/2561 3,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 169 YAMAHA MIO 125 A 125 10 แดง-ดำ-ขาว ขขท-828 สมุทรสาคร 20/08/2558 2,000 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่มีสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 170 HONDA WAVE 110 I AT/PGM-Fi A 110 74,701 10 ขาว น้ำตาล คทข-510 นครศรีธรรมราช 2,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 171 YAMAHA FINO 115I A 115 54,154 12 ม่วง-ดำ ขลษ-577 ตรัง 06/06/2560 4,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 172 YAMAHA MIO 115 I A 115 08 ขาว-แดง คงต-832 นครศรีธรรมราช 1,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18 ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 173 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11 ชมพู ขาว คนท-526 สุราษฎร์ธานี 20/05/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 174 YAMAHA SPARK NANO M 110 / 11 ขาว แดง ขขน-494 กระบี่ 27/07/2559 2,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 175 HONDA CLICK A 108 / / 08 ดำ แดง คพว-29 สงขลา 28/01/2562 3,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 176 YAMAHA FINO A 114 / / / 55,301 12 ม่วง ดำ ครจ-980 นครศรีธรรมราช 13/09/2558 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 177 HONDA CLICK A 108 / / / 07 แดง ขงท-180 ภูเก็ต 24/10/2559 3,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 178 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 12 ดำ แดง ขพท-665 ภูเก็ต 28/02/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 179 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 11 แดง-เทา ขขธ-904 กระบี่ 21/07/2562 6,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 180 YAMAHA FINO A 114 / / / 10 ขาว -น้ำตาล คยจ-293 นครศรีธรรมราช 31/08/2560 3,500 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ | ไม่มีVAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้| กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 181 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 13 แดง ดำ 1กจ-174 ภูเก็ต 15/03/2560 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีป้ายทะเบียน |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 182 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 18,536 12 ฟ้า ขาว คมว-509 สุราษฎร์ธานี 19/06/2556 6,500 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 183 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 12 ดำ แดง ขวต-718 ตรัง 14/08/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีVAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 184 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 แดง ดำ 1กข-8357 ชุมพร 03/09/2559 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ| ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 185 YAMAHA FINO A 114 / / 08 เหลือง ขาว คงล-274 นครศรีธรรมราช 31/10/2559 2,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 186 YAMAHA MIO A 115 / 07 ดำ กวต-234 ชุมพร 04/10/2558 3,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 187 YAMAHA FINO A 108 / / 09 แดง ขาว ขกค-665 ชุมพร 07/05/2560 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 188 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ขาว น้ำเงิน คบม-72 นครศรีธรรมราช 26/07/2559 7,500 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 189 YAMAHA FINO A 114 / / 12 ฟ้า ขาว คยย-250 สุราษฎร์ธานี 25/09/2556 4,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) | ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 190 KAWASAKI KSR M 111 / / / / 11 เขียว กฉว-660 ระนอง 15/11/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 191 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10 แดง -ดำ ขทร-547 ภูเก็ต 15/12/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 192 HONDA CLICK I A 108 / / / 11 น้ำเงิน ดำ กพง-910 สตูล 24/06/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ | "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 193 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 15 น้ำเงิน ดำ 1กจ-8869 ภูเก็ต 28/04/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| ไม่มีกุญแจ|ไม่สามารถตรวจเลขตัวรถได้ |กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 194 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16 น้ำเงิน-เทา 1กค-4835 ระนอง 27/12/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่สามารถตรวจเลขเครื่องได้ เป็นสนิม|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 195 HONDA WAVE 100 M 100 / 08 เทา ดำ คงบ-160 นครศรีธรรมราช 06/10/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| "กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง"
G 196 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16 น้ำเงิน ดำ 1กค-1231 ระนอง 23/05/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่องเป็นสนิม ตรวจสอบไม่ได้|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 197 HONDA CLICK 110 A 110 07 ขาว-ดำ คฉค-695 สุราษฎร์ธานี 12/02/2560 1,000 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 198 HONDA SCOOPY I A 108 / / 10 ดำ น้ำตาล คทร-312 นครศรีธรรมราช 25/08/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 199 YAMAHA FINO 115I A 115 42,420 10 ชมพู-ดำ กธจ-296 พังงา 2,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 200 SUZUKI NEX 110 A 110 19,096 12 ขาว ครฉ-928 นครศรีธรรมราช 1,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ |ไม่มีสำเนาหน้าเสียภาษี และสำเนาหน้า 18|กรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อไม่ชัดเจนหรือหมดอายุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง