สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ)
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19-02-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C ABS กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 ดำ เทา ขษฉ-943 ตรัง 12/02/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 002 YAMAHA FINO FI A 125 / / / 16 ขาว เขียว 1กญ-1394 ตรัง 23/08/2561 11,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 003 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 16 ดำ 1กฌ-3444 ตรัง 04/05/2562 19,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 004 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 น้ำเงิน ดำ 1กด-3821 ตรัง 23/12/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 005 YAMAHA FINO A 114 / / 10 ดำ-ส้ม-ขาว ขพพ-281 ตรัง 23/04/2560 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 ดำ ขาว ขมข-596 ตรัง 29/07/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 007 YAMAHA FINO A 114 / / / 12 ม่วง-ดำ อกป-309 กรุงเทพมหานคร 14/03/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 008 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 น้ำเงิน-ดำ 1กง-6673 ตรัง 30/10/2560 11,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล )|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 009 HONDA CLICK A 108 / / / 06 ขาว ดำ 1กฐ-4152 ตรัง 09/06/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 ดำ 1กข-3203 ตรัง 05/08/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ NOVAT(นามบุคคล)|**เลขตัวรถมีรอยซ่อมแซม ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 011 YAMAHA FINO A 114 / / / 09 น้ำตาล-ขาว ขนท-893 ตรัง 20/07/2562 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 012 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ขาว แดง 1กฌ-1348 ตรัง 25/03/2560 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 013 HONDA CLICK I A 108 / / / 11 แดง-ขาว-น้ำตาล ขรค-218 ตรัง 08/07/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT( ในนามบุคคล)ไม่มีกุญแจ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 014 HONDA WAVE 110 I M 110 / 11 แดง ขรท-489 ตรัง 22/08/2561 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 015 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11 ขาว ดำ 1กค-7733 ตรัง 27/05/2557 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 016 HONDA WAVE 125 X M 125 / / 09 แดง-ดำ ขนน-76 ตรัง 07/08/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 017 HONDA CLICK A 108 / / / 09 แดง ดำ 1กฌ-4009 ตรัง 25/03/2562 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| เปลี่ยนสี ลงเล่ม"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 018 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 น้ำเงิน ดำ ขมข-657 ตรัง 29/07/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 019 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / 13 ชมพู ขาว 1กก-10 ตรัง 06/03/2560 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15 น้ำเงิน เทา 1กข-3709 พังงา 29/05/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 021 YAMAHA FILANO A 115 / / / 14 ดำ 1กค-9784 ตรัง 10/03/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 022 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 08 แดง ดำ ขธท-695 ตรัง 15/09/2557 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 023 YAMAHA FINO A 114 / / / 34,510 11 ชมพู ดำ ขคษ-416 ชุมพร 27/09/2556 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 024 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 15 ดำ แดง 1กจ-5210 ตรัง 13/03/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 025 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 น้ำเงิน ดำ ขรล-916 ตรัง 25/10/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 026 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ดำ แดง 1กข-129 ตรัง 01/07/2558 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน|ภาษีขาดเกิน 3 ปีทะเบียนระงับผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 027 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 11 ขาว-น้ำเงิน ขยฉ-120 ตรัง 03/03/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 029 HONDA CLICK I A 108 / / / 09 ดำ 1กค-9713 ตรัง 15/07/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนวสี ลงเล่มแล้ว "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 030 HONDA DREAM M 125 / 04 เขียว 1กฆ-9503 ตรัง 15/07/2560 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 031 YAMAHA FINO A 115 / / / 11 ดำ-ชมพู คมง-274 สุราษฎร์ธานี 15/12/2559 5,000 7% 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 032 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 น้ำเงิน-ดำ ครก-908 นครศรีธรรมราช 22/08/2558 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 033 YAMAHA SPARK 135 M 135 / / / 14 แดง ดำ ขาว 1กฉ-9693 นครศรีธรรมราช 17/10/2560 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 034 HONDA WAVE 100 M 100 / / 08 ดำ คงท-748 นครศรีธรรมราช 18/09/2559 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 035 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 10 ขาว น้ำตาล กษล-571 พัทลุง 20/07/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 036 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 12 น้ำเงิน ขลย-120 ตรัง 19/04/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 037 YAMAHA FINO A 115 / / / 13 น้ำตาล-ขาว-เขียว ขษท-743 ตรัง 01/03/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 038 HONDA WAVE 100 M 100 / 10 น้ำเงิน ดำ กษต-655 พัทลุง 12/02/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 039 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 09 ดำ ขคล-785 ยะลา 19/02/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 040 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ดำ-แดง ขคพ-358 ชุมพร 28/06/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 041 HONDA CLICK A 110 / / / 06 ขาว-ดำ กตพ-294 พังงา 28/09/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ เลขตัวถังไม่สามารถตรวจสอบได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 042 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 17 น้ำเงิน ดำ 1กฎ-4232 ตรัง 14/02/2562 20,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 043 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 12 ดำ เทา ขวต-948 ตรัง 15/08/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 044 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 น้ำเงิน ขาว 1กค-3724 ตรัง 19/12/2558 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 045 YAMAHA FINO A 115 / / / 12 ดำ-ม่วง ขพม-354 ภูเก็ต 30/07/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 046 HONDA WAVE 110 I AT A 110 / / / 10 ขาว-น้ำตาล ขมร-65 ตรัง 03/12/2560 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 047 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 11 ดำ น้ำตาล 1กด-4711 นครศรีธรรมราช 24/03/2560 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 048 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15 แดง ดำ 1กฉ-33 ตรัง 19/05/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ Novat (นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 049 YAMAHA FINO A 115 / / / 12 ขาว แดง ดำ ขลธ-24 ตรัง 14/02/2562 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เปลี่ยนสีแจ้งลงเล่มแล้ว
G 050 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 08 แดง ดำ ขธค-685 ตรัง 24/07/2557 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 051 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / / 25,588 12 น้ำเงิน-ขาว 1กฒ-6923 ตรัง 12/09/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 052 HONDA WAVE 110 I M 110 / 14 ดำ 1กฆ-4149 ตรัง 28/04/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 053 YAMAHA FINO A 115 / / / 71,363 09 เขียว-ขาว ขนค-312 ตรัง 30/03/2558 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณีเอง|
G 054 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 15 ขาว แดง 1กฉ-3653 ตรัง 30/06/2559 12,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 055 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 31,977 14 ขาว น้ำเงิน 1กข-9744 พัทลุง 30/10/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 056 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 แดง 1กข-8889 นครศรีธรรมราช 31/05/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 057 HONDA SUPER CUB M 110 / / 16 น้ำตาล 1กด-3149 นครศรีธรรมราช 22/11/2562 17,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 058 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 11 น้ำเงิน เทา ขยข-966 ตรัง 03/02/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 059 YAMAHA FINO A 115 / / / 08 แดง ขาว คงว-405 นครศรีธรรมราช 06/11/2559 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 060 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10 ดำ-แดง ขมธ-756 ตรัง 19/10/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 061 YAMAHA FINO A 115 / / / 11 เขียว ขาว ขรพ-705 ตรัง 20/09/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 062 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ชมพู-ขาว คบก-245 นครศรีธรรมราช 26/05/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 063 YAMAHA FINO A 115 / / / 37,797 12 ม่วง-ดำ ขจข-809 ชุมพร 05/09/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 064 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 08 ดำ 1กง-1196 นครศรีธรรมราช 18/12/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 065 HONDA SCOOPY I A 110 / / 12 ชมพู-ดำ ขพพ-800 ภูเก็ต 24/07/2558 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 066 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 28,914 12 น้ำเงิน เทา 1กฌ-3051 พัทลุง 06/02/2562 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 067 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 ดำ-แดง-ขาว ขรท-903 ตรัง 25/08/2560 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 068 HONDA DREAM M 100 / 99 ดำ ขคฉ-653 กระบี่ 08/09/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|คัดคู่มือจดทะเบียนมาใหม่เนื่องจากรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง-เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 069 HONDA ZOOMER-X A 110 / / 13 ดำ 1กจ-308 ชลบุรี 06/08/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 070 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 95,186 11 น้ำตาล ดำ 1กก-955 พัทลุง 23/02/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 071 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 ดำ แดง คบก-658 นครศรีธรรมราช 27/05/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีกุญแจ
G 072 YAMAHA FINO A 114 / / / 11 ดำ ส้ม ขาว 1กญ-4273 กระบี่ 16/03/2562 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 073 HONDA MOOVE A 108 / / / 15,311 15 ดำ แดง 4กฎ-2810 กรุงเทพมหานคร 25/08/2561 19,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 074 HONDA WAVE 110 I M 110 / 46,386 11 น้ำเงิน-ขาว คบก-379 สุราษฎร์ธานี 14/07/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 075 HONDA CLICK I A 110 / / / 10 ขาว แดง สนก-577 กรุงเทพมหานคร 28/06/2557 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 22,918 15 แดง ดำ 1กฉ-986 ตรัง 28/05/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 077 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 12 ขาว-เทา อษก-323 กรุงเทพมหานคร 24/12/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 078 HONDA WAVE 100 M 100 / / 09 แดง ดำ ขนฉ-523 ตรัง 05/06/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 079 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 12 น้ำเงิน-ขาว ขนว-832 ภูเก็ต 12/03/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 080 HONDA WAVE 110 I M 110 / 38,037 13 น้ำเงิน ดำ ขงพ-627 พัทลุง 21/05/2559 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 081 YAMAHA FINO A 115 / / / 10 ชมพู-ขาว 1กข-6065 นครศรีธรรมราช 08/02/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 082 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ดำ แดง 1กก-9658 สงขลา 04/06/2559 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 083 HONDA CLICK I A 110 / / / 10 ดำ-ส้ม คนน-236 นครศรีธรรมราช 28/12/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 084 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 น้ำเงิน ดำ ขลย-390 ตรัง 23/04/2562 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 085 SUZUKI SHOGUN M 125 / / / 10 ดำ คธง-231 นครศรีธรรมราช 07/10/2561 5,000 7% 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 086 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 18 เทา น้ำเงิน 1กฌ-8350 กระบี่ 27/06/2562 22,000 7% 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 087 YAMAHA SPARK 135 M 135 / / 15 น้ำเงิน-ดำ-ขาว 1กช-6815 นครศรีธรรมราช 15/01/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 088 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 15 ดำ 1กจ-434 ตรัง 06/01/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 089 YAMAHA NOUVO 135 A 135 / / / 08 แดง เทา กลย-582 กระบี่ 01/04/2560 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 090 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ชมพู-ขาว ขรย-261 ตรัง 11/06/2558 4,500 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 091 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ขาว ดำ 1กฆ-2299 กระบี่ 08/12/2559 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 092 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ดำ แดง 1กก-1632 ตรัง 22/03/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 093 YAMAHA FINO A 115 / / / 12 ฟ้า-ขาว 1กค-6621 พังงา 18/07/2560 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 094 HONDA WAVE 125 X M 125 / / / 27,389 07 น้ำเงิน กทข-973 พังงา 24/09/2562 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 095 HONDA CLICK I A 125 / / / 12 ดำ แดง 1กก-3582 กระบี่ 08/11/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 096 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ดำ-แดง 1กก-7587 นครศรีธรรมราช 26/02/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 097 HONDA MSX125 M 125 / / / / 16 เหลือง ดำ 1กฐ-9281 นครศรีธรรมราช 30/03/2561 13,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 098 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 17 ดำ แดง 1กฐ-5300 ตรัง 22/06/2561 21,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 099 YAMAHA FINO A 115 / / / 12 น้ำเงิน-ขาว-เขียว อทข-773 กรุงเทพมหานคร 26/06/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 100 HONDA WAVE 100 M 100 / / 07 แดง เทา 1กท-1454 นครศรีธรรมราช 08/08/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
G 101 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 10 น้ำตาล-ขาว คยง-761 นครศรีธรรมราช 19/10/2558 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 102 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15 ดำ แดง 1กฉ-5543 ตรัง 17/03/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 103 KAWASAKI KSR M 111 / / / / 13 ดำ ขาว 1กก-5692 นครศรีธรรมราช 12/02/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 104 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ขาว-น้ำเงิน ขลค-351 ตรัง 21/11/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถ ตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 105 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10 น้ำเงิน-ดำ ขธล-276 ภูเก็ต 14/01/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 106 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 56,631 15 แดง ดำ 1กฎ-1255 นครศรีธรรมราช 18/09/2559 13,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 107 YAMAHA FINO FI A 115 / / / 13 ขาว น้ำเงิน ดำ 1กข-2455 ตรัง 25/07/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 108 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 05 แดง-เทา-ดำ 1กจ-7279 ตรัง 31/01/2559 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) เลขตัวรถ ตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 109 YAMAHA TTX A 115 / / / 51,412 12 ดำ แดง เทา 1กฎ-7856 ตรัง 24/03/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 110 HONDA WAVE 125 X M 125 / / 10 น้ำเงิน-ดำ ขพน-18 ตรัง 29/03/2561 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 111 HONDA AIR BLADE A 108 / / / 96,696 08 แดง ดำ กทย-122 พังงา 22/12/2555 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)เลขตัวรถ ตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 112 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 ดำ แดง ขมย-491 ตรัง 29/11/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 113 KEEWAY SUPER LIGHT200 M 197 / / / 14 ดำ 3กณ-5937 กรุงเทพมหานคร 12/12/2560 25,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 114 HONDA WAVE 100 X M 100 / / 46,438 08 แดง ดำ 1กก-4461 ตรัง 29/04/2557 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)เลขตัวรถ ตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ||จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 115 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14 ชมพู-ฟ้า 1กฉ-897 นครศรีธรรมราช 09/07/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 116 HONDA WAVE 100 M 100 / 19,486 07 น้ำเงิน ขตก-219 ตรัง 06/03/2559 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ไม่มีกุญแจ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 117 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 13 ดำ ชมพู 1กข-3502 นครศรีธรรมราช 18/04/2560 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 118 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 ขาว-แดง ขวท-768 ตรัง 23/08/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 119 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 ขาว ดำ เขียว คนร-958 นครศรีธรรมราช 03/05/2561 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |เปลี่ยนสีแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|
G 120 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 15 ดำ แดง 1กจ-5132 ตรัง 12/03/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 121 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 16 ขาว น้ำตาล 1กด-707 นครศรีธรรมราช 28/10/2562 14,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 122 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 น้ำเงิน-ขาว ขวน-27 ตรัง 05/09/2559 รอราคาอนุมัติ 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|
G 123 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 16 เหลือง-เทา 1กฒ-6752 นครศรีธรรมราช 21/06/2560 15,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 124 HONDA WAVE 125 X M 125 / 08 น้ำเงิน ดำ คตน-566 นครศรีธรรมราช 11/08/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 125 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 28,289 12 ชมพู ดำ ขคษ-598 พัทลุง 16/10/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 126 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 15 แดง-ดำ 1กฎ-6584 นครศรีธรรมราช 10/11/2560 12,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 127 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 13 ดำ 1กฆ-2179 นครศรีธรรมราช 26/09/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 128 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 13 ขาว แดง 1กจ-3952 พัทลุง 29/04/2560 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 129 HONDA CLICK I A 110 / / / 23,330 10 แดง คทม-596 นครศรีธรรมราช 11/08/2560 5,000 321 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 130 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 น้ำเงิน ขาว คยร-162 นครศรีธรรมราช 23/07/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 131 YAMAHA FINO A 114 / / / 13 ขาว น้ำตาล เขียว 1กก-8431 นครศรีธรรมราช 01/03/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 132 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 แดง ดำ คพข-996 นครศรีธรรมราช 02/09/2559 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|เปลี่ยนสีแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 133 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 12 แดง ครง-323 นครศรีธรรมราช 03/09/2560 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 134 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 ดำ เทา 1กฆ-3773 ตรัง 20/02/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)||"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 135 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 11 ดำ-แดง คพล-774 นครศรีธรรมราช 25/11/2557 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 136 HONDA WAVE 110 I M 110 / 10 น้ำเงิน ดำ ขมง-131 ตรัง 16/08/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 137 YAMAHA FINO A 114 / / / 12 ม่วง ดำ คยม-542 นครศรีธรรมราช 10/07/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 138 HONDA WAVE 110 I M 110 / 10 น้ำตาล ดำ คทษ-988 นครศรีธรรมราช 14/09/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 139 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / 14 น้ำเงิน ขาว 1กฉ-6058 อุดรธานี 17/04/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 140 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ดำ แดง คบบ-176 นครศรีธรรมราช 13/07/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 141 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 12 ขาว-เทา กนท-274 พังงา 12/04/2559 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 142 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ขาว ดำ 1กช-4660 นครศรีธรรมราช 15/12/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 143 HONDA MSX125 M 125 / / / / 14 ขาว 1กค-4171 กระบี่ 25/03/2561 12,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 144 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 31,834 11 ขาว น้ำเงิน 1กญ-160 กระบี่ 07/09/2562 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 145 HONDA SUPER CUB M 110 / / 16 น้ำเงิน ขาว 1กข-9768 พังงา 27/04/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 146 HONDA WAVE 100 M 100 / 09 น้ำเงิน ดำ ขธษ-308 ตรัง 29/01/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) |เลขตัวรถ เป็นสนิม ตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบทุกกรณี |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 147 YAMAHA MIO 125 GT A 125 / / / 13 เทา ดำ 1กก-8141 พังงา 23/05/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 148 HONDA WAVE 125 X M 125 / / 07 น้ำเงิน ขทง-57 ตรัง 14/12/2556 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 149 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 15 ชมพู ดำ 1กข-5937 พังงา 29/09/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 150 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 น้ำเงิน ขาว 1กค-7779 ตรัง 10/02/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี| ไม่มีvat(นามบุคคล) "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 151 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 08 น้ำเงิน ดำ คงฉ-14 นครศรีธรรมราช 01/09/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 152 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14 ส้ม 1กก-9900 พังงา 20/11/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 153 HONDA WAVE 110 I 110 10 ดำ แดง คธต-572 นครศรีธรรมราช 03/11/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 154 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 แดง-ขาว 1กญ-6849 กระบี่ 15/01/2563 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 155 SUZUKI STEP A 125 / / / 08 ดำ ขาว 1กฆ-8296 พังงา 01/08/2562 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 156 HONDA WAVE 100 S M 100 / 65,950 10 แดง ดำ 1กฉ-5857 กระบี่ 07/04/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 157 YAMAHA FILANO A 115 / / / 12 ขาว กนธ-625 พังงา 29/05/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 158 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15 น้ำเงิน เทา 1กข-1783 พังงา 25/02/2559 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 159 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 ดำ-แดง 1กค-6714 พังงา 04/04/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 160 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 11 แดง ดำ 1กด-5934 ตรัง 13/07/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 161 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 13 น้ำเงิน ขาว 1กข-1430 กระบี่ 08/08/2557 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 162 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ขาว-ม่วง 1กค-254 ตรัง 30/10/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 163 YAMAHA FINO A 114 / / / 09 เขียว-ดำ-ขาว กษธ-211 กระบี่ 24/12/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 164 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 12 น้ำเงิน ขาว ขวธ-925 ตรัง 03/09/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 165 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 12 น้ำเงิน ขาว ขคพ-617 กระบี่ 25/04/2559 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 166 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 13 ขาว แดง 2กฉ-1940 กรุงเทพมหานคร 27/12/2559 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 167 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 ขาว น้ำเงิน ขรน-695 ตรัง 09/09/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 168 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 ดำ เทา 1กข-2248 นครศรีธรรมราช 29/03/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 169 YAMAHA SPARK 135 M 135 / / / 12 ขาว-ดำ คมธ-16 นครศรีธรรมราช 17/02/2559 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 170 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ขาว ดำ 1กช-607 นครศรีธรรมราช 29/10/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ| |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 171 YAMAHA FINO A 115 / / 09 ดำ-เขียว-ขาว คตว-220 นครศรีธรรมราช 20/04/2559 5,000 7% 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 172 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 12 ดำ ขลว-8 ตรัง 21/05/2558 9,000 535 0
**หมายเหตุ ืไม่มี VAT(นามบุคลล) ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 173 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 13 น้ำเงิน ขาว 1กก-8901 สุราษฎร์ธานี 17/05/2557 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 174 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 12 ขาว ขคล-660 กระบี่ 22/06/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 175 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 13 ชมพู-ดำ 2กฆ-7076 กรุงเทพมหานคร 06/12/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี || ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 176 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 ขาว แดง 1กฌ-3121 ตรัง 27/04/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 177 YAMAHA MIO 125 A 125 / / 13,440 13 ชมพู ขาว ขษต-227 ตรัง 14/02/2558 8,000 7% 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 178 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16 ดำ น้ำเงิน 4กว-2719 กรุงเทพมหานคร 25/01/2561 12,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 179 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 33,501 09 ขาว แดง คตค-522 นครศรีธรรมราช 23/12/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 180 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ดำ แดง ขลข-160 ตรัง 15/11/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 181 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 น้ำเงิน-ดำ ขรน-892 ตรัง 12/09/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 183 YAMAHA FINO A 115 / / / 68,494 09 น้ำตาล-ขาว วษง-848 กรุงเทพมหานคร 11/02/2563 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 184 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 35,306 12 แดง ขงท-387 กระบี่ 12/12/2561 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 185 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 26,020 15 ดำ 1กฌ-4627 นครศรีธรรมราช 30/03/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 186 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 08 เทา ดำ คงล-711 นครศรีธรรมราช 03/11/2558 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 187 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 452,994 12 ขาว-แดง งจค-899 ขอนแก่น 26/10/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี ||ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 188 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10 แดง เทา 1กช-7969 นครศรีธรรมราช 23/03/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 189 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 73,775 12 ขาว เทา คมม-630 นครศรีธรรมราช 20/03/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 190 HONDA WAVE 110 I M 110 / 92,423 13 น้ำเงิน ขาว 1กก-8644 ตรัง 14/06/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 191 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 21,519 11 ขาว น้ำเงิน คนษ-463 สุราษฎร์ธานี 12/07/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 192 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 ดำ 1กก-649 พังงา 26/07/2560 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 193 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / 21,866 15 ขาว 1กฆ-4995 กระบี่ 20/02/2562 14,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 194 HONDA WAVE 110 I M 110 / 10 น้ำตาล ม่วง กธน-551 พังงา 16/11/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 195 YAMAHA FINO A 115 / / / 10 ดำ เขียว ขาว ขกข-728 กระบี่ 09/07/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 196 HONDA WAVE 110 I M 110 / 15 ดำ แดง 1กญ 4107 นครศรีธรรมราช 30/06/2561 11,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 197 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 13 ขาว แดง 1กฉ-4489 กระบี่ 01/10/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|เปลี่ยนสีมาแจ้งลงเล่มแล้ว|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 198 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 13 ดำ 1กข-2897 นครศรีธรรมราช 09/04/2559 19,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 199 HONDA SCOOPY I A 108 / / 12 แดง น้ำตาล 1กช-4838 กระบี่ 05/10/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 200 HONDA DREAM M 125 / 08 ดำ กทจ-295 พังงา 11/01/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 201 HONDA MSX125 M 125 / / / / 14 แดง 1กค-7422 กระบี่ 03/07/2559 10,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 202 HONDA WAVE 100 M 100 / / 06 น้ำเงิน เทา กยท-513 กระบี่ 30/11/4255 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 203 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 10 ดำ น้ำตาล กษพ-994 กระบี่ 26/02/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
G 204 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 น้ำเงิน ดำ คธน-665 นครศรีธรรมราช 08/02/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 205 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / 12 ดำ แดง คยต-410 นครศรีธรรมราช 31/05/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 206 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 แดง ขาว 1กท-180 นครศรีธรรมราช 28/04/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 207 SUZUKI SMASH M 113 / 13 ดำ 1กฆ-2024 นครศรีธรรมราช 24/09/2561 4,000 7% 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 208 HONDA CLICK I A 110 / / / 11 น้ำเงิน-ดำ ขขค-855 กระบี่ 03/05/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 209 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 น้ำเงิน ขาว 1กข-9405 นครศรีธรรมราช 06/06/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 210 YAMAHA FINO A 110 / / / 11 ชมพู ดำ ขขก-174 พัทลุง 30/05/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 211 HONDA WAVE 110 I 110 11 น้ำเงิน ขาว ขขท-913 กระบี่ 06/07/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี| ไม่มีกุญแจ
G 212 YAMAHA FINO A 115 / / / 10 ขาว-น้ำตาล คธค-819 นครศรีธรรมราช 05/10/2556 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 213 HONDA WAVE 100 M 100 / 08 ดำ คขธ-936 นครศรีธรรมราช 21/07/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 214 HONDA WAVE 125 X M 125 / 07 ขาว คกย-659 นครศรีธรรมราช 28/09/2555 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 215 HONDA NOVA SONIC M 125 / / 71,837 08 ดำ 1กข-5750 เลย 21/02/2559 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 216 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 12 ขาว กนพ-947 พังงา 21/09/2558 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 217 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 10 น้ำเงิน-ขาว คทว-822 นครศรีธรรมราช 07/09/2557 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 218 SUZUKI SMASH M 113 / 17 น้ำเงิน ดำ 1กค-5285 พังงา 14/02/2562 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 219 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 30,790 10 ฟ้า เทา 1กธ-9271 นครศรีธรรมราช 12/02/2563 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 220 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ขาว ม่วง 1กก-3676 พังงา 20/01/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 221 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 49,141 13 ขาว เทา งนน-660 สงขลา 05/02/2562 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 222 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ดำ แดง 1กข-1621 ปราจีนบุรี 08/11/2558 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 223 YAMAHA SPARK NANO M 110 / 28,880 13 น้ำเงิน ขาว ขษท-546 ตรัง 07/02/2561 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 224 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 แดง-ขาว คยย-384 สุราษฎร์ธานี 25/09/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 225 HONDA CLICK I A 125 / / / 12 ดำ แดง คยต-197 นครศรีธรรมราช 31/05/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 226 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 น้ำเงิน-ขาว ขงค-115 กระบี่ 05/09/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 227 YAMAHA SPARK 115I M 115 / / 48,072 16 ดำ แดง 1กฒ-8509 นครศรีธรรมราช 04/07/2561 7,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 228 HONDA WAVE 110 I M 110 / 12 ดำ เทา ครฉ-426 นครศรีธรรมราช 14/09/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 229 YAMAHA FIORE A 115 / / / 58,385 12 ขาว แดง คมต-182 นครศรีธรรมราช 03/02/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 230 YAMAHA FINO A 115 / / / 11 น้ำตาล ขาว คมค-123 นครศรีธรรมราช 30/12/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 231 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 35,380 11 ขาว-แดง คพง-751 สุราษฎร์ธานี 09/11/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 232 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13 ขาว-ม่วง 1กข-29 กระบี่ 05/07/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 233 HONDA MSX125 M 125 / / / 14 ขาว 1กค-7940 ลำปาง 09/06/2560 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 234 HONDA WAVE 110 I M 110 / 12 ดำ-แดง กฉษ-833 ระนอง 27/01/2560 17,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 235 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 41,232 12 ดำ แดง อรอ-663 กรุงเทพมหานคร 20/11/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 236 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 13 น้ำเงิน กนร-435 พังงา 24/01/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 237 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 12 ดำ แดง คยฉ-612 นครสวรรค์ 29/05/2559 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
G 238 HONDA WAVE 110 I M 110 / 15 ดำ 1กฉ-5059 ตรัง 23/07/2562 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 239 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 98,844 09 ดำ แดง คตง-642 นครศรีธรรมราช 29/12/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 240 HONDA WAVE 110 I M 110 / 10 น้ำเงิน ดำ กธน-149 พังงา 28/10/2560 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 241 HONDA WAVE 110 I M 110 / 12 ดำ 1กผ-8013 นครศรีธรรมราช 21/05/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 242 RYUKA RK125 M 125 / / / / 15 ขาว 1กฌ-9854 นครศรีธรรมราช 02/06/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"เลขตัวรถเป็นสนิม ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี
G 243 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 32,049 14 ดำ แดง 1กจ-5116 นครศรีธรรมราช 16/05/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 244 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 13 ดำ แดง 1กข-2791 นครศรีธรรมราช 05/04/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 245 HONDA WAVE 110 I M 110 / 76,094 14 ดำ 1กค-4328 กระบี่ 26/03/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 246 YAMAHA FINO A 115 / / / 12 ม่วง ดำ ขคย-539 กระบี่ 24/05/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 247 HONDA WAVE 110 M 110 / / / 96,593 11 แดง เทา คพข-610 นครศรีธรรมราช 31/08/2560 10,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 248 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 ดำ แดง 1กก-4064 พังงา 13/02/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล) "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 249 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 67,221 11 ขาว น้ำตาล คพย-595 นครศรีธรรมราช 21/02/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 250 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / 14 ชมพู ดำ 1กค-7718 กระบี่ 14/08/2559 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 251 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 24,364 16 น้ำเงิน ดำ 1กจ-3723 กระบี่ 23/06/2562 16,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 252 HONDA DREAM M 125 / 55,116 07 ดำ กลต-330 กระบี่ 21/11/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ไม่มีกุญแจ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 253 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 11 ขาว-ดำ คนบ-18 นครศรีธรรมราช 25/03/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 254 HONDA WAVE 110 M 110 / 64,257 11 น้ำเงินดำ ขมษ-284 ตรัง 12/01/2561 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 255 HONDA SCOOPY I A 110 / / 14 แดง-เทา 1กฉ-7050 กระบี่ 14/05/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 256 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 30,929 15 ขาว ดำ 1กฌ-5413 นครศรีธรรมราช 10/04/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 257 YAMAHA FINO A 114 / / / 10 ดำ ชมพู ขาว 1กถ-2378 นครศรีธรรมราช 11/05/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 258 HONDA WAVE 100 M 100 / / 8,890 05 เขียว ดำ 1กฌ-8495 กระบี่ 14/07/2562 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|เปลี่ยนสี แจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 259 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 11 ชมพู ขาว ดำ ขกย-658 กระบี่ 19/01/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 260 HONDA WAVE 110 I M 110 / 38,000 16 ดำ แดง 1กพ-3011 นครศรีธรรมราช 16/03/2562 19,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 261 HONDA CLICK A 110 / / / 08 ขาว-ดำ ขงง-297 กระบี่ 30/07/2562 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 262 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 14 แดง 1กข-9031 กระบี่ 05/02/2562 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 263 HONDA CLICK I A 110 / / / 09 ดำ ขนก-860 ตรัง 04/03/2557 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 264 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10 ดำ แดง ขกย-526 กระบี่ 16/12/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ| เลขตัวรถอตรวจสอบไม่ได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 265 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12 น้ำเงิน ขาว 1กช-1440 กระบี่ 24/07/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 266 HONDA WAVE 110 I 110 13 ขาว แดง 1กก-2793 กระบี่ 22/02/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 267 HONDA SUPER CUB M 110 / / 15 เขียว ขาว 1กฉ-9965 กระบี่ 25/06/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ไม่มีvat(นามบุคคล)|"เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 268 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 35,308 11 ขาว น้ำเงิน คมค-694 สุราษฎร์ธานี 29/11/2560 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 269 HONDA WAVE 110 I M 110 / 15 ดำ 1กฌ-7889 นครศรีธรรมราช 15/05/2562 12,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 270 YAMAHA FINO A 115 / / / 11 เขียว-ขาว คนร-804 สุราษฎร์ธานี 27/06/2557 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 271 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 14 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-7478 นครศรีธรรมราช 05/06/2558 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 272 HONDA WAVE 100 X M 100 / / 08 น้ำเงิน ดำ กลร-50 กระบี่ 10/04/2562 3,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 273 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 17,482 16 แดง-ดำ 1กค-7583 ตราด 14/09/2561 17,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 274 HONDA DREAM M 110 / 11 ดำ ขรร-155 ตรัง 06/10/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 275 HONDA WAVE 110 I 110 14 ดำ แดง 1กฌ-9930 กระบี่ 08/04/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล) เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 276 HONDA DREAM M 125 / 10 เขียว ขพธ-345 ตรัง 22/03/2560 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่มีกุญแจ|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 277 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 13 น้ำเงิน 1กค-372 ตรัง 04/11/2559 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง| ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 278 HONDA WAVE 125 X M 125 / / 08 น้ำเงิน ขธท-937 ตรัง 16/09/2561 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 279 HONDA WAVE 100 S M 100 / 08 น้ำเงิน-ดำ ขธข-259 ตรัง 08/07/2560 4,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 280 HONDA WAVE 110 I M 110 / 50,076 14 แดง ดำ 1กข-2221 ชุมพร 11/04/2559 9,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 281 HONDA CLICK I A 110 / / / 10 ขาว แดง ขมฉ-631 ตรัง 13/09/2561 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 282 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 11 แดง-เทา ขขธ-904 กระบี่ 21/07/2562 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 283 HONDA WAVE 100 M 100 / 09 น้ำเงิน ดำ ขนม-608 ตรัง 03/06/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 284 YAMAHA JUPITER RC M 115 / / / 17 แดง ดำ 1กธ-8512 นครศรีธรรมราช 15/12/2561 14,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|"ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 285 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 10 น้ำเงิน ขมว-276 ตรัง 28/12/2559 9,000 7% 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล) ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 286 HONDA DREAM M 110 / 12 ดำ กนท-953 พังงา 04/05/2561 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 287 HONDA WAVE 110 I AT A 110 / / / 11 แดง น้ำตาล กษง-399 ปัตตานี 09/02/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 288 YAMAHA SPARK NANO M 115 / / 13 น้ำเงิน 1กง-1793 นครศรีธรรมราช 24/12/2558 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 289 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 ดำ 1กญ-127 กระบี่ 08/08/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 290 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 31,289 15 แดง-ดำ 1กญ-2131 กระบี่ 18/08/2562 12,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีvat(นามบุคคล)เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี | "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 291 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 น้ำเงิน ดำ 1กก-4420 นครศรีธรรมราช 30/01/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)| "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 292 HONDA CLICK I A 125 / / / 13 ขาว-ดำ 1กข-7354 นครศรีธรรมราช 27/05/2561 10,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 293 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16 ขาว ดำ 1กฒ-1536 นครศรีธรรมราช 01/03/2562 13,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 294 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 11 ขาว-ม่วง 1กฉ-804 กระบี่ 15/12/2560 7,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ | ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 295 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11 ขาว น้ำเงิน 1กง-8949 กระบี่ 23/02/2561 8,000 535 0
**หมายเหตุ ไม่มีvat(นามบุคคล)|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ "ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี"
G 296 HONDA CLICK A 110 / / / 08 ขาว-น้ำเงิน กลม-117 กระบี่ 12/03/2560 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 297 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 11 ดำ-น้ำตาล ขขต-740 กระบี่ 20/06/2558 9,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT ( ในนามบุคคล)ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 298 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 19,599 13 ดำ แดง 1กก-4422 สุราษฎร์ธานี 30/01/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีกุญแจ| ไม่มีvat(นามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 299 YAMAHA FINO A 114 / / / 10 ขาว -น้ำตาล คยจ-293 นครศรีธรรมราช 31/08/2560 4,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ | NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ ||ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 300 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 45,329 11 เหลือง ดำ 1กช-464 นครศรีธรรมราช 14/07/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 301 YAMAHA FILANO A 125 / / / 15 ขาว 1กฌ-4293 นครศรีธรรมราช 27/03/2560 8,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีกุญแจ| ไม่มีvat(นามบุคคล) "|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 302 HONDA WAVE 110 I M 110 / 34,000 10 น้ำเงิน ดำ 1กญ-1284 กระบี่ 16/06/2562 8,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ |NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ||ไม่มีกุญแจ||ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 303 YAMAHA FINO A 115 / / / 54,604 11 เขียว ขาว คบง-778 สุราษฎร์ธานี 28/07/2557 5,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ NO VAT ( ในนามบุคคล)|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ||ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 304 HONDA WAVE 100 S M 100 / 49,470 09 ดำ กทว-918 พังงา 10/07/2559 8,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ไม่มีกุญแจ ||ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 305 YAMAHA FINO A 115 / / / / 41,068 14 ขาว น้ำตาล 1กค-1131 กระบี่ 20/03/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ |NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ||ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 306 YAMAHA FINO A 115 / / / 49,674 12 ขาว-ม่วง กนน-816 พังงา 25/06/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ | NO VAT ( ในนามบุคคล)|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 307 HONDA SCOOPY I A 110 / / 48,723 11 น้ำเงิน ดำ ขขท-420 กระบี่ 27/06/2559 5,000 535 0
**หมายเหตุ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 308 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 12 ดำ แดง ขวต-718 ตรัง 14/08/2558 7,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ NO VAT(นามบุคคล) |ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
G 309 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 12 ขาว เทา คมล-398 นครศรีธรรมราช 30/03/2558 6,000 535 0
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้ NO VAT(นามบุคคล) |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ไม่มีกุญแจ | |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี