สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 (สี่แยกท่าทอง ตรงข้ามไทวัสดุ) จ. สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 14-12-2017   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 1 HONDA CLICK 125I PGM-Fi A 125 59,093 12 ชมพู-ดำ อปษ-192 กรุงเทพมหานคร 17,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 2 KAWASAKI KSR 111 M 111 16,855 14 ดำ 1กค-8830 กระบี่ 15,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|| ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 3 RYUKA RK110C CLASSIC M 110 14 ชมพู 1กจ-8625 นครศรีธรรมราช 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 4 HONDA CLICK 125I PGM-Fi A 125 15 น้ำเงิน ดำ 1กจ-4045 ภูเก็ต 19,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 5 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 31,116 11 แดง-เทา คนธ-379 นครศรีธรรมราช 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 6 HONDA WAVE 110 I RS PGM-FI M 110 29,475 14 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-1714 ภูเก็ต 23,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 7 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 48,059 11 ดำ-แดง ขคค-431 กระบี่ 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 8 HONDA ZOOMER-X 110 PGM--Fi A 110 41,844 14 ส้ม-ดำ 1กจ-8723 นครศรีธรรมราช 22,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 9 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 42,698 14 แดง-ดำ 1กง-772 ภูเก็ต 20,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 10 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 31,532 13 ขาว-ม่วง 1กฆ-1051 นครศรีธรรมราช 18,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 11 YAMAHA MIO 125 A 125 36,740 10 ชมพู-ขาว-ดำ 1กง-3545 นครศรีธรรมราช 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 12 HONDA WAVE 110 I PGM -Fi M 110 36,572 14 ดำ-แดง 1กจ-9611 ภูเก็ต 16,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|| ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 13 YAMAHA FINO 110 A 110 36,109 12 ดำ-แดง งขธ-528 ขอนแก่น 15,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 14 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 74,415 12 น้ำเงิน-ขาว กนธ-951 พังงา 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 15 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 30,804 13 ฟ้า-ดำ 1กข-7318 สุราษฎร์ธานี 16,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 16 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 ขาว-น้ำเงิน จธต-89 เชียงใหม่ 19/08/2557 12,000 642 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี
G 17 YAMAHA FINO 110 A 110 69,993 11 เขียว-ขาว กนค-789 พังงา 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 18 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 12 น้ำเงิน-ขาว คยบ-81 นครศรีธรรมราช 15,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 19 YAMAHA FINO 110 A 110 20,530 11 ดำ-ส้ม-ขาว 1กจ-2470 นครศรีธรรมราช 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 20 HONDA WAVE 110 PGM-Fi M 110 56,147 10 น้ำเงิน-ดำ กบจ-646 สตูล 9,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 21 YAMAHA FINO 110 A 110 35,586 11 ดำ-ชมพู-ขาว คพย-369 นครศรีธรรมราช 9,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 22 HONDA CLICK 110 A 110 37,534 06 เทา-ดำ ขลจ-53 นครศรีธรรมราช 6,000 642 0
G 23 SUZUKI SMASH 110 M 110 49,758 12 ขาว กนต-990 พังงา 7,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 24 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 42,830 11 ชมพู-ขาว ขธฉ-669 ภูเก็ต 15,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 25 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 12 ขาว-แดง คยจ-6 นครศรีธรรมราช 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 26 YAMAHA MIO 110 A 110 07 ดำ คกว-260 นครศรีธรรมราช 19/10/2558 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 27 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 14,174 10 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-6550 นครศรีธรรมราช 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรภตรวจสอบไม่ได้
G 28 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 15,640 14 ขาว-ดำ 1กจ-5169 นครศรีธรรมราช 23,000 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||
G 29 HONDA CLICK 125I PGM-Fi A 125 25,526 13 ขาว-แดง 1กก-7578 พังงา 18,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 30 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 26,805 10 น้ำเงิน-เทา คตย-718 นครศรีธรรมราช 12,500 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 31 YAMAHA MIO 125 RR A 125 40,195 10 ดำ แดง ขาว ขคว-397 กระบี่ 11,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนาหน้าเล่ม
G 32 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 33,230 14 แดง-ดำ 1กด-176 นครศรีธรรมราช 17,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 33 YAMAHA FINO FI 110 YMJET-Fi A 110 / / / 5,775 13 แดง-ขาว-ดำ 1กค-6504 นครศรีธรรมราช 16,500 642 0
**หมายเหตุ สวมทะเบียน 1กข-1556 กระบี่||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 34 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 64,839 10 น้ำเงิน-ดำ ขทพ-607 ภูเก็ต 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 35 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 23,532 11 ชมพู-ดำ ขขก-784 กระบี่ 13,000 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 36 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 19,674 11 ดำ ขาว คนก-934 นครศรีธรรมราช 02/02/2560 13,000 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 37 HONDA SCOOPY I 110 PGM-FI A 110 11 น้ำเงิน ขาว ขกษ-925 พัทลุง 28/03/2559 13,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 38 HONDA WAVE 125 S M 125 64,860 08 น้ำเงิน-ดำ ขจย-186 ภูเก็ต 17,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 39 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 25,601 12 ดำ-แดง 1กก-3249 กระบี่ 17,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 40 HONDA WAVE 110 I PGM-FI M 110 10,209 11 ดำ ขขพ-152 พัทลุง 13/09/2558 11,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 41 HONDA SCOOPY I 110 PGM-Fi A 110 49,324 14 ขาว ม่วง 1กง-8758 นครศรีธรรมราช 06/03/2560 20,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 42 HONDA WAVE 110 I AT/PGM-Fi A 110 74,701 10 ขาว น้ำตาล คทข-510 นครศรีธรรมราช 17/05/2560 15,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 43 YAMAHA FINO 110 Fi(YMJET-Fi) A 110 51,494 13 ดำ ขาว ฟ้า 1กค-6524 นครศรีธรรมราช 17,000 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 44 HONDA WAVE 125 X M 125 31,919 09 น้ำเงิน คตง-573 นครศรีธรรมราช 29/12/2556 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 45 YAMAHA FINO FI 110 YMJET-Fi A 110 25,296 14 ขาว-น้ำเงิน-ดำ 1กญ-9808 ภูเก็ต 16,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 46 YAMAHA MIO 125 RR A 125 21,426 10 ดำ-น้ำเงิน-เหลือง คธง-128 นครศรีธรรมราช 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 47 HONDA CLICK 125 PGM-Fi A 125 29,368 12 น้ำเงิน-เทา 1กข-6245 ภูเก็ต 18,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 48 YAMAHA FINO 110 A 110 / / / 22,979 11 น้ำตาล ขาว คพค-421 นครศรีธรรมราช 06/09/2558 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 49 YAMAHA MIO 125 A 125 08 ขาว-แดง คงต-832 นครศรีธรรมราช 8,000 642 0
**หมายเหตุ สำเนาใส่ซีซีผิด || ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 50 HONDA WAVE 110 I PGM -Fi M 110 / 50,573 11 ขาว น้ำเงิน คบท-337 นครศรีธรรมราช 28/06/2557 12,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ภาษีขาด
G 51 YAMAHA FINO 110 A 110 30,101 12 ม่วง-ดำ คมว-953 นครศรีธรรมราช 13,000 749 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 52 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 / 11 ดำ แดง คพธ-692 นครศรีธรรมราช 12/10/2558 12,000 642 0
**หมายเหตุ ภาษีขาด
G 53 YAMAHA FINO 110 A 110 13 ดำ แดง ขาว 1กฉ-5589 ภูเก็ต 22/04/2559 16,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 54 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 51,843 11 แดง-ขาว คบค-672 นครศรีธรรมราช 14,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 55 YAMAHA FINO 110 A 110 / / / 12,223 11 ดำ ชมพู คพว-410 นครศรีธรรมราช 29/11/2555 14,000 642 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี
G 56 YAMAHA FINO 110 A 110 / / / 53,267 10 น้ำเงิน-ขาว ขษจ-52 ระยอง 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 57 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 30,513 14 ดำ แดง 1กจ-1865 นครศรีธรรมราช 03/04/2560 10,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 58 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 11 ดำ-แดง กนก-186 พังงา 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 59 SUZUKI NEX 110 A 110 19,096 12 ขาว ครฉ-928 นครศรีธรรมราช 5,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
G 60 YAMAHA FINO 110 A 110 18,566 งกน-513 สงขลา 3,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนาหน้าเล่ม
G 61 HONDA WAVE 110 I PGM-Fi M 110 / 27,759 10 แดง-ขาว ขพพ-352 ตรัง 13,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 62 YAMAHA FINO 110 A 110 42,420 10 ชมพู-ดำ กธจ-296 พังงา 6,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี
G 63 YAMAHA FINO 110 A 110 37,813 12 ขาว-แดง ขคจ-211 กระบี่ 15,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน||ไม่มีหน้าเสียภาษี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 64 SUZUKI SKY DRIVE 125 A 125 45,962 11 แดง-ขาว คบง-834 นครศรีธรรมราช 8,000 642 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||ไม่มีหน้าเสียภาษี||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้