สงขลา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ลานประมูลตรงข้ามวัดคงคาเลียบ สาขาสงขลา เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 22-06-2018   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA CLICK 125I A 125 12 ดำ-แดง กพพ-904 สตูล 24/02/2556 14,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 17 ดำ-แดง 1กท-5646 สงขลา 01/05/2562 17,000 7% 0
G 003 HONDA MSX125 M 125 13 ขาว 1กค-8191 สงขลา 17/10/2561 15,000 7% 214 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 004 HONDA CLICK I A 110 10 แดง ขขจ-846 ยะลา 24/06/2558 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 005 HONDA SUPER CUB 1กจ-2713 สงขลา 15,000 7% 0
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 14 แดง ดำ 1กฏ-4979 สงขลา 08/05/2561 14,000 7% 214 0
G 007 HONDA MSX125 M 125 14 ขาว 1กข-9291 สตูล 23/12/2558 15,000 7% 214 0
G 008 HONDA WAVE 110 I M 110 11 น้ำเงิน ขาว งตข-12 สงขลา 08/12/2555 9,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ผู้ประมูลได้จะต้องดำเนินการและแก้ไขเอง
G 009 HONDA MSX125 M 125 / 11,800 15 แดง-ดำ 1กฏ-3404 สงขลา 25/08/2560 16,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 010 HONDA MSX125 M 125 13 แดง-ดำ 1กด-4409 สงขลา 22/04/2560 15,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||สวมป้าย ขงธ-777 พัทลุง||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 011 HONDA CLICK 125I M 125 15 น้ำเงิน ดำ 1กง-8801 ปัตตานี 01/12/2559 15,000 7% 214 0
G 012 HONDA SCOOPY I A 110 15 ขาว 1กฐ-5523 สงขลา 09/12/2561 14,000 7% 0
G 013 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กท-7568 นครศรีธรรมราช ไม่เปิดราคา 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องการโอนทุกกรณี
G 014 HONDA SCOOPY I 110 13 ชมพู-ดำ 1กข-4987 สงขลา 04/07/2557 15,000 7% 0
G 015 HONDA WAVE 110 I 110 13 น้ำเงิน-ขาว 1กก-3034 สตูล 24/04/2557 7,000 7% 0
G 016 HONDA CLICK 125I A 125 13 ขาว ดำ งนล-468 สงขลา 07/03/2557 16,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน || ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 017 HONDA WAVE 110 I M 110 / 50,051 13 แดง ดำ 1กก-2030 สงขลา 10/04/2560 12,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 018 HONDA SCOOPY I A 110 13 ดำ-เทา ขจษ-986 ยะลา 07/06/2559 16,000 7% 214 0
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 16 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-2035 พัทลุง 09/11/2560 13,000 7% 214 0
G 020 HONDA MSX125 M 125 / 21,640 14 แดง 1กง-4586 สงขลา 11/03/2560 16,000 7% 214 0
G 021 HONDA SCOOPY I A 110 13 ดำ 1กก-7277 สตูล 30/08/2558 16,000 7% 0
G 022 HONDA WAVE 110 I M 110 16 ดำ 1กณ-6029 สงขลา 09/06/2562 11,000 7% 0
G 023 HONDA WAVE 110 I M 110 15 ดำ-แดง 1กฆ-3610 ยะลา 26/08/2559 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ผู้ประมูลได้จะต้องดำเนินการและแก้ไขเอง
G 024 HONDA WAVE 110 I M 110 17 ดำ 1กง-4886 สตูล 30/08/2561 10,000 7% 0
G 025 HONDA WAVE 110 I M 110 16 ขาว ดำ 1กณ-3288 สงขลา 24/05/2561 16,000 7% 0
G 026 HONDA WAVE 110 I 110 16 น้ำเงิน เทา 1กฆ-6745 สตูล 24/11/2560 16,000 7% 0
G 027 HONDA WAVE 110 I M 110 16 ดำ-แดง 1กฒ-1683 สงขลา 09/02/2562 17,000 7% 0
G 028 HONDA SCOOPY I A 110 12 ฟ้า-ชมพู งทว-246 สงขลา 13/07/2559 10,000 7% 214 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 029 HONDA MSX125 M 125 / 23,455 15 แดง 1กฌ-1943 สงขลา 25/02/2560 16,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 030 HONDA MSX125 M 125 15 ขาว ดำ 1กฌ-9375 สงขลา 01/05/2560 16,000 7% 214 0
G 031 HONDA MSX125 M 125 / 23,333 15 แดง-ดำ 1กฐ-1749 สงขลา 03/11/2559 15,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 032 HONDA MSX125 M 125 15 ดำ 1กฆ-6231 สงขลา 09/04/2559 15,000 7% 214 0
G 033 HONDA WAVE 110 I 110 16 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-5049 สตูล 22/09/2560 9,000 7% 0
G 034 HONDA WAVE 110 I M 110 15 ดำ 1กณ-9624 สงขลา 07/05/2559 5,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 035 HONDA WAVE 110 I M 110 15 น้ำเงิน-ดำ 1กญ-182 สงขลา 12/05/2562 13,000 7% 0
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 13 ขาว ม่วง ขจล-998 ยะลา 26/04/2558 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | ภาษีขาดเกิน3ปี ผู้ซื้อตรวจสอบดำเนินการเอง
G 037 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ดำ 1กถ-5127 สงขลา 08/02/2561 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย งธน-132 สงขลา||รถไม่มีกุญแจ |เลขตัวรถไม่สามารถตรวจสอบได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 038 HONDA WAVE 110 I M 110 16 ดำ 1กฆ-1949 สตูล 30/05/2561 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รัยผิดชอบการโอนทุกรณี
G 039 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ดำ-แดง กบล-798 สตูล 14/03/2557 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 040 HONDA WAVE 110 I M 110 13 ดำ-แดง งนม-577 สงขลา 15/02/2557 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ผู้ซื้อได้ตรวจสอบดำเนินการเอง
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 16 แดง ดำ 1กฐ-9789 สงขลา 22/01/2562 7,000 7% 0
G 042 HONDA WAVE 110 I M 110 11 แดง 1กน-3821 สงขลา 12/09/2561 6,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 043 HONDA WAVE 110 I M 110 16 น้ำเงิน ดำ 1กง-2249 ยะลา 28/03/2560 16,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่กุญแจ
G 044 HONDA WAVE 110 I M 110 15 ขาว-ดำ 1กฐ-5685 สงขลา 17/12/2561 15,000 7% 0
G 045 HONDA WAVE 110 I M 110 12 น้ำเงิน -ดำ ขจง-487 ยะลา 29/08/2556 7,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3ปี ลูกค้าซื้อได้ตรวจสอบดำเนินการเอง
G 046 HONDA WAVE 110 I M 110 14 แดง-ดำ 1กข-3020 สตูล 28/03/2561 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 047 HONDA WAVE 110 I M 110 15 แดง-ดำ 1กฎ-9904 สงขลา 20/10/2560 6,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ขายรถซาก || ขายตามสภาพ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 048 HONDA ZOOMER-X M 110 16 น้ำเงิน ดำ 1กม-1972 สตูล 30/05/2560 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 049 HONDA WAVE 110 I M 110 15 น้ำเงิน-ดำ 1กฐ-1346 สงขลา 02/11/2561 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 050 HONDA WAVE 125 M 125 10 ขาว-ดำ คษย-869 สงขลา 22/01/2555 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 051 HONDA SCOOPY I A 110 15 ดำ 1กฎ-7839 สงขลา 29/09/2561 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 052 HONDA SCOOPY I A 110 13 ขาว-เทา งนท-437 สงขลา 22/01/2557 11,000 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ผู้ประมูลได้ดำเนินการแก้ไขเอง
G 053 HONDA WAVE 110 I 110 15 1กค-949 สตูล 26/02/2559 15,000 7% 0
G 054 HONDA WAVE 110 I M 110 15 ดำ แดง 1กณ-649 สงขลา 01/04/2562 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน