สงขลา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ลานประมูลตรงข้ามวัดคงคาเลียบ สาขาหาดใหญ่
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-07-2017   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
G 1 HONDA CLICK 125I 125 ดำ-เทา 1กก-5941 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 2 HONDA WAVE 110 I 110 15 แดง-ดำ 1กฌ-4405 สงขลา 17/03/2561 21,000 7% 214 0
G 3 HONDA CLICK I 110 11 ดำ-แดง ขขพ-543 พัทลุง 17/10/2555 13,000 7% 214 0
G 4 HONDA WAVE 110 I 110 15 แดง-ดำ 1กค-9355 พัทลุง 10/06/2559 20,000 7% 214 0
G 5 HONDA MSX125 125 1กฌ-7303 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 6 HONDA WAVE 110 I 110 15 ดำ 1กค-2753 สตูล 20/05/2559 19,000 7% 214 0
G 7 HONDA WAVE 110 I 110 15 น้ำเงิน-ดำ 1กญ-2261 สงขลา 28/05/2561 18,000 7% 214 0
G 8 HONDA MSX125 125 15 ขาว ดำ 1กฌ-9375 สงขลา 01/05/2560 35,000 7% 214 0
G 9 HONDA SCOOPY I 110 15 ชมพู-ขาว 1กญ-7174 สงขลา 02/07/2561 18,000 7% 214 0
G 10 HONDA CBR 150 R 150 15 ส้ม-ขาว 1กค-8500 ยะลา 24/04/2559 35,000 7% 214 0
G 11 HONDA CLICK 125I A 125 13 ดำ-แดง 1กค-7958 สงขลา 14/10/2560 18,000 7% 214 0
G 12 SUZUKI JELATO 125 125 11 ขาว ดำ คนร-517 สุราษฎร์ธานี 24/06/2555 9,000 7% 0
G 13 SUZUKI SKY DRIVE 125 124 10 แดง งกข-885 สงขลา 04/03/2554 7,000 7% 0
G 14 SUZUKI SMASH 113 16 ดำ 1กช-6736 สงขลา 21/01/2560 13,000 7% 0
G 15 SUZUKI SMASH 113 14 แดง 1กจ-264 ตรัง 28/12/2558 13,000 7% 0
G 16 SUZUKI SHOOTER 113 14 น้ำเงิน 1กฆ-8850 ตรัง 02/07/2558 13,000 7% 0
G 17 SUZUKI SHOOTER 124 10 เทา-ดำ งคท-881 สงขลา 07/10/2554 13,000 7% 0
G 18 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 น้ำเงิน งกร-305 สงขลา 02/06/2554 9,000 7% 0
G 19 SUZUKI SKY DRIVE 125 125 11 เขียว ขาว งงย-512 สงขลา 06/05/2555 7,000 7% 0
G 20 SUZUKI SHOGUN 124 10 น้ำเงิน-ดำ กงย-362 เบตง 19/04/2555 6,000 7% 0
G 21 SUZUKI STEP 125 125 08 น้ำเงิน ดำ งธต-422 สงขลา 09/10/2556 2,000 7% 0
G 22 HONDA CLICK I 110 ดำ ขกพ-446 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 23 HONDA MSX125 125 ดำ 1กฆ-6231 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 24 HONDA WAVE 110 I 110 12 ดำ 1กถ-5127 สงขลา 08/02/2561 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย งธน-132 สงขลา||รถไม่มีกุญแจ
G 25 HONDA SCOOPY I 110 1กม-1272 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 26 HONDA WAVE 110 13 แดง-ขาว 1กฆ-2126 สงขลา 15/11/2560 15,000 7% 214 0
G 27 HONDA WAVE 110 1กจ-5599 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 28 HONDA SCOOPY I 110 14 ดำ-แดง 1กจ-2967 สงขลา 02/06/2561 19,000 7% 214 0
G 29 HONDA WAVE 110 I 110 14 1กฌ-1635 นครศรีธรรมราช 24/09/2559 21,000 7% 214 0
G 30 HONDA WAVE 110 I 110 13 แดง งนษ-936 สงขลา 17,000 7% 214 0
G 31 HONDA WAVE 110 I 110 10 แดง งกง-880 สงขลา 18/03/2554 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 32 HONDA MSX125 125 15 ขาว-ดำ 1กด-3022 พัทลุง 30/01/2560 27,000 7% 214 0
G 33 HONDA WAVE 110 I 110 16 1กค-9019 สตูล 28/01/2560 14,000 7% 214 0
G 34 HONDA WAVE 110 I 110 14 น้ำเงิน-ดำ 1กถ-6854 สงขลา 22/04/2561 18,000 7% 214 0
**หมายเหตุ 1กข-9972 ปัตตานี อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย
G 35 HONDA WAVE 110 I 110 1กฆ-6817 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 36 HONDA CLICK I 110 09 น้ำเงิน-ดำ งจม-113 สงขลา 08/12/2554 15,000 7% 214 0
G 37 HONDA WAVE 110 I 110 14 น้ำเงิน-ดำ 1กข-8329 ยะลา 24/07/2559 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ รถไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 38 HONDA SCOOPY I 110 14 ฟ้า-ดำ 1กฆ-9018 สงขลา 27/01/2559 13,000 7% 214 0
G 39 HONDA WAVE 110 กบว-538 สตูล ถอนการประมูล 7% 538 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 40 HONDA WAVE 100 งคข-384 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 41 HONDA SCOOPY I 110 13 ขาว 1กก-3226 พัทลุง 04/11/2557 16,000 7% 214 0
G 42 HONDA MSX125 M 125 / 21,640 14 แดง 1กง-4586 สงขลา 11/03/2560 42,000 7% 214 0
G 43 HONDA CLICK 125I A 125 / 27,172 13 แดง-ดำ 1กช-3658 นครศรีธรรมราช 26/09/2558 16,000 7% 214 0
G 44 SUZUKI STEP 125 125 06 ดำ งฃน-897 สงขลา 27/08/2554 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 45 SUZUKI STEP 124 09 แดง-ดำ กงธ-70 เบตง 19/02/2554 2,000 7% 0
G 46 SUZUKI SMASH 113 16 ดำ 1กญ-160 ตรัง 04/08/2560 13,000 7% 0
G 47 SUZUKI AXELO 125 124 12 น้ำเงิน 1กข-2579 ตรัง 25/07/2558 15,000 7% 0
G 48 SUZUKI SHOGUN 124 09 น้ำตาล-ดำ ขคก-213 ชุมพร 23/07/2554 9,000 7% 0
G 49 SUZUKI SHOGUN 125 13 น้ำเงิน-ดำ 1กค-6059 สงขลา 26/09/2557 14,000 7% 0
G 50 SUZUKI AXELO 125 125 12 น้ำตาล กพม-432 สตูล 28/02/2556 6,000 7% 0
G 51 SUZUKI SHOOTER 113 15 ดำ 1กฐ-1006 สงขลา 29/10/2559 13,000 7% 0
G 52 SUZUKI HAYATE 125 125 07 ขาว ดำ กธน-703 พังงา 18/05/2554 9,000 7% 0
G 53 SUZUKI SHOGUN 125 11 ดำ-แดง งฉย-829 สงขลา 02/11/2555 6,000 7% 0
G 54 HONDA MSX125 125 14 ขาว 1กข-9291 สตูล 23/12/2558 25,000 7% 214 0
G 55 HONDA MSX125 125 13 แดง-ดำ 1กด-4409 สงขลา 22/04/2560 34,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ| สวมป้าย ขงธ-777พัทลุง
G 56 HONDA SCOOPY I 110 ขคธ-668 สงขลา 10,000 7% 0
G 57 HONDA WAVE 110 I 110 14 แดง ดำ 1กฏ-4979 สงขลา 08/05/2561 17,000 7% 214 0
G 58 HONDA WAVE 110 1กข-3553 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 59 HONDA WAVE 110 I 110 16 ขาว-ดำ 1กฆ-3648 สตูล 28/07/2560 17,000 7% 214 0
**หมายเหตุ รถไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 60 HONDA WAVE 110 I 110 1กข-436 พัทลุง ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 61 HONDA SCOOPY I 110 15 ดำ 1กฐ-5256 สงขลา 08/12/2560 21,000 7% 214 0
G 62 HONDA WAVE 110 110 11 ดำ งทก-373 สงขลา 23/08/2560 14,000 7% 214 0
G 63 HONDA WAVE 110 I 110 13 แดง-ขาว งนม-642 สงขลา 15/02/2557 16,000 7% 214 0
G 64 HONDA ZOOMER-X 110 1กก-5582 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 65 HONDA WAVE 110 I 110 10 แดง-เทา กบก-695 สตูล 28/01/2554 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้||ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 66 HONDA CLICK 125I 125 13 ขาว-ดำ 1กญ-9516 สงขลา 26/07/2559 25,000 7% 214 0
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย 1กก-5883 สตูล
G 67 HONDA WAVE 125 I 110 15 แดง 1กฌ-5413 สงขลา 23/03/2560 28,000 7% 214 0
G 68 HONDA WAVE 100 100 ครต-407 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 69 HONDA WAVE 110 I 110 11 ขาว-น้ำตาล กษน-571 ปัตตานี 20/05/2555 12,000 7% 214 0
G 70 HONDA WAVE 125 1กฆ-1059 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 71 HONDA WAVE 100 S 110 09 ดำ คลท-140 สงขลา 23/06/2560 13,000 7% 214 0
G 72 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-5784 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 73 HONDA SCOOPY I 110 13 ชมพู-ฟ้า 1กค-9857 สงขลา 29/10/2557 16,000 7% 214 0
G 74 HONDA MSX125 M 125 / 11,800 15 แดง-ดำ 1กฏ-3404 สงขลา 25/08/2560 38,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 75 HONDA CBR 150 R REPSOL 150 15 ส้ม-ขาว 1กค-8752 ยะลา 50,000 7% 214 0
G 76 SUZUKI HAYATE 125 125 07 ดำ กงข-992 เบตง 30/04/2551 4,000 7% 0
G 77 SUZUKI JELATO 125 12 น้ำเงิน-ขาว กงร-864 เบตง 07/02/2556 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 78 SUZUKI SHOGUN 125 12 ดำ งทว-525 สงขลา 17/07/2556 13,000 7% 0
G 79 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 ขาว กธธ-704 พังงา 11/10/2554 7,000 7% 0
G 80 SUZUKI AXELO 125 125 13 แดง-ขาว 1กก-6325 สตูล 31/07/2557 10,000 7% 0
G 81 SUZUKI JELATO 124 10 น้ำตาล ขจย-35 นราธิวาส 10/05/2554 13,000 7% 0
G 82 SUZUKI SHOGUN 125 xx-xx10 - 120,000 7% 0
G 83 SUZUKI SHOOTER 113 14 ดำ 1กฉ-7739 สงขลา 08/10/2558 9,000 7% 0
G 84 SUZUKI SKY DRIVE 125 10 น้ำเงิน งกม-949 สงขลา 26/05/2554 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 85 SUZUKI SHOGUN 125 125 09 แดง ดำ คฉม-498 นครศรีธรรมราช 08/10/2552 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 86 HONDA SCOOPY I A 110 12 ขาว-แดง กมข-414 สตูล 11/09/2557 20,000 7% 214 0
G 87 HONDA MSX125 M 125 / 11,526 14 น้ำเงิน 1กฆ-1526 ปัตตานี 24/12/2558 39,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ไม่มีป้ายทะเบียน ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 88 HONDA WAVE 110 I 110 15 1กฌ-9176 นครศรีธรรมราช 19/03/2560 13,000 7% 214 0
G 89 HONDA CLICK 125I 125 12 ดำ-แดง กพพ-904 สตูล 24/02/2556 17,000 7% 214 0
G 90 HONDA WAVE 110 16 ดำ 1กฐ-7851 สงขลา 07/01/2561 11,000 7% 214 0
G 91 HONDA WAVE 110 12 ขาว-แดง งตร-465 สงขลา 21/03/2557 9,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 92 HONDA WAVE 110 I 110 งนล-259 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 93 HONDA SCOOPY I 110 งธค-58 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 94 HONDA DREAM 110 I 110 12 แดง งทบ-704 สงขลา 19/06/2557 17,000 7% 214 0
G 95 HONDA WAVE 110 I 110 13 ดำ 1กฆ-6986 สงขลา 26/12/2560 13,000 7% 214 0
G 96 HONDA WAVE 110 I 110 15 แดง 1กค-3158 สตูล 28/05/2560 20,000 7% 214 0
G 97 HONDA WAVE 110 I 110 13 ดำ 1กข-4538 สงขลา 03/07/2560 14,000 7% 214 0
G 98 HONDA WAVE 110 I 110 13 ขาว-แดง 1กฎ-1476 นครศรีธรรมราช 11/02/2559 15,000 7% 214 0
G 99 HONDA WAVE 110 I 110 10 แดง-เทา คษม-736 สงขลา 14/01/2554 15,000 7% 214 0
G 100 HONDA SCOOPY I 110 16 ขาว-น้ำเงิน 1กฒ-95 สงขลา 25/01/2561 22,000 7% 214 0
G 101 HONDA WAVE 110 12 น้ำเงิน-ขาว กมค-650 สตูล 18/10/2556 14,000 7% 214 0
G 102 HONDA SCOOPY I 110 14 ชมพู-ดำ 1กง-2083 สงขลา 20/02/2559 ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 103 HONDA WAVE 110 I 110 10 แดง เทา งคก-520 สงขลา 21/10/2560 14,000 7% 214 0
G 104 HONDA MSX125 125 15 ขาว-ดำ 1กฐ-5509 สงขลา 03/12/2560 22,000 7% 214 0
G 105 HONDA SPACY I 110 13 แดง-ดำ 1กก-1532 สตูล 28/02/2557 14,000 7% 214 0
G 106 HONDA MSX125 125 14 ขาว 1กข-2498 ยะลา 36,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 107 HONDA SCOOPY I 110 ขขข-660 พัทลุง ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 108 SUZUKI SHOGUN 125 12 แดง-ดำ ขจข-136 ชุมพร 27/08/2556 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ, ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
G 109 SUZUKI BEST กลท-623 พัทลุง 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีหน้าเล่ม
G 110 SUZUKI SMASH 113 16 เขียว-ขาว 1กก-1144 สงขลา 29/12/2560 14,000 7% 0
G 111 SUZUKI JELATO 125 11 ฟ้า-ขาว งฉว-223 สงขลา 18/11/2560 14,000 7% 0
G 112 SUZUKI SKY DRIVE 124 09 ดำ ขรร-923 ตรัง 12/02/2555 11,000 7% 0
G 113 SUZUKI SHOOTER 113 14 ขาว 1กข-3025 สตูล 28/03/2558 14,000 7% 0
G 114 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 น้ำเงิน งกร-249 สงขลา 02/06/2554 10,000 7% 0
G 115 SUZUKI SMASH 113 16 เขียว-ขาว 1กญ-549 ตรัง 11/08/2560 13,000 7% 0
G 116 SUZUKI SKY DRIVE 125 125 10 ดำ งกข-642 สงขลา 03/03/2554 8,000 7% 0
G 117 SUZUKI SKY DRIVE 125 125 11 น้ำตาล กษจ-806 ปัตตานี 04/03/2555 8,000 7% 0
G 118 HONDA SCOOPY I A 110 / 13 ดำ 1กค-4896 สตูล 26/08/2558 18,000 7% 214 0
G 119 HONDA MSX125 M 125 / 23,333 15 แดง-ดำ 1กฐ-1749 สงขลา 03/11/2559 44,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 120 HONDA WAVE 110 I 110 13 ขาว-ม่วง 1กข-1852 สงขลา 19/06/2558 15,000 7% 214 0
G 121 HONDA SCOOPY I 110 14 ดำ-แดง 1กช-2519 สงขลา 21/11/2560 16,000 7% 214 0
G 122 HONDA WAVE 110 I 110 15 แดง-ดำ 1กฏ-528 สงขลา 03/08/2561 11,000 7% 214 0
G 123 HONDA WAVE 110 I 110 15 ขาว ดำ 1กฐ-371 สงขลา 26/10/2560 16,000 7% 214 0
G 124 HONDA WAVE 110 I 110 15 แดง-ดำ 1กฎ-1225 สงขลา 06/08/2561 15,000 7% 214 0
G 125 HONDA WAVE 110 กวฉ-999 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 126 HONDA WAVE 110 I 110 1กข-9865 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 127 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-4522 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 128 HONDA WAVE 110 งงก-557 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 129 HONDA WAVE 110 1กญ-4553 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 130 HONDA WAVE 110 I 110 15 ดำ 1กฌ-67 สงขลา 13/02/2559 17,000 7% 214 0
G 131 HONDA WAVE 110 I 1กก-9928 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 132 HONDA WAVE 110 I 110 10 กษท-323 พัทลุง 24/02/2555 13,000 7% 214 0
G 133 HONDA WAVE 110 I 110 11 แดง-ขาว ขขธ-794 พัทลุง 28/09/2557 16,000 7% 214 0
G 134 HONDA WAVE 125 I 125 11 กพง-506 สตูล 28/07/2555 17,000 7% 214 0
**หมายเหตุ อยู่ระหว่างการดำเนินการย้ายป้าย คกพ-202
G 135 HONDA WAVE 110 I 110 11 ดำ-เทา ขขน-112 พัทลุง 29/03/2555 11,000 7% 214 0
G 136 HONDA SPACY I 110 13 ดำ 1กก-9678 สตูล 26/11/2558 11,000 7% 214 0
G 137 HONDA WAVE 110 14 น้ำเงิน ดำ 1กฉ-8934 สงขลา 16/10/2560 16,000 7% 214 0
G 138 HONDA MSX125 125 15 ขาว-ดำ 1กฆ-7105 พัทลุง 19/11/2558 30,000 7% 214 0
**หมายเหตุ เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้||ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 139 HONDA WAVE 110 I M 110 / 13 ดำ-แดง 1กก-8666 สตูล 29/10/2559 17,000 7% 214 0
G 140 SUZUKI JELATO 125 125 11 น้ำเงิน ขาว งคล-408 สงขลา 08/02/2555 9,000 7% 0
G 141 SUZUKI SHOGUN 125 125 11 แดง ดำ กบร-914 สตูล 23/02/2555 6,000 7% 0
**หมายเหตุ เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
G 142 SUZUKI JELATO 128 11 ม่วง-ขาว งงพ-351 สงขลา 26/04/2555 13,000 7% 0
G 143 SUZUKI AXELO 125 125 12 น้ำตาล งธย-650 สงขลา 17/10/2556 12,000 7% 0
G 144 SUZUKI SHOGUN 124 08 ดำ-แดง งกพ-498 สงขลา 25/06/2554 8,000 7% 0
G 145 SUZUKI JELATO 124 10 ชมพู 1กก-1087 เบตง 11/02/2557 9,000 7% 0
G 146 SUZUKI SKY DRIVE 124 09 ขาว คพล-428 นครศรีธรรมราช 12/03/2555 9,000 7% 0
G 147 SUZUKI JELATO 125 10 น้ำตาล กขท-756 สตูล 27/08/2554 12,000 7% 0
G 148 SUZUKI STEP 124 08 ดำ ขจจ-606 ภูเก็ต 13/05/2553 2,000 7% 0
G 149 SUZUKI STEP 125 06 แดง คลบ-254 สงขลา 2,000 7% 0
G 150 HONDA CLICK 125I 125 12 แดง-ขาว 1กฏ-4627 นครศรีธรรมราช 15/06/2559 16,000 7% 214 0
G 151 HONDA MSX125 M 125 / 21,978 13 แดง-ดำ 1กก-8799 สตูล 29/10/2557 40,000 7% 214 0
G 152 HONDA WAVE 110 1กญ-4623 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 153 HONDA SCOOPY I 110 110 12 ดำ เทา กมข-589 สตูล 14/09/2556 18,000 7% 214 0
G 154 HONDA WAVE 110 I 110 12 แดง-เทา งตต-29 สงขลา 24/01/2556 10,000 7% 214 0
G 155 HONDA SPACY I 110 งทย-8 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 156 HONDA WAVE 110 I 110 1กณ-2070 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 157 HONDA DREAM 100 ขนย-435 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 158 HONDA WAVE 100 100 กลก-546 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 159 HONDA WAVE 110 I 110 1กก-5260 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 160 HONDA WAVE 110 1กญ-4131 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 161 HONDA WAVE 110 1กข-1400 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 162 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-6102 พัทลุง ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 163 HONDA WAVE 110 I 110 13 แดง-ดำ 1กค-5896 สงขลา 25/09/2558 18,000 7% 214 0
G 164 HONDA WAVE 110 1กฆ-9774 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมุล
G 165 HONDA WAVE 110 I 110 15 แดง-ดำ 1กฌ-3805 สงขลา 12/03/2559 10,000 7% 214 0
G 166 HONDA CLICK 125I 125 13 ดำ-แดง 1กก-975 พัทลุง 23/09/2557 22,000 7% 214 0
G 167 HONDA WAVE 110 I 110 15 ขาว-ดำ 1กฌ-9364 นครศรีธรรมราช 28/05/2559 13,000 7% 214 0
G 168 HONDA SPACY I 110 ขจว-289 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 169 HONDA WAVE 110 1กค-9072 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล ไม่มีเลขเครื่อง
G 170 HONDA MSX125 M 125 / 15,277 15 เหลือง-ดำ 1กฆ-4630 ปัตตานี 13/03/2559 35,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 171 HONDA WAVE 110 1กญ-2957 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนา,ถอนการประมูล
G 172 SUZUKI SKY DRIVE 125 124 11 แดง ขาว คธว-990 สุราษฎร์ธานี 18/03/2555 7,000 7% 0
G 173 SUZUKI STEP 124 08 ดำ กงจ-655 เบตง 06/06/2552 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 174 SUZUKI SHOGUN 125 13 ดำ 1กข-6574 สุราษฎร์ธานี 05/07/2557 13,000 7% 0
G 175 SUZUKI AXELO 125 124 11 แดง กนจ-154 พังงา 22/12/2555 15,000 7% 0
G 176 SUZUKI SKY DRIVE 124 10 แดง คตล-265 นครศรีธรรมราช 01/04/2554 11,000 7% 0
G 177 SUZUKI SHOGUN 125 10 น้ำเงิน-ดำ ขขร-709 ชุมพร 13,000 7% 0
G 178 SUZUKI STEP 125 08 ชมพู ขธฉ-537 ภูเก็ต 22/02/2555 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 179 SUZUKI SKY DRIVE 125 124 10 แดง กษธ-391 พัทลุง 16/03/2554 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 180 SUZUKI STEP 125 x-xxxx สงขลา 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีสำเนาหน้าเล่ม
G 181 SUZUKI STEP 124 08 ฟ้า กงจ-790 เบตง 17/06/2552 2,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง||ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 182 HONDA WAVE 110 I M 110 / 50,051 13 แดง ดำ 1กก-2030 สงขลา 10/04/2560 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 183 HONDA MSX125 M 125 / 23,455 15 แดง 1กฌ-1943 สงขลา 25/02/2560 35,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 184 HONDA SCOOPY I 110 งนจ-921 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 185 HONDA WAVE 110 I 110 13 ดำ เทา ขจย-609 ยะลา 14/05/2560 10,000 7% 214 0
G 186 HONDA SPACY I 110 110 13 ขาว ดำ 1กข-7085 สงขลา 19/07/2557 11,000 7% 214 0
G 187 HONDA WAVE 110 I 110 13 แดง-ขาว ขจพ-100 ยะลา 18/01/2559 16,000 7% 214 0
G 188 HONDA WAVE 110 I 110 1กก-4840 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 189 HONDA WAVE 110 I 110 1กค-5873 ปัตตานี ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 190 HONDA WAVE 110 I 110 12 น้ำเงิน-ดำ งธล-433 สงขลา 30/10/2556 12,000 7% 214 0
G 191 HONDA WAVE 110 I 110 10 น้ำเงิน ดำ งขค-687 สงขลา 28/10/2560 13,000 7% 214 0
G 192 HONDA CLICK I 110 110 11 ดำ-น้ำตาล งฉย-135 สงขลา 31/10/2555 15,000 7% 214 0
G 193 HONDA WAVE 110 I 110 1กจ-6936 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ กวค-747 พัทลุง อยู่ระหว่างการดำเนินการย้่ายป้าย,ถอนการประมูล
G 194 HONDA WAVE 110 1กฐ-6931 สงขลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 195 HONDA WAVE 110 I 110 15 แดง-ดำ 1กฌ-7310 สตูล 08/04/2561 16,000 7% 214 0
G 196 HONDA WAVE 110 I 110 1กฉ-8975 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 197 HONDA WAVE 110 I 110 12 น้ำเงิน ขาว 1กญ-7194 นครศรีธรรมราช 17/08/2559 15,000 7% 214 0
G 198 HONDA WAVE 110 1กฒ-3457 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 199 HONDA SCOOPY I 110 12 ขาว-เทา กมค-968 สตูล 24/10/2555 ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 200 HONDA WAVE 110 1กก-9506 สตูล ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 201 HONDA SCOOPY I A 110 12 แดง ดำ งทษ-126 สงขลา 19/07/2560 18,000 7% 214 0
G 202 HONDA MSX125 M 125 15 เหลือง-ดำ 1กช-8854 สงขลา 30/01/2561 36,000 7% 214 0
G 203 HONDA MSX125 M 125 / 19,464 13 แดง ดำ 1กฒ-6270 สงขลา 15/11/2559 30,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน
G 204 YAMAHA MIO A 115 07 ดำ กวต-307 ชุมพร 05/10/2555 6,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ไม่ได้ตอกเลขตัวถัง|สีไท่ตรง|ภาษีขาดเกิน3ปี|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน
G 205 YAMAHA MIO A 115 05 ดำ กรง-911 ชุมพร 02/12/2551 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี
G 206 YAMAHA FINO A 115 10 ดำ น้ำเงิน-ขาว ขขน-129 ชุมพร 25/08/2556 15,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาด
G 207 YAMAHA MIO A 115 06 ดำ กรม-132 ชุมพร 17/04/2554 5,900 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 208 YAMAHA MIO A 115 05 เขียว กยฉ-187 ชุมพร 04/03/2549 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 209 YAMAHA MIO A 115 06 ขาว กรม-140 ชุมพร 17/04/2550 6,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ ภาษีขาดเกิน3ปี
G 210 YAMAHA MIO A 115 06 แดง กรน-566 ชุมพร 28/02/2550 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 211 YAMAHA MIO A 115 06 ดำ กรต-660 ชุมพร 24/01/2550 5,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 212 YAMAHA MIO A 115 07 ขาว กลร-359 ชุมพร 15/03/2551 6,000 7% 805 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ซือจะต้องดำเนินการเอง
G 213 HONDA SCOOPY I 110 11 แดง งฉล-927 สงขลา 17/11/2557 10,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ||เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 214 HONDA WAVE 110 I M 110 15 แดง-ดำ 1กฎ-9904 สงขลา 20/10/2560 13,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ขายรถซาก || ขายตามสภาพ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 215 HONDA WAVE 110 I 110 15 ขาว-ดำ 1กญ-451 สงขลา 15/05/2559 19,000 7% 214 0
G 216 HONDA WAVE 110 12 แดง-ขาว งตล-407 สงขลา 23/03/2556 7,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง ไม่รับผิดการโอนทุกกรณี
G 217 HONDA CBR 250 RA 250 แดง-เทา ขคย-88 ยะลา ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 218 HONDA SCOOPY I 110 110 14 ดำ 1กฉ-289 สงขลา 04/08/2560 20,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 219 HONDA SCOOPY I 110 13 แดง-ดำ 1กก-3012 พัทลุง 30/10/2557 10,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 220 HONDA WAVE 110 I 110 11 งงค-896 สงขลา 10/03/2557 8,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 221 HONDA WAVE 110 I 110 13 ดำ 1กค-7901 สงขลา 14/10/2557 9,000 7% 214 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ || เลขตัวถังตรวจสอบไม่ได้ ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 222 HONDA WAVE 125 I 125 11 ดำ-น้ำตาล งจร-759 สงขลา 09/08/2555 14,000 7% 214 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง || ผู้ซื้อตรวจสอบและดำเนินการเอง
G 223 HONDA WAVE 110 I 110 1กณ-4822 นครศรีธรรมราช ถอนการประมูล 7% 214 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล