เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ เอส ลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 จ.เชียงใหม่ สามแยกพืชสวนโลก (ติดศูนย์มาสด้า&ฟอร์ด หางดง) เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-08-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / 10,282 น้ำเงิน-เทา 3ขศ-7584 กรุงเทพมหานคร 10/09/2565 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 / / / / 1กต-2925 ลำปาง 16,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 27,763 3ขผ-2686 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 8,760 1กน-7256 สุพรรณบุรี 22,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 15,333 2กพ-7776 เชียงใหม่ 12/07/2565 30,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 6,841 3กฬ-8680 ชลบุรี 23,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 7,030 2กพ-9041 เชียงใหม่ 23,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 1กผ-3363 ลพบุรี 16,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 8,407 1กฐ-7909 แพร่ 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 1,462 2กฒ-8719 ระยอง 24,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 17,711 1กษ-6665 ราชบุรี 20,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 36,088 1กญ-241 น่าน 18,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / / 1,532 1กถ-8494 เพชรบุรี 55,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 1,958 3กฬ-2638 ชลบุรี 24,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 29,398 1กม-9606 พระนครศรีอยุธยา 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 2,418 1กภ-5946 สมุทรสาคร 29,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / 3,518 2กธ-20 นครราชสีมา 28,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 6,572 1กต-394 ปราจีนบุรี 23,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 8,307 1กฮ-8709 สกลนคร 21,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 / / / 8,246 1กฬ-6389 เชียงราย 27/08/2565 18,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / 12,199 1กฎ-4333 พะเยา 23,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 8,693 1กย-6265 พระนครศรีอยุธยา 27,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 12,351 3ขด-4894 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX DRONE A 150 / / / / / 5,052 1กผ-7362 ลพบุรี 26/10/2565 30,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 30,217 1กย-1795 พระนครศรีอยุธยา 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SUPER CUB M 110 / / 4,142 3ขศ-3518 กรุงเทพมหานคร 24,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 17,158 3ขจ-8698 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / / 10,137 3ขค-8760 กรุงเทพมหานคร 26,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 6,421 3กท-8700 ชลบุรี 27,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 18,037 1กษ-550 ราชบุรี 21,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 3,350 1กต-423 ปราจีนบุรี 28,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA PCX 150 A 160 / / / / 16,856 1กพ-1974 ฉะเชิงเทรา 50,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 6,890 1กพ-4839 ฉะเชิงเทรา 27,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 12,283 1กย-2923 พระนครศรีอยุธยา 30,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 28,118 1กณ-1162 ปราจีนบุรี 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 16,534 3ขบ-5679 กรุงเทพมหานคร 15,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX ROCK M 110 / / / 15,403 1กด-8122 หนองคาย 12,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / / 7,422 4ขญ-2084 กรุงเทพมหานคร 27,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 / / / / 12,633 1กฌ-9547 หนองบัวลำภู 17,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 13,193 1กย-4953 พระนครศรีอยุธยา 23,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 3,344 4ผฒ-2925 กรุงเทพมหานคร 28,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / 17,600 1กศ-3553 บุรีรัมย์ 25,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15,642 1กด-3982 สุโขทัย 21,000 7% 642 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,708 1กฎ-1458 บึงกาฬ 26,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,113 2กข-300 สกลนคร 26,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA CLICK 150 I A 150 / / / / 21,027 1กฎ-1169 บึงกาฬ 32,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,886 1กฎ-277 บึงกาฬ 26,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 14,788 1กฉ-3267 ชัยนาท 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14,070 2ขร-7820 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 3,585 2กพ-4272 นครราชสีมา 28,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA PCX 160 A 160 / / / / / / 16,396 3ขญ-3573 กรุงเทพมหานคร 50,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I A 110 / / / / 21,101 2ขษ-2320 กรุงเทพมหานคร 21,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA MT-15 M 155 / / / / 14,910 2กฐ-8699 ขอนแก่น 32,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 5,306 2กฐ-6900 ขอนแก่น 27,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SUPER CUB M 110 / / 6,698 3ขศ-7483 กรุงเทพมหานคร 23,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SUPER CUB M 110 21 / / 10,800 1กษ-6896 บุรีรัมย์ 22,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA Free Go A 125 / / / / 17,614 2ขภ-3811 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 22,386 3ขว-7572 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / / 835 4ขผ-4203 กรุงเทพมหานคร 28,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 2,743 4ขง-4029 กรุงเทพมหานคร 28,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / / 1,427 2กฉ-9556 อุดรธานี 48,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,511 1กม-2689 กรุงเทพมหานคร 26,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 21 / / / 5,706 1กภ-2380 ศรีสะเกษ 19,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 21 / / / / 19,637 1กล-2393 สุรินทร์ 23/04/2565 17,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA PCX 160 A 160 21 / / / / 13,347 1กล-9101 สุรินทร์ 52,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 8,042 2กฌ-7804 ขอนแก่น 38,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 4,486 1กพ-921 สุพรรณบุรี 28,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / / 1,748 1กด-8873 ปราจีนบุรี 28,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 33,546 1กณ-9454 ปราจีนบุรี 20,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 9,765 1กณ-6704 ปราจีนบุรี 26,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 27,463 1กด-365 ปราจีนบุรี 20,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 12,742 1กภ-4083 นครปฐม 25,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 1กช-9349 สุพรรณบุรี 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX DRONE A 150 / / / / / 35,947 3ขบ-7251 กรุงเทพมหานคร 28,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 22,777 2ขส-6568 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SUPER CUB M 110 / / 22,861 3กท-4383 ชลบุรี 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA LEAD125 A 125 / / / / 8,179 2กภ-6201 เชียงใหม่ 32,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 3,882 1กพ-6606 สมุทรสาคร 24,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA QBIX125 A 125 / / / / 45,603 1กฎ-3239 ลำพูน 22,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA ZOOMER-X A 110 / / / / 9,587 1กพ-6013 สมุทรสาคร 24,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 4,036 2กภ-6592 นครราชสีมา 15,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 110 / / / 18,821 2กผ-1463 นครราชสีมา 25,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA PCX 150 A 150 / / / 3,579 1กภ-3155 ร้อยเอ็ด 45,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 20,712 1กพ-1089 ฉะเชิงเทรา 25,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 22,546 2ขว-6061 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 4,614 4ขฌ-7074 กรุงเทพมหานคร 27,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX DRONE A 150 / / / / / 15 4ขห-3532 กรุงเทพมหานคร 32,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 30,686 3กผ-4361 ชลบุรี 25,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 4,388 2กม-3890 นครราชสีมา 24,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX DRONE A 150 / / / / / 3,572 3กล-7171 ชลบุรี 30,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 / / / / 5,512 3ขง-6075 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 16,499 2ขห-3818 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 18,710 2กฉ-9516 ขอนแก่น 21,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 125 / / / / 17,009 1กด-377 ปราจีนบุรี 25,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 8,968 1กภ-3110 ฉะเชิงเทรา 23,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 6,664 1กณ-6847 สระแก้ว 21,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 2,005 1กด-2562 สระแก้ว 28,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 2กญ-3885 ขอนแก่น 24,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / / 12,654 3ขอ-5194 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX DRONE A 150 / / / / / 3,098 3กล-8063 ชลบุรี 30,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA ZOOMER-X A 110 / / / / 7,360 4ขช-3591 กรุงเทพมหานคร 24,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 4ขช-3591| ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 4,614 1กถ-1053 ฉะเชิงเทรา 28,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / / 12,007 1กต-1685 กำแพงเพชร 25,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 25,015 1กถ-703 กำแพงเพชร 46,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 21 / / / / 6,279 3กพ-3030 ชลบุรี 26,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 / / / 4,350 1กร-9943 พระนครศรีอยุธยา 20,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 27,968 2กฉ-4553 อุดรธานี 20,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 / / / / 6,129 3ขฒ-4130 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,153 3ขณ-5932 กรุงเทพมหานคร 26,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 2,222 4ขข-2706 กรุงเทพมหานคร 28,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 9,028 2กก-442 สกลนคร 26,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 17,571 2กก-1522 สกลนคร 20,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 42,483 1กต-8157 กำแพงเพชร 25,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 5,143 3กย-5384 ชลบุรี 27,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 638 1กม-2592 นครสวรรค์ 30,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 20,614 2กญ-593 อุดรธานี 47,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA SCOOPY A 110 / / / 5,767 3กล-8399 ชลบุรี 27,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 13,080 3ขณ-5647 - 27,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 3,106 3ขส-1028 กรุงเทพมหานคร 24,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 9,643 1กภ-4656 นครปฐม 21,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 20,857 3ขท-8347 กรุงเทพมหานคร 24,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX DRONE A 150 22 / / / / / 1,276 1กฬ-2173 บุรีรัมย์ 32,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA CBR 150 R M 150 21 / / / / 11,011 1กว-4942 บุรีรัมย์ 30,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 21 / / / / 3,125 1กส-1629 บุรีรัมย์ 28,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 4,690 4ขฆ-5810 นครราชสีมา 24,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 2,096 3ขศ-7652 กรุงเทพมหานคร 22,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11,661 1กณ-6811 สระแก้ว 20,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA FORZA A 350 / / / / / / 29,187 1กฉ-5060 อ่างทอง 100,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 4,718 1กฎ-272 น่าน 24/02/2566 28,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 1,349 1กฐ-2866 แพร่ 24,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 YAMAHA FINN M 115 / / / 12,667 1กฎ-455 แพร่ 18,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 9,263 4ขฉ-3947 กรุงเทพมหานคร 26,000 7% 1,177 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 GPX RAZER M 223 21 20 / / / / 20,924 ดำ-แดง 3กผ-1348 ชลบุรี 17/05/2566 14,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 YAMAHA FINN M 115 21 21 / / / / 6,693 แดง-ดำ 1กญ-6694 หนองบัวลำภู 28/05/2565 19,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|
G 9999 RYUKA RK150 M 150 21 17 / / / / 5,526 ขาว 1กน-6057 เพชรบูรณ์ 14/09/2565 16,000 7% 1,284 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **| ไม่มีท่อไอเสีย
G 9999 GPX DRONE KEYLESS A 150 22 22 / / / / / 3,892 ขาว 3กษ-8017 ชลบุรี 01/04/2566 21,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 23,759 ดำ-เทา 2กถ-2009 นครราชสีมา 17/12/2564 11,000 7% 1,391 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถอุบัติเหตุ|อุปกรณ์อะไหล่ไม่ครบ
G 9999 GPX MAD300 M 293 21 19 / / / / - เหลือง 1กณ-4824 ปราจีนบุรี 25/03/2565 3,000 7% 1,070 0 428.00
**หมายเหตุ ** S leasing **|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถอุบัติเหตุ|อุปกรณ์อะไหล่ไม่ครบ|ตรวจสอบเลขไมล์ไม่ได้