เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์นิติบุคคล วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-01-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C ABS กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 872 19 แดง-ดำ 1ขก-6463 กรุงเทพมหานคร 09/08/2563 18,000 7% 107
G 002 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 824 19 น้ำเงิน 1กฆ-107 สมุทรสงคราม 29/08/2563 23,000 7% 107
G 003 HONDA SUPER CUB M 110 / / 3,671 19 แดง-ขาว 9กง-8590 กรุงเทพมหานคร 15/01/2563 20,000 7% 107
G 004 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 5,938 18 แดง-ดำ 8กย-9975 กรุงเทพมหานคร 28/09/2563 22,000 7% 107
G 005 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 3,036 19 ขาว-ดำ 9กภ-6247 กรุงเทพมหานคร 22/05/2563 32,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 6,282 19 น้ำเงิน-ดำ 9กบ-7397 กรุงเทพมหานคร 30/04/2563 20,000 7% 107
G 007 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 1,179 19 เขียว-ดำ 9กพ-2168 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 20,000 7% 107
G 008 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 5,850 19 น้ำเงิน-ดำ 9กฉ-6260 กรุงเทพมหานคร 24/01/2563 21,000 7% 107
G 009 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 12,463 18 ขาว 1กฮ-3411 เชียงใหม่ 24/01/2562 10,000 7% 107
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 4,690 19 ดำ-แดง 9กษ-9048 กรุงเทพมหานคร 09/07/2563 20,000 7% 107
G 011 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 6,416 19 น้ำเงิน-ดำ 1กค-9050 สมุทรสงคราม 17/06/2563 20,000 7% 107
G 012 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 3,400 19 เเดง 9กณ-7658 กรุงเทพมหานคร 12/03/2563 22,000 7% 107
G 013 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 6,513 19 ขาว-แดง 9กถ-4927 กรุงเทพมหานคร 27/03/2563 28,000 7% 107
G 014 YAMAHA QBIX S A 125 / / / / 5,331 19 เทา 9กฐ-6754 กรุงเทพมหานคร 26/02/2563 18,000 7% 107
G 015 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 1,709 19 ดำ 9กภ-5551 กรุงเทพมหานคร 22/05/2563 28,000 7% 107
G 016 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 8,531 19 แดง 9กย-9258 กรุงเทพมหานคร 05/06/2563 22,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 017 HONDA MSX125SF M / / / / 6,637 18 8กย-8878 กรุงเทพมหานคร 27/09/2562 18,000 7% 107
G 018 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 4,639 18 น้ำเงิน-ดำ 1กณ-9857 สมุทรสาคร 26/07/2562 22,000 7% 107
G 019 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 10,143 18 แดง 7กฬ-4768 กรุงเทพมหานคร 19/03/2562 16,000 7% 107
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 1,429 19 น้ำเงิน-ดำ 2กฌ-7368 เชียงใหม่ 29/05/2563 18,000 7% 107
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 33,766 18 ดำ-แดง 8กบ-8784 กรุงเทพมหานคร 23/08/2562 17,000 7% 107
G 022 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 2,696 19 ดำ 1ขจ-1976 กรุงเทพมหานคร 11/09/2563 23,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 023 HONDA SUPER CUB M 110 / / 3,525 19 ชมพู-ขาว 9กช-6766 กรุงเทพมหานคร 31/01/2563 18,000 7% 107
G 024 YAMAHA QBIX S A 125 / / / / 28,642 18 เทา-แดง 8กญ-6177 กรุงเทพมหานคร 11/06/2562 16,000 7% 107
G 025 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 38,049 17 ดำ-ส้ม 6กร-6867 กรุงเทพมหานคร 06/06/2561 25,000 7% 107
G 026 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 8,822 19 น้ำเงิน-ดำ 9กด-2294 กรุงเทพมหานคร 14/03/2563 18,000 7% 107
G 027 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 1,052 18 ดำ-เหลือง 8กช-7093 กรุงเทพมหานคร 31/05/2562 16,000 7% 107
G 028 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 9,796 19 ดำ 9กม-825 กรุงเทพมหานคร 24/05/2563 23,000 7% 107 428.00
G 029 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 13,025 18 เทา 2กค-3880 เชียงใหม่ 26/06/2563 16,000 7% 107
G 030 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15,129 18 ขาว-ดำ 9กฆ-2455 กรุงเทพมหานคร 27/12/2562 15,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 8,926 19 น้ำเงิน-ฟ้า 9กท-4763 กรุงเทพมหานคร 02/04/2563 14,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 032 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 4,324 19 เทา 1กต-3851 สมุทรสาคร 08/02/2563 22,000 7% 107
G 033 HONDA SUPER CUB M 110 / / 20,497 19 น้ำเงิน-ขาว 9กฉ-1331 กรุงเทพมหานคร 22/01/2563 15,000 7% 107
G 034 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 11,450 19 ดำ 9กศ-9135 กรุงเทพมหานคร 01/07/2563 23,000 7% 107
G 035 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 52,565 18 ขาว-แดง 8กบ-2700 กรุงเทพมหานคร 21/08/2562 16,000 7% 107
G 036 HONDA WAVE 110 I M 110 / 19,299 17 ดำ 7กฒ-7489 กรุงเทพมหานคร 31/10/2561 10,000 7% 107
G 037 HONDA MSX125SF M 125 / / / / / 10,968 18 แดง-เทา 1กณ-8913 ฉะเชิงเทรา 04/04/2562 20,000 7% 107
G 038 STALLIONS CENTAUR 150 SIAM M 147 / / / 13,193 17 ดำ 1กล-9964 เชียงใหม่ 16/02/2561 8,000 7% 107
**หมายเหตุ สวิตซ์สตาร์ทมือชำรุดค่า ดนก. 963.00 บาท
G 039 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 2,484 18 แดง-ดำ 9กก-1096 กรุงเทพมหานคร 06/12/2562 19,000 7% 107
G 040 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10,525 19 แดง-ดำ 1กท-1351 นครปฐม 02/08/2563 16,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 2,453 19 น้ำเงิน-ฟ้า 9กถ-6448 กรุงเทพมหานคร 28/03/2563 22,000 7% 107
G 042 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 1,761 19 ดำ 9กพ-2809 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 23,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 043 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 43,444 18 ดำ-เเดง 8กผ-5209 กรุงเทพมหานคร 29/08/2563 22,000 7% 107
G 044 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 3,288 18 เทา-ดำ 8กย-9938 กรุงเทพมหานคร 28/09/2562 23,000 7% 107
G 045 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 41,282 19 เทา-แดง 1กต-1389 สมุทรสาคร 09/01/2563 25,000 7% 107
G 046 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 4,083 19 เทา-น้ำเงิน 1กถ-6442 นครปฐม 05/06/2563 18,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 047 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 1,024 19 แดง-ดำ 9กถ-9498 กรุงเทพมหานคร 29/03/2563 20,000 7% 107
G 048 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 23,356 18 เเดง-ดำ 8กก-5825 กรุงเทพมหานคร 09/04/2563 15,000 7% 107
G 049 GPX DEMON-150GR LUXURY M 149 / / / / 10,446 19 เทา 9กท-5539 กรุงเทพมหานคร 02/04/2563 17,000 7% 107
G 050 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 545 19 น้ำเงิน-ดำ 9กฬ-4926 กรุงเทพมหานคร 22/07/2563 20,000 7% 107
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 2,173 19 แดง 1กถ-8256 สมุทรสาคร 08/08/2563 22,000 7% 107
G 052 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 19,152 19 น้ำเงิน 9กฌ-7613 กรุงเทพมหานคร 08/02/2563 20,000 7% 107
G 053 HONDA SUPER CUB M 110 / / 6,542 19 น้ำเงิน-ขาว 1กภ-5441 ราชบุรี 17/06/2563 20,000 7% 107
G 054 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 6,586 19 เหลือง-เทา 1ขก-3113 กรุงเทพมหานคร 07/08/2563 24,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 055 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 11,811 19 เหลือง 9กฐ-5840 กรุงเทพมหานคร 26/02/2563 10,000 7% 107
G 056 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 9,020 19 ดำ-เทา 9กบ-443 กรุงเทพมหานคร 26/04/2563 18,000 7% 107
G 057 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 9,482 18 แดง-ดำ 8กศ-8167 กรุงเทพมหานคร 29/10/2562 18,000 7% 107
G 058 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 7,963 19 แดง 9กศ-996 กรุงเทพมหานคร 26/06/2563 18,000 7% 107
G 059 GPX DEMON-150GR LUXURY M 149 / / / / 8,184 18 เทา 1กด-7883 สมุทรสาคร 19/11/2562 17,000 7% 107
G 060 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 32,386 17 ดำ-แดง 7กบ-669 กรุงเทพมหานคร 21/12/2561 16,000 7% 107
G 061 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 12,866 18 ดำ-แดง 8กล-6400 กรุงเทพมหานคร 11/10/2562 16,000 7% 107
G 062 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14,050 17 แดง-น้ำตาล 7กค-5833 กรุงเทพมหานคร 23/08/2561 18,000 7% 107
G 063 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 4,883 18 ดำ-เเดง 1กด-2430 สมุทรสาคร 31/08/2562 23,000 7% 107
G 064 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 5,156 19 ขาว-ดำ 9กร-619 กรุงเทพมหานคร 06/06/2563 16,000 7% 107
G 065 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 13,153 17 แดง 7กถ-4868 กรุงเทพมหานคร 27/11/2562 31,000 7% 107
G 066 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 7,031 18 ดำ-แดง 8กต-2455 กรุงเทพมหานคร 16/07/2563 17,000 7% 107
G 067 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 30,860 18 น้ำเงิน-ดำ 7กส-8683 กรุงเทพมหานคร 14/03/2563 12,000 7% 107
G 068 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 13,500 19 ขาว-ดำ 1กถ-1600 สมุทรสาคร 21/05/2563 20,000 7% 107
G 069 HONDA CB 150R M 149 / / / / 13,203 18 เทา-ดำ 8กภ-5410 กรุงเทพมหานคร 12/09/2562 30,000 7% 107
G 070 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 26,693 17 เทา-น้ำเงิน 7กฎ-4006 กรุงเทพมหานคร 12/10/2561 16,000 7% 107
G 071 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 4,959 19 น้ำเงิน-ดำ 1กท-4356 นครปฐม 11/09/2563 17,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 072 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 6,438 19 เทา 9กฒ-9538 กรุงเทพมหานคร 06/03/2563 22,000 7% 107
G 073 HONDA SUPER CUB M 110 / / 20,559 18 น้ำเงิน-ขาว 8กผ-8499 กรุงเทพมหานคร 31/08/2562 16,000 7% 107
G 074 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 3,381 19 แดง-ดำ 9กฮ-1506 กรุงเทพมหานคร 31/07/2563 22,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 075 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 23,084 18 แดง 7กษ-8524 กรุงเทพมหานคร 07/03/2562 30,000 7% 107
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16,709 19 น้ำเงิน-ดำ 1กผ-9643 ราชบุรี 21/01/2563 15,000 7% 107
G 077 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 7,491 19 น้ำเงิน-ดำ 9กศ-3108 กรุงเทพมหานคร 26/06/2563 17,000 7% 107 428.00
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 078 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 24,477 19 ขาว-ดำ 9กม-822 กรุงเทพมหานคร 24/05/2563 16,000 7% 107
G 079 KAWASAKI W175 SE M / / 21,106 18 2กข-8145 เชียงใหม่ 28/05/2562 30,000 7% 107
G 080 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 5,288 19 แดง-ดำ 2กฌ-7253 เชียงใหม่ 29/05/2563 16,000 7% 107