เชียงใหม่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 สามแยกพืชสวนโลก ติดมาสด้าหางดง เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-12-2018   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 12,201 17 น้ำเงิน-เทา 1กษ-5560 เชียงใหม่ 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 002 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 35,043 14 แดง-ดำ 1กญ-9390 เชียงใหม่ 04/06/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 003 HONDA DREAM M 110 / / 36,524 16 ดำ 1กพ-775 เชียงใหม่ 29/03/2561 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 004 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 50,056 12 ชมพู-ดำ จมธ-802 เชียงใหม่ 13/07/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 005 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 37,709 11 ดำ-เทา จธก-721 เชียงใหม่ 26/07/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 006 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 17,883 13 ฟ้า-ชมพู-ขาว 1กฆ-8273 น่าน 17/01/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|แจ้งเปลี่ยนสีลงเล่ม
G 007 HONDA MSX125 M 125 / / / / 14 แดง 1กข-6080 พะเยา 11/03/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 008 YAMAHA FILANO A 115 / / / / 35,749 13 ม่วง-ขาว 1กจ-362 เชียงใหม่ 17/09/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 009 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 75,041 10 น้ำตาล จจน-706 เชียงใหม่ 27/09/2557 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 010 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 38,870 13 ฟ้า-ดำ 1กค-3023 เชียงราย 10/07/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 011 HONDA WAVE 100 M 100 / 28,512 08 ดำ งรล-932 เชียงใหม่ 10/09/2557 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 012 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15,541 13 ขาว-ม่วง 1กข-714 เชียงใหม่ 20/03/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 013 YAMAHA FINO A 114 / / / 32,694 12 ม่วง-ดำ คบษ-475 เชียงราย 04/04/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 014 HONDA WAVE 100 M 100 / 51,222 04 แดง จขย-159 เชียงใหม่ 30/09/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
G 015 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 91,647 13 แดง-ขาว 1กฐ-1978 เชียงใหม่ 29/03/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|ไม่มีกุญแจ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
G 016 HONDA CLICK 125I A 125 / / 12 ดำ-แดง ขขล-262 พะเยา 30/07/2560 7,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 017 KAWASAKI KSR M 111 / / / / / 18,197 12 ส้ม จพร-341 เชียงใหม่ 29/05/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 018 HONDA CLICK I A 108 / / / 50,409 10 น้ำตาล-ดำ คตล-51 เชียงราย 19/07/2560 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 35,604 10 แดง-เทา ขกง-457 พะเยา 17/11/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 020 HONDA DREAM M 110 / 65,509 13 ดำ 1กข-6960 เชียงใหม่ 17/04/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 / 14,999 10 น้ำตาล-ดำ จจพ-912 เชียงใหม่ 11/10/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 022 SUZUKI SMASH M 110 / / 46,347 06 แดง-เทา 1กข-2157 น่าน 21/02/2559 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
G 023 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 48,377 13 ขาว-ม่วง 1กก-4175 พะเยา 24/04/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 024 HONDA WAVE 100 M 100 / 63,563 08 น้ำเงิน ขกพ-38 ลำพูน 28/02/2560 4,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 025 HONDA WAVE 110 I M 110 / 39,072 13 ดำ กจค-684 แม่ฮ่องสอน 11/07/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 026 HONDA WAVE 125 M 125 / 02 แดง-ดำ กลท-648 พะเยา 20/06/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 027 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 32,253 13 ดำ-แดง 1กจ-3917 ลำพูน 03/07/2560 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 028 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 73,159 12 แดง-ดำ จรฉ-223 เชียงใหม่ 07/12/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 029 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 35,335 11 แดง-เทา คนพ-629 เชียงราย 09/09/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 030 HONDA WAVE 110 I M 110 / 8,938 11 น้ำเงิน-ดำ จฉพ-810 เชียงใหม่ 18/01/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7%
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 69,898 10 แดง-ขาว คตจ-352 เชียงราย 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 032 HONDA WAVE 125 M 125 / / / 11 ดำ-น้ำตาล จนธ-973 เชียงใหม่ 24/11/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % แม็ก1ล้อ| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 033 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 58,301 09 แดง-เทา คจพ-939 เชียงราย 22/07/2557 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 034 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 30,189 13 ดำ-แดง 1กข-6580 เชียงใหม่ 11/04/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 035 KAWASAKI KSR M 111 / / / / / 69,552 12 เขียว จบธ-343 เชียงใหม่ 21/02/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 036 HONDA SPACY I A 108 / / / 31,023 12 ดำ จพธ-268 เชียงใหม่ 30/04/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 037 HONDA WAVE 110 I M 110 / 22,427 14 ดำ 1กฌ-6129 เชียงใหม่ 28/02/2560 7,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 038 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 53,730 11 แดง-เทา จฉย-338 เชียงใหม่ 24/01/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 039 HONDA WAVE 110 I M 110 / 73,347 12 ดำ-เทา จยย-725 เชียงใหม่ 25/10/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 040 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 23,542 11 ชมพู-ขาว จตง-141 เชียงใหม่ 25/02/2562 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 / 22,667 13 ดำ 1กข-3420 เชียงใหม่ 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|ไม่มีสำเนาหน้า 16 และ หน้า 18
G 042 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 70,009 11 แดง-เทา จตพ-93 เชียงใหม่ 07/04/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 043 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 17,617 09 ดำ-แดง กษต-981 พะเยา 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 044 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 71,364 12 ดำ-แดง จยษ-22 เชียงใหม่ 07/11/2559 7,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 045 HONDA WAVE 100 M 100 / 53,300 04 แดง ขมม-436 เชียงราย 21/10/2559 2,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 046 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 30,845 12 ดำ จรค-913 เชียงใหม่ 26/11/2558 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 047 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 26,628 15 ส้ม-ดำ 1กฌ-4593 เชียงราย 12/02/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 048 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 34,131 10 แดง-น้ำตาล คตท-695 เชียงราย 21/05/2557 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 049 HONDA DREAM M 125 / 99,618 05 ดำ งงต-5 เชียงใหม่ 24/03/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 050 HONDA CZ-I 110 M 110 / / 19,385 11 น้ำเงิน-เทา จธบ-978 เชียงใหม่ 02/09/2557 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 44,233 13 แดง-ขาว 1กก-1385 เชียงใหม่ 07/02/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 052 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 14,400 15 ดำ 1กค-7074 พะเยา 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 053 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 27,449 12 แดง-ขาว คมพ-347 เชียงราย 22/11/2559 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 054 YAMAHA FINO A 114 / / / 20,640 09 ดำ-ขาว งษต-167 เชียงใหม่ 11/06/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 055 HONDA WAVE 110 I M 110 / 43,300 13 แดง-ดำ 1กจ-7325 เชียงใหม่ 22/10/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 056 YAMAHA FINO FI A 115 / / / 37,976 14 ขาว-เทา 1กฐ-4107 เชียงใหม่ 22/08/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 057 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 42,431 13 น้ำเงิน-ขาว 1กท-4555 เชียงใหม่ 30/07/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|แจ้งเปลี่ยนสีลงเล่ม
G 058 HONDA CLICK A 108 / / / 36,682 07 ส้ม-ดำ 1กค-7515 แพร่ 22/07/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
G 059 YAMAHA SPARK NANO M 110 / 69,770 11 ดำ-ชมพู จธข-483 เชียงใหม่ 28/07/2559 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 060 HONDA DREAM M 125 / 73,158 09 ดำ กงง-138 แม่ฮ่องสอน 05/11/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 061 HONDA WAVE 100 M 100 / 41,942 04 น้ำเงิน คษล-325 เชียงใหม่ 19/03/2562 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 062 YAMAHA FINO A 114 / / 44,022 11 ขาว-แดง จทษ-818 เชียงใหม่ 21/07/2556 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 063 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 75,190 13 น้ำเงิน-ขาว 1กง-5850 เชียงใหม่ 23/08/2558 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 064 YAMAHA FINO A 114 / / / 15,701 12 ชมพู-ขาว ขลฉ-354 ลำปาง 25/09/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 065 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 81,976 07 แดง-เทา คกบ-677 เชียงราย 12/07/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 066 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 49,585 11 ชมพู-ดำ จนน-309 เชียงใหม่ 25/11/2560 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 067 HONDA WAVE 110 I M 110 / 31,532 12 ดำ จยพ-355 เชียงใหม่ 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา หน้า 16
G 068 SUZUKI STEP A 124 / / / 61,214 08 แดง-ดำ จกก-173 เชียงใหม่ 01/12/2561 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 069 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 57,398 11 ดำ-แดง ขขธ-987 สุโขทัย 07/04/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 070 HONDA WAVE 100 M 100 / 22,200 04 แดง-ดำ 1กง-8090 พะเยา 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 071 HONDA SCOOPY I A 108 / / 75,223 12 ชมพู-ขาว จมต-644 เชียงใหม่ 20/06/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 072 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 50,395 10 ดำ-แดง ขคจ-873 ลำพูน 29/04/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 073 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 64,319 12 ขาว-เขียว 1กช-7776 เชียงใหม่ 14/11/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 074 HONDA WAVE 125 M 125 / / 11 น้ำเงิน-ดำ คทว-481 เชียงราย 21/01/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 075 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 29,149 11 ฟ้า-ขาว 1กฌ-4989 เชียงใหม่ 17/01/2560 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 47,026 12 แดง-ขาว ขจฉ-33 ลำพูน 25/06/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 077 YAMAHA MIO A 115 / / / 75,412 10 แดง-เทา กษน-591 พะเยา 02/02/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 078 HONDA DREAM M 125 / 96,306 05 น้ำเงิน 1กล-8876 เชียงใหม่ 11/09/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
G 079 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 38,391 13 ฟ้า-ขาว คมษ-832 เชียงราย 23/01/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 080 HONDA WAVE 110 I M 110 / 27,733 14 น้ำเงิน-ดำ 1กง-1604 เชียงราย 09/01/2558 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 081 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 19,273 13 น้ำเงิน-ดำ 1กญ-4996 เชียงราย 01/03/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|เปลี่ยนสีลงเล่ม| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
G 082 HONDA MSX125 M 125 / / / / 9,687 15 ดำ 1กฏ-9736 เชียงราย 02/10/2559 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 083 HONDA WAVE 110 I M 110 / 53,547 10 น้ำตาล-ดำ คทค-343 เชียงราย 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 084 HONDA WAVE 100 S M 100 / 27,716 06 เทา กรล-28 พะเยา 08/08/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 085 YAMAHA FINO FI A 115 / / / 53,553 14 น้ำเงิน-ขาว 1กพ-9744 เชียงใหม่ 31/10/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 086 HONDA WAVE 100 M 100 / 54,831 02 เทา กพจ-706 พะเยา 17/07/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 087 YAMAHA SPARK NANO M 110 / 61,892 11 ขาว-แดง ขงย-268 ลำพูน 07/11/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 088 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 36,840 13 น้ำเงิน-ขาว 1กฆ-3194 เชียงราย 09/10/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 089 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 37,942 12 น้ำเงิน-ขาว ขจต-906 ลำพูน 31/07/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 090 HONDA MSX125 M 125 / / / / 14 แดง 1กญ-6341 เชียงใหม่ 23/05/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 091 YAMAHA FINO A 114 / / / 31,655 12 เทา-ดำ จยม-110 เชียงใหม่ 16/10/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 092 HONDA WAVE 125 M 125 / / 77,918 08 ดำ ขกธ-605 ลำพูน 24/01/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 093 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 27,079 12 แดง-ขาว ขจท-404 ลำพูน 15/08/2561 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 094 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 43,336 08 ดำ-เทา กลษ-558 พะเยา 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 095 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 67,083 09 แดง-เทา งษง-364 เชียงใหม่ 28/05/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 096 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 21,831 15 ดำ 1กค-6777 ลำพูน 13/01/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 097 HONDA WAVE 100 S M 100 / / 94,200 07 แดง-เทา กลย-571 พะเยา 26/10/2556 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 098 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 47,579 12 แดง-เทา กษน-161 แพร่ 20/09/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 099 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 58,882 14 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-305 ลำพูน 28/01/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 100 YAMAHA FINO A 114 / / / 15,207 10 น้ำเงิน-ขาว จขว-106 เชียงใหม่ 22/02/2558 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 101 HONDA MSX125 M 125 / 14 ส้ม 1กข-4341 ลำพูน 13/01/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|แจ้งเปลี่ยนสีลงเล่ม
G 102 YAMAHA FILANO A 115 / / / / 28,658 13 แดง 1กฆ-5357 เชียงราย 30/10/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 103 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 61,314 12 แดง-ขาว คบน-292 เชียงราย 06/02/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 104 YAMAHA MIO A 125 / / / 26,846 10 น้ำเงินเทาดำ 1กฉ-9728 เชียงราย 26/05/2560 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 105 HONDA WAVE 100 M 100 / 18,999 06 ดำ งนต-215 เชียงใหม่ 22/12/2557 3,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ภาษีขาดเกิน 3ปี ทะเบียนระงับ
G 106 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 69,759 11 น้ำเงิน-ขาว ขกท-100 พะเยา 11/02/2562 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 107 HONDA WAVE 110 M / 58,162 1กฑ-1606 เชียงใหม่ ถอนการประมูล 856 0 428.00
**หมายเหตุ ถอนประมูล| ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 108 YAMAHA FINO A 114 / / / 44,991 09 เขียว-ขาว จขข-607 เชียงใหม่ 15/12/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
G 109 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 38,975 13 ขาว-ม่วง 1กข-920 พะเยา 24/09/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 110 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 12 ดำ อกบ-122 กรุงเทพมหานคร 13/03/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 111 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 50,000 11 แดง-ขาว ขกธ-414 พะเยา 07/03/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)| เบาะเปิดไม่ได้
G 112 HONDA WAVE 100 M 100 / 63,403 07 แดง กลฉ-1 พะเยา 26/02/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 113 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 42,383 11 ชมพู-ขาว คบษ-438 เชียงราย 19/01/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 114 HONDA CLICK I A 108 / / / 42,696 10 ชมพู-ดำ 1กข-503 พะเยา 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 115 YAMAHA FINO A 114 / / / 33,606 13 ขาว-ดำ 1กข-3170 เชียงราย 30/04/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 116 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 3,135 10 น้ำเงิน-ดำ จขธ-454 เชียงใหม่ 21/01/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 117 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 33,720 13 ขาว-ม่วง 1กฆ-8065 ขอนแก่น 22/08/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|บล็อกกุญแจชำรุด ไม่มีกุญแจ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 118 HONDA WAVE 100 S M 100 / 39,729 09 เทา-ดำ ขนล-912 ลำปาง 29/06/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|ไม่มีกุญแจ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 119 HONDA CLICK A 108 / 55,899 07 ดำ คนล-524 สงขลา 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 120 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 44,570 10 น้ำตาล-ม่วง 1กง-9910 พะเยา 15/12/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
G 121 HONDA CLICK I A 108 / / / 42,204 11 น้ำเงิน-ดำ ขขต-920 พะเยา 14/03/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 122 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 26,792 11 ดำ-แดง ขกน-730 พะเยา 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 123 YAMAHA FINO A 114 / / / 44,750 12 น้ำเงินเขียวขาว คพค-716 เชียงราย 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 124 YAMAHA NOUVO A 115 / / / 21,274 07 ดำ งวต-590 เชียงใหม่ 03/12/2558 2,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 125 HONDA WAVE X M 100 / / 64,346 07 น้ำเงิน-ดำ งฉค-396 ชลบุรี 29/10/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 126 YAMAHA FINO A 114 / / / 44,761 11 ขาว-ม่วง ขขง-926 พะเยา 29/12/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 127 HONDA WAVE 125 M 125 / / / 10 น้ำเงิน-ดำ 1กร-4011 เชียงใหม่ 21/12/2560 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 128 YAMAHA FINO A 114 / / / 39,926 09 น้ำตาล-ขาว 1กง-5266 เชียงใหม่ 04/12/2556 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|ไม่มีกุญแจ ผู้ซื้อได้ ดำเนินการเอง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 129 HONDA WAVE 110 I M 110 / 46,497 13 แดง-ดำ 1กค-8030 เชียงราย 23/08/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 130 YAMAHA FINO A 114 / / / 33,770 12 ดำ-น้ำตาล จมท-403 เชียงใหม่ 06/07/2560 12,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 131 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / 47,980 11 ดำ-เทา ขตร-994 เพชรบูรณ์ 16/02/2558 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 132 YAMAHA MIO A 125 / / 11 ดำน้ำเงินเหลือง คทล-891 เชียงราย 18/01/2559 500 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ |ไม่มีฝาปิดถังน้ำมัน|ไม่มีกุญแจ
G 133 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 22,396 13 ดำ-เทา 1กก-4937 พะเยา 10/05/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 134 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 53,608 10 ขาว-น้ำตาล กษย-473 พะเยา 30/04/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 135 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 39,506 13 ดำ-แดง ขคจ-853 พะเยา 24/01/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 136 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 30,162 13 แดง-ดำ 1กก-1135 ลำพูน 26/03/2560 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 137 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 30,345 14 ดำ-แดง 1กข-7237 ลำพูน 02/04/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 138 YAMAHA FINO A 114 / / / 34,997 11 น้ำตาล-ขาว ขงร-902 ลำพูน 30/12/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 139 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 59,841 10 ดำ-ขาว ขคร-599 ลำพูน 09/11/2559 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 140 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 36,134 13 แดง-ดำ 1กก-1136 ลำพูน 26/03/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 141 KAWASAKI KSR M 111 / / / / / 39,802 12 เขียว-ดำ จรจ-388 เชียงใหม่ 30/11/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 142 SUZUKI SMASH M 113 / 39,984 11 น้ำเงิน จธง-693 เชียงใหม่ 08/08/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 143 YAMAHA MIO A 115 / / / 27,330 08 ดำ 1กจ-3415 ลำพูน 03/05/2561 4,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)
G 144 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 39,617 12 น้ำเงิน-ขาว ขจง-796 ลำพูน 31/05/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 145 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 31,211 13 ดำ-แดง 1กฏ-3911 เชียงใหม่ 25/06/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 146 HONDA WAVE 110 I M 110 / 28,757 09 น้ำเงิน-ดำ กษค-980 พะเยา 11/08/2555 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 147 HONDA MSX125 M 125 / / / / 17,113 15 ดำ 1กต-3544 เชียงใหม่ 25/03/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 148 HONDA WAVE 110 I M 110 / 9,704 16 ดำ 1กภ-7012 เชียงใหม่ 23/06/2560 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 149 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 34,627 14 แดง-ดำ 1กท-9459 เชียงใหม่ 07/11/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
G 150 YAMAHA FINO A 114 / / / 46,515 13 ดำแดงขาว 1กฆ-9804 เชียงใหม่ 25/07/2558 6,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 151 HONDA WAVE 110 I M 110 / 29,315 14 ดำ 1กญ-9388 เชียงใหม่ 04/06/2561 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 152 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11,498 13 ดำ-แดง 1กญ-2466 เชียงใหม่ 11/12/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 153 HONDA WAVE 110 I M 110 / 42,090 10 น้ำเงิน-ดำ จคน-376 เชียงใหม่ 19/01/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ขายแบบไม่มีกุญแจ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
G 154 YAMAHA FINO A 114 / / / 47,163 08 ดำ-แดง 1กข-910 แม่ฮ่องสอน 29/07/2559 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 155 HONDA WAVE 100 M 100 / 13,779 05 แดง งจม-442 เชียงใหม่ 10/08/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 156 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 29,513 14 แดง-เทา 1กช-9194 เชียงใหม่ 19/02/2561 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 157 HONDA DREAM M 125 / 29,482 08 น้ำเงิน 1กต-7805 เชียงราย 30/01/2561 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| จดทะเบียนมาใหม่(เดิมทะเบียนระงับ)|ไม่มีกุญแจ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|
G 158 HONDA WAVE 125 M 125 / / 11 น้ำเงิน จพง-142 เชียงใหม่ 15/03/2560 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|แจ้งเปลี่ยนสีลงเล่ม| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด
G 159 YAMAHA SPARK NANO M 110 / / / 60,240 12 ดำ-ขาว ขจล-44 ลำพูน 25/12/2558 5,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 160 YAMAHA FINO A 114 / / / 32,052 10 ขาว-น้ำตาล 1กง-6422 ลำพูน 5,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %ไม่มีสำเนา(หน้า16และหน้า18)
G 161 YAMAHA FINO A 114 / / / 28,992 13 เทา-ดำ 1กก-2225 พะเยา 13/06/2560 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 162 YAMAHA MIO 115 I A 115 / / / 50,373 13 ดำ-ม่วง 1กข-9690 เชียงใหม่ 26/04/2560 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 163 HONDA CLICK I A 108 / / / 35,529 10 แดง-ขาว จคว-133 เชียงใหม่ 12/05/2557 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 164 YAMAHA FINO A 114 / / / 331,631 12 น้ำเงินเขียวขาว ขขย-795 พะเยา 28/06/2557 10,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 165 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 89,753 09 ดำ-แดง จกล-661 เชียงใหม่ 24/11/2559 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 166 HONDA WAVE X M 125 / / 55,941 08 ขาว-ดำ งรย-389 เชียงใหม่ 22/08/2557 8,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 167 YAMAHA FINO A 114 / / / 57,804 11 ขาว-แดง จตว-715 เชียงใหม่ 29/04/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 168 YAMAHA MIO A 125 / / / 75,544 10 น้ำเงิน-ขาว คตษ-533 เชียงราย 05/08/2558 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|ไม่มีกุญแจ| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
G 169 HONDA CLICK I A 108 / / / 54,748 08 แดง-ดำ งลต-609 เชียงใหม่ 04/11/2559 9,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 170 YAMAHA MIO 125 A 125 / / / 38,450 13 น้ำเงิน-ขาว 1กก-9803 ระยอง 18/03/2559 7,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 171 HONDA CLICK I A 108 / / / 56,207 11 แดง-น้ำตาล คธบ-166 เชียงราย 25/04/2558 10,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 % ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
G 172 YAMAHA FINO A 114 / / / 19,925 10 ขาว-น้ำตาล จจย-996 เชียงใหม่ 20/10/2559 12,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %
G 173 HONDA AIR BLADE A 108 / / / / 5,442 08 เทา-ดำ งรล-413 เชียงใหม่ 05/09/2559 8,000 856 0 428.00
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)
G 174 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 52,990 12 ดำ-แดง ขจข-971 ลำพูน 27/04/2559 6,000 856 0
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT 7 %|บล็อกกุญแจชำรุด|ไม่มีกุญแจ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง