กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2565 (ลาน5) (10.30น.) S Leasing เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 16-08-2022   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
5- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 22 22 / 1,418 แดง-เทา 2กฒ-8807 ระยอง 08/02/2566 25,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 002 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 17,496 ดำ-แดง 3ขฬ-3258 กรุงเทพมหานคร 08/10/2565 31,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 003 HONDA SCOOPY A 110 21 20 / 5,305 น้ำเงิน เหลือง 3กร-8043 ชลบุรี 07/12/2565 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 004 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - น้ำเงิน-เทา 3ขด-5481 กรุงเทพมหานคร 12/05/2565 25,000 7% 0 321.00 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ |ค่ากุญแจ 321.-
5- 005 YAMAHA FINN M 115 21 / 1,763 ดำ เขียว ชุดจด0690 - 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** อาจอยู่ระหว่างการจดทะเบียน
5- 006 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 7,364 ดำ-เเดง 1กจ-9907 ตราด 10/02/2566 32,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
5- 007 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / / 14,382 เขียว 1กส-3332 ราชบุรี 13/07/2565 29,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 008 YAMAHA GT 125 A 125 21 21 / 9,436 ดำ 3ขฒ-3031 กรุงเทพมหานคร 26/04/2565 20,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 009 GPX RAPTOR RZ180 M 181 22 20 / / 1,365 ส้ม-ดำ-ขาว 4ขน-5052 กรุงเทพมหานคร 15/03/2566 19,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 010 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,698 แดง-เทา 1กภ-1443 นครปฐม 13/09/2565 25,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 011 RYUKA SAVE-II M 109 21 20 / 15,773 ขาว-เทา 1กท-5958 เพชรบุรี 01/11/2565 11,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 012 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 15,843 น้ำเงิน-แดง 3กภ-7808 ชลบุรี 17/08/2565 34,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 013 GPX DEMON GR200R M 198 22 22 / / 3,710 ขาว-แดง 3กษ-453 ชลบุรี 14/03/2566 28,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 014 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 18,439 ขาว-น้ำเงิน 1กศ-7622 ราชบุรี 25/02/2565 20,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 8,955 แดง-เทา 1กษ-6513 ราชบุรี 18/05/2565 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 016 YAMAHA FINO 125 A 125 21 21 / 6,349 แดง 3กภ-9799 ชลบุรี 26/08/2565 23,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 017 HONDA SCOOPY A 110 22 22 / 3,099 ขาว-น้ำตาล 2กณ-4468 ระยอง 15/03/2566 30,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 018 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 18,916 น้ำเงิน-เทา 1กภ-3810 นครปฐม 15/10/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 019 HONDA CLICK 150 I A 150 21 21 / 4,202 ดำ-เทา 3กล-3564 ชลบุรี 22/12/2565 32,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 020 HONDA ADV 150 A 150 21 21 / / 12,048 ดำ 3กน-7187 ชลบุรี 26/03/2565 50,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 021 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 1,513 เทา-น้ำเงิน 4ขง-9784 กรุงเทพมหานคร 01/12/2565 21,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 022 RYUKA CLASSIC 110G M 107 21 20 3,858 แดง-ขาว 3กภ-2831 ชลบุรี 20/07/2565 11,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 023 GPX LEGEND 250 TWIN II M 234 22 21 / / 8,396 ดำ 3กศ-3249 ชลบุรี 21/02/2566 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 024 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 7,262 เทา-แดง 4ขฆ-2398 กรุงเทพมหานคร 22/11/2565 23,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 025 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 15,103 ขาว-น้ำเงิน 3กต-9835 ชลบุรี 18/11/2564 21,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 026 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 22,027 ดำ 3ขผ-2747 กรุงเทพมหานคร 25/06/2565 28,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 027 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 7,360 ดำ-แดง 1กฉ-4722 ตราด 11/10/2565 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 028 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 10,152 ดำ 1กฬ-5386 ราชบุรี 26/11/2565 27,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 029 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 17,147 น้ำเงิน-ฟ้า 1กว-2010 บุรีรัมย์ 08/02/2565 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 030 GPX DRONE A 150 21 21 / / 6,328 เหลือง 1กภ-7037 นครปฐม 21/11/2565 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เลขตัวรถเป็นสนิม |ขาตั้งคู่ชำรุด
5- 031 RYUKA CLASSIC CUB M 110 21 18 4,653 แดง 1กฬ-5647 ราชบุรี 29/11/2565 11,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถรุ่นปี 2018
5- 032 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 38,676 แดง-ขาว 1กถ-4161 เพชรบุรี 30/03/2565 27,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 033 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 16,219 ดำ-แดง 1กศ-6566 ราชบุรี 19/02/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 034 RYUKA SAVE-II M 109 22 20 / / - น้ำเงิน-ขาว-เทา 1กม-2942 นครปฐม 31/01/2566 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ |ไม่มีแบตเตอรี่
5- 035 HONDA WAVE 125 I M 125 22 22 / 968 น้ำเงิน-แดง 2กด-1533 ระยอง 06/05/2566 35,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 036 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 16,138 น้ำเงิน-ฟ้า 3ขห-4901 กรุงเทพมหานคร 01/10/2565 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 037 YAMAHA FINN M 115 22 21 / 4,849 ดำ แดง 1กม-2946 นครปฐม 31/01/2566 20,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 038 HONDA CLICK 150 I A 150 22 21 / 4,987 ดำ-เทา 2กฒ-5313 ระยอง 19/01/2566 33,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 039 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 8,933 น้ำเงิน-เทา 1กบ-9750 นครปฐม 07/12/2564 18,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 040 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,243 แดง 1กน-1069 จันทบุรี 29/11/2565 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 041 HONDA SCOOPY A 110 21 20 / 11,261 แดง 3ขค-8530 กรุงเทพมหานคร 16/02/2565 27,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 042 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 13,113 เทา 4ขก-5246 กรุงเทพมหานคร 02/11/2565 24,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 043 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / 7,885 ดำ-ชมพู 2ขล-1775 กรุงเทพมหานคร 18/11/2564 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 044 YAMAHA AEROX 155 A 155 22 22 / - น้ำเงิน เทา 3กศ-9656 ชลบุรี 10/03/2566 31,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 045 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 3,816 แดง-ดำ 3ขย-1879 กรุงเทพมหานคร 29/07/2565 30,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 046 HONDA MSX GROM M 124 21 20 / / 10,934 ดำ 1กศ-7008 บุรีรัมย์ 29/06/2565 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 047 GPX DRONE A 150 22 22 / / 750 ดำ 2กด-7971 ระยอง 10/06/2566 32,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 048 YAMAHA FINN M 115 22 21 3,112 แดง 1กร-9954 พระนครศรีอยุธยา 03/03/2566 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 049 HONDA SUPER CUB M 110 21 21 14,381 น้ำเงิน-ขาว 3กภ-6889 ชลบุรี 10/08/2565 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 050 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 9,808 แดง ดำ 2กญ-6978 ระยอง 17/06/2565 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 051 YAMAHA FINN M 115 22 21 / 3,922 เทา น้ำเงิน 2กข-5250 นครศรีธรรมราช 11/03/2566 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 052 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 23,335 น้ำเงิน-ฟ้า 3ขย-1826 กรุงเทพมหานคร 29/07/2565 25,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 7,447 น้ำเงิน-ฟ้า 3กพ-7177 ชลบุรี 30/06/2565 27,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เคยต่อพ่วงข้างมา
5- 054 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 7,053 ดำ เทา 3กย-4359 ชลบุรี 26/10/2565 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 055 GPX DEMON-150GR M 149 22 18 / / 4,301 เทา 4ขญ-9550 กรุงเทพมหานคร 13/01/2566 17,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถรุ่นปี 2018
5- 056 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / 6,700 ขาว-ดำ 3ขฮ-2480 กรุงเทพมหานคร 26/10/2565 30,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 13,448 แดง 3กบ-6067 ชลบุรี 28/04/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 058 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 21,111 แดง-ดำ 3กพ-7247 ชลบุรี 30/06/2565 27,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 059 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 6,755 แดง-เทา 3กต-5108 ชลบุรี 20/10/2564 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 060 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 15,801 ขาว-น้ำเงิน 2กช-3833 ระยอง 04/01/2565 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 061 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / 7,231 ดำ 4ขจ-8755 กรุงเทพมหานคร 09/12/2565 28,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 062 YAMAHA AEROX ABS A 155 21 21 / / / 18,102 เทา 3ขฬ-7953 กรุงเทพมหานคร 14/10/2565 30,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 063 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 14,654 แดง 1กอ-4766 สุราษฎร์ธานี 08/07/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 064 RYUKA SAVE-II M 109 22 20 - ขาว-เทา 2กข-5475 นครศรีธรรมราช 15/03/2566 12,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**ค่ากุญแจ 321.- |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 065 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,462 ดำ-เทา 2กฎ-7721 ระยอง 09/09/2565 25,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 066 HONDA PCX 160 A 157 22 22 / 4,243 ดำ 3กศ-6614 ชลบุรี 28/02/2566 56,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 067 HONDA CLICK 150 I A 150 22 22 / 5,375 น้ำเงิน-เทา 4ขธ-1623 กรุงเทพมหานคร 07/03/2566 33,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 068 HONDA MSX GROM M 124 21 21 / / 3,375 เทา-ดำ 3ขส-8311 กรุงเทพมหานคร 28/09/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 069 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 7,139 ขาว 3ขอ-6305 กรุงเทพมหานคร 19/10/2565 32,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 070 GPX DEMON GR200R M 198 20 / / - เทา แดง ชุดจด3723 - 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** อาจอยู่ระหว่างการจดทะเบียน |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 071 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 2,260 แดง 3ขว-9761 กรุงเทพมหานคร 03/09/2565 21,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 072 HONDA SCOOPY I A 108 21 20 / 49,942 ขาว-แดง 3ขค-9038 กรุงเทพมหานคร 16/02/2565 22,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 073 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 11,838 ดำ-เทา 1กถ-8796 เพชรบุรี 15/06/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 074 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / 8,731 เขียว 2ขศ-9846 กรุงเทพมหานคร 09/12/2564 30,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 075 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 6,620 น้ำเงิน-ฟ้า 4ขข-6216 กรุงเทพมหานคร 10/11/2565 28,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 076 RYUKA CLASSIC FI M 107 21 21 3,775 เขียว-ขาว 3ขษ-7870 กรุงเทพมหานคร 20/09/2565 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 077 YAMAHA GRAND FILANO A 126 21 20 / - ดำ 3กน-4732 ชลบุรี 19/03/2565 20,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 078 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 1,311 น้ำเงิน-เทา 1กภ-1681 นครปฐม 15/09/2565 23,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 079 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 21,579 ดำ-เทา 1กม-309 นครปฐม 29/09/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 080 GPX DRONE A 150 21 21 / / 6,492 เหลือง 1กส-7126 ราชบุรี 27/08/2565 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เลขตัวรถเป็นสนิม
5- 081 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 11,590 เทา 3ขง-3225 กรุงเทพมหานคร 24/02/2566 24,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
5- 082 HONDA WAVE 125 I M 125 22 22 / 4,099 เทา ดำ 1กม-3049 ตรัง 06/05/2566 35,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 083 YAMAHA N-Max A 155 20 20 / / / 28,566 เทา 2ขษ-5081 กรุงเทพมหานคร 16/12/2564 46,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 084 HONDA WAVE 125 I M 125 22 22 / 1,040 ขาว-แดง 3กษ-7052 ชลบุรี 29/03/2566 35,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 085 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 16,935 ดำ-แดง 1กษ-7437 ราชบุรี 28/05/2565 19,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 086 HONDA CLICK 150 I A 150 22 22 / 904 น้ำเงิน-เทา 4ขบ-6692 กรุงเทพมหานคร 23/03/2566 34,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 087 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 5,623 ดำ-เทา 1กษ-4568 ราชบุรี 30/04/2565 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 088 GPX ROCK M 109 21 21 / 29,619 ดำ 4ขข-5518 กรุงเทพมหานคร 09/11/2565 14,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 089 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / / 10,393 ดำ น้ำตาล 1กย-4096 พระนครศรีอยุธยา 11/08/2565 53,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 090 YAMAHA AEROX 155 A 155 21 21 / 3,570 ดำ 3ขธ-5288 กรุงเทพมหานคร 08/06/2565 32,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 13,434 ดำ-เทา 1กพ-9944 นครปฐม 24/08/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 092 HONDA ZOOMER-X A 108 20 20 / 18,444 ขาว ดำ 2กฉ-6465 ระยอง 29/10/2564 23,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 093 GPX RAPTOR RZ180 M 181 21 21 / / 678 ส้ม ดำ ขาว 1กถ-9870 เพชรบุรี 01/07/2565 18,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 15,916 ขาว-น้ำเงิน 3กธ-3663 ชลบุรี 16/02/2566 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
5- 095 YAMAHA N-Max A 155 21 21 / / 8,307 น้ำเงิน 4ขค-7195 กรุงเทพมหานคร 17/11/2565 48,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 096 GPX RAPTOR RZ180 M 181 21 21 / / 12,061 ม่วง ดำ ขาว 1กส-1140 ราชบุรี 25/06/2565 16,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 097 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / 2,487 ดำ 3กบ-1274 ชลบุรี 08/04/2565 32,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 098 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 1,143 ดำ-แดง 3ขร-9047 กรุงเทพมหานคร 16/08/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 099 HONDA SCOOPY A 110 22 22 / - แดง-เทา 2กฒ-6687 ระยอง 26/01/2566 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 100 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 12,914 แดง เทา 1กฬ-1652 ราชบุรี 17/08/2565 20,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 101 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 3,608 ขาว-แดง 1กพ-7360 ฉะเชิงเทรา 25/11/2565 35,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 102 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 15,871 ดำ-เทา 2ขฮ-1665 กรุงเทพมหานคร 21/01/2565 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 103 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 23,395 แดง-ดำ 3ขฉ-8034 กรุงเทพมหานคร 12/03/2565 19,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 104 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 14,055 น้ำเงิน-เทา 3ขค-9562 กรุงเทพมหานคร 16/02/2565 24,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 105 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 24,508 น้ำเงิน-ดำ 3กถ-8389 ชลบุรี 22/12/2564 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 106 YAMAHA QBIX A 125 21 21 / - ดำ-แดง 4ขฉ-3541 กรุงเทพมหานคร 15/12/2565 25,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 107 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 12,907 น้ำเงิน-เหลือง 2กฎ-3527 ระยอง 27/07/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 108 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / 10,358 ขาว-ดำ 3ขถ-5195 กรุงเทพมหานคร 25/05/2565 27,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 109 GPX DRONE A 150 21 21 / 9,697 เหลือง 3กพ-4263 ชลบุรี 23/06/2565 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 110 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 3,760 เทา 2กฐ-2885 ระยอง 20/10/2565 31,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 111 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,404 เทา 3ขร-817 กรุงเทพมหานคร 05/08/2565 24,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 112 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / / 17,099 แดง 1กผ-501 ลพบุรี 17/06/2565 48,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 113 RYUKA CLASSIC 110G M 107 20 20 7,202 แดง-ขาว 3กท-1398 ชลบุรี 30/12/2564 9,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 21,122 ขาว-แดง 3กท-2813 ชลบุรี 12/01/2566 23,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
5- 115 HONDA PCX 160 A 157 22 21 / 5,911 น้ำเงิน-ดำ 4ขบ-2938 กรุงเทพมหานคร 21/03/2566 54,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 116 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 14,996 แดง 1กผ-6243 สมุทรสาคร 28/06/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 117 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 19,087 น้ำเงิน-ฟ้า 3กท-8698 ชลบุรี 29/01/2565 26,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 118 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 22,765 เขียว 1กษ-4712 ราชบุรี 30/04/2565 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 119 HONDA WAVE 125 I M 125 22 22 / 4,232 น้ำเงิน-ดำ 3กศ-6088 ชลบุรี 28/09/2566 33,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 120 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,154 ดำ-เทา 1กท-6747 กาญจนบุรี 05/11/2565 25,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 121 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 31,069 น้ำเงิน-เทา 3ขพ-4513 กรุงเทพมหานคร 07/07/2565 16,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เลขตัวรถเป็นสนิม |เคยต่อพ่วงข้างมา
5- 122 GPX MAD300 M 293 22 19 / / 3,813 เหลือง 3กว-8610 ชลบุรี 08/02/2566 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถรุ่นปี 2019
5- 123 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,116 ขาว-แดง 1กภ-8120 พระนครศรีอยุธยา 27/01/2566 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
5- 124 YAMAHA FINN M 115 22 21 / 3,385 เทา-แดง 3กษ-3912 ชลบุรี 23/03/2566 23,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 6,492 แดง-เทา 3กภ-5447 ชลบุรี 03/02/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 126 GPX ROCK M 109 21 21 / 8,511 แดง 1กส-531 ราชบุรี 21/06/2565 14,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เคยต่อพ่วงข้างมา
5- 127 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 19,243 น้ำเงิน-ฟ้า 1กผ-7402 ฉะเชิงเทรา 02/06/2565 26,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 128 YAMAHA GRAND FILANO A 125 22 22 / 1,361 แดง 1กฉ-3153 ระนอง 07/04/2566 32,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 129 HONDA WAVE 125 I M 125 22 22 / 4,241 แดง-ดำ 1กธ-4031 เพชรบุรี 07/03/2566 34,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 130 RYUKA SAVE-II M 109 21 20 / - น้ำเงิน-ขาว-เทา 1กท-4193 เพชรบุรี 29/09/2565 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 131 HONDA WAVE 110 I M 110 22 21 / 7,285 ดำ-เทา 1กน-3862 จันทบุรี 20/01/2566 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 132 RYUKA CLASSIC 110G M 107 20 2,238 เทา ขาว ชุดจด2850 - 11,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** อาจอยู่ระหว่างการจดทะเบียน
5- 133 HONDA WAVE 110 I M 110 22 22 / 1,280 เทา 3กว-4673 ชลบุรี 27/01/2566 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 134 GPX RAPTOR RZ180 M 181 22 21 / / - ส้ม ดำ ขาว 1กฮ-192 ราชบุรี 21/04/2566 18,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 135 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 1,553 ดำ-เทา 3ขณ-2758 กรุงเทพมหานคร 30/04/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 136 GPX RAZER M 223 21 20 / / - ดำ-เทา 1กศ-6627 ราชบุรี 19/02/2565 15,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ไมล์แตกชำรุด
5- 137 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 14,380 ดำ-เทา 1กน-1065 จันทบุรี 29/11/2565 26,000 7% 535 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 138 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / - ขาว-เหลือง 1กษ-2647 ราชบุรี 19/04/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 139 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,641 แดง เทา 1กฬ-5673 ราชบุรี 18/10/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 140 GPX NEW DEMON GR200R M 198 22 21 / / 5,954 ดำ-เทา 4ขฒ-7701 กรุงเทพมหานคร 28/01/2566 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 141 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 19,345 น้ำเงิน-แดง 3ขข-8034 กรุงเทพมหานคร 08/02/2565 28,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 142 HONDA WAVE 110 I M 110 22 21 / 5,686 น้ำเงิน-เทา 1กฉ-1320 ระนอง 17/01/2566 25,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 143 YAMAHA FINN M 115 20 19 / 14,583 ดำ แดง 2ขส-9707 กรุงเทพมหานคร 28/12/2564 19,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 144 GPX MAD300 M 292 22 19 / / 4,013 ดำ 4ขล-3655 กรุงเทพมหานคร 06/05/2566 30,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**รถรุ่นปี 2019
5- 145 HONDA LEAD125 A 125 22 21 / 4,345 ดำ 1กม-8765 นครปฐม 04/04/2566 31,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 146 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 7,735 ดำ 3ขล-2963 กรุงเทพมหานคร 19/08/2565 30,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 147 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 4,559 แดง-ขาว 3ขศ-7861 กรุงเทพมหานคร 10/09/2565 28,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 148 HONDA WAVE 125 I M 125 22 22 / 1,990 เทา-ดำ 3กส-1667 ชลบุรี 20/04/2566 35,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 149 HONDA WAVE 110 I M 110 22 21 / 13,947 แดง 4ขฎ-3545 กรุงเทพมหานคร 14/01/2566 20,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 150 RYUKA SAVE-II M 109 21 20 / 16,829 ขาว 1กษ-5423 ราชบุรี 11/05/2565 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 151 VESPA SPRINT S 150 IGET ABS A 155 22 22 / / 2,854 เทา 3กส-1429 ชลบุรี 20/04/2566 56,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 152 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 82,316 น้ำเงิน-แดง 2ขอ-3430 กรุงเทพมหานคร 15/01/2565 25,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 153 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 4,648 ขาว-ชมพู 4ขฉ-3385 กรุงเทพมหานคร 15/12/2565 28,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 154 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 11,057 ขาว น้ำเงิน 2ขษ-6649 กรุงเทพมหานคร 17/12/2564 20,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 155 RYUKA SAVE-II M 109 22 21 / 754 น้ำเงิน-ขาว-เทา 1กม-9908 นครปฐม 20/04/2566 12,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 156 GPX DRONE A 150 21 21 / / 5,945 เหลือง 1กส-7133 ราชบุรี 27/08/2565 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 157 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 12,501 น้ำเงิน-ดำ 1กช-1167 อุทัยธานี 21/04/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 158 GPX DRONE A 150 21 21 / / - เทา 1กส-8785 ราชบุรี 20/09/2565 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 159 HONDA SUPER CUB M 110 21 20 / 8,921 แดง 1กฉ-5397 ตราด 24/11/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** สีไม่ตรง
5- 160 HONDA WAVE 110 I M 110 22 21 / 8,250 ดำ-เทา 1กฮ-529 ราชบุรี 18/02/2566 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 161 HONDA FORZA 350 ABS A 330 21 21 / / / 15,975 แดง-ดำ 3กร-3636 ชลบุรี 24/11/2565 100,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 162 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 30,741 ดำ-เทา 3ขศ-6900 กรุงเทพมหานคร 09/09/2565 24,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 163 GPX ROCK M 109 21 21 / - แดง-ดำ 4ขก-4923 กรุงเทพมหานคร 02/11/2565 14,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 164 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - ดำ-เทา 3ขฮ-6227 กรุงเทพมหานคร 28/10/2565 25,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 165 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 9,337 น้ำเงิน-ดำ 3ขค-6000 กรุงเทพมหานคร 15/02/2566 29,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
5- 166 RYUKA CLASSIC 110G M 107 21 20 6,728 ฟ้า-ขาว 1กษ-1120 ราชบุรี 29/03/2565 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 167 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - แดง-เทา 3ขย-3128 กรุงเทพมหานคร 29/07/2565 23,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 168 HONDA CBR 150 R M 150 22 22 / / 262 ดำ-แดง 4ขท-6722 กรุงเทพมหานคร 01/03/2566 30,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 169 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 11,606 น้ำเงิน-เทา 1กต-8791 เพชรบุรี 06/01/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 170 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 21,884 แดง 1กอ-8674 นครศรีธรรมราช 02/07/2565 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 171 GPX RAPTOR RZ180 M 181 21 21 / / 5,019 ดำ-ขาว 1กท-2159 เพชรบุรี 17/08/2565 17,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 172 HONDA CLICK 150 I A 150 22 22 / 4,366 น้ำเงิน-เทา 4ขถ-8160 กรุงเทพมหานคร 24/02/2566 33,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 173 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 22 18 / / 496 ขาว 3กว-97 ชลบุรี 18/01/2566 18,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถรุ่นปี 2018
5- 174 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / 6,488 ดำ 3ขง-6777 กรุงเทพมหานคร 25/02/2565 50,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 175 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / / / / 28,331 ดำ-น้ำตาล 3ขฬ-3883 กรุงเทพมหานคร 15/10/2565 52,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 176 GPX RAZER M 223 21 21 / / 3,636 ดำ-แดง 1กส-7127 ราชบุรี 27/08/2565 20,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 177 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 8,116 น้ำเงิน-เทา 3ขร-4724 กรุงเทพมหานคร 10/08/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 178 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,665 น้ำเงิน-เทา 3กธ-9666 ชลบุรี 05/03/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 179 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / 12,560 แดง ดำ 3กท-5075 ชลบุรี 19/01/2565 46,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 180 RYUKA CLASSIC CUB M 107 20 18 16,185 เขียว 1กศ-602 ราชบุรี 21/12/2564 9,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถต่อพ่วงข้างมา
5- 181 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 29,249 ดำ-เทา 3กน-7169 ชลบุรี 26/03/2565 25,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 182 GPX RAPTOR RZ180 M 181 22 19 / / / / / 3,000 ขาว-ดำ-ส้ม 4ขด-1627 กรุงเทพมหานคร 08/02/2566 19,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถรุ่นปี 2019
5- 183 RYUKA CLASSIC CUB M 110 21 18 17,715 เหลือง 1กภ-3500 นครปฐม 11/10/2565 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีแบตเตอรี่ |รถรุ่นปี 2018
5- 184 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,867 แดง 1กฉ-2436 ตราด 02/06/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 185 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,901 ดำ-เทา 2กฎ-2440 ระยอง 19/07/2565 27,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 186 HONDA CLICK 150 I A 150 22 22 / 5,146 น้ำเงิน-เทา 2กฒ-8060 ระยอง 02/02/2566 33,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 187 GPX DEMON GR200R M 198 22 21 / / 1,553 ดำ-แดง 4ขฎ-2975 กรุงเทพมหานคร 14/01/2566 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 188 GPX DRONE A 150 21 21 / / 6,350 เทา 3ขบ-6393 กรุงเทพมหานคร 22/06/2565 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 189 HONDA WAVE 110 I M 110 22 22 / 5,227 ดำ-เทา 2กฒ-8464 ระยอง 04/02/2566 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 190 HONDA SCOOPY A 110 22 22 / 3,691 เทา-เหลือง 2กณ-7524 ระยอง 05/04/2566 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 191 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,460 น้ำเงิน-เทา 1กฒ-6846 สระแก้ว 17/02/2565 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เคยต่อพ่วงข้างมา
5- 192 HONDA CB 150R M 150 22 17 / 869 แดง-ดำ 3กษ-8523 ชลบุรี 05/04/2566 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถรุ่นปี 2017
5- 193 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 19,157 แดง-เทา 1กจ-9313 ตราด 06/01/2565 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 194 HONDA WAVE 110 I M 110 22 22 / 1,760 น้ำเงิน-เทา 2กณ-2619 ระยอง 03/03/2566 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 195 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 9,019 ดำ 2กฌ-1493 ระยอง 01/03/2565 28,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 196 HONDA SCOOPY A 110 21 21 / 19,331 ดำ-เทา 1กฉ-2867 ตราด 23/06/2565 27,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 197 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 15,701 ดำ 1กฉ-2390 ตราด 02/06/2565 21,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 198 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 13,923 ดำ 1กพ-9923 ตรัง 26/10/2565 20,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 199 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,469 น้ำเงิน-ฟ้า 1กพ-2256 ตรัง 24/06/2565 26,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 200 GPX DRONE A 150 22 21 / / 9,139 ขาว 4ขฒ-7698 กรุงเทพมหานคร 28/01/2566 29,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 201 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 14,013 ดำ-เทา 1กพ-5429 ตรัง 13/08/2565 24,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 202 RYUKA RETRO M 97 22 19 1,233 ดำ-ขาว 3กส-9015 ชลบุรี 12/05/2566 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** รถรุ่นปี 2019
5- 203 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 8,357 น้ำเงิน-ดำ 4ขฉ-5901 กรุงเทพมหานคร 16/12/2565 32,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 204 GPX RAPTOR RZ180 M 181 20 19 / / - ม่วง-ดำ-ขาว 1กจ-2822 นครนายก 17/12/2564 13,000 7% 642 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** เบ้ากุญแจชำรุด |เรือนไมล์ไม่ชัดเจน |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 205 GPX RAZER M 223 21 21 / / 6,052 ดำ-เทา 3ขญ-9713 กรุงเทพมหานคร 02/04/2565 17,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL**
5- 206 GPX RAPTOR RZ180 M 181 21 21 / / 883 ดำ-ขาว 1กฬ-5680 ราชบุรี 29/11/2565 15,000 7% 856 0 1605.00 428.00
**หมายเหตุ **SL** ค่ากุญแจ 1605.-
5- 207 YAMAHA QBIX ABS A 125 21 21 / / - เขียว-เหลือง 3ขฬ-879 กรุงเทพมหานคร 06/10/2565 10,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพรถจอดบริเวณเสา K35 |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 208 HONDA WAVE 110 I M 110 22 21 / 11,668 ดำ-เทา 4ขฐ-9429 กรุงเทพมหานคร 25/01/2566 27,000 7% 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |ประมูลขายตามรูปภาพรถจอดบริเวณเสา K35 |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 209 GPX DRONE A 150 22 22 / / 2,930 ดำ 4ขภ-1549 กรุงเทพมหานคร 11/04/2566 31,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขับเคลื่อนไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพรถจอดบริเวณเสา K35 |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูลทธิ์ทุกกรณี
5- 210 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 19,280 ดำ-เทา 1กท-8845 สระบุรี 12/11/2565 15,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องของสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ประมูลขายตามรูปภาพรถจอดบริเวณเสา K35 |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 211 RYUKA SAVE-II M 109 21 20 / 7,757 แดง-ขาว-เทา 1กฬ-1110 ราชบุรี 15/10/2565 5,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |ประมูลขายตามรูปภาพรถจอดบริเวณเสา K35 |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 212 YAMAHA FINN M 115 20 19 / 21,400 ฟ้า 1กบ-5479 ฉะเชิงเทรา 16/12/2564 15,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เบ้ากุญแจชำรุด |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K35| รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 213 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 5,303 ดำ-เขียว 3ขห-3242 กรุงเทพมหานคร 30/09/2565 10,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฬมจ-790กทม| **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องของสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K35|รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 214 HONDA WAVE 110 I M 110 22 21 2,409 ดำ-เทา 4ขฒ-1727 กรุงเทพมหานคร 26/01/2566 22,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K35|รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 215 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - ดำ-เทา 1กผ-4781 ฉะเชิงเทรา 29/04/2565 15,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K35 |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 216 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / - แดง-ดำ 1กท-4261 เพชรบุรี 29/09/2565 30,000 7% 856 0 428.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |ประมูลขายตามรูปภาพรถจอดบริเวณเสา K35 |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 217 HONDA SCOOPY A 110 22 22 / 2,059 แดง-เทา 4ขณ-7516 กรุงเทพมหานคร 04/02/2566 45,000 7% 856 0
5- 218 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 10,650 ดำ-เขียว 3ขฬ-7173 กรุงเทพมหานคร 12/10/2565 30,000 7% 0
5- 219 HONDA WAVE 110 I M 110 22 22 / 9,836 แดง-เทา 4ขฒ-6754 กรุงเทพมหานคร 28/01/2566 35,000 7% 0
5- 220 HONDA WAVE 110 I M 110 22 21 / 9,606 เทา 4ขฌ-9424 กรุงเทพมหานคร 05/01/2566 35,000 7% 0
5- 221 YAMAHA GT 125 A 125 21 21 / 2,617 แดง 4ขข-227 กรุงเทพมหานคร 05/11/2565 30,000 7% 0
5- 222 HONDA WAVE 110 I M 110 22 22 / - แดง-เทา 4ขล-9606 กรุงเทพมหานคร 11/05/2566 35,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 223 YAMAHA QBIX A 125 22 19 / / - ฟ้า 4ขน-2927 กรุงเทพมหานคร 15/03/2566 40,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |รถรุ่นปี 2019 |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 224 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - น้ำเงิน-เทา 4ขฆ-7536 กรุงเทพมหานคร 24/11/2565 30,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้
5- 225 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / 14,410 น้ำเงิน-ดำ 2กข-3482 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 18,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 226 YAMAHA N-Max A 155 18 18 / / / 13,161 ดำ 2กว-106 ชลบุรี 04/10/2565 45,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 227 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 / 14,186 แดง ดำ 1กฌ-1794 สุพรรณบุรี 20/01/2563 23,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 228 HONDA MSX125SF M 125 16 16 / / 13,217 แดง เทา 5กว-1439 กรุงเทพมหานคร 29/09/2564 25,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 229 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 18,082 น้ำเงิน-ดำ 4ขข-4067 กรุงเทพมหานคร 09/11/2565 27,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 230 YAMAHA AEROX 155 A 155 20 19 / 12,423 ดำ-แดง 1ขย-3240 กรุงเทพมหานคร 31/01/2566 35,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 231 YAMAHA FINN M 115 19 18 / 17,462 น้ำเงิน-ดำ-เทา 1กญ-7823 ปราจีนบุรี 14/02/2563 26,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT
5- 232 YAMAHA FINO 125 A 125 22 22 / 7,776 ดำ 4ขถ-6580 กรุงเทพมหานคร 24/02/2566 35,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 233 YAMAHA MIO A 115 10 09 / 27,380 ขาว-ดำ ขคง-965 ประจวบคีรีขันธ์ 18/01/2556 12,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
5- 234 HONDA DREAM M 110 16 15 16,733 ส้ม-ขาว 1กข-2333 สมุทรสงคราม 13/01/2565 29,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |สีไม่ตรง มีใบเปลี่ยนสีให้
5- 235 HONDA SUPER CUB M 110 21 21 7,467 ชมพู ขาว 1กฬ-930 ราชบุรี 12/10/2565 37,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ|ไม่มี VAT
5- 236 HONDA SUPER CUB M 110 21 20 7,229 แดง 3กธ-4607 ชลบุรี 18/02/2565 38,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT
5- 237 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / 22,343 เหลือง-ดำ 1กศ-2452 ชลบุรี 21/10/2564 21,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 238 KAWASAKI Z250 SL ABS M 249 18 17 / / / 1,193 เทา 8กพ-6575 กรุงเทพมหานคร 06/09/2564 51,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 239 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 4,999 ดำ แดง 1กฉ-9113 ราชบุรี 19/02/2565 19,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
5- 240 YAMAHA N-Max A 155 17 17 / / / 10,368 แดง 8กฎ-8222 กรุงเทพมหานคร 18/06/2566 45,000 107
**หมายเหตุ ไม่มี VAT |คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
5- 241 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 17 / 11,363 แดง 7กฐ-496 กรุงเทพมหานคร 18/10/2561 40,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT |สีไม่ตรง มีใบเปลี่ยนสีให้ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
5- 242 HONDA SUPER CUB M 110 21 20 6,247 น้ำเงิน-ขาว 2ขห-5303 กรุงเทพมหานคร 04/01/2565 37,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ|ไม่มี VAT
5- 243 YAMAHA GT 125 A 125 19 19 / / 19,643 ดำ 1กฎ-3345 กระบี่ 12/06/2563 27,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT
5- 244 MOTO PARILLA LEVRIERO 150 A 150 20 18 / 7,843 เขียว 1ขบ-4625 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 21,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT
5- 245 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / 16,283 ดำ-แดง 1ขณ-6659 กรุงเทพมหานคร 13/11/2563 39,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ| ไม่มี VAT
5- 246 HONDA SUPER CUB M 110 19 18 9,602 เขียว-ขาว 9กง-20 กรุงเทพมหานคร 08/01/2563 31,000 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มี VAT |เบาะชำรุด เปิดเบาะไม่ได้ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้
5- 247 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 17,268 แดง-เทา 1กน-4870 สุพรรณบุรี 11/03/2565 35,000 7% 856 107
5- 248 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 5,339 ดำ-เทา 1กธ-7560 พิษณุโลก 10/09/2564 35,000 7% 856 107
5- 249 YAMAHA FINN M 115 21 21 / 11,670 น้ำเงิน-ดำ 1กต-7710 กำแพงเพชร 21/07/2565 35,000 7% 856 107
5- 250 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 19,941 ดำ-เทา 1กด-1498 สุโขทัย 10/03/2565 35,000 7% 856 107
**หมายเหตุ เบาะชำรุด
5- 251 HONDA ZOOMER-X A 108 21 21 / 17,252 ดำ 2กญ-2019 ขอนแก่น 16/06/2565 35,000 7% 856 107
5- 252 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,351 ดำ-เทา 1กถ-2542 กาฬสินธุ์ 17/03/2565 35,000 7% 856 107
5- 253 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 29,131 น้ำเงิน-เทา 1กฎ-9957 ยโสธร 13/01/2565 35,000 7% 856 107
5- 254 DECO MAX ONE A - 21 21 / / 402 แดง 1กย-8475 พระนครศรีอยุธยา 20/10/2565 36,000 7% 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 2,000 W.
5- 255 DECO HANNAH A 20 20 / / - ฟ้า 2กฉ-5415 ขอนแก่น 24/12/2564 17,000 7% 749 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 1,000 W.|ไม่มี ADAPTER |ไม่มีแบตเตอรี่
5- 256 DECO MAX ONE A - 21 21 / / 68 แดง 3ขน-2760 กรุงเทพมหานคร 11/06/2565 35,000 7% 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 2,000 W.
5- 257 DECO EKON A - 21 19 / / 3,989 ดำ 3ขร-3806 กรุงเทพมหานคร 09/08/2565 23,000 7% 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 1,000 W.
5- 258 DECO MAX ONE A - 22 21 / / 1,226 แดง 1กธ-2829 เพชรบุรี 17/02/2566 34,000 7% 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 2,000 W.
5- 259 DECO HANNAH A 21 21 / / - น้ำเงิน 3ขธ-3052 กรุงเทพมหานคร 07/06/2566 17,000 7% 749 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 1,000 W. |คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย |ไม่มี ADAPTER |ไม่มีแบตเตอรี่
5- 260 DECO FAMILY 2 A - XX-XXXX - 20,000 7% 749 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 500 W.|ขายเฉพาะตัวรถ |รถจดทะเบียนไม่ได้
5- 261 DECO SYLLA A 21 20 / / - ดำ 3ขอ-9873 กรุงเทพมหานคร 25/10/2565 20,000 7% 749 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องของสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 2,000 W. |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
5- 262 DECO SUPER ACE A 19 / - ดำ น้ำเงิน ชุดจด0466 - 16,000 7% 749 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 2000 W. |อาจอยู่ระหว่างการจดทะเบียน|ไม่มี ADAPTER |ไม่มีแบตเตอรี่ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
5- 263 DECO SUPER ACE A - 19 / / - ดำ น้ำเงิน ชุดจด0433 - 18,000 7% 749 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 2000 W. |อาจอยู่ระหว่างการจดทะเบียน |ไม่มีแบตเตอรี่ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณ เสา I37
5- 264 BMW C 400 GT ABS A 350 21 20 / / / - ดำ 3ขศ-6174 กรุงเทพมหานคร 09/09/2565 90,000 7% 1,926 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจนใช้งานไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K37 | รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
5- 265 HONDA CLICK A 108 07 07 / 59,726 ดำ กกจ-115 พระนครศรีอยุธยา 30/04/2551 2,500 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K31
5- 266 HONDA CLICK A 108 08 08 / 18,157 แดง-ดำ ขขล-327 พระนครศรีอยุธยา 21/04/2552 4,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K31
5- 267 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / 80,018 ชมพู-ขาว ขฉต-404 สระบุรี 16/08/2554 9,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |สีไม่ตรง |น้ำมันเครื่องรั่วซึม |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K31
5- 268 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 46,383 ชมพู ดำ 1กค-8071 ประจวบคีรีขันธ์ 10/03/2558 15,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)|สีไม่ตรง |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K31
5- 269 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 27,526 ฟ้า ชมพู อปน-892 กรุงเทพมหานคร 05/09/2556 13,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
5- 270 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 / 16,334 ดำ-แดง 6กล-6660 กรุงเทพมหานคร 13/06/2561 23,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องของสภาพและเครื่องยนต์ทุกกรณี |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)