กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 (ลาน 5)(10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 14-12-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 GPX DEMON GR200R M / / 8,427 3ขภ-9681 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA ADV 150 A / / / 299 1กท-1399 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA X-ADV A / / / / 4,282 1กม-9505 ร้อยเอ็ด รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CBF 150 NAJ TH M / / / / 1กน-2123 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CBR500FA M / / 727 1กศ-1999 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 34,400 1กน-386 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 15,854 1กฎ-8607 พัทลุง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / 4,783 1กส-5369 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 1,904 3ขก-8420 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / 13,647 1กถ-4355 ชัยภูมิ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / / / 4,611 1กพ-1371 ศรีสะเกษ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / 35,390 2ขศ-5592 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA FORZA A / / 43,122 1กร-8118 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 1กน-770 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 18,943 1กต-732 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / / / 1กว-6592 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / / 9,151 1กล-3835 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / / / 11,420 1กย-5477 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 14,277 1กต-4877 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 14,635 2ขว-8745 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 22,948 1กฐ-5941 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 44,074 3กญ-3113 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 3กข-1476 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 71,000 1กถ-1409 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / / / 5,698 1กอ-6513 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 26,974 1กฐ-5974 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / / 7,384 1กภ-5434 ร้อยเอ็ด รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 12,296 2กธ-6668 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 235,860 1กฉ-8911 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 18,947 1กว-3476 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY A / / / 3กต-8439 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 11,743 1กษ-3447 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I M / / / 7,972 1กฬ-7659 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 3กท-8422 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3ขล-5300 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 2,045 8กส-8331 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 54,067 1กภ-9376 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3,809 1กพ-2700 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY A / 18,866 1กฒ-1500 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 12,749 2กต-6242 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 2,827 3ขร-3611 กรุงเทพมหานคร 09/08/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 21,207 1กย-3824 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 4,519 1กม-2848 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 97,344 2กฎ-1455 เชียงใหม่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I / / 290,566 1กศ-7485 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 26,670 2กฒ-4973 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 125 / 2,245 3ขฬ-7006 ศรีสะเกษ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 110 / / / 2,330 1กย-2367 อำนาจเจริญ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3,899 2กฎ-165 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 4,002 3ขณ-2202 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 5,792 3ขย-7516 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 7,601 3กณ-6773 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 36,150 1กม-3176 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 11,002 3กฆ-3769 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY A / / / 25,616 3กช-1407 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 5,644 1กพ-4971 ศรีสะเกษ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I / / 6,880 3กธ-8407 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M / / 17,405 1กว-6867 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M / / 5,068 1กศ-7554 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M / / 24,935 1กฬ-9829 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 30,428 1กผ-3748 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 19,684 1กม-4074 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 20,513 1กศ-834 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 68,813 1กถ-9904 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 35,332 1กฌ-4323 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,973 1กจ-445 นครนายก รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 15,359 2กท-6383 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 41,883 1กว-539 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 30,554 2กญ-475 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 29,827 1กล-4971 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 14,720 1กร-9842 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 25,655 1กว-2253 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 14,580 1กพ-8067 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 27,370 1กว-7900 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 25,580 1กฒ-2239 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 10,138 1กส-5248 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 25,861 1กส-7948 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 21,406 1กย-4946 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 14,595 3กฌ-9032 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 17,653 1กด-715 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 14,183 1กศ-1208 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / 19,748 1กต-6211 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M 10,268 1กณ-1100 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 46,117 1กถ-9927 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 19,498 2กฐ-4971 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 21,149 1กร -6965 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,827 1กว-306 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 17,240 1กฬ-1425 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 7,195 2กท-3368 นครราชสีมา 19/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 13,008 1กฒ-4101 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 17,704 1กษ-7260 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / / 19,530 1กศ-9767 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 29,950 1กล-3309 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 35,326 1กย-9377 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 30,993 1กร-4218 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 45,390 1กร-213 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 21,789 1กฒ-8361 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 1กษ-2567 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / / 26,909 2กท-6317 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 13,688 1กช-1956 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,495 1กช-6256 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 36,979 1กศ-3029 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 57,792 1กพ-5640 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,185 1กว-7125 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 20,903 2กด-8101 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 6,190 1กศ-7308 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 6,315 1กฬ-2482 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 3,960 1กน-9764 ชัยภูมิ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 5,568 1กบ-1452 ชัยภูมิ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 1กบ-2070 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 2,021 1กผ-3637 ศรีสะเกษ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 7,614 1กพ-3244 ศรีสะเกษ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE M / / 2,648 2กฎ-6006 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 5,285 2กฎ-1165 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / / 24,569 2กน-6260 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,261 3ขฎ-1066 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 3,495 3ขผ-7869 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,684 2กญ-5164 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 1,183 1กย-3367 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 21,028 2กน-4321 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,160 1กน-7020 ชัยภูมิ 28/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 1กฬ-7735 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,076 1กน-9374 ชัยภูมิ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 5,869 1กล-151 มหาสารคาม รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / / 9,533 1กอ-2158 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I 10,298 1กฌ-717 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 3กบ-8166 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 19,711 1กฐ-4042 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 2,547 2กฌ-954 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 2,917 1กม-8756 ร้อยเอ็ด รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 6,087 1กณ-5591 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 28,469 1กฉ-5533 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 4,259 2ขส-8040 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 11,483 3กต-8492 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 5,656 1กษ-2927 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 16,557 1กศ-1796 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 7,858 1กส-7925 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / / / 15,410 1กส-495 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 11,177 2กฒ-638 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 20,636 1กฒ-5747 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 8,920 2ขย-9743 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / / / 19,050 1กญ-7028 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / / / 15,110 1กม-5008 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A 110 / / / 3,069 1กพ-5893 ศรีสะเกษ 20/08/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / / / 47,939 1กฒ-3772 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 SUZUKI SMASH M / 18,494 1กด-4430 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 SUZUKI SMASH / / 12,526 1กท-8727 นครสวรรค์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 VESPA LX125 3VIE A / / / 22,923 1กส-6155 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / 2,113 2กบ-5458 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / / 16,214 3ขผ-8035 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / 12,130 2กต-9317 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / / / 12,882 2ขร-6638 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA EXCITER M / / 2,243 1กณ-4039 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 56,439 9กท-5458 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / / / 31,289 1กบ-8314 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 7,496 2ขศ-8712 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 7,939 1กต-7600 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 5,944 2กฏ-1170 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / / / 25,884 1กต-4368 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 10,262 1กฉ-4215 ชัยนาท รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 3,548 1กต-3901 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 19,486 1กต-3905 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 10,132 1กส-4270 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 11,671 1กส-6777 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 6,151 1กท-5344 เพชรบูรณ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 41,877 1กล-7421 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 22,428 1กญ-7646 พิจิตร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / / / 32,291 1กว-9784 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 30,761 1กว-9123 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / / / 38,061 1กณ-2908 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 16,269 1กว-5804 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 35,593 1กว-1388 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 19,379 2กต-7165 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 38,702 1กง-4133 พังงา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 13,225 1กณ-5939 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 5,184 1กน-4452 ชัยภูมิ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 25,210 1กภ-5395 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN M / / / 5,308 1กฒ-8917 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 19,283 1กฒ-3144 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 20,965 คษม-274 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 19,006 คมร-428 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO 86,313 1กฆ-2794 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 37,197 1กจ-358 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 45,898 1กฉ-2883 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 17,682 คพว-343 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 46,023 ขธง-229 สระบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 23,481 คมต-9 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 16,783 1กง-4656 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / / 61,387 1กธ-7285 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 34,297 คจง-349 อุดรธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 31,656 1กค-374 จันทบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO / / 41,089 1กข-2880 นครสวรรค์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 65,537 1กค-1752 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO 125I M / / / 46,637 1กญ-1641 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A 20 / / / 13,555 1กน-82 นครสวรรค์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO 125I A / / / 14,278 1กฒ-5218 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 10,084 1กณ-2949 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO 125 A / 20,856 1กฒ-8907 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / / / 2,542 1กฮ-4052 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO 125 A / / / 7,151 1กส-5255 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 7,574 1กณ-5972 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 3,940 1กท-3309 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO 125 A / / / 12,400 1กณ-2689 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FIORE A / 15,989 1กก-8354 สุรินทร์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA Free Go A / / / 4,187 2กก-851 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA Free Go 190 3ขธ-4558 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA Free Go A / / 4,814 1กต-3745 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / 31,026 1กอ-2128 เชียงใหม่ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 9,212 1กภ-2180 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / / / 8,320 1กล-6914 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / 4,391 1กณ-4063 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / 64,790 9กด-8057 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / 18,451 2ขฒ-4862 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / / / 4,784 1กอ-4506 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / / 9,884 1กน-5047 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 32,038 1กบ-7221 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / / 11,122 1กต-1981 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / / 13,043 1กต-3921 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 56,962 1กช-9219 จันทบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / / / 33,668 1กด-1770 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / / / 19,423 1กว-1935 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 24,195 1กด-5727 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA JUPITER RC M / 24,992 1กฎ-8986 ตรัง รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA LEXI A / / / / 18,106 2กข-6830 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A / / / 44,445 ครย-301 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA MIO A / 44,230 งธล-479 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / / / / 40,250 1กท-9528 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA MT-15 M / / / / 26,395 2กค-2502 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / / / 8,678 2กก-8611 อุบลราชธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / 1กช-7400 สระบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 5,143 2กท-8088 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 28,433 2ขข-4457 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA NOUVO 135 A / / / ขธล-954 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA QBIX A 125 / 18,878 1กณ-2080 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA QBIX A / / 7,174 2ขด-9485 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA SPARK 115I M / / / 52,345 1กฐ-780 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 12 / 64,862 ขาว-แดง 1กก-8570 ระยอง 11/03/2558 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
**หมายเหตุ **NEXT** แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป |เคยต่อพ่วงข้างมา
G 9999 YAMAHA SPARK 115I M / / 43,501 1กก-9868 ชุมพร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK LX M / / / 43,832 1กณ-8841 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK M / / / 33,627 คพษ-402 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA TTX A / 98,077 1กข-5686 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA X-MAX A / / / 4,768 1กถ-216 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA XSR155 M / / 18,114 1กภ-9702 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA XSR155 / / 16,590 1กว-540 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 4,537 1กร-5397 - รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 44,274 1กม-8309 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 16,568 1กฉ-4072 ชลบุรี 02/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 32,813 1กฐ-605 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3,990 4กต-6553 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / - 9กจ-1898 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 48,196 1กญ-2769 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 29,672 1กพ-9893 สุราษฎร์ธานี รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / 32,662 2กง-5497 เชียงใหม่ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 YAMAHA SPARK M / 44,927 ขจล-963 ประจวบคีรีขันธ์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0