กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 (ลาน4) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 09-12-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 GPX DEMON M / / 6,974 5กย-1103 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA AIR BLADE A / 38,521 ลนฉ-270 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CBR 150 R M / 3กณ-1209 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CBR 150 R M / 173,026 6กน-378 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK A / 79,822 ฬษบ-850 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK A / 51,458 1กด-4180 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK M / 55,153 2กฮ-3320 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK A / 36,530 ษตม-359 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK A / 32,021 2กค-423 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 73,303 2กฐ-4492 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 58,352 4กว-4531 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 76,368 1กศ-4584 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 50,260 5กฆ-2480 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / อคส-775 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / อสข-777 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 47,995 3กร-4841 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / / / อธฉ-896 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I 53,007 4กฆ-1121 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 12,014 อลป-298 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 57,025 1กก-609 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 38,443 1ขห-1426 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK I A / 64,988 3กฐ-2064 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK I A / 94,899 ฬตว-552 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CLICK I A / 22,110 สวก-588 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA CZ-I 110 M / 6,583 ขนว-358 นครสวรรค์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MOOVE A / 36,029 1กต-563 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / / / 15,143 6กฎ-4501 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 63,644 3กญ-2585 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 42,902 1กฮ-4793 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 1กฬ-4142 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 61,215 1กษ-3213 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 2กน-308 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA PCX A / 2กจ-757 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 57,431 5กฐ-2599 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 9กพ-3232 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 53,273 ขขษ-843 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 20,663 5กต-845 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 21,069 จนข-892 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 23,865 อฉท-980 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 4,261 ขวง-996 มหาสารคาม รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 26,493 6กภ-1070 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 49,425 6กง-1243 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 13,299 2กน-1308 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 16,666 1กฉ-4174 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 37,890 5กข-3346 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 29,642 สรต-296 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / / 26,700 ฬยฉ-563 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 61,806 ฬธท-618 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SPACY I A / / / 1,846 1กฆ-3352 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 25,036 6กพ-3003 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M / 22,550 3กส-3017 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE M 8,064 1กน-1031 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE M / / 79,916 1กฆ-1206 อ่างทอง รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE M / 79,317 1กฆ-2961 สิงห์บุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 100 S M / 98,780 มนท-984 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 100 S M / 54,523 วลจ-350 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 4,962 1กก-845 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / / / 86,852 1กภ-3751 สุรินทร์ รอราคาอนุมัติ 7% 856 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 58,518 ฬรม-233 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 47,088 7กน-4591 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 33,573 1กง-4611 สมุทรปราการ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 1,624 8กย-2573 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / / / 37,420 1กฆ-2677 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,719 1กก-2719 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 89,487 5กบ-2820 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 99,606 ษษษ-784 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / ฬกจ-809 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 78,730 อษบ-838 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I 35,727 4กษ-5015 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 41,457 กขพ-847 สมุทรปราการ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 33,789 ฬทฉ-856 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 99,173 อมล-894 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 81,821 1กฆ-991 ปราจีนบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 99,061 1กฆ-1017 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 29,360 8กย-1063 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 47,252 3กร-3562 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 72,931 6กญ-3941 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 35,874 1กง-4058 นนทบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 53,744 2กช-1992 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 54,998 1กง-2160 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 23,893 1กก-2346 ปทุมธานี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 28,117 5กร-2380 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 7,479 2กม-3147 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 52,704 1กข-3295 สุรินทร์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 42,624 องจ-340 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 28,342 อมฉ-350 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 7,947 1กฉ-421 สมุทรสาคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 49,338 8กฉ-224 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 40,367 1กถ-279 สุพรรณบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I A / 65,986 สพว-280 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 83,176 3กข-283 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 58,324 ขคจ-547 กำแพงเพชร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 53,426 อขว-592 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 42,206 1กง-1379 ราชบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 35,969 1กธ-1448 สกลนคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 80,497 9กน-1578 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 33,202 1กถ-4997 สมุทรสาคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / - ฬธจ-954 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 98,278 9กฒ-3917 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 28,332 อตค-314 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 73,575 ขงธ-608 สมุทรสาคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / / / 17,545 1กฎ-4504 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 5,307 3กน-3760 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 3,006 1กช-249 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 56,022 1กฆ-1583 ลพบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 KAWASAKI KAZE M / 56,123 สลจ-877 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 SUZUKI GD110 M 70,238 5กญ-3347 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 SUZUKI SKY DRIVE A / 35,633 1กช-4353 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / 48,770 1กง-3544 สมุทรสาคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / 32,031 จวฉ-537 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 83,495 8กฌ-4513 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 40,397 สลส-819 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 93,776 2กฎ-5014 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 17,854 1กก-848 หนองบัวลำภู รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 55,444 1กช-1131 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 26,700 2กล-374 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 45,580 ฬปม-244 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 43,406 อลร-557 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 39,908 อตย-563 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO 125 A / 21,371 2กก-5108 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 56,260 6กช-4849 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 31,327 5กท-5039 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA MIO A / / / 3,792 สลม-792 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA MIO 125 A / / / 52,337 ฬยก-874 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 38,730 6กต-1895 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA NOUVO A / 1กก-4189 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA QBIX A / / 6กษ-813 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA SPARK M / 23,439 1กข-2025 ตาก รอราคาอนุมัติ 7% 0
G 9999 YAMAHA TTX A / 22,850 1กง-2731 นครนายก รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กง-1896 กทม|
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 5กบ-2313 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0