กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 (ลาน4) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 09-12-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / 2,235 แดง เทา 1กท-1936 กาฬสินธุ์ 30/07/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 002 HONDA SCOOPY I A 110 19 19 / / / 17,342 ฟ้า น้ำเงิน 1กฮ-8284 ขอนแก่น 08/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 003 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / / / / 5,367 แดง 2กฌ-9094 ขอนแก่น 28/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 004 HONDA MONKEY M 125 20 20 / / / / 2,817 เหลือง ขาว 1กต-3635 เพชรบุรี 24/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 005 BAJAJ PULSAR NS160 M 160 21 20 / / / / 3,349 น้ำเงิน 3ขด-6775 กรุงเทพมหานคร 13/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 006 HONDA ZOOMER-X A 110 15 14 / / / 29,924 ส้ม-ดำ 4กพ-1134 กรุงเทพมหานคร 02/12/2559 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 007 BAJAJ PULSAR RS200 M 200 21 20 / / / / / 7,313 น้ำเงิน ขาว ดำ 3ขช-9163 กรุงเทพมหานคร 19/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 008 YAMAHA N-Max A 155 19 18 / / / / / / 38,443 น้ำเงิน 9กต-3374 กรุงเทพมหานคร 20/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 009 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / 2,593 ดำ เทา 2กน-9799 นครราชสีมา 30/06/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ เบาะชำรุดค่า ดนก. 535.00 บาท
G 010 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 10,244 ขาว แดง 2ขผ-5933 กรุงเทพมหานคร 14/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107 2675.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 2675.-ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 011 Royal Enfield CLASSIC 500 M 500 18 18 / / - ดำ 8กฌ-7805 กรุงเทพมหานคร 06/06/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง |ไม่มีเรือนไมล์ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 012 KAWASAKI Z650 ABS M 650 19 19 / / / / / 3,230 ดำ เขียว 3กง-2447 ชลบุรี 23/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA special)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 013 KAWASAKI ER-6N ABS M 650 16 15 / / / / / 48,320 เทา 5กม-4970 กรุงเทพมหานคร 05/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 014 KAWASAKI Z250 SL ABS M 250 19 17 / / / / / 35,617 เทา 9กจ-1272 กรุงเทพมหานคร 16/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 015 Royal Enfield HIMALAYAN LS410 M 410 20 19 / / / 16,241 ดำ 1ขศ-8834 กรุงเทพมหานคร 02/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 016 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 19 / / / / 29,977 ฟ้า 1กณ-6432 กาญจนบุรี 01/11/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 017 HONDA CBR 150 R M 150 19 17 / / / / 16,934 ขาว แดง 2กก-616 ขอนแก่น 26/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 018 HONDA SCOOPY I A 110 20 19 / / / 82,030 ดำ 2กฎ-9291 นครราชสีมา 05/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 019 HONDA MSX125SF M 125 18 17 / / / / 15,033 ดำ-เหลือง 8กผ-3092 กรุงเทพมหานคร 28/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 8,621 เทา-น้ำเงิน 9กง-115 กรุงเทพมหานคร 08/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 021 BENELLI TNT 300 M 300 19 18 / / / / 14,424 ขาว 1กด-4708 พิษณุโลก 11/02/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 022 HONDA CBR500R ABS M 470 17 17 / / / / / - ขาว แดง 3กฎ-9704 ชลบุรี 28/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ เรือนไมล์ชำรุดค่า ดนก. 535.00 บาท
G 023 YAMAHA MT-07 ABS M 690 19 19 / / / / / 17,744 น้ำเงิน 3กง-6533 ชลบุรี 04/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรงค่า ดนก. 535.00 บาท
G 024 KAWASAKI Z900 ABS M 950 17 17 / / / / / 8,013 น้ำเงิน-เทา 7กข-3999 กรุงเทพมหานคร 22/09/2561 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 025 BENELLI TNT 300 S M 300 17 17 / / / / - ดำ 7กฉ-3704 กรุงเทพมหานคร 14/09/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 026 YAMAHA AEROX 155 A 155 21 19 / / / / 8,386 ดำ แดง 3กท-5843 ชลบุรี 20/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 027 ROYAL ALLOY GP 200S A 200 20 19 / / / / / / 29,096 เทา 1ขผ-3983 กรุงเทพมหานคร 13/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 028 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 9,968 แดง ดำ 1กฮ-1343 อุดรธานี 06/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 029 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 47,506 ขาว-แดง 1ขค-8947 กรุงเทพมหานคร 27/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 030 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / / / / 8,070 แดง ดำ 1กน-6299 ชัยภูมิ 25/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 031 KAWASAKI NINJA 650 ABS M 650 18 17 / / / / / 20,302 เขียว-ดำ 8กฒ-5311 กรุงเทพมหานคร 27/06/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 032 KAWASAKI Z250 SL ABS M 250 20 17 / / / / / 6,482 แดง ดำ 1ขบ-7614 กรุงเทพมหานคร 08/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ รถปี 2017 จดปี 2020 (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 033 KAWASAKI NINJA 650 ABS M 650 19 18 / / / / / 7,874 เทา-ดำ 1ขฒ-6664 กรุงเทพมหานคร 07/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 034 KAWASAKI VULCAN S 650 ABS M 650 19 19 / / / / / 2,423 เขียว ดำ 2กฮ-2524 ชลบุรี 22/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 035 KAWASAKI NINJA 300 ABS M 300 18 17 / / / / / - แดง-ดำ 8กธ-5019 กรุงเทพมหานคร 08/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง |กุญแจชำรุดค่า ดนก. 535.00 บาท
G 036 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 19 / / / / 23,594 น้ำเงิน ดำ 1กฒ-1951 หนองคาย 19/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 037 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 24,322 แดง ดำ 1ขพ-7417 กรุงเทพมหานคร 21/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 038 HONDA SCOOPY I A 110 20 20 / / / 6,320 น้ำเงิน เทา 2ขฆ-7299 กรุงเทพมหานคร 26/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 039 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / / / / / 38,947 เขียว 2ขว-6892 กรุงเทพมหานคร 30/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 040 HONDA CLICK 125I A 125 19 18 / / / 37,456 ส้ม ดำ 2กฆ-1832 นครราชสีมา 07/01/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 041 DUCATI MONSTER 795 ABS M 800 14 13 / / / / / 1,076 แดง 2กย-2411 กรุงเทพมหานคร 04/06/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ กุญแจชำรุดค่า ดนก. 535.00 บาท
G 042 HONDA CB650 FA ABS M 650 16 15 / / / / / 17,502 ขาว แดง 1กถ-712 พิษณุโลก 02/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 043 KAWASAKI Z650 ABS M 650 20 19 / / / / / 12,917 ขาว ดำ 1กฆ-5124 สมุทรสงคราม 16/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 044 HONDA CB1000R ABS M 1000 20 18 / / / / / 23,599 แดง เทา 1กย-7588 บุรีรัมย์ 29/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 045 KAWASAKI NINJA 250SL ABS M 250 17 14 / / / / / - ขาว ดำ 1กฐ-6792 ภูเก็ต 15/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ รถปี 2014 จดปี 2017 |ตัวรถติดสติกเกอร์ ผู้ประมูลดำเนินการปรับสภาพก่อนโอนฯค่า ดนก. 535.00 บาท
G 046 KAWASAKI Z400 SE ABS M 400 21 19 / / / / / - ดำ เทา เหลือง 1กธ-2444 เพชรบูรณ์ 11/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 047 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 244 ขาว น้ำเงิน 2ขร-983 กรุงเทพมหานคร 10/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 048 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / / / / 5,435 ดำ 3ขณ-2195 กรุงเทพมหานคร 30/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 049 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 14,357 ส้ม ขาว 3กข-5307 ชลบุรี 28/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 050 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 19,950 น้ำเงิน-ดำ 1ขญ-1381 กรุงเทพมหานคร 09/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 051 DUCATI DIAVEL ABS M 1200 14 13 / / / / / 36,749 แดง 8กฉ-3135 กรุงเทพมหานคร 17/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรงค่า ดนก. 535.00 บาท
G 052 BENELLI TNT 300 M 300 19 19 / / / / - ดำ 9กฮ-4392 กรุงเทพมหานคร 01/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 053 KAWASAKI Z650 ABS M 650 17 17 / / / / / 38,955 เหลือง-ดำ 7กฐ-3814 กรุงเทพมหานคร 19/10/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 054 Royal Enfield HIMALAYAN LS410 M 410 19 19 / / / 28,798 ดำ 9กต-9789 กรุงเทพมหานคร 11/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 055 BENELLI TNT 300 S M 300 16 16 / / / / - เทา 1กช-5371 พิษณุโลก 31/05/2561 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) |ไม่มีแบตเตอรี่ |ไม่มีปั๊มเบรคหลังค่า ดนก. 535.00 บาท
G 056 KAWASAKI Z300 ABS M 300 16 16 / / / / / 30,472 เขียว ดำ 1กณ-2164 สุโขทัย 17/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 057 HONDA ADV 150 A 150 20 20 / / / / / / 8,498 น้ำตาล เทา 1กน-3233 ภูเก็ต 27/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 058 GPX DEMON-150GN M 150 21 20 / / / / 6,518 ดำ เทา 2กธ-9764 นครราชสีมา 17/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 059 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 17,413 น้ำเงิน ดำ 2กณ-4144 นครราชสีมา 13/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 060 GPX DEMON GR200R M 200 21 20 / / / / 9,359 ดำ แดง 2กท-8294 นครราชสีมา 15/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 061 HONDA MSX125SF M 125 18 18 / / / 34,331 น้ำเงิน ดำ 1กต-2393 ฉะเชิงเทรา 12/10/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 062 YAMAHA MT-15 M 155 20 18 / / / / 9,217 ดำ 1ขล-2095 กรุงเทพมหานคร 14/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 063 HONDA SCOOPY I A 110 20 20 / / / / 14,072 เทา แดง 1ขอ-4430 กรุงเทพมหานคร 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 064 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 10,968 ดำ แดง 1กด-7611 กาญจนบุรี 24/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 065 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / / / 9,172 ขาว แดง 3ขก-6730 กรุงเทพมหานคร 29/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 066 GPX DEMON-150GR M 150 19 19 / / / / 17,106 ดำ 1ขช-7914 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ตัวรถติดสติกเกอร์ ผู้ประมูลดำเนินการแก้ไขก่อนโอนฯค่า ดนก. 535.00 บาท
G 067 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / / 22,228 ดำ แดง 2กฆ-7795 อุดรธานี 11/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 068 HONDA PCX 160 A 160 21 21 / / / / 420 แดง ดำ 1กด-4465 หนองคาย 30/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 069 GPX MAD300 M 300 21 19 / / / / 3,937 แดง 1กณ-1825 ปราจีนบุรี 29/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 070 HONDA CBR 150 R M 150 21 20 / / / / 7,515 ดำ 3ขด-1429 กรุงเทพมหานคร 07/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 071 VESPA GTS150 A 150 20 19 / / / / / / 16,222 แดง 1กฐ-7099 ปราจีนบุรี 03/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 072 YAMAHA FINN M 115 19 19 / / / / 9,677 น้ำเงิน-ดำ 9กษ-1136 กรุงเทพมหานคร 02/07/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 073 HONDA MSX125SF M 125 20 20 / / / / / 6,193 ดำ 1กน-4710 พิษณุโลก 17/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 074 HONDA SCOOPY I A 110 20 19 / / / 6,549 ดำ 2กข-9552 อุดรธานี 14/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 075 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 18,811 ดำ แดง 1กธ-2635 สมุทรสาคร 26/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 076 YAMAHA N-Max A 155 20 20 / / / / / / 44,450 แดง 2ขฉ-2148 กรุงเทพมหานคร 16/06/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 077 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 16,311 ขาว ดำ 1กฒ-2808 หนองคาย 04/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 078 HONDA PCX 160 A 160 21 21 / / / / 3,262 แดง ดำ 1กฮ-4271 สกลนคร 27/07/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 079 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 43,704 แดง ดำ 1ขผ-7098 กรุงเทพมหานคร 15/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 080 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / / 63,538 เทา แดง 2กก-1825 อุดรธานี 27/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 081 ROYAL ALLOY GP 150 A 150 20 19 / / / / / 13,096 เขียว 1กธ-3576 นครสวรรค์ 06/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 082 GPX CR5 M 200 20 18 / / / / - แดง 1กฎ-9431 ยโสธร 25/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ เบ้ากุญแจชำรุดค่า ดนก. 535.00 บาท
G 083 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / 12,159 ดำ เทา 2กช-4413 ขอนแก่น 22/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 084 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / 3,553 ดำ 2กบ-1640 นครราชสีมา 09/07/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 085 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / / / / / 18,360 ดำ 2กจ-6778 ขอนแก่น 15/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 086 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 71,489 น้ำเงิน-ดำ 9กพ-5231 กรุงเทพมหานคร 15/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 087 HONDA SCOOPY I A 110 19 19 / / / 18,717 แดง 1กธ-1216 ภูเก็ต 01/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 088 HONDA MSX125SF M 125 20 18 / / / / 9,301 เขียว ดำ 1กพ-90 ร้อยเอ็ด 25/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 089 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / / / / 1,042 ดำ แดง 1กถ-1587 กาฬสินธุ์ 25/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 090 YAMAHA FINN M 115 19 18 / / / 502 ดำ-เทา 1ขท-436 กรุงเทพมหานคร 09/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 091 HONDA SCOOPY I A 110 20 20 / / / / 16,811 ดำ ชมพู 1กผ-1800 ร้อยเอ็ด 12/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 092 HONDA CBR 150 R M 150 20 19 / / / / / 13,194 แดง ดำ 2ขร-5039 กรุงเทพมหานคร 12/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 093 LIFAN VINTAGE 110 M 110 19 18 / / 8,385 เทา 9กถ-2255 กรุงเทพมหานคร 26/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 094 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / / / / 5,884 ขาว ดำ 1กด-3326 หนองคาย 09/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 095 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 / / / 16,597 ขาว แดง 2กร-375 ชลบุรี 08/08/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 096 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / 5,810 น้ำเงิน เทา 3ขถ-1900 กรุงเทพมหานคร 21/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 097 HONDA PCX 160 A 160 21 21 / / / / / / 26,971 แดง น้ำตาล 1กบ-5728 สมุทรสาคร 05/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 098 YAMAHA FINN M 115 20 19 / / / 29,447 น้ำเงิน ดำ 1กธ-6474 ฉะเชิงเทรา 13/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 099 YAMAHA M-Slaz M 150 18 18 / / / / 7,020 ขาว-ดำ 8กร-7893 กรุงเทพมหานคร 04/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 100 HARLEY DAVIDSON CVO STREET GLIDE MY2019 MADE IN USA ABS M 1900 20 19 / / / / / 2,433 เทา ดำ 1กฬ-9222 สงขลา 25/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ รถจดใหม่นำเข้า ตามแบบ 32 (KA special)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 101 VESPA SPRINT 150 IGET A 150 20 20 / / / / / 2,710 ขาว 2ขศ-9149 กรุงเทพมหานคร 09/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 102 YAMAHA N-Max A 155 19 18 / / / / / / 20,040 ดำ 9กย-9301 กรุงเทพมหานคร 05/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 103 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 32,010 ขาว-ดำ 9กพ-3523 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 104 HONDA MSX125SF M 125 19 18 / / / / 20,203 ส้ม ดำ 1กอ-8909 ขอนแก่น 13/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 105 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 34,360 ดำ-เทา 1ขญ-8528 กรุงเทพมหานคร 16/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 106 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / / / / 11,534 แดง ดำ 1กจ-4845 ระนอง 27/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 107 HONDA ADV 150 A 150 21 21 / / / / / / 5,253 แดง ดำ 1กภ-9412 ร้อยเอ็ด 20/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 108 SUZUKI GSX-R150 M 150 21 17 / / / / 18,716 ดำ 3ขฒ-5745 กรุงเทพมหานคร 27/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ รถปี 2017 จดปี 2021ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 109 VESPA SPRINT S 150 A 150 21 21 / / / / / - ดำ 1กล-2860 มหาสารคาม 14/09/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ไมล์ชำรุดค่า ดนก. 535.00 บาท
G 110 YAMAHA FINN M 115 20 20 / / / / 6,285 ดำ แดง 2ขฆ-3467 กรุงเทพมหานคร 22/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 111 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 200 21 19 / / / 5,643 เทา 3ขจ-286 กรุงเทพมหานคร 02/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 112 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 18 / / / / 15,538 เหลือง-ดำ 9กอ-4485 กรุงเทพมหานคร 25/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 113 HONDA MSX125SF M 125 20 19 / / / / 6,182 น้ำเงิน ดำ 2ขค-8422 กรุงเทพมหานคร 14/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 114 SUZUKI LETS A 110 19 19 / / / / 5,316 น้ำเงิน-ขาว 1ขต-8431 กรุงเทพมหานคร 27/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 115 GPX LEGEND 200 M 200 20 18 / / / / 3,187 ฟ้า ดำ 1กด-8760 กาญจนบุรี 10/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 116 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / / 6,184 น้ำเงิน แดง 2กช-1314 อุดรธานี 12/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 117 RYUKA CLASSIC CUB M 110 19 18 / / 10,108 แดง 9กส-267 กรุงเทพมหานคร 09/07/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรงค่า ดนก. 535.00 บาท
G 118 STALLIONS CENTAUR 250 DUAL CAFE M 220 21 20 / / / 2,601 ดำ น้ำตาล 3ขฌ-3274 กรุงเทพมหานคร 23/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 119 HONDA CLICK 125I A 125 19 18 / / / / - ดำ 9กฌ-796 กรุงเทพมหานคร 01/02/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 120 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 80,814 เขียว-ดำ 9กด-5469 กรุงเทพมหานคร 15/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 121 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 18,183 แดง ดำ 2กญ-7475 นครราชสีมา 02/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 122 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / / / 10,826 น้ำเงิน 2กช-8275 ขอนแก่น 18/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 123 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 25,733 เทา-น้ำเงิน 9กน-6184 กรุงเทพมหานคร 24/04/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 124 HONDA CBR 150 R M 150 20 19 / / / / 7,720 ดำ 2ขญ-5429 กรุงเทพมหานคร 13/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 125 YAMAHA JUPITER RC M 115 21 17 / / / / 13,372 น้ำเงิน 1กอ-1596 สุราษฎร์ธานี 08/06/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ รถปี 2017 จดปี 2021ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 126 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / 30,485 เทา ดำ 1กด-9738 กาฬสินธุ์ 20/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 127 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 17,457 น้ำเงิน เทา 1กพ-4670 ร้อยเอ็ด 19/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 128 YAMAHA M-Slaz M 150 19 18 / / / / 48,416 ดำ 1กฒ-174 กาฬสินธุ์ 08/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 129 VESPA PRIMAVERA S 150 ABS A 150 20 / / / / / 7,759 น้ำเงิน 1กต-2558 กาฬสินธุ์ 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 130 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / 4,427 แดง เทา 3ขย-8513 กรุงเทพมหานคร 04/08/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 131 MOTO PARILLA LEVRIERO 150 A 150 20 18 / / / / 5,776 ขาว 2ขด-2722 กรุงเทพมหานคร 18/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ เรือนไมล์แตกค่า ดนก. 535.00 บาท
G 132 YAMAHA QBIX A 125 18 17 / / / / 78,972 เขียว-ดำ 8กต-3389 กรุงเทพมหานคร 16/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 133 HONDA MSX125SF M 125 20 20 / / / / 2,580 เหลือง ดำ 2ขญ-3510 กรุงเทพมหานคร 10/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 134 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 10,065 น้ำเงิน-ดำ 9กข-1236 กรุงเทพมหานคร 14/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 135 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 38,042 ดำ เทา 1กฐ-3749 หนองคาย 28/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 136 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 18 / / / / - ดำ 1กย-1251 ราชบุรี 08/11/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 137 RYUKA INFINITY M 250 21 19 / / / 2,700 เขียว 1กท-1924 กาญจนบุรี 30/07/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 138 YAMAHA N-Max A 155 20 19 / / / / / / 38,797 เทา 1ขอ-3482 กรุงเทพมหานคร 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 139 GPX DRONE A 150 21 21 / / / / / 25,090 ดำ 3ขฉ-7978 กรุงเทพมหานคร 12/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 140 YAMAHA FINN M 115 21 20 / / / / 5,053 ดำ แดง 3ขน-8500 กรุงเทพมหานคร 16/06/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 141 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / / / 10,927 ดำ เทา 2กฌ-8198 ขอนแก่น 24/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 142 YAMAHA M-Slaz M 150 19 18 / / / / 4,155 ดำ 1กฬ-6379 อุดรธานี 30/05/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 143 VESPA SPRINT 150 3 VIE A 150 19 18 / / / / / 3,076 ขาว 9กษ-5580 กรุงเทพมหานคร 05/07/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 144 GPX DEMON-150GR M 150 18 18 / / / / 19,136 เทา ขาว 8กฮ-4699 กรุงเทพมหานคร 30/11/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 145 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 27,181 ขาว ดำ 1กน-6811 ร้อยเอ็ด 07/11/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 146 HONDA MSX125SF M 125 20 18 / / / / 4,660 น้ำเงิน ดำ 1กผ-110 ร้อยเอ็ด 19/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 147 GPX DEMON GR200R M 200 20 20 / / / / 8,929 เทา แดง 1กต-3233 กาฬสินธุ์ 14/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 148 STALLIONS CENTAUR SM 150 M 150 20 20 / / / 4,485 เหลือง ขาว ดำ 2ขส-645 กรุงเทพมหานคร 18/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ สำเนาระบุแบบไม่ตรงตามตัวรถจริง ผู้ประมูลดำเนินการแก้ไขเอง |ค่ากุญแจ 321.-ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 149 YAMAHA YZF-R15 M 155 20 19 / / / / 26,140 ดำ 1ขภ-1652 กรุงเทพมหานคร 23/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 150 STALLIONS MAKINA M 170I M 170 21 21 / / / 3,358 เทา 3ขพ-8873 กรุงเทพมหานคร 12/07/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 151 YAMAHA QBIX ABS A 125 20 19 / / / / / 13,459 แดง 1ขภ-5209 กรุงเทพมหานคร 27/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 152 YAMAHA FINN M 115 19 18 / / / 14,987 แดง ดำ เทา 1กฌ-9061 ยโสธร 30/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 153 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 26,007 ดำ 1กฒ-8250 หนองคาย 18/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 154 HONDA SCOOPY I A 110 20 20 / / / 13,789 ดำ 1กผ-8221 ร้อยเอ็ด 07/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 155 HONDA PCX 160 A 160 21 21 / / / / 15,650 แดง ดำ 1กถ-9736 กาฬสินธุ์ 29/06/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 156 YAMAHA QBIX A 125 20 19 / / / / / 17,078 แดง 1กผ-810 ตรัง 24/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 157 STALLIONS CENTAUR SM 250 M 220 21 20 / / / 9,488 ดำ 3ขช-9532 กรุงเทพมหานคร 19/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ สำเนาระบุแบบไม่ตรงตามตัวรถจริง ผู้ประมูลดำเนินการแก้ไขเอง ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 158 YAMAHA EXCITER 150 M 150 20 20 / / / / 20,119 แดง ดำ 1กฎ-9424 ยโสธร 25/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 159 YAMAHA XSR155 M 155 20 19 / / / / 19,984 ขาว แดง 1กฐ-3262 กระบี่ 13/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 160 HONDA ZOOMER-X A 110 19 19 / / / / 6,325 ดำ 1กธ-8345 ภูเก็ต 27/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 161 GPX DRONE A 150 21 21 / / / / / 4,879 แดง 3ขล-5841 กรุงเทพมหานคร 23/08/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 162 VESPA LX125 3VIE A 125 20 20 / / / / 10,857 เหลือง 1กฒ-5044 กระบี่ 04/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 163 GPX RAZER M 220 19 18 / / / / 2,494 ดำ เทา 3กข-1852 ชลบุรี 20/06/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 164 GPX ROCK M 125 21 21 / / / 63 แดง ดำ XX-XXXX กาญจนบุรี 30/12/2442 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 165 HONDA CLICK 150 I A 150 20 20 / / / / 8,107 ดำ ส้ม XX-XXXX - รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 166 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / / 1,637 ดำ 3กม-3250 - 13/09/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 167 YAMAHA FINN M 115 21 21 / / / / 1,654 แดง 2กผ-5883 นครราชสีมา 12/10/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (KA special)ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 168 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 15,302 น้ำเงิน ดำ 2ขภ-6601 กรุงเทพมหานคร 29/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ค่า ดนก. 535.00 บาท
G 169 YAMAHA N-Max A 155 19 19 / / / / / / - น้ำเงิน 2กข-6449 ขอนแก่น 17/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีค่า ดนก. 535.00 บาท
G 170 GPX COUNTRY125 M 125 16 14 / / / 25,914 ส้ม ดำ 1กช-1129 เพชรบูรณ์ 11/05/2560 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) |ไม่มีแบตเตอรี่ |ไม่มีหัวเทียน |สายคันเร่งขาด |ไม่มีคาบูเรเตอร์ |ไม่มีฝาปิดน้ำมันเครื่องค่า ดนก. 535.00 บาท
G 171 HONDA FORZA ABS A 280 20 19 / / / / / / - แดง เทา 1ขร-7550 กรุงเทพมหานคร 12/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีรีโมทค่า ดนก. 535.00 บาท
G 172 KAWASAKI Z300 ABS M 300 18 17 / / / / / - แดง-ดำ 7กพ-8852 กรุงเทพมหานคร 16/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเครื่องยนต์ |สีไม่ตรง |เรือนไมล์ชำรุด |สายคันเร่งขาดค่า ดนก. 535.00 บาท
G 173 YAMAHA YZF-R6 ABS M 600 19 18 / / / / / - ดำ 2กส-9208 ชลบุรี 11/02/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีเรือนไมล์ |ไม่มีแบตเตอรี่ |เครื่องแตกค่า ดนก. 535.00 บาท
G 174 KAWASAKI NINJA 650 ABS M 650 17 15 / / / / / - แดง ดำ 1กด-7157 พิษณุโลก 20/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีค่า ดนก. 535.00 บาท
G 175 CF MOTO 650NK ABS M 650 20 19 / / / / / 29,056 ดำ ขาว 1กถ-9794 สุพรรณบุรี 04/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีค่า ดนก. 535.00 บาท
G 176 BENELLI TNT 300 S M 300 16 16 - ดำ 5กฆ-7167 กรุงเทพมหานคร 07/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |มีแต่เครื่องยนต์ |ไม่มีเลขตัวถังค่า ดนก. 535.00 บาท