กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ลาน 5)(10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 07-12-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 1,185 แดง 1กผ-9729 ฉะเชิงเทรา 01/07/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 002 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 11,016 แดง-เทา 1กม-82 พระนครศรีอยุธยา 22/02/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 003 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,234 ดำ-เทา 1กท-2393 จันทบุรี 10/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 004 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 9,230 น้ำเงิน-แดง 2กถ-565 นครราชสีมา 08/12/2564 30,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 10,011 ดำ-แดง 1กจ-8882 ตราด 15/12/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 006 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,822 เทา 2กฉ-7698 อุดรธานี 20/04/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 007 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,035 เทา 1กฬ-5428 สกลนคร 25/02/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 008 HONDA SCOOPY I A 110 21 20 / 9,134 น้ำเงิน-เหลือง 1กธ-4023 สระบุรี 29/01/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 009 HONDA SUPER CUB M 110 21 21 - น้ำเงิน-ขาว 1กม-4071 พระนครศรีอยุธยา 02/04/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** ไมล์ชำรุด
4- 010 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 16,207 เทา-แดง 1กส-4063 สกลนคร 24/11/2564 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** เบ้ากุญแจชำรุด
4- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 5,149 เทา 1กท-1539 จันทบุรี 26/01/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 012 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / 3,814 ขาว-ดำ 1กฉ-3676 ตราด 29/07/2565 52,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 013 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 2,942 ขาว-น้ำเงิน 1กท-9346 สระบุรี 24/11/2564 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 014 HONDA WAVE 110 I M 110 21 19 / 11,118 ขาว-ดำ 1กธ-7646 สระบุรี 18/03/2565 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 2,276 น้ำเงิน-เทา 1กม-2936 พระนครศรีอยุธยา 22/03/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 016 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 20 / 10,430 ดำ 1กน-7581 สระบุรี 31/03/2565 30,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 017 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 12,356 น้ำเงิน-เทา 1กน-4458 ลพบุรี 12/11/2564 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 018 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / 8,312 ดำ 1กท-8565 สระบุรี 06/11/2564 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 019 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / 4,223 แดง-ดำ 2กญ-110 ขอนแก่น 02/06/2565 56,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 020 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 7,049 ดำ-เทา 2กฌ-4095 ขอนแก่น 27/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 021 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 11,653 น้ำเงิน-เทา 1กจ-2982 นครนายก 25/12/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 022 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 6,136 แดง-เทา 1กธ-8385 สระบุรี 30/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,182 ดำ-เทา 1กฎ-3328 บึงกาฬ 10/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 024 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,662 น้ำเงิน-เทา 1กจ-5872 นครนายก 28/04/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 025 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 6,897 ดำ-เทา 1กน-5249 ลพบุรี 25/11/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 026 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 5,724 ขาว-น้ำเงิน 1กธ-3475 สระบุรี 21/01/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 027 GPX ROCK M 109 21 20 / 8,756 ส้ม-ดำ 1กธ-3565 สระบุรี 25/01/2565 18,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 028 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / 21,703 เทา-แดง 1กถ-7427 จันทบุรี 09/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 029 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 11,223 น้ำเงิน-เทา 1กท-7898 สระบุรี 29/10/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 030 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 9,260 แดง-เทา 1กม-91 พระนครศรีอยุธยา 22/02/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 14,271 แดง-เทา 1กณ-9293 หนองคาย 26/11/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 032 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 9,079 แดง ดำ 3กผ-4329 ชลบุรี 25/05/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 033 HONDA SCOOPY I A 108 21 20 / 5,901 เทา-แดง 3ขข-2041 กรุงเทพมหานคร 03/02/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 034 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 17,800 น้ำเงิน-แดง 1กส-4064 สกลนคร 24/11/2564 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** เคยต่อพ่วงข้างมา
4- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 26,893 ดำ-เทา 1กธ-8037 เพชรบูรณ์ 03/05/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 036 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 4,608 น้ำเงิน-เทา 1กท-7258 สระบุรี 21/10/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 5,383 น้ำเงิน-เทา 2ขล-6215 กรุงเทพมหานคร 24/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 038 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,173 ดำ-เทา 1กฎ-2007 บึงกาฬ 28/01/2565 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 039 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 9,418 น้ำเงิน-แดง 3กผ-1065 ชลบุรี 17/05/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 040 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 9,551 ขาว-แดง 2กจ-235 อุดรธานี 21/12/2564 25,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 041 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 16,703 เทา แดง 1กล-2404 บุรีรัมย์ 27/10/2564 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 042 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 9,048 น้ำเงิน-เทา 2กต-8080 นครราชสีมา 24/11/2564 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 043 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 17,480 ดำ-เทา 1กท-7201 สระบุรี 20/10/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 044 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 6,401 น้ำเงิน-ดำ 1กร-6932 สุรินทร์ 23/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 045 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 8,905 น้ำเงิน-เทา 1กธ-8415 สระบุรี 30/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 046 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 1,261 ขาว น้ำเงิน 3ขข-9367 กรุงเทพมหานคร 09/02/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 047 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / - ดำ 1กศ-1157 ราชบุรี 25/12/2564 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** ไมล์ชำรุด
4- 048 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,701 แดง 1กว-2130 บุรีรัมย์ 09/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 049 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 3,856 น้ำเงิน-เทา 1กบ-5897 ฉะเชิงเทรา 22/12/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 050 HONDA SCOOPY I A 110 21 20 / 5,448 น้ำเงิน 2กฉ-809 อุดรธานี 25/02/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 051 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 19,726 น้ำเงิน-แดง 2กน-7486 นครราชสีมา 21/06/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 052 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 12,050 ดำ 1กณ-1144 ปราจีนบุรี 20/01/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 053 YAMAHA N-Max A 155 21 21 / / 7,901 เทา 3ขบ-6364 กรุงเทพมหานคร 22/06/2565 47,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 054 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 6,907 น้ำเงิน-เทา 1กศ-2260 ราชบุรี 08/01/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 055 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,943 น้ำเงิน-เทา 1กษ-1131 ราชบุรี 29/03/2565 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 056 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 11,894 เทา 1กส-2402 ราชบุรี 05/04/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 057 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 9,646 น้ำเงิน-แดง 2ขว-7444 กรุงเทพมหานคร 01/12/2564 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 058 HONDA CLICK 125I A 125 20 19 / 10,235 ดำ 2ขษ-8022 กรุงเทพมหานคร 17/12/2564 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 059 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 5,439 ดำ-เทา 1กบ-4354 ฉะเชิงเทรา 27/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 060 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 3,308 ขาว-น้ำเงิน 2ขห-2244 กรุงเทพมหานคร 29/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 061 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / / 1,546 ขาว น้ำเงิน 1กภ-5178 ร้อยเอ็ด 24/02/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 062 HONDA SUPER CUB M 110 20 20 2,128 น้ำเงิน-ขาว 2กง-8288 อุดรธานี 30/11/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 063 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 10,315 น้ำเงิน-เทา 1กภ-3211 พระนครศรีอยุธยา 01/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 064 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 20 / 7,558 ดำ 2กบ-7412 เชียงใหม่ 18/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00 321.00
**หมายเหตุ **SL** ค่ากุญแจ 321.-
4- 065 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 10,216 แดง-ดำ 3ขฆ-2528 กรุงเทพมหานคร 17/02/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 066 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 3,161 ขาว-น้ำเงิน 1กธ-5479 เพชรบูรณ์ 25/03/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 067 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 13,836 แดง-เทา 1กน-6773 พิษณุโลก 15/01/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 068 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 1,889 น้ำเงิน 3กผ-2019 ชลบุรี 19/05/2565 25,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 069 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 4,713 ดำ 1กฎ-2204 ลำพูน 09/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 070 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 7,033 เทา-แดง 1กจ-8881 ตราด 15/12/2564 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 071 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 6,172 ดำ-เทา 1กม-2379 ร้อยเอ็ด 19/05/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 072 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 4,539 เทา 1กผ-3212 ฉะเชิงเทรา 01/04/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 073 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 4,545 แดง 1กพ-1833 ตรัง 21/06/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 074 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / / 11,130 ขาว-ดำ 2กท-4965 นครราชสีมา 25/02/2565 55,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 075 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,878 ดำ-เทา 3ขจ-1679 กรุงเทพมหานคร 03/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 076 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 8,395 ขาว-น้ำเงิน 2ขห-4826 กรุงเทพมหานคร 04/01/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 077 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 1,645 ดำ-เทา 1กผ-2026 ฉะเชิงเทรา 17/03/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 078 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / 12,146 แดง ดำ 1กศ-7796 ราชบุรี 09/12/2564 50,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 079 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 6,498 แดง-เทา 2กฉ-2433 ขอนแก่น 26/11/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 080 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / 11,941 แดง-ดำ 1กส-6754 สกลนคร 17/12/2564 50,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 081 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 8,615 ขาว น้ำเงิน 2กฉ-5928 ขอนแก่น 24/12/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 082 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / / 13,248 ดำ-เทา 1กภ-4093 ร้อยเอ็ด 17/02/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 083 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 15,766 แดง-เทา 1กน-7088 ลพบุรี 21/12/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 084 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 3,830 น้ำเงิน-เทา 3ขฒ-108 กรุงเทพมหานคร 23/04/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 085 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 2,863 ดำ 1กญ-3247 น่าน 27/07/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 086 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 8,963 ดำ-เทา 2ขส-2216 กรุงเทพมหานคร 21/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 087 HONDA SCOOPY I A 108 20 18 / 2,148 ขาว 1กพ-5375 ร้อยเอ็ด 26/10/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 088 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 7,500 ขาว-น้ำเงิน 1กศ-7618 ราชบุรี 25/02/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 12,634 ดำ-เทา 1กท-1545 จันทบุรี 26/01/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |เลขตัวรถเป็นสนิม
4- 090 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 3,074 น้ำเงิน-เทา 1กศ-6589 ราชบุรี 19/02/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 14,450 ขาว-น้ำเงิน 1กผ-461 นครปฐม 15/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 092 HONDA SCOOPY I A 110 20 20 / 18,095 น้ำเงิน-เหลือง 2ขห-297 กรุงเทพมหานคร 28/12/2564 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 093 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 10,506 ดำ-เทา 1กบ-6744 ฉะเชิงเทรา 05/01/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 7,938 ดำ-เทา 1กผ-5428 นครสวรรค์ 13/05/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** เบ้าเปิดเบาะชำรุด
4- 095 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 4,922 แดง-เทา 1กภ-301 ร้อยเอ็ด 30/12/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 096 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 6,011 น้ำเงิน-เทา 1กส-4456 สกลนคร 25/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 097 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 9,202 ดำ-แดง 3ขด-3964 กรุงเทพมหานคร 12/05/2565 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 098 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / 5,668 แดง-ดำ 1กฎ-716 บึงกาฬ 16/12/2564 52,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 099 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 20 / - ดำ 1กน-8251 ลพบุรี 06/01/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 100 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 5,536 น้ำเงิน เทา 1กฉ-3543 ชัยนาท 15/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 101 HONDA SCOOPY I A 110 21 20 / 3,928 แดง 1กบ-5378 พิษณุโลก 30/04/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 102 YAMAHA FINN M 115 21 20 / 1,266 ดำ-แดง 2กฉ-2818 อุดรธานี 15/03/2565 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 103 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,823 ขาว-น้ำเงิน 2กช-9698 ระยอง 17/02/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 104 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 12,642 ขาว-น้ำเงิน 2กต-8087 นครราชสีมา 24/11/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 105 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 8,373 ดำ-เทา 1กภ-6093 ร้อยเอ็ด 10/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 106 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 6,728 น้ำเงิน-ดำ 1กศ-5647 ราชบุรี 11/02/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** ไมล์แตกชำรุด
4- 107 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / - ดำ 2ขล-1126 กรุงเทพมหานคร 18/11/2564 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 108 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 5,016 ดำ-เทา 3ขด-862 กรุงเทพมหานคร 07/05/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 109 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 2,632 ดำ 1กส-2492 ราชบุรี 27/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 110 GPX DRONE A 150 21 20 / / - แดง 1กผ-5546 นครปฐม 19/02/2565 36,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 111 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,315 เทา 3กภ-3194 ชลบุรี 22/07/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** เคยต่อพ่วงข้างมา
4- 112 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / - ดำ-แดง 1กส-495 ราชบุรี 05/03/2565 52,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 113 YAMAHA FINN M 115 21 20 4,632 น้ำเงิน-ดำ 1กพ-1367 นครปฐม 06/05/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 114 HONDA SUPER CUB M 110 21 20 2,551 น้ำเงิน-ขาว 3ขช-7980 กรุงเทพมหานคร 18/03/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 115 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 7,376 แดง 2กฉ-7690 อุดรธานี 20/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 116 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 6,020 แดง เทา 1กช-2095 อุทัยธานี 18/05/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 117 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 8,300 แดง-เทา 2กถ-1182 นครราชสีมา 14/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 118 YAMAHA YZF-R15 M 155 21 20 / / - ดำ 2กฌ-170 ระยอง 19/02/2565 40,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 119 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 9,652 แดง-ดำ 1กฎ-2122 บึงกาฬ 29/01/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 120 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 2,271 เขียว 3ขศ-9950 กรุงเทพมหานคร 13/09/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 121 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,399 น้ำเงิน-เทา 2กฌ-4589 ระยอง 22/03/2565 25,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 122 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / 19,875 แดง-ดำ 2กถ-2594 นครราชสีมา 18/12/2564 48,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 123 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 13,662 แดง-เทา 1กจ-9081 ตราด 23/12/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 124 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,079 ดำ-เทา 3กน-6699 ชลบุรี 25/03/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 14,644 ขาว-น้ำเงิน 1กผ-2023 ฉะเชิงเทรา 17/03/2565 23,000 7% 856 0 321.00 321.00
**หมายเหตุ **SL** ค่ากุญแจ 321.-
4- 126 HONDA CLICK 150 I A 150 20 20 / 5,533 ขาว-แดง 2ขส-1304 กรุงเทพมหานคร 21/12/2564 32,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 127 HONDA CLICK 150 I A 150 21 20 / 6,056 น้ำเงิน-เทา 2ขห-6537 กรุงเทพมหานคร 04/01/2565 32,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 128 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 12,597 ขาว-น้ำเงิน 1กณ-1191 ปราจีนบุรี 20/01/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 129 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,025 น้ำเงิน-เทา 3ขก-3271 กรุงเทพมหานคร 28/01/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 130 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / 15,802 เขียว 1กฒ-6627 เลย 04/12/2564 30,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 131 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 7,807 ขาว-ดำ 1กบ-7550 ฉะเชิงเทรา 21/01/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 132 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 7,672 ขาว-แดง 1กส-5056 สกลนคร 27/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 133 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 13,545 ดำ-เทา 1กบ-7752 ฉะเชิงเทรา 26/01/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 134 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,549 น้ำเงิน-เทา 1กส-9550 ราชบุรี 17/06/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 3ขบ-867กทม| **SL**
4- 135 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 11,253 แดง-เทา 2ขศ-4532 กรุงเทพมหานคร 07/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 136 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 4,911 ดำ-แดง 1กธ-921 สระบุรี 17/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 137 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 14,109 น้ำเงิน-ดำ 1กภ-4106 พระนครศรีอยุธยา 15/12/2564 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 138 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 7,305 เทา-แดง 1กท-5380 จันทบุรี 30/03/2565 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 139 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,723 ดำ-เทา 2กช-8435 ขอนแก่น 19/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 140 YAMAHA N-Max A 155 21 21 / / 6,835 ดำ 2กฌ-7852 ขอนแก่น 21/05/2565 46,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 141 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 6,237 แดง 1กด-4809 หนองคาย 05/04/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 142 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 4,995 น้ำเงิน-แดง 1กท-5181 จันทบุรี 29/03/2565 32,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 143 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 16,926 ขาว-น้ำเงิน 1กฒ-7041 สระแก้ว 18/02/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 144 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / / 6,358 แดง-ดำ 1กธ-5496 สระบุรี 22/02/2565 55,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 145 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / 8,678 ขาว 1กถ-9839 จันทบุรี 24/12/2564 48,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** สีไม่ตรง
4- 146 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 10,668 แดง-เทา 1กผ-2814 นครสวรรค์ 05/04/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 147 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 6,695 ดำ-เทา 1กม-86 พระนครศรีอยุธยา 22/02/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 148 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 10,428 เขียว 2กผ-9796 เชียงใหม่ 31/05/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 149 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - น้ำเงิน-เทา 1กฬ-3938 สกลนคร 17/02/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 150 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 7,378 ดำ-แดง 2ขษ-4362 กรุงเทพมหานคร 16/12/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 151 HONDA SUPER CUB M 110 21 20 5,495 แดง 1กช-1743 อุทัยธานี 11/05/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 152 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 12,340 น้ำเงิน-เทา 2ขฬ-7593 กรุงเทพมหานคร 13/01/2565 25,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 153 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 4,491 แดง-เทา 1กฬ-5700 สกลนคร 25/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 154 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 12,856 น้ำเงิน-เทา 2กจ-8798 ขอนแก่น 30/10/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 155 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - แดง-เทา 3กผ-9773 ชลบุรี 10/06/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 156 HONDA SUPER CUB M 110 21 20 3,907 น้ำเงิน-ขาว 2กญ-5764 ระยอง 09/06/2565 22,000 7% 856 0 321.00 321.00
**หมายเหตุ **SL** เบ้าเปิดเบาะชำรุด |ค่ากุญแจ 321.-
4- 157 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - น้ำเงิน-ฟ้า 3ขฆ-8091 กรุงเทพมหานคร 22/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 158 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 9,670 ขาว-แดง 1กท-7896 สระบุรี 29/10/2564 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 159 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 3,141 ดำ-เทา 1กศ-9990 ราชบุรี 22/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 160 HONDA CLICK 150 I A 150 21 20 / 3,098 น้ำเงิน-เทา 2ขฮ-2293 กรุงเทพมหานคร 21/01/2565 32,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 161 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 4,425 น้ำเงิน-เทา 1กบ-3341 ฉะเชิงเทรา 06/11/2564 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 162 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 6,311 ดำ-เทา 3ขง-4603 กรุงเทพมหานคร 25/02/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 163 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 4,588 ดำ-แดง 1กถ-9463 จันทบุรี 16/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 164 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 22,259 ดำ-เทา 2กฉ-6555 ขอนแก่น 28/12/2564 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 165 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 8,286 แดง 1กผ-6505 ฉะเชิงเทรา 21/05/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 166 YAMAHA FINN M 115 20 19 / 19,915 แดง-ดำ 1กญ-352 หนองบัวลำภู 30/11/2564 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 167 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 10,885 แดง-เทา 1กฎ-2119 บึงกาฬ 29/01/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 168 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,473 ดำ-เทา 1กช-661 อุทัยธานี 29/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 169 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / / 4,184 แดง-ดำ 1กผ-4440 ลพบุรี 01/09/2565 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 170 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 9,772 น้ำเงิน-เทา 1กฬ-7638 สกลนคร 18/03/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 171 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,192 เทา 2กญ-7134 ระยอง 17/06/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 172 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 17,001 แดง-เทา 1กบ-9834 ฉะเชิงเทรา 19/02/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 173 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - น้ำเงิน-เทา 2กช-9425 อุดรธานี 30/06/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 174 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / 5,089 เทา 1กผ-5150 นครปฐม 16/02/2565 46,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 175 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 14,069 ขาว แดง 1กผ-6884 นครปฐม 08/03/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 176 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 5,836 ดำ-เทา 2กถ-4061 นครราชสีมา 28/12/2564 20,000 7% 856 0 321.00 321.00
**หมายเหตุ **SL** ค่ากุญแจ 321.-
4- 177 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 6,988 เทา-แดง 1กถ-258 เพชรบุรี 27/01/2565 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 178 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / 10,606 ดำ-แดง 1กล-4527 บุรีรัมย์ 18/11/2564 50,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 179 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 8,501 ขาว-น้ำเงิน 1กผ-1609 ฉะเชิงเทรา 12/03/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 180 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 3,362 น้ำเงิน-เทา 3ขฎ-6506 กรุงเทพมหานคร 08/04/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 181 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 - แดง-เทา 1กษ-3731 ราชบุรี 27/04/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 182 HONDA CLICK 150 I A 150 21 20 6,877 น้ำเงิน-เทา 1กณ-1378 ปราจีนบุรี 26/01/2565 32,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 183 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,408 เทา 2กฌ-1312 ระยอง 25/02/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 184 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 871 เทา 1กภ-4029 นครปฐม 18/10/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 185 HONDA PCX 160 A 157 21 21 5,433 ขาว-ดำ 1กช-2800 อุทัยธานี 11/06/2565 52,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 186 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 3,934 ดำ 3ขฎ-8705 กรุงเทพมหานคร 09/04/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 187 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 8,992 น้ำเงิน-แดง 1กน-1104 สุพรรณบุรี 19/01/2565 32,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 188 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 13,957 ดำ-เทา 1กจ-9203 ตราด 28/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 189 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 17,153 น้ำเงิน-เทา 3กต-5690 ชลบุรี 30/10/2564 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 190 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / 2,629 เทา 2ขฮ-4688 กรุงเทพมหานคร 22/01/2565 45,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 191 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - เทา 1กผ-5398 ฉะเชิงเทรา 06/05/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 192 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - ดำ-เทา 1กฬ-6112 สกลนคร 04/03/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 193 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / 4,968 ดำ 3กธ-4486 ชลบุรี 18/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 194 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 4,100 น้ำเงิน-เทา 1กบ-1124 สุพรรณบุรี 02/06/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 195 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / 1,953 แดง-ดำ 2กถ-5358 นครราชสีมา 07/01/2565 52,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 196 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / 38,220 เขียว 2กต-4938 นครราชสีมา 29/10/2564 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 197 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 13,916 น้ำเงิน-เทา 1กฒ-8816 ปราจีนบุรี 27/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 198 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / - ขาว 1กจ-4513 นครนายก 03/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 199 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 7,848 แดง-เทา 1กณ-8364 หนองคาย 29/10/2564 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 200 HONDA CLICK 125I A 125 21 21 / 5,678 ดำ 3ขจ-7461 กรุงเทพมหานคร 05/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 201 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 5,123 แดง-เทา 1กช-1163 อุทัยธานี 21/04/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 202 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 3,578 ดำ 2ขศ-9383 กรุงเทพมหานคร 09/12/2564 28,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 203 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 5,441 น้ำเงิน-ดำ 1กผ-834 ฉะเชิงเทรา 04/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |เครื่องแตก
4- 204 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 9,484 เทา 1กฬ-1872 สกลนคร 27/01/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 205 YAMAHA N-Max A 155 20 20 / / 7,851 ดำ 1กศ-441 ราชบุรี 18/12/2564 44,000 7% 856 0 2675.00 321.00
**หมายเหตุ **SL** ค่ากุญแจ 2675.-
4- 206 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 6,322 ขาว-น้ำเงิน 3กน-6358 ชลบุรี 24/03/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 207 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 5,395 น้ำเงิน-ขาว 1กภ-3157 ร้อยเอ็ด 03/02/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 208 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / 12,195 แดง-ดำ 1กจ-9335 ตราด 06/01/2565 49,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 209 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 11,477 น้ำเงิน-เทา 2กถ-2588 นครราชสีมา 18/12/2564 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 210 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 15,169 น้ำเงิน-แดง 3กธ-2941 ชลบุรี 11/02/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 211 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 734 แดง 3กภ-2120 ชลบุรี 19/07/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 212 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 3,332 น้ำเงิน-แดง 1กฌ-8018 น่าน 16/03/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 213 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 4,211 แดง 3กน-7810 ชลบุรี 29/03/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 214 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 15,434 ดำ-แดง 1กภ-3153 ร้อยเอ็ด 03/02/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 215 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 1,240 ดำ-เทา 2กฉ-2620 อุดรธานี 12/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 216 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 11,000 ดำ-เทา 2กง-4878 อุดรธานี 03/11/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 217 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 9,942 เทา 1กณ-762 สระแก้ว 28/05/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 218 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 12,896 ขาว 1กผ-5431 นครสวรรค์ 13/05/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 219 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 6,340 ดำ 1กบ-9640 พิษณุโลก 24/06/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 220 HONDA PCX 160 A 157 21 20 / 1,830 เทา ดำ 3กน-8401 ชลบุรี 30/03/2565 52,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 221 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 5,191 เทา 1กบ-2188 พิษณุโลก 22/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 222 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 4,306 ดำ-เทา 3กท-8162 ชลบุรี 28/01/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,636 ดำ-เทา 1กผ-7680 ฉะเชิงเทรา 07/06/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** ไมล์แตก
4- 224 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 6,285 เทา 1กธ-5486 เพชรบูรณ์ 25/03/2565 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** สีไม่ตรง
4- 225 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / 15,163 แดง-ดำ 1กพ-4978 นครปฐม 14/12/2564 48,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 226 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 7,188 ขาว-น้ำเงิน 1กธ-6037 สระบุรี 25/02/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 227 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 14,932 น้ำเงิน-เทา 1กจ-8631 ตราด 01/12/2564 22,000 7% 856 0 321.00 321.00
**หมายเหตุ **SL** ค่ากุญแจ 321.-
4- 228 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 6,282 น้ำเงิน-เทา 1กษ-6677 ราชบุรี 20/05/2565 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 229 HONDA SUPER CUB M 110 20 19 19,170 แดง-ขาว 1กบ-5967 ฉะเชิงเทรา 22/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 230 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 13,442 แดง-เทา 1กท-8846 สระบุรี 12/11/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 231 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 20 / 10,027 แดง 1กถ-9519 จันทบุรี 16/12/2564 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 232 YAMAHA N-Max A 155 21 20 / / 5,003 แดง 1กด-2745 หนองคาย 23/02/2565 45,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 233 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 1,122 ขาว-ชมพู 2กญ-3504 ระยอง 25/05/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 234 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 12,095 ดำ-เทา 2กจ-9991 อุดรธานี 24/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 235 HONDA SCOOPY I A 110 21 20 10,733 ขาว-ชมพู 1กน-9832 พิษณุโลก 19/02/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 236 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 9,410 แดง-เทา 1กช-416 อุทัยธานี 22/03/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 237 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 1,737 ดำ-เทา 1กภ-3519 นครปฐม 12/10/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** ไมล์แตก
4- 238 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 9,349 แดง 1กผ-5296 ฉะเชิงเทรา 05/05/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 239 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,873 ดำ-เทา 1กฉ-2136 ตราด 21/05/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 240 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 18,200 น้ำเงิน-เทา 1กน-7733 สุพรรณบุรี 19/04/2565 24,000 7% 856 0 321.00 321.00
**หมายเหตุ **SL** ค่ากุญแจ 321.-
4- 241 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 4,371 ดำ-แดง 1กพ-9491 ร้อยเอ็ด 22/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 242 HONDA PCX 150 A 150 21 20 / 11,958 แดง-ดำ 1กษ-9307 ราชบุรี 14/01/2565 50,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 2กน-5170 เชียงใหม่| **SL**
4- 243 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 8,915 น้ำเงิน-ดำ 3ขค-2287 กรุงเทพมหานคร 10/02/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 244 YAMAHA GRAND FILANO A 125 21 21 / 13,094 แดง 3ขญ-9570 กรุงเทพมหานคร 02/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 245 HONDA PCX 160 A 157 21 21 / 2,513 ดำ-น้ำตาล 1กส-2465 ราชบุรี 28/04/2565 52,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 246 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 7,861 น้ำเงิน-เทา 2ขส-2440 กรุงเทพมหานคร 21/12/2564 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 247 HONDA SCOOPY I A 110 21 21 / 4,104 น้ำเงิน 2กช-52 ระยอง 30/04/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 248 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 5,036 แดง-ดำ 2ขษ-8001 กรุงเทพมหานคร 17/12/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 249 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 5,990 ดำ-เทา 2กฌ-680 ขอนแก่น 30/03/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 250 YAMAHA FINO 125 A 125 21 21 / 1,969 เขียว 2กญ-6767 ขอนแก่น 16/07/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 251 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 1,857 แดง-ดำ 1กม-7499 ร้อยเอ็ด 30/06/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 252 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 12,928 น้ำเงิน-แดง 1กส-4062 สกลนคร 24/11/2564 31,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 253 HONDA SCOOPY I A 110 / 3,670 ดำ ชุดจด3322 - 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** อาจอยู่ระหว่างการจดทะเบียน
4- 254 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 8,756 เทา 3กน-6088 ชลบุรี 24/03/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 255 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 8,317 ขาว น้ำเงิน 1กธ-5132 เพชรบูรณ์ 22/03/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 256 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 2,645 เทา 3กพ-6909 ชลบุรี 30/06/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 257 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - เทา 1กจ-6884 นครนายก 15/06/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 258 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / 11,120 น้ำเงิน-แดง 2ขย-9882 กรุงเทพมหานคร 10/11/2564 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 259 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - น้ำเงิน-ฟ้า 2กฉ-2298 อุดรธานี 10/03/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 260 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 8,551 ดำ-เทา 1กบ-5576 ฉะเชิงเทรา 17/12/2564 21,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 261 HONDA WAVE 110 I M 110 21 19 / 6,411 ขาว-ดำ 1กฬ-1877 สกลนคร 27/01/2565 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 262 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,967 น้ำเงิน-ฟ้า 1กฬ-5423 สกลนคร 25/02/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 263 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,130 น้ำเงิน-เทา 1กด-7373 หนองคาย 10/06/2565 27,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 264 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 10,194 ดำ-เทา 1กฎ-4997 บึงกาฬ 29/04/2565 29,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 265 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 5,228 ดำ-เทา 1กผ-4448 ฉะเชิงเทรา 26/04/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 266 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 20,613 ดำ-เทา 2กง-4073 อุดรธานี 29/10/2564 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** สีไม่ตรง
4- 267 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 1,896 น้ำเงิน-เทา 3กพ-6379 ชลบุรี 29/06/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 268 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 16,845 ดำ-เทา 1กท-9420 สระบุรี 25/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 269 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 9,893 น้ำเงิน-เทา 2กจ-2355 อุดรธานี 29/12/2564 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 270 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 10,846 น้ำเงิน-เทา 2กฉ-6045 ระยอง 28/10/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 271 HONDA CLICK 125I A 125 21 20 / 6,972 ขาว-ดำ 2กฉ-7709 อุดรธานี 20/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 272 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 17,463 แดง-เทา 1กส-4577 สกลนคร 26/11/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 273 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 10,705 น้ำเงิน-เทา 2กจ-1791 อุดรธานี 28/12/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 274 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 9,397 ขาว-แดง 2กจ-6949 อุดรธานี 29/01/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 275 HONDA SCOOPY I A 110 20 20 / 7,253 ดำ 1กด-39 หนองคาย 17/12/2564 25,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 276 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 5,889 แดง 3กบ-1631 ชลบุรี 09/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 277 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 9,109 น้ำเงิน-ดำ 3กท-5045 ชลบุรี 19/01/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 278 HONDA SUPER CUB M 110 21 21 4,758 ขาว 1กฎ-3535 บึงกาฬ 17/03/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 279 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 8,746 เทา 1กด-4807 หนองคาย 05/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 280 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 7,416 ดำ-เทา 3กท-5803 ชลบุรี 20/01/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 281 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 7,665 น้ำเงิน-ดำ 1กท-1533 จันทบุรี 26/01/2565 30,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 282 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 10,878 น้ำเงิน-เทา 2กง-4067 อุดรธานี 29/10/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 283 HONDA WAVE 125 I M 125 21 21 / 6,741 ดำ-แดง 2กฌ-738 ระยอง 23/02/2565 32,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 284 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 3,314 แดง 3กบ-4930 ชลบุรี 26/04/2565 28,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 285 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 5,323 ดำ เทา 2กจ-6606 อุดรธานี 28/01/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL** สีไม่ตรง
4- 286 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 9,862 น้ำเงิน-เทา 1กส-1806 สกลนคร 30/10/2564 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 287 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 7,211 ขาว-น้ำเงิน 2กง-5590 อุดรธานี 10/11/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 288 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / 1,178 แดง-เทา 3กผ-5476 ชลบุรี 27/05/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 289 HONDA SCOOPY I A 110 21 20 / - แดง 1กฎ-2682 บึงกาฬ 23/02/2565 26,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 290 HONDA WAVE 110 I M 110 21 20 / 8,033 ขาว-น้ำเงิน 2กจ-9002 อุดรธานี 18/02/2565 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 291 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 / - แดง-เทา 2กจ-8996 อุดรธานี 18/02/2565 24,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 292 HONDA WAVE 110 I M 110 21 21 - ดำ 1กด-5204 หนองคาย 22/04/2565 20,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 293 YAMAHA FINN M 115 20 19 / 3,108 แดง-ดำ 1กญ-353 หนองบัวลำภู 30/11/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 294 HONDA WAVE 110 I M 110 21 19 / 2,934 ขาว-น้ำเงิน 1กน-2567 สระบุรี 01/06/2565 22,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ **SL**
4- 295 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 16,069 ขาว-น้ำเงิน 1กษ-9288 ราชบุรี 09/11/2564 23,000 7% 856 0 321.00
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กบ-7734 นครปฐม| **SL**
4- 297 HONDA REBEL 300 M 286 17 17 / / - เทา-ดำ 6กร-1062 กรุงเทพมหานคร 31/05/2565 73,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 298 VESPA LX 150 IE A 150 11 10 / 26,074 แดง 1กผ-6171 ร้อยเอ็ด 21/07/2564 31,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 299 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / 97,957 ชมพู-ดำ 1ขณ-704 กรุงเทพมหานคร 11/11/2563 10,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 300 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 28,699 ขาว-น้ำเงิน 1กจ-2982 บุรีรัมย์ 05/08/2561 11,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์แตก
4- 301 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 86,343 ดำ-แดง อธอ-317 กรุงเทพมหานคร 25/07/2562 11,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 302 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 40,102 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-1479 กรุงเทพมหานคร 20/01/2562 11,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |ไมล์ร้าว
4- 303 SUZUKI GD110 M 113 17 16 10,319 เทา 6กม-5908 กรุงเทพมหานคร 25/05/2564 14,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 304 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 37,171 ชมพู-ขาว คฉต-892 ระยอง 16/07/2560 7,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เคยต่อพ่วงข้างมา |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 305 HONDA CBR 150 R M 150 11 10 / / 101,634 ดำ 1กฎ-4462 นครสวรรค์ 06/07/2560 14,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 306 KAWASAKI KSR PRO M 111 14 14 / 61,417 ดำ 1กง-7362 มหาสารคาม 02/07/2563 12,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 307 HONDA CBR 150 R M 150 17 17 / / 123,947 ดำ 1กฒ-667 เลย 09/08/2564 22,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 308 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 15 / / 32,462 ดำ 1กช-7450 น่าน 14/01/2564 22,000 214 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 309 HONDA CBR 150 R M 150 17 17 / / 44,915 แดง-ดำ 6กบ-4624 กรุงเทพมหานคร 27/04/2563 27,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 310 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 49,855 ขาว น้ำเงิน ฬปค-861 กรุงเทพมหานคร 25/07/2562 9,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไมล์ร้าว
4- 311 HONDA CLICK 125I A 125 13 11 / 90,335 ดำ-แดง 1กฒ-2240 สุโขทัย 17/01/2564 10,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 312 YAMAHA FINO A 114 13 12 / 46,389 เทา-ดำ 1กข-8383 นครศรีธรรมราช 30/05/2564 10,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 313 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / 70,632 ขาว-ฟ้า-น้ำเงิน 1กฉ-4835 ฉะเชิงเทรา 26/06/2563 10,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 314 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 45,926 ขาว-แดง 1กจ-3261 สุพรรณบุรี 10/06/2563 9,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 315 HONDA CBR 150 R M 150 13 13 / / 32,483 ดำ 2กง-5388 กรุงเทพมหานคร 16/12/2562 13,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 316 HONDA WAVE 125 I M 125 13 12 / 45,194 ดำ 1กก-2567 ชัยนาท 24/04/2563 14,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 317 HONDA CBR 150 R M 150 14 14 / / 88,185 แดง-ดำ 1กช-5067 เชียงราย 05/11/2559 16,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |คัดเล่มใหม่ กรณีชำรุด
4- 318 HONDA SCOOPY I A 108 13 12 / 54,637 แดง-เทา ขมม-466 ภูเก็ต 04/03/2560 13,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์ร้าว
4- 319 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 92,856 ดำ-แดง 1กฉ-9915 ฉะเชิงเทรา 17/09/2561 14,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT|ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 320 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / 79,054 ขาว-แดง อปง-511 กรุงเทพมหานคร 30/08/2564 26,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 321 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 / 13,276 น้ำเงิน-ขาว 1กด-129 ภูเก็ต 22/09/2561 8,000 123 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์ร้าว
4- 322 YAMAHA NOUVO A 135 08 08 / - ขาว-ดำ 1กผ-9736 พระนครศรีอยุธยา 03/04/2564 5,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ชำรุด
4- 323 VESPA S150 3VIE A 155 14 13 / 53,954 ส้ม 1กค-2800 ภูเก็ต 12/03/2563 43,000 123 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ
4- 324 KAWASAKI NINJA 250 R M 249 11 11 / / 46,000 เขียว 1กต-4835 เพชรบูรณ์ 03/11/2563 19,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 325 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 16 / / 43,516 ขาว-แดง 1กช-8080 น่าน 27/07/2564 20,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 326 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / - แดง-ดำ ขธต-895 พระนครศรีอยุธยา 20/07/2558 30,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์แตกชำรุด
4- 327 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 70,507 น้ำเงิน-ดำ 1กช-1502 ภูเก็ต 26/01/2563 16,000 123 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 328 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 29,225 ขาว-แดง-น้ำเงิน 6กน-1009 กรุงเทพมหานคร 05/04/2561 5,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 329 HONDA MSX125 M 125 15 13 / / 34,582 ดำ 1กง-2834 กาฬสินธุ์ 16/01/2562 13,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 330 YAMAHA MIO A 115 12 12 / 42,013 ขาว-ดำ-แดง 1กค-6069 กรุงเทพมหานคร 16/03/2559 7,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |รถป้ายเหลือง
4- 331 YAMAHA M-Slaz M 150 16 15 / / - เทา-น้ำเงิน 1กผ-4869 เชียงใหม่ 28/02/2565 19,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ชำรุด
4- 332 HONDA PCX A 125 11 11 / 268,619 ขาว-น้ำตาล 1กง-2388 กรุงเทพมหานคร 24/11/2561 18,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT|รถป้ายเหลือง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 333 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / 86,650 ขาว-แดง กกธ-450 สมุทรสาคร 14/06/2560 8,000 123 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |รถป้ายเหลือง
4- 334 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 41,677 ขาว-แดง 1กง-3957 กรุงเทพมหานคร 12/02/2561 10,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 335 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / - น้ำเงิน-ดำ 7กถ-2052 กรุงเทพมหานคร 29/09/2564 15,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ดัดแปลงเรือนไมล์
4- 336 HONDA CLICK I A 108 10 10 / 64,861 ขาว-ดำ สทร-524 กรุงเทพมหานคร 09/06/2560 6,000 128 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |เบาะชำรุด |ไมล์ร้าว
4- 337 YAMAHA SPARK 115I M 115 15 14 / 1,269 ขาว-น้ำเงิน 1กช-8049 มหาสารคาม 03/08/2562 10,000 123 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไมล์แตก |เลขตัวรถไม่ชัดเจน
4- 338 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 43,207 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-3057 มหาสารคาม 27/02/2565 19,000 193 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่มีแบตเตอรี่
4- 339 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 40,188 ขาว-แดง กกษ-940 ชลบุรี 11/12/2560 11,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |รถป้ายเหลือง
4- 340 HONDA ZOOMER-X A 108 15 14 / 54,189 ดำ 4กฒ-2807 กรุงเทพมหานคร 09/09/2562 13,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 341 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / - ดำ-แดง 1กก-909 ปทุมธานี 11/06/2564 6,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์แตกชำรุด |รถป้ายเหลือง
4- 342 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 46,374 ขาว-น้ำตาล ฬนฉ-905 กรุงเทพมหานคร 22/06/2563 8,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 343 HONDA DREAM M 110 17 17 / 2,551 น้ำตาล-ขาว 2กถ-8849 ชลบุรี 01/11/2564 18,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 344 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 58,780 ขาว-เทา 3กด-7583 ชลบุรี 30/09/2564 11,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 345 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 24,571 ขาว 1กฉ-3078 สุรินทร์ 07/10/2564 15,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 346 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 56,035 ดำ-แดง 1กณ-934 นครราชสีมา 27/04/2563 18,000 214 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 347 HONDA CLICK I A 108 11 10 / / 83,889 แดง น้ำตาล 1กง-3836 ยโสธร 11/05/2559 10,000 214 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไมล์ร้าว
4- 348 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / 156,692 ดำ-แดง อตส-856 กรุงเทพมหานคร 25/06/2558 27,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |เบาะชำรุด
4- 349 HONDA PCX 150 A 150 16 16 / - ดำ 1กฆ-8395 นนทบุรี 16/03/2563 19,000 139 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีรีโมท |รถขับเคลื่อนไม่ได้ |ซาก|อุบัติเหตุ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเองตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล
4- 350 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 97,018 แดง ดำ 7กด-8443 กรุงเทพมหานคร 15/11/2561 14,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 351 KAWASAKI NINJA 250 M 249 13 13 / / - เขียว 1กฉ-3459 กรุงเทพมหานคร 25/04/2557 34,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 352 HONDA WAVE 100 S M 97 07 07 / 20,289 ดำ-เทา รบบ-624 กรุงเทพมหานคร 12/02/2551 10,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไมล์ร้าว|สีไม่ตรง
4- 353 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / 45,440 ขาว-ดำ 1กษ-3328 กรุงเทพมหานคร 26/09/2557 8,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 354 YAMAHA GT 125 A 125 17 16 / 12,350 ดำ-แดง 6กพ-5370 กรุงเทพมหานคร 15/05/2561 14,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 355 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / 80,018 ชมพู-ขาว ขฉต-404 สระบุรี 16/08/2554 10,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |สีไม่ตรง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |น้ำมันเครื่องรั่วซึม
4- 356 YAMAHA MIO A 115 10 10 / 64,073 ดำ เทา แดง สษจ-152 กรุงเทพมหานคร 08/12/2554 5,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขเครื่อง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 357 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 16 / / - ขาว-แดง 6กจ-2115 กรุงเทพมหานคร 11/01/2561 23,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 358 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 19,784 ดำ-แดง 2กย-7631 กรุงเทพมหานคร 09/06/2558 14,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไมล์ร้าว
4- 359 YAMAHA GT 125 A 125 18 17 / 17,931 ดำ 7กย-213 กรุงเทพมหานคร 29/01/2562 18,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ
4- 360 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 - น้ำเงิน-ดำ 4กง-5221 กรุงเทพมหานคร 07/07/2559 13,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่มีกุญแจ |ไม่มีเรือนไมล์
4- 361 HONDA CLICK A 108 08 08 / 18,157 แดง-ดำ ขขล-327 พระนครศรีอยุธยา 21/04/2552 5,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 362 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / 35,935 ขาว-แดง จฉต-638 ชลบุรี 09/03/2555 4,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขับเคลื่อนไม่ได้ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 363 YAMAHA SPARK 115I M 115 15 15 52,552 แดง-ดำ 1กฉ-5242 ลพบุรี 17/09/2559 7,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ที่ จ.นครสวรรค์
4- 364 HONDA WAVE 110 I A 110 11 10 / 34,398 แดง-น้ำตาล กวม-100 เลย 31/01/2555 13,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ที่ จ.อุดรธานี
4- 365 SUZUKI SHOOTER M 113 13 13 / 78,756 ขาว 1กฆ-1575 มหาสารคาม 16/12/2557 7,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
4- 366 SUZUKI LETS A 113 15 15 22,812 ดำ น้ำตาล 1กจ-5414 เพชรบูรณ์ 29/07/2559 10,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ
4- 367 SUZUKI SMASH M 113 16 16 19,359 ดำ 1กฌ-7213 นครสวรรค์ 01/09/2560 10,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 368 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / 24,327 ดำ แดง ขธธ-637 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2556 30,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 369 HONDA CLICK A 108 07 07 / 59,726 ดำ กกจ-115 พระนครศรีอยุธยา 30/04/2551 3,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 370 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / - แดง-ดำ 1กฒ-7195 อุดรธานี 27/07/2559 15,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 371 GPX ROCK M 109 21 21 / 2,508 แดง ดำ 3ขฐ-4644 กรุงเทพมหานคร 20/04/2565 22,000 7% 749 107
4- 372 DECO HANNAH A - 20 19 / / - แดง 2ขฒ-8605 กรุงเทพมหานคร 06/08/2564 26,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟ 1000 W. |ไม่มี ADAPTER |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 373 HONDA MSX125 M 125 14 13 - ดำ 1กฆ-5894 ร้อยเอ็ด 17/03/2560 12,000 1,124 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 374 HONDA CLICK I A 108 11 10 65,844 ดำ แดง งยพ-81 นครราชสีมา 11/02/2558 6,000 1,124 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 375 HONDA CLICK I A 108 11 11 52,057 น้ำเงิน-ดำ ฬพอ-197 กรุงเทพมหานคร 25/08/2557 5,000 268 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 376 HONDA AIRBLADE A 108 06 06 / 63,274 น้ำเงิน-เทา ยวว-509 กรุงเทพมหานคร 07/08/2553 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 377 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 15,015 ฟ้า ขาว องค-400 กรุงเทพมหานคร 30/04/2559 5,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 378 HONDA ZOOMER-X A 108 16 16 / - เหลือง ดำ 1กฐ-314 ราชบุรี 25/02/2563 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการอนทุกกรณี |ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |อะไหล่ไม่ครบ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 379 YAMAHA EXCITER 150 M 150 15 15 / / - ดำ แดง 3กว-7406 กรุงเทพมหานคร 17/04/2562 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูป รถจอดบริเวณเสา I34
4- 380 YAMAHA SPARK 135 M 135 10 05 78,558 ขาว ดำ กธว-241 มุกดาหาร 23/07/2560 4,000 1,124 0 428.00 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ค่ากุญแจ 428.- |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |รถปี 2005 จดปี 2010 |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 381 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 27,331 ม่วง ดำ ฬษอ-980 กรุงเทพมหานคร 17/01/2561 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไมล์ร้าว |สีไม่ตรง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 382 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 10,703 ขาว น้ำตาล 7กผ-5829 กรุงเทพมหานคร 06/06/2561 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์แตก |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 383 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / - น้ำเงิน ดำ 2กร-3503 กรุงเทพมหานคร 12/06/2563 8,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 384 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 10,302 น้ำเงิน ดำ 1กฎ-852 ร้อยเอ็ด 17/08/2560 5,000 1,124 0 428.00 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ค่ากุญแจ 428.- |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 385 HONDA CLICK A 108 07 07 / 40,750 ขาว-ดำ ลกจ-595 กรุงเทพมหานคร 26/06/2560 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณ H15
4- 386 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 82,915 ชมพู ดำ 1กข-5954 กาญจนบุรี 17/02/2561 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 387 YAMAHA MIO 125 I A 125 14 14 58,879 น้ำเงิน-ขาว 2กพ-8213 กรุงเทพมหานคร 22/05/2561 7,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 388 HONDA CBR 150 R M 150 14 14 / / - ดำ 3กจ-1406 กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 389 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 8,486 ขาว-ดำ 1กฆ-2857 ปทุมธานี 16/09/2560 5,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** |ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H15
4- 390 HONDA MSX125 M 125 14 14 / / - น้ำเงิน 1กค-4122 กาญจนบุรี 20/06/2562 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |เปลี่ยนสี ลงเล่ม |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา H15
4- 391 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / - ดำ-แดง 2กช-8175 กรุงเทพมหานคร 07/02/2561 7,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 392 HONDA CBR 150 R M 150 12 11 - ดำ ขรท-144 ร้อยเอ็ด 26/09/2560 14,000 1,124 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT|สีไม่ตรง |ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 393 YAMAHA NOUVO SX A 125 12 12 / 124,562 แดง-ดำ อฉค-616 กรุงเทพมหานคร 30/05/2563 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 394 HONDA SPACY I A 108 15 13 / 31,091 ดำ 1กว-4435 ชลบุรี 22/09/2562 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 395 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / / - แดง ขฉม-699 มหาสารคาม 10/07/2561 7,000 268 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ