กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 (ลาน 3) (10.30น.) MIX เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-09-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 9999 SUZUKI SWIFT 1.2 GL CVT (MAX Edition) A 1.2 21 / 2,188 2ขช-3265 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ข-2564สมุทรปราการ|
3- 9999 MITSUBISHI PAJERO A 3.0 / 262,359 2กข-2330 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 / 67,387 3กฐ-2029 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 14 108,722 เทา กอ-9802 ภูเก็ต 25/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 56,757 ดำ กษ-7426 นครศรีธรรมราช 19/09/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 14 14 77,348 ขาว 3กฐ-9712 กรุงเทพมหานคร 02/06/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 19 / 24,898 เทา 8กผ-228 กรุงเทพมหานคร 07/06/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J (MT) AB M 1.5 14 14 114,276 ขาว ขย-7292 ชลบุรี 15/12/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถน้ำเข่้าระดับพื้นพรมล้างทำความสะอาดแล้ว
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 41,655 เทา กว-365 นครสวรรค์ 30/01/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 17 16 / 56,910 ขาว 7กด-3148 กรุงเทพมหานคร 05/04/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 15 14 / 153,330 ขาว ขร-634 ชลบุรี 28/01/2565 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS M 1.2 19 19 / 18,996 ขาว งค-4959 นครราชสีมา 28/11/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 18 17 / 29,985 เทา งธ-122 ชลบุรี 19/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 J (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 52,007 เทา กน-2835 เพชรบุรี 11/03/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 19 19 25,355 น้ำเงิน 9กฎ-7396 กรุงเทพมหานคร 01/11/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 Mid (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 15,839 เทา กท-3426 ชุมพร 11/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 10 10 / 150,074 เทา 2ขจ-2432 กรุงเทพมหานคร 04/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ขษ-4166 ชลบุรี| **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 19 19 เทา ขว-7657 สงขลา 19/07/2563 รอราคาอนุมัติ 11,770 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 Entry (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 24,091 ขาว กน-6537 ตรัง 26/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 10 10 / 409,571 ขาว 9กอ-7047 กรุงเทพมหานคร 01/12/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|ไฟหน้าขวาแตกร้าว
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 36,873 แดง ขข-7753 ภูเก็ต 01/04/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 28,959 แดง ขข-7743 ภูเก็ต 01/04/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 46,454 ขาว ขข-7757 ภูเก็ต 01/04/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 43,086 ขาว ขข-7756 ภูเก็ต 01/04/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA CAMRY A 2.0 19 19 / 54,228 เทา ขษ-3111 สงขลา 22/10/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 21 20 / 22,235 ขาว กฉ-4841 น่าน 12/01/2565 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA NEW YARIS A 1.2 19 19 / 32,911 ขาว 8กล-7456 กรุงเทพมหานคร 31/07/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 15 14 / 76,962 ขาว กต-9550 ฉะเชิงเทรา 16/02/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 31,216 ขาว ขข-7760 ภูเก็ต 01/04/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 16 16 / 205,001 เทา 5กน-1824 กรุงเทพมหานคร 11/08/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 1.2 19 19 / 42,912 ขาว ขข-7758 ภูเก็ต 01/04/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 18 18 / 76,636 ขาว กย-2505 เชียงใหม่ 13/09/2562 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 19 18 / 84,528 ขาว งบ-4901 เชียงใหม่ 25/01/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 1.2 20 20 / 36,807 ขาว 1ขฆ-6195 กรุงเทพมหานคร 14/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA ALTIS 1.8 GR SPORT CVT (AB/ABS) A 1.8 20 19 / 10,651 ขาว งว-2384 ชลบุรี 12/03/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 19 18 / 74,442 เทา งบ-4902 เชียงใหม่ 25/01/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 20 20 / 14,090 เทา กง-8301 สตูล 26/06/2564 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 20 20 / 26,709 ดำ กธ-2227 ศรีสะเกษ 18/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS A 1.2 20 19 / 8,603 ขาว กง-138 ระนอง 14/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 1.2 19 19 / 43,105 ขาว ขข-7759 ภูเก็ต 01/04/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV A 1.2 21 20 6,677 เทา 1ขอ-3448 กรุงเทพมหานคร 19/04/2565 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 ENTRY CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 5,347 ขาว ขง-4420 ภูเก็ต 25/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 ENTRY CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 13,506 ขาว ขง-4419 ภูเก็ต 25/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 FORD FOCUS A 1.5 13 13 / 121,821 ขาว 2กด-7964 กรุงเทพมหานคร 02/08/2564 160,000 7% 1,926 107
**หมายเหตุ **SCB**|พบร่องรอยน้ำเข้าที่เก็บยางอะไหล่|เครื่องเกียร์รั่วมาก
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 11 10 / - ขาว ญฌ-6857 กรุงเทพมหานคร 25/02/2563 130,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|เคยติดแก็ส
3- 9999 CHEVROLET OPTRA A 1.6 07 06 - ดำ กพ-1820 พิษณุโลก 24/04/2564 40,000 7% 1,926 107 2I16
**หมายเหตุ **SCB**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก็ส|ระบบไฟมีปัญหา|แซสซีเป่าเชื่อมคอหน้าซ้ายขวา
3- 9999 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 13 12 212,984 ขาว 1กม-2337 กรุงเทพมหานคร 19/02/2563 240,000 7% 1,926 107 2L8
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 HONDA CITY A 1.5 03 201,535 น้ำตาล วห-9427 กรุงเทพมหานคร 18/06/2563 45,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตก
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 10 09 / 177,105 ดำ ฎฐ-7002 กรุงเทพมหานคร 05/03/2565 180,000 7% 1,926 107 2L7
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 MAZDA 3 A 1.6 14 11 / 282,570 ขาว กว-4478 พระนครศรีอยุธยา 10/07/2564 140,000 7% 1,926 107 2L4
**หมายเหตุ **SCB**|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|เครื่องเกียร์รั่วมาก
3- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 18 16 / 106,526 เทา 8กค-9927 กรุงเทพมหานคร 17/12/2563 230,000 7% 1,926 107 2L11
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 NISSAN SYLPHY A 1.6 12 12 / 234,772 เทา ขจ-8753 ชลบุรี 16/10/2564 180,000 7% 1,926 107 2L6
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 MAZDA 2 A 1.5 12 12 / 194,837 เเดง ฆส-9003 กรุงเทพมหานคร 01/10/2563 100,000 7% 1,926 107 2L6
**หมายเหตุ **SCB**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(584) ตัวรถ(780)
3- 9999 TOYOTA ALTIS A 1.6 10 10 / 197,885 เทา ฎห-6546 กรุงเทพมหานคร 29/10/2563 170,000 7% 1,926 107 9
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 TOYOTA VIOS M 1.5 05 05 180,513 ดำ กธ-9951 นครราชสีมา 16/11/2562 60,000 7% 1,926 107 2I15
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีสนิมผุมากทะลุ
3- 9999 MAZDA 3 A 2.0 12 11 134,162 ขาว 3กฌ-1794 กรุงเทพมหานคร 29/05/2564 220,000 7% 1,926 107 2L9
**หมายเหตุ **SCB**|หลังคาซันรูฟ|มีรอยตัดเชื่อมหลังแซสซี|เบาดับ|ระบบไฟมีปัญหาตรวจซ่อมก่อนออกนอกพื้นที่
3- 9999 SUZUKI SWIFT M 1.2 12 12 125,044 ขาว ฆษ-560 กรุงเทพมหานคร 28/09/2564 140,000 7% 1,926 107 2L5
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 HONDA CITY A 1.5 07 06 245,719 น้ำตาล 4กค-4583 กรุงเทพมหานคร 05/02/2565 80,000 7% 1,926 107 2I17
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีตัดเลาะเป่าเชื่อมบุบคดคอหน้าซ้ายขวา|ภายในมีกลิ่นอับมาก|เข้าเกียร์รอจังหวะ|ยกเลิกเชื้อเพลิกเเก๊ส|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 19 18 / 26,394 ดำ 8กถ-3638 กรุงเทพมหานคร 13/05/2563 280,000 7% 1,926 107 2L5
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 11 10 / 106,251 ขาว-ดำ กอ-2491 พระนครศรีอยุธยา 02/06/2564 120,000 7% 1,926 107 2L3
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กฉ-8670 ฉะเชิงเทรา| **SCB**|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|โลโก้หน้าไม่มี
3- 9999 HONDA BRIO AMAZE A 1.2 13 13 / 87,960 เทา 2กฌ-2644 กรุงเทพมหานคร 30/07/2563 180,000 7% 1,926 107 2L11
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีครูดบุบผ่นกันสนิมมาหนา
3- 9999 NISSAN NOTE A 1.2 19 18 / 41,108 ดำ 8กบ-9504 กรุงเทพมหานคร 23/04/2564 300,000 7% 1,926 107 2I16
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 / 158,054 ดำ 7กม-349 กรุงเทพมหานคร 04/12/2563 160,000 7% 1,926 107 2I21
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 SUZUKI SWIFT A 1.2 13 13 / 91,806 ขาว กพ-1104 ฉะเชิงเทรา 06/09/2564 190,000 7% 1,926 107 2L4
**หมายเหตุ **SCB**|อ่างยางอะไหล่มีรอยโดนกระแทก
3- 9999 MAZDA 2 A 1.3 19 19 / 34,141 ดำ 8กม-1765 กรุงเทพมหานคร 04/06/2564 350,000 7% 1,926 107 9
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 NISSAN NOTE A 1.2 20 19 5,537 เเดง 1ขฌ-8721 กรุงเทพมหานคร 01/09/2564 330,000 7% 1,926 107 2L5
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 NISSAN NOTE A 1.2 20 19 / 14,640 เทา ขต-9562 ระยอง 09/04/2564 270,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 / 142,470 ขาว ฆฒ-3686 กรุงเทพมหานคร 01/05/2565 190,000 7% 1,926 107 2L9
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 HONDA CIVIC A 1.8 10 09 / 137,454 น้ำตาล ฎจ-3847 กรุงเทพมหานคร 12/01/2565 190,000 7% 1,926 107 9
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีเป่าเชื่อมบุบคตด้านหน้าขวา
3- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 20 19 / 27,365 เทา 9กบ-4830 กรุงเทพมหานคร 28/01/2564 250,000 7% 1,926 107 2L9
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ย-3382 กรุงเทพมหานคร| **SCB**|แซสซีครูดบุบ
3- 9999 MAZDA 2 A 1.3 19 18 / 81,286 น้ำตาล ขจ-6902 ระยอง 14/03/2565 310,000 7% 1,926 107 2L5
**หมายเหตุ **SCB**|ไฟประแจเช็คระยะโชว์
3- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 19 19 / 22,952 เเดง ขต-3715 ระยอง 25/12/2563 210,000 7% 1,926 107 2L4
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 12 12 153,857 ดำ กฉ-9545 หนองคาย 08/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 10
**หมายเหตุ **KL**|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเสาประตูกลางซ้าย
3- 9999 MG MG3 1.5 D A 1.5 20 19 / 7,557 ดำ 1ขฐ-5563 กรุงเทพมหานคร 29/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 2L7
**หมายเหตุ **KL**
3- 9999 MG MG3 1.5 X (Two Tone) Sunroof (AB/ABS) A 1.5 19 19 / 12,814 เหลือง-ดำ 8กษ-9052 กรุงเทพมหานคร 08/07/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 107 10
**หมายเหตุ **KL**|หลังคาซันรูฟ||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 9999 HONDA HR-V 1.8 E I-VTEC CVT A 1.8 15 15 / 221,874 ขาว 9กพ-2843 กรุงเทพมหานคร 18/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 2L5
**หมายเหตุ **KL**
3- 9999 MITSUBISHI LANCER EX 2.0 GT CVT (AB/ABS) A 2.0 10 09 / 139,461 ดำ ฆง-6064 กรุงเทพมหานคร 22/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107 2L10
**หมายเหตุ **KL**|โอนฯ2ต่อ
3- 9999 CITROEN - A 102,123 งย-3205 กรุงเทพมหานคร 05/04/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 FORD FIESTA A 1.6 / 163,637 กว-2042 พิษณุโลก รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC CVT (AB/ABS) A 1.5 18 / 16,992 กธ-5707 กระบี่ 22/01/2564 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**KL**
3- 9999 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC AB/ABS A 1.5 / 76,471 งค-9830 ชลบุรี 26/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M / / / / 193,583 บท-4233 กำแพงเพชร รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MAZDA 2 SKYACTIV 1.3 SPORT High Connect A 1.3 / 81,705 9กพ-9730 กรุงเทพมหานคร 14/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MAZDA 3 2.0 R SPORT A 2.0 05 / 173,500 สจ-8933 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MAZDA 2 A 19 / 47,367 9กต-3749 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MAZDA 2 SKYACTIV 1.5 XD Sport High A 1.5 15 / 271,250 4กผ-6320 กรุงเทพมหานคร 28/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG3 1.5 X Sunroof (Two Tone) A 1.5 19 / / / / / 46,493 ขก-2451 อุบลราชธานี 17/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG3 A / / / / / 46,684 กฉ-5655 ยะลา รอราคาอนุมัติ 7% 5,885 0
3- 9999 MG MG3 1.5 X Sunroot (Two Tone) A 1.5 18 / 41,429 8กร-6583 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG HS 1.5 X (Sunroof) A 1.5 19 / 18,347 ขข-8354 อุดรธานี 02/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG ZS 1.5 D A 1.5 18 / / / / / 54,342 8กศ-1263 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG5 1.5 X (Sunroof) A 1.5 17 / 213,540 ขร-9048 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG3 1.5 V (Sunroof) A 1.5 19 / 36,376 กษ-4217 อุบลราชธานี 18/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG3 1.5 X (Sunroof) A 1.5 / / / / / 48,693 กว-8368 อุบลราชธานี 03/12/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG3 A / / / / / 31,147 กอ-861 นครศรีธรรมราช 08/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0
3- 9999 MG ZS A 18 / / / / / 43,725 กธ-7621 สุรินทร์ 11/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG3 A 20 / / / / / 31,357 ขก-7345 นครศรีธรรมราช รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MG MG3 A 18 / 76,334 งพ-3654 เชียงใหม่ 26/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 20 / / / / / 10,454 กฉ-6685 ตาก รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 NISSAN ALMERA 1.2 E (Sportech) A 1.2 19 / / / / / 39,358 ขค-6503 ภูเก็ต รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 TOYOTA CAMRY 2.0 G EXTREMO A 2.0 11 / / / / / 174,927 กค-900 สตูล รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0
3- 9999 TOYOTA VIOS M 1.5 04 317,016 กย-3621 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 TOYOTA WISH A / 230,947 กท-7148 สงขลา รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 08 292,885 บบ-3514 ร้อยเอ็ด รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 214,783 ญษ-767 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 / 14,109 9กฉ-5348 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 FORD FIESTA A 1.5 / 151,922 กล-2272 สระบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 / 111,796 กธ-131 ปทุมธานี รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 HONDA CIVIC A 1.8 / - ขจ-7928 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 HONDA CIVIC A 1.8 / 310,676 กต-4409 สระแก้ว รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 / 127,346 ขข-4611 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 CHEVROLET AVEO M 1.4 104,363 กน-667 ราชบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 MITSUBISHI LANCER A 1.6 / 289,434 ฎล-6705 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 MAZDA 2 A 1.5 / 22,283 1ขห-8511 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 HONDA ACCORD A 2.0 / 98,788 ญธ-664 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA ALTIS A 1.8 / 310,674 ญม-4573 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA YARIS / 45,664 กฉ-9213 สระแก้ว รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 MAZDA 2 A 1.5 / 140,089 กพ-4045 ฉะเชิงเทรา 08/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 HONDA BRIO A 1.2 / 150,159 ฆท-6018 กรุงเทพมหานคร 13/06/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA ALTIS M 1.6 388,664 กน-6514 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 / 50,324 กท-5719 บุรีรัมย์ 17/05/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 / 25,240 9กต-6608 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 CHEVROLET AVEO A 1.6 - ญธ-1625 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
3- 9999 HONDA CIVIC A 1.8 229,667 ขร-9340 นครราชสีมา 14/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 HONDA JAZZ A 1.5 / 187,369 กง-8510 ยโสธร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 / 93,314 3กฉ-493 กรุงเทพมหานคร 08/04/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 17 17 131,976 ดำ บล-8259 สระบุรี 15/05/2565 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 ENTRY (AB/ABS) M 2.8 21 20 / 38,843 เทา บธ-3204 นครพนม 29/01/2565 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 18 18 125,651 ขาว 2ฒถ-5932 กรุงเทพมหานคร 05/09/2562 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 18 / 116,306 เทา 2ฒพ-4115 กรุงเทพมหานคร 20/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เพลาลอย ยังไม่ลงเล่ม|เสริมแหนบ ลงเล่ม|ไฟ ABS โชว์
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY (STANDARD) Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 20 20 / 8,247 เทา ผธ-2197 อุบลราชธานี 30/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 28,028 ขาว กน-4930 ตรัง 15/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|โหลดต่ำ
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 19 19 / 40,171 เทา บษ-4698 ร้อยเอ็ด 07/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 2.4 20 20 / 51,992 เทา กน-8696 สกลนคร 29/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 20 20 / 74,355 ขาว บว-3532 บุรีรัมย์ 07/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 19 19 / 47,807 เทา บน-2202 พัทลุง 30/10/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 18 18 / 111,725 เทา บล-5290 ฉะเชิงเทรา 01/10/2562 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 21 20 12,673 ขาว 1ขห-4921 กรุงเทพมหานคร 26/03/2565 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 20 / 42,642 เทา บฉ-6658 ระนอง 24/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB A 2.4 20 19 / 48,540 ดำ ผก-3598 ราชบุรี 09/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 21 20 / 4,465 ดำ ยท-8474 นครราชสีมา 22/02/2565 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.8 19 19 / 39,843 เทา 2ฒภ-8321 กรุงเทพมหานคร 02/05/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO M 2.4 20 19 40,126 เทา 9กร-8386 กรุงเทพมหานคร 11/03/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 19 18 / 142,092 ขาว บษ-266 ร้อยเอ็ด 08/02/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 165,050 เทา บน-9843 เพชรบุรี 08/05/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 193,780 ขาว 2ฒพ-7283 กรุงเทพมหานคร 28/03/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.8 19 19 / 103,936 ขาว ยจ-3308 เชียงใหม่ 22/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A 2.8 20 20 / 23,950 เทา ขท-4978 ระยอง 13/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 12 12 176,003 ขาว กค-9515 ชัยนาท 07/09/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 27,671 เทา บค-6375 เบตง 22/02/2563 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) A 2.4 19 19 / 25,427 ขาว กง-3578 พังงา 28/05/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A 2.4 19 18 / 76,071 ขาว กต-4206 ชุมพร 03/01/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 19 19 / 21,495 ดำ บร-4260 ชุมพร 15/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.8 20 20 / 34,424 ขาว 3ฒค-4561 กรุงเทพมหานคร 20/10/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 20 / 33,838 ขาว บว-7084 ลพบุรี 22/09/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M 2.4 20 20 / 54,423 แดง 9กร-6708 กรุงเทพมหานคร 10/03/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 20 / 30,497 เทา บห-9700 จันทบุรี 22/09/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A 2.4 19 18 / 28,092 ขาว กค-7953 ระนอง 05/03/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 19 19 / 93,675 ขาว ผก-1756 ราชบุรี 06/09/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ|เพลาลอย
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 49,065 ดำ 2ฒท-8259 กรุงเทพมหานคร 12/10/2562 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 16,215 ขาว ยค-1637 ชลบุรี 27/02/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 13,402 ขาว ยค-1640 ชลบุรี 27/02/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 18,317 ขาว ยค-1636 ชลบุรี 27/02/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 10,977 ขาว ยค-1642 ชลบุรี 27/02/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 347 ขาว ยค-4088 ชลบุรี 13/05/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 14,449 ขาว ยค-4090 ชลบุรี 13/05/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 20 / 5,373 เทา ยค-4552 ชลบุรี 26/05/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 20 / 685 เทา ยค-4544 ชลบุรี 26/05/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 20,050 ขาว ยค-1641 ชลบุรี 27/02/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 24,236 ขาว ยค-3032 ชลบุรี 02/04/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 27,998 ขาว ยค-3031 ชลบุรี 02/04/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 25,758 ขาว ยค-4089 ชลบุรี 13/05/2565 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดตั้งตู้แห้ง
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 09 08 / 324,007 น้ำตาล ผว-2624 ขอนแก่น 15/01/2564 220,000 7% 3,210 107 10
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 A 1.9 19 19 / 45,222 ดำ 9กฌ-4926 กรุงเทพมหานคร 15/10/2563 640,000 7% 3,210 107 2L12
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 FOTON COLUMBUS 2.8 VAN (VIP) M 2.8 20 15 / 124,707 ขาว 1นข-725 กรุงเทพมหานคร 03/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 107 10
**หมายเหตุ **KL**|รถรุ่นปี2015|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER M 2.5 07 06 804,944 เทา ฮง-291 กรุงเทพมหานคร 13/02/2564 260,000 7% 1,926 107 2L12
**หมายเหตุ **SCB**|รถป้ายฟ้า|รุ่นCOMMUTER เล่มระบุรุ่น HIACE
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 14 14 / 177,821 น้ำตาล 3กก-4906 กรุงเทพมหานคร 27/02/2564 300,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 17 17 122,774 ขาว บล-7548 สระบุรี 16/03/2565 340,000 7% 1,926 107 2I15
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีเป่าตัดเชื่อมคอหน้าซ้ายขวา|ไฟรูปแบตเตอรี่โชว์|ไดไม่ชาร์จ|เทิร์นแบต|ระบบไฟมีปัญหา
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 12 12 / 130,013 เทา 8กฎ-3624 กรุงเทพมหานคร 22/11/2564 350,000 7% 1,926 107 2I20
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีสนิมครุดบุบมีรอยเชื่อมยึดเหล็ก|คลัชแข็งเข้าเกียร์ยาก
3- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 13 13 66,377 ดำ บพ-4212 สุโขทัย 14/03/2563 190,000 7% 1,926 107 2L3
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีบุบคลดคอหน้าซ้าย เป่าเชื่อมคานหน้าขวา
3- 9999 MG MG EXTENDER DOUBLECAB GRAND 2.0 D M 2.0 21 20 / 24,019 เทา กบ-4790 ร้อยเอ็ด 19/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 2I15
**หมายเหตุ **KL**
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 A 3.0 10 10 / 224,774 เทา ขย-4408 ชลบุรี 31/05/2564 310,000 7% 1,926 107 9
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีสนิมผุครุดบุบ
3- 9999 NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB M 2.5 20 19 / 16,405 เเดง-ดำ งว-3811 ชลบุรี 24/03/2564 450,000 7% 1,926 107 9
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีสนิมผุ
3- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M 2.5 08 07 222,048 ดำ กต-2432 ปราจีนบุรี 09/01/2564 160,000 7% 1,926 107 2I21
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 TOYOTA HIACE M 3.0 14 14 246,076 ขาว 1ฒจ-7389 กรุงเทพมหานคร 10/04/2564 390,000 7% 1,926 107 2I18
**หมายเหตุ **SCB**|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ไม่มีเบาะแถวหลัง
3- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 20 19 / 24,655 ดำ บว-8570 พระนครศรีอยุธยา 16/01/2564 360,000 7% 1,926 107 2L7
**หมายเหตุ **SCB**
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 14 14 117,289 เทา 1ฒจ-8475 กรุงเทพมหานคร 18/04/2565 360,000 7% 2,996 107 2I21
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีสนิมผุน้ำกรดเเบตเตอรี่|คันเกียร์หลวม |ว่างเพลทมาใหม่
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 07 07 356,649 น้ำตาล ยข-1801 ชลบุรี 05/11/2564 110,000 7% 1,926 107 9
**หมายเหตุ **SCB**|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|แค็ปตีตู้|เบาะแค็ปไม่มี|กระจกมองข้างขวาชำรุด
3- 9999 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB M 2.5 20 19 76,595 เทา บว-3731 ฉะเชิงเทรา 18/02/2564 330,000 7% 1,926 107 9
**หมายเหตุ **SCB**|แซสซีสนิมผุน้ำกรดเเบตเตอรี่
3- 9999 HYUNDAI H-1 2.5 Deluxe A 2.5 / 13,034 เทา ชุดจด0057 - รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 107 2L2
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฬ-1453 กรุงเทพมหานคร| **KL**
3- 9999 TOYOTA FORTUNER 3.0 V (AT) AB/ABS A 3.0 11 11 / 174,558 ขาว กท-3306 นครศรีธรรมราช 28/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 V-CROSS 3.0 VGS Z-PRESTIGE (NAVI) AB/ABS M 3.0 14 13 / 212,694 ดำ 3กฌ-4970 กรุงเทพมหานคร 01/05/2558 รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 107 4815.00 10
**หมายเหตุ **KL**|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|4WD|ไม่มี Sd Card
3- 9999 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL M 2.2 20 20 / 51,266 ดำ 2ฒฮ-6424 กรุงเทพมหานคร 23/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 2L10
**หมายเหตุ **KL**|ไม่มีเบาะแค็บ
3- 9999 FORD EVEREST 3.2 TITAMIUM PLUS 4WD (NAVI) SUN ROOF (AT) AB/ABS A 3.2 15 15 / 211,564 ขาว 1กค-47 กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,675 107 10
**หมายเหตุ **KL**|4WD|ไม่มี Sd Card|หลังคาซันรูฟ
3- 9999 FOTON VIEW TOURING 130 แรงม้า M - 16 / 116,564 ขาว 31-0811 ภูเก็ต 31/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 5,885 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(154)ตัวรถ(257)|รถป้ายเหลือง|ไม่มีแบตเตอรี่
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 / 248,603 ดำ กต-2778 สุพรรณบุรี 15/11/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **KL**|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่|มีน้ำในห้องโดยสาร
3- 9999 MG MG EXTENDER DOUBLECAB GRAND 2.0 D M 2.0 21 20 / 9,987 ขาว ขง-7884 อุดรธานี 25/06/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 2L6
**หมายเหตุ **KL**
3- 9999 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 V M 2.2 19 18 / 12,935 เทา ผก-521 พิษณุโลก 30/05/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107 2L3
**หมายเหตุ **KL**|ขอบแม็กล้อหลังขวาแตก
3- 9999 HYUNDAI H-1 2.5 ELITE A 2.5 17 / 89,133 31-2682 ภูเก็ต 30/09/2563 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**KL**|รถป้ายเหลือง
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi S 4WD (AB) M 3.0 39,084 บม-762 กระบี่ 03/01/2564 ถอนการประมูล 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**KL**|4WD
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S Ddi M 1.9 19 22,140 9กด-7625 กรุงเทพมหานคร 12/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ โหลดต่ำ
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER (Stealth) 1.9 Z Ddi (DVD) M 1.9 18 / / / / / 82,426 ขข-3678 ภูเก็ต 18/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER (Stealth) 1.9 Z Prestige Ddi (AT) A 1.9 19 / / / / / 42,917 8กฬ-8010 กรุงเทพมหานคร 20/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 L Ddi (X-SERIES) M 1.9 20 / 10,850 กบ-3381 สกลนคร 15/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 A 19 / 64,261 ขต-4244 ระยอง 08/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 14 / / / / 134,481 บม-5371 บุรีรัมย์ 29/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 14 / 96,370 ผม-5977 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DI-D M 2.5 20 / 26,294 ผท-3461 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB M 20 / 5,151 บล-59 มหาสารคาม รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 MIVEC ATHLETE AB/ABS A 2.4 / / / / / 20,774 กจ-1772 สิงห์บุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 19 / 79,972 2ฒห-4818 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0
3- 9999 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB M 2.5 20 / 13,779 ยท-6337 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB M 13,215 บย-4359 เลย รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 02 309,321 แดง-เทา บว-4531 สกลนคร 22/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกสกลนคร
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 823,133 เทา-ดำ ผฉ-9370 นครปฐม 14/01/2564 รอราคาอนุมัติ 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|เสริมเหล็กดามแซสซี|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เปลี่ยนเพลาท้าย,เสริมแหนบ ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต็อกราชบุรี
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 14 / / / / / 206,704 บพ-9578 สุรินทร์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 270,882 ญช-1296 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 295,309 ผธ-4573 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
**หมายเหตุ |โหลดต่ำ
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 1.9 / 37,323 6กศ-4176 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 / - บษ-445 จันทบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 / 114,873 บว-1924 ฉะเชิงเทรา รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A / กท-3158 บุรีรัมย์ 08/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 TOYOTA HILUX VIGO CAB M / 160,072 บน-6521 สระแก้ว รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 79,348 3กฮ-607 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
**หมายเหตุ |กระจกหน้าแตกจุด
3- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB A 2.5 / 97,560 1กก-7794 กรุงเทพมหานคร 08/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 MAZDA 2 A 1.5 / 160,356 ขข-2848 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 CHEVROLET COLORADO CAB M 2.5 167,280 2ฒร-2302 กรุงเทพมหานคร 12/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
**หมายเหตุ |แผ่นเพลทชำรุด|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA COMMUTER M 2.5 - ฮม-8334 กรุงเทพมหานคร 19/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 / 312,134 ตส-3162 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 / - ผฉ-912 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 TOYOTA HILUX VIGO CAB M 2.5 269,696 ยข-7764 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 ผย-6885 นครราชสีมา รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX M 3.0 - บม-3895 ชัยภูมิ 07/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
**หมายเหตุ |กระจกหน้าแตกร้าว
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 164,656 บธ-8313 สระแก้ว 26/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.5 177,053 ผบ-6174 นครราชสีมา 08/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
3- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 17 17 55,018 เทา 2ฒฉ-2714 กรุงเทพมหานคร 09/11/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฒต-5092 กรุงเทพมหานคร| ถอนประมูล|**SCB**|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รถเกิดอุบัติเหตุ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.เพชรบูรณ์|กระจกหน้าแตกร้าว|ศัสซีเชื่อมกลางซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|อื่นๆ967
3- 9999 TOYOTA CAMRY A 2.5 20 20 / 31,273 ขาว ขง-4451 ภูเก็ต 28/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 198,131 ผฉ-9022 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 1,926 0
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J (เบนซิน) M 2.7 13 12 116,343 เทา ฒห-5188 กรุงเทพมหานคร 21/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA HIACE M 2.7 10 09 314,191 ขาว ฮม-8323 กรุงเทพมหานคร 18/07/2563 140,000 7% 1,926 107
**หมายเหตุ **SCB**|โลโก้หน้า-หลังไม่มี|หน้าเล่มระบุรุ่นHIACE|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB M 2.4 14 13 665,028 ขาว บย-6831 กาฬสินธุ์ 22/12/2563 60,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**||ลักษณะไม่ตรง|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยเเจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|แซสซีตัดต่อด้ามเชื่อมกลางซ้ายขวา
3- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 11 10 - เทา 2ฒบ-7709 กรุงเทพมหานคร 01/02/2563 140,000 7% 1,926 107 2I20
**หมายเหตุ **SCB**|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA CAMRY A 2.0 11 10 / 188,422 ขาว ญง-9355 กรุงเทพมหานคร 21/03/2565 299,000 7% 1,926 107 2L3
**หมายเหตุ **SCB**|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 HONDA ACCORD A 2.4 04 / 312,758 น้ำตาล ษศ-2538 กรุงเทพมหานคร 26/05/2564 130,000 7% 1,926 107 2L7
**หมายเหตุ **SCB**|เครื่องเกียร์รั่วมาก|ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกนอกพื้นที่|ระบบเครื่องเกียร์ต้องตรวจซ่อมก่อนออกนอกพื้นที่|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 / 163,238 ดำ ขน-3740 ชลบุรี 14/11/2563 150,000 7% 1,926 107 2I14
**หมายเหตุ **SCB**|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(แต่ตัวรถได้ถอดออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 CHEVROLET SONIC A 1.4 13 13 / 519,269 เทา กง-4520 อ่างทอง 07/05/2564 90,000 7% 1,926 107 2L10
**หมายเหตุ **SCB**|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 HONDA CR-V 2.4 EL I-VTEC A 2.4 11 11 / 370,838 ดำ ญท-8095 กรุงเทพมหานคร 19/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 2L12
**หมายเหตุ **KL**|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ตัวรถจริงถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว)กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ