กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 (ลาน 3) (11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 22-04-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 50,379 ขาว ขค-7712 ภูเก็ต 08/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,231
3- 9999 TOYOTA AVANZA 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 16,510 กฉ-9244 พิจิตร 07/07/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 15 / 131,448 กว-540 ภูเก็ต 10/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT (AB/ABS) A 1.5 16 133,693 กล-9693 สุราษฎร์ธานี 09/08/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS A 39,150 5กว-6146 กรุงเทพมหานคร 04/01/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,693
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.8 (AT) AB/ABS A - / 35,536 ชุดจด4598 - 29/10/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 / 141,749 บบ-5101 พะเยา 27/10/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 / 51,964 กง-8384 มุกดาหาร 30/03/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,516
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 M 2.5 / 97,731 ยจ-5290 เชียงใหม่ 250,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพรถจอดสต็อคเชียงใหม่
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 / 166,240 ผพ-3525 เชียงใหม่ 240,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพรถจอดสต็อคเชียงใหม่