กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-04-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 / 23,805 2ฒส-6033 กรุงเทพมหานคร 22/01/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT|แผงซุ้มโช๊คซ้ายน้ำกรดกัดกร่อน / ค่าภาษีค้างชำระ 1,081
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT (AB/ABS) A 1.5 17 / 93,108 6กธ-2862 กรุงเทพมหานคร 04/09/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,759
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT (AB/ABS) A 1.5 18 67,232 7กม-1626 กรุงเทพมหานคร 20/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 18 / 46,142 9กญ-8578 กรุงเทพมหานคร 30/10/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,065
3- 9999 TOYOTA C-HR 1.8 HV HIGH CVT (Hybrid) NAVI (AB/ABS) A 1.8 18 / 190,888 กว-9772 นครศรีธรรมราช 26/02/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT|NAVI-ในตัว
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 G (NAVI) AB/ABS M 3.0 / 92,656 กล-2402 ภูเก็ต 30/09/2562 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 13,157
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 17 / 52,820 กอ-2945 ภูเก็ต 12/07/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,303
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 / 117,755 กฉ-6865 ชุมพร 11/08/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,291
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 146,827 ขว-4233 ชลบุรี 20/11/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 17 / 70,891 6กส-3485 กรุงเทพมหานคร 29/11/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 / 52,378 บพ-3686 ภูเก็ต 25/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT|แม็ก 3 วง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 20 / 47,803 3ฒก-5258 กรุงเทพมหานคร 30/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 / 66,754 ยข-7028 ชลบุรี 21/10/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT|เสริมแหนบ|ติดตั้งตู้แห้ง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,113
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 / 29,376 8กฎ-2464 กรุงเทพมหานคร 28/01/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 / 22,876 2ฒย-7804 กรุงเทพมหานคร 28/06/2563 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT|เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตกร้าว|ไม่มีฝาท้าย / ค่าภาษีค้างชำระ 1,485
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 / 113,272 2ฒฎ-7154 กรุงเทพมหานคร 05/04/2564 รอราคาอนุมัติ 107 107.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 / 140,906 ผต-6083 สุราษฎร์ธานี 18/06/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT|หน้ารถโหลดต่ำ|โลโก้หน้าไม่มี
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 / 85,968 ผล-7585 ขอนแก่น 18/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 / 75,347 2ฒฐ-8470 กรุงเทพมหานคร 15/05/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **LTL**|รวมVAT|เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 1,498