กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 15-03-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 001 TOYOTA VIOS 1.5 G-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 / 29,787 ขาว กล-714 อุบลราชธานี 09/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 002 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 / 49,768 ดำ 6กษ-6050 กรุงเทพมหานคร 23/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 003 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 18 / 72,386 ขาว บร-1132 ชุมพร 25/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 004 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 116,563 เทา ผน-6819 สงขลา 26/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 005 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 43,193 ขาว บล-6632 ศรีสะเกษ 23/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 006 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 / 77,087 ขาว กน-8461 ฉะเชิงเทรา 14/09/2562 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ประตูซ้ายขวาติดโลโก้ 2.8|กระบะซ้ายขวาติดสติกเกอร์4x4 / ค่าภาษีค้างชำระ 10,017
3- 007 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 71,501 ขาว 2ฒฬ-9032 กรุงเทพมหานคร 08/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 008 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 17,138 เทา กบ-5897 ฉะเชิงเทรา 28/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 009 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) AB/ABS A 3.0 20 18 / 29,866 ขาว นข-2267 ชุมพร 13/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายฟ้า|เบาะไม่ครบ
3- 010 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 / 75,189 ดำ 9กจ-628 กรุงเทพมหานคร 27/09/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,740
3- 011 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 / 35,776 เทา บว-6936 สกลนคร 05/11/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ลักษณะไม่ตรง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 012 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (ROCCO) NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 20 19 / 35,818 ขาว 9กธ-7675 กรุงเทพมหานคร 20/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AT (AB/ABS) A 2.4 20 19 / 21,737 ขาว บพ-6896 ภูเก็ต 21/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 014 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 / 82,020 ขาว 2ฒฉ-799 กรุงเทพมหานคร 02/11/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 015 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS (4WD) AB/ABS M 2.4 19 18 / 53,752 เทา ยจ-7134 นครราชสีมา 28/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD
3- 016 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 17 17 / 346,615 ดำ บย-1749 ชุมพร 25/05/2561 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 6,291
3- 017 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J 4WD (AB/ABS) M 2.8 18 18 / 90,620 ขาว บย-6763 ชุมพร 23/05/2562 รอราคาอนุมัติ 5,885 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|เสริมแหนบ / ค่าภาษีค้างชำระ 4,482
3- 018 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 52,604 ขาว กม-4416 ราชบุรี 22/07/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,291
3- 019 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 15,421 เทา 2ฒศ-5452 กรุงเทพมหานคร 06/11/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,404
3- 020 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 17,407 เทา 2ฒศ-4235 กรุงเทพมหานคร 30/10/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 021 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 18 / 35,495 เทา ผฉ-623 นครศรีธรรมราช 19/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,102
3- 023 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 / 40,067 ดำ 2ฒถ-7513 กรุงเทพมหานคร 11/09/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 024 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 26,251 เทา งย-5546 ชลบุรี 12/07/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 025 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 MID (AT) AB/ABS A 2.4 20 20 / 2,999 ดำ กฉ-5901 ยโสธร 16/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 026 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 42,019 ขาว 2ฒห-762 กรุงเทพมหานคร 05/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 027 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 20 / 31,522 ขาว ผก-6684 ราชบุรี 14/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสาภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซี|ซ่อมแชสซีขวา|เชื่อมแชสซีซ้าย|พนักพิงเบาะซ้ายไม่มี
3- 028 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 14 14 229,140 ขาว กจ-8243 กาฬสินธุ์ 20/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เจาะพื้นห้องเก็บยางอะไหล่
3- 029 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 49,510 ดำ ผอ-8835 ชลบุรี 27/06/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 030 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 41,253 เขียว 8กฬ-3639 กรุงเทพมหานคร 24/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 032 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 110,826 ขาว 31-3062 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2L12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 033 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 18 17 / 67,126 ขาว 7กข-7751 กรุงเทพมหานคร 23/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2L11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 034 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 22,653 ขาว บน-3854 ตาก 13/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2L11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 035 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 / 119,672 ขาว กธ-79 บุรีรัมย์ 12/12/2563 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2L10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,606
3- 036 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า (AB/ABS) A 18 / 119,340 ขาว 31-4047 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2L9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 037 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 19 18,614 เทา 2ฒส-9020 กรุงเทพมหานคร 31/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2L8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,ลงเล่ม|ลักษณะไม่ตรง|เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม(ตัวรถเพลาเดิม ยังไม่ได้แจ้งยกเลิก)|รถติดอายัดดัดแปลงสภาพรถที่กรมขนส่ง ผู้ซื้อต้องแก้ไขสภาพรถให้ถูกต้องและนำไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษีและรับโอนฯ ดำเนินการที่ขนส่งต้นทาง
3- 046 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า (AB/ABS) A 19 146,049 เทา 33-9817 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 048 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 163,985 ขาว 31-2868 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 053 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 13 13 / 103,323 ดำ ขก-5447 ภูเก็ต 05/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 055 TOYOTA FORTUNER 2.4 G (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 46,109 ขาว 9กญ-6658 กรุงเทพมหานคร 31/10/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|แชสซีขวาเริ่มเป็นสนิม
3- 056 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 24,680 เทา 8กอ-4552 กรุงเทพมหานคร 05/08/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 057 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 13,818 ขาว 9กฬ-7984 กรุงเทพมหานคร 08/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 058 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 40,154 เทา ขก-4399 สุราษฎร์ธานี 25/01/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,582
3- 059 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 17 / 34,375 ดำ 8กฮ-8951 กรุงเทพมหานคร 09/08/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
3- 060 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 ENTRY CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 17,416 ดำ 9กภ-1843 กรุงเทพมหานคร 14/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 061 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 42,891 ขาว บต-2744 มุกดาหาร 23/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|สีไม่ตรง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,060
3- 062 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB) A 1.5 16 15 56,591 ขาว 4กฬ-106 กรุงเทพมหานคร 20/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,510
3- 063 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 167,607 เทา 2ฒถ-4830 กรุงเทพมหานคร 10/09/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 064 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 33,006 ดำ 9กบ-7284 กรุงเทพมหานคร 29/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 065 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID (Top Option Grade) AB/ABS A 1.8 12 12 / 169,115 ขาว ฆต-8652 กรุงเทพมหานคร 30/05/2562 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|NAVI-ในตัว|หลังคา Sunroof / ค่าภาษีค้างชำระ 4,223
3- 066 TOYOTA C-HR 1.8 HV MID CVT (Hybrid) AB/ABS A 1.8 18 18 53,376 ขาว 7กร-8048 กรุงเทพมหานคร 09/08/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 067 TOYOTA YARIS 1.2 HIGH CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 28,397 ขาว 9กภ-8027 กรุงเทพมหานคร 19/02/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 068 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 20 18 / 31,818 ขาว งษ-3319 ชลบุรี 15/07/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
3- 069 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 17,429 ขาว บห-9443 จันทบุรี 15/09/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 070 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 / 92,125 ดำ บฉ-5083 ระนอง 06/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2L11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 071 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 72,102 ดำ 3กก-57 กรุงเทพมหานคร 01/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2L10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว
3- 072 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 26,026 ขาว กท-6842 มหาสารคาม 15/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2L09
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,695
3- 073 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 27,605 เทา 2ฒศ-4234 กรุงเทพมหานคร 30/10/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2L09
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซีซ้ายขวา / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 074 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 60,012 ขาว 6กอ-4592 กรุงเทพมหานคร 04/10/2562 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2L08
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีแบตเตอรี่|แชสซีซ้ายขวา+ช่วงล่างเริ่มเป็นสนิม / ค่าภาษีค้างชำระ 10,017
3- 075 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 142,874 เทา ยก-5671 ชลบุรี 02/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 1,390
3- 076 TOYOTA ALTIS 1.8 V-CVT (NAVI) AB/ABS A 1.8 14 13 / 147,388 เทา 4กฆ-9956 กรุงเทพมหานคร 24/02/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มี Sd card|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 3,378
3- 077 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 28,814 เทา กพ-8512 จันทบุรี 20/12/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 078 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 56,920 เทา บม-1200 เพชรบุรี 01/05/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รวมVAT|ไฟเครื่องโชว์
3- 079 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 101,921 ขาว 7กฎ-3599 กรุงเทพมหานคร 21/03/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 081 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 17,117 น้ำเงิน กว-8082 นครสวรรค์ 06/09/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,740
3- 082 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 113,519 เทา บม-4912 เพชรบุรี 22/02/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกจุด / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 083 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 58,190 ขาว ขค-3056 ภูเก็ต 13/08/2563 รอราคาอนุมัติ 8,025 107 6955.00 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีแบตเตอรี่ / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 084 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 / 70,020 เทา กษ-4377 ขอนแก่น 05/06/2561 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,805
3- 091 HONDA BRIO M 1.2 12 12 / 181,444 เทา 6กต-3184 กรุงเทพมหานคร 20/06/2563 120,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|กระจกหน้าแตกร้าว|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|พบร่องรอยน้ำเข้าสนิมใต้เบาะใต้คอนโชน
3- 092 HONDA JAZZ A 1.5 15 15 / 100,009 ขาว 4กฐ-1916 กรุงเทพมหานคร 29/05/2564 290,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**
3- 093 HONDA MOBILIO A 1.5 14 14 / 120,297 ขาว 6กษ-8607 กรุงเทพมหานคร 30/10/2561 270,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ|ไฟABSโชว์
3- 094 MITSUBISHI SPACEWAGON A 2.4 09 08 / 191,466 ดำ ฌม-9480 กรุงเทพมหานคร 09/04/2563 170,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|เคยติดแก๊สมา เเจ้งยกเลิกเเล้ว|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ|เกียร์กระตุก
3- 095 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 17 17 / - ดำ บว-369 สระบุรี 01/11/2564 360,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ
3- 096 MITSUBISHI LANCER A 1.6 10 10 / - เทา ฎพ-1220 กรุงเทพมหานคร 21/06/2564 77,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯน้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินเรียบ|ไฟเครื่องโชว์|คราบน้ำดัน|เกียร์กระตุก|ระบบไฟมีปัญหา|พบร่องรอยน้ำเข้าสนิมใต้เบาะใต้คอนโชน
3- 101 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 / 214,883 เทา 1ฒอ-3365 กรุงเทพมหานคร 06/02/2561 364,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 102 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 15 14 / 118,132 ขาว ขร-2757 ชลบุรี 18/02/2564 420,000 7% 1,926 0 10
3- 103 HONDA CIVIC 1.8 E AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 13 / 90,379 เทา 3กก-9749 กรุงเทพมหานคร 07/03/2564 400,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 105 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 16 16 / 142,772 เทา 5กธ-7030 กรุงเทพมหานคร 08/08/2564 610,000 7% 2,140 0 10
3- 106 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 13 13 301,744 เทา 1กย-3265 กรุงเทพมหานคร 26/02/2565 300,000 7% 1,926 0 10
3- 107 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 / 188,484 ขาว ฌส-6626 กรุงเทพมหานคร 26/08/2556 80,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องไม่ตรง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถผ่านน้ำมาระดับพรม|ภายในมีกลิ่นอับ|ใต้เบาะ+แกนพวงมาลัยเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 108 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / - ขาวเทาส้ม 2ฒก-4796 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 271,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 109 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 72,878 ขาวเทาส้ม 2ฒก-4795 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 110 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 44,477 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-6554 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 271,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 111 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 87,977 ขาวเทาส้ม 2ฒก-8703 กรุงเทพมหานคร 01/05/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ| เสริมเเหนบ ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกเป็นจุด||สีไม่ตรง
3- 116 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 101,646 เทา ฮล-3974 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 510,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ
3- 117 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 193,943 เทา ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ
3- 118 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 110,667 เทา ฮล-5655 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 533,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 119 LEXUS RX350 A 3.5 11 10 / 100,103 ขาว ฎส-559 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 800,000 7% 107 10
**หมายเหตุ 4WD|แซสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 120 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 321,950 เทา 1ฒน-5250 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 121 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 16 16 / 246,032 เทา 5กฆ-4372 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 503,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 122 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 73,335 ส้มเทาขาว 2ฒก-9077 กรุงเทพมหานคร 02/05/2564 271,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 123 HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC A 1.5 11 11 / 110,577 ขาว กต-669 สงขลา 29/04/2564 236,000 7% 5,885 0 10
3- 124 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 / 144,281 ดำ ฆธ-8639 กรุงเทพมหานคร 21/06/2563 230,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 125 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 / 166,113 ดำ 5กว-9062 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 255,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 126 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 13 13 / 156,352 ดำ กย-2838 สระบุรี 21/01/2563 238,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนระงับ)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(891)ตัวรถ(209)|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 127 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 63,069 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7793 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 271,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 128 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 109,514 เทา ฮร-267 กรุงเทพมหานคร 30/04/2564 450,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 130 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 234,675 ขาวส้มเหลือง ฮว-197 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 610,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า||สีไม่ตรง
3- 131 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 / 329,868 ขาว ผต-5425 สงขลา 25/03/2563 324,000 7% 5,885 0 10
**หมายเหตุ ไม่มี Sd Card
3- 132 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 15 15 352,546 เทา 4กฌ-5913 กรุงเทพมหานคร 12/05/2564 350,000 7% 1,926 0 10
3- 133 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 17 / 85,036 ขาว ยค-4954 นครราชสีมา 26/09/2561 390,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 134 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 225,542 เทา ฆผ-2538 กรุงเทพมหานคร 05/07/2564 280,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมปลายหัวคัสซีซ้าย
3- 135 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 131,692 เทา ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 136 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 128,678 เทา 6กพ-3479 กรุงเทพมหานคร 15/09/2564 415,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ
3- 138 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 207,477 เทา ฮล-7673 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 139 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 S M 2.5 12 12 178,439 ขาว ฒม-116 กรุงเทพมหานคร 21/11/2564 250,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้เย็น
3- 142 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC (AS) M 1.5 15 15 / 165,441 เทา ขค-5974 ขอนแก่น 19/08/2562 200,000 7% 4,815 0 10
3- 143 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 / 143,197 เทา 1ฒอ-847 กรุงเทพมหานคร 26/01/2561 364,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 144 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 222,713 เทา ฮม-1158 กรุงเทพมหานคร 14/03/2564 490,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 145 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 482,885 เทา ฮภ-9296 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 350,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 147 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 / 281,177 เทา ฮภ-9290 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 400,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 148 MG MG5 1.5 X A 1.5 18 18 / 59,631 เทา 1ขฆ-2722 กรุงเทพมหานคร 25/05/2562 214,000 7% 4,280 107 10
**หมายเหตุ **KL**|หลังคาซันรูฟ
3- 150 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 128,239 ขาวแดงฟ้าชมพู 1ฒย-6062 กรุงเทพมหานคร 07/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1350.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|สีไม่ตรง
3- 151 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS M 2.2 19 19 / 5,074 ดำ 2ฒภ-3487 กรุงเทพมหานคร 19/04/2564 350,000 7% 1,070 0 10
3- 152 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 B M 2.5 13 13 148,079 เทา บบ-8207 สุรินทร์ 30/04/2564 161,000 7% 4,280 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ยกสูง ลงเล่ม|เสริมแหนบ
3- 153 NISSAN TEANA 2.0 XL A 2.0 17 15 / 80,165 ขาว กษ-7429 ภูเก็ต 10/02/2564 372,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|สีไม่ตรง
3- 154 FORD FIESTA 1.4 Style A 1.4 12 12 / 103,608 ขาว กฉ-8131 ลำพูน 19/10/2564 66,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 155 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.4 MIVEC (NAVI) A 2.4 18 18 / 101,013 เทา กธ-6093 สกลนคร 26/10/2563 662,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 156 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 358,480 เทา ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 300,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 157 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LTZ Z71 (AT) A 2.5 19 19 / 20,321 ขาว บว-7237 พระนครศรีอยุธยา 13/11/2563 313,000 7% 2,675 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 158 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 344,378 เทา 1ฒน-5253 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 159 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 171,630 ขาว 1ฒศ-5164 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 160 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 168,174 ขาว 1ฒศ-5158 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 162 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 130,304 เทา ฮล-4060 กรุงเทพมหานคร 08/05/2564 529,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 163 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 177,571 เทา ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 164 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 179,740 เทา ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 165 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 144,451 เทา ฮล-7674 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 166 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 111,538 เทา ฮล-2600 กรุงเทพมหานคร 16/03/2564 529,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 167 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 241,142 เทา ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 168 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 150,198 เทา ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 169 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 100,943 เทา ฮล-3980 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 172 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 / 89,027 เทา 6กฎ-1767 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 395,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 173 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 178,347 เทา ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 542,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 174 MAZDA 3 1.6 S M 1.6 05 / 420,080 ดำ ฎค-3416 กรุงเทพมหานคร 07/02/2563 50,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
3- 175 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 13 12 / 95,339 ดำ 1กม-3235 กรุงเทพมหานคร 20/02/2564 180,000 7% 1,926 0 10
3- 176 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 159,094 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 271,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 177 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 166,679 เทา ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 178 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.0 15 14 / 175,944 เทา ฮล-2123 กรุงเทพมหานคร 10/03/2564 588,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|รถป้ายฟ้า
3- 179 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 72,417 ขาวเทาส้ม 2ฒข-236 กรุงเทพมหานคร 04/05/2564 267,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 181 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 47,609 ส้มเทาขาว 2ฒข-1997 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 267,000 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 182 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) M 1.9 18 18 139,342 ฟ้าน้ำเงินขาว 7กฆ-5412 กรุงเทพมหานคร 07/02/2564 465,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 183 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 03 / 279,325 เทา ษก-5688 กรุงเทพมหานคร 24/06/2562 115,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เฟรมขวาช่วงกลางผุเป็นสนิม
3- 185 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 106,261 เทา ฮล-3954 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,177 0 2140.00 9
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 186 MAZDA 3 2.0 Maxx Sports A 2.0 09 08 130,529 ขาว กธ-1054 ภูเก็ต 04/02/2563 120,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|ซันรูฟ น้ำเข้าถึงเบาะหลังและคอนโซล|โอน2ต่อ|คัสซีผุเป็นสนิม|ไฟเครื่องโชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่ว+กระตุก|แอร์ไม่เย็น
3- 187 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 189 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 06 06 134,947 เทา สศ-5457 กรุงเทพมหานคร 01/06/2562 50,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเฟรมหน้าขวา||สีไม่ตรง
3- 190 HONDA CITY ZX 1.5 S-V VTEC A 1.5 08 07 186,200 ดำ 9กจ-2074 กรุงเทพมหานคร 28/01/2563 60,000 7% 4,815 0
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
3- 191 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 15 14 / 218,673 เทา 3กอ-4145 กรุงเทพมหานคร 27/01/2563 290,000 7% 1,070 0 10
3- 192 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.4 MIVEC M 2.4 15 15 / 138,679 น้ำตาล 1ฒท-9456 กรุงเทพมหานคร 21/05/2564 260,000 7% 1,070 0 10