กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ลาน 3) TOYOTA+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10-03-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 001 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 106,261 เทา ฮล-3954 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 002 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 06 06 134,947 เทา สศ-5457 กรุงเทพมหานคร 01/06/2562 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเฟรมหน้าขวา||สีไม่ตรง
3- 003 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 28,690 2ฒข-7783 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 004 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 72,417 ขาวเทาส้ม 2ฒข-236 กรุงเทพมหานคร 04/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 005 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 130,304 เทา ฮล-4060 กรุงเทพมหานคร 08/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 006 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 166,679 เทา ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 007 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 / 89,027 เทา 6กฎ-1767 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 008 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 178,347 เทา ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 009 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 159,094 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 010 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 47,609 ส้มเทาขาว 2ฒข-1997 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 011 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) M 1.9 18 18 139,342 ฟ้าน้ำเงินขาว 7กฆ-5412 กรุงเทพมหานคร 07/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 012 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 44,602 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7803 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 013 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 172,187 ขาว 1ฒศ-5063 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 014 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 177,571 เทา ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 015 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 100,943 เทา ฮล-3980 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 016 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 241,142 เทา ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 017 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 14 14 103,361 เทา บธ-558 ปัตตานี 02/09/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 5,885 0 10
3- 018 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 144,451 เทา ฮล-7674 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 019 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 14 13 / 204,483 น้ำตาล 2กฮ-7556 กรุงเทพมหานคร 25/02/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเสาประตูหลังซ้ายขวา+พื้นห้องเก็บยางอะไหล่
3- 020 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 179,740 เทา ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 021 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 150,198 เทา ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 022 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 111,538 เทา ฮล-2600 กรุงเทพมหานคร 16/03/2564 529,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 023 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 03 / 279,325 เทา ษก-5688 กรุงเทพมหานคร 24/06/2562 115,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เฟรมขวาช่วงกลางผุเป็นสนิม
3- 024 FORD FIESTA 1.5 SPORT A 1.5 13 13 142,104 เทา กจ-4810 นราธิวาส 25/12/2562 126,000 7% 5,885 0 10
3- 026 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS M 2.2 19 19 / 5,074 ดำ 2ฒภ-3487 กรุงเทพมหานคร 19/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 027 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 128,239 ขาวแดงฟ้าชมพู 1ฒย-6062 กรุงเทพมหานคร 07/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1350.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|สีไม่ตรง
3- 028 MAZDA 3 1.6 S M 1.6 05 / 420,080 ดำ ฎค-3416 กรุงเทพมหานคร 07/02/2563 ถอนการประมูล 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
3- 029 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 13 12 / 95,339 ดำ 1กม-3235 กรุงเทพมหานคร 20/02/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 030 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 125,135 ขาวแดงฟ้าชมพู 1ฒย-6057 กรุงเทพมหานคร 07/03/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1350.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|สีไม่ตรง
3- 031 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 344,378 เทา 1ฒน-5253 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 032 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 171,630 ขาว 1ฒศ-5164 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 033 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 2488 17 60,024 2ฒข-7784 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 034 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 168,174 ขาว 1ฒศ-5158 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 317,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.
3- 035 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.0 15 14 / 175,944 เทา ฮล-2123 กรุงเทพมหานคร 10/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|รถป้ายฟ้า
3- 036 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 S M 2.5 12 12 178,439 ขาว ฒม-116 กรุงเทพมหานคร 21/11/2564 250,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ติดตั้งตู้เย็น
3- 038 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 / 247,388 เทา 6กช-5229 กรุงเทพมหานคร 10/01/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 6420.00 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|กระจกหน้าแตก
3- 039 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VTEC (AS) A 2.4 03 / 175,181 น้ำตาล ศน-7993 กรุงเทพมหานคร 11/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 040 TOYOTA VIOS 1.5 G A 1.5 14 14 / 200,121 เทา 3กธ-8020 กรุงเทพมหานคร 05/08/2564 280,000 7% 2,140 0 10
3- 041 TOYOTA VIOS 1.5 TRD A 1.5 11 11 / 275,152 ขาว กจ-1274 ร้อยเอ็ด 21/06/2559 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 042 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 16 16 / 191,314 ขาว บม-7195 ชุมพร 24/05/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก
3- 043 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 327,408 เทา 2ฒย-6453 กรุงเทพมหานคร 16/11/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(065)ตัวรถ(099)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 044 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 15 15 / 73,578 เทา 4กศ-4976 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 220,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**
3- 045 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E M 2.4 17 16 / 143,197 เทา 1ฒอ-847 กรุงเทพมหานคร 26/01/2561 364,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 046 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 222,713 เทา ฮม-1158 กรุงเทพมหานคร 14/03/2564 490,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 047 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 482,885 เทา ฮภ-9296 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 350,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 048 TOYOTA COMMUTER 109 เเรงม้า M - 14 / 433,565 ขาว 36-0065 ตราด 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนใหม่ 22 เมย.2563|ป้ายฟ้า
3- 049 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 / 281,177 เทา ฮภ-9290 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 400,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 050 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 358,480 เทา ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 300,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 051 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 109,514 เทา ฮร-267 กรุงเทพมหานคร 30/04/2564 450,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 052 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 / 329,868 ขาว ผต-5425 สงขลา 25/03/2563 324,000 7% 5,885 0 10
**หมายเหตุ ไม่มี Sd Card
3- 053 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 15 15 352,546 เทา 4กฌ-5913 กรุงเทพมหานคร 12/05/2564 350,000 7% 1,926 0 10
3- 054 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 17 / 85,036 ขาว ยค-4954 นครราชสีมา 26/09/2561 390,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 055 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 B M 2.5 13 13 148,079 เทา บบ-8207 สุรินทร์ 30/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ยกสูง ลงเล่ม|เสริมแหนบ
3- 056 FORD FIESTA 1.4 Style A 1.4 12 12 / 103,608 ขาว กฉ-8131 ลำพูน 19/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 057 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 225,542 เทา ฆผ-2538 กรุงเทพมหานคร 05/07/2564 280,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมปลายหัวคัสซีซ้าย
3- 058 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 131,692 เทา ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 059 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 128,678 เทา 6กพ-3479 กรุงเทพมหานคร 15/09/2564 421,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ
3- 060 NISSAN TEANA 2.0 XL A 2.0 17 15 / 80,165 ขาว กษ-7429 ภูเก็ต 10/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|สีไม่ตรง
3- 061 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 32,504 เทา กษ-9930 พิษณุโลก 01/11/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 062 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 / 17,963 ขาว บพ-1069 ภูเก็ต 08/10/2562 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,997
3- 063 TOYOTA ALTIS 1.8 G (DUAL) AB/ABS A 1.8 13 13 / 81,009 ดำ กย-6564 ภูเก็ต 02/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 064 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 30,448 เทา บห-8267 สุพรรณบุรี 05/02/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 065 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 64,345 เทา ขข-5109 ภูเก็ต 25/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 066 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 53,612 ขาว งข-5771 นครราชสีมา 20/08/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 067 TOYOTA YARIS 1.2 HIGH CVT (AB/ABS) A 1.5 20 19 / 4,344 ดำ กพ-7393 ฉะเชิงเทรา 14/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 068 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD 4WD NAVI (Black Top) AB/ABS A 2.8 20 19 42,924 ขาว-ดำ 9กภ-9470 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 6,038
3- 069 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 55,856 ขาว บว-3426 บุรีรัมย์ 27/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 070 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 56,055 เทา 9กฒ-9400 กรุงเทพมหานคร 22/11/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 071 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 35,225 ขาว 8กฆ-1246 กรุงเทพมหานคร 28/12/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 072 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 18 / 44,047 เทา บพ-2185 ภูเก็ต 14/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ|แชสซีซ้ายขวาเป็นสนิม|คานกลางยึดแชสซีซ้ายขวาผุ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,060
3- 073 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 105,772 ขาว 2ฒผ-5437 กรุงเทพมหานคร 18/02/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I21
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 074 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 19 / 7,821 ดำ 9กธ-7680 กรุงเทพมหานคร 20/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 075 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 25,744 ดำ งพ-5825 เชียงใหม่ 21/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I20
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 076 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 17,580 ดำ 9กฌ-8971 กรุงเทพมหานคร 18/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I19
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 078 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 28,982 ขาว ผท-3774 สุราษฎร์ธานี 17/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 079 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 19 68,098 ขาว บต-5062 สิงห์บุรี 24/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I17
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เพลาลอย ลงเล่ม
3- 080 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 47,733 เทา บม-9637 แพร่ 21/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 081 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 85,221 ขาว บน-43 ตาก 14/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I16
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตก
3- 082 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 20 19 / 17,134 เทา ขค-9146 ภูเก็ต 12/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I15
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,920
3- 083 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 ENTRY (AB/ABS) M 2.8 20 20 / 20,067 ขาว 3ฒก-9356 กรุงเทพมหานคร 17/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I14
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแชสซีซ้ายขวา
3- 085 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 136 แรงม้า (AB/ABS) M 18 92,290 ขาว 31-3724 ภูเก็ต 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 086 TOYOTA YARIS 1.2 G PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 42,375 เทา งบ-2634 ชลบุรี 11/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 087 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 56,675 เทา 8กร-1905 กรุงเทพมหานคร 25/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 088 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 20 / 10,472 ขาว 2ฒฮ-3723 กรุงเทพมหานคร 11/06/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 089 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 G 4WD (NAVI) AT (AB/ABS) A 2.8 19 19 24,578 เทา 9กฆ-441 กรุงเทพมหานคร 04/09/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|NAVI-ในตัว / ค่าภาษีค้างชำระ 6,275
3- 090 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 20 19 / 97,023 ขาว บบ-3414 อุตรดิตถ์ 10/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม
3- 091 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 20,228 เทา งบ-2404 ชลบุรี 10/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 092 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 19,522 เขียว 9กฆ-3093 กรุงเทพมหานคร 10/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 093 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 16 / 169,165 ขาว 1ฒศ-4924 กรุงเทพมหานคร 21/07/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 094 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 / 65,687 เทา 6กจ-6982 กรุงเทพมหานคร 01/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 095 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G ROCCO (NAVI) AB/ABS M 2.4 20 19 / 27,762 ดำ กน-5667 ร้อยเอ็ด 06/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2J5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ SD CARD หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,561
3- 096 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 81,072 ขาว บบ-9653 สระแก้ว 24/10/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2J5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เพลาลอย,เสริมแหนบ ลงเล่ม / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 097 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 45,322 ดำ ผจ-6681 นครสวรรค์ 05/05/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 098 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 27,462 ขาว ขจ-5436 ระยอง 20/02/2564 รอราคาอนุมัติ 6,955 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 099 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 52,712 เทา บต-2908 สิงห์บุรี 03/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 100 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 / 29,496 เทา 2ฒธ-1798 กรุงเทพมหานคร 30/10/2562 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,970
3- 101 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 15,051 เทา ขค-5551 ภูเก็ต 31/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 102 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 49,650 เทา บบ-6032 ยโสธร 17/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 103 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 8,750 ขาว งบ-7315 ชลบุรี 18/02/2563 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 9,570
3- 104 TOYOTA YARIS 1.2 HIGH CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 11,469 ขาว 9กธ-6729 กรุงเทพมหานคร 24/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 105 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 17,952 ขาว งย-6521 ชลบุรี 24/07/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 106 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 23,832 ขาว 8กร-3819 กรุงเทพมหานคร 31/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกแตกจุด
3- 107 TOYOTA VIOS 1.5 MID CVT (AB/ABS) A 1.5 20 19 / 25,855 ขาว งว-487 ชลบุรี 26/02/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2J5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 108 TOYOTA FORTUNER 2.4 V (NAVI) AB/ABS A 2.4 18 18 / 73,619 ขาว งธ-7779 ชลบุรี 07/09/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2J5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน|ฝาท้ายติดโลโก้ SIGMA4
3- 109 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8 G (AB/ABS) A 2.8 17 16 / 160,804 แดง-เหลือง ทข-640 ชลบุรี 28/03/2562 ถอนการประมูล 2,140 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 110 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 17 17 / 127,232 แดง-เหลือง ทข-923 สุราษฎร์ธานี 09/10/2563 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 111 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (ABS) A 1.2 17 16 / 98,817 ขาว กต-7269 บุรีรัมย์ 09/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|แอร์แบคแตก|มีรอยเชื่อมคานแผงหม้อน้ำ|โลโก้หน้าไม่มี / ค่าภาษีค้างชำระ 1,207
3- 112 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 189,627 ขาว 31-2722 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 113 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 163,985 ขาว 31-2868 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 114 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 / ขาว บพ-1569 พิจิตร 29/06/2562 ถอนการประมูล 4,280 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|เพลาลอย,เสริมแหนบ ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก / ค่าภาษีค้างชำระ 3,078
3- 115 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 136 แรงม้า D4D (AB/ABS) M 18 110,255 เทา 30-1706 พังงา 30/06/2564 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J8
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|ป้ายเหลือง|เบาะไม่ครบ|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 116 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า (AB/ABS) A 19 26,725 ขาว 31-4850 ภูเก็ต 30/06/2564 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 117 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 13 13 / 103,323 ดำ ขก-5447 ภูเก็ต 05/07/2564 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT
3- 118 TOYOTA YARIS CROSS 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 24,668 ขาว กอ-7532 นครศรีธรรมราช 27/08/2564 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT
3- 119 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 64,007 ขาว 9กข-1355 กรุงเทพมหานคร 20/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 120 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 160,093 ขาว 2ฒภ-8797 กรุงเทพมหานคร 16/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม
3- 122 TOYOTA AVANZA 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 19 19 / 18,179 ขาว ขค-6917 ภูเก็ต 06/12/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,693
3- 123 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 / 66,535 ขาว ยข-6808 ชลบุรี 16/10/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,417
3- 124 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 43,281 ดำ บล-9729 สกลนคร 25/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 125 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 77,085 ขาว บล-6814 พระนครศรีอยุธยา 01/08/2562 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,051
3- 126 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 36,826 เทา กจ-8116 นครนายก 20/08/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
3- 127 TOYOTA YARIS 1.2 G PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 24,774 เทา 8กบ-672 กรุงเทพมหานคร 11/04/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 128 TOYOTA YARIS 1.2 S CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 16,694 ขาว 7กอ-8276 กรุงเทพมหานคร 05/10/2563 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|กระจกหน้าแตกร้าว / ค่าภาษีค้างชำระ 1,255
3- 129 TOYOTA YARIS 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 20,064 ขาว ขท-2038 ระยอง 27/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 130 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G NAVI (AT) AB/ABS A 2.4 20 19 / 11,570 ดำ กจ-842 หนองบัวลำภู 12/02/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 4,516
3- 131 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 20 20 / 16,227 เทา ผจ-7475 นครสวรรค์ 19/06/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 132 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 97,496 ขาว ฒอ-9705 กรุงเทพมหานคร 03/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 133 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 16,996 ดำ งล-3106 เชียงใหม่ 23/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 134 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 34,356 ขาว 2ฒบ-5006 กรุงเทพมหานคร 22/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 136 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 20,761 ดำ 2ฒภ-5457 กรุงเทพมหานคร 25/04/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 137 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 15 15 / 68,470 ดำ กจ-9243 ชัยภูมิ 09/11/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,118
3- 138 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 24,749 ขาว 7กว-7426 กรุงเทพมหานคร 27/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 139 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 / 67,259 ขาว กฉ-2063 พิจิตร 07/08/2563 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 140 TOYOTA YARIS 1.2 ENTRY CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 10,135 ดำ กฉ-4561 ยโสธร 18/05/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 141 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY STD (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 3,484 ขาว บพ-4579 ยโสธร 29/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เบาะแค็ปไม่มี
3- 142 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 38,347 ขาว บร-5088 มหาสารคาม 10/10/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 143 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AT) AB/ABS A 2.4 20 19 / 7,572 เทา บพ-5434 ภูเก็ต 24/01/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,377
3- 144 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 18 18 / 156,458 ขาว บห-7428 ราชบุรี 13/12/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม
3- 145 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 ENTRY STD (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 31,605 ขาว บว-7270 ศรีสะเกษ 08/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 ริมบ่อ
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 146 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS M 2.4 18 18 34,953 เทา กท-7826 เพชรบูรณ์ 30/08/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2I12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รับ Sd Card หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
3- 147 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 15,164 เทา บษ-270 สระบุรี 29/11/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ช่วงล่างเริ่มเป็นสนิม
3- 148 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 27,309 เทา 2ฒบ-7847 กรุงเทพมหานคร 28/01/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2I11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 149 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 87,047 ขาว ขก-3169 สุราษฎร์ธานี 02/01/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,582
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 12 12 / 149,873 เทา ฆน-4165 กรุงเทพมหานคร 25/06/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 38,548 เทา 8กณ-8711 กรุงเทพมหานคร 25/02/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 14,318 ขาว 9กฒ-6758 กรุงเทพมหานคร 20/11/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,243
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 S CVT (AB/ABS) A 1.5 17 17 / 68,370 ขาว 6กค-2693 กรุงเทพมหานคร 21/03/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 180,194 เทา 2กศ-5937 กรุงเทพมหานคร 20/12/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,186
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 / 22,320 เทา 7กร-7427 กรุงเทพมหานคร 08/08/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 HIGH CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 13,626 ขาว 1ขฆ-5720 กรุงเทพมหานคร 13/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) A 1.5 10 10 / 155,278 ขาว ฎฟ-1650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย,เต็ม / ค่าภาษีค้างชำระ 888
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 35,194 แดง 7กอ-8384 กรุงเทพมหานคร 12/10/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|สีไม่ตรง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,255
3- 9999 TOYOTA YARIS 1.2 S PLUS CVT (AB/ABS) A 1.2 19 18 / 77,134 ขาว 8กฉ-5820 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 9999 MERCEDES-BENZ E250 CGI A 1.8 11 10 / 259,620 เทา 7กท-5842 กรุงเทพมหานคร 04/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์
3- 9999 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 13 13 น้ำตาล 1กส-4890 กรุงเทพมหานคร 29/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 4
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถล้อไม่ครบไม่สามารถขับได้
3- 9999 HONDA CR-V 2.0 E AT I-VTEC (4WD) A 2.0 07 07 / 169,142 เทา ชย-1786 กรุงเทพมหานคร 21/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0
**หมายเหตุ |4WD|รถผ่านน้ำมา|น๊อตห้องเครื่อง+ใต้เบาะเป็นสนิม|ไดร์ชาร์จเสีย|ขับไม่ได้
3- 9999 HONDA ACCORD 2.4 E AT I-VTEC A 2.4 09 08 / 183,422 น้ำตาล ฌบ-5009 กรุงเทพมหานคร 19/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 9999 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 08 07 / 204,642 เทา 8กจ-3685 กรุงเทพมหานคร 24/04/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(339) ตัวรถ(007)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 9999 TOYOTA VENTURY 151 แรงม้า A 07 194,970 ขาว-น้ำตาล 30-0429 สุราษฎร์ธานี 30/09/2561 180,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี|เบาะไม่ครบ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 9999 MAZDA 3 2.0 Maxx Sports A 2.0 09 08 130,529 ขาว กธ-1054 ภูเก็ต 04/02/2563 120,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|ซันรูฟ น้ำเข้าถึงเบาะหลังและคอนโซล|โอน2ต่อ|คัสซีผุเป็นสนิม|ไฟเครื่องโชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่ว+กระตุก|แอร์ไม่เย็น
3- 9999 SUZUKI SWIFT 1.2 RX CVT A 1.2 15 15 / 145,312 ดำ 4กภ-5616 กรุงเทพมหานคร 20/10/2562 170,000 7% 0
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 21 18 / 50,403 เทา 3ฒง-9623 กรุงเทพมหานคร 19/01/2565 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 70834.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เล่มจดทะเบียนเป็นโตโยต้า ไม่ระบุชื่อผู้ครอบครอง|ตัวรถจริงเป็นเป็นเพลาเดิมและแหนบเดิมแล้ว|ป้ายเหล็กรับหลังประมูลแผนกทะเบียน
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 18 / 218,280 ขาว 2ฒบ-7385 กรุงเทพมหานคร 25/01/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม|สีไม่ตรง|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแชสซีซ้ายขวา / ค่าภาษีค้างชำระ 1,363
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 MID Z EDITION (AT) AB/ABS A 2.4 20 20 10,324 เทา 3ฒค-5604 กรุงเทพมหานคร 16/10/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 19 19 / 39,909 ขาว 2ฒพ-2736 กรุงเทพมหานคร 15/03/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 36,788 ขาว 2ฒษ-973 กรุงเทพมหานคร 04/12/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,081
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) M 2.4 20 19 25,974 ดำ 2ฒฬ-2587 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 30,349 เทา 8กส-8186 กรุงเทพมหานคร 22/08/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,785
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 / 65,940 ดำ ยฉ-6559 นครราชสีมา 20/08/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (VN) AB/ABS M 2.5 14 14 203,796 เทา 1ฒฌ-8019 กรุงเทพมหานคร 24/07/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E Z EDITION (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 44,459 เทา บต-9476 นครนายก 08/07/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ใส่ล้อกระทะ 4 วง
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 18 17 / 40,705 เทา บพ-6604 กระบี่ 08/01/2563 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|4WD / ค่าภาษีค้างชำระ 2,916
3- 9999 TOYOTA VENTURY 3.0 G (AT) A 3.0 16 16 / 136,705 ขาว ฮว-6571 กรุงเทพมหานคร 19/08/2563 450,000 7% 1,070 0 3745.00 10
**หมายเหตุ **ORIX**|รถป้ายฟ้า|กระจกแตกจุด
3- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.4 MIVEC M 2.4 15 15 / 138,679 น้ำตาล 1ฒท-9456 กรุงเทพมหานคร 21/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า M - 16 / 299,122 ขาว 33-3595 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง
3- 9999 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 01 398,253 น้ำตาล บธ-2724 อ่างทอง 03/05/2564 60,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 9999 TOYOTA HIACE 3.0 Economy M 3.0 04 04 361,676 ขาว นข-1681 ตรัง 17/05/2563 90,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ตรัง
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 07 07 259,071 เทา บบ-4038 พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 138,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม,ชำรุด|กระจกหน้าแตก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 159,610 เทา ฮร-3958 กรุงเทพมหานคร 23/07/2563 454,000 7% 4,280 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี |โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 159,610 เทา ฮร-3958 กรุงเทพมหานคร 23/07/2563 454,000 7% 4,280 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี |โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 9999 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E M 2.5 09 09 331,068 ดำ บท-4700 พะเยา 11/08/2563 132,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E M 2.5 09 09 331,068 ดำ บท-4700 พะเยา 11/08/2563 132,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 9999 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 294,616 เทา บท-7212 อุตรดิตถ์ 22/05/2561 90,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 227,948 น้ำตาล ผค-2284 อุดรธานี 22/06/2564 140,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|กระจกหน้าแตก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 9999 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8 G (AB/ABS) A 2.8 17 16 / 160,804 แดง-เหลือง ทข-640 ชลบุรี 28/03/2562 ถอนการประมูล 2,140 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 9999 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 15 14 / 103,032 ส้ม ขข-9974 ภูเก็ต 22/01/2563 350,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|4WD|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ สต๊อคเชียงใหม่|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 9999 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Cab Chassis M 2.5 15 15 94,334 ขาว-เขียว 1ฒพ-6973 กรุงเทพมหานคร 20/11/2564 204,000 7% 3,210 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|วางแผ่นเพลทมาใหม่
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 321,199 ขาว 1ฒอ-4323 กรุงเทพมหานคร 08/02/2565 245,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 346,116 ขาว 1ฒอ-4319 กรุงเทพมหานคร 08/02/2565 240,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 335,449 ขาว 1ฒฮ-3351 กรุงเทพมหานคร 08/03/2564 245,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / ขาว 1ฒอ-4321 กรุงเทพมหานคร 08/02/2565 240,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 349,531 ขาว 1ฒฮ-3349 กรุงเทพมหานคร 08/03/2564 245,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 350,615 ขาว 1ฒอ-4322 กรุงเทพมหานคร 08/02/2565 240,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 208,461 ขาวแดงฟ้าชมพู ฮว-233 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1200.00 0 5350.00
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 181,739 ขาวแดงฟ้าชมพู ฮว-2061 กรุงเทพมหานคร 12/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1467.00 0 5350.00
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 193,654 ขาวแดงฟ้า ฮล-9640 กรุงเทพมหานคร 17/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1200.00 0 5350.00
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 177,993 ขาวแดงฟ้าชมพู ฮว-241 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1200.00 0 5350.00
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) M 1.9 16 16 127,764 เทา 1ฒห-5537 กรุงเทพมหานคร 26/08/2563 320,000 7% 0
3- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 E 4WD M 3.0 06 06 505,222 เทา กน-4956 นครราชสีมา 23/05/2561 180,000 7% 0
**หมายเหตุ 4WD|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 307,011 เทา ผธ-7090 เพชรบูรณ์ 21/04/2564 190,000 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒส-8458 กรุงเทพมหานคร| ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.เพชรบูรณ์
3- 9999 TOYOTA C-HR 1.8 HV HIGH CVT (Hybrid) NAVI (AB/ABS) A 1.8 18 18 / 55,643 เขียว-ดำ ฎธ-5495 กรุงเทพมหานคร 27/11/2563 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|NAVI-ในตัว / ค่าภาษีค้างชำระ 2,159
3- 9999 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M - 08 - ขาว 33-9146 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่ วันที่14 ธันวาคม 2561|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|แผ่นเพลทระบุรายละเอียดตัวรถชำรุดขาด ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 9999 PROTON PERSONA A 1.6 10 10 286,368 ขาว ขย-5026 นครราชสีมา 14/06/2562 30,000 2,675 0 10
**หมายเหตุ ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|ไม่มีVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 11 11 / 336,850 ดำ กธ-838 สุรินทร์ 18/11/2562 180,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุรินทร์|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 16 14 / 133,758 ขาว 5กต-9705 กรุงเทพมหานคร 07/07/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 0 น้ำตาล ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร 22/03/2560 70,000 7% 5,350 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|Sawad|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 9999 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 09 09 348,549 ดำ กฉ-3692 สระบุรี 29/06/2562 90,000 7% 0
**หมายเหตุ ติดLPG|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครสวรรค์
3- 9999 HINO หัวลาก 10 ล้อ 260 แรงม้า M 10 271,688 ขาว 70-1270 ชัยภูมิ 30/09/2564 600,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|รถป้ายเหลือง|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคขอนแก่น|ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ