กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ลาน 3) TOYOTA+SCB+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 02-03-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
3- 001 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 19 19 / 17,384 เทา กษ-4283 นครศรีธรรมราช 24/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 002 TOYOTA YARIS 1.2 MID CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 5,422 ดำ 1ขค-1085 กรุงเทพมหานคร 24/06/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2J12
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 003 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 189,627 ขาว 31-2722 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J11
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 004 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 95,388 เทา 31-3410 ภูเก็ต 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เบาะไม่ครบ
3- 005 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 125,974 เทา 31-2033 ภูเก็ต 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 006 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 16 164,533 เทา 31-1647 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J9
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 007 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 16 234,375 เทา 31-1585 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เบาะห้องโดยสารไม่มี
3- 008 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 81,051 เทา บว-2924 สระบุรี 31/05/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,471
3- 009 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 163,985 ขาว 31-2868 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 010 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 / 150,988 เทา 31-3389 ภูเก็ต 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 011 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 160,112 ขาว 31-2640 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 012 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 191,059 เทา 31-3126 ภูเก็ต 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2J4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|เบาะไม่ครบ
3- 013 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 19 / 21,479 ขาว กต-473 สระแก้ว 09/01/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2J4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 014 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 / ขาว บพ-1569 พิจิตร 29/06/2562 ถอนการประมูล 4,280 107 2140.00 2I12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|เพลาลอย,เสริมแหนบ ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก / ค่าภาษีค้างชำระ 3,078
3- 015 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 136 แรงม้า D4D (AB/ABS) M 18 110,255 เทา 30-1706 พังงา 30/06/2564 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2I12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|ป้ายเหลือง|เบาะไม่ครบ|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|จอดลานล้าง
3- 016 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 65,185 ขาว 7กฮ-3184 กรุงเทพมหานคร 24/10/2564 ถอนการประมูล 1,926 107 2140.00 2I11
**หมายเหตุ **TLT**|ถอนประมูล|รวมVAT
3- 017 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 / 40,466 ขาว กบ-6457 ราชบุรี 24/07/2563 ถอนการประมูล 2,675 107 2140.00 2I10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
3- 018 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 18 17 / 40,705 เทา บพ-6604 กระบี่ 08/01/2563 ถอนการประมูล 4,815 107 2140.00 2I10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT|4WD / ค่าภาษีค้างชำระ 2,916
3- 019 TOYOTA INNOVA CRYSTA 2.8 G (AB/ABS) A 2.8 17 16 / 160,804 แดง-เหลือง ทข-640 ชลบุรี 28/03/2562 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2I10
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 020 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 17 17 / 127,232 แดง-เหลือง ทข-923 สุราษฎร์ธานี 09/10/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I18
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|TAXI-เหลืองแดง|รถป้ายเหลือง|จดเป็น รย.06
3- 021 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า (AB/ABS) A 19 26,725 ขาว 31-4850 ภูเก็ต 30/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I8
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง|จอดลานล้าง
3- 022 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 / 81,492 ส้ม กต-9738 บุรีรัมย์ 03/07/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2I7
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 023 TOYOTA YARIS 1.2 J ECO CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 48,454 ดำ ขก-7490 ภูเก็ต 10/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I6
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไม่มีวิทยุ
3- 024 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 105,948 ดำ กต-9528 เพชรบูรณ์ 24/04/2563 ถอนการประมูล 4,280 107 2140.00 2I6
**หมายเหตุ ถอนประมูล|**TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,919
3- 025 TOYOTA VENTURY 136 แรงม้า A 18 / 64,730 ขาว 31-3346 ภูเก็ต 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2I5
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 026 TOYOTA FORTUNER 2.8 V 4WD (NAVI) AB/ABS A 2.8 19 19 / 14,945 ดำ 9กด-6426 กรุงเทพมหานคร 11/12/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2I4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|4WD|NAVI-ในตัว
3- 027 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 / 93,498 ขาว กท-2057 เพชรบุรี 19/06/2562 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2I4
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 10,196
3- 028 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 20 20 / 14,753 ขาว บพ-8134 ตรัง 09/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 029 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (Z EDITION) AB/ABS M 2.4 19 19 / 31,141 ขาว บพ-3515 ภูเก็ต 05/07/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT
3- 030 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 / 149,169 ขาว 31-2738 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|ไฟ ABS โชว์|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 031 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 / 105,831 ขาว 30-1625 พังงา 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 032 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 18 154,710 เทา 31-2925 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 033 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 17 / 97,979 ขาว 31-2705 ภูเก็ต 30/09/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 034 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D 136 แรงม้า M 16 301,390 ขาว 31-0791 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 035 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 140,301 ขาว 31-3002 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 036 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF D4D (AT) 136 แรงม้า A 18 / 104,209 ขาว 31-2987 ภูเก็ต 31/12/2564 รอราคาอนุมัติ 10,165 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 037 HINO VICTOR รถบรรทุก 10 ล้อ 260 แรงม้า M 20 48,021 ขาว-ชมพู 72-4853 นครปฐม 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00
**หมายเหตุ **TLT**|รวมVAT|รถป้ายเหลือง|ประมุลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสมุทรสาคร|ยกเลิกการจดทะเบียนเดิม ผู้ประมูลต้องนำรถไปตรวจสภาพ ดำเนินการจดใหม่ ตามระเบียบการขนส่ง
3- 052 TOYOTA VIGO SMART CAB M 3.0 14 13 / 267,731 ดำ ผต-4150 สงขลา 20/01/2561 270,000 7% 4,815 107 2J11
**หมายเหตุ **SCB**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 053 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M 2.4 10 09 / 159,780 เทา กง-3459 เพชรบุรี 22/06/2561 110,000 7% 3,210 107 2J11
**หมายเหตุ **SCB**|สีไม่ตรง|ติดแก๊ส ลงเล่ม|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|ศัสซีบุบคลดคอหน้าซ้ายขวา|เสียงดังผิดปกติ|เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ|เกียร์ดัง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 054 TOYOTA VIOS A 1.5 13 13 / 139,999 ขาว กต-8210 จันทบุรี 11/04/2560 170,000 7% 3,210 107 2J10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 055 MAZDA 2 A 1.3 19 18 / 42,264 เเดง กว-106 พระนครศรีอยุธยา 21/02/2563 290,000 7% 3,210 107 2J9
**หมายเหตุ **SCB**|น้ำมันเครื่อง+เกียร์รั่วซึม|ไฟ I-stopโชว์ ไฟเตือนโชว์ ไฟประแจโชว์
3- 056 TOYOTA YARIS A 1.2 16 15 61,769 เทา กว-5095 ภูเก็ต 29/01/2560 210,000 7% 3,210 107 2J9
**หมายเหตุ **SCB**|กระจกหน้าแตกจุด.แซสซีครูด|พัดลมคอมแอร์ไม่ทำงาน.|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 057 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 12 66,080 เทา กจ-2561 ประจวบคีรีขันธ์ 11/03/2562 260,000 7% 3,210 107 2J8
**หมายเหตุ **SCB**|กระจกหน้าแตกจุด|เกียร์รั่วซึม
3- 058 TOYOTA VENTURY A 2.7 13 240,614 ขาว ฮฐ-2267 กรุงเทพมหานคร 16/10/2561 360,000 7% 3,210 107 2J7
**หมายเหตุ **SCB**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|กระจกหน้าแตกจุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 059 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 16 16 / 51,530 ดำ 1ฒษ-4146 กรุงเทพมหานคร 22/08/2562 320,000 7% 3,210 107 2J7
**หมายเหตุ **SCB**|กระจกหน้าแตกจุด
3- 060 NISSAN ALMERA A 1.2 12 12 127,114 เทา ฆถ-6047 กรุงเทพมหานคร 06/06/2556 110,000 7% 3,210 107 2J6
**หมายเหตุ **SCB**|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 061 CHEVROLET OPTRA A 1.6 10 10 158,641 ดำ 3กฐ-932 กรุงเทพมหานคร 25/03/2564 41,000 7% 3,210 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกเเล้ว) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 062 BMW X6 A 3.0 10 10 / 142,294 ดำ 6กจ-4738 กรุงเทพมหานคร 18/06/2564 1,110,000 7% 3,210 107 10
**หมายเหตุ **SCB**|4WD
3- 066 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E/PRE M 3.0 08 08 / 195,492 เทา บต-5885 ปทุมธานี 30/10/2562 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง
3- 070 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 15 14 / 118,132 ขาว ขร-2757 ชลบุรี 18/02/2564 420,000 7% 1,926 0 10
3- 072 HONDA JAZZ 1.5 E-V-AT VTEC (AS) A 1.5 05 05 / 300,576 ขาว ศล-8197 กรุงเทพมหานคร 14/06/2560 88,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตก
3- 073 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LTZ Z71 (AT) A 2.5 19 19 / 20,321 ขาว บว-7237 พระนครศรีอยุธยา 13/11/2563 364,000 7% 2,675 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 074 SUZUKI SWIFT 1.2 GL CVT A 1.2 / 50,353 ขาว ชุดจด3969 - 285,000 7% 2,140 107 10
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ท-3475 กรุงเทพมหานคร| **KL**|กระจกหลังแตกทั้งแผ่น
3- 075 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 E/PRE M 3.0 07 07 / 157,384 ดำ กร-4461 ชลบุรี 12/09/2563 200,000 7% 2,140 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 083 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 73,335 ส้มเทาขาว 2ฒก-9077 กรุงเทพมหานคร 02/05/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม| เดิมสี ขาว
3- 084 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / - ขาวเทาส้ม 2ฒก-4796 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 085 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 44,477 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-6554 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 086 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.2 XLT (AT) A 2.2 14 13 112,221 ดำ กจ-396 ปัตตานี 21/02/2563 300,000 7% 1,070 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 087 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 72,878 ขาวเทาส้ม 2ฒก-4795 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 088 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 63,069 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7793 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
3- 089 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.2 XLT (AT) A 2.2 20 19 / 10,886 เทา ขท-3066 ระยอง 22/06/2564 484,000 7% 2,140 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 090 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LTZ Z71 M 2.5 16 16 / 36,975 ขาว บษ-512 พิษณุโลก 01/06/2564 267,000 7% 2,140 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 091 FORD FIESTA 1.6 Trend A 1.6 12 11 / 238,635 แดง ฆข-5221 กรุงเทพมหานคร 19/01/2564 100,000 7% 2,140 107 10
**หมายเหตุ **KL**|โอนฯ2ต่อ
3- 092 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 13 13 / 78,038 ขาว 1ขธ-6904 กรุงเทพมหานคร 06/02/2564 200,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โฉมเก่า|คัสซีเชื่อมเป่าเลาะหลังซ้าย|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|ABSไม่ทำงานไฟไม่โชว์|แอร์แบคแตก2ลูก
3- 093 HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC (AS) A 1.5 13 13 / 76,311 ขาว ขจ-8900 สงขลา 13/11/2563 286,000 7% 5,885 0 10
3- 096 TOYOTA ESTIMA 2.4 G A 2.4 14 14 / 241,974 เทา 3กฐ-3529 กรุงเทพมหานคร 27/05/2561 1,200,000 7% 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|รถจดใหม่นำเข้าตามแบบ32
3- 100 ISUZU FASTER Z SPARK EXY 2.5 DI M 2.5 93 340,809 น้ำเงิน 7ท-8361 กรุงเทพมหานคร 28/06/2564 35,000 7% 107 10
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลท|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม
3- 101 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 19 19 / 79,803 เขียว-เหลือง 1มค-6306 กรุงเทพมหานคร 11/12/2563 500,000 7% 0 10
**หมายเหตุ TAXI-เขียวเหลือง|ครบกำหนด9ปีหมดสภาพเป็นรถรับจ้าง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 102 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 E PRE M 3.0 06 06 / 317,598 เทา กง-6115 สระแก้ว 15/12/2563 220,000 7% 2,675 0 10
3- 104 MAZDA 2 1.5 ELEGANCE A 12 / 149,797 ขต-3383 ระยอง ถอนการประมูล 7% 3,210 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 108 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 81,720 2ฒข-7781 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 109 HONDA JAZZ 1.5 V AT I-VTEC A 1.5 14 13 / 153,854 เทา ขพ-7452 ชลบุรี 21/04/2562 210,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ เลขตัวรถไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
3- 110 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 / 218,960 ขาว กบ-5802 อุบลราชธานี 20/06/2562 300,000 7% 4,815 0 10
3- 111 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 DI M 3.0 04 / 240,678 เทา บม-5517 กาฬสินธุ์ 22/01/2564 120,000 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 114 HONDA CITY 1.5 SV AT I-VTEC (AS) A 1.5 09 08 / 194,767 ดำ ฌน-7543 กรุงเทพมหานคร 19/01/2563 ถอนการประมูล 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|
3- 115 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M / 211,327 ผค-8307 ชลบุรี 13/06/2564 ถอนการประมูล 2,140 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 117 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 / 509,976 ผต-7848 นครราชสีมา ถอนการประมูล 2,675 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เสริมแหนบ
3- 120 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 08 636,261 ขาว 31-9262 กรุงเทพมหานคร 31/12/2562 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสีลงเล่ม
3- 121 HONDA JAZZ 1.5 V AT VTEC A 1.5 07 06 / 197,830 เทา 9กจ-7526 กรุงเทพมหานคร 08/03/2563 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 122 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 3.0 I-TEQ (AT) A 3.0 06 06 / 193,205 เทา ชข-8050 กรุงเทพมหานคร 17/10/2563 165,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอน2ต่อ|เป่าเชื่อมคัสซีซ้ายขวา|ควันขาว|เครื่องยนต์เสียงดังผิดปกติ|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|ความร้อนขึ้นสูง|เกียร์กระตุก|ไฟ SRS โชว์|มีรอยน้ำเข้าระพื้นใต้เบาะ
3- 123 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 15 15 / 152,166 น้ำตาล 3กส-6521 กรุงเทพมหานคร 14/01/2565 320,000 7% 0 10
3- 124 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 321,950 เทา 1ฒน-5250 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 125 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 207,477 เทา ฮล-7673 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 130 HONDA CR-V 2.0 S I-VTEC (AS) A 2.0 16 16 / 246,032 เทา 5กฆ-4372 กรุงเทพมหานคร 17/03/2564 503,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 131 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 101,646 เทา ฮล-3974 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 510,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ
3- 132 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 193,943 เทา ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ
3- 133 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 09 09 392,995 เทา ฮต-5586 กรุงเทพมหานคร 26/06/2564 380,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 134 TOYOTA CAMRY 2.4 V A 2.4 06 06 / 187,333 น้ำตาล 1ขฒ-2870 กรุงเทพมหานคร 06/10/2564 190,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยเเจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)|คัสซีเป็นสนิมครูด
3- 135 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 15 15 / 140,328 ขาวแดงฟ้าชมพู ฮว-303 กรุงเทพมหานคร 24/12/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 1333.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
3- 136 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 15 14 / 278,058 เทา 4กจ-4131 กรุงเทพมหานคร 03/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 1,070 7802.00 0 5350.00 10
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 138 HONDA CIVIC 1.8 E AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 13 / 90,379 เทา 3กก-9749 กรุงเทพมหานคร 07/03/2564 400,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 140 TOYOTA VIGO CAB 2.5 G M 2.5 08 / 178,667 ดำ ผน-3584 นครราชสีมา 13/03/2563 220,000 2,675 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
3- 141 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi Z (AT) A 1.9 17 17 / 60,198 เทา 2ฒง-9619 กรุงเทพมหานคร 27/09/2561 417,000 7% 1,070 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 142 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 20 19 / 40,230 เขียว-เหลือง 1มค-6775 กรุงเทพมหานคร 29/01/2564 550,000 7% 0 10
**หมายเหตุ รถแท็กซี่|ป้ายเหลือง|ครบกำหนด9ปีหมดสภาพเป็นรถรับจ้าง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 143 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 13 13 301,744 เทา 1กย-3265 กรุงเทพมหานคร 26/02/2565 300,000 7% 1,926 0 10
3- 144 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 14 14 143,382 เทา 3กล-6135 กรุงเทพมหานคร 13/11/2564 330,000 7% 1,926 0 10
3- 145 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 GT A 2.4 18 18 / 101,013 เทา กธ-6093 สกลนคร 26/10/2563 743,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 146 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 09 09 / 188,484 ขาว ฌส-6626 กรุงเทพมหานคร 26/08/2556 110,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เลขเครื่องไม่ตรง|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถผ่านน้ำมาระดับพรม|ภายในมีกลิ่นอับ|ใต้เบาะ+แกนพวงมาลัยเป็นสนิม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว ยังไม่แจ้งยกเลิก กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 147 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS (S) M 2.5 14 14 384,381 ขาว บฉ-5525 นราธิวาส 30/06/2563 150,000 7% 5,885 0 10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักกระบะติดกับแซสซีซ้ายขวา|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิมมาก|วางแผ่นเพลทมาใหม่
3- 148 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 / 177,074 ขาว กม-1932 นครศรีธรรมราช 27/06/2563 220,000 7% 4,815 0 10
3- 150 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 / 144,281 ดำ ฆธ-8639 กรุงเทพมหานคร 21/06/2563 230,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
3- 151 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 07 07 271,766 เทา ศฎ-1115 กรุงเทพมหานคร 05/07/2562 120,000 7% 0 10
3- 153 HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC A 1.5 11 11 / 110,577 ขาว กต-669 สงขลา 29/04/2564 236,000 7% 5,885 0 10
3- 156 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 / 166,113 ดำ 5กว-9062 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 255,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 157 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 14 14 129,389 น้ำเงิน บว-6132 ลพบุรี 02/09/2563 235,000 7% 107 10
3- 158 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ Z71 M 2.8 13 13 / 143,915 ขาว กธ-3980 ตรัง 19/06/2562 220,000 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ (เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)
3- 159 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 188,499 น้ำตาล ฒบ-9320 กรุงเทพมหานคร 31/08/2562 150,000 7% 1,926 0 10
3- 160 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 149,350 เทา ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร 03/02/2562 140,000 7% 1,070 0 10
3- 161 HONDA CITY 1.5 S MT I-VTEC (AS) M 1.5 15 15 / 165,441 เทา ขค-5974 ขอนแก่น 19/08/2562 200,000 7% 4,815 0 10
3- 162 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 / 273,558 เทา ตห-4333 กรุงเทพมหานคร 17/09/2563 100,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 163 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT A 1.2 17 17 / 8,519 เทา 6กส-7368 กรุงเทพมหานคร 04/12/2564 244,000 7% 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 164 NISSAN TEANA 2.0 XL A 2.0 17 15 / 80,165 ขาว กษ-7429 ภูเก็ต 10/02/2564 423,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 165 MG MG5 1.5 X A 1.5 18 18 / 59,631 เทา 1ขฆ-2722 กรุงเทพมหานคร 25/05/2562 258,000 7% 4,280 107 10
**หมายเหตุ **KL**|หลังคาซันรูฟ
3- 166 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 / 72,838 ขาว กบ-8523 อุบลราชธานี 03/09/2557 75,000 7% 107 10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 167 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 20 19 / 23,114 เทา งล-9470 เชียงใหม่ 13/07/2564 234,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 170 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT M 2.5 17 17 / 60,215 เทา 2ฒฆ-9731 กรุงเทพมหานคร 22/08/2563 260,000 7% 1,926 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 172 LEXUS RX350 3.5 4WD A 3.5 11 10 / 100,103 ขาว ฎส-559 กรุงเทพมหานคร 07/01/2564 820,000 7% 107 10
**หมายเหตุ แซสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม|เกียร์กระตุก|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 173 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 VGS (S) M 2.5 14 13 358,496 เทา ผจ-9044 สุราษฎร์ธานี 29/01/2564 174,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT
3- 180 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.4 MIVEC M 2.4 15 15 / 138,679 น้ำตาล 1ฒท-9456 กรุงเทพมหานคร 21/05/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 181 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 219,285 เทา ฮล-133 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกร้าว
3- 183 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 121,741 เทา ฮล-3963 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 591,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 184 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 206,681 เทา ฮล-4100 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 185 FORD FIESTA 1.4 Style A 1.4 12 12 / 103,608 ขาว กฉ-8131 ลำพูน 19/10/2564 93,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**
3- 186 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 86,168 เทา ฮล-134 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 187 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 08 08 343,913 เทา บต-8644 อุทัยธานี 03/07/2562 220,000 7% 1,926 0 10
3- 188 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 12 11 / 236,199 ขาว ฆต-4789 กรุงเทพมหานคร 15/08/2563 200,000 7% 1,070 0 10
3- 189 TOYOTA VIOS 1.5 S A 1.5 13 13 / 156,352 ดำ กย-2838 สระบุรี 21/01/2563 238,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนระงับ)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(891)ตัวรถ(209)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 190 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 05 476,531 ขาว ผค-4094 ชลบุรี 06/03/2563 120,000 7% 1,926 0 10
3- 191 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 B M 2.5 13 13 148,079 เทา บบ-8207 สุรินทร์ 30/04/2564 208,000 7% 4,280 107 10
**หมายเหตุ **KL**|ยกสูง ลงเล่ม|เสริมแหนบ
3- 192 TOYOTA VIOS 1.5 J CVT A 1.5 17 16 / 194,040 ดำ 5กว-8973 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 245,000 7% 1,284 0 10
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 193 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER XLS M 2.5 12 11 161,610 ขาว ฒณ-7965 กรุงเทพมหานคร 09/03/2564 170,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**
3- 196 PROTON PERSONA A 1.6 10 10 286,368 ขาว ขย-5026 นครราชสีมา 14/06/2562 50,000 2,675 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 197 HONDA CIVIC 1.8 S AT I-VTEC (AS) A 1.8 13 13 / 210,636 เทา 1กธ-5300 กรุงเทพมหานคร 20/05/2560 310,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัสซีปกติ
3- 199 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS M 2.4 16 16 / 213,518 เทา 1ฒส-2369 กรุงเทพมหานคร 22/09/2563 350,000 7% 0 10
3- 200 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PRE M 2.4 17 17 / 85,036 ขาว ยค-4954 นครราชสีมา 26/09/2561 390,000 7% 0 10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
3- 201 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 310,249 เทา ถฎ-3568 กรุงเทพมหานคร 09/06/2562 150,000 7% 4,280 0 10
3- 202 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 172,187 ขาว 1ฒศ-5063 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 318,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 203 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 92,288 ส้มเทาขาว 2ฒข-2010 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 277,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 204 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 164,962 ขาว 1ฒศ-5140 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 318,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 205 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 168,083 เทา ฮล-4026 กรุงเทพมหานคร 07/05/2564 533,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 206 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT A 1.5 17 17 / 110,039 เทา 6กฎ-1764 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 262,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 208 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 171,630 ขาว 1ฒศ-5164 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 318,000 1,070 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 209 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 168,174 ขาว 1ฒศ-5158 กรุงเทพมหานคร 21/07/2560 318,000 1,284 0 10
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 210 TOYOTA INNOVA 2.0 E (MT) M 2.0 07 07 387,758 เทา ฆฌ-2551 กรุงเทพมหานคร 22/11/2563 107,000 7% 3,210 107 10
**หมายเหตุ **KL**|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(บันทึกหน้าจดทะเบียน) กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ|เชื่อมคานรองรับน้ำหนักท้ายเก๋งติดกับปลายแซสซีซ้ายขวาตอนท้าย
3- 211 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 114,164 ขาวส้มเทา 2ฒก-357 กรุงเทพมหานคร 29/03/2564 277,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 212 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 85,784 ขาวเทาส้ม 2ฒก-4798 กรุงเทพมหานคร 18/04/2564 277,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ||สีไม่ตรง|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
3- 213 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 110,667 เทา ฮล-5655 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 533,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 214 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 131,692 เทา ฮล-5650 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 515,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 215 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 87,977 ขาวเทาส้ม 2ฒก-8703 กรุงเทพมหานคร 01/05/2564 277,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ| เสริมเเหนบ ลงเล่ม| กระจกหน้าแตกเป็นจุด||สีไม่ตรง
3- 216 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 143,985 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9763 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 277,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 217 TOYOTA ALTIS 1.6 G CVT A 1.6 17 17 128,678 เทา 6กพ-3479 กรุงเทพมหานคร 15/09/2564 421,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ
3- 218 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z (AT) A 2.5 15 15 / 344,378 เทา 1ฒน-5253 กรุงเทพมหานคร 22/07/2564 342,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|วางแผ่นเพลทมาใหม่|กระจกหน้าแตกรอยยาว
3- 219 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 07 07 358,480 เทา ฮง-4217 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 300,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศใหม่แทนกรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมแซสซีซ้ายช่วงหน้า
3- 221 FORD FIESTA 1.5 SPORT A 1.5 13 13 142,104 เทา กจ-4810 นราธิวาส 25/12/2562 126,000 7% 5,885 0 10
3- 223 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 109,514 เทา ฮร-267 กรุงเทพมหานคร 30/04/2564 450,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 224 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 14 / 103,560 ขาว กร-5023 สุราษฎร์ธานี 12/02/2564 170,000 7% 4,815 0 10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 226 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 / 329,868 ขาว ผต-5425 สงขลา 25/03/2563 324,000 7% 5,885 0 10
**หมายเหตุ ไม่มี Sd Card
3- 227 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 13 12 / 95,339 ดำ 1กม-3235 กรุงเทพมหานคร 20/02/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 228 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E (VN) M 2.5 15 15 352,546 เทา 4กฌ-5913 กรุงเทพมหานคร 12/05/2564 350,000 7% 1,926 0 10
3- 229 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 12 12 225,542 เทา ฆผ-2538 กรุงเทพมหานคร 05/07/2564 280,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เชื่อมปลายหัวคัสซีซ้าย
3- 230 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 17 17 130,600 ขาว บม-7603 ชัยภูมิ 01/06/2562 220,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี(ไม่รับคืนทุกกรณี) เกียร์รั่วซึม
3- 231 MAZDA 3 1.6 S M 1.6 05 / 420,080 ดำ ฎค-3416 กรุงเทพมหานคร 07/02/2563 ถอนการประมูล 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส
3- 232 TOYOTA COROLLA M 1.6 08 07 ชำรุด เทา 1ขฌ-3191 กรุงเทพมหานคร 26/08/2564 76,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรถด|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็น รย.06)|แซสซีเป่าเชื่อคอหน้าซ้าย-ขวา ระบบเกียร์มีปัญหา+รั่ว เครื่อง+เกียร์+ความร้อนตรวจซ่อม|ติดแก๊สCNG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 233 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 231,634 เทา ถฎ-3569 กรุงเทพมหานคร 09/06/2562 150,000 7% 4,280 0 10
3- 234 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 2488 17 60,024 2ฒข-7784 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 235 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 87,575 ส้มเทาขาว 1ฒห-7816 กรุงเทพมหานคร 01/12/2564 248,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 236 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 327,408 เทา 2ฒย-6453 กรุงเทพมหานคร 16/11/2562 90,000 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมแหนบ|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(065)ตัวรถ(099)ม่มีเอกสารการเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์
3- 237 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LS M 2.5 06 05 295,363 ดำ กม-2056 ระยอง 09/02/2563 130,000 7% 2,140 0 10
3- 238 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 227,851 ฒล-9740 กรุงเทพมหานคร 01/03/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 239 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 08 237,858 น้ำตาล บษ-7768 จันทบุรี 30/06/2562 180,000 7% 4,280 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|กระจกประตูหน้าขวาแตก|ตัดต่อเลขเครื่องมา| แม็ก3วง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
3- 240 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 482,885 เทา ฮภ-9296 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 350,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 241 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 / 247,388 เทา 6กช-5229 กรุงเทพมหานคร 10/01/2563 70,000 7% 2,996 0 6420.00 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|กระจกหน้าแตก
3- 242 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER XL PLUS M 2.2 19 19 / 5,074 ดำ 2ฒภ-3487 กรุงเทพมหานคร 19/04/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 243 TOYOTA YARIS 1.5 J A 1.5 13 13 108,205 ขาว 3กณ-8210 กรุงเทพมหานคร 09/08/2564 190,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัสซีเป็นสนิม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่วซึม
3- 244 TOYOTA COMMUTER 109 เเรงม้า M - 14 / 433,565 ขาว 36-0065 ตราด 31/03/2564 350,000 7% 2,140 0 10
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนใหม่ 22 เมย.2563|ป้ายฟ้า
3- 245 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 / 281,177 เทา ฮภ-9290 กรุงเทพมหานคร 19/02/2565 400,000 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า
3- 246 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 06 06 134,947 เทา สศ-5457 กรุงเทพมหานคร 01/06/2562 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเฟรมหน้าขวา||สีไม่ตรง
3- 247 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 177,571 เทา ฮล-4108 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
3- 248 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 100,943 เทา ฮล-3980 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 249 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 241,142 เทา ฮล-5647 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 542,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 250 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 144,451 เทา ฮล-7674 กรุงเทพมหานคร 25/09/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 252 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 179,740 เทา ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 253 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 81,861 ส้มเทาขาว 1ฒห-2993 กรุงเทพมหานคร 09/11/2564 248,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม
3- 254 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 100,436 ส้มเทาขาว 1ฒห-7849 กรุงเทพมหานคร 01/12/2564 248,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลขายโดยรูปภาพ| โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม| รถจอดอยู่สต๊อกกรุงเทพมหานคร||สีไม่ตรง
3- 255 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 15 15 / 111,538 เทา ฮล-2600 กรุงเทพมหานคร 16/03/2564 529,000 7% 1,284 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 256 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 150,198 เทา ฮล-3981 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 258 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E 4WD M 527,134 ฒร-3976 กรุงเทพมหานคร 23/02/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|4WD|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 259 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 106,261 เทา ฮล-3954 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 529,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 260 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 130,304 เทา ฮล-4060 กรุงเทพมหานคร 08/05/2564 529,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ป้ายฟ้า
3- 261 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 122,708 ส้มเทาขาว 1ฒห-3005 กรุงเทพมหานคร 09/11/2564 248,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|สีไม่ตรง
3- 262 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 166,679 เทา ฮล-3017 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 515,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 264 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 17 17 / 89,027 เทา 6กฎ-1767 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 400,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 265 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 178,347 เทา ฮล-3973 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 542,000 7% 1,177 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เปลี่ยนวิทยุ
3- 266 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 106,940 ส้มเทาขาว 1ฒห-7851 กรุงเทพมหานคร 01/12/2564 248,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลขายโดยรูปภาพ| โอนฯ2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม| รถจอดอยู่สต๊อกกรุงเทพมหานคร||สีไม่ตรง
3- 268 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) M 1.9 18 18 139,342 ฟ้าน้ำเงินขาว 7กฆ-5412 กรุงเทพมหานคร 07/02/2564 465,000 7% 1,070 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ | โอนฯ2ต่อ
3- 269 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 14 13 / 204,483 น้ำตาล 2กฮ-7556 กรุงเทพมหานคร 25/02/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ตัดต่อเสาประตูหลังซ้ายขวา+พื้นห้องเก็บยางอะไหล่
3- 270 NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S M 28,690 2ฒข-7783 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 ถอนการประมูล 7% 1,926 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 271 HONDA CR-V 2.0 S AT I-VTEC (AS) A 2.0 03 / 279,325 เทา ษก-5688 กรุงเทพมหานคร 24/06/2562 118,000 107 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เฟรมขวาช่วงกลางผุเป็นสนิม
3- 272 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 / 78,702 ส้มเทาขาว 1ฒห-3031 กรุงเทพมหานคร 09/11/2564 248,000 7% 1,070 0 3858.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสนญ.| โอนฯ2ต่อ| เสริมเเหนบ ลงเล่ม| สีไม่ตรง
3- 273 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.0 15 14 / 175,944 เทา ฮล-2123 กรุงเทพมหานคร 10/03/2564 652,000 7% 4,815 107 10
**หมายเหตุ **KL**|รถป้ายฟ้า
3- 274 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 72,417 ขาวเทาส้ม 2ฒข-236 กรุงเทพมหานคร 04/05/2564 277,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 275 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 159,094 ส้มเทาขาว 1ฒฮ-9756 กรุงเทพมหานคร 28/03/2564 277,000 7% 2,140 0 2140.00 10
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ| โอน2ต่อ|เสริมเเหนบ ลงเล่ม||สีไม่ตรง
3- 277 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 16 / 128,239 1ฒย-6062 กรุงเทพมหานคร 07/03/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 278 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J M 2.4 / 125,135 1ฒย-6057 กรุงเทพมหานคร 07/03/2564 ถอนการประมูล 7% 1,070 0 10
**หมายเหตุ ถอนประมูล
3- 280 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.5 DI-D M 2.5 12 12 147,050 เทา ฒท-1943 กรุงเทพมหานคร 17/05/2562 170,000 7% 6,420 0 10
**หมายเหตุ เบาะแค็ปไม่มี
3- 281 MAZDA 3 2.0 Maxx Sports A 2.0 09 08 130,529 ขาว กธ-1054 ภูเก็ต 04/02/2563 125,000 0 10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ซันรูฟ น้ำเข้าถึงเบาะหลังและคอนโซล|โอน2ต่อ|คัสซีผุเป็นสนิม|ไฟเครื่องโชว์|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|เกียร์รั่ว+กระตุก|แอร์ไม่เย็น
3- 282 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 510,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคกรุงเทพฯ|โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
3- 283 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 47,609 ส้มเทาขาว 2ฒข-1997 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 284 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 16 / 44,602 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7803 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 285 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 17 17 / 48,213 ขาวเทาส้ม 1ฒฮ-7823 กรุงเทพมหานคร 22/03/2564 283,000 7% 1,284 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ ลงเล่ม|เดิมสี ขาว
3- 286 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 S Ddi 4WD M 3.0 19 18 30,016 เทา บม-1176 กระบี่ 01/02/2564 368,000 7% 4,815 107 856.00
**หมายเหตุ **KL**|4WD
3- 301 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 170 แรงม้า M - 96 144,310 ขาว 30-0087 ระนอง 31/12/2561 240,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|กระจกหน้าแตก|คัสซีผุและทาสีกันสนิม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 302 - หางพ่วง 99 เหลือง 82-8533 พระนครศรีอยุธยา 31/12/2557 100,000 7% 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 303 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC AT (AS) A 1.8 07 07 / 332,837 เทา กฉ-7599 ตรัง 15/08/2561 153,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ตรัง
3- 304 HINO หัวลาก 10 ล้อ 260 แรงม้า M 10 271,688 ขาว 70-1270 ชัยภูมิ 30/09/2564 650,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|มีชุดโอนฯ1ชุด|รถป้ายเหลือง|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคขอนแก่น|ใช้แก๊ส CNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 305 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 6 ล้อ 240 เเรงม้า M - 08 635,216 ขาว 73-0548 สมุทรปราการ 30/09/2563 600,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 ตุลาคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม มา.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครราชสีมา
3- 306 MITSUBISHI - รถบัส 6 ล้อ 390 เเรงม้า M - 05 ขาว 30-0232 นครศรีธรรมราช 30/06/2561 150,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 สิงหาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พังงา|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 307 ISUZU 10 ล้อ รถบรรทุก10 ล้อ175 แรงม้า M 04 162,160 ขาว ฟ้า เขียว เหลือง 70-6108 เพชรบุรี 30/09/2562 300,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 13 ตุลาคม 2552|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สมุทรสาคร
3- 308 SCANIA - รถบรรทุก 10 ล้อ 410 เเรงม้า M - 13 - ขาว-เขียว 72-8181 สมุทรปราการ 31/12/2562 1,800,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 21 มกราคม 2562|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 309 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 360 เเรงม้า M - 70 75,810 ขาว 32-7390 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 29 ตุลาคม 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 310 NISSAN - รถบัส 6 ล้อ 275 เเรงม้า M - 02 953,493 ขาว-ดำ 30-0624 พังงา 30/09/2562 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 12 พศจิกายน 2555|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 311 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 92 ขาว-น้ำตาล 31-1882 ภูเก็ต 31/12/2562 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 9 มีนาคม 2560|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 312 HINO - รถบัส 6 ล้อ 180 เเรงม้า M - 04 / 186,076 ขาว-น้ำตาล 30-7507 ภูเก็ต 31/03/2563 250,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 5 เมษายน 2556|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
3- 313 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 08 08 / 190,428 ดำ กน-339 ชลบุรี 07/07/2561 130,000 7% 0
**หมายเหตุ ฝากระโปรงหลังไม่มีโลโก้ E| ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-พัทยาใต้
3- 314 TOYOTA ALTIS A 1.6 03 40,337 เทา ขข-4891 อุดรธานี 29/12/2563 40,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสกลนคร
3- 315 TOYOTA SOLUNA A 1.5 03 264,937 น้ำตาล กท-6146 สกลนคร 09/01/2565 30,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคสกลนคร
3- 316 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 294,616 เทา บท-7212 อุตรดิตถ์ 22/05/2561 90,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
3- 317 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 E M 2.5 09 09 331,068 ดำ บท-4700 พะเยา 11/08/2563 147,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
3- 318 MITSUBISHI FUSO รถบรรทุก 10 ล้อ 270 เเรงม้า M - 12 849,018 ขาว 71-9851 สระบุรี 30/09/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เเจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 319 ISUZU - รถบัส 8 ล้อ M - 05 444,780 ขาว-เขียว-เทา 34-0987 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 700,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 320 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ 270 เเรงม้า M - 99 205,712 ขาว 34-0829 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 240,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 321 ISUZU NPR รถบรรทุก 6 ล้อ 130 เเรงม้า M - 10 ขาว 65-3068 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 270,000 7% 0
**หมายเหตุ **ECL**|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 322 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380 แรงม้า M - 04 / 2,238,409 ขาว 72-2449 สมุทรปราการ 31/03/2561 500,000 7% 14,980 0
**หมายเหตุ **ECL**|คัดเล่มใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14 กรกฎาคม 2559|ประมูลตามรูปภาพรถจอดสาขารังสิตคลอง8
3- 323 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 LE M 2.5 07 07 259,071 เทา บบ-4038 พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 153,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม,ชำรุด|กระจกหน้าแตก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา
3- 324 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 0 น้ำตาล ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร 22/03/2560 70,000 7% 5,350 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|Sawad|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
3- 325 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D (AB) M 3.0 14 14 159,610 เทา ฮร-3958 กรุงเทพมหานคร 23/07/2563 454,000 7% 4,280 0 2140.00
**หมายเหตุ **ดีเด็ด**|ประมูลรูปภาพ รถจอดสต๊อคสุราษฎร์ธานี |โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 326 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 15 14 / 103,032 ส้ม ขข-9974 ภูเก็ต 22/01/2563 350,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|4WD|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ สต๊อคเชียงใหม่|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)|ไม่มีแผ่นเพลท