กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 28-01-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 11,273 2ขช-3409 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 0 321.00
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 20 / / / 7,517 1กด-6508 ประจวบคีรีขันธ์ 25,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GN M / / 6,452 8กธ-2452 กรุงเทพมหานคร 14,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 20 / 5,279 1กน-9748 ตรัง 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 85,077 1กฉ-6452 เพชรบุรี 9,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 36,433 1กย-7494 ระยอง 14,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9กฉ-8626 กรุงเทพมหานคร 12,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 45,359 1กฌ-5312 ชุมพร 09/01/2563 12,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 20 / 1กฎ-4089 ชุมพร 03/03/2564 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,102 1กผ-4435 บุรีรัมย์ 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 16,195 1กฎ-3790 ชุมพร 17,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GN M / / 2,189 2กฆ-9697 อุดรธานี 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 31,703 1ขถ-5117 กรุงเทพมหานคร 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 GPX DEMON-150GN M / / 6,627 2กฆ-706 อุดรธานี 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 3,512 3กฆ-7559 ชลบุรี 7,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 GPX DEMON-150GR M 150 / / 2,997 3กฎ-7284 ชลบุรี 22/04/2564 14,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 20 / 4,444 1กว-6095 นครศรีธรรมราช 22,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 11,093 1กท-5027 ภูเก็ต 22,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 21,078 1กถ-3464 ตรัง 20,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 13,619 9กผ-2983 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 24,988 1กม-9871 สกลนคร 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 45,994 9กศ-4605 กรุงเทพมหานคร 16,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,817 1กษ-7716 สกลนคร 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,445 1กษ-6345 สกลนคร 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 68 2ขห-1646 - 26,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 13,698 3กฐ-6135 - 8,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I A / 12,614 2กฆ-6407 ระยอง 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 6,632 1กฎ-8495 ชุมพร 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,160 1กษ-56 สกลนคร 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 6,907 2ขช-8263 กรุงเทพมหานคร 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 47,742 1ขล-9101 - 21,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 3,965 2กง-3092 ระยอง 30,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 13,642 1กญ-6095 ชุมพร 28,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 6,291 2กฆ-9659 ระยอง 22,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 14,128 1กฒ-2662 ปราจีนบุรี 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 5,804 2กง-4776 ขอนแก่น 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I 4,884 1กศ-6242 สงขลา 26,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,235 2กจ-4484 ขอนแก่น 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,233 2กฆ-6060 อุดรธานี 26,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 4,079 2กฆ-2513 ระยอง 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 20 / 3,058 1กจ-4597 - 32,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ป้ายแดง80-873| ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 4,324 2กฆ-7353 หนองคาย 29,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 15,460 1กบ-4590 ตรัง 28,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 8,959 2กน-3810 ชลบุรี 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 4,895 3กฌ-2228 ชลบุรี 28,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 3,949 1กฐ-7397 เลย 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 37,353 1กณ-574 เพชรบุรี 12,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 6,933 1กท-5291 นครปฐม 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 14,736 3กญ-8548 ชลบุรี 23,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 6,280 1ขห-8562 กรุงเทพมหานคร 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 9,891 1กย-9760 บุรีรัมย์ 26/06/2564 21,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON M / / 2,596 2กฆ-9687 อุดรธานี 22,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 2,082 2ขร-2348 กรุงเทพมหานคร 29,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 3,183 2กค-7878 ระยอง 29,000 7% 0
G 9999 GPX LEGEND 150 M / 1ขฬ-2711 - 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 7,444 3กญ-9728 ชลบุรี 27,000 7% 0
G 9999 GPX LEGEND 200 M / / 10,473 2กค-1160 ระยอง 12,000 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 15,741 1กว-2840 สงขลา 20,000 7% 0
G 9999 GPX LEGEND 200 M / / 35,398 8กล-7166 - 6,000 7% 0
G 9999 RYUKA CLASSIC M 277 1กม-4080 สุราษฎร์ธานี 2,000 7% 0 321.00
G 9999 GPX LEGEND 150 1กล-8766 สงขลา 8,000 7% 0
G 9999 RYUKA CRUISER M / 2,694 1กณ-2827 เพชรบุรี 8,000 7% 0
G 9999 GPX RAPTOR RZ180 M / / 3,618 2กฒ-7272 เชียงใหม่ 20,000 7% 0
G 9999 RYUKA RK125 M / 238 2ขภ-6478 - 7,000 7% 0
G 9999 HONDA ADV 150 A / / 1กร-8291 ราชบุรี 20,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 9999 RYUKA RK125 6,756 1กต-7894 เพชรบูรณ์ 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กต-7894 เพชรบูรณ์|
G 9999 HONDA ADV 150 A / / / 6,164 1กว-9953 สุราษฎร์ธานี 52,000 7% 0
G 9999 STALLIONS CENTAUR M / / 26,415 8กล-6972 กรุงเทพมหานคร 12,000 7% 0
G 9999 SUZUKI GSX-R150 M 1ขฒ-9225 กรุงเทพมหานคร 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 HONDA CB 150R M / / 40,594 9กก-9446 กรุงเทพมหานคร 21,000 7% 0
G 9999 HONDA CBF 150 NAJ TH M 19 / / 11,981 1กร-513 สุราษฎร์ธานี 25,000 7% 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 9กส-3072 กรุงเทพมหานคร 30,000 7% 0
G 9999 HONDA CB 150R M / / 13,514 1กญ-779 ชุมพร 32,000 7% 0
G 9999 YAMAHA EXCITER 150 M / 34,995 1กต-6151 ร้อยเอ็ด 13,000 7% 0
G 9999 HONDA CB 150R M 19 / 20,146 1กญ-9956 สระแก้ว 24,000 7% 0
G 9999 YAMAHA EXCITER 150 M 18 / / / 1กพ-1075 สุราษฎร์ธานี 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 HONDA CBR 150 R M / / 9,744 2กก-4954 อุดรธานี 30,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 5,840 ชุดจด0030 - 16,000 7% 0 321.00
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 27,979 9กส-5754 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN 115I M / 4,700 9กฮ-9129 กรุงเทพมหานคร 16,000 7% 0 321.00
G 9999 HONDA CLICK 125I 125 46,253 1กญ-7547 สระแก้ว 18,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 6,769 1ขร-9857 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 15,382 จลว-117 ชลบุรี 2,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 74,342 1กฐ-620 กรุงเทพมหานคร 13,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / 6,466 9กร-9907 กรุงเทพมหานคร 26,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 28,206 2กร-5793 ชลบุรี 17,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / / 25,769 1กภ-152 สุราษฎร์ธานี 25,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 16,998 2กฬ-2897 ชลบุรี 22,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / / 12,698 3กฉ-1263 ชลบุรี 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 17,355 1กถ-3788 ภูเก็ต 23,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 14,266 1กน-475 หนองคาย 29,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I M / 31,907 9กฮ-741 กรุงเทพมหานคร 18,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 3,825 3กช-3217 ชลบุรี 32,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK A / 11,214 9กน-8318 กรุงเทพมหานคร 17,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 20 / 13,131 1กศ-3408 สุราษฎร์ธานี 23,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 25,539 1ขห-8546 กรุงเทพมหานคร 12,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 44,534 1ขช-1506 กรุงเทพมหานคร 20,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 22,665 1ขล-7727 กรุงเทพมหานคร 13,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 9,829 1กษ-1420 สุราษฎร์ธานี 26,000 7% 0
G 9999 YAMAHA LEXI A / / 8,479 3กญ-6302 ชลบุรี 25,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 53,019 1กณ-3764 กรุงเทพมหานคร 4,000 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 16,312 1กส-8451 อุดรธานี 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 YAMAHA N-Max A / 2กข-7260 ระยอง 12,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 5,146 2ขฉ-9892 กรุงเทพมหานคร 32,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 31,633 2ขภ-2373 กรุงเทพมหานคร 28,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 1กฆ-7350 - 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 8กฌ-2698 กรุงเทพมหานคร 23,000 7% 0 321.00
G 9999 YAMAHA N-Max A / 7,060 1ขภ-401 กรุงเทพมหานคร 42,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 28,678 1กท-2840 ลพบุรี 26,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / 1,329 2กง-3040 ระยอง 32,000 7% 0
G 9999 YAMAHA QBIX M / 5,064 2กฆ-719 อุดรธานี 20,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / 8,345 1กธ-2847 ภูเก็ต 30,000 7% 0
G 9999 YAMAHA QBIX125 A / / 2กข-8186 อุดรธานี 22,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / 9,912 1กล-3800 สุราษฎร์ธานี 29,000 7% 0
G 9999 YAMAHA XSR155 M / / 8,685 1ขด-9274 กรุงเทพมหานคร 34,000 7% 0
G 9999 YAMAHA XSR155 M / / / 2,400 1กษ-316 สุราษฎร์ธานี 46,000 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / 1กญ-6780 ศรีสะเกษ 10,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 53,163 1กฐ-1128 เพชรบุรี 6,000 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 3กญ-8562 ชลบุรี 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 14,624 3กญ-2871 ชลบุรี 04/03/2564 32,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 26,417 1กฐ-2107 - 9,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 6,252 1กฐ-466 ชุมพร 24,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 31,436 2กน-1750 ชลบุรี 27,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX A / 38,798 1กฒ-1456 สมุทรสาคร 27,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 47,357 1กฒ-3769 เลย 33,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 46,194 1กฐ-1170 กาญจนบุรี 30,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 2กร-5670 ชลบุรี 35,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX A / 9กก-5809 กรุงเทพมหานคร 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 9999 HONDA PCX 150 A / 36,327 1กธ-8043 ภูเก็ต 38,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 3,876 3กช-988 ชลบุรี 42,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 5,215 1กถ-6846 ภูเก็ต 48,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX A / 4,350 1กธ-8167 สมุทรสาคร 46,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 31,051 1ขร-5498 กรุงเทพมหานคร 38,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 3,045 2กง-663 ระยอง 52,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I 1กบ-9029 สุราษฎร์ธานี 14,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I 9,804 1กฌ-8295 บึงกาฬ 23,000 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กฌ-8295|
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3,566 1กธ-7701 สมุทรสาคร 26,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 3,961 2ขฌ-7687 กรุงเทพมหานคร 24,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I 110 3,627 1กฎ-8609 สระแก้ว 26,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 5,210 1กน-4368 สมุทรสาคร 25,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 5,086 2กฆ-2956 อุดรธานี 25,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 711 1ขฮ-8152 กรุงเทพมหานคร 27,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I 110 2,344 3กช-9883 ชลบุรี 26,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / / 1,179 1กง-9608 ระนอง 27,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 1,903 3กง-6257 ชลบุรี 26,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 11,078 1ขญ-1143 กรุงเทพมหานคร 21,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 9กฬ-8815 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3กฆ-121 ชลบุรี 19,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 13,197 1กล-3087 สุราษฎร์ธานี 22,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 2,499 1กน-9604 ศรีสะเกษ 26,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 20 / / / 11,050 1กด-7243 ประจวบคีรีขันธ์ 23,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 22,608 2กค-7011 ระยอง 17,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 2,082 1กญ-8225 บึงกาฬ 25,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 28,640 2กฐ-5135 กรุงเทพมหานคร 9,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 115 / 12,842 2กอ-5606 ชลบุรี 18,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 20 / 4,628 1กบ-1966 ภูเก็ต 23,000 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ป้ายแดง56-252|
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 16,233 1กผ-6070 ชลบุรี 8,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 10,715 1กถ-3790 ภูเก็ต 17,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 14,540 1กญ-8243 ชุมพร 21,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 11,556 1กด-645 เพชรบุรี 21,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 5,786 3กช-6776 ชลบุรี 20,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB 110 8,308 1กฐ-281 สระแก้ว 16,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB 110 3,160 1กฎ-3908 สระแก้ว 24,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 7,884 1กว-9278 สุราษฎร์ธานี 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,787 1กอ-9602 ระยอง 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 11,784 1กฎ-6175 ยโสธร 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 38,368 1กษ-5344 อุดรธานี 10,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 15,378 1กญ-2786 ปราจีนบุรี 14,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 42,275 1กฐ-5268 เพชรบุรี 9,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 16,318 1กย-3946 สุราษฎร์ธานี 13,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 42,348 1กณ-2502 นครปฐม 9,000 7% 0 321.00
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 110 / 25,141 1กถ-3952 ศรีสะเกษ 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 7,619 1กธ-5903 ศรีสะเกษ 21/05/2564 19,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,411 1กต-7591 สมุทรสาคร 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 17,441 1กฏ-3316 ชุมพร 20/02/2564 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 20 / 14,790 1กน-9747 ตรัง 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 26,352 1กฆ-6803 ระนอง 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,142 8กฮ-4516 กรุงเทพมหานคร 21,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I 110 5,686 1กญ-7256 สระแก้ว 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 38,806 1กง-5548 ระนอง 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 8,044 1กถ-9592 ภูเก็ต 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 8,577 1กง-8145 ระนอง 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 3,868 1ขช-7179 - 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 11,010 1กฎ-5853 ชุมพร 27/04/2564 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,387 1กล-582 สุราษฎร์ธานี 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,623 1กร-7900 นครศรีธรรมราช 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I 110 56,408 1กญ-4674 สระแก้ว 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 7,416 1กญ-3133 บึงกาฬ 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,388 2กฒ-1759 นครราชสีมา 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,898 1กษ-3481 นครศรีธรรมราช 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 A / 33,566 คคก-917 ระยอง 2,000 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / - 3กฐ-5165 กรุงเทพมหานคร 7,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 5,282 2ขฆ-5020 กรุงเทพมหานคร 19,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A / 19,593 1กฬ-684 ระยอง 10,000 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 55,819 1กฒ-1035 ประจวบคีรีขันธ์ 20,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 49,263 3กผ-5387 กรุงเทพมหานคร 7,000 7% 0
G 9999 YAMAHA QBIX125 A / 18,228 1ขช-8255 กรุงเทพมหานคร 18,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 37,140 1กษ-2724 ระยอง 7,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 4,397 1กฉ-7094 ชุมพร 15,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 31,581 1กฮ-4026 ระยอง 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 23,635 1กฌ-8006 ชุมพร 13,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 17,606 1กย-9774 นครศรีธรรมราช 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 42,080 1กฏ-8968 สุราษฎร์ธานี 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 28,482 ดำ-ส้ม 1กฎ-7267 จันทบุรี 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 29,940 9กฌ-8775 กรุงเทพมหานคร 16,000 7% 0