กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 (ลาน 2) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 28-01-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
2- 9999 TOYOTA VENTURY A 2.7 09 09 281,600 ขาว-น้ำตาล ฮต-9542 กรุงเทพมหานคร 30/11/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 05 05 / 33,445 เทา บธ-2596 กาฬสินธุ์ 12/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 09 09 / 182,536 ขาว บล-1898 กาฬสินธุ์ 18/11/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 1.9 18 18 50,833 เทา กธ-3832 กระบี่ 26/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 06 06 208,497 ฟ้า บธ-6498 กระบี่ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 11 11 172,682 เทา กง-4565 ประจวบคีรีขันธ์ 21/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 09 09 143,158 เทา บห-3957 จันทบุรี 29/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 FORD RANGER CAB M 2.2 18 18 32,460 เทา บว-9057 ร้อยเอ็ด 06/12/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 07 07 / 176,992 เทา ผฉ-7580 ระยอง รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 15 15 / 162,325 ขาว บล-7824 กาฬสินธุ์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO PRERUNNER M 13 13 / 123,398 ดำ บย-4454 กาฬสินธุ์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 102,056 เทา 2กช-8120 กรุงเทพมหานคร 17/06/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 2.5 08 07 / 271,711 ขาว บม-6532 เพชรบุรี 28/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 14 13 385,157 น้ำเงิน 2ฒภ-838 กรุงเทพมหานคร 21/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 10 10 162,649 ขาว บว-1784 ฉะเชิงเทรา 16/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 2.5 12 12 119,229 ดำ ฒภ-9307 กรุงเทพมหานคร 20/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 A 3.0 07 06 204,535 ดำ ชภ-2239 กรุงเทพมหานคร 21/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 NISSAN NAVARA M 2.5 20 19 3,721 แดง-ดำ 2ฒฬ-6152 กรุงเทพมหานคร 26/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON A 2.4 19 18 103,371 ดำ 2ฒบ-4345 กรุงเทพมหานคร 18/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX M 2.5 12 12 166,724 เทา 2ฒถ-9056 กรุงเทพมหานคร 26/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX M 1.9 19 19 15,207 เทา ยฉ-5622 นครราชสีมา 25/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX M 2.5 13 12 213,164 เทา ฒย-6269 กรุงเทพมหานคร 04/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 2.5 19 19 2,376 ขาว บว-6240 พระนครศรีอยุธยา 27/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO A 2.5 14 13 179,334 เทา 1ฒฉ-2780 กรุงเทพมหานคร 30/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 19 19 62,116 เทา กย-9045 ลพบุรี 02/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 19 19 65,299 ดำ 2ฒษ-6949 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 18 18 54,593 ดำ บล-6674 ลพบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 19 19 20,056 ดำ ยค-3880 ชลบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 15 15 173,046 ขาว บม-7693 ปราจีนบุรี 31/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 08 07 174,706 ดำ กจ-7334 ฉะเชิงเทรา 02/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 1.9 19 19 38,411 ขาว กธ-4662 ปราจีนบุรี 26/07/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 14 14 / 170,222 ขาว บษ-7517 จันทบุรี 15/07/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA HILUX VIGO CAB M 06 06 233,684 เทา ผผ-9334 ขอนแก่น รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 10 10 / 204,320 ดำ บธ-223 นครพนม รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ถฬ-3922กทม| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 17 16 115,350 เทา บว-8554 สกลนคร 30/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 2.5 19 19 38,159 เทา บว-7484 พระนครศรีอยุธยา 25/11/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 18 18 72,257 ขาว 2ฒฒ-473 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 20 20 26,476 เทา บว-9577 พระนครศรีอยุธยา รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 11 11 194,723 เทา บว-5743 นครสวรรค์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX M 2.5 14 14 111,214 ขาว บร-7278 กาฬสินธุ์ 27/06/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX M 07 07 245,329 เทา 9กฎ-4274 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB A 2.2 12 12 165,124 ดำ ฆฐ-4765 กรุงเทพมหานคร 24/04/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 NISSAN NAVARA M 2.5 19 19 9,727 ดำ 2ฒว-4195 กรุงเทพมหานคร 24/09/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 2.5 13 13 138,758 ขาว 1ฒค-1735 กรุงเทพมหานคร 19/12/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA HIACE M 3.0 14 14 282,425 ขาว ฮย-7914 กรุงเทพมหานคร 13/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.5 06 05 288,230 เทา ฌห-3147 กรุงเทพมหานคร 06/06/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 2.5 08 08 170,593 เทา ถฉ-466 กรุงเทพมหานคร 26/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 211,046 น้ำตาล บธ-2775 ปทุมธานี 19/05/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX M 2.5 14 13 99,543 เทา ผษ-5620 ชลบุรี 31/01/2561 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 3.0 06 05 290,622 เทา ตฎ-3560 กรุงเทพมหานคร 16/01/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 05 05 241,773 เทา 5กผ-5307 กรุงเทพมหานคร 16/11/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 2.5 14 14 เทา 1ฒฎ-1397 กรุงเทพมหานคร 15/09/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 2.4 19 18 33,450 ขาว 2ฒล-2048 กรุงเทพมหานคร 16/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 12 12 88,140 เทา ฆศ-7573 กรุงเทพมหานคร 30/08/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 2.5 14 13 82,598 ขาว บย-3791 กาญจนบุรี 20/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 2.5 19 18 28,525 เทา ยก-9554 ชลบุรี 05/04/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 2.5 14 13 125,556 ขาว 1ฒฎ-8401 กรุงเทพมหานคร 13/10/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 07 06 227,733 ดำ กฉ-5419 ระยอง 11/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 06 06 276,723 เทา บย-713 ประจวบคีรีขันธ์ 30/08/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 11 11 / 288,144 เทา บม-7680 เพชรบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 FORD RANGER DOUBLECAB A 12 12 189,891 ดำ กท-6139 ประจวบคีรีขันธ์ 28/11/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M 11 11 260,943 ขาว กน-1520 เพชรบุรี 01/08/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS A 19 19 21,376 ขาว กต-5275 เลย รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 NISSAN NP300 NAVARA SINGLE CAB M 18 18 / 24,083 ขาว ผท-9107 อุดรธานี รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 13 12 158,809 เทา ผค-8962 นครสวรรค์ 11/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 15 15 81,342 น้ำตาล บษ-762 สระบุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 14 14 116,243 ขาว 2ฒน-203 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 08 08 157,619 น้ำตาล บบ-3264 สระแก้ว 29/10/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 14 13 95,619 เทา บพ-415 สระแก้ว 26/03/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 14 14 106,283 ขาว บธ-6656 สระแก้ว 15/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 20 19 16,484 เทา บย-592 ปราจีนบุรี 31/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO CAB M 2.5 12 11 / 172,252 เทา บว-3472 ฉะเชิงเทรา 10/02/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 2.5 14 13 / 331,617 เทา บม-4813 ปราจีนบุรี 23/01/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 12 12 186,894 เทา บว-2094 บุรีรัมย์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 19 19 27,311 ขาว 2ฒฬ-4150 กรุงเทพมหานคร รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ อ-9379 กทม.| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 14 14 / 100,709 ขาว บว-6800 สกลนคร 06/01/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO M 15 15 / 116,337 เทา บค-5954 บึงกาฬ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 19 19 / 21,393 เทา บษ-251 สกลนคร 14/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 15 15 179,338 ขาว บต-3853 สิงห์บุรี รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บร-9506 ร้อยเอ็ด| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 ISUZU D-MAX SPARK EX M 08 08 / 389,859 เทา บล-821 สุรินทร์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 13 13 266,313 ดำ บร-7632 สุรินทร์ รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
2- 9999 TOYOTA VIGO SMART CAB M 11 11 / 357,553 ขาว ผษ-7020 ชลบุรี 06/09/2562 รอราคาอนุมัติ 7% 0
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท