กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 03-12-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 GPX DEMON-150GN M / / 17,246 1กว-2428 อุดรธานี 10,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON M / / 15,520 8กฒ-6563 กรุงเทพมหานคร 13,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON M / / 855 3กญ-5235 ชลบุรี 16,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR 6,424 1กธ-9416 ภูเก็ต 19,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 4,877 1กฐ-8958 เลย 20,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M 20 / / 3,837 1กน-7729 ภูเก็ต 20,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M 19 / / 16,649 1กธ-2240 ภูเก็ต 15,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 3,371 2กฬ-1621 ชลบุรี 17,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 18,085 9กด-6944 - 13,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 2,548 1กท-9607 ลพบุรี 20,000 7% 0
G 9999 GPX RACING M / 15,410 9กบ-9046 - 13,000 7% 0
G 9999 GPX LEGEND 150 M / 20,961 2กฉ-6393 - 12,000 7% 0
G 9999 GPX LEGEND 200 M / / 2,301 2กข-5582 ระยอง 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 9999 GPX LEGEND 200 M / / 1กฒ-4601 - 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 9999 GPX MAD300 M / / 2,676 1กบ-6590 พระนครศรีอยุธยา 20,000 7% 0
G 9999 GPX POPZ M / 7,905 1ขห-3484 - 18,000 7% 0