กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 (ลาน 1) SCB+MIX เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-10-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
1- 001 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 19 19 / 16,281 ส้ม ผต-3286 ระยอง 08/11/2563 260,000 7% 2,140 107 6
1- 002 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 / 138,120 ขาว ฆร-7271 กรุงเทพมหานคร 16/11/2562 150,000 7% 3,210 107 6
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ตัดต่อเลาะเชื่อมศัสซีหลังซ้าย
1- 003 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 16,393 เทา ยง-2236 เชียงใหม่ 12/02/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2G20
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 004 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 / 84,587 ขาว กท-4443 กระบี่ 29/03/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2G20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
1- 005 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.8 G/PRE ROCCO NAVI (AT) AB/ABS A 2.8 18 18 / 9,275 ดำ กย-1164 สระบุรี 26/11/2562 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2G19
**หมายเหตุ รวมVAT|NAVI-ในตัว / ค่าภาษีค้างชำระ 6,571
1- 006 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 22,472 ดำ 8กฆ-3231 กรุงเทพมหานคร 17/12/2562 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,919
1- 007 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 16 14 / 44,490 ดำ 5กค-8474 กรุงเทพมหานคร 11/03/2562 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,751
1- 008 TOYOTA FORTUNER 2.4 G (AT) AB/ABS A 2.4 20 19 / 31,227 ดำ 9กม-2666 กรุงเทพมหานคร 19/03/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 009 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT (AB/ABS) A 1.6 19 18 / 28,163 เทา 8กง-8402 กรุงเทพมหานคร 14/03/2564 รอราคาอนุมัติ 107 2140.00 2G17
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 010 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 53,597 ขาว กฉ-7644 พะเยา 30/05/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2G16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 011 TOYOTA YARIS 1.2 Entry CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / - เทา 9กษ-4875 กรุงเทพมหานคร 09/04/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2G15
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 012 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 19,956 แดง กท-1162 ประจวบคีรีขันธ์ 14/11/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,195
1- 013 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 / 38,708 แดง ขง-2197 ระยอง 09/07/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 014 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS ZEDITION (AT) AB/ABS A 2.4 19 19 / 33,082 เทา บท-65 นครนายก 10/10/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 015 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AT) AB/ABS A 2.4 18 18 / 34,337 เทา กง-5912 หนองบัวลำภู 30/08/2562 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT|ไฟเครื่องโชว์ / ค่าภาษีค้างชำระ 9,659
1- 016 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 / - เทา ยค-4716 นครราชสีมา 20/09/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT|ดัดแปลงกระจกเป็นระบบไฟฟ้า
1- 017 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 16 16 / 27,747 ขาว บม-9757 ชุมพร 19/12/2563 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT|ถอด AB ใต้พวงมาลัย|แต่ง ABS|ไฟ ABS โชว์
1- 018 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB) M 2.5 14 14 136,613 ดำ บบ-4518 เพชรบุรี 04/06/2563 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT|กระจกหน้าแตกเป็นจุด / ค่าภาษีค้างชำระ 1,102
1- 019 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 / 19,961 ดำ ยข-8135 เชียงใหม่ 28/03/2564 รอราคาอนุมัติ 4,280 107 2140.00 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 020 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / - ขาว บม-9731 ปราจีนบุรี 11/12/2563 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ ||รวมVAT
1- 021 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS ZEDITION (AB/ABS) M 2.4 20 20 / 5,529 ดำ ยต-6794 นครราชสีมา 23/04/2564 รอราคาอนุมัติ 2,675 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 022 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J (4WD) AB/ABS M 2.8 20 19 / 13,201 เทา ผธ-2448 สุราษฎร์ธานี 02/06/2564 รอราคาอนุมัติ 4,815 107 2140.00 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT|4WD
1- 023 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 19 19 / 17,226 ดำ บธ-7306 ปทุมธานี 06/06/2564 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 024 TOYOTA VIOS 1.5 TRD (AB) A 1.5 15 15 51,199 ขาว กท-3507 ฉะเชิงเทรา 08/09/2562 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,386
1- 025 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 / 87,785 เทา 5กย-449 กรุงเทพมหานคร 02/11/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00 2H16
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 026 TOYOTA SIENTA 1.5 V-CVT (AB/ABS) A 1.5 19 19 / 69,126 เทา งย-1781 ชลบุรี 12/06/2564 รอราคาอนุมัติ 1,926 107 2140.00 2H15
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 027 TOYOTA YARIS 1.2 MID-CVT (AB/ABS) A 1.2 20 20 / 92,353 เทา กฉ-438 นครนายก 24/04/2564 รอราคาอนุมัติ 2,140 107 2140.00 2H15
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-7063 นครราชสีมา| รวมVAT
1- 028 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 19 18 / 40,520 ขาว บม-4984 เพชรบุรี 28/02/2564 รอราคาอนุมัติ 3,210 107 2140.00 2H14
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 033 TOYOTA VIOS 1.5 J/MT (AB/ABS) M 1.5 13 13 / 142,643 ขาว 2กต-2950 กรุงเทพมหานคร 07/08/2563 รอราคาอนุมัติ 1,070 107 2140.00
**หมายเหตุ รวมVAT
1- 045 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 / 105,919 เทา ฮล-3972 กรุงเทพมหานคร 06/05/2564 576,000 7% 1,070 0 2140.00 2I18
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 047 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 219,285 เทา ฮล-133 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 576,000 7% 1,284 0 2140.00 2I17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกร้าว
1- 051 TOYOTA INNOVA 2.0 G A 2.0 15 14 / 261,119 ดำ ณข-3687 กรุงเทพมหานคร 02/07/2563 280,000 7% 1,070 0 2J21
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถ เดิมเป็น รย.01 บริการทัศนาจร(รถป้ายเขียว)|ติดแก๊ส LPGลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 053 TOYOTA COMMUTER 136 แรงม้า M 18 63,990 ขาว 34-0500 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 600,000 7% 10,165 0 2J20
**หมายเหตุ ไฟเครื่องโชว์|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่ 8กค.2562|กระจกหน้าแตกเป็นจุด|แผ่นเพลทมีรอยถูกถอด ไม่รับผิดชอบเรื่องแผ่นเพลททุกกรณี
1- 054 HONDA CITY ZX 1.5 V VTEC A 1.5 08 07 149,350 เทา ญฉ-1674 กรุงเทพมหานคร 03/02/2562 168,000 7% 1,070 0 2J19
1- 055 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 14 / 248,770 เทา ฮล-153 กรุงเทพมหานคร 12/01/2564 576,000 7% 1,284 0 2140.00 2J19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|กระจกหน้าเเตกเป็นจุด
1- 056 FOTON COLUMBUS 2.8 M 2.8 77,909 ขาว ชุดจด3324 - 148,000 7% 4,815 107 2J18
**หมายเหตุ แอร์แบคแตก
1- 057 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 06 06 315,516 เทา ยข-321 ชลบุรี 26/04/2563 200,000 7% 2,140 0 2J17
1- 058 NISSAN FRONTIER KINGCAB 2.7 TL M 2.7 05 05 521,383 ขาว ณฮ-353 กรุงเทพมหานคร 10/06/2564 70,000 7% 1,070 107 2J16
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|เสริมเเหนบ ลงเล่ม|หลังคา+เสาประตูขวาผุเป็นสนิม|กระจกหน้าแตกกระจายรอยยาว
1- 060 VOLVO S 60 A 2.3 05 04 / 139,119 ดำ ศห-1497 กรุงเทพมหานคร 29/07/2557 100,000 0 2J14
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 061 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E (CNG) M 2.7 12 12 294,285 แดง ฆห-4139 กรุงเทพมหานคร 28/09/2561 202,000 7% 4,815 0 2J21
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 062 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 12 12 / 134,411 เเดง กพ-2523 ฉะเชิงเทรา 07/09/2563 180,000 7% 1,926 0 2J21
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ฆษ-9765 กรุงเทพมหานคร|
1- 063 ISUZU MU-7 3.0 AT A 3.0 06 05 / 357,312 ดำ เทา 7กฎ-9611 กรุงเทพมหานคร 24/01/2563 235,000 7% 1,070 0 2J20
1- 064 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 VVTI (CNG) M 2.7 12 11 999,999 ขาว ฮพ-312 กรุงเทพมหานคร 22/03/2563 270,000 7% 1,070 0 2J19
**หมายเหตุ แผ่นเพลท+เรือนไมล์ชำรุด|รถป้ายฟ้า|ติดแก๊ส CNGลงเล่มกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 066 TOYOTA COMMUTER 109 แรงม้า M - 12 / 305,855 ขาว 33-4981 กรุงเทพมหานคร 31/03/2561 320,000 7% 1,070 0 2J18
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการชำรุด|จดทะเบียนมาใหม่ วันที่18 เมษายน 2560|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|แผ่นเพลทชำรุดฉีกขาด
1- 067 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XL M 2.5 07 06 198,381 เทา บท-6761 สมุทรปราการ 01/12/2562 150,000 107 2J17
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยเเจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)
1- 068 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 16 16 / 163,403 เทา ฮว-6845 กรุงเทพมหานคร 01/09/2564 598,000 7% 1,070 0 2140.00 2J16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า
1- 069 FORD RANGER DOUBLECAB 3.2 WILDTRAK 4WD (AT) A 3.2 16 15 / 97,103 ขาว กท-7167 ปราจีนบุรี 15/02/2564 508,000 107 2J15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|4WD|กระจกหน้าแตกเป็นจุด
1- 070 NISSAN CEFIRO 2.0 A 2.0 01 / 328,709 น้ำตาล ภร-9032 กรุงเทพมหานคร 25/01/2560 50,000 7% 0 2J14
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 071 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 / 106,068 ดำ ฮย-7138 กรุงเทพมหานคร 24/02/2563 750,000 7% 1,070 0 2J21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 072 TOYOTA ALTIS 1.6 E CVT (CNG) A 1.6 16 16 / 243,847 ขาว 5กบ-5268 กรุงเทพมหานคร 30/08/2560 320,000 7% 0 2J21
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 073 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER M 2.2 12 12 99,382 ฟ้า กพ-5962 ระยอง 08/10/2562 310,000 7% 3,745 0 2J20
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 074 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 09 09 / 238,402 ดำ ฌอ-7300 กรุงเทพมหานคร 25/09/2563 310,000 7% 1,070 0 2J19
1- 075 MAZDA 3 2.0 MAXX SPORTS A 2.0 12 11 / 222,530 แดง 7กม-6093 กรุงเทพมหานคร 24/02/2563 270,000 7% 1,070 0 2J18
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 080 TOYOTA COROLLA 1.6 GXI A 1.6 95 262,888 เขียว ธอ-7291 กรุงเทพมหานคร 19/01/2564 29,000 107 2J15
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 081 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S M 2.5 15 15 235,936 ขาว 4กต-1790 กรุงเทพมหานคร 20/07/2564 365,000 7% 1,070 0 2140.00 2J14
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 082 MERCEDES-BENZ S 280 A 2.8 04 / - เทา ษธ-67 กรุงเทพมหานคร 08/03/2563 300,000 7% 1,070 0 2K21
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 084 MERCEDES-BENZ E200 A 1.8 03 / 165,827 เทา สร-6111 กรุงเทพมหานคร 24/04/2562 300,000 7% 1,070 0 2K20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 089 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX (MT) M 1.2 13 13 / 72,838 ขาว กบ-8523 อุบลราชธานี 03/09/2557 90,000 7% 107 2K16
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกรณี
1- 090 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (AT) A 3.0 14 14 / 168,627 เทา ฮร-6441 กรุงเทพมหานคร 18/09/2563 536,000 7% 1,605 0 2140.00 2K15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|เบาะไม่ครบ
1- 093 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 / 110,126 ขาว ฮย-7141 กรุงเทพมหานคร 24/02/2563 750,000 7% 1,070 0 2K21
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้ ||ลักษณะไม่ตรง เบาะไม่ครบ
1- 094 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 15 15 193,943 เทา ฮล-5601 กรุงเทพมหานคร 30/06/2564 576,000 7% 1,070 0 2140.00 2K20
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|โอนฯ2ต่อ|เบาะไม่ครบ
1- 095 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D (NAVI) M 3.0 15 15 / 179,740 เทา ฮล-3020 กรุงเทพมหานคร 27/03/2564 576,000 7% 1,070 0 2140.00 2K19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|รถป้ายฟ้า|NAVI ในตัว
1- 096 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z M 2.5 15 15 / 82,380 ดำ 1ฒพ-2353 กรุงเทพมหานคร 03/11/2563 443,000 7% 0 2K19
1- 098 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 11 11 / 63,597 ดำ บย-1043 ประจวบคีรีขันธ์ 23/02/2563 240,000 7% 3,210 0 2K17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 099 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DI-D M 2.5 07 07 103,724 ขาว-เเดง 3ฒค-2364 กรุงเทพมหานคร 02/10/2564 145,000 107 2K16
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย100รับเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยเเจ้งไม่ใช้รถตลอดไป)
1- 100 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE M 2.5 08 07 บม-7470 กระบี่ 16/01/2564 148,000 0 2K16
1- 102 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LT Z71 (AT) A 2.8 15 15 / 55,956 น้ำตาล ขว-5979 ชลบุรี 16/12/2562 320,000 7% 1,926 0 2K21
1- 103 BMW 730LD A 3.0 10 09 / 160,189 ขาว 9กค-9461 กรุงเทพมหานคร 04/03/2564 850,000 7% 1,070 0 2H12
**หมายเหตุ NAVI ในตัว|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 104 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC (AT) A 1.8 09 09 161,222 ดำ 9กฉ-7467 กรุงเทพมหานคร 14/09/2563 200,000 7% 1,070 0 2H12
**หมายเหตุ เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิก
1- 105 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 / 178,648 เทา 3กย-3813 กรุงเทพมหานคร 15/10/2563 351,000 7% 2,140 0 2H11
**หมายเหตุ รับ Card วิทยุ หลังประมูลที่ห้องทะเบียน
1- 106 TOYOTA HARRIER RX 350 A 3.5 08 08 / 193,821 ดำ ฌช-7572 กรุงเทพมหานคร 15/07/2563 335,000 7% 1,070 0 2H10
1- 107 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 519,456 แดง 1ฒท-1969 กรุงเทพมหานคร 16/11/2560 82,000 7% 1,070 107 6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 109 MG MG3 1.5 A 1.5 19 18 / 32,601 ขาว 8กพ-7874 กรุงเทพมหานคร 10/05/2563 267,000 7% 2,140 107 6
1- 112 HONDA CIVIC 1.8 E-AT I-VTEC (AS) A 1.8 14 14 / 86,130 ขาว 3กย-2352 กรุงเทพมหานคร 14/10/2563 363,000 7% 1,926 107 6
1- 114 TOYOTA VIOS 1.5 E CVT AB/ABS A 1.5 16 16 / 95,848 น้ำตาล 5กฒ-7418 กรุงเทพมหานคร 09/06/2564 268,000 7% 1,070 107 6
1- 115 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 V M 2.2 12 12 / 152,917 ดำ บจ-5156 มุกดาหาร 23/07/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 107 6
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 117 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 15 15 / 120,243 เทา ผว-1812 ชลบุรี 15/09/2563 290,000 7% 1,926 0 6
1- 118 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT A 2.5 15 15 47,417 เทา ผว-3632 ชลบุรี 11/11/2559 195,000 7% 2,140 107 6
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 119 TOYOTA FORTUNER 2.7 V (NAVI) AT A 2.7 13 13 / 227,879 เทา ณข-3593 กรุงเทพมหานคร 07/08/2563 350,000 7% 1,070 0 6
**หมายเหตุ NAVI ในตัว|เปลี่ยนประเภทรถ เดิมเป็น รย.01 บริการทัศนาจร(รถป้ายเขียว)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าบันทึกเจ้าหน้าที)กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ
1- 120 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 VGS M 3.0 11 11 / 428,977 เทา ผบ-4024 ชลบุรี 28/04/2563 247,000 7% 2,140 107 6
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด
1- 121 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.5 DI-D M 2.5 14 13 / 148,549 เทา กต-8544 สุพรรณบุรี 12/12/2563 235,000 7% 1,926 107 6
1- 125 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 19 18 / 18,568 ขาว กธ-5543 กระบี่ 15/01/2563 220,000 7% 4,815 107 6
1- 127 SUZUKI SWIFT 1.2 GL A 1.2 19 19 / 6,757 แดง 9กฌ-6313 กรุงเทพมหานคร 15/10/2563 287,000 7% 107 6
1- 128 TOYOTA HARRIER 3.0 A 3.0 06 03 / 170,678 ดำ สฐ-7778 กรุงเทพมหานคร 25/04/2563 320,000 7% 1,070 0 6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 129 TOYOTA COMMUTER 109แรงม้า M - 12 525,591 เทา 32-4459 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 380,000 7% 1,070 0 6
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง
1- 150 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 196,195 ขาว 1ฒฐ-7274 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 3,959 0 6
**หมายเหตุ เชื่อมปลายหัวแซสซีซ้าย|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน||ลักษณะไม่ตรง
1- 151 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 122,973 ขาว 1ฒฐ-7242 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม|เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 152 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 92,806 ขาว 1ฒฐ-7295 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม แซสซีซ้ายขวาเป็นสนิม
1- 153 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 123,128 ขาว 1ฒฐ-7254 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม แซสซีซ้ายขวาเป็นสนิม
1- 154 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 115,159 ขาว 1ฒฐ-7603 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ แซสซีซ้ายใต้แบตเตอร์รี่เป็นสนิม
1- 155 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 151,774 ขาว 1ฒฐ-7268 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม|แซสซีซ้ายขวาเริ่มเป็นสนิม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน
1- 156 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 85,662 ขาว 1ฒฐ-7627 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 157 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 216,512 ขาว 1ฒฐ-7287 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 4,280 0 6
1- 158 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 163,002 ขาว 1ฒฐ-7624 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ คานใต้เครื่องเป็นสนิม
1- 159 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 146,660 ขาว 1ฒฐ-7241 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ปลายหัวแซสซีซ้ายขวาฉีก|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน
1- 160 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 75,968 ขาว 1ฒฐ-7595 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีซ้ายขวา+คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม
1- 161 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 221,188 ขาว 1ฒฐ-7605 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 162 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 238,602 ขาว 1ฒฐ-6834 กรุงเทพมหานคร 17/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง
1- 163 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 151,670 ขาว 1ฒฐ-8541 กรุงเทพมหานคร 21/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 164 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 115,507 ขาว 1ฒฐ-7628 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 165 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 335,367 ขาว 1ฒฐ-7599 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 166 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 172,607 ขาว 1ฒฐ-7253 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 4,280 0 6
1- 167 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 224,859 ขาว 1ฒฐ-7223 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 168 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 300,794 ขาว 1ฒฐ-7263 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 169 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 167,331 ขาว 1ฒฐ-7277 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 3,959 0 6
**หมายเหตุ เรือนไมล์ชำรุด|ไฟเครื่องโชว์
1- 170 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 199,748 ขาว 1ฒฐ-7238 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 4,280 0 6
1- 171 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 268,892 ขาว 1ฒฐ-7243 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 172 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 126,463 ขาว 1ฒฐ-7237 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีซ้ายขวาผุเป็นสนิม|แผ่นเพลทสีลอก|เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 173 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 254,164 ขาว 1ฒฐ-6850 กรุงเทพมหานคร 17/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 174 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 92,764 ขาว 1ฒฐ-7608 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|เลขเครื่องไม่ชัดเจน
1- 175 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 129,972 ขาว 1ฒฐ-7290 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ แซสซีซ้ายใต้แบตเตอร์รี่ผุเป็นสนิม|คานใต้เครื่องเป็นสนิม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|บังคับโอนฯ45วัน
1- 176 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 197,806 ขาว 1ฒฐ-7276 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 177 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 230,669 ขาว 1ฒฐ-7239 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 3,959 0 6
1- 178 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 219,624 ขาว 1ฒฐ-7232 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 3,959 0 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 179 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 253,917 ขาว 1ฒฐ-6847 กรุงเทพมหานคร 17/11/2563 290,000 7% 4,280 0 6
1- 180 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 107,500 ขาว 1ฒฐ-6832 กรุงเทพมหานคร 17/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม|แซสซีซ้ายขวาเริ่มเป็นสนิม
1- 181 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 108,510 ขาว 1ฒฐ-7618 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 290,000 7% 0 6
1- 182 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 171,030 ขาว 1ฒฐ-7292 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง
1- 183 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 87,277 ขาว 1ฒฐ-7266 กรุงเทพมหานคร 18/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|แซสซีช่วงหน้าซ้ายใต้แบตเตอร์รี+คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม
1- 184 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 14 14 84,117 ขาว 1ฒฐ-6830 กรุงเทพมหานคร 17/11/2563 290,000 7% 0 6
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี||บังคับโอน45วัน|คานใต้เครื่องผุเป็นสนิม|แซสซีซ้ายขวาเป็นสนิม
1- 185 TOYOTA FORTUNER A 3.0 12 12 / 174,976 ขาว กพ-5984 ภูเก็ต 05/07/2563 500,000 7% 4,815 107
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|4WD|อื่นๆ2800
1- 186 VOLVO S 60 A 1.6 13 12 / 129,596 ขาว 1กภ-3149 กรุงเทพมหานคร 14/02/2562 260,000 7% 0 2E11
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
1- 187 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 12 / 185,981 เทา ฮษ-7346 กรุงเทพมหานคร 01/03/2563 295,000 7% 2,140 0 2I19
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|รถป้ายฟ้า|สีไม่ตรง
1- 188 MAZDA CX-5 2.5 S A 2.5 14 13 / 99,036 เทา 1กต-1652 กรุงเทพมหานคร 15/08/2563 350,000 7% 1,070 0 2I18
**หมายเหตุ รถมีรอยน้ำเข้ามีความชื้นระดับพื้นพรม
1- 189 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 12 12 / 137,216 ดำ ฒย-1834 กรุงเทพมหานคร 20/12/2561 168,000 7% 1,926 107
1- 190 MG MG3 1.5 A 1.5 20 19 / 16,005 ดำ กท-7973 ประจวบคีรีขันธ์ 08/01/2564 257,000 7% 3,210 107
1- 191 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E PRE M 3.0 06 06 / 359,574 เทา ตท-9025 กรุงเทพมหานคร 15/06/2562 183,000 7% 4,815 107
**หมายเหตุ วิทยุไม่มี
1- 192 HONDA CITY 1.5 SV-AT I-VTEC (AS) A 1.5 13 13 / 102,952 ขาว 2กน-9566 กรุงเทพมหานคร 12/09/2557 247,000 7% 1,926 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 193 NISSAN MARCH 1.2 E CVT A 1.2 19 18 / 34,010 แดง ขข-6277 ภูเก็ต 22/02/2563 193,000 7% 4,815 107
**หมายเหตุ ||สีไม่ตรง
1- 200 TOYOTA TIGER CAB 3.0 SGL M 3.0 01 01 294,400 เทา บต-2721 พัทลุง 03/01/2564 60,000 107
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|มีชุดโอนฯ2ชุด|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคนครศรีธรรมราช
1- 201 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 07 06 294,616 เทา บท-7212 อุตรดิตถ์ 22/05/2561 110,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|โอน 2 ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง||ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคอุดรธานี
1- 202 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 03 518,030 ขาว บท-5296 นครพนม 07/02/2560 110,000 7% 4,815 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 203 ISUZU รถบัส 8ล้อ M 05 444,780 ขาว-เขียว-เทา 34-0987 กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 800,000 7% 0
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สำเนาไม่ระบุแรงม้า|จดทะเบียนมาใหม่31ตค.2562|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
1- 204 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ M - 99 205,712 ขาว 34-0829 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 270,000 7% 0
**หมายเหตุ ป้ายเหลือง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 30 สิงหาคม 2562|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 205 HONDA HR-V 1.8 EL I-VTEC CVT A 1.8 16 14 / 102,998 ขาว 4กค-1331 กรุงเทพมหานคร 22/08/2560 520,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง| ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จังหวัดเพชรบูรณ์
1- 206 ISUZU NPR CNG 6ล้อตู้บรรทุก M 130 10 ขาว 65-3068 กรุงเทพมหานคร 30/06/2563 310,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลรูปภาพ|จดทะเบียนมาใหม่ 20สค.2562|รถป้ายเหลือง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่าดนก.10,700-.|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8|ใช้ก๊าซCNG เป็นเชื้อเพลิง กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 207 VOLVO - FM12 หัวลาก 10 ล้อ 380แรงม้า M 04 / 2,238,409 ขาว 72-2449 สมุทรปราการ 31/03/2561 500,000 7% 14,980 0
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|จดทะเบียนมาใหม่เมื่อ14|07|2559|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสาขารังสิตคลอง8
1- 208 - รถพ่วง(มีข้างเสริม) 12 ล้อ - 94 - ฟ้า 70-4329 สุราษฎร์ธานี 31/12/2557 150,000 7% 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่วันที่4 มิถุนายน 2557|รถป้ายเหลือง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
1- 209 ISUZU - รถบัส 6 ล้อ M - 96 144,310 ขาว 30-0087 ระนอง 31/12/2561 270,000 7% 0
**หมายเหตุ ป้ายเหลือง กระจกหน้าแตก คัสซีผุและทาสีกันสนิม คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่วันที่ 24 มีนาคม 2557|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ภูเก็ต
1- 210 CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ A 1.8 11 11 / 177,104 ขาว กค-8883 ชุมพร 18/04/2561 197,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จังหวัดชุมพร
1- 211 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.0 04 0 น้ำตาล ณจ-3610 กรุงเทพมหานคร 22/03/2560 70,000 7% 5,350 0
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เสริมแหนบ|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม||ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพ ณ วันประมูล และรับคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดสต๊อคราชบุรี|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ