กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ( แสดงรายการตัวอย่าง )
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 01-10-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 9999 GPX DEMON-150GN M / / 5,219 1กญ-9844 ชุมพร 25/11/2563 15,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GN M / / 33,386 1กท-4302 ลพบุรี 9,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON M - 1ขจ-9284 กรุงเทพมหานคร 11,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON M / / 5,643 3กญ-3327 ชลบุรี 20,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 1ขธ-374 - 14,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 6,586 3กฐ-1142 ชลบุรี 22,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 8,260 1กถ-2097 ลพบุรี 20,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON M / / 7,823 1กณ-1947 หนองคาย 20,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GN M / / 3,700 8กผ-4243 กรุงเทพมหานคร 14,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR M / / 2,224 1กม-3017 นครศรีธรรมราช 18,000 7% 0
G 9999 GPX DEMON-150GR 26,460 1กฐ-5671 เพชรบูรณ์ 8,000 7% 0
G 9999 GPX LEGEND 200 M / / 9,322 3กช-3381 ชลบุรี 13,000 7% 0
G 9999 GPX LEGEND 200 M / / 4,386 1กถ-8790 ลพบุรี 14,000 7% 0
G 9999 GPX Legend Gentleman Racer M / / 15,201 1กถ-7695 ภูเก็ต 15,000 7% 0
G 9999 GPX POPZ M / 855 3กณ-417 ชลบุรี 20,000 7% 0
G 9999 GPX RAZER M 19 / / 6,406 1กท-2326 ภูเก็ต 18,000 7% 0
G 9999 GPX RAPTOR RZ180 M 19 / / 11,529 1กธ-9424 ภูเก็ต 16,000 7% 0
G 9999 HONDA ADV 150 A / / / 6,883 2ขข-1656 - 50,000 7% 0
G 9999 HONDA CBF 150 NAJ TH M 19 / / 12,860 1กญ-5188 ชุมพร 31,000 7% 0
G 9999 HONDA CB 150R M / / 13,347 1กณ-6867 ภูเก็ต 27,000 7% 0
G 9999 HONDA CB 150R M / / 31,293 9กย-1357 กรุงเทพมหานคร 23,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I 19,398 1กค-5773 ภูเก็ต 19,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 6,156 2กธ-9120 ชลบุรี 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 4,714 1กว-3499 สุราษฎร์ธานี 25,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 5,201 9กภ-5884 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 25,142 1กฆ-6252 ระนอง 17,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 44,551 1กฒ-543 ภูเก็ต 15,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 36,318 1กณ-1858 ภูเก็ต 14,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 20,085 1กผ-3256 สุราษฎร์ธานี 18,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 28,436 1กฐ-9886 ภูเก็ต 17,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 17 / 1กค-5463 พังงา 15,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A 19 / 22,222 1กถ-1222 ภูเก็ต 22,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 10,766 1กร-9353 สุราษฎร์ธานี 25,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 3,376 1กว-7807 สุราษฎร์ธานี 25,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 3,254 3กช-6845 ชลบุรี 27,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 45,703 1กฐ-1843 สุราษฎร์ธานี 10,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 125I A / 47,691 1กย-8363 ชลบุรี 8,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / 27,966 9กฐ-1717 กรุงเทพมหานคร 22,000 7% 0
G 9999 HONDA CLICK 150 I A / 11,110 1ขฐ-8523 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / / 12,044 1กภ-5234 สุราษฎร์ธานี 21,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M 19 / / / 4,687 1กถ-4097 ภูเก็ต 23,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / / 1กน-1418 สุราษฎร์ธานี 14,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 2,385 1กล-7440 นครศรีธรรมราช 21,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / - 1กญ-1401 ประจวบคีรีขันธ์ 8,000 7% 0 321.00
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 40,382 1กล-252 ขอนแก่น 10,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 26,090 1กฎ-4249 เพชรบุรี 14,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M 19 / / 19,728 1กย-863 นครศรีธรรมราช 19,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / 14,428 2กก-8717 ระยอง 19,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125 M / / 8,654 1กญ-1880 บึงกาฬ 15,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M 19 / / 8,757 1กธ-8031 ภูเก็ต 21,000 7% 0
G 9999 HONDA MSX125SF M / / / 9,261 1กม-5333 สุราษฎร์ธานี 21,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A 18 / 1กต-6139 ภูเก็ต 40,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 6,690 1กผ-8186 สกลนคร 45,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX A / 2,572 2กข-2778 ขอนแก่น 55,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 9,523 2กฮ-7535 ชลบุรี 52,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A 150 / 1กถ-572 ศรีสะเกษ 48,000 7% 0 2675.00
G 9999 HONDA PCX 150 A / 13,076 1กท-7896 ภูเก็ต 54,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 M / 33,912 1กณ-6425 ลพบุรี 16,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 6,122 1กญ-9897 สระแก้ว 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 M / 27,720 2กว-3372 ชลบุรี 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 5,569 1กฬ-9718 ระยอง 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 4,658 1ขร-1144 กรุงเทพมหานคร 28,000 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 18,403 1กน-7843 ขอนแก่น 16,000 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A 18 / 23,237 1กร-2383 อุดรธานี 17,000 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 16,435 2กถ-3485 ชลบุรี 17,000 7% 0
G 9999 HONDA ZOOMER-X A 19 / 1กง-3495 ระนอง 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 HONDA ZOOMER-X A / 8,922 1กฬ-2390 ชลบุรี 10,000 7% 0 321.00
G 9999 KAWASAKI KSR M / / 3,262 1ขถ-6669 กรุงเทพมหานคร 12,000 7% 0
G 9999 LIFAN VINTAGE M 9,355 1กย-6724 สุราษฎร์ธานี 3,000 7% 0
G 9999 RYUKA CLASSIC M 13,649 9กฮ-620 กรุงเทพมหานคร 3,000 7% 0
G 9999 RYUKA CLASSIC M 9,987 1กด-6944 ภูเก็ต 1,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 RYUKA CRUISER M 19 / / 11,534 1กย-9880 นครศรีธรรมราช 7,000 7% 0
G 9999 RYUKA CLASSIC M / 1กด-6890 ภูเก็ต 4,000 7% 0
G 9999 RYUKA RK250 M / / 4,235 3กญ-2262 ชลบุรี 16,000 7% 0
G 9999 RYUKA INFINITY M / / 7,015 2กง-603 ระยอง 12,000 7% 0
G 9999 RYUKA RK250 M / / 1กภ-782 นครศรีธรรมราช 8,000 7% 0
G 9999 STALLIONS CENTAUR MAX250 M / / 6,713 1กฎ-8942 จันทบุรี 13,000 7% 0
G 9999 VESPA S125 3VIE A / 5,658 1ขง-1270 กรุงเทพมหานคร 40,000 7% 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / 46,236 6กน-8647 กรุงเทพมหานคร 18,000 7% 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / - 7กฉ-8311 กรุงเทพมหานคร 23,000 7% 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / 40,464 1กว-8720 ระยอง 20,000 7% 0
G 9999 YAMAHA AEROX 155 A / / 9,846 1กณ-1155 ประจวบคีรีขันธ์ 33,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 30,839 1กศ-6630 อุดรธานี 8,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 27,538 1กฌ-1315 กระบี่ 11,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINN M / 15,754 1กถ-9534 ตรัง 15,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FINO A / 11,574 2กฆ-1337 ระยอง 19,000 7% 0
G 9999 YAMAHA FILANO A / 43,652 1กผ-6796 สกลนคร 17,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GRAND FILANO A / 1กว-1026 อุดรธานี 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 YAMAHA FILANO A / 7,776 1กล-1265 สุราษฎร์ธานี 28,000 7% 0
G 9999 YAMAHA GT 125 A 125 / 27,112 1กภ-1617 บุรีรัมย์ 14/08/2563 14,000 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 15,838 1กจ-6200 หนองบัวลำภู 28,000 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 5,828 2กฮ-6262 ชลบุรี 28,000 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M 19 / / 21,841 1กม-6767 นครศรีธรรมราช 26,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 21,429 3กข-2754 ชลบุรี 38,000 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 22,836 1กพ-1079 สุราษฎร์ธานี 24,000 7% 0
G 9999 YAMAHA M-Slaz M / / 8,149 2กร-9620 ชลบุรี 26,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A 19 / 27,451 1กท-7897 ภูเก็ต 42,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 16,006 2กก-3211 ระยอง 44,000 7% 0
G 9999 YAMAHA MT-15 M / / 7,739 2กง-2817 - 32,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 23,504 7กถ-2503 ชลบุรี 27,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / 4,219 1กฉ-41 - 42,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A 20 / 4,451 1กว-9287 สุราษฎร์ธานี 55,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 3,686 1กต-1308 ลพบุรี 39,000 7% 0
G 9999 HONDA PCX 150 A / 7,642 2กค-5789 อุดรธานี 52,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 5,987 2ขง-1335 กรุงเทพมหานคร 38,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 25,080 1กพ-3564 ขอนแก่น 16,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 7,062 1กถ-5397 สมุทรสาคร 38,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 4,921 1กล-5861 สุราษฎร์ธานี 25,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 25,083 1กง-9949 อ่างทอง 30,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 1กฒ-761 เพชรบูรณ์ 20,000 7% 0 321.00
G 9999 HONDA SCOOPY I A 20 / 9,862 1กน-4095 ภูเก็ต 24,000 7% 0
G 9999 YAMAHA N-Max A / / / 54,171 9กท-6869 กรุงเทพมหานคร 25,000 7% 0
G 9999 YAMAHA QBIX A / / 58,118 8กด-2950 กรุงเทพมหานคร 13,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I M / 1กถ-6361 สุพรรณบุรี 18,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 18 / / / 13,696 1กฎ-3938 ประจวบคีรีขันธ์ 19,000 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 34,453 1กย-6534 ขอนแก่น 25,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 15,518 1กภ-3373 สุราษฎร์ธานี 18,000 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 32,684 1กล-8383 ขอนแก่น 25,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3,661 1กว-636 สุราษฎร์ธานี 25,000 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 1กฌ-7195 เลย 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 1กอ-8176 ระยอง 35,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 243,437 2กส-7616 ชลบุรี 19,000 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M / / 15,522 2กก-6563 ระยอง 37,000 7% 0
G 9999 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / 20,818 1กถ-6955 ศรีสะเกษ 15/08/2563 38,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 24,317 1กศ-5828 สงขลา 20,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 1,090 1กศ-5845 สุราษฎร์ธานี 24,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 11,190 1กฒ-8576 หนองคาย 22,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A / 3,284 1กว-467 สุราษฎร์ธานี 23,000 7% 0
G 9999 HONDA SCOOPY I A 19 / 24,767 9กภ-8896 กรุงเทพมหานคร 18,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB 13,064 1กน-8950 นครศรีธรรมราช 20,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 20,757 1กฉ-8388 มุกดาหาร 15,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 27,071 1กฐ-6824 เพชรบุรี 14,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 3,739 1กศ-652 สุราษฎร์ธานี 24,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 7,083 1กล-3501 สุราษฎร์ธานี 19,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 19,076 1กฐ-7770 หนองคาย 19,000 7% 0
G 9999 HONDA SUPER CUB M 20 5,268 1กจ-451 พังงา 22,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 18 51,470 1กฆ-9746 พังงา 7,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M 28,981 1กณ-7965 ตรัง 11,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 21,364 1กน-6335 อุดรธานี 13,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 55,092 1กฐ-8912 ราชบุรี 7,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 42,975 1กฉ-2794 ชุมพร 9,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 1กต-2104 ตรัง 14,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 9,950 1กท-7718 ร้อยเอ็ด 16,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 36,898 1กฆ-3697 ชุมพร 9,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 46,785 1กบ-3148 นครศรีธรรมราช 9,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 53,314 1กม-4616 นครศรีธรรมราช 9,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 38,384 1กช-5701 ชุมพร 11,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 20,690 1กธ-905 ร้อยเอ็ด 13,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,017 1กง-7512 พังงา 19,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 2,205 1กล-6100 สกลนคร 19,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 17,053 1กด-5262 จันทบุรี 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 15,701 1กร-2981 สุราษฎร์ธานี 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 27,015 1กง-4877 ระนอง 13,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 29,631 1กฎ-9837 กระบี่ 12,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 20 / 8,233 1กง-8706 ระนอง 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 10,007 1กจ-70 พังงา 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 7,430 XX-XXXX - 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 25,333 2กภ-4744 กรุงเทพมหานคร 7,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 13,649 1กค-3536 สุราษฎร์ธานี 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 3,541 1กภ-8232 สุราษฎร์ธานี 20,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 13,059 1กน-3703 มหาสารคาม 20,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 18 / 16,401 1กฐ-8966 ประจวบคีรีขันธ์ 19,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 26,189 1กล-8295 อุดรธานี 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 30,000 1กต-8591 ภูเก็ต 13,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 17 / 25,837 1กฒ-402 ภูเก็ต 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / - 1กณ-1028 ตรัง 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 24,415 2กผ-8120 ชลบุรี 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 9,684 1กท-5506 ตรัง 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 7,577 1กท-9835 ตรัง 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / / / 6,983 1กณ-9638 ประจวบคีรีขันธ์ 25,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 12,336 1กธ-1249 ภูเก็ต 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 16,038 1กฐ-2264 เลย 22,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 17,069 1กฉ-2969 สตูล 22,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 8,042 1ขท-1477 กรุงเทพมหานคร 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 25,928 1ขญ-7505 กรุงเทพมหานคร 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 33,355 2กข-8408 ระยอง 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 28,945 1กย-4159 นครศรีธรรมราช 21,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 18,180 1กธ-3228 ภูเก็ต 21,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 27,010 XX-XXXX - 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 794 1กน-9270 ตรัง 27,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 7,584 1กฒ-8598 หนองคาย 26/02/2564 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 16,047 1กง-1390 พังงา 18,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 25,103 1กม-6612 สุราษฎร์ธานี 15,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 20,878 8กฐ-5494 กรุงเทพมหานคร 13,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 43,874 1กธ-4680 สุราษฎร์ธานี 12,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 30,076 1กผ-6154 สุราษฎร์ธานี 12,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 19,700 1กม-3730 สุราษฎร์ธานี 16,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 29,041 1กพ-9489 เชียงราย 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 4,572 2กข-4508 อุดรธานี 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 19 / 11,794 1กง-9002 พังงา 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 I M / 26,103 1กญ-4968 ชุมพร 17,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 12,695 9กฬ-8825 กรุงเทพมหานคร 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 110 M / 1กณ-7871 จันทบุรี 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
G 9999 HONDA WAVE 110 I M 20 / 6,335 1กว-5000 นครศรีธรรมราช 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M 125 / 4,127 1กฮ-2360 ระยอง 30,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 5,754 2กข-5662 ขอนแก่น 29,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 10,766 1กท-6179 ภูเก็ต 28,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 25,250 1กย-4186 สุราษฎร์ธานี 24,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 30,706 1กฬ-7456 ระยอง 23,000 7% 0
G 9999 HONDA WAVE 125 I M / 38,504 1กท-1453 ราชบุรี 14,000 7% 0