กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 14-08-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 4,395 น้ำเงิน-ฟ้า 1กว-466 สุราษฎร์ธานี 25/11/2563 25,000 7% 0
4- 002 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / / / / 61,600 ดำ-ส้ม 2กท-7893 ชลบุรี 27/11/2562 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 003 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 3,080 แดง 2กษ-7460 ชลบุรี 28/12/2562 20,000 7% 0
4- 004 YAMAHA FINN M 115 18 18 / / / / 41,186 ดำ-เทา 8กอ-2731 กรุงเทพมหานคร 22/11/2563 12,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 3,503 ขาว-ดำ 2กข-6608 ระยอง 22/10/2563 18,000 7% 0
4- 006 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / / / 25,409 แดง-ดำ 1กร-3929 ระยอง 28/11/2562 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 007 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 10,938 น้ำเงิน 9กฬ-2335 กรุงเทพมหานคร 18/07/2563 24,000 7% 0
4- 008 HONDA CLICK 125I A 125 18 17 / / / / 6,567 เขียว ดำ 1กว-3953 ระยอง 18/04/2562 20,000 7% 0
4- 009 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 5,047 น้ำเงิน-เทา 1กญ-3689 บึงกาฬ 30/03/2564 23,000 7% 0
4- 010 GPX DEMON-150GR M 149 20 20 / / / / 10,608 ดำ 1กว-9318 นครศรีธรรมราช 21/04/2564 18,000 7% 0
4- 011 HONDA WAVE 125 I M 125 20 20 / / / 1,622 ดำ 1กต-2295 จันทบุรี 25/03/2564 28,000 7% 0
4- 012 HONDA DREAM M 110 17 17 / / 30,562 น้ำตาล-ขาว 1กท-2028 ราชบุรี 04/10/2562 10,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.- |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 013 HONDA ZOOMER-X A 108 19 19 / / / / 3,032 ดำ 1กณ-2061 ประจวบคีรีขันธ์ 15/07/2563 24,000 7% 0
4- 014 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 35,873 ดำ-แดง 1กฐ-2792 ประจวบคีรีขันธ์ 12/07/2562 16,000 7% 0
4- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 17,350 แดง 1กท-3893 ภูเก็ต 26/06/2564 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 016 GPX DEMON-150GR M 149 19 18 / / / / 8,275 ขาว 1กญ-9241 เลย 13/05/2563 19,000 7% 0
4- 017 YAMAHA FINN M 115 19 19 / / / / 10,849 ดำ-แดง 1กช-9203 หนองบัวลำภู 30/10/2563 18,000 7% 0
4- 018 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 / / 40,431 ขาว ดำ 1กฆ-3176 ระนอง 30/01/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 019 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 5,133 น้ำเงิน-ดำ 3กช-1165 ชลบุรี 25/12/2563 23,000 7% 0
4- 020 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / / / / 6,798 ดำ 1กม-3913 สุราษฎร์ธานี 17/12/2562 24,000 7% 0
4- 021 HONDA CLICK 150 I A 150 19 18 / / / / 8,274 เทา-ดำ 1กร-545 สุราษฎร์ธานี 22/05/2564 30,000 7% 0
4- 022 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 9,750 น้ำเงิน-ฟ้า 1กร-9823 นครศรีธรรมราช 17/10/2563 25,000 7% 0
4- 023 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / / / 5,320 ดำ 1กว-8295 นครศรีธรรมราช 31/03/2564 20,000 7% 0
4- 024 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 11,921 ดำ-แดง 1กม-5798 สุราษฎร์ธานี 09/01/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 025 HONDA DREAM M 110 17 17 / / 32,111 ชมพู-ขาว 2กณ-1877 ชลบุรี 29/06/2564 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 026 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 22,356 แดง ดำ 2กข-3237 ระยอง 27/09/2563 46,000 7% 0
4- 027 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 24,718 ขาว-ดำ 1กฐ-3866 เพชรบุรี 31/10/2562 12,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 028 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 20,158 ดำ-แดง 1กด-7996 สมุทรสาคร 21/11/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 029 GPX DEMON-150GR M 149 20 20 / / / / 6,884 ดำ 2กค-5216 อุดรธานี 16/06/2564 18,000 7% 0
4- 030 YAMAHA FINN M 115 18 18 / / / 33,890 น้ำเงิน ดำ เทา 8กฐ-8359 กรุงเทพมหานคร 22/06/2562 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 8,893 ขาว-ดำ 3กจ-9583 ชลบุรี 19/11/2563 17,000 7% 0
4- 032 HONDA MSX125SF M 125 18 18 / / / / 7,159 แดง-ดำ 8กว-1362 กรุงเทพมหานคร 16/10/2562 14,000 7% 0
4- 033 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / / / 27,778 ดำ 1กภ-825 สุราษฎร์ธานี 22/08/2562 19,000 7% 0
4- 034 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 4,542 ดำ 3กฉ-2055 ชลบุรี 26/11/2563 28,000 7% 0
4- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / 2,387 ขาว-แดง 2กง-4323 ระยอง 19/05/2564 26,000 7% 0
4- 036 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 10,432 แดง-ขาว 9กก-9837 กรุงเทพมหานคร 13/12/2562 15,000 7% 0
4- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 2,728 ขาว-น้ำเงิน 2กง-608 ระยอง 03/04/2564 24,000 7% 0
4- 038 HONDA MSX125SF M 125 20 18 / / / / 3,650 ส้ม-ดำ 1กฒ-7580 หนองคาย 31/01/2564 24,000 7% 0
4- 039 HONDA PCX 150 A 150 20 20 / / / / 5,062 ขาว แดง 1กศ-1220 สุราษฎร์ธานี 12/03/2564 56,000 7% 0
4- 040 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 / / / 20,320 ดำ 2กน-5848 ชลบุรี 26/01/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 041 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 / / / / 12,629 ดำ-แดง 1กด-8428 มหาสารคาม 15/01/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 042 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 1,329 เทา ขาว 8กน-7003 กรุงเทพมหานคร 16/08/2563 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 043 YAMAHA FINN M 115 19 17 / / / 15,189 เเดง-ดำ-เทา 1กญ-1056 ชุมพร 27/05/2563 13,000 7% 0
4- 044 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 22,087 ขาว-ดำ 1กถ-6918 สมุทรสาคร 24/07/2563 21,000 7% 0
4- 045 HONDA MSX125SF M 125 19 18 / / / / 26,082 ส้ม ดำ 1กณ-7976 จันทบุรี 06/08/2563 15,000 7% 0
4- 046 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / / / 62,333 ดำ น้ำเงิน 1กช-6633 เพชรบุรี 28/02/2561 10,000 7% 0
4- 047 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 11,122 แดง-ดำ 9กฮ-2503 กรุงเทพมหานคร 31/07/2563 26,000 7% 0
4- 048 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 7,190 ดำ-เทา 2กฆ-3465 ระยอง 17/02/2564 23,000 7% 0
4- 049 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 15,984 แดง 1กย-187 ราชบุรี 30/10/2563 18,000 7% 0
4- 050 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 11,919 แดง ดำ 1กญ-7741 ปราจีนบุรี 13/02/2563 11,000 7% 0
4- 051 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / / / 63,168 น้ำเงิน-ดำ จทษ-732 ชลบุรี 08/08/2556 3,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 052 HONDA PCX 150 A 150 19 18 / / / / 21,252 แดง ดำ 2กส-2375 ชลบุรี 21/01/2563 40,000 7% 0
4- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 10,030 ดำ-แดง 1กณ-1248 ประจวบคีรีขันธ์ 27/06/2563 21,000 7% 0
4- 054 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 8,314 น้ำเงิน-ฟ้า 1กร-1220 สุราษฎร์ธานี 27/05/2563 25,000 7% 0
4- 055 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 5,648 แดง 1กล-6713 นครศรีธรรมราช 17/12/2563 20,000 7% 0
4- 056 YAMAHA FINN M 115 19 18 / / / / 13,670 น้ำเงิน-ดำ 1กส-4177 อุดรธานี 28/02/2563 19,000 7% 0
4- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 38,727 แดง-ดำ 1กน-9474 ราชบุรี 03/07/2564 10,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 058 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 3,976 เขียว ดำ 3กค-1279 ชลบุรี 19/07/2563 24,000 7% 0
4- 059 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / / / 26,195 ฟ้า น้ำเงิน 1กต-4041 ภูเก็ต 30/10/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 060 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 11,700 ดำ 1กย-7328 สุราษฎร์ธานี 19/04/2563 23,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 061 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 16,962 แดง 1กฒ-4893 ประจวบคีรีขันธ์ 27/02/2563 21,000 7% 0
4- 062 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / / / 1,098 เหลือง 1ขร-6714 กรุงเทพมหานคร 12/02/2564 22,000 7% 0
4- 063 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 37,433 น้ำเงิน-ดำ 2กล-7581 ชลบุรี 27/09/2562 12,000 7% 0
4- 064 HONDA CLICK 125I A 125 19 18 / / / / 9,342 ดำ 1กม-8045 สุราษฎร์ธานี 28/01/2564 28,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 065 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 6,955 น้ำเงิน ดำ 2กค-1002 ระยอง 18/11/2563 54,000 7% 0
4- 066 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / / 4,419 ขาว-น้ำเงิน 1กด-4777 ประจวบคีรีขันธ์ 27/03/2564 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
4- 067 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 10,636 ขาว-ดำ 1กน-4100 ร้อยเอ็ด 27/09/2563 18,000 7% 0
4- 068 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 8,199 เหลือง 2กก-2083 ขอนแก่น 02/09/2563 20,000 7% 0
4- 069 YAMAHA FINN M 115 19 19 / / / / 1,159 แดง-ดำ 2กก-6119 อุดรธานี 26/12/2563 23,000 7% 0
4- 070 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 / / / 12,148 ดำ-แดง 1กฆ-3255 พังงา 19/01/2563 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 071 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 1,408 แดง ดำ 1ขก-3732 กรุงเทพมหานคร 08/08/2563 23,000 7% 0
4- 072 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 9,515 ดำ 3กข-1206 ชลบุรี 19/06/2563 24,000 7% 0
4- 073 HONDA CLICK 150 I A 150 18 18 / / / / 5,420 เทา ดำ 8กฮ-5398 กรุงเทพมหานคร 30/11/2562 30,000 7% 0
4- 074 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 7,111 ดำ 3กค-8361 ชลบุรี 08/08/2563 27,000 7% 0
4- 075 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 7,497 เทา ขาว 3กฆ-2076 ชลบุรี 20/08/2563 19,000 7% 0
4- 076 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 10,883 เทา-แดง 1ขต-1966 กรุงเทพมหานคร 22/11/2563 25,000 7% 0
4- 077 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / / / / 34,529 ขาว ดำ 1กน-1416 สุราษฎร์ธานี 10/10/2561 15,000 7% 0
4- 078 HONDA PCX HYBRID A 150 20 19 / / / / 1,681 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-3175 ชุมพร 17/02/2564 55,000 7% 0
4- 079 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / / 10,302 เทา แดง 1ขจ-6440 กรุงเทพมหานคร 13/09/2563 28,000 7% 0
4- 080 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 11,745 เทา-แดง 1กฐ-4980 กรุงเทพมหานคร 20/12/2563 24,000 7% 0
**หมายเหตุ รถป้ายเหลือง
4- 081 YAMAHA QBIX A 125 19 17 / / / / 16,217 น้ำตาล-เทา 1กษ-8870 อุดรธานี 28/01/2563 18,000 7% 0
4- 082 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / / / 73,646 ขาว-ดำ 1กล-2588 ชลบุรี 11/08/2560 7,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 083 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 17 / / / / 6,964 แดง 2กว-2938 ชลบุรี 12/10/2563 38,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 084 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 41,768 ดำ แดง 1กภ-3661 นครศรีธรรมราช 26/12/2563 12,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 085 GPX DEMON-150GN M 149 19 18 / / / / 749 ดำ ส้ม 1ขฐ-5685 กรุงเทพมหานคร 29/10/2563 16,000 7% 0
4- 086 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 16,102 แดง ดำ 1กญ-2198 ชุมพร 18/06/2564 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 087 HONDA CBR 150 R M 150 18 16 / / / / 11,372 ขาว-แดง 8กจ-1024 กรุงเทพมหานคร 15/05/2562 22,000 7% 0
4- 088 YAMAHA JUPITER RC M 115 17 17 / / / / 54,071 ดำ-เทา 1กฒ-5807 ตรัง 02/11/2561 9,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 089 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / / / 4,775 ดำ 1กจ-449 พังงา 28/02/2564 24,000 7% 0
4- 090 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 60,773 ขาว ดำ 8กช-4093 กรุงเทพมหานคร 30/05/2563 15,000 7% 0
4- 091 YAMAHA QBIX A 125 20 19 / / / / 5,979 ฟ้า 1ขล-5296 กรุงเทพมหานคร 17/02/2564 22,000 7% 0
4- 092 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 3,401 น้ำเงิน-เทา 1กว-1094 นครศรีธรรมราช 30/01/2564 27,000 7% 0
4- 093 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 18 / / / / 25,389 เหลือง ดำ 1กฒ-9131 ประจวบคีรีขันธ์ 22/05/2563 37,000 7% 0
4- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 25,570 แดง ดำ 1กช-7998 ชุมพร 18/07/2563 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 095 GPX DEMON-150GN M 149 19 18 / / / / 12,216 แดง 3กจ-2149 ชลบุรี 24/10/2563 13,000 7% 0
4- 096 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 23,857 ดำ-แดง 1กด-7712 ภูเก็ต 31/07/2563 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 097 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 18 / / / / 38,699 เทา ดำ 8กฌ-6366 กรุงเทพมหานคร 05/06/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 098 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 4,621 ขาว-ดำ 1กธ-6602 ภูเก็ต 12/12/2563 28,000 7% 0
4- 099 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 5,933 แดง ดำ 1กง-8720 ระนอง 14/02/2564 18,000 7% 0
4- 100 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 16,469 น้ำเงิน-ดำ 9กจ-7987 กรุงเทพมหานคร 21/01/2563 16,000 7% 0
4- 101 YAMAHA QBIX A 125 19 17 / / / / 9,694 เขียว-ดำ 9กฬ-2142 กรุงเทพมหานคร 18/07/2563 20,000 7% 0
4- 102 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 / / / 26,486 น้ำเงิน-ดำ 1กส-1478 นครราชสีมา 24/01/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยต่อพ่วงมา |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 103 YAMAHA M-Slaz M 150 17 16 / / / / 44,235 เทา 1กม-8244 นครราชสีมา 16/02/2562 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 104 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / / 13,208 เทา-แดง 1กร-5862 สุราษฎร์ธานี 05/07/2563 23,000 7% 0
4- 105 STALLIONS CENTAUR MAX250 M 249 17 17 / / / 15,794 ดำ 1กฒ-7898 ภูเก็ต 27/12/2561 13,000 7% 0
4- 106 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 7,660 ดำ-แดง 9กฐ-2970 กรุงเทพมหานคร 25/02/2563 15,000 7% 0
4- 107 YAMAHA FINN M 115 19 18 / / / 7,033 แดง ดำ 1กย-7011 สงขลา 29/03/2564 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 108 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / / 8,109 เทา ดำ 1กฌ-4280 กระบี่ 18/04/2563 47,000 7% 0
4- 109 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 13,177 ฟ้า-ขาว 1กง-4595 ระนอง 30/07/2563 22,000 7% 0
4- 110 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 3,889 ดำ-เทา 1ขง-9042 กรุงเทพมหานคร 10/09/2563 23,000 7% 0
4- 111 YAMAHA QBIX A 125 18 18 / / / / 25,543 ดำ 1กศ-7309 ระยอง 05/07/2562 17,000 7% 0
4- 112 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 13,920 ดำ-แดง 1กญ-96 สระแก้ว 28/02/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี |เลขตัวรถและเลขเครื่องไม่ตรง
4- 113 YAMAHA MT-15 M 155 19 18 / / / / - เทา ดำ 1กน-8286 พระนครศรีอยุธยา 24/09/2563 36,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
4- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 6,243 ดำ เทา 1กธ-3671 ภูเก็ต 06/11/2563 25,000 7% 0
4- 115 GPX DEMON-150GN M 149 18 17 / / / / 12,075 ดำ 1กด-9262 ภูเก็ต 23/08/2563 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 116 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 8,390 น้ำเงิน-ฟ้า 1กธ-1227 ภูเก็ต 01/10/2563 25,000 7% 0
4- 117 YAMAHA FINO 125 A 125 20 19 / / / 3,722 ดำ-ขาว 1ขว-5437 กรุงเทพมหานคร 21/02/2564 21,000 7% 0
4- 118 GPX LEGEND 150 M 149 19 19 / / 19,245 เขียว 9กช-8453 กรุงเทพมหานคร 31/01/2563 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี |สีไม่ตรง
4- 119 YAMAHA SPARK 115I M 115 18 16 / / / / 14,888 ขาว-เทา 1กผ-9148 สกลนคร 29/06/2562 5,000 7% 0
4- 120 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / / 11,588 ดำ แดง 2กฮ-7018 ชลบุรี 08/05/2563 28,000 7% 0
4- 121 YAMAHA GT 125 A 125 19 18 / / / / 14,914 แดง 1กถ-8039 ตรัง 17/05/2564 17,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 122 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 19,172 น้ำเงิน-ดำ 3กค-7710 ชลบุรี 07/08/2563 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 123 SUZUKI GSX-S150 M 147 19 17 / / / / 19,686 น้ำเงิน 9กย-2746 กรุงเทพมหานคร 30/05/2563 16,000 7% 0
4- 124 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / / 987 แดง 1กว-6179 สุราษฎร์ธานี 27/01/2564 27,000 7% 0
4- 125 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 7,975 แดง 2กฮ-3461 ชลบุรี 24/04/2563 17,000 7% 0
4- 126 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 13,686 แดง-ดำ 9กต-5681 กรุงเทพมหานคร 21/03/2564 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 127 YAMAHA LEXI ABS A 125 19 19 / / / / / 9,398 น้ำเงิน 3กจ-6914 ชลบุรี 11/11/2563 25,000 7% 0
4- 128 SUZUKI SMASH M 113 19 19 / / / 7,010 ดำ-เทา 1กด-9631 พิษณุโลก 18/04/2564 7,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 129 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 21,775 ดำ-ส้ม 1กต-1771 ศรีสะเกษ 14/02/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 130 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 7,887 น้ำเงิน-ดำ 1กธ-1712 ภูเก็ต 11/10/2563 28,000 7% 0
4- 131 YAMAHA GT 125 A 125 19 19 / / / / 11,359 แดง 1กท-9421 ตรัง 26/09/2563 17,000 7% 0
4- 132 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 63 แดง-ดำ 1กท-4505 ตรัง 31/07/2563 19,000 7% 0
4- 133 GPX RAZER M 223 19 19 / / / / 12,361 ดำ-แดง 1กย-6055 สงขลา 25/03/2563 18,000 7% 0
4- 134 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 29,332 ดำ-แดง 9กฐ-5072 กรุงเทพมหานคร 26/02/2563 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 135 RYUKA INFINITY 125 M 125 18 17 / / 29,932 เหลือง 1กน-2321 นครศรีธรรมราช 22/01/2562 3,000 7% 0
4- 136 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 5,105 ขาว-ดำ 1กณ-9622 ตรัง 02/05/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 137 YAMAHA GT 125 A 125 19 19 / / / / 7,082 ดำ 1ขญ-4596 กรุงเทพมหานคร 11/10/2563 18,000 7% 0
4- 138 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 / / / / 28,859 ดำ แดง 2กด-526 ชลบุรี 26/07/2561 18,000 7% 0
**หมายเหตุ เคยต่อพ่วงข้างมา |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 139 HONDA DREAM M 110 18 17 / / / / 25,119 น้ำตาล-ขาว 1กณ-1492 ภูเก็ต 09/02/2563 15,000 7% 0
4- 140 RYUKA BREAK OUT M 150 18 17 / / / / - ดำ 1กณ-2346 ภูเก็ต 21/02/2564 3,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |สวิตซ์คอกุญแจชำรุด |ไม่มีกุญแจ
4- 141 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 3,836 ดำ 2กค-1385 ระยอง 20/11/2563 25,000 7% 0
4- 142 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / - น้ำเงิน-ดำ 3กจ-9057 ชลบุรี 18/11/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้
4- 143 HONDA PCX 150 A 150 17 17 / / / - ขาว ส้ม 7กฆ-6032 กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี |สีไม่ตรง |ไม่มีรีโมท
4- 144 HONDA CLICK 125I A 125 20 19 / / / / - แดง ดำ 2กค-8201 ระยอง 13/01/2564 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
4- 145 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / - ดำ 2กก-6376 ระยอง 14/08/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
4- 146 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / - แดง 3กฉ-9842 ชลบุรี 23/12/2563 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
4- 147 HONDA SUPER CUB M 110 18 18 / / - แดง ขาว 2กค-9907 นครราชสีมา 25/12/2563 4,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 148 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / - น้ำเงิน ดำ 1กถ-8922 ฉะเชิงเทรา 10/06/2563 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
4- 149 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / - แดง-ดำ 2กอ-1813 ชลบุรี 15/03/2563 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี
4- 150 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / - ขาว-ดำ 1กถ-9685 สมุทรสาคร 26/08/2563 5,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ ทุกกรณี |ค่ากุญแจ 321.-
4- 151 HONDA WAVE 125 I M 125 14 12 / 34,237 น้ำเงิน 2กด-9253 กรุงเทพมหานคร 14/03/2560 17,000 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 152 HONDA WAVE 125 I M 125 15 14 / / 54,193 ดำ 1กฆ-957 นราธิวาส 09/02/2561 27,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 153 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 - ดำ แดง 1กค-5405 นราธิวาส 09/09/2560 16,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 154 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / / - ขาว ดำ 1กง-8489 นราธิวาส 09/03/2562 18,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 155 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 - น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-1006 นราธิวาส 28/10/2563 16,000 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 156 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 - ดำ 2กก-1547 ชลบุรี 30/06/2562 35,000 7% 2,140 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 157 HONDA CLICK I A 108 10 10 / / / 12,272 ชมพู-ดำ ขจว-698 นราธิวาส 08/07/2554 13,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 158 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 - ดำ-แดง 1กฆ-301 สุรินทร์ 25/10/2560 15,000 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 159 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 45,323 ดำ-ขาว-ฟ้า 1กฆ-9856 เชียงใหม่ 21/03/2564 14,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 160 HONDA MSX125 M 125 14 14 / / / / - แดง 1กข-2580 ระนอง 23/12/2561 16,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K18
4- 161 HONDA WAVE 125 I M 125 15 14 / / / 67,452 แดง 1กค-9983 นราธิวาส 13/01/2562 26,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K17
4- 162 HONDA ZOOMER-X A 108 14 14 42,779 ขาว 1กญ-4573 ระยอง 28/10/2561 13,000 7% 2,140 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K17
4- 163 HONDA WAVE 125 I M 125 14 13 / - ขาว 1กข-8070 นราธิวาส 21/04/2562 18,000 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K17
4- 164 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / / / - แดง-ดำ 1กข-5879 นราธิวาส 03/03/2561 16,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K17
4- 165 HONDA PCX 150 A 150 15 14 - แดง-ดำ 1กจ-2598 สมุทรสาคร 27/01/2562 44,000 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K17