กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 (ลาน4) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 13-08-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 8,997 แดง 1ขณ-9506 กรุงเทพมหานคร 14/11/2563 20,000 7% 107
4- 002 YAMAHA GT 125 A 125 17 17 / / / / 28,027 ดำ-แดง 6กผ-2832 กรุงเทพมหานคร 03/05/2563 13,000 7% 107
4- 003 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 10,921 เขียว-ดำ 9กอ-5834 กรุงเทพมหานคร 26/07/2563 26,000 7% 107
4- 004 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 6,841 แดง-ดำ 1ขท-3068 กรุงเทพมหานคร 11/12/2563 18,000 7% 107
4- 005 HONDA DREAM M 110 17 17 / / 19,697 น้ำตาล-ขาว 7กน-7280 กรุงเทพมหานคร 20/12/2562 15,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 006 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / / 32,626 น้ำเงิน-ดำ 6กฆ-1541 กรุงเทพมหานคร 20/12/2563 15,000 7% 107
4- 007 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 25,054 ขาว-แดง 9กฌ-1474 กรุงเทพมหานคร 04/02/2563 45,000 7% 107
4- 008 YAMAHA N-Max A 155 19 18 / / / / / / 23,737 ดำ 9กฬ-8350 กรุงเทพมหานคร 23/07/2563 32,000 7% 107
4- 009 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 19 / / / / 5,940 แดง-ดำ 1ขง-8413 กรุงเทพมหานคร 09/09/2563 24,000 7% 107
4- 010 YAMAHA FINN M 115 19 19 / / / / 12,681 ดำ-แดง 9กส-5392 กรุงเทพมหานคร 11/07/2563 18,000 7% 107
4- 011 GPX DEMON-150GN M 149 19 17 / / / / 6,860 ดำ 1กฐ-1994 กำแพงเพชร 25/01/2563 17,000 7% 107
4- 012 GPX DEMON-150GN M 149 17 17 / / / / 6,262 เขียว 7กณ-6048 กรุงเทพมหานคร 06/11/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 013 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 9,662 น้ำเงิน ดำ 1กฒ-9293 กาฬสินธุ์ 23/07/2563 17,000 7% 107
4- 014 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 5,177 ขาว-ดำ XX-XXXX นครราชสีมา ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 015 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / / / / - น้ำเงิน 9กค-2120 กรุงเทพมหานคร 21/12/2562 20,000 7% 107
4- 016 YAMAHA QBIX A 125 19 18 / / / / 65,303 ดำ 9กธ-96 กรุงเทพมหานคร 11/04/2563 20,000 7% 107
4- 017 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / / / / 8,240 ดำ 8กอ-9906 กรุงเทพมหานคร 28/11/2563 20,000 7% 107
4- 018 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 10,902 แดง-ขาว 9กณ-4437 กรุงเทพมหานคร 11/03/2563 16,000 7% 107
4- 019 YAMAHA N-Max A 155 20 19 / / / / / / 7,211 น้ำเงิน 1ขพ-5852 กรุงเทพมหานคร 21/01/2564 38,000 7% 107
4- 020 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 8,622 ดำ-ส้ม 8กฬ-1352 กรุงเทพมหานคร 14/11/2562 18,000 7% 107
4- 021 YAMAHA GT 125 A 125 18 17 / / / / 19,854 เทา-น้ำเงิน 9กฆ-473 กรุงเทพมหานคร 27/12/2562 16,000 7% 107
4- 022 YAMAHA FINO 125 A 125 18 18 / / / 21,381 เทา-แดง 8กย-5700 กรุงเทพมหานคร 26/09/2562 16,000 7% 107
4- 023 GPX DEMON-150GN M 149 18 17 / / / / 18,841 เขียว 8กก-3022 กรุงเทพมหานคร 04/04/2562 15,000 7% 107
4- 024 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / / - ขาว ดำ 1กถ-690 ร้อยเอ็ด 14/08/2562 40,000 7% 107
4- 025 YAMAHA FINO 125 A 125 17 15 / / / 18,655 ดำ 7กท-9683 กรุงเทพมหานคร 07/12/2563 13,000 7% 107
4- 026 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 7,228 น้ำเงิน-ดำ 1ขก-945 กรุงเทพมหานคร 06/08/2563 18,000 7% 107
4- 027 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / / / 2,016 ดำ 1ขว-7671 กรุงเทพมหานคร 24/02/2564 22,000 7% 107
4- 028 HONDA MSX125SF M 125 18 18 / / / / 27,501 เขียว-ดำ 8กอ-7239 กรุงเทพมหานคร 27/11/2562 15,000 7% 107
4- 029 YAMAHA YZF-R15 M 155 19 18 / / / / 9,482 น้ำเงิน-ดำ 9กช-5482 กรุงเทพมหานคร 30/01/2563 38,000 7% 107
4- 030 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 8,120 น้ำเงิน-ดำ 9กพ-4812 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 21,000 7% 107
4- 031 HONDA CBR 150 R M 150 18 17 / / / / 17,551 ดำ 8กร-3611 กรุงเทพมหานคร 01/10/2562 28,000 7% 107
4- 032 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / / 7,912 ขาว-แดง 9กพ-3100 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 26,000 7% 107
4- 033 SUZUKI GD110 M 113 19 18 / 3,145 ดำ 9กฒ-1486 กรุงเทพมหานคร 28/02/2563 10,000 7% 107
4- 034 RYUKA CLASSIC 110G M 107 19 19 / / 10,166 ฟ้า-ขาว 9กล-7957 กรุงเทพมหานคร 18/06/2563 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 963.00 บาท
4- 035 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 7,432 แดง 9กภ-52 กรุงเทพมหานคร 16/05/2563 22,000 7% 107
4- 036 GPX LEGEND 200 M 197 17 16 / / / 28,195 ดำ 6กด-5719 กรุงเทพมหานคร 14/03/2562 15,000 7% 107
4- 037 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 8,444 เทา-ส้ม 9กพ-7449 กรุงเทพมหานคร 15/05/2563 28,000 7% 107
4- 038 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 2,697 ขาว-ดำ 1ขค-9643 กรุงเทพมหานคร 27/08/2563 18,000 7% 107
4- 039 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 8,819 แดง 1ขญ-1895 กรุงเทพมหานคร 10/10/2563 20,000 7% 107
4- 040 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / / / 8,907 น้ำเงิน-ดำ 7กข-8468 กรุงเทพมหานคร 21/08/2561 16,000 7% 107
4- 041 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 17,256 ดำ-แดง 1ขณ-5650 กรุงเทพมหานคร 13/11/2563 16,000 7% 107
4- 042 HONDA PCX 150 A 150 17 17 / / / / 29,449 น้ำเงิน-ดำ 7กด-1717 กรุงเทพมหานคร 09/11/2562 38,000 7% 107
4- 043 YAMAHA GRAND FILANO A 125 20 19 / / / / 3,704 แดง 1ขศ-2315 กรุงเทพมหานคร 26/02/2564 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 044 YAMAHA N-Max A 155 19 19 / / / / / / 14,365 น้ำเงิน 1ขญ-3729 กรุงเทพมหานคร 11/10/2563 36,000 7% 107
4- 045 YAMAHA FINN M 115 18 18 / / / / 25,496 แดง-ดำ-เทา 9กค-695 กรุงเทพมหานคร 20/12/2563 17,000 7% 107
4- 046 KAWASAKI KSR M 111 15 15 / / / / / 26,288 ดำ 4กฌ-5911 กรุงเทพมหานคร 11/08/2560 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ทะเบียนจะระงับในวันที่ 11 ส.ค. 63ค่า ดนก. 963.00 บาท
4- 047 GPX DEMON-150GN M 149 18 18 / / / / 9,010 ดำ-น้ำเงิน 9กค-4884 กรุงเทพมหานคร 24/12/2562 15,000 7% 107
4- 048 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / 41,201 ดำ แดง 2กฆ-4856 นครราชสีมา 24/01/2563 14,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|ไม่มีสายไมล์
4- 049 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 3,622 ส้ม-ดำ 1ขญ-8484 กรุงเทพมหานคร 16/10/2563 24,000 7% 107
4- 050 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 15,638 ขาว ดำ 1กง-2207 นครนายก 23/07/2563 15,000 7% 107
4- 051 HONDA SCOOPY I A 108 18 17 / / / 10,359 ขาว-น้ำตาล 8กค-3918 กรุงเทพมหานคร 25/04/2562 16,000 7% 107
4- 052 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 10,884 ส้ม ดำ 1ขน-7542 กรุงเทพมหานคร 26/12/2563 22,000 7% 107
4- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 29,762 น้ำเงิน-ดำ 9กช-2643 กรุงเทพมหานคร 29/01/2563 15,000 7% 107
4- 054 HONDA PCX HYBRID A 150 20 19 / / / / 8,599 น้ำเงิน ดำ 1ขว-407 กรุงเทพมหานคร 19/02/2564 52,000 7% 107
4- 055 YAMAHA N-Max A 155 18 18 / / / / / / 31,375 เทา 8กณ-1366 กรุงเทพมหานคร 29/06/2562 32,000 7% 107
4- 056 YAMAHA QBIX A 125 18 18 / / / / 1,965 เหลือง-ดำ-เทา 8กว-7097 กรุงเทพมหานคร 19/10/2562 20,000 7% 107
4- 057 YAMAHA FINN M 115 19 19 / / / / 7,082 ฟ้า-ดำ-ขาว 1ขต-171 กรุงเทพมหานคร 21/11/2563 17,000 7% 107
4- 058 STALLIONS VICTORY VTR125 M 125 19 16 / / / / 13,799 ดำ 1ขฆ-528 กรุงเทพมหานคร 27/08/2563 10,000 7% 107
4- 059 STALLIONS CENTAUR MAX250 M 249 17 17 / / / / - ดำ 7กง-1612 กรุงเทพมหานคร 31/08/2561 18,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 060 HONDA SCOOPY I A 108 19 18 / / / / 15,063 แดง 1กน-2967 ร้อยเอ็ด 17/09/2563 20,000 7% 107
4- 061 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / / / / 13,081 แดง ดำ 2กฒ-5661 นครราชสีมา 02/03/2564 54,000 7% 107
4- 062 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 9,319 ดำ-แดง 9กผ-1062 กรุงเทพมหานคร 02/05/2564 18,000 7% 107
4- 063 HONDA MSX125SF M 125 17 16 / / / / 21,082 แดง-เทา 6กช-1715 กรุงเทพมหานคร 24/01/2561 16,000 7% 107
4- 064 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / / / 14,317 ส้ม-ดำ 8กว-9233 กรุงเทพมหานคร 22/10/2562 20,000 7% 107
4- 065 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / / / / 21,271 เทา น้ำเงิน 9กฎ-1016 กรุงเทพมหานคร 15/02/2563 18,000 7% 107
4- 066 YAMAHA M-Slaz M 150 18 17 / / / / 23,560 เทา-เขียว 7กฬ-1420 กรุงเทพมหานคร 15/03/2562 26,000 7% 107
4- 067 YAMAHA Free Go A 125 19 19 / / / / 3,129 แดง-ดำ 1ขณ-9815 กรุงเทพมหานคร 14/11/2563 22,000 7% 107
4- 068 HONDA WAVE 125 I M 125 18 17 / / / / 29,140 ดำ-แดง 7กผ-7506 กรุงเทพมหานคร 08/01/2563 20,000 7% 107
4- 069 YAMAHA N-Max A 155 18 18 / / / / / / 39,192 ดำ 9กข-7854 กรุงเทพมหานคร 19/12/2563 34,000 7% 107
4- 070 HONDA WAVE 125 I M 125 20 19 / / / / 2,288 ขาว แดง 1ขว-8237 กรุงเทพมหานคร 24/02/2564 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 071 YAMAHA EXCITER 150 M 150 18 17 / / / / - เหลือง-ดำ 7กว-3469 กรุงเทพมหานคร 20/02/2563 18,000 7% 107
4- 072 RYUKA INFINITY 125 M 125 16 16 / / 22,819 เทา 6กง-4941 กรุงเทพมหานคร 30/12/2562 6,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 073 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / 20,185 ขาว ดำ 1กฬ-4155 นครราชสีมา 27/03/2563 40,000 7% 107
4- 074 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 4,994 ดำ-แดง 8กฬ-2910 กรุงเทพมหานคร 15/11/2562 16,000 7% 107
4- 075 BENELLI TNT135 M 135 19 18 / / / / 18,917 แดง 2กง-660 นครราชสีมา 20/02/2563 10,000 7% 107
4- 076 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 4,236 ขาว ดำ 2กฒ-1807 นครราชสีมา 20/04/2564 18,000 7% 107
4- 077 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 13,244 ดำ เทา 2กญ-6667 นครราชสีมา 27/11/2563 18,000 7% 107
4- 078 GPX LEGEND 200 M 197 19 18 / / / / - ฟ้า ดำ 1กฒ-59 กาฬสินธุ์ 07/02/2563 16,000 7% 107
4- 079 SUZUKI GD110 M 113 19 17 / 9,961 น้ำเงิน 1กณ-5265 กาฬสินธุ์ 18/11/2563 10,000 7% 107
4- 080 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / - น้ำเงินดำ 1กฎ-1447 สระแก้ว 31/08/2563 18,000 7% 107
4- 081 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / / 3,010 แดง ดำ 1กบ-6084 ร้อยเอ็ด 11/03/2564 20,000 7% 107
4- 082 HONDA MSX125SF M 125 19 17 / / / / - แดง-ดำ 9กฒ-7971 กรุงเทพมหานคร 05/03/2563 18,000 7% 107
4- 083 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 14,010 ขาว ดำ 1กธ-375 ร้อยเอ็ด 10/04/2563 16,000 7% 107
4- 084 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 9,808 น้ำเงิน ดำ 1กฒ-3837 กาฬสินธุ์ 22/04/2563 18,000 7% 107
4- 085 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 7,478 น้ำเงิน ฟ้า 1กณ-3230 กาฬสินธุ์ 07/10/2563 22,000 7% 107
4- 086 YAMAHA M-Slaz M 150 18 18 / / / / 20,079 น้ำเงิน ดำ 2กก-6955 นครราชสีมา 31/08/2562 26,000 7% 107
4- 087 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 6,714 น้ำเงิน 9กส-8446 กรุงเทพมหานคร 15/07/2563 22,000 7% 107
4- 088 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 20,733 ดำ แดง 2กญ-3801 นครราชสีมา 14/11/2563 13,000 7% 107
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 24,798 ขาว-ดำ 8กอ-6851 กรุงเทพมหานคร 26/11/2562 14,000 7% 107
4- 090 YAMAHA FINO 125 A 125 19 18 / / / 17,808 ขาว ดำ 2กฆ-4408 นครราชสีมา 22/01/2563 15,000 7% 107
4- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / 17,482 ขาว ดำ 1กด-4612 ตรัง 27/06/2562 15,000 7% 107
4- 092 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 32,506 ดำ ส้ม 1กจ-3174 สตูล 10/07/2562 17,000 7% 107
4- 093 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 / / / / 38,901 เหลือง 7กท-9375 กรุงเทพมหานคร 06/12/2562 24,000 7% 107
4- 094 GPX LEGEND 150 M 149 18 18 / / 7,739 ดำ 1กฆ-8336 พังงา 06/08/2562 16,000 7% 107
4- 095 HONDA DREAM M 110 14 14 / / 52,972 เหลือง ขาว 1กจ-2949 ร้อยเอ็ด 28/10/2558 10,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีเบ้ากุญแจเปิดเบาะ |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 096 YAMAHA FINO 125 A 125 15 15 / / / / 25,820 เทา-ฟ้า 4กภ-7453 กรุงเทพมหานคร 17/12/2559 6,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 097 YAMAHA M-Slaz M 150 17 16 / / / / 37,034 แดง ดำ 1กณ-56 ร้อยเอ็ด 11/08/2561 24,000 7% 107
4- 098 KAWASAKI Z650 ABS M 649 18 / / / / / 21,625 ดำ ชุดจด1711 - 95,000 7% 107 116.00
**หมายเหตุ อาจอยู่ระหว่างการจดทะเบียน
4- 099 SCOMADI TL125 A 125 18 16 / / / / / 28,583 เทา 7กว-4421 กรุงเทพมหานคร 20/02/2562 31,000 7% 107
4- 100 YAMAHA N-Max A 155 18 18 / / / / / / 23,056 น้ำเงิน 1กต-593 สมุทรสาคร 26/12/2562 27,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง |ฝาครอบแบตเตอรี่ไม่มี
4- 101 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / / 23,151 ดำ แดง 1กจ-9311 ปราจีนบุรี 26/12/2560 12,000 7% 107
4- 102 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 / / / / 21,247 น้ำเงิน ดำ 1กถ-5908 สุรินทร์ 19/12/2562 18,000 7% 107
4- 103 YAMAHA M-Slaz M 150 18 17 / / / / 28,482 ดำ 7กว-4002 กรุงเทพมหานคร 20/02/2563 22,000 7% 107
4- 104 YAMAHA GT 125 A 125 18 16 / / / / 14,214 แดง ดำ 1กย-6939 อุบลราชธานี 26/06/2562 15,000 7% 107
4- 105 YAMAHA M-Slaz M 150 18 17 / / / / 32,188 ดำ 1กธ-2361 สุรินทร์ 19/06/2562 26,000 7% 107
4- 106 ROYAL ALLOY GP 200S A 181 20 20 / / / / / / 2,588 เขียว 1ขศ-2719 กรุงเทพมหานคร 26/02/2564 47,000 7% 107
4- 107 HONDA WAVE 125 I M 125 17 16 / / / 84,569 ดำ-แดง 6กฐ-4189 กรุงเทพมหานคร 21/02/2564 14,000 7% 107
4- 108 YAMAHA GT 125 A 125 18 17 / / / / 12,022 ดำ 8กธ-826 กรุงเทพมหานคร 03/08/2563 15,000 7% 107
4- 109 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 1,623 เทา 1กณ-9844 สมุทรสาคร 26/07/2563 17,000 7% 107
4- 110 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 29,263 แดง ดำ 1กร-4484 ขอนแก่น 12/02/2562 13,000 7% 107
4- 111 GPX DEMON-150GN M 149 17 17 / / / / 20,225 ขาว 1กภ-5595 อุดรธานี 14/09/2561 13,000 7% 107
4- 112 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / / / 9,318 ดำ น้ำตาล 1กม-5147 ขอนแก่น 25/09/2561 18,000 7% 107
4- 113 GPX LEGEND 200 M 197 18 17 / / / - แดง 2กพ-6072 ชลบุรี 27/04/2562 17,000 7% 107
4- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / / / / 35,496 ดำ แดง 1กฉ-9090 บึงกาฬ 31/10/2561 16,000 7% 107
**หมายเหตุ เคยต่อพ่วงข้างมา
4- 115 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 / / / / 42,416 เทา น้ำเงิน 1กจ-7887 หนองบัวลำภู 30/01/2562 18,000 7% 107
4- 116 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 / / / ดำ 1กธ-8252 บุรีรัมย์ 25/06/2562 18,000 7% 107
4- 117 YAMAHA Free Go A 125 19 19 / / / / - น้ำเงิน 9กผ-4330 กรุงเทพมหานคร 07/05/2563 12,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา L21
4- 118 BENELLI TNT 300 S M 300 17 16 / / / / - เทา 1กต-4913 นครศรีธรรมราช 20/03/2561 23,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไมล์ชำรุด |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา L21
4- 119 GPX DEMON-150GR M 149 19 18 / / / / - แดง 9กจ-9688 กรุงเทพมหานคร 22/01/2563 10,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา L21
4- 120 HONDA PCX 150 A 150 16 16 / / / - ขาว ดำ 1กฐ-728 นครปฐม 09/09/2560 33,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา L21
4- 121 KAWASAKI NINJA 650 ABS M 649 18 17 / / / / / - เทา-ดำ 1กศ-8052 ขอนแก่น 11/09/2562 41,000 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีเรือนไมล์ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา L21
4- 122 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 18 / / / / - น้ำเงิน-ดำ 8กฮ-2590 กรุงเทพมหานคร 29/11/2563 20,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา L21
4- 123 YAMAHA YZF-R3 ABS M 321 19 17 / / / / / - ขาว ดำ 1กฮ-2657 อุดรธานี 18/09/2563 29,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีหม้อน้ำ |ไม่มีเรือนไมล์ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา L21