กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 16-07-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C ABS กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 5,320 19 น้ำเงิน-ฟ้า 1กฮ-8170 อุดรธานี 30/10/2563 25,000 7% 0
4- 002 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14,376 18 แดง 1กษ-3583 ระยอง 15/08/2563 21,000 7% 0
4- 003 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 5,824 19 ขาว ดำ 3กก-6511 ชลบุรี 07/06/2563 27,000 7% 0
4- 004 HONDA MSX125SF ABS M 125 / / / / / 20,531 18 ดำ-เทา 1กด-5184 สมุทรสาคร 10/10/2562 18,000 7% 0
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 2,333 19 แดง 3กช-2407 ชลบุรี 27/12/2563 24,000 7% 0
4- 006 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 3,365 19 แดง-ดำ 2กค-5865 ระยอง 20/12/2563 15,000 7% 0
4- 007 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 4,870 19 ดำ-เทา 1กต-4119 จันทบุรี 30/10/2563 25,000 7% 0
4- 008 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 28,017 18 ดำ-ชมพู 8กช-5847 กรุงเทพมหานคร 30/05/2564 14,000 7% 0
4- 009 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 3,600 20 น้ำเงิน-ดำ 2กก-7732 อุดรธานี 14/01/2564 15,000 7% 0
4- 010 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 39,268 18 แดง ดำ 2กผ-2135 ชลบุรี 13/03/2562 9,000 7% 0
4- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 3,277 19 น้ำเงิน-ฟ้า 3กข-2114 ชลบุรี 21/06/2564 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 012 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 25,945 18 ดำ-เหลือง 1กฎ-622 กาฬสินธุ์ 28/02/2563 9,000 7% 0
4- 013 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 31,786 19 น้ำเงิน-ดำ 1กด-9146 สุพรรณบุรี 02/05/2563 20,000 7% 0
4- 014 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 9,444 19 ดำ-ชมพู 1กฌ-4904 บึงกาฬ 30/05/2563 21,000 7% 0
4- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 5,596 19 น้ำเงิน-ดำ 3กจ-3765 ชลบุรี 30/10/2563 18,000 7% 0
4- 016 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 2,139 20 ขาว 3กญ-9601 ชลบุรี 24/03/2564 24,000 7% 0
4- 017 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 25,959 18 เทา-น้ำเงิน 8กฮ-2536 กรุงเทพมหานคร 29/11/2563 17,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 018 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 16,089 18 เทา 2กว-2000 ชลบุรี 11/10/2563 16,000 7% 0
4- 019 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 9,488 18 ดำ-แดง 2กง-9637 เชียงใหม่ 09/11/2563 23,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 020 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 19,050 18 ดำ 8กข-8479 กรุงเทพมหานคร 23/04/2563 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 021 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 17,064 19 ดำ 1กด-3324 จันทบุรี 29/10/2563 15,000 7% 0
4- 022 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 15,706 18 ดำ-แดง 2กค-235 นครราชสีมา 05/11/2562 14,000 7% 0
4- 023 HONDA SUPER CUB M 110 / / 5,792 19 แดง-ขาว 1กฒ-9255 จันทบุรี 10/04/2564 22,000 7% 0
4- 024 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 6,031 20 ขาว-ดำ 2กฆ-2916 ระยอง 12/02/2564 19,000 7% 0
4- 025 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 18,365 19 น้ำเงิน ดำ 2กก-1595 ระยอง 10/07/2563 46,000 7% 0
4- 026 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 9,962 19 ดำ-เทา 2กข-4260 ระยอง 08/10/2563 24,000 7% 0
4- 027 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 13,873 19 น้ำเงิน 1กถ-7314 ลพบุรี 23/09/2563 20,000 7% 0
4- 028 GPX POPZ M 125 / / / / 3,335 20 ส้ม-ดำ 1กว-9322 นครศรีธรรมราช 21/04/2564 15,000 7% 0
4- 029 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 8,155 19 แดง 1กฐ-298 ปราจีนบุรี 17/10/2563 25,000 7% 0
4- 030 YAMAHA Free Go A 125 / / / / 452 20 น้ำเงิน 2ขค-3145 กรุงเทพมหานคร 14/05/2564 25,000 7% 0
4- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 25,405 19 น้ำเงิน-ดำ 1กง-9351 ชัยนาท 14/05/2563 15,000 7% 0
4- 032 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 19,249 18 แดง-น้ำตาล 1กณ-171 ภูเก็ต 30/01/2564 17,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 033 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 26,116 19 ขาว ดำ 1กด-858 สระบุรี 30/04/2564 16,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 034 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10,160 19 ฟ้า-นํ้าเงิน 3กง-5278 ชลบุรี 01/10/2563 22,000 7% 0
4- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 22,389 19 ดำ-ส้ม 2กอ-2089 ชลบุรี 15/03/2563 16,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 036 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 9,367 19 เทา ดำ 9กฌ-206 กรุงเทพมหานคร 01/02/2563 16,000 7% 0
4- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 6,602 18 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-5294 เพชรบุรี 07/06/2562 23,000 7% 0
4- 038 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 15,893 19 แดง-ดำ 9กพ-6707 กรุงเทพมหานคร 15/05/2563 15,000 7% 0
4- 039 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 10,176 19 ดำ 3กก-5418 ชลบุรี 05/06/2563 15,000 7% 0
4- 040 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 4,717 18 ดำ 2กว-5786 ชลบุรี 24/10/2562 27,000 7% 0
4- 041 HONDA SUPER CUB M 110 / / 12,050 19 แดง-ขาว 1กส-90 อุดรธานี 31/01/2563 15,000 7% 0
4- 042 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 25,899 18 เทา-แดง 8กภ-5069 กรุงเทพมหานคร 12/09/2562 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 043 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 38,364 18 แดง-ดำ 1กธ-650 มหาสารคาม 14/12/2562 37,000 7% 0
4- 044 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 16,520 19 ขาว-แดง 2กฬ-7689 ชลบุรี 06/03/2563 26,000 7% 0
4- 045 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 17,900 18 แดง 2กภ-6007 ชลบุรี 31/05/2562 21,000 7% 0
4- 046 LIFAN VINTAGE 110 M 110 / / 2,743 19 น้ำเงิน 1กร-9930 สุราษฎร์ธานี 15/08/2563 6,000 7% 0
4- 047 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 25,441 18 เทา-น้ำเงิน 8กส-3727 กรุงเทพมหานคร 08/11/2562 14,000 7% 0
4- 048 YAMAHA Free Go A 125 / / / / 1,562 20 น้ำเงิน 2ขข-7929 กรุงเทพมหานคร 12/05/2564 24,000 7% 0
4- 049 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 7,210 19 ดำ-เทา 1กอ-2107 ระยอง 25/02/2563 25,000 7% 0
4- 050 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 8,996 19 น้ำเงิน 9กย-9856 กรุงเทพมหานคร 05/06/2563 24,000 7% 0
4- 051 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 6,471 19 ขาว-ดำ 1กฮ-6378 อุดรธานี 18/10/2563 23,000 7% 0
4- 052 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 4,045 18 ดำ น้ำตาล 8กธ-6331 กรุงเทพมหานคร 08/08/2563 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 053 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 8,098 19 ดำ 9กส-5014 กรุงเทพมหานคร 11/07/2563 26,000 7% 0
4- 054 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 3,659 19 เหลือง-ดำ-เทา 1ขฌ-9976 กรุงเทพมหานคร 09/10/2563 23,000 7% 0
4- 055 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 13,292 19 ดำ-เทา 1กอ-6955 อุดรธานี 06/08/2563 23,000 7% 0
4- 056 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 9,040 19 เหลือง-ดำ 1กฮ-3350 อุดรธานี 24/09/2563 25,000 7% 0
4- 057 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 2,962 19 ดำ 9กน-8871 กรุงเทพมหานคร 25/04/2563 19,000 7% 0
4- 058 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 19,820 19 น้ำเงิน-ดำ 1กท-3223 ฉะเชิงเทรา 01/08/2563 16,000 7% 0
4- 059 HONDA SUPER CUB M 110 / / 1,637 19 แดง-ขาว 1กธ-1567 ภูเก็ต 09/10/2563 ถอนการประมูล 7% 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 060 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10,256 19 แดง-ดำ 1กฮ-9820 ระยอง 28/06/2563 16,000 7% 0
4- 061 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 4,498 19 น้ำเงิน-ดำ 9กส-2532 กรุงเทพมหานคร 10/07/2563 53,000 7% 0
4- 062 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 9,852 19 น้ำเงิน ดำ 1กฎ-4517 ปราจีนบุรี 21/06/2563 23,000 7% 0
4- 063 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 7,824 18 เทา 2กษ-7142 ชลบุรี 27/12/2562 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 064 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 1,043 แดง ชุดจด3248 - 10,000 7% 0
4- 065 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13,168 19 ขาว ดำ 1กร-670 สุราษฎร์ธานี 23/05/2563 12,000 7% 0
4- 066 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / / 26,329 19 ดำ 2กก-8235 ระยอง 26/08/2563 30,000 7% 0
4- 067 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 16,064 19 เทา-น้ำเงิน 1กถ-1426 ภูเก็ต 31/01/2564 20,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 068 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 6,816 18 ดำ 9กก-5989 กรุงเทพมหานคร 12/12/2563 24,000 7% 0
4- 069 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 19,312 19 แดง ดำ 1กถ-5660 ลพบุรี 29/08/2563 13,000 7% 0
4- 070 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 1,632 19 ดำ 3กจ-2774 ชลบุรี 28/10/2563 27,000 7% 0
4- 071 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,166 19 ดำ-เทา 1กฒ-1382 หนองคาย 29/08/2563 25,000 7% 0
4- 072 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 54,730 18 เทา-ดำ 8กล-1403 กรุงเทพมหานคร 08/10/2563 13,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 073 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 4,333 19 ดำ-แดง 3กช-1254 ชลบุรี 25/12/2563 30,000 7% 0
4- 074 HONDA CLICK 150 I A 150 / / / / - 18 เทา ดำ 1กต-8587 ภูเก็ต 26/12/2562 29,000 7% 0
4- 075 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 7,234 19 เทา ขาว 1กถ-8798 ลพบุรี 11/10/2563 17,000 7% 0
4- 076 HONDA WAVE 110 I M 110 / 26,619 19 แดง ดำ 1กส-7500 อุดรธานี 27/03/2563 8,000 7% 0
4- 077 HONDA SUPER CUB M 110 / / 32,351 18 แดง-ขาว 1กฎ-9822 เพชรบุรี 22/08/2562 13,000 7% 0
4- 078 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 39,356 18 ดำ-แดง 1กพ-648 สุราษฎร์ธานี 31/05/2562 12,000 7% 0
4- 079 HONDA PCX 150 A 150 / / / / - 19 น้ำเงิน ดำ 9กผ-8847 กรุงเทพมหานคร 10/05/2563 48,000 7% 0
4- 080 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 9,042 19 ขาว ดำ 9กฌ-4673 กรุงเทพมหานคร 06/02/2564 23,000 7% 0
4- 081 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 9,870 18 เทา 1กท-94 พระนครศรีอยุธยา 23/11/2563 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 082 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 3,419 18 เเดง-ขาว 1กช-9277 ชุมพร 16/08/2563 6,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขตัวรถ |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 083 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 14,932 18 ดำ-แดง 9กค-5672 กรุงเทพมหานคร 25/12/2562 20,000 7% 0
4- 084 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / / 21,287 18 เทา 8กฮ-3656 กรุงเทพมหานคร 29/11/2563 32,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 085 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 18,563 19 แดง ดำ 1กต-9582 สุพรรณบุรี 27/09/2563 21,000 7% 0
4- 086 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 15,995 19 น้ำเงิน 9กฐ-7281 กรุงเทพมหานคร 27/02/2563 23,000 7% 0
4- 087 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 3,329 19 ดำ-เทา 3กจ-2565 ชลบุรี 25/10/2563 25,000 7% 0
4- 088 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 16,730 19 แดง 1ขฆ-7807 กรุงเทพมหานคร 02/09/2563 22,000 7% 0
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 / 9,743 19 น้ำเงิน-ดำ 1กฐ-1134 หนองคาย 30/01/2563 11,000 7% 0
4- 090 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 9,918 19 เทา 1ขฐ-4009 กรุงเทพมหานคร 28/10/2563 20,000 7% 0
4- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10,540 18 ดำ-แดง 1กภ-2431 นครศรีธรรมราช 19/12/2563 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 092 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 5,325 20 แดง ดำ 1ขอ-6433 กรุงเทพมหานคร 01/04/2564 30,000 7% 0
4- 093 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 12,553 19 แดง 1กด-9764 ลพบุรี 17/01/2563 18,000 7% 0
4- 094 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 28,298 17 ดำ 1กย-9535 ระยอง 30/10/2561 17,000 7% 0
4- 095 HONDA SUPER CUB M 110 / / 2,309 20 แดง-ขาว 1ขษ-9734 กรุงเทพมหานคร 10/03/2564 23,000 7% 0
4- 096 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 2,029 19 ขาว-แดง 2กข-9834 ระยอง 12/11/2563 28,000 7% 0
4- 097 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 28,366 19 น้ำเงิน ดำ 9กน-235 กรุงเทพมหานคร 19/04/2563 42,000 7% 0
4- 098 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16,578 19 ขาว-ดำ 1กอ-1954 ระยอง 25/02/2563 8,000 7% 0
4- 099 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10,263 18 ดำ 2กศ-9104 ชลบุรี 03/12/2562 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 100 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 10,808 18 แดง 1กฐ-5873 เพชรบูรณ์ 24/04/2562 6,000 7% 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 101 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 9,355 19 แดง ดำ 1กฮ-4024 ระยอง 23/05/2563 20,000 7% 0
4- 102 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 11,718 19 ดำ 1กจ-4874 อ่างทอง 10/10/2563 32,000 7% 0
4- 103 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 90,369 10 แดง-ขาว สนบ-161 กรุงเทพมหานคร 06/07/2555 2,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 104 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 7,353 19 ชมพู-แดง 9กฮ-1160 กรุงเทพมหานคร 31/07/2563 23,000 7% 0
4- 105 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 7,463 19 เทา-แดง 1ขฌ-6718 กรุงเทพมหานคร 07/10/2563 29,000 7% 0
4- 106 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 9,780 19 แดง 2กก-6395 ระยอง 02/10/2563 25,000 7% 0
4- 107 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 5,208 20 ดำ-เทา 1กญ-1571 บึงกาฬ 21/01/2564 18,000 7% 0
4- 108 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 13,147 19 ดำ 1กอ-8081 ระยอง 04/04/2563 16,000 7% 0
4- 109 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 760 20 ดำ-เทา 1กต-7483 เพชรบูรณ์ 03/01/2564 22,000 7% 0
4- 110 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 11,151 19 ขาว ดำ 2กข-2076 ระยอง 20/09/2563 28,000 7% 0
4- 111 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 19,405 19 เหลือง 9กพ-6697 กรุงเทพมหานคร 15/05/2563 12,000 7% 0
4- 112 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 8,562 19 แดง-ดำ 2กข-1089 ระยอง 16/09/2563 24,000 7% 0
4- 113 HONDA SUPER CUB M 110 / / 4,391 20 เขียว ขาว 2กฆ-2028 ระยอง 03/02/2564 24,000 7% 0
4- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 15,610 19 น้ำเงิน-ดำ 2กก-8420 ระยอง 28/08/2563 21,000 7% 0
4- 115 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 5,567 19 น้ำเงิน-ดำ 2กอ-8287 ชลบุรี 02/04/2563 53,000 7% 0
4- 116 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 1,843 19 ขาว ดำ 9กฌ-2582 กรุงเทพมหานคร 05/02/2563 24,000 7% 0
4- 117 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 7,904 19 ฟ้า น้ำเงิน 1กฮ-8932 ระยอง 25/06/2563 22,000 7% 0
4- 118 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 24,702 18 เทา 1กฒ-6512 นครสวรรค์ 27/02/2562 8,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 119 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 578 19 แดง 1กท-864 นครสวรรค์ 01/10/2563 26,000 7% 0
4- 120 YAMAHA AEROX 155 ABS A 155 / / / / / - 20 เทา-น้ำเงิน 1ขส-5250 กรุงเทพมหานคร 12/03/2564 35,000 7% 0
4- 121 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 4,651 19 แดง 1กง-7652 ระนอง 20/12/2563 ถอนการประมูล 7% 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 122 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11,981 16 ดำ แดง 2กจ-164 ชลบุรี 10/10/2561 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 123 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 3,431 20 ขาว-แดง 3กฌ-4512 ชลบุรี 11/02/2564 26,000 7% 0
4- 124 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 23,415 18 น้ำเงิน 1กว-4975 ขอนแก่น 20/06/2563 19,000 7% 0
4- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 / 2,037 20 ขาว ดำ 2กค-930 อุดรธานี 19/05/2564 20,000 7% 0
4- 126 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 20,563 18 เทา-น้ำเงิน 1กพ-2006 สุราษฎร์ธานี 11/06/2562 14,000 7% 0
4- 127 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10,676 19 ดำ-แดง 2กอ-1235 ชลบุรี 14/03/2563 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 128 HONDA CLICK 150 I A 150 / / / / 4,749 19 ดำ-ส้ม 1กล-3195 สุราษฎร์ธานี 10/09/2563 34,000 7% 0
4- 129 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 11,837 19 ดำ-แดง 1กธ-2236 ภูเก็ต 18/10/2563 14,000 7% 0
4- 130 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 7,980 19 แดง-ดำ 2กค-2206 ระยอง 25/11/2563 17,000 7% 0
4- 131 HONDA SUPER CUB M 110 / / 5,441 19 ฟ้า-ขาว 3กจ-9398 ชลบุรี 19/11/2563 22,000 7% 0
4- 132 HONDA WAVE 110 I M 110 / 5,079 19 แดง-ดำ 1กอ-4204 ระยอง 12/03/2563 18,000 7% 0
**หมายเหตุ มีบันทึกการแก้ไขสีรถจากช่างตรวจสภาพรถ
4- 133 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 11,017 19 แดง ดำ 2กก-8104 ขอนแก่น 18/10/2563 52,000 7% 0
4- 134 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 5,608 19 ดำ-แดง 1กฮ-1732 ระยอง 08/05/2563 16,000 7% 0
4- 135 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 5,554 19 ขาว-แดง 1กญ-768 บึงกาฬ 16/12/2563 26,000 7% 0
4- 136 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 7,151 19 ดำ 1กฬ-8761 ระยอง 04/02/2563 13,000 7% 0
4- 137 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 3,571 19 ดำ-แดง 3กจ-3669 ชลบุรี 30/10/2563 18,000 7% 0
4- 138 YAMAHA FINO FI A 115 / / / 47,769 15 แดง-เทา 1กภ-8351 ชลบุรี 21/04/2562 4,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 139 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 8,884 19 น้ำเงิน ดำ 1กฐ-7563 หนองคาย 21/06/2563 23,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 140 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 12,575 20 ขาว 3กฐ-239 ชลบุรี 13/05/2564 24,000 7% 0
4- 141 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 32,279 19 น้ำเงิน ฟ้า 1กง-1374 ระนอง 27/02/2564 18,000 7% 0
4- 142 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 7,905 19 ฟ้า น้ำเงิน 3กค-7005 ชลบุรี 06/08/2563 22,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 143 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 19,136 19 แดง 1กฎ-2726 เลย 09/07/2563 20,000 7% 0
4- 144 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 12,219 19 ดำ 2กอ-7654 ชลบุรี 01/04/2563 17,000 7% 0
4- 145 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 7,110 19 ขาว แดง 1กฌ-1383 แพร่ 09/12/2563 10,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 146 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / - 18 ดำ-แดง 1กฆ-6075 พังงา 11/05/2563 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 147 RYUKA INFINITY 125 M 125 / / 18,723 19 ดำ 1กถ-4205 ภูเก็ต 05/03/2563 3,000 7% 0
4- 148 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 16,731 19 ดำ-ส้ม 1กท-5111 ภูเก็ต 11/07/2563 21,000 7% 0
4- 149 HONDA SUPER CUB M 110 / / 3,779 20 ฟ้า ขาว 2กค-9215 ระยอง 17/01/2564 24,000 7% 0
4- 150 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 19,610 19 ดำ-แดง 9กฬ-6791 กรุงเทพมหานคร 22/07/2563 13,000 7% 0
4- 151 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 37,183 19 เทา-ดำ 9กด-2123 กรุงเทพมหานคร 14/03/2563 35,000 7% 0
4- 152 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 53,154 16 แดง-ดำ 1กณ-7944 ราชบุรี 08/11/2562 11,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 153 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 2,767 20 เทา แดง 1ขล-8333 กรุงเทพมหานคร 18/02/2564 26,000 7% 0
4- 154 RYUKA CLASSIC 110G M 107 / / 21,477 19 ชมพู-ขาว 9กต-6245 กรุงเทพมหานคร 21/03/2564 4,000 7% 0
4- 155 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 25,272 19 ดำ แดง 1กญ-8105 ปราจีนบุรี 21/02/2564 15,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 156 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 10,613 19 เทา-น้ำเงิน 1ขง-7987 กรุงเทพมหานคร 09/09/2563 18,000 7% 0
4- 157 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 41,185 18 ขาว ดำ 1กฐ-2507 ประจวบคีรีขันธ์ 29/06/2563 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 158 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 934 19 เทา-แดง 1กว-3630 สุราษฎร์ธานี 25/12/2563 28,000 7% 0
4- 159 HONDA SUPER CUB M 110 / / 7,036 19 ขาว ส้ม 3กจ-2398 ชลบุรี 25/10/2563 22,000 7% 0
4- 160 YAMAHA FINN M 115 / / / 3,357 19 น้ำเงิน-ดำ 1ขญ-7134 กรุงเทพมหานคร 16/10/2563 17,000 7% 0
4- 161 YAMAHA JUPITER RC M 115 / / / / 50,584 17 น้ำเงิน 2กถ-3965 ชลบุรี 16/10/2561 9,000 7% 0
4- 162 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 13,612 18 น้ำเงิน-ดำ 1กศ-9436 อุดรธานี 27/11/2562 40,000 7% 0
4- 163 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 25,946 18 ดำ-แดง 1กง-1240 อ่างทอง 30/01/2562 13,000 7% 0
4- 164 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 19,529 18 น้ำเงิน ดำ 2กย-2354 ชลบุรี 13/07/2562 20,000 7% 0
4- 165 SUZUKI GSX-R150 M 147 / / / / 3,919 19 แดง 1กบ-7639 มหาสารคาม 19/09/2563 26,000 7% 0
4- 166 HONDA SUPER CUB M 110 / / 5,172 18 เขียว-ขาว 1กษ-5250 ขอนแก่น 29/10/2562 21,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 167 YAMAHA FINN M 115 / / 13,653 18 น้ำเงิน-ดำ 1กด-6910 ลพบุรี 07/12/2562 10,000 7% 0
4- 168 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 4,029 20 น้ำเงิน-ฟ้า 1กว-6805 สุราษฎร์ธานี 31/01/2564 25,000 7% 0
4- 169 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 28,673 18 ดำ 1กว-3362 ขอนแก่น 08/06/2562 22,000 7% 0
4- 170 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10,635 19 ขาว ดำ 1กญ-4951 ชุมพร 15/08/2563 22,000 7% 0
4- 171 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 20,816 16 ส้ม-ดำ 1กถ-8265 ระยอง 07/03/2562 14,000 7% 0
4- 172 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 33,407 18 ดำ-แดง 1กง-978 พังงา 20/12/2562 21,000 7% 0
4- 173 HONDA SUPER CUB M 110 / / / 19,492 18 ขาว 1กฒ-103 ประจวบคีรีขันธ์ 29/11/2563 14,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 174 YAMAHA FINN M 115 / / / / 38,045 19 ดำ-แดง 1กล-5817 สุราษฎร์ธานี 07/10/2563 13,000 7% 0
4- 175 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 23,044 18 แดง-ดำ 1กภ-654 สุราษฎร์ธานี 21/08/2562 14,000 7% 0
4- 176 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 6,604 19 ขาว-ดำ 2กส-7512 ชลบุรี 05/02/2563 33,000 7% 0
4- 177 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 1,369 19 ดำ-แดง 2กฬ-4434 ชลบุรี 25/02/2563 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 178 HONDA CB 150R M 150 / / / / 5,398 19 เทา-ดำ 9กบ-4304 กรุงเทพมหานคร 29/04/2563 36,000 7% 0
4- 179 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 8,059 19 น้ำเงิน-ดำ 1กฒ-6201 ประจวบคีรีขันธ์ 25/03/2563 18,000 7% 0
4- 180 HONDA SUPER CUB M 110 / / 7,411 19 ส้ม ขาว 1กฒ-5753 ประจวบคีรีขันธ์ 14/03/2564 19,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 181 YAMAHA FINN M 115 / / / / 36,636 18 แดง ดำ เทา 1กม-939 สุราษฎร์ธานี 16/11/2562 11,000 7% 0
4- 182 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 4,798 20 ขาว ดำ 1กว-5018 สุราษฎร์ธานี 14/01/2564 27,000 7% 0
4- 183 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / - 18 น้ำเงิน-ขาว 1กธ-8074 ราชบุรี 19/03/2562 17,000 7% 0
4- 184 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 29,931 13 เขียว-ดำ 1กง-2270 ระยอง 07/10/2558 6,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 185 HONDA CBR 150 R ABS M 150 / / / / / 4,973 20 แดง-ดำ 1กญ-4037 บึงกาฬ 17/04/2564 42,000 7% 0
4- 186 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 8,913 18 แดง 1กษ-9910 ระยอง 20/09/2562 16,000 7% 0
4- 187 HONDA SUPER CUB M 110 / / 4,212 20 น้ำเงิน-ขาว 1ขภ-5661 กรุงเทพมหานคร 27/01/2564 22,000 7% 0
4- 188 YAMAHA FINN M 115 / / / 8,436 19 น้ำเงิน-ดำ 1ขฆ-709 กรุงเทพมหานคร 27/08/2563 18,000 7% 0
4- 189 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 2,394 20 ขาว ดำ 3กฎ-9573 ชลบุรี 07/05/2564 28,000 7% 0
4- 190 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 3,916 18 น้ำเงิน-ดำ 1กศ-5905 อุดรธานี 29/10/2563 30,000 7% 0
4- 191 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 31,034 16 น้ำเงิน-ดำ 2กก-6419 ชลบุรี 25/05/2560 14,000 7% 0
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 192 HONDA CBR 150 R ABS M 150 / / / / / 15,548 20 ส้ม-ขาว 1กญ-2298 บึงกาฬ 11/02/2564 36,000 7% 0
4- 193 KAWASAKI Z125 PRO M 125 / / / / - 18 เขียว 8กว-3034 กรุงเทพมหานคร 17/10/2562 15,000 7% 0 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 194 HONDA MSX125SF M 125 / / / 6,756 17 แดง เทา 6กช-2237 กรุงเทพมหานคร 24/01/2561 12,000 7% 0
4- 195 YAMAHA FINN M 115 / / / / - 19 ฟ้า 1กก-192 ลพบุรี 30/10/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ไมล์ชำรุด
4- 196 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 9,610 19 แดง 3กข-8607 ชลบุรี 10/07/2563 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 197 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 33,781 17 ดำ 2กถ-3781 ชลบุรี 16/10/2561 22,000 7% 0
4- 198 HONDA CLICK 125I A 125 / / / - 18 น้ำเงิน-ดำ 8กภ-5399 กรุงเทพมหานคร 12/09/2563 24,000 7% 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 199 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 875 20 ดำ 1ขพ-4505 กรุงเทพมหานคร 20/01/2564 44,000 7% 0
4- 200 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 18,167 18 ดำ-แดง 1กผ-608 สุราษฎร์ธานี 13/03/2562 ถอนการประมูล 7% 0
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 201 SUZUKI ADDRESS A 113 / / / / - 19 แดง ดำ 2กก-4844 ระยอง 01/08/2563 15,000 7% 0
4- 202 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 10,755 19 น้ำเงิน ดำ 9กฮ-5471 กรุงเทพมหานคร 02/08/2563 24,000 7% 0
4- 203 YAMAHA GT 125 A 125 / / / 27 19 แดง 1กธ-2444 ตรัง 05/11/2563 21,000 7% 0
4- 204 HONDA PCX 150 A 150 / / / / - 19 น้ำเงิน ดำ 3กก-4703 ชลบุรี 31/05/2563 44,000 7% 0
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีรีโมท
4- 205 HONDA PCX 150 A 150 / / / - 17 แดง ดำ 1กย-4791 ระยอง 22/09/2563 32,000 7% 0
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีรีโมท |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 206 HONDA PCX 150 A 150 / / / / - 20 ดำ-แดง 1กน-4077 ภูเก็ต 07/02/2564 44,000 7% 0
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีรีโมท
4- 207 HONDA SCOOPY I A 108 / / / - 18 แดง 8กฬ-7781 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 8,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 208 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / - 19 น้ำเงิน-ฟ้า 9กษ-8886 กรุงเทพมหานคร 08/07/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป |ไม่มีกุญแจ
4- 209 HONDA PCX 150 A 150 / / / - 19 แดง ดำ 1กร-1404 เชียงราย 30/10/2563 15,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 210 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / - 18 น้ำเงิน-ดำ 1กต-7310 ฉะเชิงเทรา 26/12/2562 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 211 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / - 19 แดง 3กฆ-8593 ชลบุรี 11/09/2563 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 212 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / - 19 ดำ-แดง 3กฉ-8383 ชลบุรี 18/12/2563 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 213 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / - 17 ขาว ดำ 2กฒ-4984 ชลบุรี 12/06/2562 5,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขตัวรถ |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 214 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / - 19 เทา 1กถ-1387 นครสวรรค์ 27/05/2563 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 215 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / - 17 เทา-ดำ 1กภ-8461 ระยอง 08/06/2562 2,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ
4- 216 YAMAHA GT 125 A 125 / / - 19 ดำ 2กษ-8308 ชลบุรี 07/01/2563 3,000 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
4- 217 HONDA WAVE 110 I M 110 - 18 น้ำเงิน-ดำ 1กศ-9825 อุดรธานี 28/11/2562 500 7% 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ตรวจสอบสีรถไม่ได้ |ไม่มีกุญแจ