กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-11-2019   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C ABS กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 9,660 19 แดง-ดำ 2กฆ-7067 นครราชสีมา 31/01/2563 18,000 7% 107
4- 002 YAMAHA SPARK LX M 115 / / / / 30,498 17 แดง 1กฎ-7991 พระนครศรีอยุธยา 16/01/2561 12,000 7% 107
4- 003 RYUKA INFINITY 250 M 250 / / / 4,906 18 เเดง 1กฆ-7758 ระนอง 10/09/2563 11,000 7% 107
4- 004 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 10,924 19 แดง 1กฐ-1931 หนองคาย 21/02/2563 14,000 7% 107
4- 005 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 13,238 18 ขาว 2กก-9305 นครราชสีมา 12/09/2562 10,000 7% 107
4- 006 YAMAHA FINN M 115 / / / / 8,992 18 แดง ดำ เทา 1กช-7951 บึงกาฬ 20/09/2562 13,000 7% 107
4- 007 YAMAHA MT-15 M 155 / / / / 10,594 19 ดำ 1กฌ-2159 บึงกาฬ 26/02/2563 41,000 7% 107
4- 008 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 1,636 18 แดง-ขาว 2กร-4277 ชลบุรี 21/08/2562 12,000 7% 107
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วซึม
4- 009 YAMAHA MT-15 M 155 / / / / - 19 น้ำเงิน ดำ 1กฐ-2681 หนองคาย 06/03/2563 39,000 7% 107
4- 010 GPX LEGEND 150 M 149 / / 5,785 19 ดำ 1กด-4899 ชัยภูมิ 18/01/2563 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 011 YAMAHA SPARK 115I M 115 / / 10,964 19 แดง-ดำ 1กศ-651 อุบลราชธานี 25/03/2563 6,000 7% 107
**หมายเหตุ โอนไม่ผ่านคืนเฉพาะค่าตัวรถ+ค่า VAT 7% +ค่า ดนก. ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 012 GPX RAZER M 223 / / / / 8,419 19 ดำ แดง 2กฆ-9202 นครราชสีมา 12/02/2563 18,000 7% 107
4- 013 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 13,319 18 แดง 1กฎ-7548 หนองคาย 19/11/2562 13,000 7% 107
4- 014 RYUKA INFINITY 250 M 250 / / / 3,651 19 แดง 2กอ-1363 ชลบุรี 14/03/2563 12,000 7% 107
4- 015 YAMAHA FINN M 115 / / 6,784 19 น้ำเงิน-ดำ 1กฌ-4083 ยโสธร 25/01/2563 7,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 016 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 28,288 19 เทา น้ำเงิน 9กฐ-3292 กรุงเทพมหานคร 25/02/2563 18,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321 |เบ้าเปิดเบาะชำรุด
4- 017 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 5,087 17 ดำ 1กธ-1683 นครศรีธรรมราช 25/10/2562 14,000 7% 107
**หมายเหตุ โอนไม่ผ่านคืนเฉพาะค่าตัวรถ+ค่า VAT 7%+ค่าดนก.
4- 018 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 43,170 17 แดง-ดำ 1กน-4882 สุราษฎร์ธานี 07/11/2561 13,000 7% 107
4- 019 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 19,430 18 แดง-ดำ 8กฎ-7087 กรุงเทพมหานคร 15/06/2562 40,000 7% 107
**หมายเหตุ แจ้งออกนอกราชอาณาจักร
4- 020 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / ชำรุด 18 ดำ 1กด-5424 ตรัง 09/07/2562 16,000 7% 107
4- 021 RYUKA ZSR M 125 / / / / / 33,503 18 ขาว 1กน-7256 นครศรีธรรมราช 06/03/2562 5,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 022 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 31,764 17 ขาว 1กน-184 นครศรีธรรมราช 28/12/2561 18,000 7% 107
4- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 / 2,450 17 แดง-ดำ 1กฒ-9541 ตรัง 18/12/2561 10,000 7% 107
4- 024 LIFAN ARES 110 M 110 / / / 26,571 18 แดง-ดำ 1กผ-5840 นครศรีธรรมราช 02/08/2562 3,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 025 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 10,803 17 ขาว-ดำ 1กธ-8236 นครศรีธรรมราช 13/12/2562 14,000 7% 107
4- 026 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 24,958 18 เทา-เขียว 1กร-2995 อุดรธานี 21/03/2562 28,000 7% 107
4- 027 SUZUKI SHOOTER M 113 / / 17,054 18 ดำ 1กล-7192 อุดรธานี 20/06/2562 10,000 7% 107
4- 028 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 17,857 18 เทา-ดำ 2กม-7551 ชลบุรี 28/06/2562 43,000 7% 107
4- 029 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 17,672 14 น้ำเงิน-ดำ 3กฎ-7662 กรุงเทพมหานคร 17/11/2558 10,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 030 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 6,087 18 ดำ 2กย-74 ชลบุรี 05/07/2562 17,000 7% 107
4- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 7,207 19 แดง-ดำ 1กย-3564 สุราษฎร์ธานี 14/03/2563 15,000 7% 107
4- 032 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 44,430 17 ขาว-ดำ 7กธ-4738 กรุงเทพมหานคร 13/12/2561 18,000 7% 107
4- 033 YAMAHA MT-15 M 155 / / / / 10,982 19 ดำ 1กฐ-5953 หนองคาย 28/05/2563 38,000 7% 107
4- 034 HONDA PCX 150 A 150 / / / / - 17 แดง ดำ 7กท-3907 กรุงเทพมหานคร 30/11/2561 34,000 7% 107
4- 035 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 8,733 18 ขาว แดง 1กพ-6566 สงขลา 29/06/2562 25,000 7% 107
4- 036 HONDA DREAM M 110 / / 34,611 18 น้ำเงิน ขาว 1กย-3710 อุดรธานี 15/01/2562 15,000 7% 107
4- 037 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 13,031 17 ดำ-น้ำตาล 7กถ-9870 กรุงเทพมหานคร 29/11/2562 17,000 7% 107
4- 038 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 22,546 17 ขาว-เขียว 1กย-8065 นครราชสีมา 09/03/2561 14,000 7% 107
4- 039 GPX DEMON M 125 / / / / / 32,436 17 ดำ 1กฉ-2722 ชุมพร 24/08/2561 4,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 040 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 22,481 18 น้ำเงิน 1กด-7742 ตรัง 06/08/2562 32,000 7% 107
4- 041 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 24,168 18 เทา น้ำเงิน 1กผ-2886 สงขลา 26/01/2562 18,000 7% 107
4- 042 RYUKA BREAK OUT M 150 / / / / 4,734 19 แดง 1กย-7158 นครศรีธรรมราช 11/07/2563 10,000 7% 107
4- 043 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 19,892 17 เหลือง 7กต-7754 กรุงเทพมหานคร 21/11/2561 27,000 7% 107
4- 044 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 8,751 18 แดง 1กต-6936 พระนครศรีอยุธยา 19/07/2562 10,000 7% 107
4- 045 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 23,552 17 เทา 7กข-9615 กรุงเทพมหานคร 21/08/2563 18,000 7% 107
4- 046 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 11,835 18 เทา ขาว 1กอ-7385 นครราชสีมา 01/06/2562 17,000 7% 107
4- 047 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 12,578 17 ดำ เขียว 2กฎ-5405 ชลบุรี 12/04/2562 28,000 7% 107
4- 048 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 7,661 18 ดำ 1กต-413 พระนครศรีอยุธยา 17/05/2562 44,000 7% 107
4- 049 LIFAN ARES 110 M 110 / / / 9,918 18 น้ำเงิน-ดำ 1กผ-884 นครศรีธรรมราช 25/06/2562 4,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 050 LIFAN HUNTER M 125 / / / / / 14,468 18 ดำ 1กภ-2656 สุราษฎร์ธานี 04/09/2562 6,000 7% 107
**หมายเหตุ โอนไม่ผ่านคืนเฉพาะค่าตัวรถ+ค่า VAT 7%+ค่าดนก. ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 051 HONDA CB 150R M 150 / / / / 16,397 18 ดำ 1กง-209 ระนอง 28/12/2562 24,000 7% 107
4- 052 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 15,905 18 ดำ 1กญ-3358 หนองคาย 05/01/2562 16,000 7% 107
4- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 21,315 18 เทา-น้ำเงิน 1กญ-4699 หนองคาย 31/01/2562 18,000 7% 107
4- 054 HONDA SCOOPY I A 108 / / / - 17 ดำ-น้ำตาล 1กว-3806 นครราชสีมา 23/08/2561 17,000 7% 107
4- 055 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 17,767 18 ดำ-แดง 1กต-4927 ร้อยเอ็ด 12/06/2562 18,000 7% 107
4- 056 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 15,026 17 น้ำเงิน-ดำ 1กข-8923 สมุทรสงคราม 29/05/2561 18,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321
4- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 26,062 18 ดำ-ส้ม 8กค-4075 กรุงเทพมหานคร 25/04/2562 16,000 7% 107
4- 058 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 5,764 18 ขาว 1กพ-6951 สุราษฎร์ธานี 16/07/2562 10,000 7% 107
4- 059 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 45,193 18 ดำ-แดง 1กบ-5202 สุราษฎร์ธานี 26/01/2562 13,000 7% 107
4- 060 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 32,022 16 แดง-เทา 1กณ-1519 นครศรีธรรมราช 09/08/2560 15,000 7% 107
4- 061 HONDA DREAM M 110 / / 32,307 17 น้ำตาล ขาว 1กค-9371 ระนอง 26/07/2561 16,000 7% 107
4- 062 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 11,345 17 แดง 1กผ-8176 อุบลราชธานี 29/08/2561 9,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 063 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 7,819 18 น้ำเงิน-ดำ 8กฌ-5854 กรุงเทพมหานคร 05/06/2562 17,000 7% 107
4- 064 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 12,843 18 น้ำเงิน-ดำ 1กย-8991 อุบลราชธานี 10/07/2562 34,000 7% 107
4- 065 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 15,644 17 ดำ 1กญ-611 หนองคาย 14/11/2562 16,000 7% 107
4- 066 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 2,132 19 ขาว 9กญ-1189 กรุงเทพมหานคร 11/02/2563 16,000 7% 107
4- 067 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 26,538 17 ขาว-ดำ 1กน-6940 สุราษฎร์ธานี 22/11/2561 14,000 7% 107
4- 068 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 12,589 18 น้ำเงิน-ดำ 1กน-8812 สกลนคร 15/01/2562 16,000 7% 107
4- 069 BENELLI TNT 300 S M 300 / / / / - 16 ขาว 5กม-5677 กรุงเทพมหานคร 06/09/2560 15,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่
4- 070 HONDA CB 150R M 150 / / / / 19,744 18 ดำ 1กฎ-4823 เพชรบุรี 30/05/2562 33,000 7% 107
4- 071 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16,615 17 ขาว-ดำ 1กฎ-1956 ประจวบคีรีขันธ์ 21/12/2561 13,000 7% 107
4- 072 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 21,557 17 แดง-เทา 6กท-8563 กรุงเทพมหานคร 03/04/2561 14,000 7% 107
4- 073 GPX CR5 M 197 / / / / 10,260 18 เขียว 1กอ-7397 นครราชสีมา 01/06/2562 14,000 7% 107
4- 074 SUZUKI LETS A 113 / / / 5,605 19 ขาว 9กฌ-8023 กรุงเทพมหานคร 08/02/2563 10,000 7% 107
4- 075 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 9,981 18 น้ำเงิน-ดำ 2กผ-1018 ชลบุรี 09/03/2562 16,000 7% 107
4- 076 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 5,977 18 เทา น้ำเงิน 8กภ-6178 กรุงเทพมหานคร 13/09/2562 20,000 7% 107
4- 077 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 11,934 18 น้ำเงิน-ดำ 1กช-5009 ชุมพร 16/05/2562 15,000 7% 107
4- 078 LIFAN ARES 110 M 110 / / / 12,125 17 แดง-ดำ 1กธ-6232 นครศรีธรรมราช 27/11/2561 4,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 079 HONDA WAVE 110 I M 110 / 14,581 15 แดง ดำ 1กฌ-5745 นครศรีธรรมราช 20/04/2559 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 080 HONDA PCX 150 A 150 / / / 15,660 18 ขาว ดำ 1กฬ-7728 นครราชสีมา 18/04/2563 43,000 7% 107
4- 081 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 7,218 18 ดำ-แดง 1กฎ-9642 หนองคาย 28/12/2562 19,000 7% 107
4- 082 HONDA MSX125 M 125 / / / / 30,232 16 แดง-ดำ 1กภ-1138 นครราชสีมา 01/11/2560 13,000 7% 107
4- 083 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 8,641 18 ขาว-ดำ 1กฎ-1578 หนองคาย 26/06/2562 17,000 7% 107
4- 084 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 19,731 18 แดง ดำ 1กฎ-2023 หนองคาย 05/07/2562 20,000 7% 107
4- 085 YAMAHA AEROX 155 ABS A 155 / / / / / 12,615 18 เทา ดำ 8กร-5603 กรุงเทพมหานคร 02/10/2562 28,000 7% 107
4- 086 RYUKA BREAK OUT M 150 / / / / 6,252 18 ดำ 1กฆ-8335 พังงา 06/08/2562 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 087 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 30,923 18 เทา-ดำ 1กฎ-1556 หนองคาย 26/06/2562 36,000 7% 107
4- 088 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 14,234 17 น้ำเงิน-ขาว 6กส-4249 กรุงเทพมหานคร 05/07/2561 13,000 7% 107
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 28,295 18 แดง-ดำ 1กบ-8355 สกลนคร 03/04/2562 13,000 7% 107
4- 090 HONDA CB 150R M 150 / / / / 28,490 17 ดำ 7กผ-2034 กรุงเทพมหานคร 28/12/2561 32,000 7% 107
4- 091 HONDA SUPER CUB M 110 / / 16,103 18 เขียว-ขาว 1กช-2252 ยโสธร 16/03/2562 18,000 7% 107
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วซึม
4- 092 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 9,095 18 ดำ 1กช-7381 ยโสธร 19/07/2562 30,000 7% 107
4- 093 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 11,216 13 ฟ้า ดำ 1กฆ-5146 นครราชสีมา 25/10/2557 12,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 094 STALLIONS CENTAUR MAKINA 150 M 147 / / / 4,614 19 ดำ 1กต-3494 สมุทรสาคร 05/02/2563 18,000 7% 107
4- 095 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 42,823 18 เเดง-ดำ 1กช-1696 ชุมพร 21/02/2562 14,000 7% 107
4- 096 YAMAHA SPARK 115I M 115 / / / / 15,805 16 ดำ-เทา 1กฒ-7858 สุราษฎร์ธานี 24/05/2560 14,000 7% 107
4- 097 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 36,627 17 ดำ-น้ำตาล 1กน-5308 สุราษฎร์ธานี 09/11/2561 17,000 7% 107
4- 098 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 8,428 18 น้ำเงิน-ดำ 1กอ-507 นครราชสีมา 30/04/2563 17,000 7% 107
4- 099 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 12,672 17 เทา 1กษ-6210 นครราชสีมา 20/12/2561 16,000 7% 107
4- 100 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13,036 18 ขาว-ดำ 1กณ-3289 ศรีสะเกษ 03/07/2563 14,000 7% 107
4- 101 RYUKA BREAK OUT M 150 / / / / - 17 น้ำเงิน 1กฐ-4648 ภูเก็ต 05/07/2561 7,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 102 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14,284 18 แดง-น้ำตาล 1กบ-4921 สุราษฎร์ธานี 26/01/2562 16,000 7% 107
4- 103 RYUKA INFINITY 125 M 125 / / 6,912 18 เหลือง 1กฆ-7754 พังงา 09/07/2562 8,000 7% 107
**หมายเหตุ กุญแจชำรุด ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 104 LIFAN HUNTER M 125 / / / / / - 18 เหลือง 1กผ-2564 นครศรีธรรมราช 02/07/2562 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 105 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 8,652 19 น้ำเงิน ฟ้า 1กต-7858 สมุทรสาคร 28/03/2563 25,000 7% 107
4- 106 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 8,962 17 ดำ-เทา 6กร-8487 กรุงเทพมหานคร 06/06/2562 14,000 7% 107
4- 107 LIFAN ARES 110 M 110 / / / 11,315 18 แดง ดำ 1กพ-4882 สุราษฎร์ธานี 28/06/2562 3,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 108 YAMAHA FINN M 115 / / / 44,029 18 น้ำเงิน-ดำ-เทา 1กฎ-5525 เพชรบุรี 12/06/2562 12,000 7% 107
4- 109 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 11,337 18 เขียว 1กฎ-9025 กาฬสินธุ์ 20/07/2562 16,000 7% 107
4- 110 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 25,026 18 น้ำเงิน-ดำ 1กด-9050 ร้อยเอ็ด 05/04/2562 16,000 7% 107
4- 111 LIFAN X PLORE 200 M 200 / / / 20,206 17 แดง 1กน-3438 สุราษฎร์ธานี 25/10/2561 13,000 7% 107
4- 112 LIFAN ARES 110 M 110 / / / 5,890 18 แดง-ดำ 1กภ-1211 สงขลา 14/08/2562 6,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 113 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 10,404 17 น้ำเงิน-ดำ 7กน-591 กรุงเทพมหานคร 15/12/2561 16,000 7% 107
4- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 3,996 18 ขาว-ดำ 1กบ-7503 สุราษฎร์ธานี 14/02/2562 15,000 7% 107
4- 115 LIFAN VINTAGE 110 M 110 / / 2,994 18 เขียว 1กพ-8507 สงขลา 19/07/2562 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 116 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 14,775 16 ดำ น้ำเงิน 1กภ-6257 นครราชสีมา 02/12/2560 14,000 7% 107
4- 117 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 33,857 17 น้ำเงิน 1กภ-412 อุบลราชธานี 13/12/2561 30,000 7% 107
4- 118 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 39,913 16 ขาว-ดำ 5กถ-5524 กรุงเทพมหานคร 07/07/2562 14,000 7% 107
4- 119 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 15,852 18 เขียว-ดำ 1กฒ-3098 ศรีสะเกษ 28/02/2562 20,000 7% 107
4- 120 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 33,734 18 ดำ 1กพ-486 สุราษฎร์ธานี 31/05/2562 20,000 7% 107
4- 121 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 13,359 18 ขาว-ดำ 1กพ-5248 สุราษฎร์ธานี 28/06/2562 16,000 7% 107
4- 122 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 23,596 18 แดง-น้ำตาล 1กญ-4372 หนองคาย 26/01/2562 16,000 7% 107
4- 123 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 22,213 17 ขาว-น้ำตาล 1กจ-6322 หนองบัวลำภู 15/12/2561 16,000 7% 107
**หมายเหตุ แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
4- 124 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 28,709 16 ดำ-เทา 1กณ-7494 นครศรีธรรมราช 28/09/2560 13,000 7% 107
4- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 / 32,055 17 ดำ 1กฎ-765 ประจวบคีรีขันธ์ 29/11/2561 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 126 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 12,164 18 น้ำเงิน-ขาว 1กช-1469 ยโสธร 23/02/2562 13,000 7% 107
4- 127 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 8,146 18 เทา-ขาว 8กฉ-5383 กรุงเทพมหานคร 23/05/2563 18,000 7% 107
4- 128 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 17,721 17 แดง-ดำ 1กฎ-737 ประจวบคีรีขันธ์ 29/11/2561 19,000 7% 107
4- 129 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 7,463 18 ดำ 2กภ-10 ชลบุรี 15/05/2562 15,000 7% 107
4- 130 LIFAN HUNTER M 125 / / / / / - 18 เหลือง 1กผ-3787 สุราษฎร์ธานี 29/03/2562 9,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 131 LIFAN ARES 110 M 110 / / / 11,078 18 น้ำเงิน-ดำ 1กผ-5851 นครศรีธรรมราช 02/08/2562 4,000 7% 107
**หมายเหตุ กุญแจหักชำรุด ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 132 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 19,026 18 ขาว-ดำ 1กพ-4352 สุราษฎร์ธานี 25/06/2562 14,000 7% 107
4- 133 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 19,045 18 ดำ 1กฮ-3907 นครราชสีมา 28/06/2562 24,000 7% 107
4- 134 HONDA MSX125SF M 125 / / / / - 17 ขาว-เทา 7กข-8170 กรุงเทพมหานคร 18/08/2561 14,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
4- 135 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 13,610 17 ดำ ส้ม 2กณ-2981 ชลบุรี 30/06/2561 18,000 7% 107
4- 136 HONDA SCOOPY I A 108 / / / - 18 ดำ-น้ำตาล 1กฒ-9719 ศรีสะเกษ 25/05/2562 18,000 7% 107
4- 137 HONDA DREAM M 110 / / 41,577 15 น้ำตาล-ขาว 1กจ-3107 เพชรบุรี 22/12/2559 14,000 7% 107
4- 138 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 18,847 17 ดำ-แดง 1กจ-5329 หนองบัวลำภู 14/11/2561 20,000 7% 107
4- 139 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 33,909 17 ขาว-ดำ 7กฌ-1427 กรุงเทพมหานคร 27/09/2561 16,000 7% 107
4- 140 GPX DEMON M 125 / / / / / 12,675 17 เทา 1กฐ-8014 ภูเก็ต 29/08/2561 5,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 141 KTM RC250 ABS M 249 / / / / / 54,483 17 ขาว 6กญ-1923 กรุงเทพมหานคร 06/02/2561 15,000 7% 107
4- 142 YAMAHA SPARK LX M 115 / / / 8,601 17 ขาว-เทา 1กญ-62 เพชรบุรี 20/09/2561 15,000 7% 107
4- 143 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 25,749 17 น้ำเงิน-ดำ 1กญ-483 ประจวบคีรีขันธ์ 30/05/2561 13,000 7% 107
4- 144 LIFAN CROSS 200 M 200 / / / 19,305 18 ดำ 1กฎ-4733 ประจวบคีรีขันธ์ 12/02/2562 12,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 145 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 33,955 18 ดำ-ชมพู 1กด-7147 ร้อยเอ็ด 15/03/2562 15,000 7% 107
**หมายเหตุ โอนไม่ผ่านคืนเฉพาะค่าตัวรถ+ค่า VAT 7%+ค่าดนก.
4- 146 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16,944 18 ดำ-แดง 1กต-5800 ร้อยเอ็ด 19/06/2562 15,000 7% 107
4- 147 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10,543 18 ขาว-น้ำตาล 2กผ-5789 ชลบุรี 22/03/2563 17,000 7% 107
4- 148 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 6,161 19 ดำ แดง 9กช-757 กรุงเทพมหานคร 28/01/2563 52,000 7% 107
4- 149 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 56,570 15 ขาว-ดำ 4กถ-9340 กรุงเทพมหานคร 19/10/2559 16,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 150 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 26,623 18 เหลือง 1กฌ-3454 กระบี่ 26/03/2562 26,000 7% 107
4- 151 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 16,062 18 ขาว น้ำตาล 1กฮ-347 นครราชสีมา 14/06/2563 18,000 7% 107
4- 152 RYUKA SAVE-II M 109 / / / 811 19 น้ำเงิน-ขาว-เทา 1กถ-960 ชัยภูมิ 13/09/2563 12,000 7% 107
4- 153 HONDA DREAM M 110 / / 50,386 15 เหลือง ขาว 1กณ-8751 นครราชสีมา 10/06/2560 13,000 7% 107
4- 154 RYUKA SPORT M 110 / / / 2,384 17 แดง 7กถ-8134 กรุงเทพมหานคร 28/11/2561 3,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 155 HONDA MSX125SF ABS M 125 / / / / / 8,560 18 ดำ-เทา 1กฮ-8784 นครราชสีมา 20/07/2562 22,000 7% 107
4- 156 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 2,047 19 ดำ 9กร-2549 กรุงเทพมหานคร 06/06/2563 20,000 7% 107
4- 157 RYUKA BREAK OUT M 150 / / / / 27,393 18 น้ำเงิน 1กฆ-4657 พังงา 12/03/2562 7,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 158 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 11,866 17 เหลือง 1กภ-706 อุดรธานี 18/08/2561 30,000 7% 107
4- 159 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 17,023 18 เทา-น้ำเงิน 1กจ-9491 หนองบัวลำภู 26/03/2562 18,000 7% 107
4- 160 YAMAHA AEROX 155 ABS A 155 / / / / / 2,123 19 แดง เทา 9กส-6875 กรุงเทพมหานคร 12/07/2563 32,000 7% 107
4- 161 HONDA CB 150R M 149 / / / / 8,398 18 เขียว ดำ 8กศ-3548 กรุงเทพมหานคร 25/10/2562 35,000 7% 107
4- 162 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 59,877 14 ดำ แดง 1กญ-8990 ขอนแก่น 24/10/2558 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 163 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / / 57,616 17 ขาว-แดง 1กศ-581 นครราชสีมา 25/09/2562 17,000 7% 107
4- 164 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 23,673 17 น้ำเงิน 7กน-3489 กรุงเทพมหานคร 18/12/2562 33,000 7% 107
4- 165 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 12,863 17 ดำ-แดง 2กธ-8254 ชลบุรี 29/12/2562 16,000 7% 107
4- 166 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 12,870 18 แดง-ดำ 1กฎ-1066 หนองคาย 21/06/2562 15,000 7% 107
4- 167 HONDA CB 150R M 150 / / / / 16,494 18 ดำ 1กช-3935 ชุมพร 18/04/2562 34,000 7% 107
4- 168 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 11,694 17 น้ำเงิน ดำ 2กด-400 ชลบุรี 26/07/2563 16,000 7% 107
4- 169 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 13,270 17 น้ำเงิน ดำ 1กม-150 ขอนแก่น 24/08/2561 14,000 7% 107
4- 170 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 6,064 18 ขาว 2กผ-7376 ชลบุรี 28/03/2562 16,000 7% 107
4- 171 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 25,197 16 แดง-ดำ 1กผ-2550 นครราชสีมา 27/07/2560 14,000 7% 107
4- 172 HONDA DREAM M 110 / / / 22,895 16 น้ำเงิน-ขาว 1กภ-7397 นครราชสีมา 15/12/2561 14,000 7% 107
4- 173 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 19,524 17 แดง 1กช-280 บึงกาฬ 12/12/2561 30,000 7% 107
4- 174 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 20,606 18 แดง-ดำ 2กม-4378 ชลบุรี 21/06/2563 15,000 7% 107
4- 175 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 11,595 18 ขาว-ดำ 7กษ-9993 กรุงเทพมหานคร 08/03/2563 16,000 7% 107
4- 176 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 6,232 18 เขียว-ดำ 8กศ-3993 กรุงเทพมหานคร 25/10/2562 20,000 7% 107
4- 177 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 26,579 17 น้ำเงิน-ดำ 6กท-3663 กรุงเทพมหานคร 30/03/2561 14,000 7% 107
4- 178 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 20,245 18 ขาว-ดำ 1กฮ-9534 นครราชสีมา 24/07/2562 14,000 7% 107
4- 179 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 14,661 18 เทา-น้ำเงิน 1กฬ-8623 นครราชสีมา 23/04/2562 17,000 7% 107
4- 180 BENELLI TNT135 M 135 / / / / - 18 ดำ 1กภ-7975 สุราษฎร์ธานี 19/10/2562 9,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 181 LIFAN ARES 110 M 110 / / / 22,568 18 แดง-ดำ 1กบ-6242 สุราษฎร์ธานี 06/02/2562 4,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 182 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 18,435 18 ดำ 1กว-4179 ขอนแก่น 14/06/2562 25,000 7% 107
4- 183 HONDA WAVE 110 I M 110 / 16,773 17 แดง-ดำ 1กภ-5513 ขอนแก่น 24/07/2561 10,000 7% 107
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
4- 184 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 4,470 18 น้ำเงิน-ดำ 7กว-8290 กรุงเทพมหานคร 22/02/2562 17,000 7% 107
4- 185 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / - 16 เหลือง-ดำ 1กฎ-1619 ฉะเชิงเทรา 01/12/2560 13,000 7% 107
4- 186 RYUKA INFINITY 125 M 125 / / 17,390 17 ดำ 1กล-1685 นครราชสีมา 20/06/2561 7,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 187 HONDA CB 150R M 150 / / / / 16,380 18 ดำ 1กล-5795 อุดรธานี 13/06/2562 34,000 7% 107
4- 188 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 32,326 18 น้ำเงิน 2กน-4419 ชลบุรี 23/01/2562 15,000 7% 107
4- 189 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 60,097 16 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-340 สระแก้ว 07/09/2560 13,000 7% 107
4- 190 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 7,004 18 ดำ 2กม-8302 ชลบุรี 29/06/2563 45,000 7% 107
4- 191 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 23,186 17 แดง ดำ 1กล-1605 นครราชสีมา 20/06/2562 15,000 7% 107
4- 192 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 19,553 18 แดง 1กณ-6330 ลพบุรี 05/07/2562 34,000 7% 107
4- 193 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 6,888 19 น้ำเงิน ดำ เทา 9กผ-2426 กรุงเทพมหานคร 03/05/2563 22,000 7% 107
4- 194 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 10,317 18 แดง 8กฒ-305 กรุงเทพมหานคร 25/06/2563 20,000 7% 107
4- 195 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 16,113 17 เทา นํ้าเงิน 1กฐ-9223 นครสวรรค์ 15/11/2561 18,000 7% 107
4- 196 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 11,635 18 ขาว 1กฒ-8922 พิษณุโลก 11/07/2562 10,000 7% 107
4- 197 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 16,522 17 ดำ-แดง 1กล-9214 นครราชสีมา 04/07/2561 15,000 7% 107
4- 198 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 6,234 18 น้ำเงิน-ดำ 1กฮ-6573 นครราชสีมา 10/07/2562 17,000 7% 107
4- 199 RYUKA INFINITY 125 M 125 / / 9,033 18 ส้ม 8กด-5987 กรุงเทพมหานคร 10/07/2562 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 200 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 5,058 18 เหลือง ดำ 8กฮ-6781 กรุงเทพมหานคร 03/12/2562 25,000 7% 107
4- 201 YAMAHA FINN M 115 / / / / 45,597 18 น้ำเงิน ดำ เทา 8กส-8973 กรุงเทพมหานคร 13/11/2562 15,000 7% 107
4- 202 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 21,453 17 ดำ แดง 6กร-1170 กรุงเทพมหานคร 31/05/2563 13,000 7% 107
4- 203 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 14,282 17 น้ำเงิน 7กก-9362 กรุงเทพมหานคร 09/08/2562 17,000 7% 107
4- 204 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 33,503 17 ดำ 7กจ-3242 กรุงเทพมหานคร 07/09/2561 16,000 7% 107
4- 205 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 13,773 18 ดำ 1กณ-63 สมุทรสาคร 26/02/2563 33,000 7% 107
4- 206 GPX LEGEND 150 M 149 / / 12,503 18 ดำ 1กบ-6972 สุราษฎร์ธานี 13/02/2562 12,000 7% 107
4- 207 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 7,600 18 ขาว ดำ 8กพ-6402 กรุงเทพมหานคร 05/09/2562 22,000 7% 107
4- 208 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 2,367 18 ดำ ชมพู 9กฆ-810 กรุงเทพมหานคร 27/12/2562 19,000 7% 107
4- 209 HONDA SUPER CUB M 110 / / 1,990 18 ชมพู ขาว 9กข-8250 กรุงเทพมหานคร 19/12/2562 18,000 7% 107
4- 210 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 11,222 18 ดำ เหลือง 7กฮ-4716 กรุงเทพมหานคร 29/03/2562 17,000 7% 107
4- 211 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 3,056 19 แดง ดำ 9กฉ-2121 กรุงเทพมหานคร 30/01/2563 53,000 7% 107
4- 212 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 22,396 18 ดำ ส้ม 8กศ-6562 กรุงเทพมหานคร 26/10/2562 16,000 7% 107
4- 213 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 19,067 18 เทา 8กณ-7133 กรุงเทพมหานคร 04/07/2562 20,000 7% 107
4- 214 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 25,673 18 ขาว เทา 9กข-7563 กรุงเทพมหานคร 18/12/2562 22,000 7% 107
4- 215 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 46,824 18 ขาว ดำ 8กน-4292 กรุงเทพมหานคร 15/08/2562 22,000 7% 107
4- 216 YAMAHA MT-15 M 155 / / / / 3,870 19 น้ำเงิน 9กช-5494 กรุงเทพมหานคร 30/01/2563 45,000 7% 107
4- 217 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 4,788 19 เทา 9กจ-684 กรุงเทพมหานคร 16/01/2563 22,000 7% 107
4- 218 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 4,797 19 ดำ 9กญ-5023 กรุงเทพมหานคร 13/02/2563 26,000 7% 107
4- 219 GPX LEGEND 150 M 149 / / 1,228 19 ดำ 9กภ-4363 กรุงเทพมหานคร 21/05/2563 14,000 7% 107
4- 220 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 11,405 19 แดง ดำ 9กร-3818 กรุงเทพมหานคร 07/06/2563 22,000 7% 107
4- 221 YAMAHA MT-15 M 155 / / / / 9,329 19 น้ำเงิน 9กท-3256 กรุงเทพมหานคร 01/04/2563 45,000 7% 107
4- 222 HONDA MSX125SF M 125 / / / 1,965 19 แดง ดำ 9กษ-2190 กรุงเทพมหานคร 02/07/2563 18,000 7% 107
4- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 22,310 17 น้ำเงิน-ดำ 1กล-8781 นครราชสีมา 25/07/2562 15,000 7% 107
4- 224 HONDA CB 150R M 150 / / / / 12,401 18 เขียว ดำ 8กภ-6097 กรุงเทพมหานคร 13/09/2562 34,000 7% 107
4- 225 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 39,489 16 แดง ดำ 1กผ-6694 นครราชสีมา 17/08/2560 25,000 7% 107
4- 226 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 1,144 19 น้ำเงิน ดำ 9กด-6491 กรุงเทพมหานคร 15/03/2563 38,000 7% 107
4- 227 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 20,384 17 ขาว 1กย-4208 ขอนแก่น 27/11/2561 13,000 7% 107
4- 228 HONDA SUPER CUB M 110 / / 23,169 18 แดง ขาว 8กฒ-1649 กรุงเทพมหานคร 26/06/2562 16,000 7% 107
4- 229 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 8,688 18 น้ำเงิน ดำ 8กถ-4658 กรุงเทพมหานคร 23/07/2562 22,000 7% 107
4- 230 KAWASAKI KLX 150 M 144 / / / 6,080 18 เหลือง-ขาว 1กฎ-9555 เพชรบูรณ์ 29/01/2562 25,000 7% 107
4- 231 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 7,189 18 ดำ-เหลือง 8กข-5273 กรุงเทพมหานคร 19/04/2562 17,000 7% 107
4- 232 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 7,892 19 ดำ 9กฉ-2697 กรุงเทพมหานคร 23/01/2563 36,000 7% 107
4- 233 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 28,368 16 แดง เทา 5กท-8897 กรุงเทพมหานคร 22/07/2561 14,000 7% 107
4- 234 GPX CR5 M 197 / / / / 8,453 17 ดำ 6กภ-6720 กรุงเทพมหานคร 19/05/2562 14,000 7% 107
4- 235 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 7,218 19 น้ำเงิน ดำ 9กณ-5250 กรุงเทพมหานคร 11/03/2563 22,000 7% 107
4- 236 STALLIONS IRON-ONE M 229 / / / 7,233 19 ดำ 9กท-4609 กรุงเทพมหานคร 02/04/2563 18,000 7% 107
4- 237 YAMAHA AEROX 155 ABS A 155 / / / / / 6,071 19 แดง เทา 9กล-3510 กรุงเทพมหานคร 13/06/2563 27,000 7% 107
4- 238 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 19,675 16 น้ำตาล ดำ 1กบ-1207 ขอนแก่น 28/11/2560 12,000 7% 107
4- 239 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 8,468 18 ขาว 1กฒ-6019 พิษณุโลก 05/06/2562 10,000 7% 107
4- 240 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 12,724 16 ขาว-น้ำเงิน 5กธ-2360 กรุงเทพมหานคร 25/07/2560 14,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321
4- 241 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 11,645 18 ดำ 7กภ-8353 กรุงเทพมหานคร 22/01/2562 34,000 7% 107
4- 242 HONDA WAVE 110 I M 110 / 2,690 18 ดำ 1กร-3363 ขอนแก่น 31/01/2562 12,000 7% 107
4- 243 LIFAN VINTAGE 110 M 110 / / 2,162 19 เทา 9กช-9780 กรุงเทพมหานคร 01/02/2563 10,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321
4- 244 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 29,226 18 แดง-ดำ 1กง-4662 อุทัยธานี 15/03/2563 14,000 7% 107
4- 245 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 13,955 17 ขาว 1กฎ-9165 พิษณุโลก 16/10/2561 16,000 7% 107
4- 246 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 31,290 17 ดำ 7กจ-9907 กรุงเทพมหานคร 12/09/2561 23,000 7% 107
4- 247 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 3,490 15 ดำ 4กค-3610 กรุงเทพมหานคร 22/06/2559 14,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 248 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 17,570 18 ดำ-ส้ม 1กฎ-1213 สุโขทัย 12/09/2562 18,000 7% 107
4- 249 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 44,272 16 นํ้าเงิน-ดำ 1กฌ-7365 นครสวรรค์ 06/09/2560 14,000 7% 107
4- 250 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 5,601 18 น้ำเงิน ดำ 1กณ-6657 นครสวรรค์ 04/07/2562 33,000 7% 107
4- 251 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 18,602 16 ขาว-ส้ม 2กช-4254 ชลบุรี 29/12/2562 34,000 7% 107
4- 252 HONDA DREAM M 110 / / 17,875 17 น้ำตาล ขาว 1กย-4790 ขอนแก่น 29/11/2561 15,000 7% 107
4- 253 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 25,485 18 ดำ 1กณ-9631 พระนครศรีอยุธยา 22/01/2562 30,000 7% 107
4- 254 HONDA DREAM M 110 / / 12,562 17 ชมพู-ขาว 1กง-911 อุทัยธานี 28/09/2561 16,000 7% 107
4- 255 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 22,261 17 แดง-ดำ 1กง-920 อุทัยธานี 28/09/2561 33,000 7% 107
4- 256 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 12,149 17 ดำ เหลือง 1กย-6374 ขอนแก่น 15/12/2561 18,000 7% 107
4- 257 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 1,401 19 แดง 1กฬ-5031 ขอนแก่น 12/03/2563 22,000 7% 107
4- 258 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 16,054 17 แดง-ดำ 1กง-790 อุทัยธานี 26/09/2562 18,000 7% 107
4- 259 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 13,111 17 แดง ดำ 1กภ-2470 ขอนแก่น 30/06/2561 16,000 7% 107
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
4- 260 GPX LEGEND 150 M 149 / / 7,118 18 เทา 1กว-57 ขอนแก่น 23/05/2562 13,000 7% 107
4- 261 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 5,612 13 เหลือง 1กต-5676 กรุงเทพมหานคร 13/06/2557 14,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321 |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 262 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 36,712 17 น้ำเงิน ดำ 1กผ-4851 ขอนแก่น 08/03/2561 16,000 7% 107
4- 263 HONDA CLICK 125I A 125 / / / - 18 แดง-ดำ 1กณ-7091 ฉะเชิงเทรา 20/03/2562 18,000 7% 107
4- 264 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 7,760 17 ขาว 1กฐ-4164 นครสวรรค์ 30/08/2562 10,000 7% 107
4- 265 GPX DEMON M 125 / / / / / 9,975 18 เทา 1กฒ-6555 นครสวรรค์ 27/02/2563 5,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 266 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 37,246 16 แดง-เทา 1กธ-9358 อุดรธานี 11/11/2560 15,000 7% 107
4- 267 HONDA DREAM M 110 / / 26,083 17 ชมพู-ขาว 1กพ-3426 อุดรธานี 26/06/2561 14,000 7% 107
4- 268 GPX DEMON M 125 / / / / / 34,354 17 แดง 1กภ-2437 ขอนแก่น 29/06/2561 4,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 269 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 6,959 18 แดง 1กย-9641 อุบลราชธานี 16/07/2562 16,000 7% 107
4- 270 RYUKA BREAK OUT M 150 / / / / 11,507 18 ดำ 1กย-4661 อุบลราชธานี 11/06/2562 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 271 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 13,197 17 ดำ 6กษ-8392 กรุงเทพมหานคร 30/06/2561 16,000 7% 107
4- 272 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10,941 18 ฟ้า น้ำเงิน 8กด-3621 กรุงเทพมหานคร 09/07/2562 19,000 7% 107
4- 273 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 8,079 18 ขาว ดำ 1กอ-8040 นครราชสีมา 05/06/2562 22,000 7% 107
4- 274 HONDA DREAM M 110 / / 20,770 18 เขียว ขาว 7กล-5117 กรุงเทพมหานคร 21/02/2562 15,000 7% 107
4- 275 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 39,333 18 เทา-ดำ 7กอ-3663 กรุงเทพมหานคร 22/03/2563 26,000 7% 107
4- 276 YAMAHA N-Max ABS A 155 / / / / / / 30,343 18 ดำ 7กฮ-2913 กรุงเทพมหานคร 29/03/2562 30,000 7% 107
4- 277 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 9,738 17 เหลือง 6กภ-2031 กรุงเทพมหานคร 18/05/2562 16,000 7% 107
4- 278 HONDA DREAM M 110 / / 442 16 น้ำตาล-ขาว 2กช-612 ชลบุรี 21/12/2560 17,000 7% 107
4- 279 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 23,000 17 แดง 1กม-5945 ขอนแก่น 27/09/2561 32,000 7% 107
4- 280 GPX LEGEND 150 M 149 / / 5,249 18 ดำ 8กข-9024 กรุงเทพมหานคร 23/04/2563 13,000 7% 107
4- 281 HONDA PCX 150 A 150 / / / - 17 น้ำเงิน ดำ 1กค-9373 ระนอง 26/07/2561 20,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีรีโมท
4- 282 HONDA PCX 150 A 150 / / / / - 17 ดำ-ส้ม 1กจ-4738 หนองบัวลำภู 30/10/2562 20,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีรีโมท
4- 283 HONDA CB 150R M 150 / / / / ตรวจสอบไม่ 18 แดง ดำ 1กษ-6932 ขอนแก่น 12/11/2562 24,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 284 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 11,943 18 แดง 1กพ-354 นครศรีธรรมราช 11/09/2562 10,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 285 SUZUKI GSX-R150 M 147 / / / / 8,520 19 แดง 1กง-7953 ชัยนาท 07/03/2563 19,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีกุญแจรีโมท
4- 286 HONDA DREAM M 110 / / 18,813 17 น้ำเงิน-ขาว 1กช-7057 เพชรบุรี 17/02/2561 13,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 288 RYUKA RA1 M 200 / / / 7,974 18 ดำ 1กร-3470 อุบลราชธานี 21/08/2562 11,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 289 BENELLI TNT 300 S M 300 / / / / 43,924 16 ดำ 1กฌ-3353 พิษณุโลก 29/09/2561 15,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 290 BENELLI 302R M 300 / / / / 31,483 17 เทา 6กว-8066 กรุงเทพมหานคร 20/06/2563 15,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้|น้ำมันเครื่องรั่วซึม
4- 291 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / - 19 ดำ 2กฉ-148 นครราชสีมา 30/05/2563 6,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีกุญแจ ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 292 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 19,734 12 น้ำเงิน-ขาว จรว-276 ชลบุรี 16/08/2556 8,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก.963.00 บาท
4- 293 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / / 38,858 15 ฟ้า-ดำ 1กฐ-5801 นครราชสีมา 30/01/2559 6,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 294 YAMAHA FINO A 114 / / / 17,638 13 ขาว-น้ำเงิน-ชมพู 1กข-2960 อุบลราชธานี 13/03/2557 4,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ | ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก.535.00 บาท
4- 295 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 154 19 แดง ดำ 9กย-6263 กรุงเทพมหานคร 04/06/2563 23,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้