กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
G 1 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 2,204 17 ดำ-แดง 6กณ-9385 กรุงเทพมหานคร 08/03/2561 22,000 7% 107
G 2 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 25,539 16 น้ำเงิน 6กก-8630 กรุงเทพมหานคร 30/11/2560 39,000 7% 107
G 3 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 22,567 16 น้ำเงิน-เทา 5กช-9411 กรุงเทพมหานคร 16/05/2560 20,000 7% 107
G 4 GPX CR5 M 149 / / / / 396 16 ดำ 1กญ-2089 ฉะเชิงเทรา 28/07/2560 18,000 7% 107
G 5 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 5,966 17 เทา 6กฉ-3658 กรุงเทพมหานคร 19/01/2561 43,000 7% 107
G 6 HONDA MSX125 M 125 / / / / 8,317 16 แดง-ดำ 5กภ-1767 กรุงเทพมหานคร 26/08/2560 25,000 7% 107
G 7 GPX WONWAN M 110 / / 4,746 16 เขียว 5กฐ-6887 กรุงเทพมหานคร 07/06/2560 10,000 7% 107
G 8 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 3,171 17 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-8836 ฉะเชิงเทรา 14/03/2561 20,000 7% 107
G 9 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 10,117 16 ขาว-ดำ 5กศ-3365 กรุงเทพมหานคร 10/10/2560 23,000 7% 107
G 10 STALLION 125 MINI M 125 / / / / 7,750 15 ขาว 4กบ-4704 กรุงเทพมหานคร 18/11/2559 8,000 7% 107
G 11 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 3,512 16 น้ำเงิน-ดำ 5กษ-6130 กรุงเทพมหานคร 20/10/2560 20,000 7% 107
G 12 HONDA MSX125 M 125 / / / / - 16 ขาว-ดำ 4กษ-662 กรุงเทพมหานคร 03/02/2560 23,000 7% 107
G 13 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 45,898 15 ขาว-น้ำเงิน 3กษ-1386 กรุงเทพมหานคร 29/04/2559 33,000 7% 107
G 14 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 5,723 15 ขาว 4กณ-2202 กรุงเทพมหานคร 17/09/2559 20,000 7% 107
G 15 HONDA MSX125 M 125 / / / / 6,421 17 ดำ 6กญ-1829 กรุงเทพมหานคร 06/02/2561 27,000 7% 107
G 16 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 24,883 16 น้ำเงิน 6กง-725 กรุงเทพมหานคร 27/12/2560 40,000 7% 107
G 17 STALLION CENTAUR M 147 / / / - 15 เหลือง 3กว-3141 กรุงเทพมหานคร 09/04/2559 14,000 7% 107
G 18 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 6,686 16 แดง-ดำ 5กล-3585 กรุงเทพมหานคร 26/09/2560 40,000 7% 107
G 19 HONDA MSX125 M 125 / / / / 17,738 15 ดำ 3กถ-5940 กรุงเทพมหานคร 14/01/2559 21,000 7% 107
G 20 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 10,840 17 ดำ 6กจ-9033 กรุงเทพมหานคร 17/01/2561 22,000 7% 107
G 21 HONDA MSX125 M 125 / / / / 9,833 16 แดง-ดำ 4กส-8536 กรุงเทพมหานคร 17/02/2560 23,000 7% 107
G 22 GPX DEMON M 125 / / / / / 807 17 เขียว 6กช-8110 กรุงเทพมหานคร 27/01/2561 19,000 7% 107
G 23 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 15,716 16 แดง-ดำ 5กฮ-9412 กรุงเทพมหานคร 24/11/2560 39,000 7% 107
G 24 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 25,262 14 ดำ-แดง 2กฌ-2642 กรุงเทพมหานคร 11/02/2558 15,000 7% 107
G 25 HONDA MSX125 M 125 / / / / 16,532 16 แดง-ดำ 5กฉ-461 กรุงเทพมหานคร 29/04/2560 23,000 7% 107
G 26 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 4,084 17 ดำ-น้ำตาล 6กฉ-1297 กรุงเทพมหานคร 17/01/2561 22,000 7% 107
G 27 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 7,773 16 น้ำเงิน-เทา 6กฆ-9914 กรุงเทพมหานคร 27/12/2560 20,000 7% 107
G 28 HONDA MSX125 M 125 / / / / 3,107 17 ดำ 6กผ-2287 กรุงเทพมหานคร 02/05/2561 28,000 7% 107
G 29 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 5,177 16 น้ำเงิน-ขาว 5กง-124 กรุงเทพมหานคร 08/04/2560 42,000 7% 107
G 30 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 19,201 15 ขาว-ดำ 3กส-1930 กรุงเทพมหานคร 08/05/2559 19,000 7% 107
G 31 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 5,196 17 ขาว-เทา 6กต-4599 กรุงเทพมหานคร 20/03/2561 33,000 7% 107
G 32 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 5,244 16 เหลือง-เทา 5กญ-8116 กรุงเทพมหานคร 26/05/2560 33,000 7% 107
G 33 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 2,120 17 ดำ 6กต-6290 กรุงเทพมหานคร 21/03/2561 27,000 7% 107
G 34 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 80,101 13 ขาว-ดำ 1กธ-933 กรุงเทพมหานคร 28/06/2561 25,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 35 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 24,119 16 ดำ-เทา 5กฌ-7813 กรุงเทพมหานคร 19/05/2560 32,000 7% 107
G 36 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 5,228 16 ดำ-แดง 5กล-6872 กรุงเทพมหานคร 27/09/2560 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 37 HONDA MSX125 M 125 / / / / 1,962 17 แดง-ดำ 6กต-6246 กรุงเทพมหานคร 21/03/2561 29,000 7% 107
G 38 HONDA PCX 150 A 150 / / / 15,940 16 น้ำเงิน-ดำ 5กภ-9472 กรุงเทพมหานคร 31/08/2560 50,000 7% 107
G 39 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 3,280 16 เหลือง-เทา 5กบ-9297 กรุงเทพมหานคร 10/08/2560 34,000 7% 107
G 40 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 11,353 16 เหลือง-เทา 5กฐ-9468 กรุงเทพมหานคร 08/06/2560 30,000 7% 107
G 41 HONDA DREAM M 110 / / 100 16 น้ำเงิน-ขาว 6กก-2034 กรุงเทพมหานคร 25/11/2560 18,000 7% 107
G 42 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,350 16 ขาว-น้ำเงิน 5กอ-9332 กรุงเทพมหานคร 16/11/2560 22,000 7% 107
G 43 STALLION CENTAUR M 147 / / / 11,486 17 ดำ 6กถ-2109 กรุงเทพมหานคร 23/03/2561 23,000 7% 107
G 44 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 12,828 13 ดำ 1กฮ-6535 กรุงเทพมหานคร 04/11/2557 15,000 7% 107
G 45 YAMAHA FINO FI A 115 / / / 10,995 17 น้ำตาล-เทา 6กถ-4954 กรุงเทพมหานคร 27/03/2561 14,000 7% 107
G 46 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 16,379 16 ขาว-เทา 5กศ-5958 กรุงเทพมหานคร 12/10/2560 28,000 7% 107
G 47 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 6,435 16 น้ำเงิน-ดำ 5กอ-8154 กรุงเทพมหานคร 15/11/2560 52,000 7% 107
G 48 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 16,369 16 ขาว-ดำ 4กว-180 กรุงเทพมหานคร 22/01/2560 18,000 7% 107
G 49 YAMAHA JUPITER M 115 / / / / 18,841 17 ดำ-เทา 6กฌ-435 กรุงเทพมหานคร 30/01/2561 19,000 7% 107
G 50 GPX DEMON M 125 / / / / / 2,755 16 ขาว 5กย-6317 กรุงเทพมหานคร 13/09/2560 18,000 7% 107
G 51 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 7,611 16 ดำ-แดง 5กล-1677 กรุงเทพมหานคร 23/09/2560 18,000 7% 107
G 52 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 17,960 16 ดำ เทา 1กช-6119 พิษณุโลก 09/06/2560 26,000 7% 107
G 53 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 15,350 16 ดำ 6กฆ-9041 กรุงเทพมหานคร 27/12/2560 40,000 7% 107
G 54 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 22,192 16 ดำ-เทา 5กพ-5530 กรุงเทพมหานคร 23/08/2560 24,000 7% 107
G 55 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / / 41,328 14 ดำ 3กญ-7769 กรุงเทพมหานคร 07/11/2558 10,000 7% 107
G 56 HONDA MSX125 M 125 / / / / 3,208 16 ดำ 5กค-7541 กรุงเทพมหานคร 30/03/2560 21,000 7% 107
G 57 HONDA MSX125SF M 125 / / / 10,043 17 แดง-เทา 6กฎ-5365 กรุงเทพมหานคร 16/02/2561 27,000 7% 107
G 58 HONDA MSX125 M 125 / / / / 17,865 16 ดำ 5กง-3197 กรุงเทพมหานคร 12/04/2560 21,000 7% 107
G 59 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 9,990 16 แดง-ดำ 5กฆ-2593 กรุงเทพมหานคร 31/03/2560 15,000 7% 107
G 60 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 14,966 16 เทา 5กอ-1463 กรุงเทพมหานคร 09/11/2560 37,000 7% 107
G 61 HONDA MSX125 M 125 / / / / 45,698 13 ดำ 1กณ-7367 กรุงเทพมหานคร 03/06/2559 17,000 7% 107
G 62 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 32,288 17 ขาว-ดำ 6กฒ-6010 กรุงเทพมหานคร 28/02/2561 15,000 7% 107
G 63 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 6,032 16 แดง-เทา 5กบ-4782 กรุงเทพมหานคร 08/08/2560 28,000 7% 107
G 64 LIFAN LF150-10B M 150 / / / / 11,802 16 ดำ 1กช-1421 นครสวรรค์ 21/01/2560 12,000 7% 107
G 65 LIFAN LF150-10B M 150 / / / / - 14 แดง-ดำ 1กง-1976 นครสวรรค์ 14/11/2559 10,000 7% 107
G 66 KAWASAKI KSR PRO M 111 / / / / 18,172 14 ดำ 2กท-3440 กรุงเทพมหานคร 02/04/2558 10,000 7% 107
G 67 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / 13,318 15 น้ำเงิน-ขาว 3กน-4873 กรุงเทพมหานคร 04/02/2559 13,000 7% 107
G 68 HONDA MSX125 M 125 / / / / 6,097 14 ดำ 1กค-5172 สระแก้ว 18/11/2558 20,000 7% 107
G 69 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 28,766 15 แดง 1กฉ-8881 สมุทรสาคร 30/09/2559 22,000 7% 107
G 70 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 5,329 16 เหลือง-เทา 6กฆ-1209 กรุงเทพมหานคร 20/12/2560 32,000 7% 107
G 71 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 2,549 17 แดง 6กฎ-1544 กรุงเทพมหานคร 14/02/2561 24,000 7% 107
G 72 KAWASAKI KSR PRO M 111 / / / / 33,596 15 เขียว-ดำ 4กก-5045 กรุงเทพมหานคร 09/06/2559 14,000 7% 107
G 73 SUZUKI GD110 M 113 / 10,734 16 ดำ 5กฬ-9928 กรุงเทพมหานคร 08/11/2560 16,000 7% 107
G 74 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 2,555 17 แดง-เทา 6กช-9309 กรุงเทพมหานคร 27/01/2561 34,000 7% 107
G 75 KAWASAKI Z300 M 296 / / / / 18,343 16 เขียว-เทา 4กฬ-8878 กรุงเทพมหานคร 25/02/2560 68,000 7% 107
G 76 YAMAHA MT-03 M 321 / / / / 26,046 16 เทา 4กย-2501 กรุงเทพมหานคร 04/01/2560 68,000 7% 107
G 77 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 20,494 16 เขียว-ดำ 1กท-9185 อุบลราชธานี 11/11/2560 64,000 7% 107
G 78 KAWASAKI Z1000 M 1043 / / / / - 16 เทา-เขียว 4กท-8181 กรุงเทพมหานคร 12/05/2560 260,000 7% 107
G 79 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 21,896 14 ดำ-เทา 3กฐ-5514 กรุงเทพมหานคร 24/11/2558 31,000 7% 107
G 80 HONDA MSX125 M 125 / / / / - 16 เหลือง-ดำ 5กฐ-5351 กรุงเทพมหานคร 06/06/2560 16,000 7% 107
G 81 LIFAN LF 110-11H M 110 / 12,167 15 เหลือง 1กค-8945 ปราจีนบุรี 15/01/2559 7,000 7% 107
G 82 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 22,143 16 แดง-เทา 5กง-4824 กรุงเทพมหานคร 18/04/2560 37,000 7% 107
G 83 GPX CR5 M 149 / / / / - 15 ดำ 1กด-3910 อุดรธานี 11/12/2559 8,000 7% 107
G 84 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 13,201 16 ขาว-เทา 5กศ-4140 กรุงเทพมหานคร 11/10/2560 31,000 7% 107
G 85 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 2,357 17 เหลือง-ดำ 6กภ-836 กรุงเทพมหานคร 17/05/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 86 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 12,132 16 แดง-ดำ 5กฌ-622 กรุงเทพมหานคร 17/05/2560 18,000 7% 107
G 87 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 4,587 17 ดำ 6กท-3005 กรุงเทพมหานคร 30/03/2561 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 88 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 6,840 16 น้ำเงิน-ดำ 5กก-3402 กรุงเทพมหานคร 15/03/2560 22,000 7% 107
G 89 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 4,386 17 ดำ-น้ำเงิน 6กฌ-4777 กรุงเทพมหานคร 31/01/2561 22,000 7% 107
G 90 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 5,018 17 เทา-ดำ 1กน-6549 อุบลราชธานี 24/03/2561 18,000 7% 107
G 91 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 5,210 16 เหลือง 5กษ-4058 กรุงเทพมหานคร 18/10/2560 22,000 7% 107
G 92 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 4,231 17 ดำ 6กจ-1239 กรุงเทพมหานคร 10/01/2561 23,000 7% 107
G 93 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 3,137 16 ขาว-ดำ 5กบ-1933 กรุงเทพมหานคร 04/08/2560 22,000 7% 107
G 94 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 3,732 17 น้ำเงิน-ขาว 6กฎ-3846 กรุงเทพมหานคร 15/02/2561 20,000 7% 107
G 95 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 3,852 16 ดำ 5กส-2334 กรุงเทพมหานคร 26/10/2560 20,000 7% 107
G 96 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 4,189 17 น้ำเงิน 1กน-7129 อุบลราชธานี 28/03/2561 23,000 7% 107
G 97 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 5,409 16 ขาว-ดำ 5กร-7689 กรุงเทพมหานคร 21/09/2560 13,000 7% 107
G 98 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / 21,326 16 ขาว-ดำ 5กณ-9795 กรุงเทพมหานคร 22/06/2560 17,000 7% 107
G 99 RYUKA RK150 M 150 / / / / 30 17 ขาว 6กผ-4839 กรุงเทพมหานคร 04/05/2561 24,000 7% 107
G 100 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 17,647 16 น้ำเงิน-เทา 6กค-3852 กรุงเทพมหานคร 14/12/2560 40,000 7% 107
G 101 BENELLI TNT25 M 249 / / / / 16 ขาว 1กฆ-278 ชัยนาท 26/10/2560 24,000 7% 107
G 102 GPX DEMON M 125 / / / / / 24,066 15 ดำ 4กบ-7565 กรุงเทพมหานคร 19/11/2559 15,000 7% 107
G 103 STALLION CENTAUR M 147 / / / 2,196 16 เขียว 5กถ-1592 กรุงเทพมหานคร 05/07/2560 22,000 7% 107
G 104 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 829 16 น้ำเงิน-ดำ 5กณ-951 กรุงเทพมหานคร 16/06/2560 22,000 7% 107
G 105 HONDA SCOOPY I A 108 / / / / 3,189 17 ขาว 6กฌ-2491 กรุงเทพมหานคร 30/01/2561 23,000 7% 107
G 106 YAMAHA FINO FI A 115 / / / 4,787 17 ดำ 6กด-9322 กรุงเทพมหานคร 16/03/2561 20,000 7% 107
G 107 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 4,089 16 น้ำเงิน-ดำ 5กฮ-7241 กรุงเทพมหานคร 22/11/2560 32,000 7% 107
G 108 KAWASAKI KSR M 111 / / / / / 19,682 12 ชมพู-ดำ จรต-877 เชียงใหม่ 18/12/2556 10,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
G 109 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 4,627 16 ดำ 5กค-3614 กรุงเทพมหานคร 28/03/2560 22,000 7% 107
G 110 YAMAHA MIO 125 I A 125 / / / 5,751 16 ขาว-น้ำเงิน 5กฆ-7982 กรุงเทพมหานคร 07/04/2560 14,000 7% 107
G 111 GPX DEMON M 125 / / / / / 270 17 เขียว 6กญ-4585 กรุงเทพมหานคร 07/02/2561 20,000 7% 107
G 112 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 24,446 15 น้ำเงิน 4กฎ-6090 กรุงเทพมหานคร 26/08/2559 35,000 7% 107
G 113 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 10,324 17 เหลือง-เทา 6กญ-4685 กรุงเทพมหานคร 07/02/2561 26,000 7% 107
G 114 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 43,496 14 ดำ 1กค-3252 ปราจีนบุรี 21/08/2558 14,000 7% 107
G 115 RYUKA RK150 M 150 / / / / 1,354 17 แดง 6กภ-1377 กรุงเทพมหานคร 17/05/2561 25,000 7% 107
G 116 STALLION CENTAUR M 150 / / / 8,904 14 ดำ 3กก-2245 กรุงเทพมหานคร 19/08/2558 12,000 7% 107
G 117 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 34,595 16 ดำ 5กค-8206 กรุงเทพมหานคร 30/03/2560 37,000 7% 107
G 118 GPX DEMON M 125 / / / / 4,053 17 แดง 1กม-6534 นครราชสีมา 06/02/2561 17,000 7% 107
G 119 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / 10,210 15 น้ำเงิน 4กญ-2198 กรุงเทพมหานคร 17/08/2559 21,000 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 120 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 3,242 16 ดำ-เทา 5กอ-645 กรุงเทพมหานคร 09/11/2560 32,000 7% 107
G 121 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 4,200 16 ดำ 1กณ-9629 สุราษฎร์ธานี 29/08/2560 19,000 7% 107
G 122 STALLION VICTORY M 125 / / / - 16 แดง 5กฆ-6091 กรุงเทพมหานคร 05/04/2560 18,000 7% 107
G 123 GPX DEMON M 125 / / / / / 7,292 แดง XXX-XXXX กรุงเทพมหานคร ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล|ไม่มีสำเนา
G 124 RYUKA CLASSIC M 107 / / 20,082 14 ชมพู 3กจ-8605 กรุงเทพมหานคร 02/10/2558 8,000 7% 107
G 125 GPX DEMON M 125 / / / / / - 16 แดง 5กว-2532 กรุงเทพมหานคร 30/09/2560 17,000 7% 107
G 126 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 10,034 11 ฟ้า-ขาว กพค-198 สระแก้ว 08/06/2555 10,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
G 127 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / - 15 ดำ 4กภ-9565 กรุงเทพมหานคร 18/12/2559 34,000 7% 107
G 128 GPX DEMON M 125 / / / / / - 16 แดง 4กส-8918 กรุงเทพมหานคร 18/02/2560 13,000 7% 107
G 129 YAMAHA N-Max A 155 / / / / - 16 น้ำตาล-เทา 5กธ-4200 กรุงเทพมหานคร 26/07/2560 40,000 7% 107
G 130 GPX LEGEND 200 M 197 / / / - 16 เหลือง 6กง-753 กรุงเทพมหานคร 27/12/2560 23,000 7% 107
G 131 GPX DEMON M 125 / / / / / 17,122 16 ขาว 5กข-9456 กรุงเทพมหานคร 24/03/2560 17,000 7% 107
G 132 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / - 15 ขาว-น้ำเงิน 1กฉ-6474 สมุทรสาคร 21/08/2559 18,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 133 RYUKA ZSR M 125 / / / / 11,507 16 น้ำเงิน 1กฌ-1389 เพชรบูรณ์ 12/10/2560 7,000 7% 107
**หมายเหตุ **น้ำเข้าเครื่อง**
G 134 HONDA MSX125SF M 125 / / / / - 17 ขาว-เทา 1กผ-2966 ขอนแก่น 24/02/2561 10,000 7% 107
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รถเกิดอุบัติเหตุ ต้องซ่อมแซมปรับสภาพและต้องมีใบวิศวะรับรอง ก่อนนำรถจดทะเบียนพร้อมโอน ผู้ซื้อดำเนินการเองทั้งสิ้น
G 135 GPX WONWAN M 110 / / 9,025 15 ขาว 3กฮ-1602 กรุงเทพมหานคร 28/05/2559 5,000 7% 107
G 136 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 0 16 เทา-เขียว 5กร-9884 กรุงเทพมหานคร 22/09/2560 30,000 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 137 STALLION VICTORY M 125 / / / / - 16 ขาว 5กข-661 กรุงเทพมหานคร 18/03/2560 17,000 7% 107
**หมายเหตุ **น้ำมันรั่วซึม**
G 138 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 18,651 16 ดำ 1กด-8529 สุราษฎร์ธานี 15/11/2560 20,000 7% 107
G 139 STALLION CENTAUR M 147 / / / 8,688 ดำ 1กฌ-1769 นครสวรรค์ ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 140 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 59,092 14 ดำ 2กฮ-4319 กรุงเทพมหานคร 14/08/2558 17,000 7% 107
G 141 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / / - 15 แดง-ขาว 4กฉ-6375 กรุงเทพมหานคร 23/07/2559 20,000 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 142 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / - 16 ดำ 1กฉ-5210 หนองคาย 14/06/2560 40,000 7% 107
G 143 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 15,496 15 แดง-ดำ 4กณ-9466 กรุงเทพมหานคร 22/09/2559 20,000 7% 107
G 144 HONDA CLICK A 108 55,527 07 ขาว-ดำ 1กฐ-8857 สมุทรสาคร 12/09/2561 6,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|กลบ-762
G 145 HONDA CLICK I A 108 17,441 09 ดำ-ส้ม 1กฐ-9407 สมุทรสาคร 24/09/2561 8,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ ทะเบียนเก่า ขลข-251|เคยต่อพ่วงข้าง
G 146 HONDA CLICK I A 108 12,587 11 ขาว-แดง 1กฐ-8849 สมุทรสาคร 12/09/2561 6,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขงข-91
G 147 YAMAHA FINO A 114 9,665 10 น้ำตาล-ขาว 1กฐ-8352 สมุทรสาคร 04/09/2561 3,000 7% 214 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|สีไม่ตรง
G 148 HONDA SCOOPY I A 108 11,592 15 ขาว-น้ำเงิน 1กฉ-2587 สมุทรสาคร 26/06/2561 16,000 7% 1,070 0
G 149 HONDA WAVE 110 I M 110 10,395 15 น้ำเงิน-เทา 1กช-2171 สมุทรสาคร 16/11/2560 22,000 7% 1,070 0
G 150 HONDA WAVE 110 I M 110 48,893 12 ดำ-แดง 1กฐ-8855 สมุทรสาคร 12/09/2561 8,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขงข-8
G 151 HONDA WAVE 110 I M 110 57,796 13 น้ำเงิน-ขาว 1กฐ-8851 สมุทรสาคร 12/09/2561 12,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|1กข-1789
G 152 HONDA WAVE 110 I M 110 191,683 13 แดง-ขาว 1กฐ-8852 สมุทรสาคร 12/09/2561 16,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|1กก-8502
G 153 YAMAHA FINO A 114 38,190 09 น้ำเงิน-ขาว 1กฐ-4791 สมุทรสาคร 17/07/2561 6,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขกธ-344|สีไม่ตรง
G 154 STALLION CENTAUR M 147 19,761 15 ดำ 1กค-9449 อุตรดิตถ์ 12/05/2560 18,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 155 KAWASAKI KSR M 111 8,768 13 ส้ม-ดำ 1กพ-3837 ขอนแก่น 29/05/2560 17,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 156 HONDA WAVE 110 I M 110 2,441 13 น้ำเงิน-ขาว 1กค-1473 สมุทรสาคร 04/10/2559 14,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 157 HONDA WAVE 125 I M 125 - 13 น้ำเงิน 1กฌ-6608 นครสวรรค์ 18/06/2560 21,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 158 HONDA SCOOPY I A 108 7,280 12 แดง-เทา 1กง-1536 สุโขทัย 31/05/2559 19,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 159 HONDA WAVE 110 I M 110 - 12 แดง-ขาว ขงท-208 สุโขทัย 12/10/2558 15,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 160 HONDA SCOOPY I A 108 31,701 12 ขาว-ม่วง ขคร-701 สุโขทัย 30/04/2561 11,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 161 HONDA SCOOPY I A 108 3,003 12 ขาว-เทา กกย-324 อุทัยธานี 02/11/2559 18,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 162 HONDA PHANTHOM M 200 59,529 02 น้ำเงิน-เทา 1กค-2302 พิจิตร 18/11/2558 18,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 163 HONDA DREAM M 100 89,672 02 แดง กมข-406 พิจิตร 19/12/2558 12,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 164 HONDA WAVE 110 M 110 27,982 11 ขาว-น้ำเงิน ขขล-442 สุโขทัย 30/06/2559 16,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 165 HONDA WAVE 110 I M 110 52,459 14 แดง-ขาว 1กค-2320 ชัยนาท 23/01/2559 15,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 166 HONDA WAVE 110 M 110 27,528 10 น้ำตาล-ดำ ขงร-339 ชัยภูมิ 29/10/2558 13,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 167 HONDA WAVE 110 I M 110 48,314 10 แดง-ขาว 1กจ-4214 นครสวรรค์ 19/04/2559 14,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 168 YAMAHA FINO A 114 - 12 ดำ-น้ำตาล ขคว-660 สุโขทัย 28/05/2560 12,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 169 YAMAHA FINO A 114 14,313 13 ดำ-เหลือง 1กฬ-1775 กรุงเทพมหานคร 11/10/2559 11,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 170 HONDA SCOOPY I A 108 49,204 12 ฟ้า-ขาว กยท-60 อุทัยธานี 27/04/2560 13,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 171 HONDA SCOOPY I A 108 24,032 11 ชมพู-ดำ ขจข-19 กำแพงเพชร 20/07/2560 13,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 172 HONDA CLICK I A 108 65,130 08 ดำ ขพล-82 นครสวรรค์ 19/12/2556 10,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี(ทะเบียนระงับ)
G 173 HONDA WAVE 110 I M 110 - 09 ดำ-แดง 1กง-6812 สุพรรณบุรี 23/02/2560 11,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 174 HONDA WAVE 110 I M 110 50,564 12 น้ำเงิน-ดำ ขงน-223 สุโขทัย 20/11/2560 16,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มลัว
G 175 HONDA WAVE 110 I M 110 17,207 14 แดง-ดำ 1กช-5779 สุโขทัย 25/02/2561 22,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
G 176 HONDA SCOOPY I A 108 38,812 13 ดำ-แดง 1กฎ-1754 ลพบุรี 29/10/2560 18,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 177 HONDA WAVE 110 I M 110 - 14 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-5472 ชัยภูมิ 29/05/2560 20,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 178 HONDA WAVE 100 S M 100 9,326 06 แดง-เทา กลว-827 กำแพงเพชร 24/03/2561 10,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 179 HONDA WAVE 110 I M 110 20,445 11 น้ำเงิน-ขาว คษร-207 ขอนแก่น 20/07/2558 12,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 180 HONDA WAVE 110 I M 110 30,172 13 ขาว-แดง 1กค-4642 ชัยนาท 16/01/2560 17,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 181 HONDA WAVE 110 M 110 30,758 11 แดง-ดำ 1กง-5140 อุตรดิตถ์ 08/12/2560 15,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มลัว
G 182 HONDA WAVE 110 I M 110 57,885 14 ขาว-ดำ 3กข-4248 กรุงเทพมหานคร 27/08/2560 19,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 183 HONDA WAVE 110 I M 110 58,724 12 ดำ-แดง 1กญ-2779 พิษณุโลก 05/01/2561 16,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 184 HONDA WAVE 100 M 100 7,525 03 เทา-ดำ กตบ-591 ชัยนาท 14/03/2556 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี(ทะเบียนระงับ)
G 185 HONDA DREAM M 110 42,734 15 น้ำเงิน-ขาว 1กฎ-2834 ลพบุรี 04/06/2560 18,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 186 HONDA CLICK 125I A 125 - 15 ขาว-ดำ 1กง-7488 สุพรรณบุรี 23/01/2561 18,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 187 HONDA SCOOPY I A 108 - 13 ชมพู-ขาว ขงล-382 พิจิตร 22/01/2560 17,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 188 SYM JL200GY-2C M 197 3,491 14 เขียว 1กฆ-7496 กำแพงเพชร 20/10/2558 20,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 189 HONDA CLICK 125I A 125 56,144 12 ดำ-แดง ขธว-688 ลพบุรี 08/06/2559 18,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 190 HONDA SCOOPY I A 108 8,575 12 ขาว 1กญ-7307 พระนครศรีอยุธยา 06/11/2560 17,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มลัว
G 191 HONDA SCOOPY I A 108 48,960 12 ชมพู-ดำ ขฉก-322 กำแพงเพชร 27/04/2560 14,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 192 HONDA WAVE 110 I M 110 86,936 12 ดำ-แดง ขงร-5 พิจิตร 29/10/2556 16,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี(ทะเบียนระงับ)
G 193 KAWASAKI KSR M 111 24,949 12 เขียว ขคย-587 สุโขทัย 12/04/2558 16,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 194 HONDA SCOOPY I A 108 42,022 11 ขาว-ดำ 1กฉ-1797 ชัยภูมิ 03/08/2559 7,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (แจ้งหยุดการใช้รถไว้)
G 195 HONDA WAVE 110 I M 110 61,729 12 แดง ขคร-875 พิจิตร 01/02/2559 9,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 196 YAMAHA MIO 125 A 125 39,897 10 ชมพู-ขาว-ดำ คมร-941 ขอนแก่น 19/05/2560 8,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 197 YAMAHA SPARK 135 M 135 45,052 06 น้ำเงิน-ดำ กพษ-895 เลย 16/03/2556 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 198 YAMAHA MIO 125 A 125 33,879 12 น้ำเงิน-ขาว ขธต-392 พระนครศรีอยุธยา 17/07/2560 7,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 199 HONDA WAVE 110 I M 110 88,755 11 ขาว-ชมพู 1กญ-7517 ลพบุรี 09/03/2560 14,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 200 HONDA WAVE 110 I M 110 34,555 09 ดำ-แดง ษงย-448 กรุงเทพมหานคร 13/05/2556 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 201 HONDA WAVE 110 I M 110 8,326 11 แดง-ขาว ขตพ-485 ลพบุรี 18/01/2558 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 202 HONDA WAVE 100 M 100 36,890 08 น้ำเงิน-ดำ 1กท-597 ขอนแก่น 21/04/2560 7,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (ทะเบียนระงับ)
G 203 YAMAHA SPARK NANO M 110 99,189 11 น้ำตาล ขรข-909 สุพรรณบุรี 10/07/2557 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 204 HONDA SCOOPY I A 108 62,538 13 ดำ-แดง 1กก-3469 พิจิตร 14/05/2560 14,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 205 HONDA DREAM M 125 47,713 10 ดำ ขทต-323 พิษณุโลก 22/04/2556 8,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 206 HONDA WAVE 110 I M 110 14,681 14 น้ำเงิน-ขาว 1กง-6813 อุตรดิตถ์ 13/01/2561 16,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (แจ้งหยุดการใช้รถไว้)
G 207 HONDA WAVE 100 S M 100 4,999 08 น้ำเงิน-ดำ ขกต-694 พิจิตร 05/09/2555 7,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขับเคลื่อนไม่ได้
G 208 HONDA ICON A 108 52,400 08 ขาว ขคต-157 ชัยภูมิ 30/04/2561 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 209 HONDA WAVE 110 I M 110 40,953 13 ขาว-ม่วง 1กฌ-270 เพชรบูรณ์ 24/04/2560 13,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|1กฌ-1715|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 210 HONDA SCOOPY I A 108 23,778 11 ดำ-เหลือง 1กฐ-8854 สมุทรสาคร 12/09/2561 11,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขงฉ-116|ไม่มีกุญแจ
G 211 YAMAHA SPARK NANO M 110 53,201 12 น้ำเงิน-ขาว 1กบ-4149 สุพรรณบุรี 16/10/2559 5,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 212 HONDA WAVE 110 I M 110 34,518 11 น้ำเงิน-เทา ขวร-343 นครสวรรค์ 23/09/2559 8,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 213 KAWASAKI KSR M 111 41,001 11 เขียว กษพ-593 เลย 14/11/2558 8,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ไม่มีกุญแจ
G 214 HONDA CLICK I A 108 62,037 09 แดง-ดำ ขนย-488 เพชรบูรณ์ 15/06/2559 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 215 HONDA WAVE 100 S M 100 49,397 07 ส้ม-เทา กษพ-471 ชัยภูมิ 27/08/2558 7,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้
G 216 YAMAHA FINO A 114 21,654 12 ชมพู-ดำ ขคย-952 พิจิตร 10/01/2557 6,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 217 HONDA WAVE 100 M 100 46,827 05 น้ำเงิน กลษ-45 ลพบุรี 08/02/2557 4,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 218 HONDA WAVE Z M 100 60,679 05 ดำ 1กก-6517 นครราชสีมา 15/10/2559 4,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (ทะเบียนระงับ)|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 219 YAMAHA SPARK M 110 67,860 07 ดำ กษร-77 กำแพงเพชร 03/12/2559 4,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 220 YAMAHA SPARK NANO M 110 - 12 แดง กง-3391 อุตรดิตถ์ 16/09/2560 5,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ
G 221 HONDA WAVE 100 S M 100 63,454 05 น้ำเงิน-เทา ขงค-467 สุพรรณบุรี 22/06/2559 4,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 222 HONDA CLICK A 108 16,149 08 ส้ม-ดำ ขคน-686 ลพบุรี 21/05/2556 2,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 223 KAWASAKI KSR M 111 26,269 10 เขียว-ดำ 1กฆ-9598 เลย 28/06/2559 10,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย||ขับเคลื่อนไม่ได้
G 224 HONDA CLICK I A 108 51,916 09 แดง-ดำ ขมย-48 นครสวรรค์ 19/06/2560 9,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 225 HONDA CLICK I A 108 - 11 ขาว-ดำ สสส-339 กรุงเทพมหานคร 11/01/2558 7,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ไม่มีกุญแจ
G 226 YAMAHA TTX A 115 17,600 12 ดำ-แดง กพพ-802 ชัยนาท 07/08/2560 13,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 227 YAMAHA MIO 125 A 125 - 12 ดำ-แดง กยม-213 อุทัยธานี 25/09/2559 7,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 228 KAWASAKI KSR M 111 12,946 09 น้ำเงิน-ดำ ขนท-111 พระนครศรีอยุธยา 12/03/2560 12,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ
G 229 YAMAHA SPARK 135 M 135 15,265 08 น้ำเงิน-ดำ ขกษ-504 กำแพงเพชร 22/12/2556 5,000 428 0
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขับเคลื่อนไม่ได้