ระยอง
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ณ ลานสต๊อกระยองใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เริ่มประมูล 11:00น. เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-05-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 13 13 ขจ-943 ระยอง เทา 10/04/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 179,631 338,000 7% 107 D
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ดัดแปลงท่อไอเสีย|ขอบพื้นกระบะท้ายเป็นสนิม|ประตูหลังซ้ายสีแตก
C 002 MAZDA 2 A 1.3 17 17 กล-869 อุบลราชธานี ขาว 15/08/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 84,467 304,000 7% 5,564 107 C2
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด
C 003 MG MG3 A 1.5 17 17 6กบ-6590 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 15/09/2564 อ/ว/ม/ก/ABS/ 135,528 178,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ กระจกหลังแตก|ไฟเครื่องโชว์|เปลี่ยนหัวเกียร์|กระจกฝากระโปรงหลังแตก
C 004 TOYOTA CAMRY A 2.0 06 06 ษก-5656 กรุงเทพมหานคร เทา 01/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 239,027 106,000 7% 107 D
**หมายเหตุ โช๊คค้ำฝากระโปรงหน้าชำรุด|ขอบกระจกหน้าเป็นสนิม|คอหม้อน้ำรั่วซึม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|คอนโซนหน้าแตก|ก้านปัดน้ำฝนชำรุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
C 005 ISUZU D-MAX SPARK M 1.9 18 18 ผฉ-569 ระยอง เทา 24/05/2564 อ/ว/CD/ก/ 174,906 278,000 7% 107 D
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|ไฟเครื่องโชว์|กันชนหน้าเป็นสนิม|ขอบพื้นกระบะหลังผุเป็นสนิม|กระจกหน้าแตกจุด
C 006 MAZDA 2 A 1.3 18 17 กต-4163 ศรีสะเกษ น้ำตาล 29/01/2566 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 86,646 304,000 7% 5,564 107 C2
**หมายเหตุ มือจับเพดานด้านหลังไม่มี
C 007 NISSAN MARCH A 1.2 21 20 จข-5774 ชลบุรี แดง 25/03/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/ 72,924 260,000 7% 107 C2
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วซึม
C 008 MG MG3 A 1.5 17 16 กต-7690 สุรินทร์ แดง-ขาว 22/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 149,924 202,000 7% 5,564 107 D
**หมายเหตุ ซันรูฟ|ไฟเครื่องโชว์|เกียร์เดินสะดุด|ขอบประตูหลังซ้ายผุเป็นสนิม|ไม่มีฝาปิดคอนโซนหน้า
C 009 FORD RANGER OPEN CAB M 2.2 13 13 บว-1101 สระบุรี เทา 13/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 195,643 192,000 7% 5,564 107 D
**หมายเหตุ กระจกประตูขวาชำรุด|แม็กไม่ตรงรุ่น|คัชซีเป็นสนิม|ปีกนกคู่หน้าเป็นสนิม|เสริมแหนบ ไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตกจุด|ไฟเครื่องโชว์|กันชนหลังชำรุด
C 010 SUZUKI CIAZ A 1.2 18 18 กล-7746 อุบลราชธานี เทา 28/02/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 49,982 228,000 7% 5,564 107 D
**หมายเหตุ คัชซีหน้าซ้ายเป็นสนิม|ขอบฝากระโปรงหลังเป็นสนิม