สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ขับเคลื่อนไม่ได้ประมูลวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขารังสิต คลอง 8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-05-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
N 001 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 3.0 ITEQ A 3.0 07 07 ขม-7807 สงขลา เทา 19/11/2563 อ/CD/ม/ก/ 100,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 002 NISSAN MARCH 1.2 EL-CVT A 1.2 11 11 ญภ-3376 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/06/2563 อ/CD/ม/ 30,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 003 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 02 ขน-9808 สงขลา ดำ 23/08/2563 อ/ม/ 20,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 004 TOYOTA FORTUNER 2.7 V A 2.7 11 11 กษ-6244 สุราษฎร์ธานี ดำ 16/08/2565 อ/CD/ม/ 130,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 005 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 ITEQ 2.5 11 11 ผพ-4935 นครราชสีมา เทา 07/07/2565 130,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีเครื่องยนต์|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีเกียร์|ไม่มีกล่องECU|ไม่มีกุญแจค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 006 NISSAN MARCH 1.2 E A 1.2 19 18 กน-6820 ร้อยเอ็ด ฟ้า 29/01/2565 อ/CD/ 60,000 7% 2211.09 ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีเลขเครื่อง|ไม่มีแบตเตอรี่|กุญแจคาคอค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 007 NISSAN ALMERA 1.0 E TURBO A 1.0 20 20 กจ-2880 หนองบัวลำภู เทา 04/11/2565 อ/CD/ 110,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 008 ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S DDI M 1.9 18 18 กว-4176 อุบลราชธานี ขาว 16/08/2563 อ/CD/ม/ 200,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|สีไม่ตรง ตัวรถสีแดง|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 009 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Z DDI 2.5 14 13 บย-5838 เลย เทา 24/01/2565 ม/ 190,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีเลขเครื่อง|ไม่มีเกียร์|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECUค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 010 TOYOTA VIGO CAB 2.5 J M 2.5 08 08 ผท-604 นครราชสีมา เทา 17/03/2564 อ/CD/ม/ 110,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่ค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 011 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 05 กต-6913 ขอนแก่น ดำ 25/04/2565 อ/CD/ม/ 27,000 7% ฟรี N
**หมายเหตุ รถสถาบันการเงิน|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
N 012 ISUZU MU-X 1.9 ULTIMATE A 1.9 21 21 ขว-2920 ขอนแก่น แดง 24/08/2565 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่
N 013 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS-CVT A 1.2 ชุดจด1358 - ขาว อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-6182 ขอนแก่น| โอน2ต่อ|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 014 HYUNDAI H-1 GRAND STAREX A 2.5 18 18 ฮว-9466 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 09/10/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เปลี่ยนเครื่องยนต์แจ้งลงเล่มแล้ว|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1|กล่องECUตรวจสอบไม่ได้|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 015 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 Z DDI M 2.5 12 12 กค-1074 ระนอง ขาว 09/01/2566 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 11,770 0 N
**หมายเหตุ รถตกน้ำ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ตอกเลขตัวรถมาใหม่แจ้งลงเล่มแล้ว|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1
N 016 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB GL 2.5 DID M 2.5 21 20 บย-2919 เพชรบุรี เทา 19/01/2566 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 6,955 0 N
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 017 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 S DDI M 3.0 20 20 2ฒฮ-5965 กรุงเทพมหานคร เทา 19/06/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 018 HONDA CITY 1.5 S IVTEC A 1.5 13 13 2กร-7389 กรุงเทพมหานคร เทา 13/11/2565 อ/ว/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,210 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่
N 019 MG MG6 SEDAN 1.8 C A 1.8 16 14 งข-867 ชลบุรี ดำ 06/10/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 8,560 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 020 MAZDA 3 HATCHBACK 2.0 SKYACTIV A 2.0 15 14 ขท-2518 สงขลา ขาว 15/01/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 21,400 0 N
**หมายเหตุ รถตกน้ำ|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 021 HONDA CIVIC EXI 1.7 A M 1.7 05 กค-5830 มุกดาหาร ดำ 26/01/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 9,095 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงหน้า18|ไม่มีแบตเตอรี่
N 022 NISSAN MARCH 1.2 E A 1.2 11 11 ญว-9332 กรุงเทพมหานคร เทา 13/09/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ ลูกกุญแจคาคอ
N 023 NISSAN ALMERA 1.0 VL TURBO A 1.0 21 20 กธ-3776 ศรีสะเกษ เทา 24/02/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 8,025 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกุญแจ
N 024 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G A 1.2 20 19 9กถ-8258 กรุงเทพมหานคร เทา 13/01/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีแบตเตอรี่
N 025 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S DDI M 1.9 18 18 ผฉ-3754 เชียงราย ขาว 30/08/2562 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 19,795 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|รถตกน้ำ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
N 026 HONDA CIVIC 1.8 EL IVTEC A 1.8 19 19 กบ-1891 สุพรรณบุรี เทา 31/10/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 5,350 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีแผ่นเพลท
N 027 HONDA CITY 1.0 SV VTEC TURBO A 1.0 22 21 2ขผ-9519 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/03/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,424 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีแผ่นเพลท
N 028 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 19 19 9กฌ-1172 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/10/2565 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 5,350 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 029 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 15 14 1ขก-5580 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/01/2564 อ/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่
N 030 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT A 1.2 12 12 ขฉ-5446 ชลบุรี เทา 11/12/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 9,095 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่
N 031 MAZDA 2 ELEGANCE 1.5 SPIRIT A 1.5 12 12 ฆอ-3760 กรุงเทพมหานคร เทา 01/10/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 3,745 0 N
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1
N 032 HONDA CITY 1.5 SV IVTEC A 1.5 12 12 กง-8138 กาฬสินธุ์ ขาว 16/10/2561 อ/ว/ รอราคาอนุมัติ 7% 11,770 0 N
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รับกุญแจพร้อมเล่ม|ไม่มีกล่องECU
N 033 NISSAN SUNNY 1.8 ALMERA YOUNG A 1.8 02 กจ-1197 นครปฐม เทา 23/04/2563 อ/ว/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 4,815 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิกแล้ว|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 034 TOYOTA TIGER DOUBLECAB A 3.0 02 อษ-92 กรุงเทพมหานคร เทา 02/01/2565 อ/ - รอราคาอนุมัติ 7% 5,350 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เปลี่ยนเครื่องยนต์แจ้งลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 035 NISSAN MARCH 1.2 E A 1.2 21 20 กอ-4822 นครสวรรค์ ดำ 30/04/2565 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|สำเนาเลขเครื่องไม่ชัดเจน
N 036 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G A 1.2 18 17 กต-2995 กาฬสินธุ์ ขาว 26/03/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกุญแจ
N 037 ISUZU D-MAX SPARK 3.0 S DDI M 3.0 20 20 ผต-2935 นครศรีธรรมราช เทา 01/06/2565 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 10,165 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1|รถตกน้ำ
N 038 MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT A 1.5 20 19 9กม-8385 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/03/2566 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม
N 039 SUZUKI ERTIGA 1.5 GL A 1.5 21 21 2ขก-1540 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 2,140 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับที่สหฯ 1(กุญแจคาคอ)|ไม่มีแบตเตอรี่
N 040 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J M 2.8 18 18 ผจ-8927 นครศรีธรรมราช ขาว 09/08/2565 อ/CD/ก/ รอราคาอนุมัติ 7% 10,165 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|กุญแจคาคอ
N 041 HONDA CITY 1.5 SV IVTEC A 1.5 19 18 8กน-1183 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/04/2563 อ/ว/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 11,770 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)
N 042 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX M 1.2 20 19 งร-7349 เชียงใหม่ เทา 21/01/2566 อ/CD/ รอราคาอนุมัติ 7% 18,190 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|รับกุญแจพร้อมเล่ม|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 043 TOYOTA LANDCRUISER PRADO A 3.4 97 ฉย-9990 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2565 อ/CD/ม/ รอราคาอนุมัติ 7% 4,280 0 N
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|กล่องECUตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
N 044 ISUZU - FVM 10ล้อ ตู้บรรทุก CNG M 245 12 70-5877 พระนครศรีอยุธยา ขาว 31/12/2565 อ/ รอราคาอนุมัติ 7% 13,910 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ตรวจสอบกล่องECUไม่ได้|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้