สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ประมูลวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 สาขารังสิต คลอง 8 (ลาน 1) เริ่มประมูล 10:30น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับประกันเลขไมล์ / มั่นใจไมล์แท้
1.การรับประกันเลขไมล์ คือ การรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทาง ให้ลดลงไปจากการใช้งานจริงเกินกว่า 500 กิโลเมตร
2.ผู้ประมูลจะต้องโต้แย้งความไม่ถูกต้องของเลขไมล์ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเวลาการรับรถ
3.กรณีพบว่ารถยนต์มีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์ และผู้ประมูลประสงค์จะยกเลิกการประมูล บริษัทรับผิดชอบคืนเงินค่าประมูลที่ชำระมาเต็มจำนวนและค่าดำเนินการประมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าเสียหายอื่นใด
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-05-2022   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าตัวรถขั้นต่ำ 10 % ของราคารถที่ประมูลได้ หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถในกลุ่ม บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลารับคืนรถประมูล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บจ.ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   เงื่อนไข Auto Safety Care (ASC) เป็นสิทธิพิเศษบริษัทฯ มอบประกันภัยประเภท 2 ให้รถยนต์​คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ประมูล รายละเอียด เงื่อนไข กรุณาติดต่อ 1292
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯและธนาคาร เกียรตินาคินภัทรฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 10,700 / รถ 6 ล้อ 12,840/ รถ 10 ล้อ 16,050

**** เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากรูปภาพ ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ และความเร็วในการทดสอบ ****

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ASC ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 HONDA JAZZ 1.5 V+ I-VTEC (AB/ABS) A 1.5 15 15 ขค-1476 ระยอง ขาว 24/11/2565 อ/ว/ม/ABS/AB 105,495 300,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 002 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS-LTD (AB/ABS) A 1.2 18 กธ-2810 ตรัง แดง 02/04/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 87,890 230,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ สีไม่ตรง ตัวรถเป็นสีแดงดำ ยังไม่ได้แจ้งลงลเ่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 003 MAZDA 2 HATCHBACK SKYACTIV 1.3 HIGH CONNECT (AB/ABS) A 1.3 18 18 7กผ-8911 กรุงเทพมหานคร เทา 22/06/2563 อ/CD/ม/ABS/AB 36,761 280,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 004 NISSAN ALMERA 1.2 E SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 18 18 กจ-7399 ตาก เทา 12/06/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 115,289 200,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 005 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 ITEQ M 2.5 08 08 บร-9806 พระนครศรีอยุธยา เทา 03/04/2565 อ/CD/ 225,562 150,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ ยิงเพลทใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 006 NISSAN ALMERA 1.2 E SPORTECH (AB/ABS) A 1.2 17 17 ขย-149 สงขลา ดำ 18/10/2565 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 77,368 180,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 007 TOYOTA VIGO DOUBLECAB CHAMP PRERUNNER 2.5 E (AB/ABS) M 2.5 15 14 กต-9466 กำแพงเพชร ดำ 11/02/2563 อ/CD/ม/ABS/AB 105,379 320,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ ABข้างซ้าย (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 008 TOYOTA YARIS 1.2 E (AB/ABS) A 1.2 14 14 กอ-1151 สุราษฎร์ธานี ขาว 10/10/2563 อ/CD/ABS/AB 168,714 200,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 009 ISUZU ADVENTURE ELEGANCE 3.0 ITEQ VGS 4WD (ABS) A 3.0 08 07 ฌง-7752 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 03/06/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/ 191,788 150,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ สีไม่ตรง ตัวรถเป็นสีดำน้ำตาล ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 010 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID (AB/ABS) M 2.5 17 17 ผห-4868 ชลบุรี ขาว 20/06/2562 อ/CD/ก/ABS/AB 260,494 200,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ 20มิ.ย.62ภาษีขาดครบ3ปี|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 011 HONDA CIVIC 1.8 E IVTEC (AB/ABS) A 1.8 06 05 กฉ-6113 อุดรธานี เทา 17/03/2566 อ/CD/ม/ABS/AB 278,760 120,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 012 TOYOTA VIOS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 07 07 กธ-5473 อุดรธานี เทา 20/06/2565 อ/CD/ม/ABS/AB 100,141 90,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ ABข้างซ้าย|เปลี่ยนพวงมาลัยไม่มีAB+มัลติ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 013 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.4 เบนซิน M 2.4 12 11 ฒถ-6649 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2563 อ/CD/ม/ 254,674 100,000 7% ฟรี 856.00 C2
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 014 TOYOTA VIGO CAB 2.5 E M 2.5 04 ณบ-7257 กรุงเทพมหานคร เทา 14/10/2565 อ/ว/ม/ ชำรุด 100,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 015 HONDA JAZZ 1.5 E-V VTEC (AB/ABS) A 1.5 05 05 กจ-529 สระบุรี ดำ 11/10/2563 อ/CD/ม/ABS/AB 341,316 60,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงหน้า18|กระจกหน้าแตก|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 016 MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID M 2.5 11 11 บบ-7485 พิจิตร ดำ 16/09/2565 อ/CD/ม/ 153,040 160,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ |ลักษณะไม่ตรงกับสำเนา (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 017 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC M 1.8 06 05 กษ-3675 นครราชสีมา ดำ 09/03/2565 อ/CD/ม/ 343,435 90,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 018 TOYOTA TIGER CAB D4D 3.0 E (ABS) M 3.0 03 บบ-4370 จันทบุรี น้ำตาล 04/09/2565 อ/ว/ม/ABS/ 398,537 70,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|ลักษณะไม่ตรงกับสำเนา ตัวรถใส่หลังคา|ABแตกมีรอยซ่อม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 019 TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) A 1.5 07 07 กง-8115 จันทบุรี ดำ 28/06/2565 อ/CD/ม/ABS/ 130,805 80,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 020 TOYOTA VIGO SINGLE CAB CHAMP 3.0 J M 3.0 12 12 บษ-9612 พิษณุโลก เทา 10/07/2565 อ/CD/ 580,968 160,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ เสริมแหนบ+เปลี่ยนเพลาท้ายลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 021 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC (AB/ABS) A 1.8 06 06 ขล-4809 นครราชสีมา น้ำตาล 10/11/2563 อ/CD/ม/ABS/AB 223,404 90,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |สำเนาเลขเครื่องไม่ชัดเจน|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 022 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 ITEQ (ABS) M 2.5 10 10 บย-583 กาฬสินธุ์ ดำ 01/09/2562 อ/CD/ม/ABS/ 182,504 200,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 023 TOYOTA ALTIS 1.8 G (AB/ABS) A 1.8 05 กร-2980 นครปฐม น้ำตาล 16/12/2565 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 266,301 45,000 7% ฟรี I
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 024 NISSAN NAVARA SINGLE CAB 2.5 XE M 2.5 14 14 บธ-8887 พัทลุง เทา 19/09/2561 อ/CD/ 185,769 100,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ลักษณะไม่ตรงกับสำเนา|เสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|ใส่เพลาลอย ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม|สีไม่ตรง ตัวรถทำตัวสีแดงดำ ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 025 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) A 2.0 07 06 กพ-8534 ภูเก็ต ดำ 25/04/2563 อ/CD/ม/ABS/AB 162,736 140,000 7% ฟรี I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถอุปกรณ์แก๊สไม่ครบ|ไม่มีสติ๊กเกอร์เพลท|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 026 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS GLX 2.5 DID M 2.5 13 13 ฒส-2009 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/05/2565 อ/CD/ม/ 110,064 180,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะแค็บ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 027 TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP 2.7 J M 2.7 13 12 ฒษ-4386 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/05/2564 อ/CD/ม/ 266,867 120,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 028 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) M 1.5 03 กร-1639 พระนครศรีอยุธยา ดำ 07/05/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 284,916 50,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|รถเคยติดตั้งแก๊ส|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 029 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XL M 2.5 04 ผข-6201 สงขลา เทา 22/04/2565 อ/CD/ม/ 230,135 40,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 030 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 02 กม-6018 นครสวรรค์ แดง 15/02/2565 อ/CD/ 221,625 10,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 50%ค่า ดนก. 4547.50 บาท
1- 031 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ M 2.5 08 07 บม-2903 บุรีรัมย์ เทา 06/10/2561 อ/CD/ม/ 258,994 90,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ |เดิมแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปมาจดใหม่6ต.ค.53|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ยิงเพลทใหม่ ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 032 HONDA CIVIC 1.7 S VTEC A 1.7 02 กษ-2573 นครราชสีมา แดง 13/01/2566 อ/CD/ม/ 201,280 40,000 7% ฟรี I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับมาจดใหม่13ม.ค.55|กันชนหน้าเป็นสีดำ|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 033 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 ITEQ M 2.5 10 10 บย-5297 กำแพงเพชร เทา 04/03/2564 อ/CD/ 320,304 140,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ ไม่มีกระบะ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 034 HONDA CIVIC 1.7 S VTEC A 1.7 02 กร-8313 ระยอง เทา 23/01/2565 อ/CD/ม/ 261,834 30,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 035 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS GLS 2.4 เบนซิน (ABS) M 2.4 10 6กส-7547 กรุงเทพมหานคร 21/04/2563 อ/CD/ม/ก/ABS/ 324,201 ถอนการประมูล 7% ฟรี U
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เปลี่ยนพวงมาลัยไม่มีAB ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 036 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLX CNG A 1.6 08 08 ฌธ-4558 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/11/2565 อ/CD/ม/ 183,891 45,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 037 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.8 LTZ (AB/ABS) M 2.8 13 13 กพ-3469 นครศรีธรรมราช ขาว 25/09/2563 อ/ว/ม/ABS/AB 135,248 140,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะแค็บ|สีไม่ตรง ตัวรถสีขาวดำ ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ABข้างซ้าย|เปลี่ยนหัวเกียร์|แคปหลังตีตู้ลำโพง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 038 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 06 05 กพ-3942 จันทบุรี เทา 24/01/2563 อ/CD/ม/ ชำรุด 36,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก|ยิงเพลทใหม่|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 039 NISSAN SUNNY SUPERSALOON 1.6 A 1.6 99 ฌง-8263 กรุงเทพมหานคร เทา 28/06/2558 อ/ว/ม/ 341,609 9,000 7% ฟรี 856.00 U
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี ||ลากจูง ค่า ดนก. 50%ค่า ดนก. 4547.50 บาท
1- 040 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 ITEQ M 2.5 08 08 ขต-1303 นครราชสีมา เทา 20/06/2562 อ/CD/ม/ 311,449 150,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ 20มิ.ย.62ภาษีขาดครบ3ปี|ยิงเพลทใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 041 TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) M 1.5 09 09 กต-3114 อุบลราชธานี เทา 08/12/2563 อ/CD/ม/ABS/ 236,946 80,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 042 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 07 07 กบ-9714 สงขลา น้ำตาล 21/08/2564 อ/CD/ม/ก/ 413,123 140,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 043 HONDA CR-V 2.0 E IVTEC (AB/ABS) A 2.0 02 กท-8666 ลพบุรี ดำ 29/07/2560 อ/CD/ม/ABS/AB 678,866 50,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ |เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 044 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 ITEQ (AB/ABS) M 3.0 05 04 บฉ-9599 ตรัง น้ำตาล 24/01/2566 อ/ม/ABS/AB 237,182 120,000 7% ฟรี 5000.00 C2
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 045 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 05 กธ-3758 นครราชสีมา เทา 22/03/2564 อ/CD/ม/ 257,547 40,000 7% ฟรี 5000.00 D
**หมายเหตุ รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง(ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.|ค่ามัดจำเล่ม 5,000 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 046 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 13 13 บบ-7160 ชัยภูมิ น้ำตาล 19/04/2565 อ/CD/ม/ 167,039 170,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ |ลักษณะไม่ตรงกับสำเนา ตัวรถใส่หลังคา|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 047 TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) A 1.5 08 08 บธ-1079 ขอนแก่น เทา 31/03/2563 อ/CD/ม/ABS/ 199,631 90,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 048 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 ITEQ (ABS) M 2.5 10 09 ยง-8315 ชลบุรี เทา 22/03/2565 อ/ว/ม/ABS/ 179,097 180,000 7% ฟรี C2
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 049 KIA RIO (AB/ABS) A 1.4 13 12 1ขฮ-9531 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/10/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 87,942 90,000 7% ฟรี D
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 050 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ M 2.5 08 08 บพ-7658 จันทบุรี เทา 14/08/2564 อ/ว/ ชำรุด 70,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|เปลี่ยนเพลาท้ายลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ลักษณะไม่ตรงกับสำเนา|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ยิงเพลทใหม่ ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 051 HONDA CIVIC 1.8 IVTEC A 1.8 07 06 กฉ-6486 เลย เทา 31/01/2564 อ/CD/ม/ 247,690 100,000 7% ฟรี I
**หมายเหตุ ยิงเพลทใหม่ไม่ตรงกับตัวรถ|เลขตัวถังด้านหน้าไม่ตรงกับเลขตัวถังด้านในของรถ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์|สีไม่ตรง ตัวรถทำสีขาว ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 052 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 ITEQ M 2.5 10 10 บร-7532 กาฬสินธุ์ ขาว 23/06/2564 อ/CD/ 489,316 130,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่|แปลงกระจกไฟฟ้า ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 053 FORD ESCAPE 2.0 XLT (AB/ABS) A 2.0 04 กท-2961 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 16/02/2564 อ/CD/ม/ABS/AB 27,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ จอดA1|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกแล้ว|ไม่มีกุญแจ|รื้อคอกุญแจมา|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 054 MERCEDES-BENZ C200 (ABS) A 2.0 02 วจ-3383 กรุงเทพมหานคร เทา 01/02/2564 อ/CD/ม/ABS/ 80,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ จอดA1|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ABแตก|ปีกนกขวางอ|หม้อน้ำแตก|เก็บคืน(ไม่ให้)แผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีค่า ดนก. 9095.00 บาท
1- 055 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 V M 2.5 16 15 บษ-295 บุรีรัมย์ น้ำตาล 01/06/2565 อ/CD/ม/ ชำรุด 200,000 7% ฟรี U
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒล-9807 กทม.| จอดA1|รื้ออุปกรณ์+ภายในค่า ดนก. 9095.00 บาท