สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สาขารังสิต-คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-02-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กจ-8462 เพชรบูรณ์ ดำ-แดง 25/09/2561 23,771 14,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 002 YAMAHA GRAND FILANO A 125 15 1กฌ-6207 พิษณุโลก น้ำตาล-ดำ 05/06/2560 48,382 15,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 003 HONDA WAVE 100 S M 100 07 กยง-717 อุตรดิตถ์ น้ำเงิน-เทา 15/02/2559 61,205 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 004 YAMAHA SPARK M 110 10 กยบ-612 น่าน ขาว-ดำ 19/03/2561 61,119 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กจ-1114 กำแพงเพชร ดำ 28/08/2562 22,718 10,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 006 HONDA CLICK I A 108 10 กลย-680 แพร่ น้ำเงิน-ดำ 25/05/2558 40,114 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 007 HONDA CLICK 125I A 125 14 1กข-3506 แพร่ ขาว-ดำ 09/04/2562 ตรวจสอบไม่ 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 008 HONDA WAVE 125 I M 125 15 1กค-7702 แพร่ แดง 27/07/2560 25,994 18,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 009 HONDA SCOOPY I A 108 12 ขฉฉ-90 ประจวบคีรีขันธ์ เหลือง-เทา 21/05/2560 62,335 8,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 010 HONDA MSX125 M 125 16 1กฎ-3155 กำแพงเพชร แดง-ดำ 04/04/2562 ตรวจสอบไม่ 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฉ-3066 อุตรดิตถ์ แดง-ดำ 14/05/2562 27,419 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 012 YAMAHA FINO A 114 12 ขงธ-269 ชุมพร ดำ-น้ำตาล 14/03/2559 41,253 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 013 HONDA WAVE 125 M 125 08 กยม-912 เลย แดง-ดำ 18/01/2559 ตรวจสอบไม่ 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 014 YAMAHA SPARK M 135 09 ขกจ-906 พิจิตร ขาว-น้ำเงิน 19/05/2562 95,502 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กญ-1082 พิษณุโลก น้ำเงิน-ดำ 31/01/2563 23,864 15,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 016 HONDA CLICK A 108 08 1กง-3521 พิจิตร น้ำเงิน-ดำ 28/07/2561 57,579 4,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 017 HONDA WAVE 110 I M 110 11 จธค-954 ชลบุรี น้ำเงิน-ขาว 18/08/2557 73,337 8,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 018 HONDA DREAM M 125 09 กลค-397 แพร่ ดำ 23/06/2559 80,659 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 019 YAMAHA FINO FI A 115 14 1กฐ-7914 ชลบุรี ดำ-ขาว-ชมพู 18/03/2561 45,638 8,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 020 HONDA MSX125 M 125 14 1กค-6768 นครสวรรค์ ขาว 21/04/2561 ตรวจสอบไม่ 13,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 021 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กญ-2712 เพชรบูรณ์ ดำ-แดง 21/04/2563 9,963 15,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 022 YAMAHA FINO A 114 10 2กฆ-1171 ชลบุรี ดำ-เขียว-ขาว 09/06/2560 42,964 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-ชมพู-ขาว
2- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กฉ-3808 เพชรบูรณ์ แดง-ขาว 05/09/2562 47,832 11,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 024 YAMAHA SPARK LX M 115 17 1กช-9586 สุโขทัย น้ำเงิน-เทา 05/07/2562 20,749 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ
2- 025 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กต-823 นครสวรรค์ แดง-ขาว 05/02/2563 98,042 9,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 026 HONDA CZ-I 110 M 110 11 1กก-2428 สุโขทัย น้ำเงิน-เทา 14/01/2559 55,122 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 027 HONDA WAVE 125 M 125 03 กพร-896 สุโขทัย น้ำเงิน-ดำ 02/04/2560 ตรวจสอบไม่ 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 028 HONDA DREAM EXCES M 97 01 กยย-212 พิษณุโลก แดง 28/03/2559 4,901 6,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 029 HONDA SCOOPY I A 108 12 ขจว-723 กำแพงเพชร แดง-น้ำตาล 30/03/2560 64,493 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 030 KAWASAKI KSR M 111 12 ขมง-437 พิษณุโลก ดำ 25/10/2558 34,802 7,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 031 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กช-7724 นครราชสีมา แดง-ดำ 25/06/2560 58,439 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 032 YAMAHA FINO A 114 12 อรบ-663 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว 12/11/2561 35,947 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 033 HONDA WAVE 125 M 125 06 ขตง-58 นครสวรรค์ เทา-ดำ 07/03/2560 62,212 6,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 034 YAMAHA SPARK M 110 11 1กฮ-9781 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 15/12/2559 46,231 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฎ-4583 เพชรบูรณ์ แดง-ดำ 05/01/2562 28,737 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 036 YAMAHA MIO 125 A 125 12 คจล-331 ระยอง ดำ-น้ำเงิน 28/05/2562 59,961 6,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กง-2009 นครสวรรค์ ขาว-แดง 14/11/2562 41,429 13,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 038 HONDA WAVE 125 I M 125 12 ขนน-78 เพชรบูรณ์ ขาว 17/12/2559 53,499 15,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 039 HONDA SCOOPY I A 108 10 1กฉ-2494 เพชรบูรณ์ เขียว-ขาว 11/01/2563 37,765 6,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 040 HONDA SCOOPY I A 108 13 1กก-3741 เพชรบูรณ์ ขาว-เทา 16/05/2559 25,198 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 041 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฎ-7420 กำแพงเพชร ดำ-แดง 21/08/2562 23,480 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 042 YAMAHA FINO A 114 11 1กจ-5266 ปราจีนบุรี ชมพู-ม่วง-ขาว 09/09/2560 9,624 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ9 ก.ย. 2559|รถเปลี่ยนสีเดิม ชมพู-ดำ
2- 043 HONDA WAVE 110 I M 110 10 กษพ-933 แพร่ ขาว-แดง 25/02/2561 62,941 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
2- 044 YAMAHA SPARK M 110 11 ขคย-275 พิจิตร ดำ-ชมพู 16/12/2558 20,005 5,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 045 HONDA WAVE 110 I M 110 10 1กง-4784 อุตรดิตถ์ น้ำเงิน-ดำ 30/03/2562 27,189 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 046 YAMAHA MIO A 115 10 ขรข-514 นครสวรรค์ ดำ 19/04/2560 64,737 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 047 HONDA WAVE 110 I M 110 10 1กข-9454 เพชรบูรณ์ แดง-ขาว 24/03/2560 59,162 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 048 HONDA DREAM M 110 14 1กค-8262 กำแพงเพชร แดง 29/04/2560 61,541 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 049 YAMAHA FINO FI A 115 14 1กค-5042 พิจิตร แดง-เทา-ดำ 19/09/2561 28,493 10,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 050 YAMAHA FINO A 114 11 ขทง-672 เพชรบูรณ์ ดำ-ขาว 20/05/2558 58,819 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 051 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กค-8903 เพชรบูรณ์ ดำ-แดง 02/06/2560 70,682 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 052 YAMAHA FINO A 114 11 ฬจป-259 กรุงเทพมหานคร เขียว-ขาว 30/03/2561 47,142 6,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 053 HONDA WAVE 125 I M 125 15 1กง-2581 กำแพงเพชร น้ำเงิน 18/02/2560 22,741 14,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 054 YAMAHA NOUVO SX A 125 16 1กช-5649 กำแพงเพชร ขาว-ม่วง 20/06/2560 ตรวจสอบไม่ 14,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 055 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กฌ-500 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน-เทา 26/09/2562 11,046 15,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 056 YAMAHA FINO A 114 13 1กจ-2127 อุตรดิตถ์ ดำ-น้ำตาล 01/04/2561 67,954 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|รถเปลี่ยนสีเดิม ขาว-น้ำเงิน-ชมพู
2- 057 HONDA WAVE 100 S M 100 06 กวง-662 กำแพงเพชร ชมพู-ดำ 02/06/2555 44,583 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 058 HONDA NOVA SONIC RS M 125 08 1กฉ-3112 พิจิตร แดง-ขาว 07/07/2561 46,106 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ7 ก.ค. 2560
2- 059 HONDA ZOOMER-X A 108 13 1กข-6284 เพชรบูรณ์ ดำ-แดง 20/11/2560 62,524 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 060 HONDA WAVE 110 I M 110 11 กรท-895 น่าน น้ำเงิน-ขาว 07/06/2557 83,232 8,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 061 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กจ-7426 ประจวบคีรีขันธ์ แดง-ดำ 29/09/2560 30,821 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 062 YAMAHA FINO A 114 08 ขรก-998 นครสวรรค์ ฟ้า-ขาว 26/09/2561 34,933 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-ส้ม-ขาว
2- 063 HONDA WAVE 125 M 125 06 1กฐ-9803 นครสวรรค์ เทา-ดำ 23/11/2561 ตรวจสอบไม่ 8,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ23 พ.ย. 2560
2- 064 HONDA WAVE 110 I M 110 11 1กช-6637 นครปฐม น้ำตาล-ม่วง 28/04/2559 69,678 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 065 HONDA WAVE 125 I M 125 15 1กง-1820 เพชรบูรณ์ ขาว 08/01/2562 25,933 15,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 066 YAMAHA GRAND FILANO A 125 17 1กฎ-5868 กำแพงเพชร เขียว 13/03/2562 ตรวจสอบไม่ 19,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 067 HONDA WAVE 125 /2004 M 125 04 1กก-9858 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน-เทา 30/07/2560 19,483 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ30 ก.ค. 2556
2- 068 HONDA DREAM M 110 16 1กง-9399 พิจิตร ส้ม-ขาว 26/07/2561 23,318 15,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 069 YAMAHA FINO FI A 115 13 1กข-1218 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว-น้ำเงิน-ดำ 30/05/2559 55,296 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 070 YAMAHA MIO A 115 07 1กจ-9753 นครสวรรค์ ดำ 16/07/2559 56,144 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ16 ก.ค. 2558|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 071 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฎ-3585 กำแพงเพชร แดง-ดำ 24/03/2562 21,424 14,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 072 YAMAHA FINO A 114 10 กวษ-931 อุตรดิตถ์ แดง-ดำ 04/03/2560 29,232 4,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 073 HONDA WAVE 125 I M 125 13 1กก-8362 เพชรบูรณ์ แดง 08/07/2561 ตรวจสอบไม่ 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 074 YAMAHA NOUVO A 135 09 งรก-488 ชลบุรี แดง-ดำ 14/07/2562 ตรวจสอบไม่ 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 075 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฆ-3412 อุตรดิตถ์ น้ำเงิน-ดำ 24/09/2559 39,499 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 076 HONDA CLICK I A 108 08 กลย-522 น่าน ขาว-ดำ 01/02/2559 67,300 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ1 ก.พ. 2556|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 077 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ขงต-613 กำแพงเพชร น้ำตาล-ดำ 02/02/2562 15,767 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 078 HONDA WAVE 125 M 125 09 กรว-112 อุตรดิตถ์ ดำ 05/08/2561 ตรวจสอบไม่ 14,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 079 YAMAHA FINO A 114 12 ขฉน-754 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ-น้ำเงิน-ส้ม 27/07/2561 64,839 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 080 HONDA WAVE 125 M 125 06 คกก-824 นครสวรรค์ ดำ 29/05/2560 ตรวจสอบไม่ 5,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|รถเปลี่ยนสีเดิม เทา-ดำ
2- 081 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กก-7155 ลำปาง ดำ-แดง 18/06/2561 91,400 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 082 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กณ-4038 พิษณุโลก ดำ-แดง 19/09/2562 14,747 17,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 083 YAMAHA MIO A 115 09 งยพ-785 ชลบุรี ดำ 15/06/2560 41,876 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 084 HONDA CLICK I A 108 08 ขฉย-630 เพชรบูรณ์ ดำ 09/12/2558 2,782 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 085 HONDA WAVE M 110 00 1กค-1917 เพชรบูรณ์ แดง-ดำ 19/02/2562 24,023 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ19 ก.พ. 2557
2- 086 HONDA SCOOPY I A กลง-619 น่าน 21,282 7,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีสำเนาทะเบียนแต่มีเล่มทะเบียนและชุดโอน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 087 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กธ-7219 ขอนแก่น น้ำเงิน-ดำ 06/09/2560 23,670 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 088 HONDA WAVE 100 S M 100 08 กรง-281 แพร่ ดำ-เทา 15/02/2562 73,910 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 089 YAMAHA FINO A 114 10 ขลจ-778 นครสวรรค์ ดำ-ชมพู-ขาว 22/12/2560 17,160 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 090 HONDA WAVE 125 M 125 06 1กฎ-7333 นครสวรรค์ เทา-ดำ 09/03/2561 13,597 7,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
2- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กฆ-8813 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน-ดำ 12/11/2560 42,980 14,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 092 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กฆ-5119 สุพรรณบุรี ดำ-แดง 14/06/2558 12,781 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 093 YAMAHA FINO A 114 11 ขธษ-232 พิษณุโลก แดง-ขาว 07/06/2562 26,387 6,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กช-1094 นครสวรรค์ ดำ 18/01/2563 37,351 12,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 095 YAMAHA FINO FI A 115 14 1กข-6303 อุตรดิตถ์ ดำ-เทา-ขาว 28/02/2562 36,293 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 096 HONDA SCOOPY I A 108 14 1กญ-8084 เพชรบูรณ์ ขาว-น้ำเงิน 55,774 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 097 HONDA WAVE 110 I M 110 09 1กช-3490 กำแพงเพชร น้ำตาล-ดำ 12/01/2561 57,150 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ12 ม.ค. 2560|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 098 HONDA SCOOPY I A 108 13 1กจ-2269 กำแพงเพชร ขาว-ดำ 15/10/2559 22,544 8,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 099 HONDA DREAM M 110 15 1กจ-8197 เพชรบูรณ์ ชมพู-ขาว 22/09/2560 32,741 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 100 HONDA SCOOPY I A 108 15 1กง-1655 เพชรบูรณ์ แดง-เทา 05/01/2560 60,159 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 101 YAMAHA MIO 125 I A 125 14 3กข-737 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 25/08/2558 12,480 8,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 102 HONDA CLICK 125I A 125 จพท-395 ชลบุรี ดำ-แดง - 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีสำเนาทะเบียนแต่มีเล่มทะเบียนและชุดโอน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 103 HONDA CLICK 125I A 125 14 1กจ-4875 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน-ดำ 26/11/2560 ตรวจสอบไม่ 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 104 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กข-1514 กาฬสินธุ์ แดง-ดำ 19/06/2562 48,666 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 105 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขษน-573 บุรีรัมย์ แดง-ขาว 27/02/2559 58,795 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 106 HONDA WAVE 100 S M 100 09 ขกข-497 สุโขทัย น้ำเงิน-ดำ 18/03/2560 45,775 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 107 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กศ-1787 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 17/09/2560 47,517 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 108 YAMAHA FINO A 114 11 ฬธป-852 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 13/06/2557 23,300 6,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 109 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กง-7443 พิษณุโลก แดง-ดำ 11/03/2559 29,987 10,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 110 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขนน-330 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน-ขาว 16/11/2559 77,119 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
2- 111 KAWASAKI KSR M 111 14 1กท-2943 ชลบุรี ส้ม-ดำ 17/09/2561 15,186 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 112 YAMAHA MIO A 125 12 1กจ-9408 เพชรบูรณ์ ขาว-น้ำเงิน 16/01/2559 14,738 5,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 113 HONDA DREAM M 110 16 1กช-3091 กำแพงเพชร น้ำเงิน-ขาว 29/12/2562 13,588 12,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 114 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กค-3921 เพชรบูรณ์ ดำ-แดง 20/03/2561 57,621 13,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 115 HONDA NOVA SONIC RS M 125 09 งรก-627 นครราชสีมา ขาว 11/12/2559 4,901 ถอนการประมูล 856 0 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล|กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง
2- 116 HONDA WAVE 110 I M 110 12 อจม-236 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 23/05/2558 71,132 ถอนการประมูล 856 0 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล|กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
2- 117 YAMAHA NOUVO A 115 08 จกจ-159 นครราชสีมา เทา-ขาว 17/12/2559 69,961 ถอนการประมูล 856 0 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล|กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
2- 118 KAWASAKI KSR M 111 09 ขจต-333 เพชรบูรณ์ เขียว-ดำ 30/04/2560 39,856 ถอนการประมูล 856 0 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล|กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 119 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กฎ-6566 กำแพงเพชร แดง-ดำ 13/09/2562 ถอนการประมูล 856 0 I
**หมายเหตุ ถอนประมูล|กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 120 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กก-6576 เพชรบูรณ์ ดำ-แดง 14/06/2559 41,357 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่มีตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 121 LIFAN LF200GY-5A M 200 15 1กจ-7511 พิษณุโลก ขาว-แดง 14/08/2562 12,443 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 122 HONDA WAVE 110 I M 110 15 3กอ-4726 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 25/05/2562 54,675 16,000 0 I
2- 123 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กช-8972 กำแพงเพชร เทา 28/04/2562 ตรวจสอบไม่ 19,000 856 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 124 HONDA CLICK 125I A 125 14 3กฉ-5679 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 08/10/2563 607,692 19,000 0 I
2- 125 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 1กข-9850 ร้อยเอ็ด เทา-ดำ 30/07/2559 53,387 18,000 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 126 HONDA WAVE 125 I M 125 12 1กฎ-4864 สระบุรี น้ำเงิน 16/02/2563 - 16,000 0 I
2- 127 YAMAHA EXCITER 150 M 150 16 9กฮ-5054 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 18/02/2563 12,905 20,000 0 I
**หมายเหตุ รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-เทา
2- 128 YAMAHA MIO 125 I A 125 15 3กผ-7359 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 20/02/2562 30,309 18,000 0 I
2- 129 SUZUKI STEP A 125 06 กรจ-247 อุตรดิตถ์ ดำ 20/02/2559 40,597 1,000 856 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก. 50%ค่า ดนก. 802.50 บาท
2- 130 YAMAHA FINO A 114 09 1กฒ-1007 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล-ขาว 09/08/2561 26,167 3,000 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ9 ส.ค. 2560
2- 131 YAMAHA FINO A 114 12 8กฒ-5012 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง-ขาว 19/12/2561 - 7,000 0 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
2- 132 YAMAHA MIO 125 I A 125 14 1กค-9598 กาฬสินธุ์ ดำ-น้ำตาล 14/05/2558 37,462 1,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ
2- 133 HONDA CLICK A 108 07 1กณ-2024 นครสวรรค์ แดง-ดำ 10/05/2562 76,472 2,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ10พ.ค. 2561
2- 134 YAMAHA MIO A 125 12 ขงพ-389 สมุทรสาคร ขาว-น้ำเงิน 22/03/2562 - 8,000 0 I
**หมายเหตุ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 135 YAMAHA MIO A 125 10 สสจ-64 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว-ดำ 24/12/2559 47,823 8,000 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 136 YAMAHA SPARK 115I M 115 14 2กภ-8667 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 27/05/2560 - 6,000 0 I
2- 137 HONDA CLICK A 108 07 1กฒ-203 นครสวรรค์ ชมพู-ดำ 28/11/2561 55,262 1,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ28 พ.ย. 2560|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ
2- 138 YAMAHA MIO A 125 10 ขงข-267 กาฬสินธุ์ ดำ-น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2559 29,282 1,000 1,284 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ ค่า ดนก. 50%ค่า ดนก. 802.50 บาท
2- 139 HONDA CLICK A 108 07 ขฉษ-205 สุพรรณบุรี แดง-ดำ 02/03/2558 18,036 1,000 856 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก. 50%ค่า ดนก. 802.50 บาท
2- 140 YAMAHA FINO A 114 12 1กฆ-1031 นนทบุรี ชมพู-ขาว 03/09/2562 - 7,000 0 I
**หมายเหตุ เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 141 RYUKA CLASSIC M 107 15 1กง-8124 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน-ขาว 02/04/2561 10,943 1,000 856 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ดัดแปลงรุ่นรถมา
2- 142 YAMAHA TTX A 115 12 อรว-826 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 15/11/2561 58,099 9,000 0 I
2- 143 SUZUKI STEP A 124 07 กวร-955 พิจิตร ดำ 17/07/2557 9,019 1,000 749 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 144 HONDA CLICK A 108 06 กวฉ-303 กำแพงเพชร ดำ 29/06/2556 58,973 1,000 856 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถเป็นสนิมตรวจสอบไม่ได้|รถเปลี่ยนสีเป็น ดำ ค่า ดนก. 50%ค่า ดนก. 802.50 บาท
2- 145 HONDA CLICK I A 108 10 1กฒ-1801 สระบุรี ดำ-แดง 07/09/2562 - 8,000 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ7 ก.ย. 2559|รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-ส้ม
2- 146 HONDA MSX125 M 125 15 1กช-7546 กำแพงเพชร แดง-ดำ 30/09/2561 ตรวจสอบไม่ 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 147 YAMAHA SPARK M 110 08 ขงง-977 เพชรบูรณ์ ดำ 22/05/2560 69,350 1,000 856 0 I
**หมายเหตุ บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 148 HONDA CBR 150 R M 150 09 1กง-1955 อุตรดิตถ์ น้ำเงิน-ดำ 05/06/2562 59,214 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ตอกเลขเครื่องมาใหม่ ลงเล่ม
2- 149 YAMAHA FINO FI A 115 15 1กฆ-1398 ปทุมธานี น้ำตาล-เทา 29/04/2562 51,128 18,000 0 I
2- 150 HONDA CLICK I A 108 09 งทว-963 นครราชสีมา ขาว-ส้ม 31/08/2562 44,115 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 151 YAMAHA FILANO A 115 12 อกก-257 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/03/2560 37,423 10,000 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 152 HONDA NOVA SONIC RS SUPER M 125 06 1กฌ-1182 พิจิตร ส้ม-ดำ 04/10/2562 19,999 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ4 ต.ค. 2561
2- 153 YAMAHA MIO A 125 10 กลล-432 แพร่ ชมพู-ขาว-ดำ 07/07/2561 34,297 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 154 HONDA CLICK A 108 06 กวง-864 อุตรดิตถ์ ขาว 27/12/2561 45,974 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
2- 155 KAWASAKI KSR M 111 12 กษก-2 แพร่ ขาว 23/01/2563 44,728 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 156 KAWASAKI KSR M 111 10 กลธ-580 อุตรดิตถ์ แดง-ดำ 03/05/2560 12,052 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 157 SUZUKI SMASH M 113 12 กษพ-605 แพร่ ดำ 30/11/2558 69,342 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 158 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กค-893 ตาก ดำ-แดง 17/07/2558 14,268 8,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 159 HONDA CLICK I A 108 09 กษจ-598 เพชรบุรี แดง-ดำ 09/07/2562 34,668 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 160 YAMAHA FINO A 114 11 ขจน-283 กำแพงเพชร ดำ-ขาว 26/12/2558 32,124 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 161 HONDA CLICK I A 108 09 งนต-471 นครราชสีมา น้ำเงิน-ดำ 08/06/2562 17,054 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 162 HONDA AIR BLADE A 108 07 1กฎ-7073 ร้อยเอ็ด ขาว 16/01/2562 - 2,000 856 0 D
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 163 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 คยม-169 อุบลราชธานี ดำ-ขาว 27/08/2559 36,766 3,000 1,284 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 164 HONDA CLICK I A 108 09 งตฉ-417 นครราชสีมา น้ำเงิน-ดำ 25/03/2561 97,015 4,000 856 0 428.00 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 165 YAMAHA NOUVO A 115 08 1กฒ-2971 ร้อยเอ็ด แดง-ดำ 30/05/2561 51,859 2,000 1,284 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ30 พ.ค. 2560|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 166 YAMAHA MIO A 125 12 จจน-30 นครราชสีมา น้ำเงิน-เทา-ดำ 19/04/2562 - 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 167 HONDA CLICK I A 108 10 งพม-681 นครราชสีมา ขาว-ดำ 01/11/2561 36,231 4,000 856 0 428.00 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 168 HONDA CLICK I A 108 09 ขทษ-643 ร้อยเอ็ด ดำ-แดง 29/12/2556 49,980 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 169 YAMAHA MIO A 125 10 กรก-60 น่าน ชมพู-ขาว-ดำ 06/10/2555 27,126 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 170 YAMAHA MIO A 115 11 งษง-918 นครราชสีมา ดำ-ส้ม-ขาว 17/11/2558 48,336 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 171 YAMAHA SPARK NANO M 110 13 1กข-6504 พิจิตร ดำ-ขาว 18/01/2562 40,734 4,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 172 HONDA MSX125 M 125 14 1กช-6605 นครราชสีมา ขาว 19/06/2561 - 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 173 SUZUKI SMASH M 110 10 ขคธ-788 กำแพงเพชร ดำ 30/04/2557 2,690 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 174 YAMAHA FINO A 114 09 ขยก-190 นครสวรรค์ ดำ-ส้ม-ขาว 26/08/2562 15,963 2,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 175 YAMAHA EXCITER 150 M 150 17 1กฉ-3081 ตาก น้ำเงิน-เทา 28/03/2563 ตรวจสอบไม่ 16,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 176 HONDA CLICK A 108 06 กรจ-63 น่าน แดง-ดำ 18/10/2560 36,844 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|รถเปลี่ยนสีเดิม ขาว-ดำ|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 177 YAMAHA MIO A 125 11 กรย-48 ตาก ขาว-น้ำเงิน 07/12/2558 50,761 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 178 YAMAHA FINO A 114 07 ขวร-907 อุบลราชธานี แดง-ดำ 25/04/2555 33,253 2,000 1,284 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|สีไม่ตรง
2- 179 YAMAHA FINO FI A 115 14 1กช-880 นครราชสีมา ขาว-เหลือง-ดำ 22/05/2561 37,532 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 180 YAMAHA MIO A 125 11 จจพ-12 นครราชสีมา ดำ-น้ำเงิน 11/02/2560 54,840 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-แดง
2- 181 HONDA CLICK A 108 07 คฉข-627 อุบลราชธานี ดำ 26/06/2561 11,777 2,000 856 0 428.00 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 182 YAMAHA FINO FI A 115 13 1กฮ-4576 นครราชสีมา ดำ-ขาว-ชมพู 17/10/2561 39,039 7,000 856 0 428.00 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 183 YAMAHA MIO 115 I A 115 12 ขตค-241 มหาสารคาม ดำ-ม่วง 13/11/2559 40,175 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 184 YAMAHA SPARK M 110 10 งนน-395 นครราชสีมา ดำ-เทา 05/02/2560 26,407 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 185 YAMAHA SPARK M 110 11 กษบ-101 เลย ดำ-เทา 12/10/2557 42,822 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 186 YAMAHA SPARK M 110 10 กลจ-964 อุตรดิตถ์ ขาว-ดำ 25/01/2557 88,211 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 187 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กณ-7625 นครสวรรค์ ดำ 29/06/2562 16,195 5,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 188 HONDA CLICK 125I A 125 12 คจง-415 ระยอง น้ำเงิน-ขาว 14/03/2561 42,700 5,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 189 YAMAHA FINO A 114 13 4กฌ-1726 กรุงเทพมหานคร ดำ-เหลือง-ฟ้า 03/04/2562 5,303 16,000 0 I
2- 190 HONDA WAVE 110 I M 110 09 กลย-839 น่าน น้ำเงิน-เทา 09/07/2558 18,589 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 191 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กณ-9932 เพชรบูรณ์ แดง-ดำ 09/04/2563 48,468 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ9 เม.ย. 2562|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 192 HONDA WAVE 110 I M 110 10 ขนค-635 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน-ดำ 18/08/2559 97,630 6,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 193 HONDA CLICK A 108 08 1กจ-8658 น่าน ดำ-เทา 01/10/2562 89,892 2,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ1 ต.ค. 2561
2- 194 HONDA WAVE 110 I M 110 11 1กฌ-9388 พิษณุโลก แดง-ขาว 07/03/2561 58,359 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 195 YAMAHA FINO A 114 12 จขม-662 นครราชสีมา ดำ-แดง 08/06/2561 57,220 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 196 KAWASAKI KSR M 111 11 จงษ-395 นครราชสีมา แดง 25/03/2561 21,056 3,000 856 0 428.00 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่|รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-ขาว
2- 197 YAMAHA FINO FI A 115 13 1กถ-8109 นครราชสีมา ดำ-ขาว-ชมพู 14/06/2559 27,286 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 198 KAWASAKI KSR M 111 15 1กต-8042 มหาสารคาม ส้ม-ดำ 18/03/2562 - 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 199 HONDA MSX125 M 125 15 1กจ-7234 อุตรดิตถ์ ดำ 25/02/2561 ตรวจสอบไม่ 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 200 RYUKA - SAVE M 107 13 1กข-6234 พิษณุโลก น้ำเงิน 31/10/2560 29,203 1,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
2- 201 HONDA CLICK 125I A 125 14 1กท-5730 นครราชสีมา ขาว-แดง 28/02/2560 - 7,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 202 HONDA SCOOPY I A 108 10 1กจ-7772 อุตรดิตถ์ ขาว-แดง 04/12/2561 80,828 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ4 ธ.ค. 2560
2- 203 YAMAHA NOUVO A 135 09 ษงล-447 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 14/05/2562 - 8,000 0 I
2- 204 HONDA ZOOMER-X A 108 13 1กธ-7666 พระนครศรีอยุธยา ขาว 31/05/2563 - 13,000 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ31 พ.ค. 2562
2- 205 HONDA MSX125 M 125 14 1กฉ-4844 อุตรดิตถ์ ขาว 12/03/2562 ตรวจสอบไม่ 9,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 206 HONDA CLICK I A 108 10 1กภ-8797 นครราชสีมา ขาว-แดง 22/12/2561 69,358 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ22 ธ.ค. 2559
2- 207 HONDA CLICK 125I A 125 13 1กข-527 มหาสารคาม แดง-ดำ 22/04/2560 - 5,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 208 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กก-3459 เพชรบูรณ์ แดง-ขาว 15/05/2561 60,047 9,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 209 SUZUKI SHOGUN M 124 14 1กฆ-4708 พิจิตร น้ำตาล 18/11/2561 27,173 3,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 210 HONDA MOOVE A 108 16 5กจ-6274 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 27/04/2562 44,951 18,000 0 I
2- 211 HONDA ZOOMER-X A 108 13 1กค-6109 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน-ดำ 25/12/2559 60,266 6,000 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ไม่มีเครื่องยนต์|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
2- 212 YAMAHA FINO A 114 12 2กจ-7021 นครราชสีมา ม่วง-ดำ 28/08/2562 - 8,000 1,712 0 I
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ขธฉ-503 สระบุรี
2- 213 YAMAHA MIO A 115 09 จคษ-810 นครราชสีมา น้ำตาล-ส้ม 17/11/2558 - 500 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|บัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)||รถเปลี่ยนสีเดิม ชมพู-ดำ|ไม่มีเครื่องยนต์|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ ไม่เก็บค่า ดนก.ค่า ดนก. 0.00 บาท
2- 214 YAMAHA SPARK 115I M 115 14 1กข-9634 ตาก ขาว-น้ำเงิน 08/07/2561 52,259 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 215 HONDA SCOOPY I A 108 11 ฬธอ-562 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 17/06/2560 16,341 4,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง
2- 216 SUZUKI BEST M 110 03 กบม-22 อุตรดิตถ์ น้ำตาล 25/08/2559 ตรวจสอบไม่ 1,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 217 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ขธษ-720 เพชรบูรณ์ ดำ-แดง 27/07/2559 9,665 4,000 749 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
2- 218 HONDA WAVE 110 I M 110 12 จขม-279 นครราชสีมา แดง-ขาว 07/06/2560 24,024 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตร ปปช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
2- 219 YAMAHA FINO A 114 11 1กค-9654 อุตรดิตถ์ แดง-น้ำตาล 19/05/2559 27,188 3,000 856 0 I
**หมายเหตุ กรณีบัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุ ผู้ประมูลได้ ดนก.แก้ไขเอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถเปลี่ยนสีเดิม ขาว-ดำ
2- 220 HONDA CLICK I A 108 10 สสต-317 กรุงเทพมหานคร แดง 27/12/2563 9,272 10,000 856 0 I
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|สีไม่ตรง
2- 221 HONDA CLICK 125I A 125 15 3กพ-6788 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 27/02/2562 37,140 14,000 0 I
**หมายเหตุ ขายรูปรถจอดSt.ขอนแก่น|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
2- 222 HONDA MSX125 M 125 15 4กณ-5642 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/09/2562 35,636 12,000 0 I
**หมายเหตุ ขายรูปรถจอดSt.โคราช|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
2- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กท-8094 นครราชสีมา ขาว-ดำ 28/12/2562 49,034 16,000 0 I
**หมายเหตุ ขายรูปรถจอดSt.โคราช|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
2- 224 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขฉว-316 ชัยภูมิ น้ำเงิน-ขาว 19/04/2563 67,301 13,000 0 I
**หมายเหตุ ขายรูปรถจอดSt.โคราช|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ