สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 11-12-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140 +SG248+SD131 17 ตง-3917 นครสวรรค์ ส้ม 31/05/2563 357 110,000 0 -
**หมายเหตุ B2140+SG248+SD131
V 002 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 15 ตค-5776 อุทัยธานี ส้ม 07/07/2563 170 110,000 0 -
**หมายเหตุ B2140BN+SG247+RX80A
V 003 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 17 ตฆ-1978 สุโขทัย ส้ม 24/01/2563 471 110,000 0 -
**หมายเหตุ B2140BN+SG247+RX80A
V 004 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 18 ตค-8756 พิจิตร ส้ม 08/05/2563 207 120,000 0 -
**หมายเหตุ B2140S Narrow+RX80A2+SG270
V 005 KUBOTA B2140S +RX85B2+SG270 18 ตค-4330 ชัยนาท ส้ม 11/07/2563 245 120,000 0 -
**หมายเหตุ B2140S+RX85B2+SG270
V 006 KUBOTA B2440 15 ตค-2636 น่าน ส้ม 01/12/2563 917 120,000 0 -
**หมายเหตุ B2440
V 007 KUBOTA B2440 16 ตง-1587 นครสวรรค์ ส้ม 19/04/2563 598 120,000 0 -
**หมายเหตุ B2440
V 008 KUBOTA B2440 +DP203B+RX85B+SD131 17 ตค-7865 พิจิตร ส้ม 24/01/2563 674 150,000 0 -
**หมายเหตุ B2440+DP203B+RX85B+SD131
V 009 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 16 ตฆ-7555 กำแพงเพชร ส้ม 07/11/2563 343 130,000 0 -
**หมายเหตุ B2440+SG247+RX85B
V 010 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 14 ตฆ-5577 เพชรบูรณ์ ส้ม 29/01/2563 1,477 100,000 0 -
**หมายเหตุ B2440+SG247+RX85B
V 011 KUBOTA B2440S +DP203B+RX85B2+SG270 18 ตค-4500 ตาก ส้ม 25/04/2563 180 160,000 0 -
**หมายเหตุ B2440S+DP203B+RX85B2+SG270
V 012 KUBOTA B2440S +RX85B2 17 1ตฉ-7698 กรุงเทพมหานคร ส้ม 28/06/2563 136 140,000 0 -
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2
V 013 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 ตง-4443 เพชรบูรณ์ ส้ม 15/08/2563 181 150,000 0 -
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2+SG270
V 014 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 ตง-3952 เพชรบูรณ์ ส้ม 30/05/2563 322 150,000 0 -
**หมายเหตุ B2440S+RX85B2+SG270
V 015 KUBOTA B2440S +SG270 18 ตง-6469 นครสวรรค์ ส้ม 25/07/2563 142 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|B2440S+SG270
V 016 KUBOTA B2440S +SG270 17 ตฆ-1115 สระแก้ว ส้ม 30/01/2563 323 130,000 0 -
**หมายเหตุ B2440S+SG270
V 017 KUBOTA B2440S +SG270 17 ตฆ-1317 สระแก้ว ส้ม 28/03/2563 261 130,000 0 -
**หมายเหตุ B2440S+SG270
V 018 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270 18 ตง-4246 เพชรบูรณ์ ส้ม 10/07/2563 47 180,000 0 -
**หมายเหตุ B2740S+RX85B2+SG270
V 019 KUBOTA B2740S +SG270 17 ตง-2259 เพชรบูรณ์ ส้ม 04/07/2563 249 160,000 0 -
**หมายเหตุ B2740S+SG270
V 020 KUBOTA B2740S +SG270 18 ตค-8631 กาญจนบุรี ส้ม 03/07/2563 44 170,000 0 -
**หมายเหตุ B2740S+SG270
V 021 KUBOTA B2740S +SG270 18 ตง-4244 เพชรบูรณ์ ส้ม 10/07/2563 171 160,000 0 -
**หมายเหตุ B2740S+SG270
V 022 KUBOTA B2740S +SG270S 18 ตค-9139 สุพรรณบุรี ส้ม 17/05/2563 165 160,000 0 -
**หมายเหตุ B2740S+SG270S
V 023 KUBOTA L3208 SP 15 ตฆ-7799 เพชรบูรณ์ ส้ม 10/02/2563 512 180,000 0 -
**หมายเหตุ L3208 SP
V 024 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 16 ตง-4446 ลพบุรี ส้ม 25/08/2563 397 230,000 0 -
**หมายเหตุ L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 025 KUBOTA L3208 SP +RX164E 16 ตค-2722 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 06/06/2563 833 180,000 0 -
**หมายเหตุ L3208 SP+RX164E
V 026 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+DP223C-Heavy plus+FD144D 17 ตง-2855 เพชรบูรณ์ ส้ม 14/11/2563 775 260,000 0 -
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+DP223C-Heavy plus+FD144D
V 027 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 18 ตค-4551 ตาก ส้ม 31/05/2563 508 250,000 0 -
**หมายเหตุ L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 028 KUBOTA L3218DT +FD144D 17 ตค-3728 จันทบุรี ส้ม 04/07/2563 1,748 200,000 0 -
**หมายเหตุ L3218DT+FD144D
V 029 KUBOTA L3218DT +RX165E-S 16 ตค-5635 เชียงใหม่ ส้ม 20/01/2563 2,038 190,000 0 -
**หมายเหตุ L3218DT+RX165E-S
V 030 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+RX164E 14 ตฆ-7497 เพชรบูรณ์ ส้ม 24/12/2563 1,743 220,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH225E-Heavy plus+RX164E
V 031 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy plus 15 ตฆ-9510 เพชรบูรณ์ ส้ม 06/01/2563 1,135 230,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy plus
V 032 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 ตฆ-9738 เพชรบูรณ์ ส้ม 09/02/2563 1,290 250,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 033 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตค-7195 พิจิตร ส้ม 15/12/2563 1,456 230,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 034 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตค-2712 ฉะเชิงเทรา ส้ม 27/01/2563 701 240,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 035 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E 15 ตฆ-9605 เพชรบูรณ์ ส้ม 21/01/2563 1,610 210,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E
V 036 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E 16 ตง-331 เพชรบูรณ์ ส้ม 08/06/2563 867 230,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E
V 037 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD160 15 ตง-1113 นครสวรรค์ ส้ม 13/01/2563 - 200,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD160|ไมล์ชำรุด (757)
V 038 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 ตฆ-9592 เพชรบูรณ์ ส้ม 21/01/2563 1,314 220,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 039 KUBOTA L3608 SP +RX164E+SD161 16 ตค-1891 พัทลุง ส้ม 22/06/2563 - 230,000 0 -
**หมายเหตุ L3608 SP+RX164E+SD161|ไมล์ชำรุด (717)
V 040 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 15 1ตฌ-99 กรุงเทพมหานคร ส้ม 21/10/2563 931 210,000 0 -
**หมายเหตุ L3608SP (Kubota Max)+FD163E (MAX)
V 041 KUBOTA L4018DT 18 ตง-7442 ลพบุรี ส้ม 31/01/2563 22 290,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT
V 042 KUBOTA L4018DT 16 ตฆ-7806 กำแพงเพชร ส้ม 16/01/2563 1,616 250,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT
V 043 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 18 ตค-3172 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 24/12/2563 64 340,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 044 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F 18 ตค-8984 กาญจนบุรี ส้ม 18/12/2563 848 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186F
V 045 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 18 ตง-3301 เพชรบูรณ์ ส้ม 13/02/2563 740 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT VT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 046 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 ตค-7906 กาญจนบุรี ส้ม 12/04/2563 2,442 280,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 047 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 ตฆ-2522 พิษณุโลก ส้ม 13/01/2563 1,985 290,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 048 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 ตง-137 กำแพงเพชร ส้ม 08/06/2563 297 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 049 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 ตค-4127 ชัยนาท ส้ม 05/02/2563 1,242 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 050 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 18 ตค-7252 อุทัยธานี ส้ม 20/06/2563 1,622 310,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 051 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 ตง-5072 นครสวรรค์ ส้ม 28/12/2563 1,429 310,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 052 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 18 ตง-565 กำแพงเพชร ส้ม 31/08/2563 484 330,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 053 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 16 ตค-6798 อุตรดิตถ์ ส้ม 09/11/2563 - 310,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E|ไมล์ชำรุด
V 054 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 18 1ตช-8821 กรุงเทพมหานคร ส้ม 10/05/2563 968 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 055 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX175E 17 ตค-8342 พิจิตร ส้ม 10/10/2563 1,778 310,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX175E
V 056 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+SF440 Pro 17 ตค-8065 พิจิตร ส้ม 06/06/2563 2,609 290,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+SF440 Pro|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 057 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E-S 18 1ตฌ-1184 กรุงเทพมหานคร ส้ม 04/07/2563 295 330,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E-S
V 058 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186 18 ตฆ-9925 กำแพงเพชร ส้ม 04/05/2563 406 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186
V 059 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186 16 ตง-2962 นครสวรรค์ ส้ม 05/01/2564 2,429 270,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186
V 060 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186F 18 ตค-7081 อุทัยธานี ส้ม 28/03/2563 379 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186F
V 061 KUBOTA L4018DT +FD164E 16 ตฆ-7738 กำแพงเพชร ส้ม 23/12/2563 1,071 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|L4018DT+FD164E
V 062 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 18 ตง-6685 นครสวรรค์ ส้ม 29/08/2563 759 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186+RX165E
V 063 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 17 ตง-5160 นครสวรรค์ ส้ม 18/01/2563 221 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186+RX165E
V 064 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 17 ตค-6984 อุตรดิตถ์ ส้ม 22/02/2563 3,080 280,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+FG186+RX165E
V 065 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 16 ตง-3030 นครสวรรค์ ส้ม 19/01/2563 - 280,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+RX165E|ไมล์ชำรุด
V 066 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 17 ตง-3127 นครสวรรค์ ส้ม 02/02/2563 1,018 270,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+RX165E
V 067 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX175E 16 ตง-2496 นครสวรรค์ ส้ม 13/10/2562 1,228 290,000 0 -
**หมายเหตุ L4018DT+FD164E+RX175E
V 068 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +DH246F-Heavy Plus+SD181 (Kubota Max)+SX145 13 1ตข-2009 กรุงเทพมหานคร ส้ม 27/06/2563 239 270,000 0 -
**หมายเหตุ L4708 (Kubota Max)+DH246F-Heavy Plus+SD181 (Kubota Max)+SX145
V 069 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 17 ตฆ-62 สระแก้ว ส้ม 16/02/2563 679 330,000 0 -
**หมายเหตุ L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 070 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-3339 ปราจีนบุรี ส้ม 15/01/2563 1,479 280,000 0 -
**หมายเหตุ L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 071 KUBOTA L4708 SP +FD185F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 ) 15 ตค-9289 สระแก้ว ส้ม 10/02/2563 - 320,000 0 -
**หมายเหตุ L4708 SP+FD185F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 )|ไมล์ชำรุด (756)
V 072 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max)+RX183F 14 ตค-3604 ชัยนาท ส้ม 07/07/2563 863 280,000 0 -
**หมายเหตุ L4708SP (Kubota Max)+FD185F (Kubota Max)+RX183F
V 073 KUBOTA L5018 VT +DH245-6F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 15 ตค-7332 กาญจนบุรี ส้ม 19/01/2563 2,929 370,000 0 -
**หมายเหตุ L5018 VT+DH245-6F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 074 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 18 1ตฌ-6677 กรุงเทพมหานคร ส้ม 21/11/2563 172 420,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT +FD186F+RX183F
V 075 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F 19 ตฆ-5091 พิษณุโลก ส้ม 22/03/2563 357 440,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD186F
V 076 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตค-3903 ตาก ส้ม 15/08/2563 2,953 360,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 077 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตค-3071 แพร่ ส้ม 07/06/2563 2,727 370,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 078 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RZ180 17 ตง-3133 เพชรบูรณ์ ส้ม 16/01/2563 1,404 410,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RZ180
V 079 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145 18 ตค-4179 นครศรีธรรมราช ส้ม 12/02/2563 871 420,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145
V 080 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 17 ตค-6943 อุตรดิตถ์ ส้ม 01/02/2563 3,927 350,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 081 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 ตค-7568 อุตรดิตถ์ ส้ม 26/12/2563 1,182 390,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 082 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 ตง-4105 เพชรบูรณ์ ส้ม 19/06/2563 595 410,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 083 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 ตค-4304 นครศรีธรรมราช ส้ม 05/06/2563 681 410,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 084 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F 16 ตง-4620 ลพบุรี ส้ม 24/11/2563 753 390,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT VT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F
V 085 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 ตง-3084 นครสวรรค์ ส้ม 25/01/2563 2,719 370,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 086 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 16 ตค-4010 ตาก ส้ม 17/11/2563 1,400 420,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 087 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 ตค-7046 อุทัยธานี ส้ม 07/03/2563 733 410,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 088 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 ตฆ-4180 พิษณุโลก ส้ม 26/06/2563 354 420,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 089 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 1ตฌ-62 กรุงเทพมหานคร ส้ม 06/06/2563 641 410,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 090 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตฆ-1827 สุโขทัย ส้ม 07/12/2563 2,808 370,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 091 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 ตค-3276 ฉะเชิงเทรา ส้ม 21/07/2563 1,835 400,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 092 KUBOTA L5018DT +FD186F 18 ตค-3057 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 04/06/2563 1,893 350,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F
V 093 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 18 ตค-3376 ระยอง ส้ม 05/04/2563 926 390,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F
V 094 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 ตง-1902 นครสวรรค์ ส้ม 22/06/2563 2,826 360,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 095 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 ตง-3049 นครสวรรค์ ส้ม 19/01/2563 2,514 360,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 096 KUBOTA L5018DT +RX183F+SD182H 18 ตง-67 กำแพงเพชร ส้ม 25/05/2563 1,261 400,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+RX183F+SD182H
V 097 KUBOTA L5018DT +RX183F-S 17 ตค-8774 สุพรรณบุรี ส้ม 18/10/2563 2,250 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|L5018DT+RX183F-S
V 098 KUBOTA L5018DT +RX193F+SD182 16 ตฆ-7829 กำแพงเพชร ส้ม 16/01/2563 1,613 380,000 0 -
**หมายเหตุ L5018DT+RX193F+SD182
V 099 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 18 ตฆ-1213 สระแก้ว ส้ม 21/02/2563 1,602 440,000 0 -
**หมายเหตุ MU5501DT+DH246HW+FD203G
V 100 KUBOTA MU5501DT +DH247H+FD203G 18 ตฆ-3755 พิษณุโลก ส้ม 13/03/2563 295 450,000 0 -
**หมายเหตุ MU5501DT+DH247H+FD203G
V 101 KUBOTA MU5501DT +DH247H+FD203G 18 ตฆ-1925 สระแก้ว ส้ม 12/09/2563 824 440,000 0 -
**หมายเหตุ MU5501DT+DH247H+FD203G
V 102 KUBOTA MU5501DT +DP243H+FD203G 17 ตฆ-724 สระแก้ว ส้ม 19/09/2563 1,484 400,000 0 -
**หมายเหตุ MU5501DT+DP243H+FD203G
V 103 KUBOTA MU5501DT +FD203G 18 ตฆ-1487 สระแก้ว ส้ม 02/05/2563 477 430,000 0 -
**หมายเหตุ MU5501DT+FD203G
V 104 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H 17 ตค-6432 ชลบุรี ส้ม 03/04/2563 1,618 430,000 0 -
**หมายเหตุ M6040SU+DH247H+FD202H
V 105 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H 17 ตค-3289 น่าน ส้ม 03/03/2563 3,261 380,000 0 -
**หมายเหตุ M6040SU+DH247H+FD202H
V 106 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H 16 ตค-2930 น่าน ส้ม 01/06/2563 2,719 400,000 0 -
**หมายเหตุ M6040SU+DH247H+FD202H
V 107 KUBOTA M6040SU +FD202H 16 ตค-3204 น่าน ส้ม 14/11/2563 2,471 370,000 0 -
**หมายเหตุ M6040SU+FD202H
V 108 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 18 ตง-176 กำแพงเพชร ส้ม 15/06/2563 721 500,000 0 -
**หมายเหตุ M7040DT+DH266JW+FD206J
V 109 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 18 ตค-4222 นครศรีธรรมราช ส้ม 20/03/2563 701 480,000 0 -
**หมายเหตุ M7040DT+DH266JW+FD206J
V 110 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 17 ตค-2512 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 29/03/2563 1,643 450,000 0 -
**หมายเหตุ M7040DT+DH266JW+FD206J
V 111 KUBOTA M7040DT +FD206J 16 1ตจ-2414 กรุงเทพมหานคร ส้ม 01/06/2563 - 220,000 0 -
**หมายเหตุ M7040DT+FD206J|ไมล์ชำรุด (2,928)
V 112 KUBOTA M7040DT +FD206J 17 ตฆ-2197 สุโขทัย ส้ม 02/05/2563 1,410 400,000 0 -
**หมายเหตุ +FD206J
V 113 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 18 ตค-8630 กาญจนบุรี ส้ม 03/07/2563 742 640,000 0 -
**หมายเหตุ M8540DTH+DP264L+FD210L
V 114 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder 14 ตค-4647 อุทัยธานี ส้ม 12/02/2562 270,000 0 -
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder|ไมล์ชำรุด
V 115 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP264L+FD210L+SP920 16 ตฆ-2533 พิษณุโลก ส้ม 13/01/2563 1,067 620,000 0 -
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DH267L+DP264L+FD210L+SP920
V 116 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L 16 ตค-3871 ตาก ส้ม 22/07/2563 4,270 500,000 0 -
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DH267L+FD210L
V 117 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 17 ตค-7966 กาญจนบุรี ส้ม 24/05/2563 2,284 600,000 0 -
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 118 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 17 1ตช-5115 กรุงเทพมหานคร ส้ม 18/01/2563 3,897 500,000 0 -
**หมายเหตุ M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 119 KUBOTA M108S +DH268N+DP283N+FD240NT+SF940 Pro 15 ตค-7063 สุพรรณบุรี ส้ม 11/02/2563 5,170 430,000 0 -
**หมายเหตุ M108S+DH268N+DP283N+FD240NT+SF940 Pro
V 120 KUBOTA M108S +FD240NT 17 ตค-7326 อุตรดิตถ์ ส้ม 09/08/2563 1,554 670,000 0 -
**หมายเหตุ M108S+FD240NT
V 121 KUBOTA M108S +FD240NT 15 ตฆ-1513 พิษณุโลก ส้ม 09/12/2563 3,838 490,000 0 -
**หมายเหตุ M108S+FD240NT
V 122 KUBOTA M135 +FD245 14 ตฆ-5272 กำแพงเพชร ส้ม 27/03/2563 - 890,000 0 -
**หมายเหตุ M135+FD245|ไมล์ชำรุด (4,132)
V 123 KUBOTA DC-70G Cabin 16 1ตฉ-565 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 29/11/2563 280,000 0 -
**หมายเหตุ DC-70G Cabin (ดัดแปลงรื้อตู้แอร์ออกทั้งหมด)|ไมล์ชำรุด
V 124 KUBOTA DC-70G Plus Cabin 18 1ตฌ-4943 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 10/10/2563 582 460,000 0 -
**หมายเหตุ DC-70G Plus Cabin
V 125 KUBOTA DC-105X 18 1ตฌ-7431 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 13/12/2562 858 550,000 0 -
**หมายเหตุ DC-105X
V 126 KUBOTA DC-105X +CornKit CK105 17 1ตช-1472 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 18/10/2563 908 600,000 0 -
**หมายเหตุ DC-105X+CornKit CK105
V 127 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) 18 1ตช-6057 กรุงเทพมหานคร ส้ม 14/02/2563 1,504 520,000 0 -
**หมายเหตุ KX91-3SX (ตู้แอร์)
V 128 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) 18 1ตช-6055 กรุงเทพมหานคร ส้ม 14/02/2563 1,603 520,000 0 -
**หมายเหตุ KX91-3SX (ตู้แอร์)
V 129 KUBOTA - SPV-6CMD 18 XX-0090 - ฟ้า-ขาว 763 120,000 0 -
**หมายเหตุ SPV-6CMD|ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%