สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 14-11-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA DH226E-Pro 17 XX-2510 - ส้ม 18,000 0 -
**หมายเหตุ |DH226E-Pro|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 002 KUBOTA B2140BN +SG247 16 ตง-4358 ลพบุรี ส้ม 28/07/2562 219 120,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247
V 003 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 16 1ตจ-7041 กรุงเทพมหานคร ส้ม 27/09/2562 150 130,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247+RX80A
V 004 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 15 ตฆ-5933 กำแพงเพชร ส้ม 17/08/2562 514 110,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247+RX80A
V 005 KUBOTA B2420D +DH205B+SD130 12 ตค-2058 ฉะเชิงเทรา ส้ม 30/11/2562 1,638 80,000 0 -
**หมายเหตุ |B2420D+DH205B+SD130
V 006 KUBOTA B2440 13 ตค-2414 นครศรีธรรมราช ส้ม 17/10/2562 206 100,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440
V 007 KUBOTA B2440 15 ตค-5492 อุทัยธานี ส้ม 03/03/2562 294 100,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440
V 008 KUBOTA B2440 15 ตค-9859 เชียงราย ส้ม 24/11/2561 325 120,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440
V 009 KUBOTA B2440 +DH205B+RX85B 16 ตฆ-7329 กำแพงเพชร ส้ม 15/08/2562 77 170,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+DH205B+RX85B
V 010 KUBOTA B2440 +RX135B 14 ตค-9062 เชียงราย ส้ม 07/01/2562 1,030 120,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+RX135B
V 011 KUBOTA B2440 +SG247 17 ตค-7020 อุตรดิตถ์ ส้ม 21/03/2562 243 140,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247
V 012 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 16 ตค-7671 กาญจนบุรี ส้ม 06/10/2562 499 150,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247+RX85B
V 013 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B2 17 ตค-8113 พิจิตร ส้ม 14/06/2562 432 160,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247+RX85B2
V 014 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 17 ตง-2007 เพชรบูรณ์ ส้ม 30/05/2562 164 160,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440S+RX85B2+SG270
V 015 KUBOTA B2440S +SG270 17 ตง-2168 เพชรบูรณ์ ส้ม 20/06/2562 156 150,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440S+SG270
V 016 KUBOTA B2440S +SG270 17 ตง-2088 เพชรบูรณ์ ส้ม 14/06/2562 193 140,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440S+SG270
V 017 KUBOTA B2440S +SG270 17 ตง-2000 เพชรบูรณ์ ส้ม 30/05/2562 468 140,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440S+SG270
V 018 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270 17 1ตช-2230 กรุงเทพมหานคร ส้ม 02/11/2561 457 200,000 0 -
**หมายเหตุ |B2740S+RX85B2+SG270
V 019 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270S 17 ตค-2662 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 18/09/2562 103 200,000 0 -
**หมายเหตุ |B2740S+RX85B2+SG270S
V 020 KUBOTA L3008 4WD(Kubota Max) 15 ตค-2990 จันทบุรี ส้ม 26/01/2562 1,362 110,000 0 -
**หมายเหตุ |L3008 4WD (Kubota Max)
V 021 KUBOTA L3008DT 13 ตฆ-4475 เพชรบูรณ์ ส้ม 03/07/2562 2,430 110,000 0 -
**หมายเหตุ |L3008DT
V 022 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 17 ตฆ-7866 กำแพงเพชร ส้ม 23/01/2562 1,056 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 023 KUBOTA L3218DT +FD144D+FS300+SX135 16 ตค-536 ภูเก็ต ส้ม 15/02/2562 492 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT+FD144D+FS300+SX135
V 024 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+RX164E+SD140 16 ตง-1796 นครสวรรค์ ส้ม 08/06/2562 1,321 220,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DH225C-H+RX164E+SD140
V 025 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 16 ตค-9306 เลย ส้ม 13/06/2562 833 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 026 KUBOTA L3208 SP +RX164E+FD143D 13 ตค-2269 แพร่ ส้ม 24/12/2561 1,278 180,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+RX164E+FD143D
V 027 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) 13 ตง-4960 ลพบุรี ส้ม 13/08/2562 160,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 4WD (Kubota Max)|ไมล์ชำรุด(259)
V 028 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 11 1ตง-9961 กรุงเทพมหานคร ส้ม 18/04/2562 2,440 90,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 4WD (Kubota Max)+FD163E (MAX)
V 029 KUBOTA L3608 SP 16 ตค-3430 ชัยนาท ส้ม 26/01/2562 612 210,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP
V 030 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-6222 กำแพงเพชร ส้ม 23/11/2561 377 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 031 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-6057 กำแพงเพชร ส้ม 25/09/2561 411 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 032 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตค-5343 อุทัยธานี ส้ม 26/12/2561 738 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 033 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตค-2910 ฉะเชิงเทรา ส้ม 27/11/2561 220,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E|ไมล์ชำรุด(525)
V 034 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 14 ตฆ-8754 นครสวรรค์ ส้ม 22/10/2562 743 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 035 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 16 ตง-2441 นครสวรรค์ ส้ม 03/10/2562 822 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 036 KUBOTA L3208 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตฆ-9248 เพชรบูรณ์ ส้ม 11/11/2561 1,087 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 037 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตค-6981 พิจิตร ส้ม 09/06/2560 1,341 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 038 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 14 ตค-2640 ฉะเชิงเทรา ส้ม 27/10/2562 2,490 210,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 039 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตฆ-8636 เพชรบูรณ์ ส้ม 17/06/2561 2,447 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 040 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E 16 ตฆ-1352 สุโขทัย ส้ม 21/06/2562 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E|ไมล์ชำรุด(470)
V 041 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD160 15 ตง-1123 นครสวรรค์ ส้ม 13/01/2562 375 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD160
V 042 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD161 16 ตฆ-6559 กำแพงเพชร ส้ม 01/02/2562 936 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD161
V 043 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E 15 ตง-3641 ลพบุรี ส้ม 24/11/2561 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy plus+FD163E|ไมล์ชำรุด(564)
V 044 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FB160+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 16 ตฆ-7127 กำแพงเพชร ส้ม 29/06/2560 707 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FB160+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 045 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 ตฆ-6830 เพชรบูรณ์ ส้ม 11/09/2562 1,382 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 046 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 ตฉ-3009 นครราชสีมา ส้ม 18/04/2562 1,529 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 047 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E+RX164E 15 ตค-3865 นครพนม ส้ม 19/11/2561 1,340 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E+RX164E
V 048 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 16 ตค-5273 สระบุรี ส้ม 23/06/2562 251 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 049 KUBOTA L3608 SP +FD163E 15 ตฆ-9392 นครสวรรค์ ส้ม 30/01/2561 1,636 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E
V 050 KUBOTA L3608 SP +FD163E 15 ตค-5556 อุทัยธานี ส้ม 09/04/2562 1,710 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E
V 051 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E-S 14 1ตค-7653 กรุงเทพมหานคร ส้ม 30/07/2562 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+RX164E-S|ไมล์ชำรุด(608)
V 052 KUBOTA L3608 SP +RX164E-S+SD160 15 ตค-873 อ่างทอง ส้ม 28/04/2562 2,181 210,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+RX164E-S+SD160|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 053 KUBOTA L3608 SP +RX164E-S+SD160 15 ตง-3656 ลพบุรี ส้ม 03/12/2561 210,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+RX164E-S+SD160|ไมล์ชำรุด(1380)
V 054 KUBOTA L3608 SP +RZ160+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 15 1ตง-9024 กรุงเทพมหานคร ส้ม 03/02/2562 586 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+RZ160+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 055 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 15 ตค-4969 พะเยา ส้ม 02/02/2562 873 210,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608SP (Kubota Max)+FD163E (MAX)
V 056 KUBOTA L4018DT 16 ตง-3011 นครสวรรค์ ส้ม 11/01/2562 1,342 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT
V 057 KUBOTA L4018DT 16 ตฆ-7812 กำแพงเพชร ส้ม 16/01/2562 2,248 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT
V 058 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 ตฆ-2993 พิษณุโลก ส้ม 23/06/2562 243 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 059 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 ตง-2497 นครสวรรค์ ส้ม 13/10/2562 1,246 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 060 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 16 ตค-4044 ตาก ส้ม 19/12/2561 1,306 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 061 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 17 ตฆ-1117 เชียงราย ส้ม 14/06/2562 826 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 062 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 ตง-2336 เพชรบูรณ์ ส้ม 13/07/2562 816 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 063 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E 16 1ตฉ-1941 กรุงเทพมหานคร ส้ม 10/01/2562 1,073 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E
V 064 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+SX135 17 ตง-1940 เพชรบูรณ์ ส้ม 23/05/2562 638 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+FD164E+FG186+SX135
V 065 KUBOTA L4018DT +RX165E+SD162 17 ตค-7907 พิจิตร ส้ม 21/02/2562 149 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+RX165E+SD162
V 066 KUBOTA L4018DT +SD162+FG182+SX135 17 ตค-6837 อุทัยธานี ส้ม 29/09/2561 363 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+SD162+FG182+SX135
V 067 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 ตง-2881 เพชรบูรณ์ ส้ม 21/11/2561 478 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 068 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E 17 1ตฉ-4379 กรุงเทพมหานคร ส้ม 29/03/2562 663 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E
V 069 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 ตง-2332 เพชรบูรณ์ ส้ม 13/07/2562 354 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 070 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 13 ตค-3333 พะเยา ส้ม 26/07/2560 902 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 071 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 13 ตค-7893 เชียงราย ส้ม 14/01/2562 2,860 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 072 KUBOTA L4708DT +FD185F+RX182F 13 ตค-1784 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 12/06/2560 1,732 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+FD185F+RX182F
V 073 KUBOTA L4708DT +FD185F+RX182F 13 ตค-5128 พิจิตร ส้ม 17/05/2562 3,957 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+FD185F+RX182F|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม|มีการเชื่อมทับหมายเลขตัวถังบางส่วน ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 074 KUBOTA L4708DT +LA588T เกษตรพร้อมการ์ด (L4708) 13 ตค-5369 พิจิตร ส้ม 16/07/2561 1,113 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+LA588T เกษตรพร้อมการ์ด (L4708)
V 075 KUBOTA L4708DT +ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า 13 ตค-2062 แพร่ ส้ม 01/07/2560 1,650 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า
V 076 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +DH246F-Heavy Plus+FD185F (Kubota Max) 13 1ตจ-484 กรุงเทพมหานคร ส้ม 05/02/2562 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 (Kubota Max)+DH246F-Heavy Plus+FD185F (Kubota Max)|ไมล์ชำรุด(1571)
V 077 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 ตค-6255 อุตรดิตถ์ ส้ม 13/11/2561 602 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 078 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special) 14 ตฆ-4192 กำแพงเพชร ส้ม 04/08/2562 613 460,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special)
V 079 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-9114 สระแก้ว ส้ม 01/12/2561 865 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 080 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-2878 ฉะเชิงเทรา ส้ม 12/10/2562 1,070 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 081 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-3149 ปราจีนบุรี ส้ม 30/04/2562 1,594 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 082 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตค-1756 น่าน ส้ม 21/03/2562 1,847 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 083 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตฆ-4473 กำแพงเพชร ส้ม 03/10/2562 2,388 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 084 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตง-499 นครสวรรค์ ส้ม 14/08/2562 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F|ไมล์ชำรุด(404)
V 085 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตง-2635 ลพบุรี ส้ม 20/11/2561 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F|ไมล์ชำรุด(661)
V 086 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตฆ-5946 กำแพงเพชร ส้ม 24/08/2561 1,458 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 087 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-2166 น่าน ส้ม 16/01/2562 1,189 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 088 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-3418 ตาก ส้ม 25/09/2562 1,834 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 089 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-3200 ชัยนาท ส้ม 12/05/2562 2,578 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 090 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX182F 14 ตค-6523 พิจิตร ส้ม 16/09/2562 2,339 290,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+RX182F
V 091 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตฆ-4162 กำแพงเพชร ส้ม 28/07/2561 1,185 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DP224F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 092 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus+SD181 14 ตค-6012 กาญจนบุรี ส้ม 17/04/2562 2,604 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DP224F-Heavy Plus+SD181
V 093 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+SD181 15 ตง-787 นครสวรรค์ ส้ม 21/10/2562 530 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DP224F-Heavy Plus2+SD181
V 094 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 ตค-881 อ่างทอง ส้ม 26/05/2562 1,921 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F
V 095 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 ตฆ-1291 พิษณุโลก ส้ม 16/09/2562 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F|ไมล์ชำรุด(1066)
V 096 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 15 ตฆ-1135 พิษณุโลก ส้ม 02/07/2562 1,359 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F+RX182F
V 097 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 15 ตฆ-5062 กำแพงเพชร ส้ม 30/01/2562 1,364 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F+RX182F
V 098 KUBOTA L4708 SP +LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special) 15 ตค-1265 ชุมพร ส้ม 03/04/2562 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special)|ไมล์ชำรุด (640)
V 099 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max)+RZ180 15 1ตช-436 กรุงเทพมหานคร ส้ม 25/02/2562 701 290,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708SP (Kubota Max)+FD185F (Kubota Max)+RZ180
V 100 KUBOTA L5018 4WD +FD186F+FG186F+RX182F 15 ตฆ-3947 ขอนแก่น ส้ม 30/10/2560 2,094 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 4WD+FD186F+FG186F+RX182F
V 101 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตค-1088 สิงห์บุรี ส้ม 10/03/2562 1,270 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 102 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 ตค-2012 เพชรบุรี ส้ม 15/01/2562 364 440,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 103 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตง-1355 นครสวรรค์ ส้ม 26/02/2560 1,800 410,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 104 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 16 ตฆ-2104 พิษณุโลก ส้ม 14/07/2562 2,637 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 105 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F 16 ตฆ-1444 สุโขทัย ส้ม 25/07/2562 1,953 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 106 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตค-6290 อุทัยธานี ส้ม 17/08/2562 1,148 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 107 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตง-1520 นครสวรรค์ ส้ม 31/03/2562 1,676 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 108 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 ตค-6594 อุทัยธานี ส้ม 19/04/2562 1,720 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 109 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตค-6439 อุทัยธานี ส้ม 21/12/2561 1,749 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 110 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F+SD182+FG182 16 ตง-2594 นครสวรรค์ ส้ม 02/11/2561 858 410,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+RX183F+SD182+FG182
V 111 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 17 ตค-4210 ตาก ส้ม 23/06/2562 427 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+FG186F
V 112 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 ตง-2202 นครสวรรค์ ส้ม 24/08/2560 1,854 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 113 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 ตฆ-1299 สุโขทัย ส้ม 24/05/2562 3,301 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 114 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F+ ล้อเหล็ก 2 ข้าง 16 ตค-3575 ชัยนาท ส้ม 29/08/2562 2,087 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F+ ล้อเหล็ก 2 ข้าง
V 115 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F-S 17 1ตฉ-8847 กรุงเทพมหานคร ส้ม 26/07/2562 319 420,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F-S
V 116 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 16 ตง-2435 นครสวรรค์ ส้ม 03/10/2562 930 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+RX183F
V 117 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 16 ตค-6408 อุทัยธานี ส้ม 22/11/2561 3,062 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+RX183F
V 118 KUBOTA L5018DT +RX183F+SD182 16 ตค-1001 อ่างทอง ส้ม 26/08/2562 3,483 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+RX183F+SD182|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 119 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 ) 17 ตค-4145 ตาก ส้ม 23/03/2562 1,374 560,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 )
V 120 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+SD182+FG182 16 ตง-4422 ลพบุรี ส้ม 19/08/2562 2,663 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+SD182+FG182
V 121 KUBOTA L5018DT VT +FD186F+FG186F+RX183F 17 ตค-6986 อุตรดิตถ์ ส้ม 22/02/2562 1,566 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+FD186F+FG186F+RX183F
V 122 KUBOTA M6040SU +FD202H 17 ตค-3624 สงขลา ส้ม 17/05/2562 72 510,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+FD202H
V 123 KUBOTA M6040SU-High Lug +FD202H+RX220H 13 ตค-3151 พะเยา ส้ม 19/06/2562 2,613 370,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU-High Lug+FD202H+RX220H
V 124 KUBOTA MU5501DT 17 ตฆ-8731 กำแพงเพชร ส้ม 08/08/2561 743 450,000 0 -
**หมายเหตุ |MU5501DT
V 125 KUBOTA MU5501DT +DP243H+FD203G+SP420 (NEW) 17 ตฆ-8411 กำแพงเพชร ส้ม 29/05/2562 951 570,000 0 -
**หมายเหตุ |MU5501DT+DP243H+FD203G+SP420 (NEW)
V 126 KUBOTA M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J 14 ตค-465 นครนายก ส้ม 21/04/2562 2,663 460,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DH266JW+DP263J+FD206J
V 127 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 14 ตฆ-7446 นครสวรรค์ ส้ม 30/01/2561 5,927 290,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DP263J+FD206J
V 128 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 17 ตค-7932 กาญจนบุรี ส้ม 03/05/2562 1,319 450,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DP263J+FD206J
V 129 KUBOTA M7040DT +FD206J 14 ตค-6861 เลย ส้ม 21/07/2561 2,609 400,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+FD206J
V 130 KUBOTA M7040DT +FD206J 17 ตฆ-2212 สุโขทัย ส้ม 02/05/2562 620 500,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+FD206J
V 131 KUBOTA M7040DT +FD206J 14 ตฆ-6321 เพชรบูรณ์ ส้ม 06/06/2562 2,272 380,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+FD206J
V 132 KUBOTA M7040DT(Kubota Max) +DH266JW+ใบมีดดันดินหน้า 10 1ตฆ-4002 กรุงเทพมหานคร ส้ม 02/02/2562 5,824 250,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT (Kubota Max)+DH266JW+ใบมีดดันดินหน้า
V 133 KUBOTA M7040DT(Kubota Max) +DP263J+FD206J (Kubota Max) 10 1ตฆ-4590 กรุงเทพมหานคร ส้ม 13/01/2562 4,873 340,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT (Kubota Max)+DP263J+FD206J (Kubota Max)
V 134 KUBOTA M7040DT(Kubota Max) +FD206J (Kubota Max)+DH266JW 14 ตง-260 อุดรธานี ส้ม 14/05/2562 3,091 340,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT (Kubota Max)+FD206J (Kubota Max)+DH266JW
V 135 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 16 1ตจ-3810 กรุงเทพมหานคร ส้ม 06/07/2561 2,263 580,000 0 -
**หมายเหตุ |M8540DTH+DP264L+FD210L
V 136 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 15 ตค-1701 นครปฐม ส้ม 02/04/2562 3,746 530,000 0 -
**หมายเหตุ |M8540DTH+DP264L+FD210L
V 137 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP264L+FD210L 13 1ตข-9916 กรุงเทพมหานคร ส้ม 25/12/2561 5,882 560,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DH267L+DP264L+FD210L
V 138 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L 15 ตค-6280 อุตรดิตถ์ ส้ม 20/11/2561 1,968 680,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DH267L+FD210L
V 139 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 ตค-2414 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 20/10/2561 2,024 610,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 140 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 14 ตฆ-3428 กำแพงเพชร ส้ม 28/02/2561 4,215 510,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 141 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 17 ตฆ-7989 กำแพงเพชร ส้ม 21/02/2561 607 800,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 142 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 ตฆ-2474 พิษณุโลก ส้ม 27/12/2561 1,327 780,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 143 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 15 ตฆ-662 พิษณุโลก ส้ม 20/02/2562 1,434 650,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 144 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 14 1ตค-6431 กรุงเทพมหานคร ส้ม 26/06/2562 6,675 450,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 145 KUBOTA M108S +DH268N+DP264L+FD240NT 16 ตฆ-6683 กำแพงเพชร ส้ม 23/02/2562 2,685 820,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+DH268N+DP264L+FD240NT
V 146 KUBOTA M108S +DP283N+FD240NT 17 ตค-2497 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 01/03/2562 736 900,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+DP283N+FD240NT
V 147 KUBOTA M108S +DP283N+FD240NT+SP920 14 ตฆ-3674 กำแพงเพชร ส้ม 18/04/2562 3,608 800,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+DP283N+FD240NT+SP920
V 148 KUBOTA M108S +FD240NT 15 ตง-1256 นครสวรรค์ ส้ม 03/02/2562 1,284 800,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+FD240NT
V 149 KUBOTA M108S +FD240NT 16 ตค-3470 ชัยนาท ส้ม 17/03/2562 2,058 760,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+FD240NT
V 150 KUBOTA M108S +FD240NT 16 ตค-6064 อุทัยธานี ส้ม 08/02/2561 2,367 760,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+FD240NT
V 151 KUBOTA DC-60 Plus 10 1ตฌ-4274 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 26/09/2562 100,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-60(Plus)|ไมล์ชำรุด (760)|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 152 KUBOTA DC-95GM Plus Stainless inside +Bean Kits95+Concave95 15 1ตง-4102 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 23/09/2562 2,378 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-95GM Plus Stainless inside +Bean Kits95+Concave95
V 153 KUBOTA DC-105X Cabin 17 1ตช-4364 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 15/12/2561 981 700,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-105X Cabin
V 154 KUBOTA KX-080-3 12 ตค-1372 ระยอง ส้ม 20/06/2561 620,000 0 -
**หมายเหตุ |KX-080-3|ไมล์ชำรุด (3,056)
V 155 KUBOTA NSD-8-I-U4-S 17 XX-4467 - ฟ้า-ขาว 4,956 60,000 0 -
**หมายเหตุ |NSD-8-I-U4-S|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 156 KUBOTA CP100F 15 XX-0332 - ส้ม 35,000 0 -
**หมายเหตุ |CP100F|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 157 KUBOTA - BREAKER EHB03 FOR KX91 17 XX-0390 - ส้ม 70,000 0 -
**หมายเหตุ |BREAKER EHB03 FOR KX91|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 158 KUBOTA - DH205B 10 XX-0419 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |DH205B|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 159 KUBOTA - DH225CH 14 XX-0154 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DH225CH|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 160 KUBOTA - +DH225E-HP 14 XX-0179 - ส้ม - 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DH225E-Heavy plus for L3608|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 161 KUBOTA - +DH245-6F-Heavy Plus 16 XX-0344 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |DH245-6F-Heavy Plus|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 162 KUBOTA - +DH246HW 17 XX-0441 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |DH246HW|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 163 KUBOTA - +DP203B 12 XX-0338 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |DP203B|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 164 KUBOTA - +DP223CH 09 XX-0114 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP223CH|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 165 KUBOTA - +DP224D 09 XX-0412 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP224D|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 166 KUBOTA - +DP224DH 11 XX-0456 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP224DH|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 167 KUBOTA - +DP263J 09 XX-0131 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DP263J|ไม่ต้องจดทะเบียน