สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 06-06-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA HB130PLUS 14 XX-4579 - ส้ม - 170,000 0 -
**หมายเหตุ |HB130 Plus|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 002 KUBOTA B2140 +DP184A 15 ตค-3220 ปราจีนบุรี ส้ม 08/08/2561 259 140,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140+DP184A
V 003 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 16 ตฆ-2518 พิษณุโลก ส้ม 08/12/2561 53 180,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247+RX80A
V 004 KUBOTA B2440 +SG247 13 ตค-9027 สุโขทัย ส้ม 13/10/2561 507 150,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247
V 005 KUBOTA L3008DT +SD140 13 ตค-2603 ตาก ส้ม 18/10/2561 120,000 0 -
**หมายเหตุ |L3008DT+SD140
V 006 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H 16 ตค-7453 พิจิตร ส้ม 14/06/2561 1,236 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DH225C-H
V 007 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+SD140 15 ตฆ-7816 เพชรบูรณ์ ส้ม 12/01/2562 417 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DH225C-H+SD140
V 008 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 15 ตค-3218 จันทบุรี ส้ม 07/12/2561 367 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 009 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 16 ตง-1786 นครสวรรค์ ส้ม 15/06/2561 729 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 010 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 15 ตค-4571 หนองบัวลำภู ส้ม 06/03/2562 1,050 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 011 KUBOTA L3218DT +DH225C-H 16 ตค-3962 ตาก ส้ม 01/09/2561 195 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT+DH225C-H
V 012 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 14 ตฆ-3680 ชัยภูมิ ส้ม 08/12/2561 625 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608SP (Kubota Max)+FD163E (MAX)
V 013 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX)+DP224E เฮฟวี่พลัส 2 14 ตฆ-3631 กำแพงเพชร ส้ม 08/04/2560 1,010 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608SP (Kubota Max)+FD163E (MAX)+DP224E เฮฟวี่พลัส 2
V 014 KUBOTA L3608 SP +BS350+FD163E 15 ตง-3892 ลพบุรี ส้ม 11/01/2562 1,516 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+BS350+FD163E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 16 ตค-9571 สระแก้ว ส้ม 14/06/2558 379 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 016 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตค-1917 น่าน ส้ม 03/06/2561 452 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 017 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตฆ-9004 นครสวรรค์ ส้ม 20/09/2561 1,414 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 018 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตค-3085 ตาก ส้ม 17/11/2561 575 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 019 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 1ตฆ-9415 กรุงเทพมหานคร ส้ม 07/04/2562 634 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 020 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-7809 เพชรบูรณ์ ส้ม 12/01/2562 1,237 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 021 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-5633 กำแพงเพชร ส้ม 03/06/2561 235 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 022 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-6205 กำแพงเพชร ส้ม 20/09/2561 635 290,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 023 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตฆ-3849 กำแพงเพชร ส้ม 24/03/2562 2,007 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 024 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 16 ตค-8824 เลย ส้ม 19/01/2562 460 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 025 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตฆ-9720 นครสวรรค์ ส้ม 02/03/2562 786 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 026 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 16 ตค-631 นครนายก ส้ม 15/02/2562 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 027 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 14 ตฆ-3666 กำแพงเพชร ส้ม 28/02/2562 1,639 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 028 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E 15 ตค-4891 สระบุรี ส้ม 08/08/2561 1,034 200,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E
V 029 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160 14 ตฆ-4889 กำแพงเพชร ส้ม 17/11/2561 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160
V 030 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD160 15 ตค-3105 ปราจีนบุรี ส้ม 17/01/2562 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD160
V 031 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD160 15 ตฆ-5730 กำแพงเพชร ส้ม 03/06/2561 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD160
V 032 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD160 14 ตค-8087 สระแก้ว ส้ม 15/09/2559 1,923 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD160
V 033 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD161 16 ตค-7441 พิจิตร ส้ม 14/06/2561 639 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD161
V 034 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Pro+FD163E 15 ตฆ-2639 สุรินทร์ ส้ม 28/07/2561 557 290,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Pro+FD163E
V 035 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Pro+FD163E+RX164E 14 ตฆ-386 สุรินทร์ ส้ม 03/03/2562 602 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Pro+FD163E+RX164E
V 036 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E 16 ตง-4405 ลพบุรี ส้ม 01/08/2560 542 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy plus+FD163E
V 037 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 ตง-407 เพชรบูรณ์ ส้ม 15/06/2561 293 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 038 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 ตฆ-9330 เพชรบูรณ์ ส้ม 28/10/2561 483 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 039 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 ตง-3993 ลพบุรี ส้ม 15/02/2562 422 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 040 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 ตง-1589 นครสวรรค์ ส้ม 06/03/2561 443 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 041 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 ตง-3910 ลพบุรี ส้ม 19/01/2562 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 042 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 ตฆ-4826 กำแพงเพชร ส้ม 19/10/2561 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 043 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E+RX164E 14 ตฆ-184 พิษณุโลก ส้ม 10/08/2561 1,534 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E+RX164E
V 044 KUBOTA L3608 SP +FD163E 15 ตง-1 นครสวรรค์ ส้ม 24/03/2562 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E
V 045 KUBOTA L3608 SP +FD163E 16 ตฆ-6814 กำแพงเพชร ส้ม 06/03/2562 380 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E
V 046 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 14 ตค-9924 สุโขทัย ส้ม 19/09/2561 973 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+RX164E
V 047 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 15 ตฆ-8519 เพชรบูรณ์ ส้ม 08/06/2561 803 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+RX164E
V 048 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RZ160 16 ตง-4239 ลพบุรี ส้ม 21/06/2561 2,095 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+RZ160
V 049 KUBOTA L3608 SP +RX164E+SD160 14 ตฆ-9036 นครสวรรค์ ส้ม 13/10/2561 989 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+RX164E+SD160
V 050 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 13 ตค-9080 สระแก้ว ส้ม 07/09/2561 1,206 160,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 4WD (Kubota Max)+FD163E (MAX)
V 051 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +SD160 11 ตค-1233 ชัยนาท ส้ม 26/07/2561 2,127 100,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 4WD (Kubota Max)+SD160|หมายเลขตัวถังมีแผ่นเหล็กเชื่อมปิดทับ ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 052 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus 12 ตฆ-2490 เพชรบูรณ์ ส้ม 15/09/2561 919 160,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus
V 053 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E 13 ตฆ-6794 นครสวรรค์ ส้ม 17/08/2561 1,375 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 054 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 13 ตฆ-5360 เพชรบูรณ์ ส้ม 27/11/2560 210,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 055 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+SD160 12 ตค-6685 เชียงราย ส้ม 22/03/2562 3,720 160,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus+SD160
V 056 KUBOTA L3608DT +FD163E+RX164E-S 13 1ตข-1758 กรุงเทพมหานคร ส้ม 17/04/2562 2,167 120,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+FD163E+RX164E-S
V 057 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 ตค-3291 น่าน ส้ม 16/02/2562 784 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 058 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 ตค-6545 อุทัยธานี ส้ม 16/02/2562 653 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 059 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+RX165E 16 ตง-1021 เพชรบูรณ์ ส้ม 28/09/2561 689 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Pro+RX165E
V 060 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 16 ตง-4809 ลพบุรี ส้ม 02/02/2562 163 420,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 061 KUBOTA L4018DT +FD164E 17 ตค-8236 พิจิตร ส้ม 16/08/2561 215 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+FD164E
V 062 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 16 ตฆ-7510 กำแพงเพชร ส้ม 05/09/2561 706 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+FD164E+RX165E
V 063 KUBOTA L4508DT +FD183F+DP224D-H+RX180F 09 ตท-3115 กรุงเทพมหานคร ส้ม 02/08/2561 4,302 100,000 0 -
**หมายเหตุ |L4508DT+FD183F+DP224D-H+RX180F|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 064 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+DP224F+FD185F 15 ตฆ-748 พิษณุโลก ส้ม 15/02/2562 399 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+DP224F+FD185F
V 065 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-2864 จันทบุรี ส้ม 14/12/2560 2,003 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 066 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตง-974 นครสวรรค์ ส้ม 28/10/2561 468 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 067 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-2221 น่าน ส้ม 17/01/2561 483 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 068 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตฆ-924 พิษณุโลก ส้ม 27/03/2562 760 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 069 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตค-5047 อุตรดิตถ์ ส้ม 08/02/2562 1,581 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 070 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-8706 สระแก้ว ส้ม 03/06/2560 817 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 071 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-6879 พิจิตร ส้ม 24/03/2562 744 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 072 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตฆ-4383 กำแพงเพชร ส้ม 1,339 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 073 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S 15 1ตง-904 กรุงเทพมหานคร ส้ม 08/06/2561 848 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S
V 074 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX182F+SD181 14 ตฆ-4961 กำแพงเพชร ส้ม 17/11/2561 1,163 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+RX182F+SD181
V 075 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+SD181 14 ตฆ-3958 กำแพงเพชร ส้ม 17/04/2562 1,203 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+SD181
V 076 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F+RX182F 14 ตฆ-2252 อุดรธานี ส้ม 30/06/2562 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DP224F-Heavy Plus2+FD185F+RX182F
V 077 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 ตฆ-8203 เพชรบูรณ์ ส้ม 719 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F
V 078 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 ตฆ-1260 พิษณุโลก ส้ม 12/08/2561 1,876 290,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F
V 079 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 15 ตฆ-1052 พิษณุโลก ส้ม 03/06/2561 1,738 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F+RX182F
V 080 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 15 ตฆ-5769 กำแพงเพชร ส้ม 05/07/2561 1,725 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F+RX182F
V 081 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RZ180 14 ตค-2724 ตาก ส้ม 15/02/2562 581 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F+RZ180
V 082 KUBOTA L4708DT +FD185F+DH246F+RX182F 12 ตค-963 เพชรบุรี ส้ม 20/07/2561 44,868 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 083 KUBOTA L4708DT +FD185F 13 ตค-5031 พิจิตร ส้ม 02/02/2561 6,738 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+FD185F
V 084 KUBOTA L4708DT +FD185F+RX182F+ล้อเหล็ก 2 ข้าง 12 ตค-603 สิงห์บุรี ส้ม 27/01/2562 1,914 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+FD185F+RX182F+ล้อเหล็ก 2 ข้าง
V 085 KUBOTA L5018DT +CP100F+DH245-6F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 16 ตค-5268 สระบุรี ส้ม 02/09/2561 1,938 560,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+CP100F+DH245-6F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 086 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 16 ตค-7286 พิจิตร ส้ม 16/01/2552 2,114 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 087 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตค-3820 ตาก ส้ม 15/06/2561 742 420,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 088 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 16 ตง-2235 นครสวรรค์ ส้ม 28/07/2561 946 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+FD186F+FG186F
V 089 KUBOTA L5018DT +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 17 ตค-2598 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 14/07/2561 732 410,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 090 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตง-332 เพชรบูรณ์ ส้ม 14/06/2561 1,970 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 091 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตฆ-6778 กำแพงเพชร ส้ม 15/02/2562 1,069 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 092 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตง-1792 นครสวรรค์ ส้ม 14/06/2561 2,077 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 093 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตค-6324 อุทัยธานี ส้ม 1,525 420,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 094 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186 17 ตค-2838 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 02/02/2561 734 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186
V 095 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 ตง-1887 นครสวรรค์ ส้ม 14/06/2561 1,640 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 096 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H+RX220H 14 ตค-2498 แพร่ ส้ม 26/07/2561 3,416 420,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+DH247H+FD202H+RX220H
V 097 KUBOTA M6040SU +FD202H 14 ตค-1825 น่าน ส้ม 3,136 350,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+FD202H
V 098 KUBOTA M6040SU +ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า 14 ตฆ-205 สุโขทัย ส้ม 22/12/2561 3,579 340,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+ชุดโครงใบมีดดันดินหน้า
V 099 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 14 ตค-2401 แพร่ ส้ม 09/06/2560 2,244 480,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DH266JW+FD206J
V 100 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 16 ตค-3477 นครศรีธรรมราช ส้ม 14/07/2561 2,241 700,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+FD210L
V 101 KUBOTA M9540DTH +FD210L+DP264L 09 ตค-373 เพชรบุรี ส้ม 27/10/2560 220,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540DTH+FD210L+DP264L
V 102 KUBOTA DC-70 16 1ตจ-6077 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 10/08/2559 593 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70
V 103 KUBOTA DC-70G Cabin 17 1ตช-1059 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 04/10/2561 297 580,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70G Cabin
V 104 KUBOTA U55 Cabin 17 1ตฉ-9987 กรุงเทพมหานคร ส้ม 07/09/2561 864 730,000 0 -
**หมายเหตุ |U55 Cabin
V 105 KUBOTA KX91-3S2 16 1ตจ-1346 กรุงเทพมหานคร ส้ม 17/01/2562 2,357 390,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3S2
V 106 KUBOTA KX91-3S2AC (ตู้แอร์) 16 1ตง-9450 กรุงเทพมหานคร ส้ม 19/01/2562 3,731 490,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3S2AC (ตู้แอร์)
V 107 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1058 - ฟ้า-ขาว 3,000 0 -
**หมายเหตุ |SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน