สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สาขารังสิต-คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-05-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กช-7001 ปราจีนบุรี แดง-ดำ 05/01/2562 4,809 22,000 7% 107 -
G 002 HONDA MSX125 M 125 17 7กง-2637 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 31/08/2561 3,085 23,000 7% 107 -
G 003 HONDA DREAM M 110 17 6กศ-6197 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 23/06/2561 1,459 24,000 7% 107 -
G 004 YAMAHA GRAND FILANO A 125 16 5กผ-6906 กรุงเทพมหานคร เทา 17/08/2561 12,568 24,000 7% 107 -
G 005 HONDA SCOOPY I A 108 17 1กท-8926 ราชบุรี ดำ-น้ำตาล 22/11/2561 9,941 24,000 7% 107 -
G 006 HONDA WAVE 125 I M 125 17 7กช-3909 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 21/09/2561 20,870 22,000 7% 107 -
G 007 GPX DEMON-150GN M 150 17 7กค-6776 กรุงเทพมหานคร แดง 23/08/2561 7,600 21,000 7% 107 -
G 008 YAMAHA JUPITER RC M 115 17 7กจ-3495 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 07/09/2561 32,454 20,000 7% 107 -
G 009 HONDA PCX 150 A 150 17 1กฒ-2483 สมุทรสาคร ขาว-ส้ม 31/10/2561 3,362 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 010 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 5กต-8909 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 01/07/2561 13,523 33,000 7% 107 -
G 011 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กฐ-7327 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 22/02/2561 5,870 19,000 7% 107 -
G 012 HONDA MSX125 M 125 4กฌ-8887 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 29/09/2561 9,984 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 013 HONDA DREAM M 110 17 7กฆ-321 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล-ขาว 24/08/2561 1,216 25,000 7% 107 -
G 014 YAMAHA FINO 125 A 125 17 7กณ-7602 กรุงเทพมหานคร เทา-ฟ้า 07/11/2561 5,236 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 015 HONDA MOOVE A 108 17 6กด-3076 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 10/03/2561 6,540 24,000 7% 107 -
G 016 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กฉ-784 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 29/04/2560 34,310 14,000 7% 107 -
G 017 BENELLI TNT135 M 135 17 6กต-9929 กรุงเทพมหานคร แดง 23/03/2561 6,586 17,000 7% 107 -
G 018 GPX DP125 M 125 16 1กฎ-1639 พระนครศรีอยุธยา ดำ 21/10/2560 1,344 13,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 019 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 6กพ-7589 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 16/05/2561 19,140 35,000 7% 107 -
G 020 YAMAHA M-Slaz M 150 17 7กค-6658 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 23/08/2561 3,049 37,000 7% 107 -
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กต-5370 ราชบุรี ขาว-ดำ 28/04/2561 18,399 19,000 7% 107 -
G 022 HONDA MSX125SF M 125 17 6กฎ-3220 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 15/02/2561 536 31,000 7% 107 -
G 023 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฉ-1096 สระแก้ว แดง-ดำ 19/05/2561 12,362 18,000 7% 107 -
G 024 YAMAHA FINO 125 A 125 16 1กฌ-2615 สมุทรสาคร ขาว-ดำ-ฟ้า 03/05/2560 14,097 20,000 7% 107 -
G 025 HONDA SCOOPY I A 108 15 1กญ-9602 ราชบุรี ดำ 09/11/2559 27,392 17,000 7% 107 -
G 026 HONDA WAVE 125 I M 125 16 5กว-6734 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 04/10/2560 21,671 22,000 7% 107 -
G 027 HONDA MSX125 M 125 6กล-9377 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 14/06/2561 470 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 028 HONDA MSX125SF M 125 16 5กม-963 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 31/08/2561 21,959 26,000 7% 107 -
G 029 HONDA PCX 150 A 150 16 5กน-3232 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 28/07/2560 32,712 43,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 030 YAMAHA M-Slaz M 150 17 7กต-6093 กรุงเทพมหานคร เทา 20/11/2561 3,416 42,000 7% 107 -
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กล-6793 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 27/09/2560 26,696 18,000 7% 107 -
G 032 HONDA MSX125SF M 125 17 6กต-3508 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 20/03/2561 5,277 29,000 7% 107 -
G 033 HONDA DREAM M 110 17 7กค-3929 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 22/08/2561 14,377 19,000 7% 107 -
G 034 YAMAHA GRAND FILANO A 125 17 7กฎ-1971 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/10/2561 13,144 22,000 7% 107 -
G 035 HONDA SCOOPY I A 108 17 7กจ-5546 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว 08/09/2561 6,972 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 036 YAMAHA FINN M 115 18 1กฐ-7313 สุพรรณบุรี แดง-ดำ-เทา 18/01/2562 7,588 18,000 7% 107 -
G 037 GPX DEMON M 125 16 5กญ-9206 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/05/2560 13,177 10,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 038 HONDA MSX125 M 125 17 6กร-8100 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 06/06/2561 4,604 22,000 7% 107 -
G 039 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 6กบ-3848 กรุงเทพมหานคร ขาว 27/04/2561 16,776 35,000 7% 107 -
G 040 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 4กษ-8819 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 10/02/2560 - 34,000 7% 107 -
G 041 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กฮ-9409 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 24/11/2561 32,343 20,000 7% 107 -
G 042 HONDA MSX125 M 125 16 4กว-1968 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 25/01/2560 9,273 22,000 7% 107 -
G 043 HONDA DREAM M 110 16 5กพ-1335 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 19/08/2560 7,981 18,000 7% 107 -
G 044 YAMAHA FINO 125 A 125 17 1กฎ-634 สมุทรสาคร เทา-ฟ้า 05/01/2561 14,714 20,000 7% 107 -
G 045 HONDA SCOOPY I A 108 16 1กฉ-8865 เพชรบุรี ดำ-น้ำตาล 16/09/2560 21,898 18,000 7% 107 -
G 046 HONDA MSX125SF M 125 18 7กว-907 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 16/02/2562 505 30,000 7% 107 -
G 047 HONDA MSX125SF M 125 18 1กณ-4342 ฉะเชิงเทรา แดง-ดำ 14/02/2562 1,891 31,000 7% 107 -
G 048 HONDA MSX125SF M 125 16 1กญ-1797 ฉะเชิงเทรา แดง-เทา 27/07/2560 22,823 24,000 7% 107 -
G 049 HONDA PCX 150 A 150 16 5กฮ-8867 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 23/11/2560 17,735 46,000 7% 107 -
G 050 YAMAHA M-Slaz M 150 18 7กร-6756 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 07/02/2562 395 43,000 7% 107 -
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กถ-29 ราชบุรี ขาว-น้ำเงิน 12/06/2561 22,167 22,000 7% 107 -
G 052 HONDA MSX125SF M 125 17 6กฌ-6905 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 31/01/2561 5,226 23,000 7% 107 -
G 053 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กฌ-1899 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 30/01/2561 14,031 15,000 7% 107 -
G 054 YAMAHA FINO A 114 16 5กส-4761 กรุงเทพมหานคร ดำ-เหลือง 27/10/2560 5,593 14,000 7% 107 -
G 055 HONDA ZOOMER-X A 108 15 4กบ-7411 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/11/2560 12,610 18,000 7% 107 -
G 056 KEEWAY JL200GY -2C M 200 17 1กฐ-5769 พระนครศรีอยุธยา ดำ 30/03/2562 21,340 12,000 7% 107 -
G 057 GPX DEMON M 125 16 5กฮ-8409 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/11/2560 5,076 13,000 7% 107 -
G 058 HONDA MSX125 M 125 15 1กจ-3148 เพชรบุรี แดง-ดำ 22/12/2559 14,402 21,000 7% 107 -
G 059 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 1กช-1978 ปราจีนบุรี เทา 15/09/2561 15,962 37,000 7% 107 -
G 060 YAMAHA M-Slaz M 150 16 5กฒ-9953 กรุงเทพมหานคร เทา-เขียว 16/06/2561 19,729 36,000 7% 107 -
G 061 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กบ-869 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 26/04/2561 14,977 19,000 7% 107 -
G 062 HONDA MSX125 M 125 17 7กค-8213 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 24/08/2561 6,193 22,000 7% 107 -
G 063 HONDA DREAM M 110 16 1กฌ-9307 สุพรรณบุรี ชมพู-ขาว 07/10/2560 41,400 18,000 7% 107 -
G 064 YAMAHA EXCITER 150 M 150 16 5กพ-7069 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 24/08/2561 56,155 20,000 7% 107 -
G 065 HONDA CLICK 125I A 125 17 1กฎ-2396 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ดำ 31/01/2561 14,739 20,000 7% 107 -
G 066 HONDA WAVE 125 I M 125 17 1กฒ-2703 พระนครศรีอยุธยา ขาว-ดำ 29/06/2561 20,537 20,000 7% 107 -
G 067 HONDA MSX125 M 125 16 5กช-4856 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 13/05/2560 33,786 20,000 7% 107 -
G 068 HONDA MSX125SF M 125 17 6กว-5478 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 16/06/2561 11,812 25,000 7% 107 -
G 069 HONDA PCX 150 A 150 18 7กพ-3651 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 11/01/2562 5,556 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 070 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 1กฎ-1271 สุรินทร์ แดง-ขาว 23/12/2560 28,957 29,000 7% 107 -
G 071 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กต-1259 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 17/03/2561 25,407 19,000 7% 107 -
G 072 HONDA MSX125SF M 125 16 5กว-2685 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 30/09/2560 49,069 21,000 7% 107 -
G 073 HONDA DREAM M 110 17 1กฉ-8503 สระแก้ว เขียว-ขาว 07/11/2561 9,261 20,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 074 YAMAHA GT 125 A 125 16 5กก-887 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 11/03/2560 6,070 17,000 7% 107 -
G 075 HONDA CLICK 125I A 125 17 7กฒ-9608 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 31/10/2561 2,673 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฉ-3210 ปราจีนบุรี ดำ-แดง 22/03/2561 11,312 19,000 7% 107 -
G 077 HONDA MSX125 M 125 15 4กฒ-3292 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 10/09/2559 19,808 17,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
G 078 HONDA MSX125SF M 125 16 1กฌ-8536 สมุทรสาคร ขาว-เทา 15/07/2560 24,207 220,000 7% 107 -
G 079 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 6กต-7092 กรุงเทพมหานคร ดำ-เหลือง 21/03/2561 20,545 34,000 7% 107 -
G 080 YAMAHA M-Slaz M 150 16 5กอ-3702 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 10/11/2560 5,763 36,000 7% 107 -
G 081 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กพ-7471 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 16/05/2561 23,337 21,000 7% 107 -
G 082 HONDA MSX125 M 125 15 1กจ-5302 สมุทรสาคร เหลือง-ดำ 27/02/2560 35,095 20,000 7% 107 -
G 083 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กง-5049 สระแก้ว ขาว-ดำ 03/05/2560 27,353 18,000 7% 107 -
G 084 YAMAHA GT 125 A 125 17 1กต-4198 สุรินทร์ น้ำเงิน-ขาว 26/07/2561 16,479 15,000 7% 107 -
G 085 HONDA CLICK 125I A 125 17 7กฉ-5031 กรุงเทพมหานคร เขียว-ดำ 15/09/2561 1,886 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 086 RYUKA CRUISER M 125 16 1กง-8159 ปราจีนบุรี ดำ 07/04/2560 12,471 15,000 7% 107 -
G 087 GPX DEMON M 125 16 1กญ-499 ฉะเชิงเทรา แดง 07/07/2560 8,710 11,000 7% 107 -
G 088 GPX DEMON-X M 125 ชุดจด0525 - แดง-เทา 530 25,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |อาจอยู่ระหว่างจดทะเบียน
G 089 GPX CR5 M 200 16 1กจ-2979 ปราจีนบุรี ขาว 22/07/2560 16,884 15,000 7% 107 -
G 090 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กฒ-5289 นครปฐม ดำ-เขียว 12/12/2561 4,277 42,000 7% 107 -
G 091 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฐ-8977 สมุทรสาคร ดำ-ส้ม 13/09/2561 3,974 25,000 7% 107 -
G 092 HONDA MSX125 M 125 15 3กว-667 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 08/04/2559 23,943 18,000 7% 107 -
G 093 HONDA DREAM M 110 17 1กจ-9753 สระแก้ว เขียว-ขาว 19/04/2561 6,055 22,000 7% 107 -
G 094 YAMAHA GT 125 A 125 17 7กฌ-5504 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/09/2561 16,558 20,000 7% 107 -
G 095 HONDA CLICK 125I A 125 16 1กช-3733 สระบุรี ขาว-ดำ 21/10/2561 12,669 23,000 7% 107 -
G 096 RYUKA CLASSIC M 107 16 1กฌ-3074 พระนครศรีอยุธยา ขาว 26/02/2560 17,625 5,000 7% 107 -
G 097 HONDA MSX125 M 125 16 5กง-8351 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/04/2560 12,528 22,000 7% 107 -
G 098 GPX DEMON M 125 16 5กม-5867 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/09/2561 14,088 13,000 7% 107 -
G 099 YAMAHA M-Slaz M 150 17 6กล-6196 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 12/06/2561 5,287 32,000 7% 107 -
G 100 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 6กจ-3725 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 12/01/2561 17,085 34,000 7% 107 -
G 101 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กง-9400 สระแก้ว น้ำเงิน-เทา 15/08/2561 14,318 22,000 7% 107 -
G 102 HONDA MSX125 M 125 16 1กญ-2207 สมุทรสาคร แดง-ดำ 07/09/2561 14,816 22,000 7% 107 -
G 103 HONDA DREAM M 110 17 7กท-5581 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 04/12/2561 1,778 24,000 7% 107 -
G 104 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กต-2537 สุรินทร์ น้ำเงิน-ดำ 13/07/2561 18,640 13,000 7% 107 -
G 105 HONDA MSX125 M 125 16 5กข-2113 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 21/03/2560 9,916 22,000 7% 107 -
G 106 BENELLI TNT135 M 135 17 1กฒ-2705 พระนครศรีอยุธยา ดำ 29/06/2561 2,076 17,000 7% 107 -
G 107 HONDA MSX125SF M 125 16 5กย-6653 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 13/09/2560 20,354 23,000 7% 107 -
G 108 GPX DEMON M 125 16 5กฎ-2643 กรุงเทพมหานคร แดง 27/05/2560 - 10,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 109 GPX CR5 M 200 16 1กจ-6587 ปราจีนบุรี ขาว 13/10/2560 - 16,000 7% 107 -
G 110 YAMAHA M-Slaz M 150 16 1กฒ-8864 สุรินทร์ แดง-ดำ 21/10/2560 21,411 33,000 7% 107 -
G 111 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กจ-6579 สระแก้ว ขาว-ดำ 15/02/2561 19,549 18,000 7% 107 -
G 112 HONDA MSX125 M 125 17 6กด-7374 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 15/03/2561 10,453 23,000 7% 107 -
G 113 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กภ-641 นครราชสีมา แดง-ดำ 31/10/2560 19,357 17,000 7% 107 -
G 114 YAMAHA SPARK LX M 115 17 1กช-2014 ปราจีนบุรี ขาว-เทา 18/09/2561 9,153 17,000 7% 107 -
G 115 HONDA MOOVE A 108 16 1กง-8584 สระแก้ว น้ำเงิน-ขาว 27/07/2560 17,012 19,000 7% 107 -
G 116 HONDA WAVE 125 I M 125 17 7กฒ-7263 กรุงเทพมหานคร ดำ 31/10/2561 4,118 30,000 7% 107 -
G 117 GPX DEMON-150GN M 150 17 7กง-8467 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2561 3,875 21,000 7% 107 -
G 118 STALLION CENTAUR SIAM M 150 17 6กญ-6727 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/02/2561 8,551 16,000 7% 107 -
G 119 HONDA MSX125 M 125 1กฐ-9058 สมุทรสาคร แดง-ดำ 13/09/2561 8,294 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 120 LIFAN LF150-10B M 150 17 1กช-2315 ปราจีนบุรี เหลือง 21/09/2561 4,757 12,000 7% 107 -
G 121 HONDA WAVE 110 I M 110 17 7กฐ-5813 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 20/10/2561 1,661 13,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 122 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฎ-6149 สมุทรสาคร ขาว-ดำ 21/03/2561 23,018 11,000 7% 107 -
G 123 GPX DEMON-150GN M 150 17 1กฎ-4558 สุพรรณบุรี เขียว 26/06/2561 3,696 9,000 7% 107 -
G 124 HONDA WAVE 110 I M 110 16 6กฆ-8164 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 26/12/2560 39,200 13,000 7% 107 -
G 125 GPX DEMON M 125 16 4กร-4046 กรุงเทพมหานคร แดง 13/01/2560 - ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 126 HONDA WAVE 110 I M 110 13 อฬว-975 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 08/02/2557 10,000 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 127 YAMAHA SPARK LX M 115 17 6กภ-6468 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 19/05/2561 5,739 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล
G 128 HONDA SCOOPY I A 108 11 ขกษ-559 พัทลุง ฟ้า-ขาว 25/03/2555 32,581 10,000 7% 535 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 129 HONDA SCOOPY I A 108 11 ขขม-286 พัทลุง แดง-เทา 30/08/2555 - 12,000 7% 535 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่
G 130 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กข-6959 พัทลุง น้ำเงิน-ดำ 27/08/2558 31,512 11,000 7% 535 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 131 HONDA MSX125 M 125 14 1กข-2001 พัทลุง แดง 20/05/2558 - 20,000 7% 535 0 -
**หมายเหตุ |เดิมแจ้งหยุดใช้ จดใหม่เมื่อ20 พ.ค. 57
G 132 YAMAHA FINO A 114 10 ขทน-502 นครปฐม ขาว-น้ำตาล 22/07/2559 8,101 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 133 YAMAHA MIO 115 I A 115 12 1กฆ-2312 ศรีสะเกษ ขาว-ดำ-แดง 15/08/2558 48,700 6,000 856 0 -
G 134 HONDA CLICK I A 108 09 1กฎ-6084 พิษณุโลก ขาว-ดำ 30/11/2560 29,866 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ30 พ.ย. 59
G 135 HONDA SCOOPY I A 108 13 ขมล-407 พิษณุโลก ขาว-แดง 12/03/2561 54,105 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 136 YAMAHA FINO A 114 09 ขจม-454 จันทบุรี เหลือง-ดำ 19/10/2560 48,068 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ |รถเปลี่ยนสีเดิม ชมพู-ขาว เป็น เหลือง-ดำ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 137 YAMAHA FINO A 114 12 1กฆ-1424 สุโขทัย ฟ้า-ขาว 17/12/2559 31,282 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ จดใหม่เมื่อ17 ธ.ค. 57|รถเปลี่ยนสีเดิม ดำ-เขียว เป็น ฟ้า-ขาว
G 138 YAMAHA MIO 125 A 125 13 1กก-1652 ลพบุรี ดำ-แดง 19/02/2559 44,042 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 139 HONDA WAVE M 100 04 กยค-839 สุโขทัย น้ำเงิน-ดำ 08/11/2555 12,815 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 140 HONDA WAVE 110 I M 110 10 ขคย-248 กำแพงเพชร น้ำเงิน-ดำ 24/06/2561 82,526 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 141 HONDA WAVE M 110 00 กมค-137 เพชรบูรณ์ แดง 09/03/2554 - 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|สีไม่ตรง
G 142 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กฎ-9822 ชัยภูมิ น้ำเงิน-ขาว 14/02/2561 34,143 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 143 HONDA WAVE 110 I M 110 09 1กฆ-152 แพร่ น้ำเงิน-เทา 26/11/2559 42,878 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 144 YAMAHA MIO A 115 07 กพน-549 ชัยนาท ขาว 27/11/2558 - 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 145 SUZUKI SMASH M 113 12 กยพ-468 อุทัยธานี แดง 29/08/2560 59,656 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 146 SUZUKI SMASH M 110 09 1กฆ-8903 อุตรดิตถ์ แดง-ดำ 04/04/2560 41,411 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ4 เม.ย. 59|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 147 YAMAHA FINO A 114 07 1กฎ-6459 พิษณุโลก ขาว 31/08/2561 70,773 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ31 ส.ค. 60
G 148 KAWASAKI KSR M 111 13 1กก-1224 เลย เขียว-ดำ 11/04/2561 26,149 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
G 149 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กญ-9455 นครสวรรค์ ขาว-ดำ 15/10/2560 39,847 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 150 HONDA WAVE 100 M 100 04 1กฆ-7052 สุโขทัย น้ำเงิน-ดำ 30/04/2559 40,320 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ30 เม.ย. 58
G 151 HONDA SCOOPY I A 108 10 1กก-1609 สุโขทัย เขียว-ดำ 21/06/2561 76,895 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|รถเปลี่ยนสีเดิม เขียว-ขาว เป็น เขียว-ดำ
G 152 HONDA SCOOPY I A 108 12 1กน-3461 ชลบุรี ชมพู-ขาว 07/02/2558 34,016 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ|สีไม่ตรง
G 153 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขตต-512 ชัยภูมิ น้ำเงิน-ดำ 18/07/2560 - 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 154 HONDA CLICK A 108 07 กลว-656 สุโขทัย เทา-ดำ 26/10/2559 58,348 3,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 155 HONDA WAVE M 110 02 กษน-189 นครสวรรค์ เทา-ดำ 18/07/2560 - 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 156 HONDA CZ-I 110 M 110 09 งลม-426 ชลบุรี ขาว-แดง 18/11/2558 44,618 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 157 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ขคก-561 พิจิตร ชมพู-ขาว 09/03/2559 84,552 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ไม่มีแบตเตอรี่
G 158 YAMAHA TTX A 115 12 1กง-8640 อุตรดิตถ์ ดำ-เทา 25/07/2560 33,677 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 159 HONDA WAVE 110 I M 110 12 กพธ-675 สิงห์บุรี ขาว-แดง 19/03/2560 59,249 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 160 HONDA WAVE 110 I M 110 12 กยร-610 อุทัยธานี ดำ-แดง 17/12/2559 68,358 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 161 HONDA WAVE 100 S M 100 08 ขพล-818 นครสวรรค์ แดง-ดำ 26/12/2557 1,328 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 162 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กฎ-8376 พิษณุโลก ดำ-เทา 21/06/2561 - 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่
G 163 YAMAHA SPARK M 110 14 1กค-1946 เลย ขาว-แดง 16/07/2558 43,422 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 164 HONDA WAVE 100 S M 100 07 กลม-944 สุโขทัย แดง-เทา 26/07/2555 45,199 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 165 HONDA SCOOPY I A 108 12 ขนล-461 ลพบุรี แดง-เทา 21/12/2560 70,929 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 166 KAWASAKI KSR M 111 09 1กจ-2593 หนองบัวลำภู แดง-ดำ 05/08/2561 - 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|รถเปลี่ยนสีเดิม น้ำเงิน-ดำ เป็น แดง-ดำ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 167 YAMAHA MIO A 125 11 กบษ-981 สิงห์บุรี ขาว-น้ำเงิน 24/03/2560 48,574 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 168 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กฐ-6660 นครสวรรค์ แดง-ขาว 22/05/2561 68,554 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 169 HONDA WAVE 110 I M 110 12 กพม-164 หนองบัวลำภู ขาว-แดง 14/03/2559 42,627 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 170 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 ขจฉ-593 กำแพงเพชร ดำ-ชมพู 06/10/2559 27,411 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 171 YAMAHA MIO 125 A 125 12 ขษท-70 นครสวรรค์ น้ำเงิน-ขาว 27/02/2560 42,869 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 172 HONDA WAVE 110 I M 110 11 กบษ-723 ชัยนาท ขาว-แดง 20/06/2561 77,605 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 173 YAMAHA FINO A 114 11 งกก-153 ขอนแก่น ดำ-ขาว 08/08/2559 30,935 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 174 HONDA CLICK A 108 07 กบบ-346 อุทัยธานี ส้ม-ดำ 22/05/2559 20,624 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|รถเปลี่ยนสีเดิม ชมพู-ดำ เป็น ส้ม-ดำ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 175 HONDA WAVE 110 I M 110 09 1กช-7681 นครสวรรค์ ดำ-แดง 28/08/2560 76,433 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 176 YAMAHA SPARK M 110 11 กบบ-614 อ่างทอง แดง-ดำ 29/03/2561 - 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 177 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ครว-558 ขอนแก่น แดง-ขาว 11/01/2561 41,156 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 178 YAMAHA MIO A 125 10 1กค-219 พิษณุโลก ดำ-แดง-ขาว 10/06/2558 - 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 179 HONDA DREAM M 125 03 ขคข-578 ลำปาง น้ำเงิน 20/06/2557 73,146 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 180 HONDA ZOOMER-X A 108 13 1กก-7922 อ่างทอง เหลือง 07/06/2560 34,076 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 181 YAMAHA FINO A 114 12 ขฉธ-948 กำแพงเพชร ฟ้า-ขาว 21/08/2559 53,192 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 182 YAMAHA FINO A 114 11 1กม-2670 ขอนแก่น เขียว-ขาว 08/09/2561 31,011 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่ 8 ก.ย. 60|ไม่มีแบตเตอรี่
G 183 HONDA CLICK I A 108 09 ขพท-953 สุพรรณบุรี ดำ-ส้ม 11/12/2559 63,021 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 184 HONDA SCOOPY I A 108 10 ฉกจ-259 ชลบุรี ขาว-แดง 16/08/2557 30,017 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 185 HONDA CLICK A 108 07 กษธ-541 พิจิตร ขาว-ดำ 11/07/2555 16,999 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|รถเปลี่ยนสีเดิม น้ำเงิน-ดำ เป็น ขาว-ดำ
G 186 YAMAHA NOUVO MX A 115 07 รษธ-218 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/06/2561 41,585 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 187 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 1กจ-9008 เพชรบูรณ์ แดง-ขาว-ดำ 15/08/2560 20,200 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|รถเปลี่ยนสีเดิม แดง-ขาว เป็น แดง-ขาว-ดำ|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 188 HONDA CLICK I A 108 12 ขทร-266 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน-แดง 27/03/2559 15,799 5,000 856 0 -
G 189 HONDA WAVE 110 I M 110 11 1กฆ-7037 อุทัยธานี แดง-เทา 04/05/2561 68,591 9,000 963 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ มาจดใหม่4 พ.ค. 60
G 190 YAMAHA MIO 125 A 125 12 อรษ-727 กรุงเทพมหานคร ม่วง-ขาว 16/11/2559 44,090 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 191 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กข-4832 อุทัยธานี แดง-ดำ 31/10/2560 22,675 12,000 963 0 -
G 192 HONDA WAVE 125 M 125 06 คลข-297 นครราชสีมา แดง-เทา 22/09/2560 - 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 193 HONDA SCOOPY I A 108 10 งมค-417 นครราชสีมา ดำ-น้ำตาล 22/09/2559 - 9,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 194 HONDA SCOOPY I A 108 11 ขกล-577 พัทลุง แดง-เทา 06/05/2559 17,013 6,000 7% 642 0 -
G 195 YAMAHA MIO A 125 11 ฬคง-736 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง-ขาว 17/02/2558 19,476 3,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ
G 196 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กง-3038 อุตรดิตถ์ น้ำเงิน-ขาว 29/03/2560 22,237 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง
G 197 YAMAHA FINO A 114 09 1กณ-9475 ราชบุรี แดง-ขาว 13/05/2560 26,813 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 198 YAMAHA SPARK M 110 11 ขคน-7 พิจิตร ดำ-ชมพู 02/09/2557 43,275 2,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|สีไม่ตรง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ
G 199 HONDA WAVE 110 I M 110 10 กยข-457 อุทัยธานี ดำ-แดง 30/04/2558 4,103 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 200 KAWASAKI KSR M 111 11 1กญ-3057 นครสวรรค์ ขาว-ดำ 28/11/2560 - 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ มาจดใหม่เมื่อ28 พ.ย. 59|รถเปลี่ยนสีเดิม ขาว เป็น ขาว-ดำ|สีไม่ตรง
G 201 HONDA CLICK I A 108 10 ขตค-294 ชัยภูมิ ดำ-แดง 11/05/2557 2,479 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 202 YAMAHA MIO A 115 07 กวว-939 พิจิตร น้ำเงิน 26/12/2558 - 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 203 HONDA CLICK A 108 07 ขธน-684 นครสวรรค์ เขียว-ดำ 16/07/2558 38,868 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
G 204 HONDA WAVE 110 I M 110 10 ขพข-534 สุรินทร์ ชมพู-ขาว 27/08/2560 25,446 11,000 856 0 -
**หมายเหตุ |รถล็อคคอ|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่อง+เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 205 HONDA WAVE X M 100 07 1กก-5137 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน-ดำ 26/11/2557 - 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ |วัน|เดือน|ปี ที่จดทะเบียนในสำเนาไม่ชัดเจน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 206 HONDA WAVE 110 I M 110 11 1กค-4189 อ่างทอง แดง-ขาว 23/08/2559 - 12,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 207 HONDA WAVE 110 I M 110 13 ขนพ-123 สระบุรี แดง-ดำ 27/06/2560 38,592 11,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|รถเปลี่ยนสีเดิม แดง-ขาว เป็น แดง-ดำ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 208 HONDA WAVE 110 I M 110 12 จงท-914 นครราชสีมา ดำ-แดง 10/10/2559 - 12,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 209 HONDA SCOOPY I A 108 11 1กข-3712 สุโขทัย ชมพู-ดำ 24/02/2560 11,958 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 210 HONDA WAVE 100 S M 100 08 กนต-553 อ่างทอง แดง-ดำ 22/08/2558 - 2,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|สีไม่ตรง
G 211 YAMAHA FINO A 114 13 คขท-872 นครสวรรค์ ขาว-น้ำเงิน-ชมพู 22/02/2561 21,240 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 212 YAMAHA FINO A 114 11 จจพ-62 ชลบุรี ดำ-ส้ม-ขาว 28/01/2561 42,978 7,000 856 0 -
G 213 YAMAHA FINO A 114 11 กนก-765 ตราด ดำ-น้ำเงิน-ขาว 09/03/2558 32,121 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 214 HONDA WAVE 100 M 100 03 ขกธ-646 นครสวรรค์ แดง-ดำ 04/04/2556 44,718 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|ไม่มีแบตเตอรี่
G 215 YAMAHA FINO A 114 11 ขขล-489 พัทลุง ขาว-เขียว 10/11/2555 46,855 6,000 7% 642 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 216 YAMAHA FINO A 114 10 ขคษ-749 จันทบุรี ดำ-น้ำเงิน-ขาว 18/10/2558 45,234 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
G 217 KAWASAKI KSR M 111 10 ขยม-558 นครสวรรค์ ดำ 20/01/2557 75,463 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 218 YAMAHA SPARK M 110 11 ขขค-216 เพชรบุรี น้ำตาล 31/01/2557 65,405 3,500 856 0 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 219 YAMAHA FINO A 114 11 1กฌ-5961 ชลบุรี ขาว-น้ำตาล 07/04/2560 19,589 5,000 856 0 -
G 220 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กญ-1063 สุพรรณบุรี แดง-ดำ 18/02/2561 16,893 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ |มีกุญแจแต่ไม่สามารถไขได้|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|สีไม่ตรง
G 221 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กฆ-381 สิงห์บุรี น้ำเงิน-ขาว 15/02/2561 36,294 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่
G 222 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กค-6156 นครราชสีมา น้ำเงิน-ขาว 03/09/2559 - 15,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ
G 223 HONDA DREAM M 110 16 1กท-8926 นครราชสีมา น้ำตาล-ขาว 27/01/2561 - 19,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 224 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กค-7182 สิงห์บุรี น้ำเงิน-ขาว 19/06/2560 - 11,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้
G 225 YAMAHA FINO A 114 13 1กฒ-178 นครราชสีมา ขาว-ดำ 27/03/2559 - 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่
G 226 HONDA WAVE 100 S M 100 08 งทน-60 นครราชสีมา น้ำเงิน-ดำ 09/04/2557 - 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 227 HONDA CLICK I A 108 09 ขตพ-793 นครปฐม ดำ 03/12/2557 - 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ผซ.แก้ไขเอง
G 228 YAMAHA TTX A 115 12 อวจ-894 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 12/12/2558 - 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ |ชำระ100%รับเล่มทะเบียน|ไม่มีแบตเตอรี่
G 229 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 ขจน-910 ฉะเชิงเทรา แดง 22/10/2559 47,815 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง|เลขตัวรถชำรุดขาดหาย ตรวจสอบไม่ได้