สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ประมูลวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สาขารังสิต คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 22-03-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
C 001 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 16 15 1ฒศ-8665 กรุงเทพมหานคร เทา 28/07/2560 อ/CD/ABS/ 117,745 300,000 7% 107 -
C 002 TOYOTA YARIS J A 1.5 10 10 ฎน-6601 กรุงเทพมหานคร เทา 11/05/2561 อ/CD/ก/ABS/ 46,389 210,000 7% 107 -
C 003 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 2.5 11 บน-832 สระแก้ว ดำ 10/02/2560 อ/CD/ม/ก/ 148,803 240,000 7% 107 -
C 004 HONDA CITY EXI A 1.5 00 กท-847 ขอนแก่น น้ำเงิน 09/11/2560 อ/CD/ก/ 217,939 40,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
C 005 FORD FIESTA S A 1.5 12 12 กจ-361 สระแก้ว แดง 09/08/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 159,564 220,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม|สีไม่ตรง
C 006 MITSUBISHI MIRAGE M 1.2 17 16 กฉ-8745 ศรีสะเกษ ขาว 07/02/2561 อ/ก/ABS/AB 24,317 200,000 7% 107 -
C 007 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 10 10 1ฒศ-8643 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/08/2560 อ/CD/ม/ 202,013 200,000 7% 107 -
C 008 SUZUKI SWIFT 1.2 RX A 1.2 13 13 กฉ-6601 สกลนคร แดง 20/11/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 52,582 280,000 7% 107 -
C 009 TOYOTA TIGER CAB D4D E M 2.5 02 บง-8184 อุทัยธานี น้ำตาล 15/03/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 170,715 80,000 7% 107 -
C 010 TOYOTA PRIUS HYBRID A 1.8 14 3กธ-7592 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/08/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 101,159 450,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ใช้B+ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง
C 011 TOYOTA FORTUNER 2.7 VVTI A 2.7 13 13 1กม-6858 กรุงเทพมหานคร เทา 21/02/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 109,905 600,000 7% 107 -
C 012 HONDA ACCORD VTI A 2.3 00 ภบ-213 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 04/08/2560 อ/CD/ม/ 164,270 50,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม
C 013 NISSAN FRONTIER M 2.5 07 06 บฉ-4149 พังงา น้ำเงิน 05/04/2560 อ/ว/CD/ 199,042 70,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 014 BMW 523I A 2.4 01 ภล-1422 กรุงเทพมหานคร เทา 30/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 100,000 7% 107 -
C 015 NISSAN TIIDA A 1.6 07 06 กท-1791 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 03/06/2559 อ/CD/ม/ก/ 234,235 70,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ฌช-8280กทม.|เดิมทะเบียนระงับ จดใหม่ 3 มิ.ย.58|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 016 MITSUBISHI G - WAGON 4WD M 2.8 02 กม-192 สงขลา น้ำเงิน-เทา 26/04/2557 อ/CD/ม/ก/ 217,321 90,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
C 017 TOYOTA VIGO DOUBLECAB G M 3.0 05 05 กฉ-6700 กาฬสินธุ์ เทา 11/10/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 169,250 220,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 018 ISUZU D-MAX SPACECAB SX M 2.5 05 05 บล-1093 ลพบุรี น้ำตาล 16/05/2561 อ/ว/ 140,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ไม่มีแบตเตอรี่
C 019 MITSUBISHI ATTRAGE M 1.2 14 13 กจ-1688 หนองคาย เทา 05/06/2560 อ/CD/ก/ABS/AB 174,934 180,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |เกียร์หรือครัชหมด สตาร์ทติด|รถติดอายัดจราจรผู้ซื้อแก้ไขเอง ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณี 13|9|2017 ตช0019(นค).(12)5|7254 สภอ.จังหวัดหนองคาย ใบสั่ง
C 020 TOYOTA VIOS G A 1.5 11 10 กง-5180 กระบี่ ขาว 10/01/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 260,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
C 021 NISSAN NAVARA DOUBLECAB CARLIBRE LE A 2.5 11 10 กง-6625 นครนายก ดำ 21/10/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 252,092 260,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |เดิมทะเบียนระงับ จดใหม่ 21 ต.ค.58
C 022 NISSAN CEFIRO A32 A 2.0 99 กต-8258 สุพรรณบุรี น้ำเงิน 20/04/2560 อ/CD/ม/ก/ 309,967 20,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ติดแก๊สไม่ลงเล่ม
C 023 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 3.0 04 บน-4964 ภูเก็ต เทา 05/04/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 150,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่|แม็ก3ล้อ
C 024 TOYOTA VIOS G A 1.5 07 07 1กด-9238 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/06/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 236,254 180,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่ม ที่รถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว
C 025 HONDA ACCORD A 2.3 98 กพ-9126 นครศรีธรรมราช แดง 13/08/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 40,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 026 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 3.0 05 1ฒฎ-5112 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 31/03/2561 อ/ม/ก/ 160,472 130,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 027 ISUZU D-MAX CAB 4 4WD M 3.0 04 กข-3959 นครพนม น้ำเงิน 07/09/2561 อ/CD/ม/ABS/AB - 170,000 7% 107 -
C 028 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 L A 2.4 07 07 กพ-321 ลพบุรี เทา 07/08/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 260,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม
C 029 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 06 06 ตน-776 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/07/2560 ม/ - 100,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |เพลทชำรุด|แม็ก2ล้อ|เลขเครื่องเป็นสนิม ตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 030 NISSAN ALMERA A 1.2 17 17 กจ-5377 สระแก้ว ขาว 24/04/2561 อ/ว/ก/ 19,437 140,000 7% 107 -
C 031 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 08 07 ผผ-1348 ขอนแก่น เทา 28/02/2560 อ/CD/ 140,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่
C 032 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.5 02 กต-6834 ลพบุรี แดง 05/03/2561 อ/ม/ 40,000 7% 107 -
C 033 NISSAN SUNNY NEO M 1.6 03 1กฒ-2263 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 04/12/2560 อ/CD/ม/ 263,826 50,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สไม่ลงเล่ม
C 034 CHEVROLET CRUZE LTZ A 1.8 12 12 กต-8259 ปราจีนบุรี ขาว 11/04/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 65,205 240,000 7% 107 -
C 035 ISUZU D-MAX CAB 4 ALL NEW M 1.9 17 17 กย-552 พระนครศรีอยุธยา เทา 23/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 23,614 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนการประมูล
C 036 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER E M ผย-2462 ขอนแก่น ดำ 18/07/2561 อ/CD/ม/ABS/ 237,303 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ |ถอนการประมูล
C 037 ISUZU D-MAX SPACECAB SX M 2.5 06 06 บม-6541 สระบุรี เทา 29/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 182,946 170,000 7% 107 -
C 038 MITSUBISHI TRITON M 2.5 07 07 บพ-4793 กาฬสินธุ์ เทา 21/09/2560 อ/ว/ม/ - 80,000 7,490 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|ไม่ีแบตเตอรี่|ไม่มีแผ่นเพลท
C 039 ISUZU RODEO CAB 4WD M 3.0 01 บบ-6318 นนทบุรี น้ำตาล 08/03/2560 อ/ม/ก/ 263,369 80,000 7% 2,996 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 040 HONDA CR-V A 2.0 01 ภฐ-3379 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/05/2560 อ/CD/ม/ก/ 291,728 70,000 7% 1,605 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งLPG+เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์แจ้งลงเล่ม
C 041 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 98 ผฉ-8719 ชลบุรี เทา 24/09/2561 อ/CD/ม/ก/ 680,798 70,000 1,605 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 042 TOYOTA VIGO CAB E M 2.5 07 บร-9168 นครปฐม น้ำตาล 16/10/2561 อ/ม/ก/ 406,291 220,000 7% 107 -
C 043 TOYOTA COROLLA A 1.8 99 4กด-9102 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/01/2561 อ/CD/ม/ 153,300 30,000 7% 2,675 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 044 MITSUBISHI STRADA S/C M 2.5 05 05 ผว-8086 ชลบุรี เทา 25/07/2559 อ/CD/ 343,184 45,000 7% 4,280 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
C 045 NISSAN SUNNY A 1.6 97 2ณ-7353 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 12/02/2561 อ/CD/ม/ 261,276 20,000 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 046 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 02 บพ-9374 ปราจีนบุรี น้ำตาล 10/01/2561 อ/CD/ม/ 392,259 80,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งหลังคา แจ้งลงเล่ม
C 047 TOYOTA TIGER CAB D4D E M 2.5 03 บห-4835 นครสวรรค์ น้ำตาล 20/01/2561 อ/ว/ม/ก/ 144,732 90,000 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
C 048 TOYOTA YARIS E A 1.5 08 07 ฌธ-7385 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/11/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 182,245 170,000 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
C 049 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX A 2.5 04 ณจ-7984 กรุงเทพมหานคร เทา 02/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 461,359 130,000 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|ติดตั้งLPG+เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์แจ้งลงเล่ม
C 050 CHEVROLET OPTRA A 1.6 10 10 ขก-2790 ชลบุรี เทา 19/11/2560 อ/CD/ก/ 211,200 80,000 1,605 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|ติดตั้งCNGแจ้งลงเล่ม
C 051 TOYOTA SPORT CRUISER A 3.0 02 วภ-7815 กรุงเทพมหานคร เทา 14/10/2561 อ/CD/ม/ 120,000 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|ติดตั้งLPG+เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์แจ้งลงเล่ม
C 052 NISSAN NAVARA KINGCAB LE A 2.5 07 07 ตฮ-889 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/09/2561 อ/CD/ม/ABS/AB 150,000 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
C 053 TOYOTA TIGER CAB D4D E M 2.5 04 ผษ-6965 ชลบุรี ขาว 22/11/2560 อ/CD/ก/ 243,152 100,000 7% 1,605 107 -
**หมายเหตุ |เดิมทะเบียนระงับ จดใหม่ 22 พ.ย.59|สีไม่ตรง(ดำ-ขาว)
C 054 MITSUBISHI MEGA CAB M 2.5 04 บย-4294 พระนครศรีอยุธยา ดำ 28/11/2560 อ/ 256,989 45,000 2,675 107 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|เดิมทะเบียนระงับ จดใหม่ 28 พ.ย.57
C 055 HONDA CITY IDSI A 1.5 03 ขม-2069 ชลบุรี น้ำเงิน 08/04/2561 อ/CD/ม/ก/ 197,298 90,000 7% 1,605 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 056 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB M 2.4 11 11 บพ-9840 ปราจีนบุรี ขาว 23/08/2560 อ/CD/ม/ 340,566 70,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ติดตั้งCNGแจ้งลงเล่ม
C 057 TOYOTA VIGO CAB E M 2.5 07 07 ตฮ-6455 กรุงเทพมหานคร เทา 03/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 180,356 220,000 7% 1,605 107 -
C 058 FORD OPEN CAB M 2.5 04 บบ-3114 ระยอง เทา 20/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 183,853 80,000 7% 4,280 107 -
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 059 TOYOTA HIACE M 3.0 03 นข-1710 ชัยนาท ขาว 01/12/2559 อ/ก/ 512,247 90,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |เบาะไม่ครบ
C 060 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER M 3.0 08 08 ผต-6059 ชลบุรี เทา 12/05/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 300,545 320,000 7% 0 5000.00 -
**หมายเหตุ |ค่ามัดจำเล่ม 5,000-
C 061 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 2.5 06 06 บร-3392 ระยอง ฟ้า 29/06/2560 อ/CD/ม/ABS/ 183,750 230,000 7% 0 5000.00 -
**หมายเหตุ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-
C 062 TOYOTA TIGER S/C M 2.5 01 ลอ-3601 กรุงเทพมหานคร แดง อ/ว/CD/ 635,259 70,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|เอกสารการโอนมี 1 ชุดเท่านั้น
C 063 ISUZU SPARK EX M 2.5 92 9ป-1856 กรุงเทพมหานคร แดง อ/ 485,726 40,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|เอกสารการโอนมี 1 ชุดเท่านั้น|เปลี่ยนคู่มือใหม่แทนฉบับเดิม|ไม่มีแผ่นเพลท|จอดB7
C 064 ISUZU SPARK EX M 2.5 94 ยค-3482 กรุงเทพมหานคร แดง อ/CD/ 784,928 50,000 7% 1,605 0 -
**หมายเหตุ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|เอกสารการโอนมี 1 ชุดเท่านั้น|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีกุญแจ|รถจอดA6
C 065 ISUZU D-MAX SPACECAB SX M 2.5 06 06 บร-2445 สุพรรณบุรี เทา 01/06/2555 อ/CD/ม/ 232,901 170,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 066 TOYOTA XTRACAB M 2.5 98 บย-8400 นครสวรรค์ เทา 06/02/2557 อ/ว/ม/ 372,087 50,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 067 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB DID M 2.5 08 08 ถฉ-809 กรุงเทพมหานคร เทา 27/03/2559 อ/CD/ 231,262 110,000 7% 8,025 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 068 ISUZU D-MAX SPACECAB SX M 2.5 04 บม-933 ชัยภูมิ น้ำเงิน 09/06/2559 อ/ว/CD/ม/ - 150,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 069 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 07 06 บค-8136 เลย ดำ 19/01/2559 อ/CD/ม/ 194,377 180,000 7% 8,560 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 070 ISUZU SPACECAB SL M 2.5 97 97 บบ-2280 เลย แดง 31/07/2560 อ/CD/ม/ 237,137 80,000 7% 8,560 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|แม็ก3ล้อ
C 071 ISUZU D-MAX SPACECAB ็HILANDER M 2.5 07 07 บร-6706 นครสวรรค์ ฟ้า 23/02/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 240,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|แม็ก2ล้อ|ไม่มีแบตเตอรี่
C 072 TOYOTA TIGER CAB D4D J M 2.5 03 บฉ-6709 พิจิตร เทา 08/10/2560 อ/CD/ม/ - 100,000 7% 5,885 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 073 TOYOTA XTRACAB M 2.5 94 บม-3704 กำแพงเพชร แดง 04/09/2558 อ/CD/ม/ 400,864 30,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เดิมทะเบียนระงับ จดใหม่ 4 ก.ย.57|ไม่มีแบตเตอรี่|แม็ก3ล้อ
C 074 TATA XENON M 2.1 10 09 บพ-6451 ปราจีนบุรี เทา 22/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 170,665 60,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ใช้CNGเป็นเชื้อเพลิง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
C 075 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 07 06 ตห-1218 กรุงเทพมหานคร เทา 29/06/2559 อ/CD/ 300,387 140,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 076 TOYOTA TIGER S/C M 2.5 01 บว-5977 จันทบุรี เทา 27/06/2561 อ/CD/ 281,433 60,000 7% 5,350 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 077 MITSUBISHI TRITON CAB CNG M 2.4 12 12 บม-4639 กาญจนบุรี ดำ 17/09/2560 อ/CD/ม/ก/ - 150,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ติดตั้งCNGแจ้งลงเล่ม
C 078 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER M 3.0 04 บน-2202 กำแพงเพชร น้ำเงิน 15/11/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 180,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่
C 079 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 07 07 บพ-466 กาญจนบุรี เทา 11/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 160,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 080 ISUZU SPACECAB SLX M 2.8 99 ผข-7569 อุบลราชธานี น้ำตาล 24/09/2559 อ/ม/ก/ 432,364 50,000 7% 8,560 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 081 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 11 11 ผบ-4991 ชลบุรี น้ำเงิน 23/05/2560 อ/CD/ 233,446 180,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 082 TOYOTA TIGER CAB D4D J M 2.5 03 03 ผน-963 นครราชสีมา น้ำเงิน 10/01/2559 อ/CD/ม/ - 70,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 083 ISUZU SPACECAB SL M 2.5 94 บย-6191 ราชบุรี เทา 24/03/2554 อ/ม/ 331,962 55,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ดัดแหนบเปลี่ยนขนาดยางโหลดเตี้ย ดัดแปลงโคมไฟ+กระจัง+กันชนหน้าเป็นรุ่นปี 1996 แจ้งลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 084 ISUZU D-MAX SPACECAB SX M 2.5 05 บล-1847 จันทบุรี เทา 24/02/2559 อ/CD/ - 140,000 7% 5,350 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 085 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER M 2.5 10 10 กง-9023 ชัยภูมิ ขาว 22/04/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 270,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ตรวจสอบคัสซี)
C 086 HONDA ACCORD I-VTEC A 2.0 11 10 ขน-4083 นครราชสีมา เทา 09/03/2560 อ/CD/ม/ 310,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|จดมะเบียนใหม่ 9 มี.ค.59|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 087 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 12 12 บย-7300 สกลนคร น้ำตาล 12/12/2559 อ/CD/ม/ 291,729 210,000 2,140 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat
C 088 FORD RANGER CAB M 2.5 09 06 บท-7271 พิจิตร น้ำตาล 30/01/2557 อ/CD/ม/ก/ - 140,000 7% 5,885 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 089 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 04 ณท-5904 กรุงเทพมหานคร เทา 28/06/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 140,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 090 HONDA JAZZ M 1.5 04 กต-7710 ปทุมธานี ดำ 03/05/2560 อ/CD/ม/ 110,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|จดทะเบียนใหม่ 3 พ.ค.59|ไม่มีหัวเกียร์|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 091 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 2.5 03 ถย-7527 กรุงเทพมหานคร เขียว 19/11/2558 อ/ก/ - 130,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 092 TOYOTA TIGER D4D S/C M 2.5 03 บพ-1350 เพชรบุรี เทา 14/01/2560 อ/ว/ - 55,000 7% 5,885 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เดิมทะเบียนระงับ จดใหม่ 14 ม.ค.59|ไม่มีแบตเตอรี่
C 093 NISSAN NAVARA KINGCAB SE M 2.5 07 07 บท-1919 สระแก้ว ดำ 05/09/2560 อ/CD/ม/ก/ - 170,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แม็ก2ล้อ
C 094 TOYOTA XTRACAB M 2.5 98 บว-5362 ชลบุรี น้ำเงิน 30/04/2559 อ/ม/ 252,166 50,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 095 FORD RANGER CAB M 2.5 08 06 ผต-4871 ชลบุรี เทา 10/04/2557 อ/CD/ก/ 254,369 120,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 096 HONDA ACCORD 2.4 EL A 2.4 08 08 กจ-7247 ปทุมธานี เทา 18/09/2561 อ/CD/ม/ABS/AB 405,919 480,000 7% 0 -
C 097 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB M 2.4 11 11 บม-961 ร้อยเอ็ด ขาว 19/05/2560 อ/CD/ 325,499 80,000 7% 7,490 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ติดตั้งCNGแจ้งลงเล่ม
C 098 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.5 06 06 บท-6708 กำแพงเพชร น้ำเงิน 09/10/2559 อ/ว/ม/ - 130,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่
C 099 ISUZU D-MAX SPACECAB SX M 2.5 10 10 บร-8827 อุบลราชธานี เทา 26/11/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/ - 250,000 7% 8,560 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 100 VOLVO S 80 A 2.3 00 ขฉ-755 เชียงใหม่ ดำ 22/09/2560 อ/CD/ม/ 110,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สำเนาระบุติดตั้งLPG ที่รถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
C 101 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 02 บษ-3075 ชลบุรี น้ำตาล 18/11/2559 อ/ว/CD/ - 75,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีคอกุญแจ
C 102 TOYOTA TIGER CAB A - บม-1935 กำแพงเพชร เทา อ/CD/ก/ABS/ 266,268 ถอนการประมูล 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ |ถอนการประมูล|โอน2ต่อ
C 103 TOYOTA MIGHTY X M 2.5 95 ผก-2312 อุบลราชธานี ขาว 09/02/2558 อ/ว/ 441,359 35,000 7% 8,560 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบ แจ้งลงเล่ม
C 104 TOYOTA XTRACAB M 2.5 96 บว-1602 นครสวรรค์ เขียว 09/08/2559 อ/ 436,471 55,000 4,815 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 105 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 05 05 กง-8267 ปทุมธานี เทา 11/07/2561 อ/CD/ม/ 484,289 250,000 7% 0 -
**หมายเหตุ |หัวคัชซีมีรอย|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 106 HONDA JAZZ A 1.5 06 05 กท-3684 สกลนคร น้ำเงิน 12/04/2560 อ/CD/ม/ABS/AB 110,000 7% 10,165 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ตรวจสอบกระจังหน้า)
C 107 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 11 บพ-1281 พระนครศรีอยุธยา เทา 31/05/2559 อ/CD/ม/ 247,921 210,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ติดตั้งCNGแจ้งลงเล่ม|แม็ก3ล้อ
C 108 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 05 05 บน-5008 ปราจีนบุรี เทา 30/05/2559 อ/ - 130,000 7% 4,280 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|CDไม่มีหน้ากาก
C 109 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX A 3.0 05 05 ตข-2800 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 12/07/2558 อ/ว/CD/ก/ABS/ - 180,000 7% 8,025 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องเป็นสนิม ตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ตรวจสอบเลขเครื่องฯ)
C 110 TOYOTA ALTIS M 1.6 02 กจ-5223 อ่างทอง ดำ 08/03/2560 อ/CD/ม/ 70,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม
C 111 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 99 บฉ-1730 ชัยนาท เทา 23/09/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ 312,311 80,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 112 TOYOTA TIGER D4D S/C M 2.5 03 บน-1435 จันทบุรี ขาว 03/04/2561 อ/ว/ - 90,000 7% 5,350 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 113 TOYOTA MIGHTY X M 2.5 96 บม-8705 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน 10/10/2559 อ/ว/CD/ 301,163 25,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง
C 114 NISSAN SUNNY NEO A 1.6 01 กท-5327 กาญจนบุรี ขาว 16/03/2560 อ/CD/ม/ก/ - 40,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 115 FORD RANGER CAB M 2.5 06 05 บจ-7664 อำนาจเจริญ เทา 15/02/2559 อ/CD/ม/ 120,000 9,095 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 116 HONDA CIVIC VTI A 1.7 03 กค-5888 ศรีสะเกษ น้ำตาล 09/01/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 100,000 7% 8,025 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 117 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 10 10 บท-7765 ปทุมธานี เทา 29/06/2558 อ/CD/ม/ 190,000 2,140 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|บัตรผู้โอนหมดอายุ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 118 DFSK MINITRUCK M 1.0 12 12 บพ-8733 ปราจีนบุรี ขาว 20/09/2559 ว/CD/ - 50,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม
C 119 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 2.5 06 06 บน-9733 สุรินทร์ ฟ้า 08/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ - 230,000 7% 7,490 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์แจ้งลงเล่ม
C 120 MAZDA 3 A 2.0 06 06 ฎถ-8391 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/10/2558 อ/CD/ 140,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 121 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 3.0 03 บต-2751 อุทัยธานี แดง 03/05/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 170,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 122 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 06 06 บพ-1851 กำแพงเพชร ดำ 29/05/2560 อ/ม/ก/ABS/ - 150,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|CDไม่มีหน้ากาก
C 123 NISSAN NAVARA DOUBLECAB SE M 2.5 09 08 กง-3104 ฉะเชิงเทรา ดำ 07/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ - 190,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีหัวเกียร์
C 124 TOYOTA TIGER CAB D4D M 2.5 04 บบ-9124 นครสวรรค์ น้ำตาล 25/06/2554 อ/CD/ม/ก/ - 80,000 7% 4,280 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่
C 125 ISUZU SPACECAB SLX M 3.0 01 บว-1611 ชลบุรี เทา 12/06/2560 อ/CD/ม/ก/ 263,784 100,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 126 TOYOTA VIGO CAB E M 2.5 08 07 บบ-8678 เลย เทา 24/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 161,774 200,000 7% 8,560 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 127 TOYOTA TIGER CAB D4D M 2.5 04 บบ-3798 ระยอง น้ำตาล 19/05/2560 อ/CD/ม/ก/ - 120,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่
C 128 TOYOTA VIGO CAB J M 2.5 09 08 บฉ-4492 ชัยนาท เทา 09/01/2559 อ/CD/ม/ 146,003 230,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 129 TOYOTA SPORT CRUISER 4WD A 3.0 04 กต-9505 อุบลราชธานี เทา 23/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 218,175 100,000 7% 8,560 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 130 MAZDA 3 A 1.6 05 05 ศอ-2032 กรุงเทพมหานคร เทา 19/08/2557 อ/CD/ม/ 140,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
C 131 TOYOTA MIGHTY X DOUBLECAB M 2.5 95 ชย-6227 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 07/08/2559 อ/ว/CD/ 40,000 2,140 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|บัตรผู้โอนหมดอายุ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 132 TOYOTA XTRACAB M 2.5 94 บจ-5812 ระยอง เทา 05/08/2559 อ/ว/CD/ 303,583 40,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 133 TOYOTA XTRACAB M 2.5 90 บค-8608 กาญจนบุรี น้ำเงิน 21/06/2560 อ/ว/ 52,335 40,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
C 134 FORD RANGER CAB M 2.5 00 บฉ-8096 อุทัยธานี น้ำเงิน 31/01/2556 อ/ม/ก/ABS/ - 40,000 7% 5,350 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
C 135 MITSUBISHI TRITON CAB GL M - ตถ-1060 กรุงเทพมหานคร ดำ อ/CD/ม/ก/ABS/ - ถอนการประมูล 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |ถอนการประมูล|โอน2ต่อ|ไม่มีกุญแจ
C 136 MITSUBISHI MEGA CAB GL M 2.5 99 99 บต-8899 กาญจนบุรี ขาว 21/10/2560 อ/ว/CD/ 334,874 50,000 7% 3,745 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีกุญแจ
C 137 HONDA CITY ZX A 1.5 07 06 กบ-1376 นครราชสีมา ขาว 15/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ - 80,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีกุญแจ
C 138 TOYOTA XTRACAB M 2.5 97 บพ-6343 นครสวรรค์ เทา 20/03/2560 อ/ว/ABS/ 421,138 60,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีกุญแจ+คอกุญแจ
C 139 VOLKSWAGEN PASSAT A 1.9 03 1กผ-2561 กรุงเทพมหานคร เขียว 24/03/2559 อ/CD/ม/ 267,873 70,000 7% 2,140 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
C 140 TOYOTA COROLLA GXI M 1.5 96 กก-4731 สุรินทร์ เทา 26/07/2560 อ/ว/ม/ 771,821 20,000 7,490 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|พวงมาลัยชำรุด|จอดC7
C 141 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 M 2.4 12 12 ฒต-6799 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/04/2560 อ/ 140,000 2,140 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ติดตั้งLPGแจ้งลงเล่ม|ไม่มีกุญแจ|จอดลาน ปปส.
C 142 MITSUBISHI CANTER M 04 บร-4842 อุบลราชธานี ขาว 15/03/2554 อ/ว/ม/AB - 70,000 7% 14,980 0 -
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง
C 143 ISUZU 10 ล้อ 6สูบ 3เพลา 160แรงม้า M 160 77 81-7770 นครราชสีมา เทา-เขียว-ขาว-เหลือง 31/12/2556 - 140,000 12,840 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|สีไม่ตรง|เลขเครื่องไม่ตรง|จอดลาน ปปส.|ค่า ดนก.16,050.-
C 144 HINO 10ล้อ 6สูบ 3เพลา 180แรงม้า M 180 90 80-6130 นครนายก ขาว-ฟ้า-เหลือง 30/09/2557 296,006 590,000 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|จดทะเบียนใหม่ 2 มี.ค.53|สีไม่ตรง|ค่า ดนก.16,050.-
C 145 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก FXZ23KFV 6สูบ 3เพลา 240แรงม้า M 240 93 82-3762 นครราชสีมา ขาว-เขียว - 315,000 7% 9,630 0 -
**หมายเหตุ |ขายคู่หางพ่วง ทะเบียน 82-3763|ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ค่า ดนก.16,050.-
C 146 - หางพ่วง PS2SB1050 8ล้อ พื้นเรียบ - 93 82-3763 นครราชสีมา เขียว 70,000 7% 9,630 0 -
**หมายเหตุ |ขายคู่หัวลาก ทะเบียน 82-3762|ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 147 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก FXZ23KFY 6สูบ 3เพลา 240แรงม้า M 240 93 87-5232 นครราชสีมา ขาว-เขียว - 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ขายคู่หางพ่วง ทะเบียน 87-5233|ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดใหม่ 12 มี.ค.56|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์แจ้งลงเล่ม|จดทะเบียนใหม่ 12 มี.ค.56|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.16,050.-
C 148 - หางพ่วง 8ล้อ 2เพลา - 93 87-5233 นครราชสีมา เขียว - 70,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ขายคู่หัวลาก ทะเบียน 87-5232|ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดใหม่ 12 มี.ค.56|เปลี่ยนคู่มือเป็นแบบใหม่|จดทะเบียนใหม่ 12 มี.ค.56|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 149 ISUZU NPR 6ล้อ 4สูบ 2เพลา 115แรงม้า M 115 01 81-3956 ชัยภูมิ ฟ้า - 280,000 7% 11,770 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่||ค่า ดนก.10,700.-
C 150 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก 3เพลา 6สูบ 240แรงม้า M 240 93 87-5230 นครราชสีมา ขาว-เขียว 204,972 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดทะเบียนใหม่ 12 มี.ค.56|ค่า ดนก.16,050.-
C 151 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก FXZ23KFY 3เพลา 6สูบ 240แรงม้า M 240 93 87-5284 นครราชสีมา ขาว-เขียว 550,259 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดทะเบียนใหม่ 14 มี.ค.56|ค่า ดนก.16,050.-
C 152 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก FXZ23KFY 3เพลา 6สูบ 240แรงม้า M 240 93 82-3760 นครราชสีมา ขาว-เขียว 410,957 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ค่า ดนก.16,050.-
C 153 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก 3เพลา 6สูบ 240แรงม้า M 240 94 87-4823 นครราชสีมา ขาว-เขียว 941,106 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดทะเบียนใหม่ 8 ก.พ.56|ค่า ดนก.16,050.-
C 154 ISUZU 10 ล้อ FXZ23KFY หัวลาก 3เพลา 6สูบ 240แรงม้า M 240 93 85-0799 นครราชสีมา ขาว-เขียว 798,246 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ค่า ดนก.16,050.-
C 155 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก 3เพลา 6สูบ 240แรงม้า M 240 93 87-5133 นครราชสีมา ขาว-เขียว 860,167 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดทะเบียนใหม่ 6 มี.ค.56|ค่า ดนก.16,050.-
C 156 ISUZU 10 ล้อ หัวลาก FXZ23KFY 3เพลา 6สูบ 240แรงม้า M 240 93 87-5131 นครราชสีมา เขียว-ขาว 983,233 315,000 7% 10,700 0 -
**หมายเหตุ |ยกเลิก ม.79 แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|จดทะเบียนใหม่เมื่อ 6 มี.ค.56|ค่า ดนก.16,050.-
C 157 MAZDA FIGHTER S/C 2.5 M 2.5 00 00 บม-4787 กำแพงเพชร แดง 27/11/2558 อ/ว/ - 40,000 107 1070.00 -
**หมายเหตุ |ประมูลรูปภาพ รถจอดสุราษฎร์ธานี|ไม่มีVat|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|จดทะเบียนใหม่ 27 พ.ย.51|ค่ากุญแจ 1,070.-
C 158 TOYOTA MIGHTY X M 2.5 97 บพ-6061 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 18/03/2559 อ/ว/CD/ 62,628 20,000 107 -
**หมายเหตุ |ประมูลรูปภาพ รถจอดสุราษฎร์ธานี|ไม่มีVat|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแผ่นเพลท|เลขเครื่องไม่ตรง |ไม่มีแผ่นเพลท
C 159 NEWHOLLAND - รถแทรกเตอร์ 3.0 16 1ตจ-4493 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 29/07/2560 768 370,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ประมูลรูปภาพ รถจอดสุราษฎร์ธานี
C 160 HONDA ACCORD 2.2 VTEC A 2.2 96 กค-9974 สงขลา เขียว 12/01/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 356,686 30,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ประมูลรูปภาพ รถจอดสุราษฎร์ธานี|ติดแก๊ส แจ้งลงเล่ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|สีไม่ตรง
C 161 NISSAN NAVARA S/C 2.5 XE M - 09 บท-7719 ตาก ฟ้า 27/07/2560 อ/CD/ก/ 509,656 150,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ประมูลรูปภาพ รถจอดสต็อกพิษณุโลก|สีไม่ตรง|เลขตัวถังลบเลือน ตรวจสอบไม่ได้|เดิมแจ้งหยุดใช้ตาม ม.79 จดใหม่ 27 ก.ค.58|สำเนาไม่ระบุซีซี.
C 162 HINO 6 WHEELS FG1JPPA 2เพลา 6สูบ 212แรงม้า 212 06 71-1939 ระยอง ขาว 30/09/2560 888,502 470,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ประมูลรูปภาพ รถจอดสต็อกระยอง|จดทะเบียนใหม่ 13 ต.ค.57|เลขเครื่องไม่ชัดเจน ตรวจสอบไม่ได้|ใช้CNGเป็นเชื้อเพลิง|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ค่า ดนก.10,700.-|ไม่มีแผ่นเพลท
C 163 MITSUBISHI FUSO FN527 M 10ล้อ 6สูบ 3เพลา 220แรงม้า M 220 95 70-5197 ราชบุรี ขาว-เขียว-เหลือง-แดง 31/03/2559 225,240 520,000 7% 107 -
**หมายเหตุ |ประมูลรูปภาพ รถจอดสต็อกชุมพร|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|จดทะเบียนใหม่ 29 เม.ย.58|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ซื้อ ดนก.แก้ไขเอง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ค่า ดนก.16,050.-
C 164 MITSUBISHI 6 WHEELS กระบะดั๊มพ์ 2เพลา 4สูบ 150แรงม้า M 14 81-5077 สกลนคร ขาว 31/12/2557 อ/CD/ 146,837 550,000 7% 0 5000.00 -
**หมายเหตุ |ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสต็อกอุดร ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ค่าดนก.10,700.-|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-
C 165 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 06 บพ-6678 ระยอง น้ำตาล 06/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 155,351 200,000 7% 4,815 0 5000.00 2J09 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-
C 166 HINO 6 WHEELS กระบะคาร์โก้ 2เพลา 4สูบ 175แรงม้า M 175 13 80-4900 ระนอง ขาว 30/06/2557 อ/ว/CD/AB 182,744 800,000 7% 0 5000.00 -
**หมายเหตุ |ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสต็อกชุมพร ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ค่าดนก.10,700.-|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-
C 167 ISUZU 6 ล้อ 2เพลา 4สูบ 210แรงม้า กระบะเหล็กดั๊มพ์ M 210 16 88-5930 นครราชสีมา ขาว-ชมพู 31/03/2560 อ/ว/ 21,082 1,000,000 7% 0 5000.00 -
**หมายเหตุ |ประมูลด้วยรูปภาพ รถจอดสต็อกโคราช ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ|ติดตั้งCNGแจ้งลงเล่ม|ค่า ดนก.10,700.-|ค่ามัดจำเล่ม 5,000-