สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าคูโบต้า วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขัยเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
V 1 KUBOTA HB130PLUS 16 XX-9705 กรุงเทพมหานคร ส้ม 112 200,000 0
**หมายเหตุ 1HB130 Plus
V 2 KUBOTA B2140 +DH205A+SD131 14 ตค-8290 สกลนคร ส้ม 3 190,000 0
**หมายเหตุ 1B2140+DH205A+SD131
V 3 KUBOTA B2140 +SG247+RX85B 13 ตง-1302 ลพบุรี ส้ม 1,041 110,000 0
**หมายเหตุ 1B2140+SG247+RX85B
V 4 KUBOTA B24204WD +SG245+RX85B 12 ตฆ-841 เพชรบูรณ์ ส้ม 1,381 95,000 0
**หมายเหตุ 1B2420 4WD+SG245+RX85B
V 5 KUBOTA B2420D +RX85B+SD130+SG246 14 ตค-2745 ชัยนาท ส้ม 787 150,000 0
**หมายเหตุ 1B2420D+RX85B+SD130+SG246
V 6 KUBOTA B2440 +DH205B+DP203B 14 ตฆ-6290 เพชรบูรณ์ ส้ม 403 170,000 0
**หมายเหตุ 1B2440+DH205B+DP203B
V 7 KUBOTA B2440 +RX85B 14 ตค-6642 สุพรรณบุรี ้ส้ม 609 150,000 0
**หมายเหตุ 1B2440+RX85B
V 8 KUBOTA B2440 +SG248+RX85B+SD131 14 ตค-6180 กาญจนบุรี ส้ม 952 180,000 0
**หมายเหตุ 1B2440+SG248+RX85B+SD131
V 9 KUBOTA L3008DT +DH225C-H+FD143D 14 ตค-9486 สุโขทัย ส้ม 518 170,000 0
**หมายเหตุ 1L3008DT+DH225C-H+FD143D
V 10 KUBOTA L3008DT +DH225C-H+FD143D - 15 ตค-8819 สระแก้ว ส้ม 362 210,000 0
**หมายเหตุ 1L3008DT+DH225C-H+FD143D
V 11 KUBOTA L3008DT +DH225C-H+RX164E 14 ตฆ-6401 เพชรบูรณ์ ส้ม 909 140,000 0
**หมายเหตุ 1L3008DT+DH225C-H+RX164E
V 12 KUBOTA L3008DT +FS300 14 ตง-2249 ลพบุรี ส้ม 586 150,000 0
**หมายเหตุ 1L3008DT+FS300
V 13 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+FD143D 15 ตค-8849 สระแก้ว ส้ม 583 180,000 0
**หมายเหตุ 1L3208 SP+DH225C-H+FD143D
V 14 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 15 ตฆ-8500 เพชรบูรณ์ ส้ม 453 200,000 0
**หมายเหตุ 1L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 15 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 14 ตฆ-6232 เพชรบูรณ์ ส้ม 723 200,000 0
**หมายเหตุ 1L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 16 KUBOTA L3408DI +DH225D+RX162D 09 ตค-641 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 1,056 80,000 0
**หมายเหตุ 1L3408DI+DH225D+RX162D
V 17 KUBOTA L3608 SP 16 ตฆ-9791 เพชรบูรณ์ ส้ม 449 230,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP
V 18 KUBOTA L3608 SP - 14 ตฆ-7722 นครสวรรค์ ส้ม 1,007 200,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP
V 19 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตฆ-7127 เพชรบูรณ์ ส้ม 150 330,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 20 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-9068 เพชรบูรณ์ ส้ม 363 270,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 21 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตง-313 นครสวรรค์ ส้ม 589 240,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 22 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E - 15 ตฆ-9679 นครสวรรค์ ส้ม 931 270,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 23 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-9500 นครสวรรค์ ส้ม 574 280,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 24 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตฆ-9263 นครสวรรค์ ส้ม 629 280,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 25 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E - 14 ตค-2833 ตาก ส้ม 1,440 280,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 26 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 14 ตค-3990 พะเยา ส้ม 1,443 280,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 27 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตฆ-1086 พิษณุโลก ส้ม 720 290,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 28 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 14 ตฆ-367 พิษณุโลก ส้ม 859 280,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 29 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตค-6865 พิจิตร ส้ม 487 290,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 30 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 14 1ตค-9664 กรุงเทพมหานคร ส้ม 486 320,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 31 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E 14 ตค-5336 อุทัยธานี ส้ม 944 250,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E
V 32 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E-S 15 ตค-5054 สระบุรี ส้ม 587 260,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E-S
V 33 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E 15 ตค-7081 กาญจนบุรี ส้ม 388 280,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy plus+FD163E
V 34 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 ตฆ-3930 กำแพงเพชร ส้ม 1,275 260,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 35 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 ตฆ-1662 พิษณุโลก ส้ม 277 310,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 36 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 ตง-2938 ลพบุรี ส้ม 335 320,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 37 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 ตฆ-8227 เพชรบูรณ์ ส้ม 768 260,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 38 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 ตฆ-8753 เพชรบูรณ์ ส้ม 740 260,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 39 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 ตค-4635 สระบุรี ส้ม 753 260,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 40 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 ตฆ-9094 เพชรบูรณ์ ส้ม 546 270,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 41 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 ตฆ-6438 เพชรบูรณ์ ส้ม 683 240,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 42 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+RZ160 15 ตค-5043 สระบุรี ส้ม 292 270,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+RZ160
V 43 KUBOTA L3608 SP +FD163E 14 ตง-2547 ลพบุรี ส้ม 470 230,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+FD163E
V 44 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 15 ตฆ-9515 นครสวรรค์ ส้ม 1,022 200,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+FD163E+RX164E|ครัชซีผุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
V 45 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 14 ตค-9507 สุโขทัย ส้ม 1,125 230,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+FD163E+RX164E
V 46 KUBOTA L3608 SP +RX164E+SD160 14 ตค-8563 เชียงราย ส้ม 1,027 240,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+RX164E+SD160
V 47 KUBOTA L3608 SP +SD160 14 ตค-6359 พิจิตร ส้ม 468 220,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 SP+SD160
V 48 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +DH225E-Heavy plus 11 ตค-9469 สระแก้ว ส้ม 2,198 130,000 0
**หมายเหตุ 1L3608 4WD (Kubota Max)+DH225E-Heavy plus
V 49 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E 13 ตค-8067 พิษณุโลก ส้ม 635 180,000 0
**หมายเหตุ 1L3608DT+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 50 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 13 ตฆ-2794 กำแพงเพชร ส้ม 730 270,000 0
**หมายเหตุ 1L3608DT+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 51 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160 13 ตฆ-638 กำแพงเพชร ส้ม 1,431 220,000 0
**หมายเหตุ 1L3608DT+DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160
V 52 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160 13 ตค-3339 พะเยา ส้ม 801 240,000 0
**หมายเหตุ 1L3608DT+DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160
V 53 KUBOTA L3608DT +FD163D+RX163E-S 10 ตฆ-6650 ลพบุรี ส้ม 130,000 0
**หมายเหตุ 1L3608DT+FD163D+RX163E-S
V 54 KUBOTA L3608DT +RX164E-S+SD160+ล้อเหล็ก 2 ข้าง 13 ตค-1912 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 4,365 140,000 0
**หมายเหตุ 1L3608DT+RX164E-S+SD160+ล้อเหล็ก 2 ข้าง|ครัชซีผุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
V 55 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD185F - 15 ตค-9157 สระแก้ว ส้ม 301 410,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 56 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-5916 อุทัยธานี ส้ม 603 380,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 57 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตฆ-8747 นครสวรรค์ ส้ม 451 400,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 58 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-3296 ปราจีนบุรี ส้ม 494 370,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 59 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตง-343 นครสวรรค์ ส้ม 459 370,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 60 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตค-6778 พิจิตร ส้ม 665 370,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 61 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตง-277 นครสวรรค์ ส้ม 366 400,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 62 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตค-4646 อุทัยธานี ส้ม 1,232 350,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 63 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตฆ-984 พิษณุโลก ส้ม 811 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ 1ถอนประมูล|L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 64 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-2802 แพร่ ส้ม 604 390,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 65 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตง-2294 ลพบุรี ส้ม 1,213 340,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 66 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตค-2375 แพร่ ส้ม 1,224 330,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 67 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F+SX145 - 14 ตค-6294 พิจิตร ส้ม 1,785 380,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F+SX145
V 68 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S 15 1ตฆ-8461 กรุงเทพมหานคร ส้ม 810 390,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S
V 69 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RZ180+SX145 15 ตค-3446 ตาก ส้ม 263 420,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RZ180+SX145
V 70 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX182F 14 ตค-6356 พิจิตร ส้ม 1,737 320,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+RX182F
V 71 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+SD181 14 1ตค-444 กรุงเทพมหานคร ส้ม 611 340,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+SD181
V 72 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 ตค-3028 ปราจีนบุรี ส้ม 783 340,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 73 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+SD181 14 ตค-4541 สระบุรี ส้ม 340 350,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+DP224F-Heavy Plus2+SD181
V 74 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 ตค-6940 พิจิตร ส้ม 1,246 290,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F
V 75 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 ตฆ-6570 เพชรบูรณ์ ส้ม 530 300,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F
V 76 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 ตฆ-4056 กำแพงเพชร ส้ม 1,661 270,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F
V 77 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 ตฆ-8352 นครสวรรค์ ส้ม 1,501 270,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F
V 78 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 14 ตค-2860 นครศรีธรรมราช ส้ม 1,011 310,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F+RX182F
V 79 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 15 ตค-6973 พิจิตร ส้ม 1,021 350,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F+RX182F
V 80 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 14 ตค-7811 สระแก้ว ส้ม 602 360,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F+RX182F
V 81 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 14 ตฆ-396 พิษณุโลก ส้ม 882 330,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+FD185F+RX182F
V 82 KUBOTA L4708 SP +RX182F+SD181 14 ตค-6329 พิจิตร ส้ม 1,457 280,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+RX182F+SD181
V 83 KUBOTA L4708 SP +RX182F+SD181 13 ตค-8007 เชียงราย ส้ม 1,568 270,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+RX182F+SD181
V 84 KUBOTA L4708 SP +RX182F-S 14 ตค-6453 สุพรรณบุรี ส้ม 1,333 280,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+RX182F-S
V 85 KUBOTA L4708 SP +RX183F+SD181 15 ตค-7176 พิจิตร ส้ม 354 360,000 0
**หมายเหตุ 1L4708 SP+RX183F+SD181
V 86 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus 16 ตง-1280 นครสวรรค์ ส้ม 334 290,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+DH246F-Heavy Plus
V 87 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F - 12 ตผ-8578 กรุงเทพมหานคร ส้ม 477 300,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 88 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตค-2581 ฉะเชิงเทรา ส้ม 714 290,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 89 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F 13 ตค-2380 ตาก ส้ม 874 330,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 90 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 13 ตค-2319 ฉะเชิงเทรา ส้ม 2,036 250,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 91 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+RX182F 13 ตค-5353 พิจิตร ส้ม 2,853 260,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+DH246F-Heavy Plus+RX182F
V 92 KUBOTA L4708DT +DP224F-Heavy Plus+FD185F 12 ตค-2051 จันทบุรี ส้ม 1,249 260,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+DP224F-Heavy Plus+FD185F
V 93 KUBOTA L4708DT +FD185F 13 ตค-8326 พิษณุโลก ส้ม 1,100 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ 1ถอนประมูล|L4708DT+FD185F
V 94 KUBOTA L4708DT +FD185F 11 ตค-8051 กำแพงเพชร ส้ม 240,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+FD185F
V 95 KUBOTA L4708DT +FD185F+RX182F - 13 ตค-370 นครนายก ส้ม 1,951 260,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+FD185F+RX182F
V 96 KUBOTA L4708DT +FD185F+RX182F 13 ตค-2124 แพร่ ส้ม 1,433 260,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+FD185F+RX182F
V 97 KUBOTA L4708DT +FD185F+RX182F 12 ตค-7226 พิษณุโลก ส้ม 1,410 240,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+FD185F+RX182F
V 98 KUBOTA L4708DT +FD185F+RX182F 12 ตค-3177 เชียงใหม่ ส้ม 2,290 240,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+FD185F+RX182F
V 99 KUBOTA L4708DT +FD185F+RZ180 13 ตค-3725 เชียงใหม่ ส้ม 1,302 250,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+FD185F+RZ180
V 100 KUBOTA L4708DT +RX182F+SD181 - 13 ตค-2776 ปราจีนบุรี ส้ม 1,991 280,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+RX182F+SD181
V 101 KUBOTA L4708DT +RX182F-S+SD181 12 ตค-3516 สระบุรี ส้ม 1,932 240,000 0
**หมายเหตุ 1L4708DT+RX182F-S+SD181
V 102 KUBOTA L5018 VT +DH245-6F-Heavy Plus+RX183F-S 15 ตค-7593 สุพรรณบุรี ส้ม 1,613 430,000 0
**หมายเหตุ 1L5018 VT+DH245-6F-Heavy Plus+RX183F-S
V 103 KUBOTA L5018 VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 15 ตฆ-9331 เพชรบูรณ์ ส้ม 1,541 470,000 0
**หมายเหตุ 1L5018 VT+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 104 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 16 ตค-7428 พิจิตร ส้ม 179 560,000 0
**หมายเหตุ 1L5018DT VT+FD186F+RX183F
V 105 KUBOTA M7040DT(Kubota Max) +FD265J 08 ตค-1107 สุรินทร์ ส้ม 4,469 180,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT (Kubota Max)+FD265J
V 106 KUBOTA M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J 14 ตค-6723 กาญจนบุรี ส้ม 1,676 480,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT+DH266JW+DP263J+FD206J
V 107 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 15 1ตง-2758 กรุงเทพมหานคร ส้ม 1,142 450,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT+DP263J+FD206J
V 108 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 14 1ตค-6457 กรุงเทพมหานคร ส้ม 3,144 380,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT+DP263J+FD206J
V 109 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J - 14 ตฆ-8440 สมุทรปราการ ส้ม 2,299 390,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT+DP263J+FD206J
V 110 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 10 ตค-616 เพชรบุรี ส้ม 6,682 180,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT+DP263J+FD206J
V 111 KUBOTA M7040DT +FD205J 08 ตค-2385 กรุงเทพมหานคร ส้ม 190,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT+FD205J
V 112 KUBOTA M7040DT +FD206J 14 1ตค-8887 กรุงเทพมหานคร ส้ม 1,483 410,000 0
**หมายเหตุ 1M7040DT+FD206J
V 113 KUBOTA M8540DTH +DH267L+FD210L 15 ตค-2447 น่าน ส้ม 1,753 520,000 0
**หมายเหตุ 1M8540DTH+DH267L+FD210L
V 114 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 14 ตค-1340 เพชรบุรี ส้ม 1,940 610,000 0
**หมายเหตุ 1M8540DTH+DP264L+FD210L
V 115 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 14 ตค-6547 กาญจนบุรี ส้ม 4,286 510,000 0
**หมายเหตุ 1M8540DTH+DP264L+FD210L
V 116 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 ตง-1227 นครสวรรค์ ส้ม 1,929 760,000 0
**หมายเหตุ 1M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 117 KUBOTA M108S +FD240NT 15 ตค-4617 พะเยา ส้ม 638 ถอนการประมูล 0
**หมายเหตุ 1ถอนประมูล|M108S+FD240NT
V 118 KUBOTA DC-95GM Plus Stainless inside 14 ตค-7905 เชียงราย ส้ม-ขาว 1,279 480,000 0
**หมายเหตุ 1DC-95GM Plus Stainless inside
V 119 KUBOTA U15-3 16 ตค-5148 สุราษฎร์ธานี ้ส้ม 84 420,000 0
**หมายเหตุ 1U15-3
V 120 KUBOTA KX91-3C ล้อเหล็ก 14 ตค-4889 ชลบุรี ส้ม 574 450,000 0
**หมายเหตุ 1KX91-3C ล้อเหล็ก
V 121 KUBOTA KX91-3S2 16 1ตจ-5890 กรุงเทพมหานคร ส้ม 554 480,000 0
**หมายเหตุ 1KX91-3S2
V 122 KUBOTA KX91-3S2 15 1ตง-6794 กรุงเทพมหานคร ส้ม 1,631 400,000 0
**หมายเหตุ 1KX91-3S2
V 123 KUBOTA KX91-3S2 15 1ตฆ-7937 กรุงเทพมหานคร ส้ม 2,474 320,000 0
**หมายเหตุ 1KX91-3S2
V 124 KUBOTA KX161-3-(ล้อเหล็ก)-AC/SP 15 1ตง-4794 กรุงเทพมหานคร ส้ม 1,285 750,000 0
**หมายเหตุ 1KX161-3-(ล้อเหล็ก)-AC|SP
V 125 KUBOTA SPW-48CPlus 12 XX-1679 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 2,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 126 KUBOTA SPW-48CPlus 14 XX-2446 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,036 8,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 127 KUBOTA SPW-48CPlus 14 XX-3026 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 739 6,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 128 KUBOTA SPW-48CPlus 12 XX-2128 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 6,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 129 KUBOTA SPW-48CPlus 13 XX-2155 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 5,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 130 KUBOTA SPW-48CPlus 12 XX-1768 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 6,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 131 KUBOTA SPW-48CPlus 13 XX-2476 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 12,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 132 KUBOTA SPW-48CPlus 12 XX-1864 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 6,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 133 KUBOTA SPW-48CPlus 14 XX-2797 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 211 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 134 KUBOTA SPW-48CPlus 13 XX-2864 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 129 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-48CPlus|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 135 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1066 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 3,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM |ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 136 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0980 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,811 3,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM |ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 137 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1389 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,117 4,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM |ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 138 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0564 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 5,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM |ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 139 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1264 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM |ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 140 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1148 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM |ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 141 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1466 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,221 9,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM |ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 142 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0636 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 735 9,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 143 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0940 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,375 8,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 144 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1526 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 562 12,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 145 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0973 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,305 8,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 146 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1598 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 917 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 147 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0646 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 5,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 148 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0813 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 402 10,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 149 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1105 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 9,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 150 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0983 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 8,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 151 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0762 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 17,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 152 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0727 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 153 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0268 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 9,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 154 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1482 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 622 12,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 155 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1329 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 8,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 156 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1622 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 12,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 157 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1318 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 873 16,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 158 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1420 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 618 12,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 159 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1250 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,246 9,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 160 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0696 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 10,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 161 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0704 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,356 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 162 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0802 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 2,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 163 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0579 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,258 10,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 164 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1338 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 849 15,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 165 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0455 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 287 12,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 166 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1472 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 2,139 10,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 167 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-0169 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 9,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 168 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0718 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 1,467 8,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 169 KUBOTA SPW-68CM 14 XX-1364 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 836 10,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 170 KUBOTA SPW-68CM 13 XX-1243 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 6,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ
V 171 KUBOTA SPW-68CM +Nursery Plate(200 ใบ) 12 XX-0202 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 7,000 0
**หมายเหตุ 1SPW-68CM+Nursery Plate(200 ใบ)|ไม่ต้องจดทะเบียน|ฟรีค่าดำเนินการ