อุดรธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-07-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
C 1 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 15 15 บน-635 หนองคาย ขาว 21/12/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ 53,939 440,000 7% 0 -
C 2 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 M 2.5 09 08 ผฉ-7896 อุดรธานี น้ำตาล 19/05/2560 อ/CD/ม/ก/ 102,353 280,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีสูญหาย|ติดป้าย บต-7942 หนองคาย|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 3 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 13 13 กล-7412 อุดรธานี ดำ 25/06/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 133,785 290,000 7% 0 -
C 4 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 11 11 ผพ-4265 ขอนแก่น เทา 06/09/2558 อ/CD/ 218,848 230,000 7% 0 -
C 5 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 12 11 บย-1132 กาฬสินธุ์ เทา 19/01/2560 อ/CD/ก/ 238,475 250,000 7% 0 -
C 6 FORD ESCAPE 2.3 A 2.3 06 04 กฉ-5004 สกลนคร น้ำตาล 25/10/2557 อ/CD/ม/ก/AB 245,890 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส แจ้งลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 7 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 10 10 กฉ-408 เลย เทา 18/03/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 179,965 210,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีสูญหาย
C 8 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 M 2.4 11 10 ผน-9710 ชลบุรี น้ำตาล 07/02/2559 อ/CD/ม/ก/ 101,642 190,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 9 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 04 กย-7455 อุดรธานี เทา 30/09/2558 อ/CD/ม/ก/ 135,085 77,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 10 NISSAN FRONTIER CAB 2.5 M 2.5 06 06 บย-1625 กาฬสินธุ์ เทา 22/06/2560 อ/CD/ม/ก/ 214,652 140,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 11 HONDA CITY 1.5 M 1.5 04 กฉ-7963 อุดรธานี น้ำเงิน 14/05/2558 อ/CD/ม/ก/ 160,351 81,000 7% 0 -
C 12 TOYOTA SPORT CRUISER 4WD 3.0 A 3.0 03 วล-4233 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล เทา 24/01/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 235,098 180,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ออกป้ายใหม่แทนเก่ากรณีสูญหาย
C 13 TOYOTA ALTIS 1.6 A 1.6 10 10 กธ-4546 อุดรธานี เทา 03/11/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ 247,178 210,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ออกแผ่นป้ายใหม่แทนป้ายเก่า กรณีชำรุด
C 14 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 M 2.5 06 06 บพ-3823 เลย เทา 05/03/2560 อ/CD/ 242,464 100,000 7% 0 -
C 15 TOYOTA ALTIS 1.6 A 1.6 02 กม-7062 อุดรธานี เทา 08/10/2557 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 255,660 81,000 7% 0 -
C 16 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 16 16 บท-914 หนองบัวลำภู ขาว 15/08/2560 อ/CD/ก/ABS/AB 20,203 440,000 7% 0 -
C 17 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 08 08 กจ-8378 เลย เทา 13/05/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 210,996 150,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 18 NISSAN FRONTIER CAB 2.5 M 2.5 06 06 บม-6622 กาฬสินธุ์ แดง 25/05/2560 อ/CD/ม/ก/ 297,149 150,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่ใหม่กรณีสูญหาย|ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักระบบกันสะเทือนโดยการเสริมแหนบ
C 19 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 09 08 ฌผ-5105 กรุงเทพมหานคร เทา 30/01/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ 166,121 110,000 7% 0 -
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
C 20 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 06 05 กฉ-4971 อุดรธานี เทา 05/01/2557 อ/CD/ม/ก/ 184,301 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 21 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 M 2.5 06 06 1ฒร-3465 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/10/2559 อ/CD/ม/ 206,141 170,000 7% 0 -
C 22 NISSAN MARCH 1.2 M 1.2 10 10 กจ-3267 เลย เทา 27/10/2558 อ/CD/ก/AB 12,212 120,000 7% 0 -
C 23 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 07 07 บธ-4337 สกลนคร น้ำเงิน 30/08/2557 อ/CD/ 362,205 150,000 7% 0 -
C 24 HONDA CIVIC 1.8 A 1.8 08 08 ฌง-1247 กรุงเทพมหานคร เทา 22/05/2557 อ/CD/ม/ก/ 173,501 270,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 25 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 M 2.4 12 12 1กง-836 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 101,032 270,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส แจ้งลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 26 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 M 2.4 16 16 บท-1531 หนองบัวลำภู ดำ 18/10/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 14,968 520,000 7% 0 -
C 27 PROTON SAGA 1.3 M 1.3 15 12 กจ-4640 เลย เทา 19/05/2559 อ/CD/ก/ 92,219 64,000 7% 0 -
C 28 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 06 06 บบ-7305 เลย เทา 29/03/2558 อ/CD/ม/ก/ 127,762 180,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีสูญหาย
C 29 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 M 2.5 07 07 บง-9400 หนองบัวลำภู เทา 05/06/2558 อ/CD/ม/ก/ 226,013 260,000 7% 0 -
C 30 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 08 08 ผห-7379 นครราชสีมา เทา 10/06/2559 อ/CD/ม/ก/ 192,347 220,000 7% 0 -
C 31 HONDA CIVIC 1.7 M 1.7 01 กฉ-3010 สกลนคร เทา 12/01/2558 อ/CD/ม/ก/ 298,832 63,000 7% 0 -
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 32 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 16 16 บน-2712 หนองคาย เทา 29/09/2560 อ/CD/ABS/AB 10,184 480,000 7% 0 -
C 33 TOYOTA ALPHARD 2.4 A 2.4 02 วพ-7211 กรุงเทพมหานคร เทา 17/09/2554 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 192,152 410,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ติดตั้งแก๊ส ไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 34 TOYOTA YARIS 1.2 A 1.2 15 15 กง-4043 นครพนม แดง 23/12/2559 อ/CD/ก/ABS/AB 25,390 340,000 7% 0 -
C 35 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 M 2.4 16 16 ผฉ-7682 อุดรธานี เทา 11/11/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 18,115 520,000 7% 0 -
C 36 FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.5 M 2.5 12 11 บย-5089 บุรีรัมย์ ดำ 30/01/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 93,695 300,000 7% 0 -
C 37 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 05 05 ยก-7996 นครราชสีมา ดำ 08/12/2560 อ/ว/ 139,884 110,000 7% 0 -
**หมายเหตุ คัดใบคู่มือทะเบียนใหม่ แทนกรณีรายการเต็ม|ฝาสูบคด|หม้อน้ำรั่ว|รถขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 38 VOLVO S 40 2.0 A 2.0 01 กค-3298 นครพนม เทา 09/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 238,636 81,000 7% 0 -
**หมายเหตุ รถขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 39 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 A 2.0 14 13 ฬฬ-9889 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 21/07/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 74,513 1,200,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ด้วยสายตา
C 40 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB HI-RACER 2.5 M 2.5 10 10 บพ-5446 เลย ดำ 20/09/2559 อ/CD/ม/ก/ 155,542 240,000 7% 0 -
C 41 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 12 12 ฆต-3425 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2556 อ/CD/ก/ABS/ - 120,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ติดตั้งแก๊สไม่แจ้งลงเล่ม|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ ดนก.เอง
C 42 CHEVROLET COLORADO X-CAB 3.0 M 3.0 06 05 ฒน-2357 กรุงเทพมหานคร เทา 03/07/2559 อ/ม/ก/ABS/ - 65,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|สีไม่ตรง|ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่ากรณีสูญหาย
C 43 HONDA ACCORD 2.4 A 2.4 03 กค-4145 นครพนม น้ำตาล 04/09/2556 ว/ม/ก/ABS/ - 44,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 44 HONDA ACCORD 2.4 A 2.4 03 กค-8468 นครพนม ขาว 28/10/2558 อ/CD/ม/ก/AB - 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว
C 45 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 M 2.5 07 06 บต-8643 เลย เทา 23/02/2557 อ/CD/ม/ก/ABS/ 145,999 180,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ ลูกค้าตรวจสอบเอง|ไม่มีกุญแจ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 46 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 01 ถน-6612 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 10/01/2558 อ/ม/ก/ 226,999 110,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|รถขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|สีไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 47 MITSUBISHI STRADA CAB 2.8 M 2.8 03 บร-235 อุดรธานี น้ำตาล 14/10/2556 อ/CD/ม/ก/ 126,757 77,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|รถขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 48 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 02 บน-4345 อุดรธานี เทา 07/05/2558 อ/CD/ม/ก/ - 110,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|รถขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณี รายการเต็ม
C 49 NISSAN FRONTIER CAB 3.0 M 3.0 05 05 ผฉ-7734 อุดรธานี ดำ 01/12/2560 อ/CD/ม/ก/ 384,193 130,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
C 50 TOYOTA TIGER CAB 2.5 M 2.5 00 บพ-9631 สุรินทร์ เทา 03/10/2558 ม/ก/ABS/ 154,999 53,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกอุดรธานี|ขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ออกคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
C 51 TOYOTA COROLLA 1.5 M 1.5 98 ขข-6404 นครราชสีมา น้ำตาล 17/09/2556 CD/ม/ก/AB - 6,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 52 TOYOTA YARIS 1.5 A 1.5 09 09 ฎก-447 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2559 อ/ม/ก/ - 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่ม
C 56 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB 2.5 M 2.5 98 บฉ-3284 เลย เขียว 10/02/2556 อ/ก/ 559,150 20,000 0 -
**หมายเหตุ ไม่มี VAT
C 57 HONDA CITY 1.5 A 1.5 01 ขง-303 ขอนแก่น น้ำตาล 23/01/2559 อ/CD/ม/ก/ 299,732 35,000 3,745 0 -
**หมายเหตุ รวม VAT|สำนาบัตร ปชช.ไม่ชัดเจน+โอน 2 ต่อ|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง|แม็ก 3 วง|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 58 MAZDA 323 1.6 A 1.6 95 กบ-508 ขอนแก่น เทา 07/09/2559 อ/CD/ม/ก/ 213,075 25,000 3,745 0 -
**หมายเหตุ รวม VAT|สำนาบัตร ปชช.หมดอายุ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 59 HONDA CIVIC EX 1.5 A 1.5 92 กค-1861 เลย น้ำเงิน 04/11/2558 อ/CD/ม/ก/ 361,060 20,000 0 -
**หมายเหตุ รวม VAT|ติดแก๊สยังไม่ลงเล่ม|ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสาขาอุดรธานี|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 60 TOYOTA CAMRY GXi 2.2 M 2.2 94 กฉ-5601 มหาสารคาม เทา 14/07/2559 อ/ว/ม/ก/ABS/ 184,041 35,000 3,745 0 -
**หมายเหตุ รวม VAT|โอน 2 ต่อ| ปั้มติ๊กชำรุด
C 61 TOYOTA COROLLA Gxi 1.6 M 1.6 00 00 ขข-4340 ขอนแก่น แดง 09/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 295,780 20,000 3,745 0 -
**หมายเหตุ รวม VAT|สำนาบัตร ปชช.ไม่ชัดเจน|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|แก๊สหมด|ปั้มติ๊กชำรุด|ไดร์สตาร์ทชำรุด|เปิดกระโปรงท้ายไม่ได้ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 62 TOYOTA COROLLA GXi 1.6 M 1.6 01 กง-7316 หนองคาย น้ำเงิน 05/04/2560 อ/CD/ม/ 293,645 5,000 0 -
**หมายเหตุ รวม VAT|โอน 2 ต่อ|ค่าดำเนินการ 4,280 บาท|ไม่มีเครื่อง|ไม่มีเกียร์|ไม่มีแบตเตอรี่|ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสาขาอุดรธานี ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 63 HONDA CITY TYPE Z M 1.5 00 กค-7801 หนองคาย เทา 10/05/2554 อ/ม/ก/ 230,249 50,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
C 64 TOYOTA FORTUNER D4D 3.0 V 2WD A 3.0 10 10 ฎร-8817 กรุงเทพมหานคร เทา 23/08/2558 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 201,714 580,000 3,210 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวม VAT|โอน 3 ต่อ|ค่าอื่นๆ 2,140.-
C 65 TOYOTA FORTUNER D4D 3.0V 2WD A 3.0 10 10 ฎฬ-7110 กรุงเทพมหานคร เทา 08/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 190,299 580,000 3,210 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวม VAT|โอน 3 ต่อ|ค่าอื่นๆ 2,140.-
C 66 TOYOTA FORTUNER D4D 3.0 V 2WD A 3.0 10 10 ฎฬ-7130 กรุงเทพมหานคร เทา 07/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 181,801 580,000 3,210 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวม VAT|โอน 3 ต่อ|ค่าอื่นๆ 2,140.-
C 67 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 16 30-1011 อุบลราชธานี ขาว 31/12/2559 อ/CD/ม/ก/ 346,588 430,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ เล่มทะเบียนไม่ระบุซีซี|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2011|ถอดชุดอุปกรณ์ติดแก๊สออกยังไม่ได้แจ้งแก้ไขรายการที่ขนส่ง ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนและจดทะเบียนตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก
C 68 HONDA ACCORD LE 2.3 AB/ABS A 2.3 01 กฉ-9975 บุรีรัมย์ ดำ 11/07/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 256,256 48,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ เรือนไมล์ชำรุด|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 69 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 00 บพ-6402 กาฬสินธุ์ ขาว 27/07/2557 อ/CD/ 356,188 58,000 7% 749 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|เกียร์ชำรุด|เรือนไมล์ชำรุด
C 70 DFSK MINITRUCK 1.0 M 1.0 12 12 บพ-803 ศรีสะเกษ ขาว 07/12/2557 อ/CD/ 735,450 36,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ ติดโครงการรถคันแรก ปลดล็อคภายใน 60 วัน|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
C 71 TOYOTA HIACE GL 3.0 M 3.0 02 นข-4553 ศรีสะเกษ ขาว 24/09/2559 อ/CD/ม/ 313,377 74,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนตามเงื่อนไขของขนส่ง
C 72 TOYOTA COMMUTER 2.7 151 แรงม้า M - 14 15-7368 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/09/2558 อ/ก/ 891,056 314,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ เล่มทะเบียนไม่ระบุซีซี|ลักษณะไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|จดทะเบียนครั้งแรกปี 2007|ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ.ขนส่งพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตัวเอง|ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนและจดทะเบียนตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก
C 73 TATA XENON 2.1 CNG M 2.1 12 11 ผท-8543 ขอนแก่น ขาว 30/07/2556 อ/CD/ก/ 17,948 48,000 7% 749 0 -
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ไม่มีฝาครอบเครื่องยนต์|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
C 74 TOYOTA HIACE GL 3.0 M 3.0 02 บพ-1589 กาฬสินธุ์ เทา 14/10/2559 อ/CD/ 390,964 74,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะนั่งด้านหลัง|ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนและจดทะเบียนตามเงื่อนไขของขนส่ง
C 75 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 06 05 บบ-4376 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน 07/04/2556 ม/ - 78,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกอุดรธานี|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 76 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 13 13 กล-1383 อุดรธานี แดง 08/10/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 128,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกอุดรธานี|ขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 77 CHEVROLET CRUZE LTZ 1.8 A 1.8 12 12 กฉ-7110 มหาสารคาม แดง 08/10/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 154,806 188,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ เกียร์ชำรุด|สวิทช์สตาร์ทชำรุด|เลขเครื่องยนต์เป็นสนิม ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ก่อนโอน
C 78 TATA XENON CAB 2.2 M 2.2 09 09 บท-8461 เลย เทา 07/06/2557 อ/CD/ม/ก/ - 48,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ รีโมทกุญแจชำรุด
C 79 TOYOTA COMMUTER 2.7 151 แรงม้า M 15 15-8419 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 31/12/2558 อ/ก/ - 288,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ขับเคลื่อนไม่ได้|แก๊สหมด|สวิทช์น้ำมันชำรุด|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2007|รถเป็นป้ายเหลือง|ติดแก๊สNGVลงเล่มแล้ว|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ.ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนตามเงื่อนไขของขนส่ง
C 80 VOLKSWAGEN CARAVELLE VR-6 2.8 A 2.8 98 ฌค-1117 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 38,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีเบาะนั่งหลัง|เกียร์ชำรุด|ติดแก๊สLPGยังไม่ลงเล่ม|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 81 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS [GLS] DiD 2.5 M 2.5 15 14 กค-6998 หนองบัวลำภู ขาว 26/02/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 178,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกอุดรธานี|ขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 82 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 M 3.0 05 05 บจ-8866 มุกดาหาร เทา 28/06/2557 อ/ว/ม/ก/ - 78,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกอุดรธานี|ขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 83 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 I-TEQ ABS M 2.5 08 08 บธ-1101 กาฬสินธุ์ เทา 22/02/2557 ม/ก/ - 138,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกอุดรธานี|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 84 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 M 2.7 07 07 นข-2961 กาฬสินธุ์ ขาว 24/10/2557 ม/ABS/ - 258,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดสต๊อกอุดรธานี|ขับเคลื่อนไม่ได้|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 85 DFSK MINITRUCK 1.3 M 1.3 12 12 ผว-1030 นครราชสีมา ขาว 26/10/2557 อ/CD/ม/ 203,057 36,000 7% 856 0 -
**หมายเหตุ ไดสตาร์ทชำรุด| ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน
C 86 ISUZU FRR90HZL 4สูบ 210 แรงม้า 2 เพลายาง 6เส้น M 14 70-6422 ขอนแก่น ขาว 30/06/2558 อ/CD/ 525,864 720,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2013|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ค่าเนินการ 10,700.-
C 87 MITSUBISHI FUSO 10 WHEELS กระบะเหล็กดั้ม 2 เพลา 240แรงม้า M 13 80-7977 นครพนม ขาว 30/09/2557 อ/CD/ 98,420 1,090,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ค่าดำเนินการ 16,050.-
C 88 ISUZU - 6 สูบ 320 แรงม้า 1 เพลา ยาง 12 เส้น M 13 83-5848 อุดรธานี ขาว-ฟ้า-เหลือง-แดง-ช 31/12/2556 อ/CD/AB 79,772 1,140,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ.ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|เลขเครื่องไม่ตรง ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ก่อนโอน|รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2007|ค่า ดนก.16,050.-
C 89 ISUZU - 360แรงม้า 3เพลา M 15 82-1981 นครศรีธรรมราช ขาว 31/12/2558 อ/CD/ก/ 401,649 2,400,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง
C 90 HINO - 150 แรงม้า 6 ล้อดั้ม M 15 83-2479 ชัยภูมิ ขาว 30/06/2559 อ/CD/ 33,359 606,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ| แผ่นเพจชำรุด|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ค่าเนินการ 10,700.-
C 91 TOYOTA TIGER SINGLE CAB M 2.5 00 บง-7016 หนองคาย ขาว อ/ว/ 449,827 40,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 92 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 02 บล-4930 ขอนแก่น ขาว อ/ว/ม/ - 70,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
C 93 TOYOTA TIGER SINGLE CAB M 2.5 00 บจ-7995 เลย ขาว อ/ว/ 478,094 35,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 94 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 05 05 ตท-5648 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/ 439,127 120,000 7% 5,350 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 95 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 05 05 ตธ-5556 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/ 311,200 90,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 96 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 05 05 ตท-5475 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/ 341,761 120,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้ตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
C 97 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 05 ตธ-8696 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/ 372,750 120,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
C 98 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 05 ตธ-6665 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/ 437,990 90,000 7% 5,350 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
C 99 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 05 ตธ-7676 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ 319,962 90,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 100 TOYOTA TIGER SINGLE CAB M 2.5 00 บธ-6265 อุดรธานี ขาว อ/ว/ 467,988 40,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
C 101 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 05 ตท-2228 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/ 338,858 130,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 102 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 02 บพ-3562 อุดรธานี ขาว อ/ว/ม/ 22,191 70,000 7% 2,675 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
C 103 TOYOTA TIGER SINGLE CAB M 2.5 00 บฉ-83 ชัยภูมิ ขาว อ/ว/ 568,083 25,000 7% 4,280 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 104 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 05 05 ตท-6006 กรุงเทพมหานคร ขาว เทา อ/ว/ 310,756 100,000 7% 3,210 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้ตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
C 105 ISUZU NQR 6 ล้อ 1 เพลา 120 แรงม้า M 02 82-2587 อุดรธานี ขาว เขียว อ/ว/ 277,173 320,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ค่า ดนก.10,700.-
C 106 ISUZU NQR 6 ล้อ 1 เพลา 133 แรงม้า M 02 82-2584 อุดรธานี ขาว เขียว อ/ว/ - 320,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่
C 107 ISUZU NQR 6 ล้อ 1 เพลา 133 แรงม้า M 02 82-9839 ขอนแก่น ขาว-เขียว อ/ว/ - 320,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 108 ISUZU NKR 6 ล้อ 1 เพลา 110 แรงม้า M 97 81-4096 อุบลราชธานี อ/ 497,428 140,000 7% 13,910 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 109 ISUZU NPR 6ล้อ 1 เพลา 115 แรงม้า M 01 81-1916 ร้อยเอ็ด ฟ้า เทา ว/ 382,924 240,000 7% 13,910 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 110 ISUZU NKR 6 ล้อ 1 เพลา 103 แรงม้า M 94 82-5949 นครราชสีมา ฟ้า อ/ 591,916 130,000 7% 13,910 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 111 ISUZU NPR 6 ล้อ 1 เพลา 120 แรงม้า M 01 82-1498 อุดรธานี ฟ้า เทา อ/ว/ 442,389 240,000 7% 5,885 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 112 ISUZU NPR 6 ล้อ 1 เพลา 115 แรงม้า M 01 81-3967 ชัยภูมิ ฟ้า 379,113 240,000 7% 10,165 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-
C 113 ISUZU NQR 6 ล้อ 1 เพลา 133 แรงม้า M 02 82-9835 ขอนแก่น ขาว-เขียว อ/ 469,562 320,000 7% 6,420 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ค่า ดนก.10,700.-
C 114 ISUZU NPR 6 ล้อ 1 เพลา 115 แรงม้า M 00 81-6717 อุบลราชธานี ฟ้า 240,000 7% 13,910 0 -
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ยกเลิก ม.79|ไม่มีแบตเตอรี่|ค่า ดนก.10,700.-