อุดรธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์นิติบุคคล วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30-05-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขัยเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
C 1 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 16 16 ผฉ-7682 อุดรธานี เทา 11/11/2560 อ/CD/ม/ก/ 18,115 550,000 7% 0
C 2 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 15 14 กร-3301 อุดรธานี ดำ 27/07/2559 อ/CD/ม/ก/ 28,588 270,000 7% 0
C 3 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 05 05 ฒฬ-9525 กรุงเทพมหานคร เทา 21/06/2557 อ/ม/ก/ 127,676 170,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดใบคู่มือทะเบียนใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
C 4 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 10 10 ผฉ-6321 อุดรธานี ดำ 01/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/AB 89,850 280,000 7% 0
C 5 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 A 1.2 15 13 กง-2456 นครพนม ขาว 01/04/2559 อ/CD/ม/ก/ 44,671 210,000 7% 0
C 6 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 11 11 บย-2696 กาฬสินธุ์ น้ำตาล 11/02/2560 อ/CD/ม/ก/ 506,885 330,000 7% 0
**หมายเหตุ ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีสูญหาย
C 7 TOYOTA YARIS 1.2 A 1.2 15 15 กง-4043 นครพนม แดง 23/12/2559 อ/CD/ม/ก/ 25,390 360,000 7% 0
C 8 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 11 10 บย-2560 สกลนคร ขาว 28/03/2559 อ/ว/ม/ก/ 195,073 320,000 7% 0
C 9 HONDA CIVIC M 1.7 04 กข-5250 กาฬสินธุ์ น้ำตาล 22/01/2558 อ/CD/ม/ก/AB 221,228 92,000 7% 0
C 10 TOYOTA VIGO CAB 3.0 M 3.0 12 12 ผก-1535 อุดรธานี ดำ 31/05/2557 อ/CD/ม/ก/ 84,412 420,000 7% 0
C 11 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 07 07 กบ-8773 อุดรธานี เทา 05/06/2559 อ/CD/ม/ก/AB 135,848 130,000 7% 0
C 12 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 12 11 บย-5089 บุรีรัมย์ ดำ 30/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 93,695 320,000 7% 0
C 13 HONDA CITY 1.5 A 1.5 13 13 กจ-8912 เลย ขาว 07/05/2560 อ/CD/ม/ก/ 100,449 320,000 7% 0
C 14 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 04 บท-1709 หนองบัวลำภู ฟ้า 24/03/2560 อ/ว/ม/AB 260,146 160,000 7% 0
C 15 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 11 11 กร-5410 อุดรธานี ดำ 09/06/2559 อ/CD/ม/ก/AB 82,513 230,000 7% 0
C 16 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 04 บม-5473 สกลนคร เขียว 24/02/2558 อ/ว/ม/ก/AB 308,977 150,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดใบคู่มือทะเบียนใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
C 17 HONDA CITY 1.5 A 1.5 05 05 กธ-5158 สระบุรี เทา 01/12/2556 อ/CD/ม/ก/AB 251,280 110,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดใบคู่มือทะเบียนใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|หน้าเล่มระบุติดตั้งแก๊สแต่ตัวรถไม่มีอุปกรณ์| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|
C 18 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 11 11 ผข-2327 ระยอง ขาว 09/06/2558 อ/CD/ม/ก/ 69,078 260,000 7% 0
C 19 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 08 08 บร-2115 สกลนคร ดำ 20/03/2560 อ/CD/ม/ก/AB 143,676 180,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือทะเบียนใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
C 20 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 16 16 บน-2712 หนองคาย เทา 29/09/2560 อ/CD/ม/ 10,184 500,000 7% 0
C 21 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 04 กว-8914 ขอนแก่น ดำ 13/09/2556 อ/CD/ม/ก/ 258,822 85,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 22 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 05 05 บฉ-8911 หนองบัวลำภู น้ำตาล 28/12/2556 อ/CD/ม/ก/AB 239,003 160,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 23 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 04 บย-385 สกลนคร ฟ้า 12/01/2560 อ/CD/ม/ก/AB 421,764 130,000 7% 0
**หมายเหตุ ออกแผ่นป้ายทะเบียนใหม่กรณีสูญหาย|โหลดต่ำ แจ้งลงเล่มแล้ว
C 24 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 09 09 กม-3026 อุดรธานี ขาว 11/08/2557 อ/CD/ม/ก/AB 110,415 170,000 7% 0
C 25 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 11 10 บห-9195 อุดรธานี ดำ 15/02/2556 อ/CD/ม/ก/ 163,773 320,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 26 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 08 08 บท-813 หนองบัวลำภู เทา 13/08/2560 อ/CD/ม/ก/AB 120,915 280,000 7% 0
C 27 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 10 10 กฉ-6025 สกลนคร เทา 01/12/2557 อ/CD/ม/ก/AB 140,495 200,000 7% 0
C 28 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 05 05 ผฉ-4066 อุดรธานี น้ำเงิน 25/11/2559 อ/CD/ม/ก/AB 197,104 100,000 7% 0
C 29 VOLVO S 40 2.0 A 2.0 01 กค-3298 นครพนม เทา 09/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/AB 238,636 95,000 7% 0
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 30 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 12 11 บย-1132 กาฬสินธุ์ เทา 19/01/2560 อ/CD/ม/ก/AB 238,475 280,000 7% 0
C 31 ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 M 3.0 05 บธ-9243 หนองคาย เทา 03/06/2559 อ/CD/ม/ก/AB 268,595 200,000 7% 0
C 32 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 04 ษย-2912 กรุงเทพมหานคร เทา 01/03/2559 อ/CD/ม/ก/AB 200,981 110,000 7% 0
**หมายเหตุ ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีสูญหาย
C 33 NISSAN FRONTIER SINGLE CAB 2.7 M 2.7 05 ณล-5356 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 04/03/2559 อ/CD/ม/AB 262,967 72,000 7% 0
C 34 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 05 05 ผฉ-2739 อุดรธานี เทา 16/11/2559 อ/ว/ม/ก/AB 104,981 180,000 7% 0
C 35 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 16 15 กล-3059 อุดรธานี เทา 30/05/2560 อ/CD/ม/ก/AB 63,974 350,000 7% 0
C 36 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 04 บต-105 สกลนคร เทา 22/11/2557 อ/ม/AB 19,149 89,000 7% 0
**หมายเหตุ ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีสูญหาย
C 37 HONDA CITY 1.5 M 1.5 05 14 กค-6921 มุกดาหาร เทา 18/03/2557 อ/CD/ม/ก/ 152,078 120,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 38 MAZDA BT-50 CAB 2.5 M 2.5 10 10 บพ-5446 เลย ดำ 20/09/2559 อ/CD/ม/ก/AB 155,542 280,000 7% 0
C 39 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 08 08 บฉ-58 มุกดาหาร เทา 07/07/2557 อ/CD/ม/ก/AB 141,594 240,000 7% 0
C 40 MITSUBISHI STRADA CAB 2.5 M 2.5 05 05 ผข-8382 นครปฐม เทา 17/05/2559 อ/ม/AB 259,836 110,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดใบคู่มือทะเบียนใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
C 41 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 05 05 บน-9724 เลย น้ำตาล 15/06/2558 อ/CD/ม/ก/ 156,493 160,000 7% 0
C 42 NISSAN SUNNY 1.5 M 1.5 96 5ษ-4230 กรุงเทพมหานคร เทา 08/08/2555 อ/CD/ม/ก/AB 14,335 14,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3 ปีทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ระบบแก๊สเสีย|ติดตั้งแก๊สไม่แจ้งลงเล่ม|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 43 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 07 07 กฉ-4745 ร้อยเอ็ด ดำ 07/06/2557 อ/CD/ม/ก/AB 163,580 180,000 7% 0
C 44 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 11 11 ผพ-4265 ขอนแก่น เทา 06/09/2558 อ/CD/ม/AB 218,848 260,000 7% 0
C 45 TOYOTA YARIS 1.2 A 1.2 15 14 ขข-9707 ขอนแก่น ขาว 25/03/2559 อ/CD/ม/ก/ 49,552 360,000 7% 0
C 46 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 M 2.4 16 16 บท-1531 หนองบัวลำภู ดำ 18/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 14,968 550,000 7% 0
C 47 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 05 05 ยก-7996 นครราชสีมา ดำ 08/12/2560 อ/ว/ม/AB 139,884 120,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดใบคู่มือทะเบียนใหม่ แทนกรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ|หม้อน้ำรั่ว
C 48 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 บร-1668 สกลนคร เทา 23/03/2560 อ/ว/ม/AB 161,196 210,000 7% 0
C 49 FORD RANGER CAB 2.5 M 2.5 05 05 บม-3236 อุดรธานี เทา 02/12/2558 อ/ว/CD/ม/AB 134,505 100,000 7% 0
C 50 HONDA CIVIC 1.7 M 1.7 05 กค-9694 หนองบัวลำภู น้ำตาล 31/03/2560 อ/CD/ม/ก/AB 207,253 110,000 7% 0
**หมายเหตุ ลากจูง|สายถังน้ำมันรั่ว|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
C 51 TOYOTA YARIS 1.5 A 1.5 13 13 กร-6258 อุดรธานี ขาว 03/06/2559 อ/CD/ม/ก/ 19,389 290,000 7% 0
C 52 NISSAN FRONTIER CAB 3.0 M 3.0 04 ผฉ-3390 อุดรธานี น้ำเงิน 23/02/2560 อ/CD/ม/ก/AB 55,274 100,000 7% 0
**หมายเหตุ คัดใบคู่มือทะเบียนใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 53 HONDA CIVIC 1.7 A 1.7 02 กธ-820 อุดรธานี เทา 04/03/2555 อ/CD/ม/ก/ - 100,000 7% 0
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 54 TOYOTA ALPHARD 2.4 A 2.4 02 วพ-7211 กรุงเทพมหานคร เทา 17/09/2554 อ/CD/ม/ก/ 192,152 450,000 7% 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ติดตั้งแก๊ส ไม่ได้แจ้งลงเล่ม|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 55 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 07 07 บท-4489 สกลนคร ดำ 28/09/2557 อ/ว/CD/ม/ก/AB - 110,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 56 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 12 12 ฆต-3425 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2556 อ/CD/ม/ก/AB - 140,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ติดตั้งแก๊สไม่แจ้งลงเล่ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ ดนก.เอง
C 57 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 13 12 1กน-9551 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/01/2560 อ/CD/ม/ก/ - 210,000 7% 0 3745.00
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ค่าทำกุญแจ 3,745.-
C 58 TOYOTA YARIS 1.5 A 1.5 09 09 ฎก-447 กรุงเทพมหานคร เทา 22/10/2559 อ/ม/ก/AB - 120,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่ม
C 59 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 07 06 บต-8643 เลย เทา 23/02/2557 อ/CD/ม/ก/AB 145,999 210,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้ ลูกค้าตรวจสอบเอง|ไม่มีกุญแจ| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 60 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 M 1.2 13 13 กร-7057 อุดรธานี แดง 13/08/2559 อ/CD/ม/ก/ - 110,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 61 HONDA ACCORD 2.4 A 2.4 03 กค-8468 นครพนม ขาว 28/10/2558 อ/CD/ม/ก/ - 120,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว
C 62 HONDA ACCORD 2.4 A 2.4 03 กค-4145 นครพนม น้ำตาล 04/09/2556 ว/ม/ก/AB - 52,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง
C 63 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 08 07 บท-5093 เลย เทา 09/07/2558 อ/CD/ม/ก/AB 240,187 100,000 0
C 64 MAZDA FIGHTER Freestye CAB 2.5 M 2.5 04 บร-3727 อุดรธานี น้ำเงิน 18/05/2557 อ/CD/ม/AB 141,926 86,000 7% 856 0
C 65 CHEVROLET COLORADO X-CAB LT 3.0 M 3.0 07 06 บร-2552 อุดรธานี เทา 16/07/2559 อ/CD/ม/ก/ 199,471 154,000 7% 856 0
**หมายเหตุ รถดัดแปลงสภาพระบบรองรับน้ำหนัก ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติหรือมีใบรับรองวิศวกรก่อนโอน|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง
C 66 TOYOTA HIACE GL 3.0 M 3.0 02 นข-4553 ศรีสะเกษ ขาว 24/09/2559 อ/CD/ม/AB 313,377 94,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนและจดทะเบียนตามเงื่อนไขของขนส่ง
C 67 TOYOTA ALTIS J 1.6 A 1.6 02 กม-9283 อุบลราชธานี เทา 18/02/2559 อ/ว/ม/ก/ 271,917 78,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แม็ก 3 วง
C 68 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 M 2.5 05 บห-8316 อุบลราชธานี เทา 27/04/2557 อ/CD/ม/AB 335,055 86,000 7% 856 0
**หมายเหตุ รถดัดแปลงสภาพระบบรองรับน้ำหนัก ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติหรือมีใบรับรองวิศวกรก่อนโอน|ถอดระบบรองรับน้ำหนักออกแล้ว|แผ่นเพลทชำรุด
C 69 DFSK MINITRUCK 1.0 M 1.0 12 12 บพ-803 ศรีสะเกษ ขาว 07/12/2557 อ/CD/ม/AB 735,450 46,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ติดโครงการรถคันแรก ปลดล็อคภายใน 60 วัน|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
C 70 DFSK MINITRUCK 1.3 M 1.3 12 12 บบ-7561 ศรีสะเกษ ขาว 10/07/2556 อ/CD/ม/AB - 48,000 7% 749 0
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ลูกค้าดำเนินการเอง
C 71 HONDA CIVIC VTi-E 1.7 A 1.7 01 ภอ-5503 กรุงเทพมหานคร เทา 11/06/2558 อ/CD/ม/ก/AB 308,954 58,000 7% 856 0
C 72 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 M 3.0 05 05 ศษ-6772 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/07/2557 อ/CD/ม/ก/ - 186,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่
C 73 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 16 30-1011 อุบลราชธานี ขาว 31/12/2559 อ/CD/ม/ก/AB 346,588 478,000 7% 856 0
**หมายเหตุ เล่มทะเบียนไม่ระบุซีซี|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2011|ถอดชุดอุปกรณ์ติดแก๊สออกยังไม่ได้แจ้งแก้ไขรายการที่ขนส่ง ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนและจดทะเบียนตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก
C 74 TOYOTA HIACE GL 3.0 M 3.0 02 บพ-1589 กาฬสินธุ์ เทา 14/10/2559 อ/CD/ม/AB 390,964 94,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะนั่งด้านหลัง|ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนและจดทะเบียนตามเงื่อนไขของขนส่ง
C 75 HONDA ACCORD LE 2.3 AB/ABS A 2.3 01 กฉ-9975 บุรีรัมย์ ดำ 11/07/2559 อ/CD/ม/ก/ 256,256 58,000 7% 856 0
**หมายเหตุ เรือนไมล์ชำรุด|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 76 TATA XENON 2.1 CNG M 2.1 12 11 ผท-8543 ขอนแก่น ขาว 30/07/2556 อ/CD/ม/ก/AB 17,948 58,000 7% 749 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ไม่มีฝาครอบเครื่องยนต์|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
C 77 DFM MINITRUCK 1.0 M 1.0 12 12 บบ-8561 กาฬสินธุ์ ขาว 30/08/2556 อ/ว/CD/ม/AB 32,424 46,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหน้า|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง
C 78 FORD RANGER SUPER CAB TD-i 2.5 M 2.5 02 บพ-4459 สุรินทร์ น้ำเงิน 13/11/2557 อ/CD/ม/AB 209,641 48,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ฝาท้ายชำรุด
C 79 NISSAN FRONTIER KINGCAB ZD-i 3.0 M 3.0 03 บท-2120 สกลนคร ดำ 04/12/2551 อ/CD/ม/ก/AB - 88,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|เรือนไมล์ชำรุด
C 80 SUZUKI CARRY 1.6 M 1.6 08 08 บธ-7647 ยโสธร ขาว 22/08/2556 อ/ว/ม/AB 278,741 58,000 7% 749 0
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
C 81 MAZDA FIGHTER CAB SUPERCAB TD-I 2.5 M 2.5 02 บพ-8149 สกลนคร แดง 01/02/2557 อ/ม/ก/AB 268,556 58,000 7% 856 0
**หมายเหตุ รถดัดแปลงสภาพระบบรองรับน้ำหนัก ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติหรือมีใบรับรองวิศวกรก่อนโอน
C 82 TOYOTA COMMUTER 2.7 151 แรงม้า M - 14 15-7368 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/09/2558 อ/ม/ก/AB 891,056 348,000 7% 856 0
**หมายเหตุ เล่มทะเบียนไม่ระบุซีซี|ลักษณะไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|จดทะเบียนครั้งแรกปี 2007|ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ.ขนส่งพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตัวเอง|ผู้ประมูลได้ดำเนินการโอนและจดทะเบียนตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก
C 83 HONDA ACCORD 2.2 VTi-C A 2.2 96 พศ-2527 กรุงเทพมหานคร แดง 10/10/2559 อ/CD/ม/ก/AB 376,613 30,000 7% 749 0
**หมายเหตุ ติดแก๊สยังไม่ลงเล่ม|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|สีรถไม่ตรง|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 84 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 00 บพ-6402 กาฬสินธุ์ ขาว 27/07/2557 อ/CD/ม/AB 356,188 78,000 7% 749 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|เกียร์ชำรุด|เรือนไมล์ชำรุด
C 85 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 05 05 กร-5270 อุดรธานี ดำ 28/06/2559 อ/CD/ม/ก/AB 146,914 88,000 7% 856 0
**หมายเหตุ รถดัดแปลงสภาพระบบรองรับน้ำหนัก ต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติหรือมีใบรับรองวิศวกรก่อนโอน |ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนติดรถ
C 86 NISSAN FRONTIER SINGLE CAB TD 2.7 M 2.7 05 05 ผข-2101 อุดรธานี น้ำตาล 07/10/2557 อ/CD/ม/AB 129,704 48,000 7% 749 0
**หมายเหตุ กระบะท้ายชำรุด
C 87 FORD RANGER SINGLECAB 2.5 M 2.5 07 06 บย-2469 ศรีสะเกษ เทา 08/02/2559 อ/CD/ม/AB 336,133 64,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ฝากระโปรงหน้าชำรุด|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหลัง | ไม่มีฝาท้าย | ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน
C 88 DFSK MINITRUCK 1.3 M 1.3 12 12 ผว-1030 นครราชสีมา ขาว 26/10/2557 อ/CD/ม/AB 203,057 46,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ไดสตาร์ทชำรุด| ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน
C 89 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 GLX PLUS DI-D M 2500 11 10 ผจ-9363 อุดรธานี น้ำตาล 28/12/2559 อ/CD/ม/ก/AB 74,878 278,000 7% 749 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 90 MITSUBISHI LANCER SE 1.8 AB/ABS A 1.8 97 กจ-1836 ชัยภูมิ เขียว 05/02/2559 อ/CD/ม/ก/ - 20,000 7% 856 0
**หมายเหตุ แก๊สหมด|ติดแก็ส ลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ไม่มีแบตเตอรี่|สวิทช์น้ำมันชำรุด
C 91 CHEVROLET CRUZE LTZ 1.8 A 1.8 12 12 กฉ-7110 มหาสารคาม แดง 08/10/2559 อ/CD/ม/ก/AB 154,806 208,000 7% 856 0
**หมายเหตุ สวิทช์สตาร์ทชำรุด|เลขเครื่องยนต์เป็นสนิม ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ก่อนโอน
C 92 TATA XENON CAB 2.2 M 2.2 09 09 บท-8461 เลย เทา 07/06/2557 อ/CD/ม/ก/AB - 68,000 7% 856 0
**หมายเหตุ รีโมทกุญแจชำรุด
C 93 TOYOTA COMMUTER 2.7 151 แรงม้า M 15 15-8419 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 31/12/2558 อ/ม/ก/AB - 322,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ| แก๊สหมด|สวิทช์น้ำมันชำรุด|ขับเคลื่อนไม่ได้|ลักษณะรถไม่ตรงตามเล่มทะเบียน|รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2007|รถเป็นป้ายเหลือง|ติดแก๊สNGVลงเล่มแล้ว|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ.ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ผู้ประมูลได้ดำเ
C 94 VOLKSWAGEN CARAVELLE VR-6 2.8 A 2.8 98 ฌค-1117 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2559 อ/CD/ม/ก/AB - 58,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีเบาะนั่งหลัง|เกียร์ชำรุด|ติดแก๊สLPGยังไม่ลงเล่ม|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ติดแก๊สกรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฎในเล่มทะเบียนและ|หรือ ถังแก๊สหมดอายุและหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สเอง|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
C 95 HINO - 150 แรงม้า 6 ล้อดั้ม M 15 83-2479 ชัยภูมิ ขาว 30/06/2559 อ/CD/ม/AB 33,359 674,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ| แผ่นเพจชำรุด|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ค่าเนินการ 10,700.-
C 96 ISUZU - 6 สูบ 320 แรงม้า 1 เพลา ยาง 12 เส้น M 13 83-5848 อุดรธานี ขาว-ฟ้า-เหลือง-แดง-ช 31/12/2556 อ/CD/ม/ 79,772 1,260,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง | เลขเครื่องไม่ตรง ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ก่อนโอน|รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2007|ค่าดำเนินการ 16,050.-
C 97 ISUZU FRR90HZL 4สูบ 210 แรงม้า 2 เพลายาง 6เส้น M 14 70-6422 ขอนแก่น ขาว 30/06/2558 อ/CD/ม/AB 525,864 800,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ| รถเคยจดทะเบียนครั้งแรกปี 2013|ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ค่าเนินการ 10,700.-
C 98 MITSUBISHI FUSO 10 WHEELS กระบะเหล็กดั้ม 2 เพลา 240แรงม้า M 13 80-7977 นครพนม ขาว 30/09/2557 อ/CD/ม/AB 98,420 1,210,000 7% 0
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ รถจอดที่สต๊อกอุดรฯ |ประมูลขายเฉพาะตัวรถ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการยกเลิก พรบ. ขนส่ง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยตนเอง|ค่าดำเนินการ 16,050.-
C 99 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 VG (PLUS),AB/ABS M ชุดจด2667 เลย อ/CD/ม/ก/ 53,120 340,000 7% 107 10000.00
**หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการปิดยอด 55,400.- ชำระที่ บ.มิตซูเลย จำกัด|ไม่มีชุดจดทะเบียน|ค่ามัดจำทะเบียน 10,000.-
C 100 FORD FIESTA 1.6 A 1.6 11 11 กว-3887 อุดรธานี ขาว 15/12/2560 อ/CD/ม/ 196,404 178,000 7% 0
**หมายเหตุ แม็ก 3 วง
C 101 TOYOTA ALTIS A 1.6 12 12 กร-1561 ขอนแก่น เทา 19/04/2557 อ/CD/ม/ก/AB 124,536 250,000 7% 0
**หมายเหตุ โอน 2 ต่อ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ติดตั้งแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีฯ