อุบลราชธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์ ประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ลานประมูลสาขาอุบลราชธานี เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-01-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
G 001 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 4กภ-317 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 11/12/2560 25,542 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 002 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 ขวษ-452 สุรินทร์ แดง ขาว 10/01/2559 29,669 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 003 HONDA WAVE 110 I M 110 14 12 1กฆ-2262 สกลนคร น้ำเงิน ขาว 06/01/2561 11,833 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 004 YAMAHA SPARK 115I M 115 14 12 1กฌ-3523 สกลนคร แดง น้ำตาล 24/03/2557 60,396 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 005 HONDA WAVE 125 I M 125 15 14 1กด-3075 อุดรธานี แดง 30/03/2561 17,645 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 006 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กก-2216 อุดรธานี ขาว แดง 30/01/2560 50,717 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 007 KAWASAKI KSR M 111 10 10 คคษ-342 อุดรธานี น้ำเงิน ดำ 30/03/2557 41,089 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 008 HONDA MSX125 M 125 17 16 1กน-8641 อุดรธานี แดง ดำ 18/01/2561 16,833 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 009 HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 1กฒ-8359 ชลบุรี เหลือง ดำ 24/04/2561 16,047 9,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 010 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 ขมฉ-821 สกลนคร แดง ขาว 26/06/2558 36,380 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 011 HONDA MSX125 M 125 14 13 1กฉ-4353 อุดรธานี แดง ดำ 28/03/2561 9,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVATไม่มีกุญแจ|ไม่มีทะเบียน||เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 012 YAMAHA FINO A 114 11 10 คนษ-283 อุบลราชธานี น้ำตาล ขาว 24/06/2559 48,337 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 013 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กข-2415 สกลนคร แดง ขาว 11/04/2559 32,324 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 014 HONDA ZOOMER-X A 108 14 14 1กฆ-4724 สมุทรสาคร น้ำเงิน ดำ 27/02/2560 21,369 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|บัตรประชาชนหมดอายุ
G 015 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 ขรพ-236 สกลนคร ดำ แดง 18/05/2559 49,917 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 016 YAMAHA SPARK NANO M 110 13 12 1กข-8460 สกลนคร น้ำเงิน ขาว 29/05/2560 30,000 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 017 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 ขวก-681 สกลนคร ฟ้า ขาว 16/11/2559 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 018 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 ขรว-542 สกลนคร แดง ขาว 18/06/2558 9,597 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|บัตรประชาชนหมดอายุ
G 019 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 ขนข-601 สกลนคร น้ำเงิน ดำ 02/08/2561 4,247 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 020 HONDA WAVE 110 I M 110 09 08 1กฌ-798 อุดรธานี น้ำตาล ดำ 01/08/2558 57,241 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 021 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กข-3781 สกลนคร น้ำเงิน ขาว 25/04/2561 26,619 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 022 HONDA WAVE 100 S M 100 09 07 ขตว-33 สกลนคร น้ำเงิน ดำ 14/07/2559 45,272 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|
G 023 HONDA SCOOPY I A 108 12 11 1กถ-9887 สกลนคร แดง ขาว เทา 23/02/2561 48,731 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 024 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 กธษ-244 มุกดาหาร ขาว ดำ ชมพู 11/08/2559 27,912 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 025 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 กวว-903 นครพนม ดำ แดง 16/10/2560 36,042 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 026 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กบ-4657 สกลนคร ขาว ดำ 03/11/2561 9,682 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 027 HONDA ZOOMER-X A 108 13 13 1กข-8771 พระนครศรีอยุธยา เหลือง 31/10/2559 12,804 9,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 028 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 1กจ-2960 นครพนม ดำ แดง 13/03/2561 31,617 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 029 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 11 กลษ-669 นครพนม น้ำเงิน เทา 31/01/2560 37,014 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 030 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 1กด-9883 สกลนคร แดง ขาว 18/12/2560 13,756 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 031 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กค-8634 สกลนคร ดำ แดง 23/08/2560 24,576 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 032 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 คพพ-583 อุดรธานี น้ำเงิน ขาว 30/11/2558 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 033 HONDA SCOOPY I A 108 15 14 1กง-2973 หนองคาย ดำ แดง 31/03/2562 14,176 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 034 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กค 8335 นครพนม แดง ดำ 26/08/2560 23,706 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 035 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 1กข-5219 นครพนม ขาว แดง 17/08/2560 41,524 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 036 SUZUKI SHOGUN M 124 11 11 ฬลจ-566 กรุงเทพมหานคร เทา ดำ 02/11/2556 3,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตร ปปช.หมดอายุ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 037 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 กลร-48 นครพนม แดง ดำ 16/11/2560 52,053 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 038 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 1กพ-7621 อุดรธานี ดำ น้ำตาล 21/07/2561 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 039 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 คงพ-332 อุดรธานี น้ำเงิน ดำ 17/06/2559 53,362 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 040 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 1กฉ-4332 อุดรธานี ชมพู ฟ้า 28/03/2562 10,776 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 041 YAMAHA MIO A 115 08 08 1กภ-713 อุบลราชธานี น้ำเงิน 15/05/2561 53,360 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 042 HONDA WAVE 100 S M 100 09 05 ขตม-180 สกลนคร ชมพู ดำ 29/05/2560 45,782 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 043 YAMAHA FINO A 114 12 11 จมต-890 ชลบุรี ฟ้า ขาว 23/04/2559 56,446 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 044 YAMAHA MIO A 125 11 11 ฬทจ-870 กรุงเทพมหานคร ขาว ดำ 24/05/2561 29,774 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 045 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กก-9998 อุดรธานี ดำ แดง 18/03/2561 32,995 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 046 HONDA WAVE 100 S M 100 08 08 1กจ-5006 นครพนม น้ำเงิน ดำ 05/07/2560 51,592 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 047 HONDA WAVE 100 S M 100 09 07 คกต-984 อุดรธานี แดง ดำ 20/05/2558 82,074 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 048 HONDA SCOOPY I A 108 10 10 1กณ-2091 อุดรธานี ดำ เทา 07/09/2559 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| จดทะเบียนใหม่เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 049 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 ฬอค-967 กรุงเทพมหานคร แดง ขาว 20/02/2557 45,604 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 050 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กข-1453 ระยอง ดำ เทา 26/03/2558 30,204 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 051 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 ขมร-4 สกลนคร แดง ขาว 23/08/2558 15,017 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 052 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 คบม-125 อุบลราชธานี ดำ แดง 30/08/2559 71,024 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 053 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กจ-3813 สกลนคร แดง ดำ 22/04/2561 20,324 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 054 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กบ-4650 สกลนคร แดง ดำ 08/07/2561 17,681 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 055 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 1กฒ-2326 สกลนคร ขาว ดำ 28/01/2561 34,390 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 056 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 11 กวจ-802 นครพนม แดง 02/05/2560 12,017 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 057 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 ขรพ-405 สกลนคร น้ำเงิน ขาว 21/05/2560 39,465 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 058 HONDA WAVE 110 I M 110 09 08 1กต-459 สกลนคร แดง 17/10/2560 32,324 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 059 KAWASAKI KSR M 111 13 12 1กก-6183 กาฬสินธุ์ ขาว 03/04/2557 13,470 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา ไม่มีป้ายทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 060 YAMAHA FINO A 114 12 11 1กฌ-972 อุบลราชธานี ดำ เหลือง 11/04/2559 29,076 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้วขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 061 YAMAHA FINO A 114 12 12 คมษ-623 อุบลราชธานี ดำ น้ำตาล 13/06/2559 50,109 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 062 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 กยษ-933 นครพนม น้ำเงิน ดำ 27/05/2559 34,670 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีบัตรประชาชน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 063 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กก-1376 นครพนม น้ำเงิน ดำ 11/03/2560 15,556 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 064 HONDA WAVE 100 M 100 08 05 1กก-7906 นครพนม น้ำเงิน 07/03/2557 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เฟรมไม่ครบ|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ไม่มีทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 065 HONDA WAVE 110 I AT A 110 10 10 สนค-120 กรุงเทพมหานคร ขาว น้ำตาล 29/06/2559 62,295 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 066 YAMAHA FINO A 114 10 10 1กฉ-2972 นครพนม ดำ แดงขาว 02/11/2560 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 067 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กจ-2384 สกลนคร ดำ แดง 02/04/2558 20,842 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 068 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 กวฉ-706 นครพนม น้ำเงิน ขาว 15/05/2560 26,955 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 069 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 1กค-2963 นครพนม แดง เทา 16/05/2561 41,734 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 070 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 กวจ-518 นครพนม ดำ แดง 27/04/2559 77,149 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 071 HONDA SCOOPY I A 108 10 09 1กฉ-7486 นครพนม ดำ แดง 19/04/2561 42,851 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ| บัตรปปช ไม่ชัดเจน |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 072 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กง-5485 อุดรธานี น้ำเงิน ดำ 12/11/2559 39,852 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 073 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กข-1462 นครพนม ดำ 29/07/2560 28,452 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 074 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 กลต-646 นครพนม แดง-ดำ 11/07/2558 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|บัตรประชาชนหมดอายุ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 075 HONDA WAVE 110 I M 110 11 09 กลท-794 นครพนม น้ำเงิน ดำ 06/06/2559 43,466 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|บัตรปปช.ไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 076 HONDA WAVE 110 I M 110 09 08 ขทร-21 สกลนคร น้ำเงิน ขาว 25/12/2552 54,959 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 077 YAMAHA FINO A 114 08 08 1กช-5696 นครพนม เขียว ดำ 17/12/2561 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 078 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 1กข-7714 นครพนม ฟ้า ส้ม 23/08/2560 48,595 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 079 HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 1กข-9706 นครพนม เหลือง ดำ 28/02/2558 9,299 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 080 YAMAHA FINO A 114 10 10 กรย-479 นครพนม ชมพู ดำ ขาว 20/12/2557 35,213 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 081 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฌ-1337 นครพนม แดง ดำ 22/02/2562 10,003 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 082 HONDA WAVE X M 100 08 07 ขฉต-288 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน ดำ 20/03/2560 37,109 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 083 HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 1กต-7600 ระยอง น้ำเงิน ดำ 13/02/2560 23,587 9,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 084 HONDA MSX125 M 125 16 15 1กบ-8370 สกลนคร ขาว ดำ 24/06/2562 13,992 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 085 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 กยฉ-635 นครพนม ฟ้า เทา 09/10/2557 73,257 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 086 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 12 อสข-806 กรุงเทพมหานคร แดง ขาว 14/01/2561 48,477 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 087 YAMAHA MIO A 115 10 กษพ-508 กระบี่ แดง ขาว 23/02/2562 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|สีไม่ตรง|ตัวรถติดสติกเกอร์สีเหลือง|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 088 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 12 คยร-583 อุบลราชธานี น้ำตาล ขาว 17/09/2558 27,246 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 089 HONDA CLICK I A 108 11 11 ฬตบ-471 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน ดำ 10/05/2557 64,199 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 090 YAMAHA NOUVO MX A 115 08 07 1กฒ-2971 ร้อยเอ็ด แดง ดำ 30/05/2561 51,859 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 091 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 คบษ-226 อุบลราชธานี ขาว ดำ 10/10/2555 20,524 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|บัตรประชาชน หมดอายุ ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 092 YAMAHA FINO A 114 11 10 ขพง-739 ร้อยเอ็ด ดำ ส้ม ขาว 21/06/2560 - 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 093 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 12 จจย-817 นครราชสีมา ขาว แดง 28/01/2559 26,228 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 094 YAMAHA SPARK 135 M 135 06 05 คทก-998 อุบลราชธานี แดง ดำ 18/04/2557 43,037 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 095 YAMAHA SPARK NANO M 110 10 09 คฉม-427 อุบลราชธานี ดำ เทา 28/01/2557 64,354 3,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 096 KAWASAKI KSR M 111 15 14 1กฐ-9031 นครราชสีมา เขียว ดำ 22/01/2561 32,123 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 097 HONDA WAVE 100 S M 100 09 07 1กผ-5740 อุบลราชธานี ดำ 11/08/2561 58,003 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 098 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 1กฉ-9623 นครพนม แดง ขาว 29/05/2561 68,924 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 099 HONDA WAVE 110 I M 110 16 13 1กจ-2938 นครพนม น้ำเงิน ดำ 25/05/2560 13,745 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 100 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กบ-4649 สกลนคร น้ำเงิน ดำ 12/12/2561 19,759 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 101 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 1กง-5823 นครพนม แดง ขาว 11/11/2559 9,623 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 102 YAMAHA FINO A 114 09 08 ขฉษ-903 สกลนคร ดำ ขาว 07/01/2559 22,750 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 103 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 12 1กจ-9524 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 03/04/2560 41,632 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 104 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 กยจ-142 นครพนม น้ำเงิน เทา 09/09/2558 60,800 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 105 HONDA WAVE 125 M 125 11 10 ขพพ-681 สกลนคร ขาว น้ำตาล 24/03/2555 58,107 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 106 HONDA CLICK I A 108 09 08 คบบ-636 ขอนแก่น น้ำเงิน ดำ 05/08/2556 34,559 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 107 HONDA WAVE 125 M 125 09 06 1กช-9932 นครพนม ขาว ดำ 25/01/2562 49,189 9,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 108 HONDA CLICK 125I A 125 12 13 1กง-6871 ชลบุรี ขาว แดง 25/06/2560 23,945 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 109 HONDA WAVE X M 100 08 08 กพษ-975 นครพนม ดำ น้ำเงิน 01/05/2558 75,874 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 110 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กค-5812 นครพนม ขาว ดำ 08/07/2560 50,767 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 111 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 1กฐ-6778 อุบลราชธานี ดำ แดง 12/06/2560 19,927 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 112 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 กยม-705 นครพนม น้ำเงิน ดำ 22/02/2559 12,122 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 113 YAMAHA MIO 115 I A 115 12 12 กวษ-917 นครพนม ขาว น้ำเงิน 01/11/2557 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวาทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 114 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 11 คบง-848 อุบลราชธานี ขาว แดง 19/07/2561 30,334 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 115 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 1กข-6693 อุบลราชธานี ชมพู-ดำ 07/03/2559 33,962 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ไม่มีป้ายทะเบียน|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 116 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 กธท-973 อำนาจเจริญ ขาว ดำ 21/11/2558 37,300 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT| บัตรประชาชนไม่ชัดเจน |ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 117 YAMAHA SPARK M 110 08 08 1กถ-9417 อุบลราชธานี ดำ 24/08/2560 2,566 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้ บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 118 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 1กจ-5066 อุบลราชธานี ขาว ม่วง 25/04/2560 11,994 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 119 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 อตต-567 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน ขาว 27/06/2559 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 120 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 ขงข-267 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน-เหลือง-ดำ 12/04/2559 29,282 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|รื้อใส้กรอง|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 121 YAMAHA SPARK M 110 10 05 คตก-311 อุบลราชธานี แดง เทา 05/03/2558 86,015 3,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 122 HONDA CLICK I A 108 11 11 1กช-4384 นครราชสีมา ชมพู ดำ 30/06/2559 40,975 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 123 HONDA CLICK A 108 08 08 ขนท-127 ภูเก็ต ดำ แดง 16/05/2560 54,994 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 124 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กด-5145 อุบลราชธานี แดง ดำ 19/06/2561 24,678 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 125 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 11 คนล-898 อุบลราชธานี น้ำตาล 16/06/2559 69,557 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 126 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 1กจ-3868 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน-เหลือง-ดำ 18/08/2559 18,176 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 127 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 1กค-7548 นครพนม ขาว แดง 14/08/2558 163,365 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 128 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 1กบ-4274 อุดรธานี น้ำเงิน ดำ 22/02/2561 10,047 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 129 HONDA WAVE 110 I M 110 11 10 3กณ7256 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน ดำ 14/03/2561 32,043 9,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 130 HONDA WAVE 100 S M 100 09 09 กยจ-628 นครพนม น้ำเงิน ดำ 17/09/2561 61,105 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 131 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 11 1กจ-5235 นครพนม ดำ ขาว 18/04/2560 18,896 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกขวา|บัตรประชาชนหมดอายุ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 132 YAMAHA FINO A 114 11 10 1กช-8299 กาฬสินธุ์ ขาว-แดง 21/01/2561 45,929 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|เปลี่ยนสีลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 133 YAMAHA SPARK 135 M 135 11 11 คนท-816 อุบลราชธานี ขาว-ดำ 27/04/2559 34,215 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีทะเบียน ไม่มีกระจกขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 134 YAMAHA MIO 125 I A 125 11 11 คบค-451 อุบลราชธานี ขาว น้ำเงิน 07/07/2559 62,755 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 135 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 11 งลข-686 นครราชสีมา ดำ ชมพู 31/05/2558 47,357 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 136 YAMAHA FINO A 114 12 12 คยษ-138 อุบลราชธานี น้ำเงิน-ดำ 25/09/2560 37,288 6,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|สีไม่ตรง|ไม่มีกุญแจ|รื้อเครื่อง|อุปกรณ์ไม่ครบ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 137 HONDA WAVE 125 X M 125 09 08 กรค-879 ปราจีนบุรี แดง-ดำ 09/04/2557 82,994 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 138 YAMAHA FINO A 114 07 07 ขวร-907 อุบลราชธานี แดง ดำ 25/04/2555 33,253 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 139 YAMAHA SPARK NANO M 110 13 12 1กจ-6806 กรุงเทพมหานคร แดง 01/04/2559 385,535 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 140 SUZUKI SMASH M 113 12 12 ขยจ-26 ร้อยเอ็ด แดง 22/03/2559 48,743 3,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ไม่มีเฟรมซ้ายขวา|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 141 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 13 1กข-1607 เพชรบูรณ์ ขาว แดง 27/08/2560 23,086 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 142 HONDA CLICK I A 108 11 10 1กฉ-5189 กาฬสินธุ์ แดง ดำ 31/03/2560 12,440 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดจดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ
G 143 YAMAHA NOUVO A 115 07 07 1กฎ-820 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน ดำ 16/08/2560 97,761 3,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 144 HONDA CLICK I A 108 11 11 ฬนก-268 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 20/06/2558 28,052 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 145 YAMAHA FINO A 114 07 07 กรพ-636 กาฬสินธุ์ เหลือง ขาว 07/08/2559 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 146 HONDA WAVE 100 M 100 08 07 คคจ-437 อุบลราชธานี เทา ดำ 22/09/2551 67,000 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 147 YAMAHA FINO A 114 10 10 คธม-618 อุบลราชธานี ดำ เขียว ขาว 02/08/2555 54,664 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 148 HONDA WAVE X M 100 08 07 คจต-654 อุบลราชธานี แดง ดำ 10/10/2558 17,213 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีเฟรมซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 149 YAMAHA SPARK NANO M 110 13 12 1กก-6593 อุบลราชธานี แดง 07/02/2561 38,745 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ไม่มีกระจกขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 150 SUZUKI SMASH M 113 12 12 ขคร-638 กาฬสินธุ์ ดำ 27/04/2561 35,443 3,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 151 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 กธย-815 อำนาจเจริญ ขาว แดง 28/05/2556 68,024 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|รื้อเครื่องมา|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ไม่มีหน้า 18|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 152 YAMAHA FINO A 114 11 10 คนข-598 อุบลราชธานี ดำ-ส้ม-ขาว 18/03/2561 86,607 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีป้ายทะเบียน|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 153 HONDA WAVE Z M 100 06 05 ขนว-975 อุดรธานี ดำ ส้ม 25/04/2557 65,491 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 154 HONDA SCOOPY I A 108 10 10 1กญ-6187 นครราชสีมา ขาว น้ำตาล 20/08/2558 25,437 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 155 HONDA SCOOPY I A 108 11 10 ขคง-583 ฉะเชิงเทรา ชมพู ขาว 01/04/2557 30,900 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 156 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 12 คยม-169 อุบลราชธานี ดำ-ขาว 27/08/2559 36,766 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 157 YAMAHA FINO A 114 11 10 1กฐ-6442 นครราชสีมา ดำ เขียว ขาว 01/02/2560 39,893 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกขวา|บัตรประชาชนไม่ชัด|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 158 YAMAHA SPARK NANO M 110 14 10 1กง-1662 กาฬสินธุ์ แดง-ดำ 19/12/2559 57,891 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 159 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 10 คบษ-237 อุบลราชธานี น้ำตาล 10/10/2558 31,875 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 160 YAMAHA FINO A 114 11 10 คธล-154 อุบลราชธานี ดำ น้ำเงิน ขาว 22/02/2557 49,258 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 161 HONDA CLICK I A 108 11 11 1กถ-1502 นครราชสีมา ดำ แดง 12/10/2559 12,482 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 162 YAMAHA FINO A 114 10 10 ขกท-811 กาฬสินธุ์ ฟ้า ขาว 08/12/2558 41,597 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มี VAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 163 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 12 1กก-238 อุบลราชธานี น้ำเงิน ขาว 21/12/2560 26,359 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT||เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 164 YAMAHA MIO A 115 07 07 ลจจ-922 กรุงเทพมหานคร ดำ ขาว 23/08/2560 75,038 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 165 YAMAHA FINO A 114 12 11 ขมว-715 ร้อยเอ็ด น้ำตาล ขาว 25/01/2561 36,993 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 166 SUZUKI SMASH M 113 13 12 1กข-1665 อุบลราชธานี ดำ 08/03/2559 40,697 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 167 YAMAHA FINO A 114 10 10 1กง-5975 อุบลราชธานี ชมพู ขาว 12/03/2560 25,262 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 168 HONDA WAVE Z M 100 06 05 คยค-353 นครราชสีมา น้ำเงิน 07/04/2561 21,417 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 169 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 08 08 คคก-547 อุบลราชธานี ดำ-เทา 20/08/2558 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 170 YAMAHA FINO A 114 11 11 1กด-1819 อุบลราชธานี ชมพู ดำ ขาว 23/12/2559 19,571 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 171 YAMAHA FINO A 114 11 10 ฬกส-200 กรุงเทพมหานคร ดำ น้ำเงิน ขาว 26/01/2558 48,415 4,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 172 HONDA DREAM M 110 15 14 1กฎ-955 สกลนคร เขียว ขาว 29/06/2561 19,242 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 173 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 1กบ-8096 อุบลราชธานี น้ำเงิน-เทา-ดำ 12/06/2561 29,049 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจคอล็อก|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 174 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กน-764 อุดรธานี ดำ แดง 24/06/2560 58,631 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 175 YAMAHA SPARK NANO M 110 10 09 คทง-574 อุบลราชธานี น้ำเงิน-ดำ 29/07/2558 38,968 2,500 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT บัตรประชาชนไม่ชัดเจน|ล้อหัก|ไม่มีกระจกขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 176 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กค-2982 นครพนม ดำ แดง 16/05/2558 33,479 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 177 HONDA SCOOPY I A 108 12 11 กวง-71 นครพนม ขาว ม่วง 28/03/2562 37,922 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 178 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 ขรษ-644 ร้อยเอ็ด น้ำเงิน ขาว 09/01/2560 - 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|คอล็อค|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 179 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 1กจ-260 พระนครศรีอยุธยา ดำ แดง 07/06/2558 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ คอล็อก ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา ไม่มีป้ายทะเบียน|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 180 HONDA WAVE 110 M 110 11 09 คธม-492 อุบลราชธานี น้ำตาล ดำ 14/02/2556 5,509 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|เฟรมไม่ครบ|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 181 YAMAHA FINO A 114 10 10 คฉษ-123 อุดรธานี ชมพู ดำ 25/03/2558 39,663 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว | ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 182 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 คนท-597 อุดรธานี ดำ แดง 24/04/2561 15,395 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้ายขวา|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 183 HONDA WAVE 100 S M 100 08 07 กพย-197 นครพนม ดำ เทา 08/01/2559 53,235 5,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีกุญแจ ไม่มีกระจกซ้าย+ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
G 184 HONDA MSX125 M 125 14 13 1กช-9028 อุบลราชธานี ขาว 29/07/2560 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีทะเบียน|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ไม่มีเฟรม|คอรถขาด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
G 185 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 กรพ-982 นครพนม ดำ ขาว 22/11/2558 53,183 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ ขายแบบไม่มีVAT|ไม่มีป้ายทะเบียน|ไม่มีกระจกซ้าย-ขวา|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี |ขายตามสภาพที่เห็นในปัจจุบัน และยินดีรับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถโอนได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด