อุบลราชธานี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ ประจำวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ลานประมูลสาขาอุบลราชธานี 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-07-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขัยเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
C 1 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP CAB 2.5 M 2.5 12 11 บษ-728 อุบลราชธานี เทา 08/08/2560 อ/ว/CD/ก/ 102,023 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 2 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 M 2.5 14 13 บม-302 ศรีสะเกษ ดำ 17/02/2560 อ/CD/ม/ก/คAB 145,652 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 3 TOYOTA VIGO CAB 2.5 M 2.5 07 07 บจ-6219 มุกดาหาร เทา 06/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ค 214,763 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 4 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 13 13 บธ-7717 ยโสธร น้ำตาล 14/08/2560 อ/ว/CD/ก/ค 264,670 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก(ติดตั้งโครงเหล็ก)
C 5 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 M 2.5 11 10 บบ-906 ยโสธร ดำ 07/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 148,790 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 6 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 15 15 ผข-5233 อุบลราชธานี น้ำตาล 05/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 63,338 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 7 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLECAB 2.2 M 2.2 16 15 1ฒย-6526 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 44,240 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 8 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 3.0 M 3.0 04 บพ-2130 ศรีสะเกษ น้ำตาล 30/04/2560 อ/ม/ก/ABS/ 195,229 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก(มีหลังคา)
C 9 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.5 M 2.5 15 14 ผก-9285 อุบลราชธานี เทา 29/01/2560 อ/ว/CD/ก/คAB 34,514 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 10 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 13 13 กบ-5608 อุบลราชธานี ขาว 17/06/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 109,388 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 11 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLECAB 2.2 HIRACER M 2.2 16 16 ผค-4839 อุบลราชธานี ขาว 30/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 42,546 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 12 MAZDA BT-50 DOUBLE CAB 2.5 M 2.5 07 06 กว-2174 ขอนแก่น เทา 24/08/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ค 247,401 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ เชื้อเพลิงระบุ เบนซิน ผู้ซื้อได้ดำเนินการแก้ไขเอง
C 13 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 17 16 กร-3849 อุบลราชธานี เทา 10/01/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 26,346 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 14 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 11 11 กธ-1014 ฉะเชิงเทรา เทา 29/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 103,870 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 15 FORD FIESTA 1.5 A 1.5 14 13 กจ-1910 ยโสธร ดำ 07/07/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 81,721 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 16 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLECAB 2.2 HIRACER M 2.2 13 13 บห-2521 อุบลราชธานี ขาว 06/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 80,007 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ แม็ก 3 ล้อ
C 17 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 10 10 บน-877 ศรีสะเกษ เทา 24/03/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ค 110,652 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 18 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 M 2.5 08 08 บย-1845 อุบลราชธานี เทา 04/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 169,012 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 19 HONDA BRIO AMAZE 1.2 A 1.2 15 13 กม-7136 อุบลราชธานี ดำ 18/05/2560 อ/ม/ก/ABS/AB 49,896 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 20 TOYOTA AVANZA 1.5 A 1.5 12 12 กธ-8359 อุบลราชธานี เทา 12/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 111,981 ไม่เปิดราคา 7% 214
C 21 FORD FOCUS 2.0 A 2.0 14 12 กพ-6528 อุบลราชธานี เทา 29/04/2560 อ/CD/ม/ก/AB 72,093 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 22 NISSAN FRONTIER DOUBLECAB 3.0 M 3.0 04 กร-7553 นนทบุรี น้ำตาล 18/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 253,735 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแผ่นเพลท
C 23 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 HI-RIDER M 2.2 12 12 บบ-7788 ศรีสะเกษ น้ำตาล 20/07/2558 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 81,449 ไม่เปิดราคา 7% 214
**หมายเหตุ ติดโครงการรถคันแรก ปลดล็อค 60 วัน
C 24 NISSAN ALMERA 1.2 A 1.2 13 12 กค-1940 อำนาจเจริญ น้ำตาล 24/04/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่|เข้าเกียร์ P และ R ไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 25 PROTON PREVE 1.6 A 1.6 15 13 4กบ-5816 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 48,933 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 26 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 08 08 บธ-4347 ยโสธร เทา 01/10/2559 อ/ว/CD/ม/ค 172,214 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก (ติดตั้งโครงเหล็ก)
C 27 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 14 13 กพ-3702 อุบลราชธานี ขาว 05/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 100,548 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 28 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 16 16 ผค-2642 อุบลราชธานี ดำ 21/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คAB 72,108 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 29 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 M 2.4 11 10 ฒฮ-4213 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 455,231 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว|แม็ก 2 ล้อ
C 30 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 M 2.8 04 บพ-9720 ศรีสะเกษ น้ำตาล 28/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 218,185 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
C 31 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 06 06 บบ-7762 สุรินทร์ เทา 15/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 237,297 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 32 FORD FOCUS 1.6 A 1.6 13 13 กจ-5016 ศรีสะเกษ เทา 16/12/2557 อ/CD/ม/ก/AB 86,503 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 33 TOYOTA TIGER CAB D4D 2.5 M 2.5 04 ณต-1289 กรุงเทพมหานคร เทา 21/05/2561 อ/CD/ม/ 287,783 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 34 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 M 2.5 08 06 บว-2472 อุบลราชธานี เทา 31/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 221,748 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 35 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 M 2.5 08 08 นข-5661 อุบลราชธานี เทา 15/10/2560 อ/ว/CD/ 188,590 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถเป็น รย.2 นั่งสองแถว ลงเล่มแล้ว
C 36 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 09 07 บพ-5679 ศรีสะเกษ เทา 26/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 195,469 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 37 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 04 กท-5430 อุบลราชธานี ดำ 05/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 126,693 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 38 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 M 3.0 07 บน-9493 ศรีสะเกษ เทา 13/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 349,251 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
C 39 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 09 08 บย-2348 อุบลราชธานี ดำ 05/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB - ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ผู้ซื้อได้ดำเนินการเอง
C 40 MITSUBISHI STRADA SINGLECAB 2.5 M 2.5 04 บบ-2194 อุบลราชธานี แดง 02/07/2558 อ/ 289,930 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง ไม่รับผิดชอบการโอนฯเรื่องสีทุกกรณี ผู้ซื้อได้ดำเนินการเอง|ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก
C 41 ISUZU D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB 4 HILANDER 1.9 M 1.9 16 16 กง-7708 มุกดาหาร ขาว 27/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 14,154 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 42 TOYOTA ALTIS 1.6 A 1.6 12 12 กย-4043 อุบลราชธานี ขาว 20/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 150,765 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว
C 43 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 06 06 บง-406 มุกดาหาร น้ำตาล 26/04/2559 อ/ว/ค ไม่เปิดราคา 7% 107
C 44 TOYOTA SPORT RIDER 3.0 4WD M 3.0 01 ภล-2079 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 05/02/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 334,576 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง ไม่รับผิดชอบการโอนฯเรื่องสีทุกกรณี ผู้ซื้อได้ดำเนินการเอง
C 45 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 09 08 บธ-1584 ยโสธร เทา 08/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 239,853 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ (MAG-3ล้อ)|ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก(ติดตั้งโครงเหล็ก)
C 46 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 12 12 ผข-133 สุราษฎร์ธานี เทา 03/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 80,506 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ โครงการรถคันแรก(ปลดล็อคแล้ว)
C 47 CHEVROLET SONIC 1.4 A 1.4 13 13 กบ-5391 อุบลราชธานี เทา 13/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 80,017 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 48 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 M 2.7 13 13 1ฒก-2283 กรุงเทพมหานคร เทา 09/10/2560 อ/ว/CD/ 75,508 ไม่เปิดราคา 7% 214
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก(มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย)|ติดแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว
C 49 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 M 2.5 11 11 บว-7296 ราชบุรี ขาว 07/10/2559 อ/ว/CD/ 237,254 ไม่เปิดราคา 7% 5,564 214
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|ดัดแปลงระบบรองรับหนัก ล่งเลมแล้ว|ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก (เสริมกระบะข้าง)
C 50 DFSK MINITRUCK 1.3 M 1.3 14 14 ผษ-4680 นครราชสีมา ขาว เขียว 08/07/2559 อ/ว/ 61,877 ไม่เปิดราคา 7% 4,066 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง ไม่รับผิดชอบการโอนฯเรื่องสี ผู้ซื้อได้ดำเนินการเอง|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก(มีหลังคาฝาปิดด้านข้าง-ท้าย)
C 51 MITSUBISHI TRITON ALL NEW MEGA CAB 2.5 M 2.5 16 16 1ฒษ-7520 กรุงเทพมหานคร เทา 06/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 5,246 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 52 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 12 12 กง-7229 มุกดาหาร เทา 15/10/2560 อ/ว/CD/ก/AB 70,334 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ติดโครงการรถคันแรก ปลดล็อค 60 วัน
C 53 FORD FIESTA 1.6 A 1.6 11 10 กน-7160 ภูเก็ต ขาว 24/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 84,052 ไม่เปิดราคา 7% 9,095 107
C 54 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M 2.5 11 11 ฒฎ-6156 กรุงเทพมหานคร เทา 13/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 484,220 ไม่เปิดราคา 7% 4,066 214
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง-กระบะบรรทุก(มีหลังคา)
C 55 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 M 2.8 16 16 บย-5938 ศรีสะเกษ ขาว 17/03/2560 อ/ว/CD/ก/คABS/AB 73,344 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 56 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLECAB 2.2 HIRACER M 2.2 13 12 ฒษ-1993 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 50,820 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 57 TOYOTA SOLUNA 1.5 A 1.5 01 กบ-8912 เชียงใหม่ เทา 29/03/2558 อ/ว/ 226,735 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 58 TOYOTA CAMRY 2.4 A 2.4 03 กข-377 ระนอง น้ำตาล 20/01/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 290,026 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว(ยังไม่แจ้งยกเลิก) ไม่รับผิดชอบเรื่องแก๊สทุกกรณี ผู้ซื้อแก้ไขเอง
C 59 ISUZU SPACECAB SLX 3.0 M 3.0 02 บน-4492 ฉะเชิงเทรา น้ำตาล 29/04/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 268,723 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 60 TOYOTA HILUX TIGER CAB D4D 2.5 M 2.5 03 ผก-3994 อุบลราชธานี ขาว 10/01/2560 อ/ว/CD/ม/ 240,349 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 61 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 12 13 บฉ-9991 นครพนม ดำ 30/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 91,154 ไม่เปิดราคา 7% 214
C 62 NISSAN ALMERA 1.2 A 1.2 12 12 กธ-4512 อุบลราชธานี แดง 28/03/2560 อ/ม/ก/ABS/AB 162,113 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ติดแก๊สลงเล่มแล้ว
C 63 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 A 1.2 14 13 กพ-6243 อุบลราชธานี เทา 22/04/2560 อ/CD/ก/ABS/AB 108,618 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 64 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 CARIBRE M 2.5 09 08 บห-2272 อุบลราชธานี ดำ 21/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 183,684 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 65 TOYOTA TIGER CAB 3.0 4WD M 3.0 00 บย-2894 ศรีสะเกษ แดง 26/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 376,145 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ์ บจ-7478 สุรินทร์
C 66 FORD RANGER OPEN CAB 2.2 M 2.2 15 15 ผข-4921 อุบลราชธานี ขาว 21/07/2560 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 93,868 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 67 CHEVROLET SONIC 1.4 A 1.4 15 14 กง-3336 มุกดาหาร ขาว 26/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 48,923 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 68 TOYOTA VIOS 1.5 M 1.5 13 13 กพ-2012 อุบลราชธานี เทา 16/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/AB 48,043 ไม่เปิดราคา 7% 214
C 69 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.5 A 2.5 14 14 กม-1704 อุบลราชธานี ดำ 15/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 83,883 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 70 NISSAN ALMERA 1.2 M 1.2 14 13 กจ-5906 ศรีสะเกษ ดำ 21/02/2561 อ/ว/CD/ก/AB 144,895 ไม่เปิดราคา 7% 107
C 71 TOYOTA CAMRY 2.5 HYBRID A 2.5 13 13 กบ-7298 อุบลราชธานี ดำ 30/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 160,180 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ไม่มีเลขเครื่องยนต์ ผู้ซื้อได้ดำเนินการเอง|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 72 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 A กค-7373 มุกดาหาร ดำ 17/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 100,415 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 73 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER M 2.5 11 11 บบ-1725 ศรีสะเกษ เทา 20/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค 159,476 ไม่เปิดราคา 7% 214
C 74 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.5 M 2.5 12 12 บจ-4506 อำนาจเจริญ น้ำตาล 20/11/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ค - ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ติดโครงการรถคันแรก ปลดล็อค 60 วัน|ไม่มีแบตเตอรี่
C 75 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 11 กง-7483 สกลนคร ขาว 31/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 217,706 ไม่เปิดราคา 7% 214
C 76 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 M 2.5 07 07 บง-3766 มุกดาหาร น้ำตาล 16/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 228,127 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ แผ่นเพลทชำรุด
C 77 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 M 2.5 16 15 ผค-1792 อุบลราชธานี ขาว 18/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,981 ไม่เปิดราคา 7% 107 5350.00
**หมายเหตุ ค่าทำกุญแจ 5,350 บาท
C 78 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 M 2.4 15 15 กค-7306 พังงา ดำ 20/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,045 ไม่เปิดราคา 7% 9,095 107
C 79 TOYOTA COMMUTER D4D 3.0 M 3.0 05 05 นข-4405 ศรีสะเกษ เทา 27/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 656,237 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ เร่งไม่ขึ้น|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องยนต์+เชื้อเพลิงลงเล่มแล้ว|สติกเกอร์เพลทชำรุด
C 80 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 05 กจ-4807 ศรีสะเกษ น้ำตาล 15/03/2560 อ/ว/ม/ก/ 293,199 ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ลากจูง|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว
C 81 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 M 2.5 15 14 3กอ-5722 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ค ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ลากจูง|ไม่มีแบตเตอรี่|รื้อระบบไฟ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 82 MITSUBISHI LANCER 1.8 A 1.8 00 กท-2703 ฉะเชิงเทรา แดง 14/09/2559 ม/ก/ 198,949 ไม่เปิดราคา 7% 5,350 107 2514.50
**หมายเหตุ ลากจูง|ค่าทำกุญแจ 2,515 บาท|เร่งไม่ขึ้น|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
C 83 TOYOTA VIOS 1.5 A 1.5 13 13 1กว-4806 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 214
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ|ติดโครงการรถคันแรก ปลดล็อค 60 วัน|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี รถจอดสต๊อกอุบลฯ
C 84 HONDA JAZZ 1.5 A 1.5 06 06 กค-3587 นครพนม เหลือง 21/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี รถจอดสต๊อกอุบลฯ
C 85 TOYOTA PRIUS 1.8 A 1.8 12 11 ฆฒ-4498 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/02/2561 CD/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ|ไม่มีกุญแจ|รถจอดสต๊อกอุบลฯ
C 86 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 07 06 บว-8835 ระยอง เทา 24/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี รถจอดสต๊อกอุบลฯ
C 87 HONDA JAZZ 1.3 HYBRID M 1.3 13 13 กจ-7230 บุรีรัมย์ ขาว 18/04/2559 อ/ม/ก/ABS/AB - ไม่เปิดราคา 7% 214
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ|ไม่มีกุญแจ|โครงการรถคันแรก ปลดล็อค 60 วัน|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี รถจอดสต๊อกนครราชสีมา
C 88 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB PRERUNNER 3.0 M 3.0 09 08 บบ-2975 ชัยภูมิ เทา 24/02/2561 อ/ว/ม/ก/ค - ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ|ไม่มีกุญแจ|อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี รถจอดสต๊อกนครราชสีมา
C 89 CHEVROLET COLORADO CAB 2.5 M 2.5 1ฒฆ-3536 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/02/2560 อ/ว/ม/ก/ค - ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ |แม็ก 2 ล้อ |อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่ครบ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี รถจอดสต๊อกนครราชสีมา
C 90 ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 M บย-8133 จันทบุรี เทา 24/05/2558 อ/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 7% 107
**หมายเหตุ ประมูลโดยรูปภาพ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี รถจอดสต๊อกระยอง