ชลบุรี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ จ.ชลบุรี ณ สต๊อกพัทยาใต้ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
*** ข้อมูลที่ประกาศนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เบื้องต้นอาจมีความผิดพลาด  ผู้สนใจเข้าประมูลโปรดตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง  ณ  ที่ทำการประมูลขาย
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 07-08-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 08 08 ผห-1485 ชลบุรี เทา 28/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 162,899 156,000 7% 107 D
C 002 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M 2.5 14 12 งน-6257 ชลบุรี น้ำตาล 28/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 119,398 224,000 7% 107 D
C 003 MAZDA 2 A 1.3 19 18 8กถ-4627 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 28,868 338,000 7% 107 C
C 004 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 15 14 บพ-2059 สระแก้ว ขาว 22/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/AB 168,448 256,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|ลักษณะไม่ตรง
C 006 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 14 13 กน-4663 ฉะเชิงเทรา ดำ 26/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 94,775 166,000 7% 107 C
C 007 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 12 12 งต-7109 ชลบุรี เทา 06/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 138,565 274,000 7% 214 D
C 008 TOYOTA YARIS A 1.5 08 08 กฉ-2047 สระแก้ว เทา 31/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 190,037 116,000 7% 107 D
C 009 NISSAN MARCH M 1.2 18 18 7กธ-2434 กรุงเทพมหานคร เทา 06/10/2563 อ/AB 21,873 158,000 7% 107 C
C 010 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 18 18 งท-2166 ชลบุรี ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 16,695 244,000 7% 107 C
C 011 NISSAN ALMERA A 1.2 19 19 8กศ-2921 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 6,627 236,000 7% 107 C
C 012 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 18 18 บล-7754 พระนครศรีอยุธยา เทา 11/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 28,306 426,000 7% 107 C
C 013 ISUZU D-MAX SPARK M 1.9 19 19 ยข-8310 ชลบุรี ขาว 29/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 26,348 286,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง
C 014 TOYOTA COMMUTER M 3.0 15 31-0531 ภูเก็ต ขาว 30/09/2562 อ/ว/ 177,626 382,000 7% 8,560 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|เบาะนั่งไม่ครบ|รถป้ายเหลือง ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิก,เปลี่ยนประเภท,รับโอนฯเองทั้งสิ้นทุกขั้นตอนตามระเบียบที่กรมขนส่งกำหนด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 015 MAZDA TRIBUTE A 3.0 04 กจ-4110 อุทัยธานี น้ำตาล 29/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 231,474 84,000 7% 107 D
**หมายเหตุ สติ๊กเกอร์เพลทชำรุด|ซันรูฟ
C 016 TOYOTA COMMUTER M 2.5 16 31-0960 ภูเก็ต เทา 31/03/2563 440,592 274,000 7% 8,560 107 1605.00 I
**หมายเหตุ จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ 11 กันยายน 2553|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|รถป้ายเหลือง ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิก,เปลี่ยนประเภท,รับโอนฯเองทั้งสิ้นทุกขั้นตอนตามระเบียบที่กรมขนส่งกำหนด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 017 SUZUKI CIAZ A 1.2 19 18 กว-1623 พระนครศรีอยุธยา เทา 22/03/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 27,857 210,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีสติ๊กเกอร์เพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 018 NISSAN URVAN M 2.5 16 30-1296 พังงา ขาว 31/12/2563 อ/ 221,273 280,000 7% 8,560 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|รถป้ายเหลือง ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิก,เปลี่ยนประเภท,รับโอนฯเองทั้งสิ้นทุกขั้นตอนตามระเบียบที่กรมขนส่งกำหนด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 019 HONDA CITY M 1.5 11 10 กอ-9122 ระยอง ขาว 15/02/2564 อ/ว/ม/ก/ABS/ 175,878 172,000 7% 214 C
**หมายเหตุ รถเคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกใช้แก๊สแล้ว
C 020 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 18 17 2ฒฎ-9412 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/04/2564 อ/ว/ม/ก/ 14,862 276,000 7% 107 C
C 021 TOYOTA ALTIS A 1.8 06 06 ชข-9768 กรุงเทพมหานคร เทา 19/10/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 255,764 98,000 7% 107 D
C 022 SUZUKI CARRY M 1.6 12 12 บห-2049 ระยอง ขาว 11/12/2563 อ/ว/CD/ 67,445 48,000 7% 214 C
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว
C 023 NISSAN ALMERA A 1.2 12 11 กน-1693 ฉะเชิงเทรา เทา 03/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 97,116 154,000 7% 214 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
C 024 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 12 12 บล-9186 จันทบุรี เทา 13/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 270,317 172,000 7% 214 D
**หมายเหตุ แม็กไม่ครบ|ฝากระโปรงหน้าติดสติ๊กเกอร์สีดำ
C 025 TOYOTA VIOS A 1.5 13 13 กร-2109 ระยอง ดำ 13/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 148,392 194,000 7% 214 C
**หมายเหตุ รถเคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกใช้แก๊สแล้ว
C 026 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB M 2.2 17 16 ผจ-198 ระยอง เทา 01/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 49,231 268,000 7% 107 5350.00 C
C 027 HONDA CITY ZX A 1.5 06 06 ศธ-410 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 334,764 72,000 7% 107 2675.00 D
**หมายเหตุ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม
C 028 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 15 15 ผว-1813 ชลบุรี เขียว 15/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 94,080 246,000 7% 107 C
C 030 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 10 10 บต-6352 หนองบัวลำภู เทา 27/10/2563 อ/ว/CD/ก/ 162,882 204,000 7% 107 C
C 031 HONDA BRIO AMAZE M 1.2 16 13 กจ-8936 สระแก้ว ดำ 28/06/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 69,395 226,000 7% 107 C
C 032 NISSAN NP300 NAVARA KING CAB M 2.5 15 14 ผข-2635 ระยอง ขาว 05/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 82,831 234,000 7% 107 D
C 035 NISSAN FRONTIER SINGLECAB M 2.7 04 บพ-2744 จันทบุรี น้ำเงิน 26/08/2562 อ/ - 46,000 7% 107 D
**หมายเหตุ ไมล์ชำรุด|ลักษณะไม่ตรง|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
C 036 MITSUBISHI LANCER A 1.8 11 10 ญค-6089 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 179,766 152,000 7% 107 D
**หมายเหตุ รถเคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิกใช้แก๊สแล้ว
C 037 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 11 10 ผฉ-5813 อุบลราชธานี เทา 27/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 169,780 230,000 7% 214 C
C 038 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 15 15 ผอ-6403 นครราชสีมา เทา 24/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 71,046 304,000 7% 107 C