นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-09-2021   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล / ผู้ประมูลได้ชำระเงินมัดจำค่าตัวรถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ขั้นต่ำ 20,000 บาท
:   รถกลุ่มทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผู้ประมูลได้ต้องโอนกรรมสิทธ์ภายใน 60 วัน และมีระยะเวลาการรับคืนรถประมูลกรณีโอนไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกภายใน 90 วัน นับจากวันประมูล หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารฯและผู้ขายจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
:   PP คือ แคมเปญ Premium Protect ประกันไฟไหม้ 48 ชม. คุ้มครองตามราคาจบแต่ไม่เกิน 4 แสนบาท
:   รถของ บจ.โอริโค่ฯ ผู้ประมูลต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050

**** สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****

NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA L3218DT + DH225C-H + FD144D 1.8 20 ตง-1728 ขอนแก่น ส้ม 18/06/2565 55 270,000 0 C2
V 002 KUBOTA L3218DT + DH225C-H + FD144D + RX165E 1.8 20 ตฆ-6052 สกลนคร ส้ม 14/05/2565 1,337 250,000 0 C2
V 003 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F 1.8 20 ตข-3134 บึงกาฬ ส้ม 24/07/2565 272 340,000 0 C2
V 004 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E 1.8 20 ตค-6447 นครพนม ส้ม 03/04/2565 1,068 340,000 0 C2
V 005 KUBOTA L4018DT + DH226E-Heavy plus + FD164E + RX165E 1.8 19 ตต-2624 นครราชสีมา ส้ม 01/03/2565 810 350,000 0 C2
V 006 KUBOTA L4018DT + DP224E-Heavy plus + FD164E+FG186F 1.8 19 ตง-1395 ชัยภูมิ ส้ม 05/04/2565 1,625 310,000 0 C2
V 007 KUBOTA L4018DT + FD164E 1.8 17 1ตญ-3504 กรุงเทพมหานคร ส้ม 12/06/2565 4,874 220,000 0 C2
V 008 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 1.8 17 ตค-6906 หนองคาย ส้ม 07/11/2564 3,638 280,000 0 C2
V 009 KUBOTA L5018 4WD +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 2.4 16 ตฆ-6884 อุดรธานี ส้ม 12/02/2565 1,597 360,000 0 C2
V 010 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 18 ตฆ-5150 ร้อยเอ็ด ส้ม 11/12/2564 1,381 430,000 0 C2
V 011 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตฆ-3054 มหาสารคาม ส้ม 03/03/2565 511 460,000 0 C2
V 012 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 19 ตฆ-5642 ร้อยเอ็ด ส้ม 28/03/2565 1,957 420,000 0 C2
V 013 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตค-6636 นครพนม ส้ม 05/06/2565 1,518 440,000 0 C2
V 014 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตค-6290 นครพนม ส้ม 17/01/2565 1,853 420,000 0 C2
V 015 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 18 ตง-4961 อุบลราชธานี ส้ม 07/12/2564 1,826 380,000 0 C2
**หมายเหตุ หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 016 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตค-7979 หนองคาย ส้ม 14/05/2565 1,060 440,000 0 C2
V 017 KUBOTA L5018DT VT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 19 ตง-4457 อุดรธานี ส้ม 25/03/2565 4,052 370,000 0 C2
V 018 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 2.4 17 ตค-1697 ชุมพร ส้ม 11/10/2565 1,950 380,000 0 C2
V 019 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 2.4 16 ตฆ-4911 ขอนแก่น ส้ม 03/06/2565 4,592 320,000 0 C2
**หมายเหตุ ยางล้อหน้ารั่ว2ล้อ | น้ำมันคานหน้ารั่วซึม | น๊อตล้อหน้าไม่ครบ2ล้อ
V 020 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 2.4 18 ตฆ-2610 สกลนคร ส้ม 24/01/2565 3,892 370,000 0 C2
**หมายเหตุ สตาร์ทไม่ติด
V 021 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S 2.4 18 ตค-4424 อำนาจเจริญ ส้ม 01/02/2565 3,379 370,000 0 C2
V 022 KUBOTA MU5501DT + FD203G + DP243H 2.4 17 1ตฎ-3453 กรุงเทพมหานคร ส้ม 28/12/2564 2,836 410,000 0 C2
V 023 KUBOTA M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J 3.3 18 ตง-2378 อุดรธานี ส้ม 27/04/2565 2,206 578,000 0 C2
**หมายเหตุ ปั๊มไฮดรอลิคใบมีดหน้าชำรุด
V 024 KUBOTA DC-70 Plus 2.4 19 ตฆ-8094 ศรีสะเกษ ส้ม-ขาว 09/04/2565 439 520,000 0 C2
V 025 KUBOTA DC-70G Plus 2.4 20 1ตฎ-7889 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 24/06/2565 286 550,000 0 C2