นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-01-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2440 +RX85B 16 15 ตค-5378 หนองบัวลำภู ส้ม 04/02/2564 306 130,000 0 -
**หมายเหตุ +RX85B
V 002 KUBOTA B2440 +SG247 15 15 ตฆ-3899 ขอนแก่น ส้ม 16/10/2563 105 120,000 0 -
**หมายเหตุ +SG247
V 003 KUBOTA B2440 +SG248+DP203B+RX85B2+SD131 17 15 ตฆ-5253 สุรินทร์ ส้ม 23/11/2563 72 160,000 0 -
**หมายเหตุ +SG248+DP203B+RX85B2+SD131
V 004 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 18 ตฆ-8559 ขอนแก่น ส้ม 14/08/2563 79 150,000 0 -
**หมายเหตุ +RX85B2+SG270
V 005 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 17 17 ตฆ-7624 ชัยภูมิ ส้ม 16/06/2563 272 150,000 0 -
**หมายเหตุ +RX85B2+SG270
V 006 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270S 17 17 ตฆ-502 เลย ส้ม 25/07/2563 593 140,000 0 -
**หมายเหตุ +RX85B2+SG270S
V 007 KUBOTA B2440S +SG270 18 17 ตฆ-8407 ขอนแก่น ส้ม 10/07/2563 330 140,000 0 -
**หมายเหตุ +SG270
V 008 KUBOTA L3008DT 13 13 ตฉ-1314 นครราชสีมา ส้ม 17/12/2563 1,287 80,000 0 -
V 009 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D 18 17 ตฆ-8701 ชัยภูมิ ส้ม 09/02/2563 1,152 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DP223C-Heavy plus+FD144D
V 010 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 14 13 ตฆ-934 บุรีรัมย์ ส้ม 07/01/2564 ไมล์ชำรุด 160,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 011 KUBOTA L3608 SP 15 14 ตฉ-6902 นครราชสีมา ส้ม 19/03/2563 430 200,000 0 -
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+SD160 16 15 ตช-994 นครราชสีมา ส้ม 05/04/2563 1,093 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+SD160
V 013 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 16 15 ตค-6180 หนองคาย ส้ม 29/06/2563 ไมล์ชำรุด 230,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 014 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 16 15 ตฆ-5038 ขอนแก่น ส้ม 01/07/2563 846 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 015 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E 17 17 ตฆ-553 มหาสารคาม ส้ม 20/10/2563 1,282 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E
V 016 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 17 17 ตง-2444 อุบลราชธานี ส้ม 24/08/2563 1,513 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 017 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 18 17 ตค-5895 ยโสธร ส้ม 22/01/2564 1,779 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 018 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตค-6843 หนองบัวลำภู ส้ม 27/07/2563 1,320 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 019 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186 16 16 ตฆ-5049 บุรีรัมย์ ส้ม 06/10/2563 2 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD164E+FG186
V 020 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 17 ตฆ-7629 ชัยภูมิ ส้ม 16/06/2563 1,190 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 021 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 17 ตฆ-8426 ชัยภูมิ ส้ม 28/01/2563 1,437 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 022 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 17 ตฆ-7997 ชัยภูมิ ส้ม 12/09/2563 1,038 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 023 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 18 18 ตฆ-2685 กาฬสินธุ์ ส้ม 22/08/2563 763 330,000 0 -
**หมายเหตุ +FD164E+FG186+RX165E
V 024 KUBOTA L4018DT +LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018) 18 17 ตค-4412 อำนาจเจริญ ส้ม 24/01/2564 768 320,000 0 -
**หมายเหตุ +LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018)
V 025 KUBOTA L4508 4WD (Used Certified) 09 08 ตท-5645 กรุงเทพมหานคร ส้ม 30/10/2563 4,581 120,000 0 -
V 026 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 12 12 ตช-3837 นครราชสีมา ส้ม 05/07/2562 ไมล์ชำรุด 230,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 027 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 15 ตฆ-8348 อุบลราชธานี ส้ม 08/10/2563 1 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 028 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 14 ตค-4295 หนองบัวลำภู ส้ม 21/01/2564 1,281 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 029 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 13 ตฆ-1720 ชัยภูมิ ส้ม 24/03/2563 2,547 270,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 030 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 15 ตฆ-3501 ขอนแก่น ส้ม 19/06/2563 1,295 280,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F
V 031 KUBOTA L5018DT 19 18 ตง-7547 ลพบุรี ส้ม 14/02/2563 83 390,000 0 -
V 032 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 16 ตฆ-6078 บุรีรัมย์ ส้ม 14/06/2563 1,813 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 033 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 17 16 ตช-3670 นครราชสีมา ส้ม 21/02/2563 1,298 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 034 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-9649 อุดรธานี ส้ม 21/03/2563 952 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 035 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 17 ตง-679 อุดรธานี ส้ม 06/07/2563 1,166 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 036 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 15 15 ตค-4824 ยโสธร ส้ม 11/02/2563 5,804 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 037 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 17 ตง-2989 อุบลราชธานี ส้ม 18/01/2564 1,607 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 038 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 17 ตฆ-1266 กาฬสินธุ์ ส้ม 06/06/2563 2,376 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 039 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 15 ตค-5388 ยโสธร ส้ม 22/03/2563 2,168 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 040 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตง-309 อุบลราชธานี ส้ม 08/06/2563 1,988 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 041 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 18 ตฆ-4888 ร้อยเอ็ด ส้ม 05/09/2563 416 420,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 042 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-832 กาฬสินธุ์ ส้ม 14/02/2563 2,574 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 043 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 18 ตค-7195 หนองคาย ส้ม 18/07/2563 1 420,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 044 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+RX183F+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 17 17 ตช-6689 นครราชสีมา ส้ม 29/12/2563 1,764 440,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+RX183F+LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 045 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 18 18 ตง-3659 อุบลราชธานี ส้ม 05/04/2563 947 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 046 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+SD182 17 16 ตง-4909 ลพบุรี ส้ม 23/02/2563 2,294 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+SD182
V 047 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตฆ-230 กาฬสินธุ์ ส้ม 03/08/2563 3 340,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F+RX183F
V 048 KUBOTA L5018DT +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 18 17 ตฆ-916 เลย ส้ม 30/01/2564 240 430,000 0 -
**หมายเหตุ +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 049 KUBOTA L5018DT +LA588T-1 มาตรฐาน (L5018) 18 16 ตค-6038 ยโสธร ส้ม 28/03/2563 121 440,000 0 -
**หมายเหตุ +LA588T-1 มาตรฐาน (L5018)
V 050 KUBOTA L5018DT +เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 ) 18 17 ตฆ-1997 กาฬสินธุ์ ส้ม 20/02/2563 674 440,000 0 -
**หมายเหตุ +เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 )
V 051 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+DP243H+FD203G 18 18 ตค-7824 หนองบัวลำภู ส้ม 28/06/2563 1,126 440,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+DP243H+FD203G
V 052 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 18 18 ตฆ-8185 บุรีรัมย์ ส้ม 26/09/2563 766 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD203G
V 053 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 18 18 ตง-2607 อุดรธานี ส้ม 24/05/2563 944 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD203G
V 054 KUBOTA MU5501DT +DP243H+FD203G 18 18 ตค-7875 หนองบัวลำภู ส้ม 25/07/2563 796 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DP243H+FD203G
V 055 KUBOTA MU5501DT +DP243H+FD203G 17 17 ตฆ-6626 ขอนแก่น ส้ม 04/07/2563 2,876 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DP243H+FD203G
V 056 KUBOTA MU5501DT +FD203G 18 17 ตง-2007 อุดรธานี ส้ม 05/03/2563 1,587 400,000 0 -
**หมายเหตุ +FD203G
V 057 KUBOTA M6040SU +FD202H 18 18 ตฆ-8646 ขอนแก่น ส้ม 29/08/2563 447 470,000 0 -
**หมายเหตุ +FD202H
V 058 KUBOTA M7040DT + FD206J 18 18 ตฆ-3607 สกลนคร ส้ม 29/10/2563 705 470,000 0 -
**หมายเหตุ + FD206J
V 059 KUBOTA M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J 18 18 ตฆ-9847 ชัยภูมิ ส้ม 25/07/2563 1,190 500,000 0 -
**หมายเหตุ +DH266JW+DP263J+FD206J
V 060 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 17 16 ตช-4841 นครราชสีมา ส้ม 06/06/2563 1,948 440,000 0 -
**หมายเหตุ +DP263J+FD206J
V 061 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 14 13 ตฆ-1198 ขอนแก่น ส้ม 27/01/2564 4,482 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DP263J+FD206J
V 062 KUBOTA M8540DTH +DH267L+DP264L+FD210L 16 15 ตฆ-4113 สุรินทร์ ส้ม 15/11/2563 4,465 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+DP264L+FD210L
V 063 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP264L+FD210L 18 17 ตค-7529 หนองบัวลำภู ส้ม 20/04/2563 587 700,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+DP264L+FD210L
V 064 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L 17 16 ตฆ-945 กาฬสินธุ์ ส้ม 24/03/2563 1,259 620,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+FD210L
V 065 KUBOTA M108S +DH268N+FD240NT 18 18 ตฆ-8133 บุรีรัมย์ ส้ม 14/09/2563 592 700,000 0 -
**หมายเหตุ +DH268N+FD240NT
V 066 KUBOTA M108S +FD240NT+SP920 18 17 ตช-7471 นครราชสีมา ส้ม 16/02/2563 ไมล์ชำรุด 620,000 0 -
**หมายเหตุ +FD240NT+SP920
V 067 KUBOTA DC-68G 11 10 1ตฌ-3960 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 18/09/2563 1,538 110,000 0 -
V 068 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-8499 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 26/10/2563 961 240,000 0 -
V 069 KUBOTA DC-70 16 16 1ตจ-9979 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 22/11/2563 1,192 240,000 0 -
V 070 KUBOTA DC-70G 17 17 1ตช-1026 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 04/10/2563 1,289 360,000 0 -
V 071 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-4702 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 22/12/2563 1,092 380,000 0 -
V 072 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-3171 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 16/11/2562 700 400,000 0 -