นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เริ่มประมูลเวลา 11.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 18-11-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA HB130PLUS 59 XX-0086 - ส้ม ไม่มี 170,000 0 -
**หมายเหตุ อุปกรณ์ ค่า ดนก. 50%
V 002 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 18 ตฆ-9315 ชัยภูมิ ส้ม 10/05/2563 279 150,000 0 -
**หมายเหตุ +RX85B2+SG270
V 003 KUBOTA L3608 SP +FD163E 14 14 1ตฌ-9620 กรุงเทพมหานคร ส้ม 22/10/2563 1,519 210,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E
V 004 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 16 15 ตค-4013 นครพนม ส้ม 29/01/2563 2,410 220,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E
V 005 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 15 15 ตค-9220 กาฬสินธุ์ ส้ม 16/11/2563 1,085 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 006 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 15 14 ตง-4323 อุบลราชธานี ส้ม 10/02/2563 1,573 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล| +FD163E (MAX)
V 007 KUBOTA L4018DT (Kubota Max)+FD164E (Kubota Max) 16 16 ตฆ-2813 สกลนคร ส้ม 27/10/2563 1,993 250,000 0 -
**หมายเหตุ +FD164E (Kubota Max)
V 008 KUBOTA L4018DT VT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 16 ตฆ-9239 อุดรธานี ส้ม 27/01/2563 749 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 009 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 16 ตฆ-6478 ชัยภูมิ ส้ม 14/10/2563 4,806 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 010 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 18 ตฆ-4632 ร้อยเอ็ด ส้ม 26/06/2563 638 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 011 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 18 18 ตง-2470 อุดรธานี ส้ม 11/05/2563 1,312 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 012 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 18 17 ตฆ-8233 ขอนแก่น ส้ม 26/06/2563 308 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 013 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E 18 16 ตฆ-3103 สกลนคร ส้ม 30/05/2563 1,355 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E
V 014 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+RX165E 17 16 ตฆ-139 มหาสารคาม ส้ม 11/04/2563 1,611 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+RX165E
V 015 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+SD162+FG182 18 18 ตฆ-6287 สุรินทร์ ส้ม 29/08/2563 334 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Heavy plus+SD162+FG182
V 016 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 18 18 ตง-3810 อุบลราชธานี ส้ม 26/04/2563 1,500 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 017 KUBOTA L4508DI SP (Used Certified) 11 10 ตฆ-3313 สกลนคร ส้ม 16/02/2563 2,154 120,000 0 -
V 018 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 13 13 ตฆ-713 ขอนแก่น ส้ม 01/10/2563 2,141 230,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 019 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตฆ-2628 ขอนแก่น ส้ม 15/12/2562 1,370 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 020 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตค-4659 ยโสธร ส้ม 03/12/2563 1,056 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 021 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 14 ตฆ-2718 ขอนแก่น ส้ม 16/01/2563 ไมล์ชำรุด( 280,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 022 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +DH246F-Heavy Plus+FD185F (Kubota Max) 15 15 ตฆ-7612 บุรีรัมย์ ส้ม 22/06/2563 1,098 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล| +DH246F-Heavy Plus+FD185F (Kubota Max)
V 023 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 15 14 ตฆ-2966 สกลนคร ส้ม 02/06/2563 784 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล| +FD185F (Kubota Max)
V 024 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 15 ตฆ-2614 ศรีสะเกษ ส้ม 21/01/2563 4,107 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล| +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 025 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตฆ-8670 อุดรธานี ส้ม 03/11/2563 2,142 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 026 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F + RX183F 19 18 ตข-2734 บึงกาฬ ส้ม 27/05/2563 607 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F + RX183F
V 027 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 18 18 ตฆ-9238 ชัยภูมิ ส้ม 04/05/2563 851 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 028 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 18 18 ตค-7701 หนองบัวลำภู ส้ม 08/06/2563 624 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 029 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 18 17 ตฆ-2575 สกลนคร ส้ม 22/01/2563 1,664 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 030 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 17 ตฆ-4117 ร้อยเอ็ด ส้ม 23/02/2563 648 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 031 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 17 15 ตฆ-5778 ขอนแก่น ส้ม 19/01/2563 2,609 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 032 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F 16 15 ตฆ-4851 ขอนแก่น ส้ม 19/05/2563 2,763 360,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 033 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 17 ตฆ-5859 ศรีสะเกษ ส้ม 14/03/2563 1,998 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 034 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 18 17 ตช-7609 นครราชสีมา ส้ม 28/02/2563 603 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 035 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 16 15 ตฆ-6764 อุดรธานี ส้ม 02/02/2563 2,911 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 036 KUBOTA M7040DT +FD206J 14 12 ตฆ-193 สุรินทร์ ส้ม 13/03/2563 8,233 200,000 0 -
**หมายเหตุ +FD206J
V 037 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 17 17 ตง-326 อุดรธานี ส้ม 06/06/2563 1,345 420,000 0 -
**หมายเหตุ +DH266JW+FD206J
V 038 KUBOTA M6040SU +DH246HW+DP243H+FD202H 18 17 ตฆ-2951 สกลนคร ส้ม 30/04/2563 548 470,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+DP243H+FD202H
V 039 KUBOTA M6040SU +FD202H 18 17 ตช-8983 นครราชสีมา ส้ม 05/06/2563 671 430,000 0 -
**หมายเหตุ +FD202H
V 040 KUBOTA M8540DTH +DH267L+DP264L+FD210L 17 17 ตค-3005 มุกดาหาร ส้ม 15/12/2562 1,528 610,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+DP264L+FD210L
V 041 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 18 17 ตค-5530 นครพนม ส้ม 05/10/2563 408 650,000 0 -
**หมายเหตุ +FD210L
V 042 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 17 17 ตช-4408 นครราชสีมา ส้ม 02/05/2563 3,614 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล| +FD210L
V 043 KUBOTA M108S +FD240NT+SP920 15 14 ตค-7529 เลย ส้ม 25/02/2563 2,833 600,000 0 -
**หมายเหตุ +FD240NT+SP920
V 044 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-3676 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 22/11/2563 687 390,000 0 -
V 045 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-2031 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 02/08/2563 156 510,000 0 -
V 046 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-3076 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 15/11/2563 ไมล์ชำรุด( 430,000 0 -
V 047 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-2061 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 02/08/2563 568 490,000 0 -
V 048 KUBOTA DC-105X 17 17 1ตช-2461 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 08/11/2563 762 620,000 0 -