นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-10-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA HB130PLUS 59 XX-0086 - ส้ม ไม่มี ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล ค่า ดนก. 50%
V 002 KUBOTA B2140 +DP184A+SD131 14 13 ตค-6770 เลย ส้ม 25/06/2563 ไมล์ชำรุด( 80,000 0 -
**หมายเหตุ +DP184A+SD131| สวิทช์ชำรุด
V 003 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 18 17 ตฆ-2121 กาฬสินธุ์ ส้ม 03/04/2563 289 150,000 0 -
**หมายเหตุ +RX85B2+SG270
V 004 KUBOTA L3208 SP(Kubota Max) +FD143D (Kubota Max) 16 15 ตฆ-1421 เลย ส้ม 27/06/2563 ไมล์ชำรุด 190,000 0 -
**หมายเหตุ +FD143D (Kubota Max)
V 005 KUBOTA L3218DT +DP223C-Heavy plus+FD144D 18 17 ตง-1955 อุดรธานี ส้ม 22/02/2563 904 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP223C-Heavy plus+FD144D
V 006 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 15 15 ตฆ-1982 สกลนคร ส้ม 10/07/2563 1,379 220,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 007 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 15 ตฆ-5741 ชัยภูมิ ส้ม 14/03/2563 1,397 240,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 008 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +SD160 (Kubota Max) 12 12 1ตช-1523 กรุงเทพมหานคร ส้ม 11/07/2563 2,424 150,000 0 -
**หมายเหตุ +SD160 (Kubota Max)
V 009 KUBOTA L3608DT +DH226E-Pro+FD163E 10 09 ตค-3651 สุรินทร์ ส้ม 07/09/2562 ไมล์ชำรุด 130,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD163E | หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน| เครื่องไม่ติด
V 010 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 18 ตฆ-4671 ร้อยเอ็ด ส้ม 03/07/2563 687 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 011 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 16 16 ตง-822 อุบลราชธานี ส้ม 09/11/2563 2,604 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 012 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตฆ-7243 ขอนแก่น ส้ม 08/12/2562 3,851 260,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 013 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตง-1939 อุบลราชธานี ส้ม 11/05/2563 1,477 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 014 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E 18 16 ตฆ-3235 สกลนคร ส้ม 22/06/2563 953 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186F+RX165E
V 015 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตฆ-4543 สุรินทร์ ส้ม 05/04/2563 1,499 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 016 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 17 ตฆ-2406 สกลนคร ส้ม 24/11/2562 1,665 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 017 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 18 18 ตง-2684 อุดรธานี ส้ม 01/06/2563 680 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 018 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+HB130 Plus 17 17 ตค-4345 อำนาจเจริญ ส้ม 07/12/2562 2,486 380,000 0 -
**หมายเหตุ +FD164E+FG186+HB130 Plus
V 019 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตค-3491 อำนาจเจริญ ส้ม 18/11/2562 1,484 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F| ยางหน้าซ้ายรั่ว
V 020 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 14 ตฆ-6314 อุดรธานี ส้ม 21/12/2562 ไมล์ชำรุด 300,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 021 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special) 14 14 ตฆ-3451 อุดรธานี ส้ม 25/11/2562 1,049 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special)| ปั้มไฮดรอลิครั่ว
V 022 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 14 14 ตฆ-1021 สกลนคร ส้ม 07/11/2563 ไมล์ชำรุด 260,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 023 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max)+RX183F 13 12 1ตจ-8288 กรุงเทพมหานคร ส้ม 06/03/2563 2,257 230,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)+RX183F
V 024 KUBOTA L5018 4WD +DH246F-Heavy Plus+FD186F 15 15 ตฆ-4209 ขอนแก่น ส้ม 28/12/2562 2,726 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 025 KUBOTA L5018 4WD +DP224F-Heavy Plus2+FD186F 16 15 ตฆ-4419 ขอนแก่น ส้ม 02/02/2563 2,486 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F
V 026 KUBOTA L5018DT + DP224F-Heavy Plus2 + FD186F+FG186F 19 18 ตง-5621 อุบลราชธานี ส้ม 01/02/2563 183 450,000 0 -
**หมายเหตุ + DP224F-Heavy Plus2 + FD186F+FG186F
V 027 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 16 ตฆ-6637 ชัยภูมิ ส้ม 08/12/2562 2,142 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 028 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 ) 18 18 ตค-7671 หนองบัวลำภู ส้ม 24/05/2563 742 460,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 )
V 029 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 18 18 ตฆ-7759 บุรีรัมย์ ส้ม 13/06/2563 768 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 030 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 17 ตง-333 อุดรธานี ส้ม 06/06/2563 1,850 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 031 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 17 ตฆ-1808 กาฬสินธุ์ ส้ม 20/12/2562 739 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 032 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F 17 17 ตง-1609 อุดรธานี ส้ม 21/12/2562 2,051 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F
V 033 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-9677 อุดรธานี ส้ม 28/03/2563 3,277 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F | หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 034 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 16 16 ตฆ-8749 อุดรธานี ส้ม 17/11/2562 1,756 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 035 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 16 16 ตฆ-334 สกลนคร ส้ม 30/06/2563 2,835 320,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F
V 036 KUBOTA MU5501DT +DH266JW+FD203G 18 17 ตฆ-7217 บุรีรัมย์ ส้ม 15/03/2563 782 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH266JW+FD203G
V 037 KUBOTA M6040SU +DP243H+FD202H 17 16 ตข-2132 บึงกาฬ ส้ม 02/05/2563 1,166 440,000 0 -
**หมายเหตุ +DP243H+FD202H
V 038 KUBOTA M7040DT +FD206J 18 17 ตฆ-2080 กาฬสินธุ์ ส้ม 21/03/2563 578 430,000 0 -
**หมายเหตุ +FD206J
V 039 KUBOTA M8540DTH +DH267L+FD210L 18 18 ตค-7664 หนองบัวลำภู ส้ม 24/05/2563 1,086 600,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+FD210L
V 040 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 18 17 ตค-3076 มุกดาหาร ส้ม 09/04/2563 897 620,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L
V 041 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 17 17 ตค-6613 หนองบัวลำภู ส้ม 25/05/2563 910 570,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L
V 042 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 17 17 ตค-6491 หนองบัวลำภู ส้ม 28/04/2563 1,802 560,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L
V 043 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L 16 15 ตฆ-3115 สุรินทร์ ส้ม 14/01/2563 2,395 560,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+FD210L
V 044 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+FD210L 17 16 ตฆ-6098 ขอนแก่น ส้ม 28/03/2563 2,313 600,000 0 -
**หมายเหตุ +DH267L+FD210L
V 045 KUBOTA M108S +DH268N+DP283N+FD240NT 17 17 ตฆ-5394 สุรินทร์ ส้ม 27/12/2562 853 710,000 0 -
**หมายเหตุ +DH268N+DP283N+FD240NT
V 046 KUBOTA DC-70G 17 17 1ตช-637 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 27/09/2563 661 400,000 0 -