นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19-08-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA HB130PLUS XX-9165 - 160,000 0 -
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 50%
V 002 KUBOTA B2140S Narrow +RX80A2+SG270 17 17 ตฆ-638 มหาสารคาม ส้ม 04/12/2562 139 110,000 0 -
**หมายเหตุ +RX80A2+SG270
V 003 KUBOTA B2140S +SG270 18 17 ตง-2119 อุดรธานี ส้ม 15/03/2563 107 110,000 0 -
**หมายเหตุ +SG270
V 004 KUBOTA B2440S +DH205B+RX85B2+SD132 18 17 ตง-6111 ลพบุรี ส้ม 09/02/2563 436 160,000 0 -
**หมายเหตุ +DH205B+RX85B2+SD132
V 005 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 17 17 ตค-7106 หนองบัวลำภู ส้ม 29/11/2562 134 140,000 0 -
**หมายเหตุ +RX85B2+SG270
V 006 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+SD141 16 15 ตค-9570 เลย ส้ม 20/09/2562 420 230,000 0 -
**หมายเหตุ +DP223C-Heavy plus+SD141
V 007 KUBOTA L3208 SP(Kubota Max) +FD143D (Kubota Max) 16 15 1ตช-7440 กรุงเทพมหานคร ส้ม 19/04/2563 708 180,000 0 -
**หมายเหตุ +FD143D (Kubota Max)
V 008 KUBOTA L3608 4WD(Kubota Max) +FD163E (MAX) 13 13 ตง-1380 อุบลราชธานี ส้ม 28/11/2562 1,019 170,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 009 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตฉ-5065 นครราชสีมา ส้ม 08/10/2562 1,394 230,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 010 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 14 ตฆ-3059 ชัยภูมิ ส้ม 20/10/2562 2,810 220,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 011 KUBOTA L3608 SP +FD163E 14 14 ตฆ-2931 ชัยภูมิ ส้ม 12/09/2562 666 200,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E
V 012 KUBOTA L3608 SP +LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 14 14 ตฉ-5365 นครราชสีมา ส้ม 10/11/2562 2,444 210,000 0 -
**หมายเหตุ +LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 013 KUBOTA L3608 SP +SD160 15 14 ตฉ-6231 นครราชสีมา ส้ม 02/02/2563 1,075 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล
V 014 KUBOTA L4018DT VT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตช-4239 นครราชสีมา ส้ม 11/04/2563 1,516 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186+RX165E
V 015 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 17 ตง-1264 อุดรธานี ส้ม 30/10/2562 1,678 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 016 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตค-6779 หนองคาย ส้ม 13/07/2563 734 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 017 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 18 18 ตฆ-1548 มหาสารคาม ส้ม 04/09/2563 412 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 018 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตง-1874 อุบลราชธานี ส้ม 11/05/2563 934 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 019 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตง-2864 อุบลราชธานี ส้ม 22/12/2562 827 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD164E+FG186+RX165E
V 020 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018) 17 16 ตช-5719 นครราชสีมา ส้ม 05/09/2563 2,048 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+LA508T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L4018)
V 021 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 17 17 ตง-2896 อุบลราชธานี ส้ม 28/12/2562 347 330,000 0 -
**หมายเหตุ +FD164E+FG186+RX165E
V 022 KUBOTA L4708 SP +DH225E-Pro+FD185F 15 14 ตฆ-1137 ร้อยเอ็ด ส้ม 09/04/2563 2,108 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD185F
V 023 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตฆ-5926 อุดรธานี ส้ม 20/10/2562 1,171 320,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 024 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 15 ตฆ-1801 ร้อยเอ็ด ส้ม 27/11/2562 890 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 025 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 15 ตค-5015 หนองบัวลำภู ส้ม 22/09/2562 1,265 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 026 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 14 ตฆ-3389 อุดรธานี ส้ม 17/11/2562 2,931 290,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 027 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 14 14 ตง-2395 อุดรธานี ส้ม 11/06/2563 1,477 300,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 028 KUBOTA L5018 VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 ) 16 15 ตค-5388 หนองบัวลำภู ส้ม 04/02/2563 3,818 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 )
V 029 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F 18 18 ตค-3361 มุกดาหาร ส้ม 27/12/2562 314 430,000 0 -
**หมายเหตุ + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F
V 030 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018) 18 17 ตช-6927 นครราชสีมา ส้ม 22/01/2563 1,398 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018)
V 031 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 16 ตฆ-8387 อุดรธานี ส้ม 16/09/2562 2,483 380,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 032 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 17 ตค-2977 มุกดาหาร ส้ม 02/11/2562 837 420,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 033 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 17 ตค-6836 หนองคาย ส้ม 23/08/2563 1,483 430,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 034 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 17 ตฆ-1669 สกลนคร ส้ม 15/05/2563 1,713 420,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 035 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตฆ-3226 ศรีสะเกษ ส้ม 03/05/2563 1,827 420,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 036 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 17 ตค-4344 อำนาจเจริญ ส้ม 07/12/2562 518 400,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 037 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 17 ตช-5620 นครราชสีมา ส้ม 24/08/2563 1,580 390,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 038 KUBOTA L5018DT +FD186F 16 16 ตฆ-3582 ศรีสะเกษ ส้ม 02/08/2563 823 350,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F
V 039 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-8298 ชัยภูมิ ส้ม 04/12/2562 1,721 350,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F
V 040 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+DP243H+FD203G 18 17 ตค-7285 หนองบัวลำภู ส้ม 13/02/2563 711 510,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+DP243H+FD203G
V 041 KUBOTA MU5501DT +DP243H+FD203G 18 18 ตฆ-1307 เลย ส้ม 09/05/2563 859 510,000 0 -
**หมายเหตุ +DP243H+FD203G
V 042 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H 17 16 ตฆ-25 มหาสารคาม ส้ม 27/02/2563 2,721 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD202H
V 043 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H+RX220H 13 13 ตค-4179 หนองคาย ส้ม 12/06/2563 6,336 340,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD202H+RX220H
V 044 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H 15 15 ตค-2191 มุกดาหาร ส้ม 09/07/2562 4,845 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DH247H+FD202H
V 045 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 17 16 ตฆ-9576 อุดรธานี ส้ม 09/03/2563 1,629 460,000 0 -
**หมายเหตุ +DP263J+FD206J
V 046 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 17 16 ตค-6301 หนองบัวลำภู ส้ม 06/03/2563 882 500,000 0 -
**หมายเหตุ +DP263J+FD206J
V 047 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 1ตฌ-4911 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 10/10/2562 260 390,000 0 -
V 048 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 1ตฌ-6242 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 14/11/2562 251 360,000 0 -
V 049 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 1ตฌ-3238 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 29/08/2563 380 380,000 0 -
V 050 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-2524 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 08/11/2562 812 340,000 0 -
V 051 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 1ตฌ-3234 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 29/08/2563 370 350,000 0 -
V 052 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 1ตฌ-6560 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 21/11/2562 286 380,000 0 -
V 053 KUBOTA DC-70 Plus 17 17 1ตช-1989 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 02/11/2562 991 310,000 0 -
V 054 KUBOTA DC-70G 16 16 1ตจ-9559 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 15/11/2562 1,286 380,000 0 -
V 055 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-6565 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 21/11/2562 318 450,000 0 -
V 056 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-8051 กาฬสินธุ์ ส้ม ขาว 26/12/2562 155 460,000 0 -
V 057 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-7364 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 13/12/2562 264 460,000 0 -
V 058 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-6643 กรุงเทพมหานคร ส้ม ขาว 21/11/2562 199 460,000 0 -