นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 22-07-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 16 15 ตฆ-5582 ขอนแก่น ส้ม 21/11/2562 190 110,000 0 -
**หมายเหตุ +SG247+RX80A
V 002 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 15 14 ตฆ-3698 ขอนแก่น ส้ม 11/08/2563 1,274 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 003 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 16 ตฆ-6251 ชัยภูมิ ส้ม 01/08/2563 544 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 004 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 15 ตฆ-5188 ชัยภูมิ ส้ม 04/12/2562 1,000 250,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 005 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 15 14 ตง-2396 อุดรธานี ส้ม 28/01/2563 1,259 220,000 0 -
**หมายเหตุ +FD163E (MAX)
V 006 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E 17 16 ตฆ-3288 ร้อยเอ็ด ส้ม 09/05/2563 1,229 330,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E
V 007 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 18 16 ตข-2412 บึงกาฬ ส้ม 28/02/2563 1,104 350,000 0 -
**หมายเหตุ +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 008 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 16 ตง-1665 อุบลราชธานี ส้ม 05/04/2563 2,458 310,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 009 KUBOTA L4708 SP +เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L4708 ) 15 15 ตค-5231 หนองบัวลำภู ส้ม 15/12/2562 463 330,000 0 -
**หมายเหตุ +เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L4708 )
V 010 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 14 14 ตฆ-7628 ขอนแก่น ส้ม 31/07/2563 1,487 250,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F (Kubota Max)
V 011 KUBOTA L4708DT +FD185F + ผาน 4 (ไม่ใช่ยี่ห้อคูโบต้า) 13 12 ตค-4975 เลย ส้ม 24/01/2562 1,731 230,000 0 -
**หมายเหตุ +FD185F + ผาน 4 (ไม่ใช่ยี่ห้อคูโบต้า)
V 012 KUBOTA L5018DT VT +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018) 16 16 ตฆ-9046 อุดรธานี ส้ม 30/12/2562 1,627 450,000 0 -
**หมายเหตุ +LA588T-1 เกษตรพร้อมการ์ด (L5018)
V 013 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 16 ตฆ-7654 อุดรธานี ส้ม 07/06/2562 2,658 370,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 014 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 18 17 ตฆ-7425 ขอนแก่น ส้ม 01/02/2563 495 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 015 KUBOTA L5018DT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F 16 15 ตฆ-7384 อุดรธานี ส้ม 02/05/2563 1,951 410,000 0 -
**หมายเหตุ +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F+RX183F
V 016 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 17 17 ตค-7035 หนองบัวลำภู ส้ม 30/10/2562 1,589 350,000 0 -
**หมายเหตุ +FD186F+FG186F
V 017 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 17 17 ตง-1418 อุดรธานี ส้ม 24/11/2562 1,032 480,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD203G
V 018 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G+RX220G 18 18 ตฆ-1039 มหาสารคาม ส้ม 20/04/2563 954 510,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD203G+RX220G
V 019 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H 16 16 ตฆ-8676 อุดรธานี ส้ม 03/11/2562 1,675 500,000 0 -
**หมายเหตุ +DH246HW+FD202H
V 020 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 16 15 ตฆ-417 กาฬสินธุ์ ส้ม 28/09/2562 1,995 450,000 0 -
**หมายเหตุ +DH266JW+FD206J
V 021 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 16 ตฆ-6597 ชัยภูมิ ส้ม 25/11/2562 2,630 600,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L
V 022 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L+SP920 17 17 ตง-1480 อุดรธานี ส้ม 30/11/2562 991 740,000 0 -
**หมายเหตุ +DP264L+FD210L+SP920
V 023 KUBOTA DC-70 Plus 18 17 1ตฌ-3029 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 24/08/2562 348 400,000 0 -
V 024 KUBOTA DC-70 Plus 18 18 1ตฌ-5480 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 26/10/2562 209 400,000 0 -
V 025 KUBOTA DC-70G 17 17 1ตช-3122 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 16/11/2562 352 380,000 0 -
V 026 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-4334 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 26/09/2562 264 490,000 0 -
V 027 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-7371 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 13/12/2562 250 490,000 0 -
V 028 KUBOTA DC-70G Plus 18 18 1ตฌ-3830 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 13/09/2562 464 450,000 0 -